Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

luni, 31 octombrie 2016

Ashtar: „ Misiunea voastră este să ascensionați, tinzând către dimensiuni cât mai înalte.”

25 oct. 2016; channeler Susan Leiland
Traducere Const. Mihăilescu

Salutări, preaiubită Familie! Noi avem o vibrație pozitivă care anticipează ceea ce se va produce pe tărâmul vostru. Mai este nevoie doar de un pic mai multă concentrare și dorință pentru ca aceste energii să se materializeze în planul vostru. Noi știm că din perspectiva dimensiunii 3D, în care se află planeta la nivel fizic, tot ceea  ce se întâmplă acum pare a fi de prost augur. În realitate, lucrurile avansează spre mai bine. De altfel, toate acestea sunt cuprinse în planul divin care se derulează fără abateri importante. Schimbările programate vin spre voi și, deși se crează anumite stări de haos și de neînțelegere, care derutează sufletele atât de nerăbdătoare ca evenimentele să vină.
Cu toate acestea, vă putem asigura că nivelul conștiinței umane este în permanentă creștere. Efectele apar atunci când s-au produs creșteri semnificative ale conștiinței colective, la formarea căreia participați toți. Chiar și așa, avansul este important și
saltul schimbării, din ce în ce mai apropiat. Se poate spune că fiecare ființă umană aflată acum pe Pământ este„amprentată” de câmpul energetic special, în sensul că fiecăruia dintre voi i se recunoaște curajul de a alege să fie în această viață, atât de tumultuoasă și plină de neprevăzut.

Și da, știm că există destule stări de disconfort, care afectează în proporție diferită pe fiecare dintre voi. Totul se întâmplă și se explică prin necesitatea de a se înfăptui punct cu punct programul de ascensionare, care va reface universalitatea ființei umane.
Știți că acțiunea de reîntregire a fiecărui suflet presupune recuperarea tuturor aspectelor voastre răspândite în univers, condiție fără de care ascensiunea și saltul de conștiință nu pot fi înfăptuite.
Chiar dacă unele dintre aceste aspecte nu vă mai folosesc, ele trebuie aduse în TOTALITATEA voastră, recunoscute și, dacă este necesar, eliberate. Nimic nu se poate clădi pe o bază nesigură, necunoscută, și ambiguă. După ce acest fundament este turnat, tot ce se va planta în el va fi viguros, curat și apt să crească în Lumină.
Practic, ceea ce vreau să spun este că dezvoltarea haotică, întâmplătoare se va încheia pentru totdeauna. Energiile joase în care ființa umană „a băltit” mii și mii de ani, nu vor mai fi sursa voastră de existență. Ele v-au ținut în întuneric și la cheremul forțelor întunecate. Lunga perioadă de opacitate și de buimăceală, se încheie acum, dându-se posibilitatea iubirii și Luminii să pătrundă în toate aspectele vieții voastre. Trimiteți iubirea voastră tuturor aspectelor care v-au aparținut și permiteți-le să călătorească spre câmpurile care le vor permite o nouă existență, nelegată de ființa voastră.
 
Noi știm, că există unii care sunt puternic legați genetic de creatorii lor reptilieni, și aceasta îi face să nu-și dorească să ajungă în Lumină. Dorința lor este de a perpetua sau chiar agrava starea de fapt actuală, regresul speciei umane și diminuarea sau anularea oricărei posibilități de a ajunge pe calea Divină. Numai că perpetuarea întunericului pe planeta voastră și în covârșitoarea majoritate a sufletelor de pe ea nu mai este posibilă, ca urmare a trezirii care se generalizează. Mersul către Lumină va reprezenta în curând singura alternativă, singura opțiune.
Există destule suflete „otrăvite” de „iubirea” întunecaților. Dar și în ele se păstrează scânteia divină, oricât de slăbită ar fi. Aceste ființe pot fi ajutate să se trezească și să dorească să se purifice de influențele nefaste ale energiilor malefice. Colectivității sufletelor din Lumină îi revine o foarte importantă îndatorire de a încerca să reactiveze în sufletele întunecate dorința de adevărată iluminare.
Multe suflete evoluate, originare din alte constelații sau alte galaxii, au ales să se nască pe Pământ în această extraordinară perioadă, care reprezintă sfârșitul unui ciclu cosmic, tocmai din dorința de a ajuta la trezirea și îndrumarea sufletelor căzute pradă energiilor întunericului.
Ca întotdeauna, și în acest caz, unirea face puterea. Această putere este colosală și cu atât mai accesibilă cu cât mai multe suflete se reunesc în câmpul energetic al iubirii, câmp care se racordează la infinitul câmp universal divin.
Pentru a obține cele mai bune rezultate, puteți apela  individual, dar mai ales la nivel de grup, la ghizii voștri superiori aflați sau nu în trup fizic, observabil.  Pentru aceasta trebuie să vă sincronizați activitățile spirituale, în special meditațiile, și să invocați ajutorul ghizilor superiori. Știm că, din păcate, mulți dintre voi nu sunt prea convinși de această reală posibilitate, fie din cauza lipsei de concentrare în practicarea acestor tehnici, fie din cauza influenței care le este acordată de cei care nu doresc să se obțină rezultate concrete, pe calea evoluției. Noi vă garantăm că prin credință și perseverență, rezultatele nu vor întârzia să apară.
În drumul către Epoca de Aur, dați atenție programului NESARA, care privește emanciparea umanității planetei, eradicarea sărăciei și a ignoranței culturale și spirituale.
Iubiților, nu trebuie să pierdeți nicio clipă din vedere că în viața voastră cotidiană, vă întâlniți aproape permanent cu atitudini de indiferență, de negare, de descurajare de ostilitate, asupra posibilităților voastre de progres în toate domeniile.
Permanenta deplângere a situațiilor nefericite, cu ancorarea în convingerea că nimic nu depinde de voi, este extrem de distructivă și generează energii negative potrivnice vieții și fericirii.
Desigur, nu trebuie trecute cu vederea aceste situații dar nu este suficient să le constatați existența. Trebuie să luați atitudine, fie și măcar la nivel mental, dacă conjunctura (vârsta, starea de sănătate etc) nu vă permite să acționați în plan fizic, concret. De fiecare dintre voi depinde viitorul umanității. Pe de altă parte, atitudinea, alegerea, față de un anume eveniment formează fluxuri energetice care sunt „citite” de entitățile din diferite planuri, entități care înțeleg în ce măsură au dreptul și au permisiunea voastră să acționeze într-un sens sau altul la dorința voastră colectivă.
 
Voi existați deja în mai multe nivele dimensionale.
Da, voi sunteți multidimensionali. La drept vorbind, atunci când eu afirm că vă aflați într-un proces de ascensionare, de fapt voi fuzionați la modul conștient cu aspectele voastre superioare, aflate în acele planuri, unde frecvența de vibrație este mai mare.
Dacă veți reuși să vă curățați (purificați) corpurile fizice actuale, ceea ce se traduce prin creșterea vibrației, atunci puteți să conștientizați acest proces al înălțării, împreună cu materialitatea voastră, fără a mai trece prin procesul morții corpului fizic. Cine va trece „dincolo” împreună cu corpul său fizic, se va chema că a trecut testul pentru care a venit acum, în această viață, pe Pământ. Cine va trece în planul superior prin procesul morții corpului fizic, va ascensiona dar prin materializarea unui corp fizic nou (de o densitate mai subtilă).
Cine alege să nu ascensioneze acum, își va continua viața în corp fizic, într-un plan corespunzător dimensiunii inferioare 3D (nota C.M.: cât de inferioară va fi această dimensiune va depinde de nivelul de frecvență, totul fiind o consecință a faptelor noastre). Evaluarea ține cont de strădania fiecăruia de a evolua, de a fi capabil să primească lumina.

Atunci când veți accede în planurile superioare, veți putea, dacă veți dori, să priviți înapoi la evenimente sau persoane rămase în urmă, retrăind clipe depășite. Vreau să spun că atunci când veți ajunge în dimensiuni superioare, veți avea posibilitatea unor trăiri sau vizualizări retrospective și chiar a unor deplasări în zone pe care le-ați lăsat în urmă, aceasta pentru perioade scurte de timp. Va exista, desigur, și posibilitatea, ca unele suflete ascensionate să poată alege o reîncarnare în dimensiunea inferioară, din anumite considerente (ajutorarea unor ființe dragi, consumarea unor aspecte karmice pozitive, pentru care sufletul fusese calificat, dar, din cauza ascensiunii, nu a avut timpul necesar) 
Cu cât va trece vremea și voi vă ceți crește nivelul de conștiință, cu atât veți înțelege că de fapt, noi, cerurile lui Dumnezeu, una suntem. Dar, deși suntem părți ale UNICULUI, existăm și ne manifestăm individual, avem experiențele pe care ni le alegem și acumulăm cunoaștere în consecință. Asta ar fi partea care ne diferențiază. Plecați din același loc, din aceeași SURSĂ, specială, rezultată din multele și diferitele noastre experiențe, ajungem să avem o cunoaștere diferită.
Mulți dintre voi ajung pe navele noastre, inclusiv pe cea pe care mă manifest eu. Desigur, nu ajungeți cu corpul fizic ci cu cel astral. Dare sunteți perfect conștienți de tot ceea ce vi se întâmplă, comunicați în modul cel mai direct cu noi și faceți acele vizite pentru care aveți interes și curiozitate. Dacă vă amintiți? Oarecum; poate doar secvențe, străfulgerări. Asta se întâmplă nu pentru că cineva vrea să vă reseteze memoria ci pentru că, anumite vibrații, anumite încărcări energetice (câmpuri), nu sunt compatibile cu posibilitățile de memorare în dimensiunea 3D. Fiecare dintre voi face asemenea incursiuni în astral, în timp ce corpul său fizic doarme și, de multe ori, unii ajung la noi pentru a-și satisface curiozitatea, pentru a se întâlni cu vechi suflete prietene, pentru a-și reaminti anumite experiențe de viață din alte planuri, ori pentru a se vindeca. Însă asemenea escapade pot fi făcute și în starea de meditație profundă.
Cu aceste ocazii, vă puteți întâlni cu Maeștri Ascensionați, cu Ființe Celeste aparținând tărâmului pe care voi îl numiți Rai, cu Arhangheli, ori cu aspecte ale sinelor voastre din alte planuri. Dar și cu diversele entități aparținând unor civilizații superioare aflate în univers.

Bineînțeles că aceste „ieșiri în astral” vă îmbogățesc cunoașterea și vă reactivează memoria privind unele evenimente sau soluții la chestiuni legate de viața voastră cotidiană. Atât eu cât și preaiubitul meu frate, Sananda, primim vizita multor suflete de pe Pământ și ne străduim să îndeplinim cele mai bune oficii legate de evoluția lor
Noi vă percepem ca pe niște lumini multicolore și strălucitoare, culoarea și gradul de strălucire fiind în concordanță cu nivelul de spiritualitate atins de entitate și de vitalitatea sa.
Vreau să reiterez faptul că principala voastră menire în această viață, pentru care ați optat, ați ales liberi și fără nici-un fel de constrângere, este ca prin cele mai bune alegeri, să ajutați planeta și pe aproapele vostru să evolueze, și asta se înfăptuiește prin iubire, compasiune și credință.
Fiecare dintre voi posedă mai multe instrumente pentru a-și putea realiza dorința de a crește spiritual și de a contribui la binele general. Universul este plin de posibilități și soluții pe care vi le pune la dispoziție, totul este să le recunoașteți și să le folosiți cu o divină intenție. În tot ceea ce intenționați, în tot ceea ce faceți, nu uitați nicio clipă că faceți parte din UNICUL și că a face rău cuiva înseamnă că alegi să suporți repercursiunile care se vor răsfrânge indubitabil asupra inițiatorului.
Iubiților, răspândiți cunoașterea, răspândiți cuvântul Creatorului vostru și rămâneți fermi în credința voastră. Sinele vostru Superior vă servește cu credință și nu obosește niciodată să vă arate calea către înălțarea voastră spirituală.Totul este să apelați la El și să fiți atenți la a-i recunoaște semnele.
 
Lumea se deschide pentru a asculta tot mai mult din ceea ce trebuie să înțeleagă și să împartă cu celelalte ființe. Simțiți vibrațiile IUBIRII și radiați-le în jurul vostru, pentru ca totul să se îmbibe cu esența iubirii. Uniți-vă în intenția și dorința voastră de ascensiune, căci aceasta vă va mântui. Locul vostru este în Tărâmurile Luminii. 

Noi îl vom cinsti pe fiecare dintre voi care-și va recunoaște menirea și va acționa pentru a crea o Lume Nouă, o Lume a Iubirii și Frăției. 
Misiunea noastră și a voastră este eminamente a DRAGOSTEI.
Și așa este! Salut!

http://www.ashtarontheroad.com                                             


vineri, 28 octombrie 2016

Mesaj de la Sinele meu Superior.


21 oct. 2016; Mike Quinsey.
Traducere Const.Mihăilescu

Puțini oameni sunt conștienți de faptul că pentru un timp foarte lung, a existat un război în spațiu între forțele Iluminaților și cele ale civilizațiilor benefice ale universului (nota C.M.: reunite în Federația Galactică a Luminii). 
Mike
Illuminati au provocat această conflagrație în universul nostru local (nota C.M.: Nebadonul), după o îndelungată pregătire militară, pentru care s-au cheltuit fonduri de mii de  miliarde de dolari (n.m.: pentru a încerca o echivalență cu o valută cunoscută de pe Pământ). Cu aceste imense fonduri, Illuminatii au pus la punct arme dintre cele mai sofisticate, la nivelul acestui univers. Luptele au avut loc în încercarea întunecaților de a menține sub control planeta Pământ și civilizația umană de pe ea. Altfel spus, ținta era oprirea ascensiunii sistemului planetar în dimensiuni superioare și menținerea sub control a acestui sistem. Dacă, din această luptă, Illuminati ar fi ieșit învingători, soarta civilizației umane pe Pământ ar fi devenit extrem de grea, planeta urmând a fi transformată într-un adevărat lagăr, în care ar fi prevalat nelegiuirile de tot felul, și orice încercare de a evolua ar fi fost reprimată. 
Prima măsură care s-ar fi luat ar fi fost reducerea drastică a numărului ființelor umane de pe planetă, ceea ce le-ar fi ușurat mult sarcina de a ține sub control întreaga civilizație. Doar câteva milioane de ființe umane ar fi rămas să trăiască pe Pământ, numărul acestora fiind drastic ținut sub control. Federația Galactică dispune însă de posibilități și realizări tehnice de neimaginat pentru forțele întunecate și aceasta a făcut ca acțiunea inițiată de agresori să fie repede lichidată, ființele atacatoare fiind capturate în totalitate și duse într-un loc din univers unde sunt supuse unui amplu program de reeducare. Forțele Luminii și-au consolidat poziția în univers, urmare a victoriei repurtate asupra întunecaților.
Cu toate acestea, comandamentul Illuminati nu și-a recunoscut înfrângerea și mai încearcă, prin mijloace insidioase, să se opună progresului umanității și programului de ascensionare.
Este însă doar o chestiune de timp până ce aceste forțe ale răului își vor recunoaște înfrângerea totală și vor capitula fără condiții. Soarta lor este decisă, în final ele fiind fie expulzate de pe planetă (împreună cu umanii care-i ajută) fie vor alege să aleagă calea Luminii. Curățarea planetei de ființele întunecate și de uneltele lor umane, va propulsa civilizația umană spre Noua Eră, într-un ritm foarte accelerat, nemaiîntâlnit până acum la voi. 
Cu ajutorul prietenilor voștri din spațiu, veți avansa mult mai repede decât până acum, căci nu vor mai exista forțe întunecate și nici „cozile lor de topor”. 
Beneficiile timpurilor moderne vă așteaptă și ele se vor materializa prin utilizarea pe scară largă a energiei libere (n.m.: a cărei tehnologie a fost deja transmisă prin Fundația Keshe) precum și a altor multe tehnologii necunoscute pe Pământ, tehnologii care vor asigura bunăstarea pe planetă.

Modificările necesare care să vă permită să avansați în toate domeniile sunt planificate și au început a fi puse în practică, aceasta fiind și explicația frecventelor bulversări care apar în societatea umană a planetei. 

Printre primele măsuri care vor fi luate sunt cele referitoare la domeniul financiar-bancar. Se va produce o reevaluare și reașezare monetară la nivel global iar din această ecuație vor fi excluse actualele instituții bancare, organisme care au fost folosite până acum pentru înșelarea populației și acumulări ilicite și nepermise.
Cu referire la utilizarea energiei libere, menționăm că actual se lucrează intens pentru crearea echipamentelor necesare în fiecare gospodărie. În mod evident, aceste modificări nu pot avea loc peste noapte, dar trebuie să rețineți că începutul a fost făcut.
În toate etapele acestui program, sunteți asistați și supervizați de echipe specializate ale prietenilor voștri extratereștri, chiar dacă voi nu-i vedeți și nu-i auziți. De prezența lor veți deveni conștienți nu peste prea multă vreme. (n.m.: una dintre metodele de îndrumare cele mai utilizate este cea a inducerii la nivel mental în stare de veghe și, mai ales, în timpul somnului, sau prin instruirea care se face sufletelor în plan astral, în camere special concepute)

Până când veți avea o mass-medie loială și corectă, va trebui să vă bazați pe informatorii de încredere pe care-i puteți afla pe internet. Evident că nu toți informatorii de pe internet sunt corecți și vă transmit adevărul, dar vă stă la îndemână posibilitatea de a le verifica corectitudinea. Oricum, multe persoane se trezesc în această perioadă și nu puține sunt cele din mass-media. De altfel, fiecare dintre voi devine, în timp, mai conștient de realitate și, în consecință, mai greu de manipulat. Pe de altă parte, din ce în ce mai mulți oameni care dețin cunoașterea, adevărul, au curajul de a-l spune și altora.

Trebuie cunoscut că întunecații nu ar putea face nimic împotriva voastră dacă nu ar reuși să recruteze dintre voi indivizi ușor coruptibili, prin oferte materiale, de îmbogățire ilicită sau prin primirea unor efemere poziții în societate. Voi, cei corecți, onești și plini de iubire puteți face ca dreptatea să triumfe imediat, într-o singură zi. Totul este să conștientizați și să luați această hotărâre. Hotărâți-vă să nu vă mai lăsați manipulați! Priviți-l pe cel care vă vorbește și amintiți-vă faptele lui. Nu-i acordați încredere și sprijin dacă este un corupt, un mincinos, un parvenit, un impostor.

Din ce în ce mai mulți dintre voi conștientizează că există multe surse și metode de manipulare a adevărului. Când căpătați o asemenea cunoaștere, nu o păstrați doar pentru voi, folosiți-o pentru a-i „lumina” și pe ceilalți. Când faceți aceasta nu uitați că vouă vi se va acorda un bonus la propria voastră evoluție.
Dragilor, schimbările de astăzi, în toate planurile, pot deveni stresante. Aveți încredere că este vorba de o amplă purificare materială, mentală, psihică și spirituală. 
Există suflete care nu vor ține pasul cu ritmul în care apar schimbările deoarece ele vor alege o evoluție mai înceată. Printre acestea pot fi și unele apropiate, foarte dragi vouă. Le puteți ajuta cu blândețe și iubire, fără a le impune ceea ce nu vor să aleagă. Datorită vibrației lor mai joase, aceste ființe vor rămâne să-și continuie existența în planuri inferioare, până când vor hotărî că a sosit momentul să facă saltul înainte. Nu le plângeți căci ele nu sunt suflete pierdute (nota C.M.: excepție cazurilor rarisime în care chiar sunt descendențe ale unor „suflete pierdute”). Ele își vor continua evoluția în alt ritm, unul pe care și-l aleg.
Nivelul vibrațiilor este determinant.

Numărul celor care își cresc nivelul vibrațional este în creștere, și asta face ca gradul de conștientizare și conștiința să crească. 

Însă creșterea vibrațiilor indivizilor nu rămâne fără efect căci ea se transmite mediului înconjurător (n.m.: Legea Simpatiei). Așa se explică de ce acolo unde activează Lucrători ai Luminii, scade frecvența relelor cunoscute până atunci în acel areal. Dacă ați comis o eroare de orientare în tratamentul aplicat în munca de transmitere a unei experiențe, altfel utile, nu vă condamnați pentru aceasta. Sunteți la începutul unor asemenea preocupări, când erorile sunt scuzabile. Importantă este intenția sinceră. Data viitoare veți fi mai experimentați.
Nu uitați că autocondamnarea este o importantă sursă de energie negativă. 
Pentru ca frecvența erorilor și incorectelor orientări să scadă, folosiți cea mai utilă și eficientă metodă: MEDITAȚIA. Când meditezi creezi ocazii pentru ca ghizii tăi superiori să găsească mai ușor calea către tine. Multe spirite, multe suflete iubitoare sunt gata să vă acorde sprijin și îndrumare. Aduceți-vă în starea în care canalul de legătură energetică poate fi creat!

În această lună există oportunitatea ca anumite evenimente care au avut sau au loc în natură sau societate să conducă la anumite rezultate pozitive pe care le veți remarca treptat. Aveți răbdare și fiți siguri că Universul nu stă degeaba, el „complotează”pentru ca vouă să vă fie din ce în ce mai bine. Vor fi unele acțiuni care se vor materializa în plan regional sau global. Acest proces a fost demarat (amintiți-vă!) în decembrie 2012. Ceea ce vi s-a comunicat atunci, și în care mulți dintre voi nu au crezut, va începe să prindă contur, iar saltul de conștiință se va face resimțit mai mult.
Pe total, ca tendință generală, așteptați-vă ca unele aspecte ale vieții, chiar cotidiene, să cunoască o îmbunătățire, pregătind terenul pentru manifestări mai palpabile și mai fericite. Referirea este atât la nivelul sănătății cât și al bunăstării materiale. Credeți în această promisiune și veți vedea. Desigur, nu trebuie să credeți că, la acest nivel, veți avea parte de adevărate salturi, dar, oricum, numărul și nivelul dificultăților prin care veți mai trece încă se va diminua.

Vă las cu binecuvântările și dragostea mea; cel care reprezintă acum, la cel mai înalt nivel spiritual, entitatea Mike.
 
http://www.treeofthegoldenlight.com


miercuri, 26 octombrie 2016

Mesaj de la Federația Galactică a Luminii și de la Maeștrii Ascensionați

(25 oct.2016; channeler Sheldan Nidle)
Traducerea Const. Mihăilescu
12 Lamat, 11 Tzec, 13 Caban

Selamat Jalwa! Procesul de purificare a planetei voastre, inclusiv de anihilare a celor care dăunează evoluției umane, continuă. Uneltele umane ale întunecaților sunt acum mult mai ușor de depistat și de arestat.
Întunecații continuă să creadă că Lumina nu le poate împiedica pozițiile lor de putere iar atunci când află adevărul, rămân descoperiți  și se îngrozesc. Cert este că rătăcirea lor și răul pe care l-au făcut și continuă să-l facă nu mai pot continua. Regula întunecaților își dovedește ineficiența și se va încheia rapid, prin variatele versiuni ale "GESARA". 
Când anihilarea acestor lepădături se va fi înfăptuit în totalitate, cei care dețin fondurile vor putea trece cu ușurință la distribuirea lor către destinațiile stabilite. Reamintim că ne referim la acea imensă bogăție, acumulată în timp, și destinată eradicării sărăciei de pe planetă. Această vastă acțiune va asigura abundența și celor năpăstuiți și va pune capăt pentru totdeauna acumulărilor ilicite, tezaurizării egoiste și rău intenționate. 
Să nu uitați niciodată că marea întârziere și tergiversarea distribuirii echitabile a acestor bogății s-a datorat opoziției îndârjite a întunecaților și a slugilor lor umane. Este vital să vedeți în această bogăție imensă una din modalitățile care vor asigura transpunerea visurilor majorității paupere în realitate. Aveți încredere că aceasta este o soluție reală și nu o așteptare zadarnică. Dorința voastră se va înfăptui cu atât mai repede cu cât veți crede mai mult în ea.

Veți deveni capabili pentru a descoperi și identifica pe cel mai valoros dintre ființele umane, îndrituit să vă conducă la înfăptuirea viselor voastre cele mai îndrăznețe. Dreptul vostru de a visa, cu transpunere în realitate a acestor vise, este inalienabil ființelor umane. Voi sunteți deținătorii unei profunde înțelepciuni. 
Evitați să credeți că visurile sunt himere care nu se vor putea realiza niciodată. Credeți în voi și în puterea voastră de a schimba lumea. Voi, cei de la suprafața planetei, sunteți o parte importantă, chiar majoritară, a ființelor inteligente ale planetei.
Militați constant pentru identificarea dorințelor voastre cele mai ambițioase și credeți cu tărie în unitatea și identitatea scopurilor voastre. Orice contribuție la binele general, ajută la crearea și consolidarea întregului. Suntem aici pentru ca să descoperiți că Raiul există cu adevărat.
Mulți dintre voi sunteți tarați de vechi credințe, care au ajutat altora să vă manipuleze și să vă folosească în interesul lor meschin, mai totdeauna material. Aceste vechi credințe nu vă ajută să vă eliberați și nici să prosperați spiritual sau material. Aveți nevoie de a vă adânci în voi pentru a descoperi și scoate le suprafață comorile pe care le dețineți, strălucirea ființei voastre, ca produse al procesului creaționist al lui Dumnezeu. Redescoperiți strălucirea și bucuria Luminii, redescoperiți cine sunteți voi cu adevărat.

Noua voastră vârstă începe de la înțelegerea faptului că voi sunteți produse ale Luminii, sunteți Lumină. Acest lucru îl veți învăța foarte repede și atunci veți înțelege labirintul mai mult sau mai puțin întunecat prin care ați călătorit (nota C.M.: de când am depășit limitele Primului Cerc și am început să existăm în cel de al Doilea Cerc, așa cum afirmă Tobias și Kuthumi).
Noua voastră viață va avea la bază visurile voastre cele mai îndrăznețe și va primi iluminarea din interiorul ființei care sunteți; de fapt, o concentrare de Lumină.
Ați fost mult timp în starea de negare a adevăratelor voastre abilități și asta v-a făcut să credeți că sunteți abandonați, că sunteți singuri și efemeri. Cândva, creativitatea voastră interioară era evidentă și la mare preț. Renunțările și frica v-au limitat din ce în ce mai mult posibilitățile; ați crezut din ce în ce mai puternic că nu numai semenii voștri dar însăși natura vă este potrivnică. Asta va determinat să vă considerați în totală contradicție cu mediul înconjurător, cu planeta care v-a acceptat și v-a invitat să trăiți și să experimentați pe ea.
Dominați de sentimente de ură, de răzbunare și de egoisme, prin comportamentul vostru nepotrivit ați purces la distrugerea și „remodelarea” planetei, căreia i-ați sfârtecat măruntaiele, mânați de o nesăbuită dorință de îmbogățire.
Dar nu acesta era scopul și menirea voastră. Mama voastră iubitoare, Gaia, a înțeles nesăbuința copiilor ei ignoranți și, pentru a vă salva pe voi și pe ea însăși a fost și este obligată să întreprindă acele măsuri vitale de corecție și revitalizare, ajutată fiind de numeroșii ei prieteni din afară (divinități și civilizații superioare.

La acest moment, voi aveți nevoie de un prototip, de un model, care să vă arate calea și în care voi să aveți proba concludentă a posibilității de a renunța la dogmele trecutului și reorientarea către matricea energetică nealterată de voința străină.Veți avea șansa de a vă alătura efortului de reorientare, fie și doar prin acceptarea lui. Tot ceea ce este necesar este să faceți efortul sincer de a identifica și recunoaște acel model, acel prototip. Sigur vouă nu vă lipsește spiritul de investigare, de cercetare, numai că este nevoie să-l repuneți în funcțiune, pentru cel mai înălțător scop: reabilitarea și trezirea ființei umane. Nu vă mai lăsați prostiți de promisiunile celor necinstiți și doritori de putere. Chiar în societatea voastră nefericit întocmită, vi se oferă periodic, ocazia să răsturnați lumea. De ce n-o faceți?  Aveți abilitatea de a recunoaște purtătorii cinstei, adevărului și dreptății. Renunțați de a mai face ceea ce vă sugerează sau vă condiționează cei care v-au mai promis și altădată, dar care, după ce i-ați ales, au uitat de voi și de promisiunile pe care , cu prea multă ușurință, vi le-au făcut!  Da, minunile există dar voi trebuie să le inițiați.
Când aveți de luat o hotărâre, mergeți în interiorul vostru și alegeți soluția pe care v-o indică sufletul și inima, nu egoul vostru interesat și contorsionat. 
Discutați situațiile și intențiile voastre cu cei care vă sunt apropiați și în a căror judecată aveți încredere, dar vedeți ca aceștia să nu fie din tabăra ignoranților sau a celor rău intenționați. 
În ceea ce ne privește, intenționam să ne extindem munca, cu stricta respectare a liberului vostru arbitru. Vă vom sugera mai des și mai pregnant ceea ce considerăm noi că este bine pentru viitorul vostru.
Vă sugerăm să meditați mai mult și mai profund, această cale fiind cea care vă apropie cel mai mult de sufletul vostru și de conștiința universală. Pentru fiecare dintre voi există un mentor, un îndrumător pe care vi-l pune la dispoziție Divinitatea. Căutați-l căci el există, cu siguranță. [De altfel, fiți pregătiți căci atunci când, cu adevărat, discipolul este pregătit, maestrul nu va întârzia să apară.]

Maeștrii Ascensionați.
Namaste! Noi suntem Maeștrii Ascensionați! Este momentul să vă spunem că tărâmul vostru se schimbă în bine. Cei care se îndoiesc de această schimbare nu trebuie decât să deschidă ochii și să privească în jur. Cu siguranță vor constata că adevărul iese din ce în ce mai mult și mai puternic la iveală. Cu adevărat, în această perioadă minciuna are picioare din ce în ce mai scurte. 
Fiți însă răbdători dar și hotărâți, căci, uneori, faptele reprobabile descoperite sunt mușamalizate de unelte ale celor întunecați.
Este esențial ca cei care dețin viziuni superioare să fie ajutați și aleși să conducă procesele de vindecare și reorganizare. Se spune la voi că drumul până la Rai este pavat cu obstacole. 

Timpul se apropie, dragilor, și în afara ajutorului pe care-l primiți de la Divinitate și de la prietenii voștri de pretutindeni, mai este necesar ca și voi să vă alăturați , prin voință, gândire și acțiune curată, acestui efort general.
Prin urmare, să fiți gata pentru a explica celor care încă nu pot înțelege, cum este bine să acționeze, cui trebuie să se alăture și care sunt comandamentele acestei perioade de adânci transformări. Încercați să renunțați la frustrări, la „plătirea unor polițe” chiar dacă „beneficiarul” le-ar merita. Întâmpinați reaua intenție și ranchiuna cu iubire și compasiune, căci acestea sunt „armele” cele mai puternice pentru anihilarea energiilor negative. 

Multe din visele voastre au semnificații importante privind viitorul. Visele voastre sunt căi prin care vi se transmit informații de care aveți nevoie. Visul este ca un clopoțel care te atenționează. Încercați să vă rețineți visele și să le corelați cu ceea ce vi se întâmplă. Prin perseverență, veți ajunge să descifrați semnalele care vi se transmit prin vise de către diferitele entități aflate în alte planuri.

Așa cum am mai menționat, un calendar divin este acum în vigoare și se derulează punct cu punct. Datele cuprinse în acest calendar sunt stabilite de Divinitate. Anumite date pot fi considerate ca fiind sacre.
Noi, Maeștrii Ascensionați și Comandanții facem tot ceea ce este necesar pentru a aduce la îndeplinire pe Gaia, acel Moment Glorios, pentru care lucrăm de multă vreme.
Evoluțiile în curs de desfășurare sunt menite să ducă la realizarea acelui Eveniment crucial și cu totul deosebit pentru planeta voastră și umanitate. Cum nu mai este prea mult de așteptat, considerăm că fiecare dintre voi trebuie să facă ceea ce consideră mai util evoluției sale accelerate. Vă rugăm să perseverați în această sarcină.

Cu mult timp în urmă, viitorul acestui tărâm părea extrem de sumbru. Anunnaki erau înfiltrați peste tot. Faptele lor întunecate, intensificate de nebunia crimelor ritualizate, de războaie și alte tipuri de conflicte militare, făceau regula zilei.
Cu un secol și jumătate în urmă, întunericul a început încet să se destrame.
Acum vă aflați chiar la marginea epocii Luminii.
Ceea ce la un moment dat părea imposibil, va avea loc cu certitudine. Conștiința crescândă a ajuns la cote importante și la o conștientizare din ce în ce mai generalizată. Știm că întunericul se îndepărtează vertiginos, lăsând în locul lui Lumina.
Noi, Maeștri Înălțați avem posibilitatea de a observa acest lucru în fiecare zi.
Întuneric este forțat să renunțe la tortura la care v-a supus de-a lungul vremurilor, nu mai poate fi adus în discuție. Războaiele locale, se vor stinge într-un timp destul de scurt.
 O aură de pace se formează pe planeta voastră. Timpul evenimentelor minunate este foarte aproape. Gândiți-vă la aceasta și doriți din tot sufletul înfăptuirea lor. Niciodată să nu vă pierdeți credința! Rămâneți în gândirea pozitivă și așteptați să fiți martori ai unui număr din ce în ce mai mare de minuni. Veți trăi cu siguranță acele zile (nota C.M.: funcție și de programul de viață al fiecăruia)
Noul TIMP sosește! Fiți pregătiți pentru a vă sărbători victoria! 
Îată că, în sfârșit, Raiul este aproape și pentru rasa umană de pe planeta Pământ.

Așa să fie! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian pentru Be One! Si Be in Joy!)

http://sananda.website

Site-ul WikiLeaks a făcut de curând dezvăluiri uluitoare: Papa Francisc știe de existența extratereștrilor

Implicat în aceste discuții secrete este John Podesta, cel care se interesa de soarta lui Traian Băsescu în timpul referendumului de demitere din funcția de președinte a acestuia, din 2012.
Podesta, care în prezent este unul dintre aliaţii lui Hillary Clinton, a discutat cu un fost astronaut american despre războiul pentru spaţiu şi viaţa extraterestră. Acesta ştia de existenţa extratereştrilor cu câteva luni înainte ca fostul pilot NASA să moară. Pe site-ul WikiLeaks a fost făcut public un e-mail pe care preşedintele campaniei electorale a lui Hillary Clinton, John Podesta, l-a primit în august anul trecut de la Edgar D. Mitchell, unul dintre astronauţii de pe Apollo 14 şi unul dintre cei şase oameni care au ajuns pe Lună.
Prin intermediul e-mailului s-a descoperit că cei doi doreau să aibă o conversaţie pe Skype despre potenţialul unui război în spaţiu. Mitchell şi-a avertizat cunoştinţa că formele de inteligenţă extraterestră ,,nu vor tolera nicio formă de violenţă militară pe Pământ sau în spaţiu”.
Mitchell, care a lucrat în cadrul Tratatului pentru Prevenirea Plasării Armelor în Spaţiul Cosmic, a scris: ,,Suntem în mod clar foarte aproape de un război în spaţiu. Majoritatea sateliţilor care orbitează Pământul aparţin Statelor Unite ale Americii, Chinei şi Rusiei. Testele recente ale armelor anti-satelit nu ne scapă de îngrijorare”. ,,Poate suna science-fiction, dar potenţialul unui război stelar este destul de real”. Acesta a inclus linkuri în e-mail şi a scris apoi câteva articole despre posibilitatea unui război în spaţiu. Informațiile despre toate acestea provin deja din mai multe surse.
Edgar D. Mitchell i-a mai spus lui John Podesta că papa este pe deplin „conştient” de inteligenţa extraterestră. „Colegul meu catolic Terri Mansfield ne va aduce la zi cu gradul de conştientizare a inteligenţei extraterestre așa cum toate acestea îi sunt cunoscute Vaticanului”, potrivit Descoperă.ro.

Mitchell a declarat şi că a încercat să elucideze aşa-numitul „incident Roswell” – în care se presupune că Guvernul SUA a acoperit orice dovadă a recuperării unui OZN din New Mexico, în 1947. Localnicilor „li s-a spus să nu vorbească despre experienţa lor în ceea ce îi privește pe militari”, afirma Mitchell în timpul celei de-a cincea ediţii a X-Conference, dedicată celor care cred în farfurii zburătoare (OZN) şi în forme inteligente de viaţă extraterestră, în aprilie 2009.
yogaesoteric
25 octombrie 2016

marți, 25 octombrie 2016

A DOUA GRĂDINĂ


 din CARTEA URANTIA (P 1/cap.76)


(847.1) 76:0.1 CÂND Adam s-a hotărât să cedeze, fără a se opune, prima grădină nodiţilor, el şi partizanii săi nu s-au putut îndrepta spre vest, căci edeniţii nu aveau corăbii potrivite pentru o asemenea aventură pe mare. Nu au putut merge nici spre nord; nodiţii din nord erau deja în drum spre Eden. Lor le-a fost teamă să meargă spre sud, căci dealurile acelei regiuni erau împânzite de triburi ostile. Singurul drum deschis era spre est, aşa că au călătorit spre est către plăcutele, pe vremea aceea, regiuni dintre fluviile Tigru şi Eufrat. Mulţi dintre cei care au fost lăsaţi în urmă au călătorit mai târziu spre est pentru a se alătura adamiţilor în noul lor cămin din vale.
(847.2) 76:0.2 Cain şi Sansa s-au născut amândoi până la oprirea caravanei adamice la destinaţia ei dintre fluvii, în Mesopotamia. Laotta, mama lui Sansa, a pierit la naşterea fiicei ei; Eva a avut o naştere grea, dar a supravieţuit, datorită vigorii ei superioare. Eva a luat-o pe Sansa, copilul Laottei, la pieptul ei, şi a crescut-o laolaltă cu Cain. Sansa a crescut şi a dat dovadă de mari aptitudini. Ea a devenit soţia lui Sargan, şeful raselor albastre nordice, şi a contribuit la progresul oamenilor albaştri din acele vremuri.

1. Edeniţii intră în Mesopotamia

(847.3) 76:1.1 Caravanei lui Adam i-a trebuit aproape un an întreg ca să ajungă la Eufrat. Găsindu-i apele umflate, ei şi-au ridicat tabăra pe câmpiile din vestul fluviului, şi au rămas acolo timp de aproape şase săptămâni, înainte de a-l traversa ca să pătrundă în ţinutul situat între cele două fluvii, loc care a devenit cea de-a doua grădină.
(847.4) 76:1.2 Când locuitorii acelui teritoriu aflaseră că regele şi înaltul preot al Grădinii Edenului erau în drum spre ei, au fugit în mare grabă spre munţii din est. Când a sosit, Adam a descoperit că întreg teritoriul dorit fusese evacuat. Aici, în acest nou loc, Adam şi ajutoarele lui s-au apucat de lucru la construirea de noi locuinţe şi la întemeierea unui nou centru de cultură şi religie.
(847.5) 76:1.3 Locul îi era cunoscut lui Adam ca fiind unul dintre cele trei selecţionate iniţial de comitetul însărcinat cu alegerea de posibile amplasări ale Grădinii propuse de Van şi de Amadon. Înseşi cele două fluvii formau, la vremea aceea, o bună apărare naturală. Puţin mai la nord de cea de-a doua grădină, Eufratul şi Tigrul se apropiau mult unul de altul, astfel încât se putea construi un zid întinzându-se pe o distanţă de optzeci de kilometri pentru protejarea teritoriului la sud, între cele două fluvii.
(847.6) 76:1.4 După instalarea în noul Eden, a devenit necesară adoptarea unor mijloace de trai rudimentare; părea destul de adevărat că pământul fusese blestemat. Natura îşi urma încă o dată cursul ei liber. Adamiţii erau acum nevoiţi să obţină cu greu cele necesare traiului lor dintr-un sol nemailucrat şi să se confrunte cu realităţile vieţii din faţa ostilităţilor şi incompatibilităţilor naturale ale existenţei umane. Ei găsiseră prima grădină parţial pregătită pentru ei, dar a doua trebuia să fie creată cu truda mâinilor lor şi „cu sudoarea frunţii lor”.

2. Cain şi Abel

(848.1) 76:2.1 La mai puţin de doi ani după naşterea lui Cain, a venit pe lume Abel, primul copil al lui Adam şi al Evei născut în cea de-a doua grădină. Când Abel a împlinit doisprezece ani, el a s-a hotărât să devină păstor; Cain a ales calea agriculturii.
(848.2) 76:2.2 Or, în acele vremuri, era obiceiul de a se aduce ofrande, lucruri aflate la îndemână, preoţimii. Păstorii îşi aduceau animalele turmelor lor, fermierii, fructele câmpiilor lor; potrivit acestui obicei, Cain şi Abel îşi aduceau de asemenea ofrandele lor periodice preoţilor. Cei doi băieţi discutaseră de multe ori despre meritele respective ale meseriilor, şi lui Abel nu i-a trebuit prea mult ca să îşi de-a seama că avea preferinţă pentru sacrificiile lui de animale. Degeaba făcea Cain apel la tradiţia primului Eden, la preferinţa de odinioară pentru fructele pământului. Abel nu a vrut să admită nimic, şi l-a luat în derâdere pe fratele său mai mare cuprins de nedumerire.
(848.3) 76:2.3 În zilele primului Eden, Adam căutase într-adevăr să descurajeze jertfirea de animale, astfel încât Cain a avut un precedent pentru a-şi justifica pretenţiile. A fost totuşi dificilă organizarea vieţii religioase a celui de-al doilea Eden. Adam era împovărat de o mie şi una de detalii legate de munca de construire, de apărare şi de agricultură. Fiind din punct de vedere spiritual foarte decepţionat, el a încredinţat organizarea cultului şi educaţiei colaboratorilor de viţă nodit care ocupaseră deja aceste funcţii în prima grădină; chiar şi într-un răstimp atât de scurt, preoţii nodiţi oficianţi au început să revină la normele şi la regulile timpurilor pre-adamice.
(848.4) 76:2.4 Cei doi băieţi nu s-au împăcat bine niciodată, şi această chestiune a sacrificiilor a contribuit şi mai mult la menţinerea vrajbei dintre ei. Abel ştia că era fiul lui Adam şi al Evei şi n-a uitat niciodată să-i amintească lui Cain, afectându-l profund, că Adam nu era tatăl lui. Cain nu era de rasă violetă pură, din moment ce tatăl său aparţinea rasei nodite încrucişate ulterior cu oamenii albaştrii şi roşii şi cu neamul andonic aborigen. Toate acestea, precum şi ereditatea lui naturală belicoasă, l-au făcut să nutrească o tot mai mare ură pentru fratele lui mai mic.
(848.5) 76:2.5 Băieţii aveau optsprezece, respectiv douăzeci de ani când încordarea dintre ei a fost rezolvată definitiv. Într-o zi, sarcasmele lui Abel l-au înfuriat atât de tare pe fratele său rival, încât Cain, în mânia lui, s-a năpustit asupra lui şi l-a omorât.
(848.6) 76:2.6 Observarea conduitei lui Abel a stabilit valoarea mediului înconjurător şi a educaţiei ca factori în dezvoltarea caracterului. Abel avea o moştenire ideală, şi ereditatea se află la rădăcina întregului său caracter; dar influenţa unui mediu inferior a neutralizat virtual această moştenire magnifică. Abel, mai ales în primii săi ani, a fost în mare măsură influenţat de mediul său defavorabil. El ar fi devenit o persoană cu totul diferită dacă ar fi trăit până la douăzeci şi cinci sau treizeci de ani; superba lui moştenire ar fi putut atunci să se arate. În timp ce un bun mediu nu poate contribui câtuşi de puţin la biruirea reală a defectelor de caracter rezultate dintr-o ereditate modestă, un mediu rău poate foarte bine să altereze o ereditate excelentă, cel puţin în primii ani ai vieţii. Un mediu social bun şi o educaţie adecvată formează un sol şi o atmosferă indispensabilă pentru a scoate cea mai bună parte a unei eredităţi sănătoase.
(849.1) 76:2.7 Moartea lui Abel a fost aflată de părinţii lui atunci când câinii au adus turmele acasă fără stăpânul lor. Pentru Adam şi Eva, Cain devenea rapid sinistra amintire a prostiei lor, şi l-au încurajat în decizia sa de a părăsi grădina.
(849.2) 76:2.8 Viaţa lui Cain în Mesopotamia nu a fost tocmai fericită, de vreme ce el simboliza greşeala într-un mod foarte izbitor. Nu că asociaţii lui ar fi fost răi cu el, dar acestuia nu îi scăpase faptul că, în subconştientul lor, aveau un resentiment faţă de el. Însă Cain ştia că, nepurtând nici o marcă tribală, el va fi ucis de primii oameni ai triburilor vecine pe care i-ar putea întâlni în calea sa. Frica şi unele remuşcări l-au făcut să se căiască. Cain nu fusese niciodată locuit de un Ajustor; el sfidase întotdeauna disciplina familială şi desconsiderase religia tatălui său. Dar acum s-a dus la Eva, mama lui, căreia i-a cerut ajutor şi îndrumări spirituale, şi, când el a căutat sincer ajutorul divin, un Ajustor a venit îndată să locuiască în el. Acest Ajustor, locuind în interior şi privind în exterior, i-a dat lui Cain un avantaj net, care l-a pus în aceiaşi categorie cu tribul lui Adam, care era foarte de temut.
(849.3) 76:2.9 Cain a plecat aşadar în câmpia lui Nod, la est de cea de-a doua grădină. El a devenit un mare conducător în mijlocul unuia dintre grupurile oamenilor tatălui său şi a împlinit, într-o anumită măsură, prezicerile lui Serapatatia, căci el a stabilit pacea tot timpul vieţii lui între divizia sa de nodiţi şi aceea de adamiţi. Cain s-a căsătorit cu Remona, vara sa îndepărtată, şi primul lor fiu, Enoe, a devenit căpetenia nodiţilor elamiţi. Şi, timp de sute de ani, elamiţii şi adamiţii au continuat să trăiască în pace.

3. Viaţa în Mesopotamia

(849.4) 76:3.1 Odată cu trecerea timpului în cea de-a doua grădină, consecinţele greşelii au devenit din ce în ce mai evidente. Adam şi Eva sufereau mult de faptul că erau privaţi de fosta lor locuinţă de frumuseţe şi de linişte, precum şi de copiii lor care fuseseră deportaţi pe Edentia. Era într-adevăr patetic a observa acest magnific cuplu redus la statutul de încarnare obişnuită a tărâmului, însă ei au îndurat cu graţie şi curaj calitatea lor diminuată.
(849.5) 76:3.2 Adam a petrecut în mod înţelept cea mai mare parte din timpul său instruindu-i pe copiii lui şi pe asociaţii lor în administrarea civilă, în metodele educative şi în practicile religioase. Dacă nu ar fi existat această prevedere, un adevărat pandemoniu s-ar fi dezlănţuit la moartea sa. De fapt, moartea lui Adam a adus puţine schimbări în dirijarea treburilor oamenilor săi. Cu mult înaintea dispariţiei lor, Adam şi Eva au recunoscut că copiii lor şi partizanii lor învăţaseră treptat să uite zilele de glorie ale Edenului. Pentru majoritatea partizanilor lor, era mai bine ca măreţia Edenului să fie dată uitării; în felul acesta, ei au avut mai puţine motive de a avea o insatisfacţie nejustificată în mediul lor mai puţin fericit.
(849.6) 76:3.3 Şefii civili ai adamiţilor se trăgeau ereditar din fiii primei grădini. Primul fiu al lui Adam, Adamson (Adam ben Adam), a fondat un centru secundar al rasei violet în nordul celei de-a doua grădini. Al doilea fiu al lui Adam, Evason, a devenit un conducător şi un administrator magistral; el a fost marele ajutor al tatălui său. Evason n-a trăit tot atât de mult ca şi Adam, şi fiul său mai mare, Jansad, a devenit succesorul lui Adam în calitate de căpetenie a triburilor adamite.
(849.7) 76:3.4 Conducătorii religioşi, ori preoţia, au început cu Seth, cel mai vârstnic dintre fiii supravieţuitori ai lui Adam şi ai Evei născuţi în a doua grădină. El s-a născut la o sută douăzeci şi nouă de ani după sosirea lui Adam pe Urantia. Seth a fost absorbit de munca de ameliorare a statutului spiritual al oamenilor tatălui său şi a devenit căpetenia noii preoţimi a celei de-a doua grădini. Fiul său, Enos, a venerat noul ordin de cult, şi nepotul său, Kenan, a instituit serviciul misionarilor pe lângă triburile din împrejurimi, atât apropiate, cât şi îndepărtate.
(850.1) 76:3.5 Preoţimea setit a fost o întreprindere triplă, care îmbrăţişa religia, sănătatea şi educaţia. Preoţii acestui ordin erau instruiţi să oficieze la ceremoniile religioase, să servească ca doctori şi ca inspectori sanitari şi să activeze ca profesori în şcolile grădinii.
(850.2) 76:3.6 Caravana lui Adam transportase seminţele şi bulbii a sute de plante, precum şi boabe de cereale până în ţinutul situat între cele două fluvii. Ei au mai adus turme vaste şi câteva specimene din toate animalele domesticite. Datorită acestui fapt, ei deţineau mari avantaje asupra triburilor din împrejurimi. Ei au profitat mult de pe urma culturii anterioare a Grădinii originare.
(850.3) 76:3.7 Până în momentul părăsirii primei grădini, Adam şi familia lui trăiseră întotdeauna cu fructe, cu cereale şi cu nuci. Pe drumul spre Mesopotamia, ei au mâncat pentru prima dată ierburi şi legume. Consumul de carne a fost practicat devreme în cea de-a doua grădină, dar Adam şi Eva nu l-au introdus-o niciodată în dieta lor regulată. Nici Adamson, nici Evason, şi nici ceilalţi copii ai primei generaţii ai primei grădini, nu au devenit consumatori de carne.
(850.4) 76:3.8 Adamiţii i-au depăşit considerabil pe oamenii din împrejurimi în realizările lor culturale şi în dezvoltarea lor intelectuală. Ei au produs cel de-al treilea alfabet, şi au pus multe temelii pentru precursorii artei, ai ştiinţei şi ai literaturii moderne. Aici, în ţinutul cuprins între Tigru şi Eufrat, ei au conservat artele scrisului, ale prelucrării metalelor, ale olăritului şi ale ţesutului. Ei au elaborat un nou tip de arhitectură, care nu a fost depăşit timp de mai multe mii de ani.
(850.5) 76:3.9 Viaţa de familie a oamenilor rasei violet era ideală pentru vremea şi pentru epoca lor. Copiii erau supuşi cursurilor de pregătire privind agricultura, artizanatul şi creşterea animalelor, iar alţii erau învăţaţi să ducă la îndeplinire tripla îndatorire a unui setit: să fie preot, doctor şi învăţător.
(850.6) 76:3.10 Când vă gândiţi la preoţii sethiţi, nu-i confundaţi pe acei nobili învăţători ai sănătăţii şi ai religiei, pe acei adevăraţi educatori cu gânduri elevate, cu clerul depravat şi mercantil al triburilor ulterioare ale naţiunilor învecinate. Conceptele lor religioase despre Deitate şi despre univers erau elevate, şi mai mult sau mai puţin exacte; regulile lor de igienă erau excelente pentru vremea lor, iar metodele lor de educaţie nu au mai fost depăşite de atunci încoace.

4. Rasa violet

(850.7) 76:4.1 Adam şi Eva au fost întemeietorii rasei violet, a noua rasă umană apărută pe Urantia. Adam şi urmaşii săi aveau ochii albaştri, şi oamenii rasei violet se distingeau prin tenul deschis şi prin părul blond (galben, roşcat şi castaniu).
(850.8) 76:4.2 Eva a născut fără dureri, asemenea femeilor raselor evolutive primitive. Numai femeile raselor mixte provenite din uniunea raselor evolutive cu nodiţii şi, mai târziu, cu adamiţii, au avut dureri violente la naşterea unui copil.
(851.1) 76:4.3 Adam şi Eva, ca şi semenii lor de pe Jerusem, îşi trăgeau energia dintr-o dublă nutriţie; ei absorbeau atât hrană cât şi lumină, la care se adăugau anumite energii suprafizice nedescoperite pe Urantia. Descendenţii lor pământeni nu au moştenit acea înzestrare părintească care era absorbţia energiei şi circulaţia luminii. Ei aveau o circulaţie simplă, de tip uman, întreţinută prin sânge. Era clar că ei sunt muritori, deşi aveau o viaţă lungă; dar, cu fiecare generaţie succesivă, longevitatea lor se diminua şi se apropia de normele umane.
(851.2) 76:4.4 Adam şi Eva, şi copiii lor din prima generaţie, nu foloseau carnea animalelor ca hrană. Ei trăiau în întregime cu „fructele arborilor”. După prima generaţie, toţi urmaşii lui Adam au început să mănânce produse lactate, însă mulţi dintre ei au continuat să urmeze un regim fără carne, cum practicau şi multe dintre triburile din sud, cu care s-au unit ulterior. Mai târziu, cea mai mare parte a acestor triburi au migrat spre est, şi au supravieţuit aşa cum sunt în prezent, amestecate cu popoarele Indiei.
(851.3) 76:4.5 Adam şi a Eva aveau o vedere fizică şi o viziune spirituală mult superioare celor avute de oamenii de astăzi. Simţurile lor speciale erau mult mai ascuţite, şi erau capabili să-i vadă pe medieni, precum şi armatele de îngeri, pe Melchizedeki şi pe Caligastia, Prinţul decăzut care a venit de câteva ori pentru a discuta cu nobilul lui succesor. Timp de peste o sută de ani după greşeală, ei şi-au conservat aptitudinea de a vedea aceste fiinţe celeste. Aceste simţuri speciale erau mai puţin ascuţite la copiii lor, şi tindeau să se diminueze cu fiecare generaţie succesivă.
(851.4) 76:4.6 Copiii adamici erau în general locuiţi de un Ajustor, căci ei posedau cu toţii o capacitate incontestabilă de supravieţuire. Aceşti descendenţi superiori nu erau atât de supuşi fricii ca şi copiii evoluţiei. În rasele umane de astăzi ale Urantiei persistă atât de multă frică din cauză că străbunii voştri au primit foarte puţin din plasma vitală a lui Adam, precum şi din pricina eşecului rapid al planurilor de înnobilare fizică rasială.
(851.5) 76:4.7 Celulele corpului Fiilor Materiali şi al progeniturilor lor sunt mult mai rezistente la boală decât acelea ale fiinţelor evolutive native ale planetei. Celulele corporale ale raselor indigene sunt înrudite cu organismele vii microscopice şi ultramicroscopice patogene. Aceste fapte explică de ce oamenii Urantiei trebuie să facă atât de multe eforturi pe calea ştiinţei ca să reziste la atât de multe dezordini fizice. Voi aţi fi fost mult mai rezistenţi la boală dacă în venele raselor voastre ar fi curs mai mult sânge adamic.
(851.6) 76:4.8 După ce s-a stabilit în cea de-a doua grădină pe Eufrat, Adam s-a decis să lase în urma lui cât se poate de mult din cantitatea lui de plasmă vitală de care lumea să beneficieze după moartea lui. În consecinţă, Eva a fost pusă în fruntea unei comisii de douăsprezece persoane pentru ameliorarea rasei şi, înainte de moartea lui Adam, această comisie alesese 1.682 de femei de tipul cel mai evoluat de pe Urantia, care au fost toate fecundate cu plasma vitală adamică. Cu excepţia a 112 dintre copiii lor, ceilalţi au atins cu toţii vârsta adultă, astfel încât lumea a beneficiat astfel de un supliment de 1.570 de bărbaţi şi femei superioare. Cu toate că aceste candidate la maternitate au fost alese din toate triburile din împrejurimi şi au reprezentat majoritatea raselor de pe pământ, majoritatea descindeau din neamurile superioare ale nodiţilor, şi ele formau începutul puternicei rase andite. Aceşti copii au fost născuţi şi crescuţi în mediul tribal al respectivelor lor mame.

5. Moartea lui Adam şi a Evei

(851.7) 76:5.1 Nu cu mult după întemeierea celei de-a doua grădini, Adam şi Eva au fost informaţi la timpul potrivit că pocăinţa lor era acceptabilă, şi că, în timp ce erau condamnaţi să îndure soarta muritorilor lumii lor, ei ar trebui cu siguranţă să fie admişi la rangul de supravieţuitori adormiţi ai Urantiei. Ei au crezut pe deplin în acea evanghelie a deşteptării şi a reabilitării pe care Melchizedekii le-o anunţaseră într-un mod atât de emoţionant. Nelegiuirea lor fusese o eroare de judecată, iar nu păcatul unei rebeliuni conştiente şi deliberate.
(852.1) 76:5.2 În calitate de cetăţeni ai Jerusemului, Adam şi Eva nu aveau Ajustori de Gândire, şi n-au avut nici pe Urantia în timpul şederii lor în prima Grădină. La puţină vreme după reducerea lor la statutul de muritori, ei au devenit conştienţi de o nouă prezenţă în ei, şi s-au trezit la realizarea faptului că statutul omenesc însoţit de o căinţă sinceră a făcut posibil ca Ajustorii să îi poată locui. Faptul că ei erau locuiţi de un Ajustor i-a încurajat mult pe Adam şi pe Eva pentru tot restul vieţii lor. Ei ştiau că eşuaseră ca Fiu şi Fiică Materiali ai Sataniei, dar mai ştiau şi că înaintea lor cariera Paradisului le stătea încă deschisă, în calitate de fii ascendenţi ai universului.
(852.2) 76:5.3 Adam ştia despre reînvierea dispensaţională, care a avut loc simultan cu sosirea lui pe planetă, şi credea că el şi tovarăşa lui vor fi probabil repersonalizaţi în raport cu sosirea următorului ordin de filiaţie. El nu a ştiut că Mihail, suveranul acestui univers, urma să apară atât de curând pe Urantia; el se aştepta ca următorul Fiu ce urma să vină să fie din ordinul avonalilor. Chiar şi aşa, a fost întotdeauna o consolare pentru Adam şi pentru Eva să mediteze la singurul mesaj personal pe care l-au primit vreodată de la Mihail, deşi a reprezentat pentru ei ceva greu de înţeles. Pe lângă alte manifestări de prietenie şi de încurajare, acest mesaj zicea: „Am luat în considerare circumstanţele greşelii voastre. Eu mi-am adus aminte de dorinţa inimii voastre de a fi întotdeauna fideli voinţei Tatălui meu. Veţi fi chemaţi din îmbrăţişarea somnului muritor când voi veni eu pe Urantia, dacă Fiii subordonaţi ai regatului meu nu au trimis după voi mai înainte”.
(852.3) 76:5.4 Acesta a fost un mare mister pentru Adam şi Eva. Ei puteau pricepe, din acel mesaj, promisiunea vagă a unei posibile deşteptări speciale, ceea ce i-a încurajat foarte tare, dar nu puteau prinde înţelesul care a anunţat precizarea că ei puteau să se odihnească până la epoca unei deşteptări însoţite de apariţia personală a lui Mihail pe Urantia. Cuplul edenic proclama deci întotdeauna că va sosi într-o bună zi un Fiu al Domnului. Ei le insuflau celor pe care îi iubeau credinţa, sau cel puţin speranţa fierbinte, că lumea greşelilor lor şi a amărăciunilor lor ar putea să fie regatul unde suveranul acestui univers va decide să se consacre ca Fiu Paradisiac de manifestare. Părea prea frumos ca să fie adevărat, dar Adam nutrea gândul că Urantia cea sfâşiată de lupte s-ar putea dovedi, la urma urmei, a fi cea mai fericită lume din sistemul Sataniei, planeta cea mai invidiată din tot Nebadonul.
(852.4) 76:5.5 Adam a trăit 530 ani; a murit de ceea ce s-ar putea numi bătrâneţe. Mecanismul lui fizic a sfârşit pur şi simplu prin a se uza; procesul de dezintegrare a câştigat treptat teren asupra procesului de refacere, şi inevitabilul sfârşit s-a produs. Eva a murit cu nouăsprezece ani mai înainte, având inima slăbită. Amândoi au fost îngropaţi în centrul templului serviciului divin, care fusese construit după planurile lor curând după ce zidul împrejmuitor al coloniei fusese terminat. Aceasta a fost originea obiceiului de îngropare sub dalele locurilor de cult a oamenilor pioşi însemnaţi, bărbaţi şi femei..
(852.5) 76:5.6 Sub conducerea Melchizedekilor, guvernul supramaterial al Urantiei a continuat, însă contactul fizic direct cu rasele evolutive fusese rupt. Din vremurile îndepărtate ale sosirii statului major corporal al Prinţului Planetar, trecând prin epoca lui Van şi a lui Amadon, şi până la sosirea lui Adam şi a Evei, reprezentanţii fizici ai guvernului universului fuseseră totdeauna staţionaţi pe planetă. Dar, cu greşeala adamică, acest regim a luat sfârşit după ce a durat mai mult de 450.000 ani. În sferele spirituale, ajutoarele îngereşti au continuat să lupte alături de Ajustorii de Gândire, ambele grupuri străduindu-se din răsputeri pentru salvarea individului; dar nici un plan detaliat şi complet pentru bunăstarea lumii pe termen lung n-a fost promulgat muritorilor pământului până la sosirea lui Machiventa Melchizedek, în epoca lui Avraam. Cu puterea, răbdarea şi autoritatea unui Fiu al Domnului, acesta a pus fundamentele unei noi ridicări şi a unei reabilitări spirituale a nefericitei Urantia.
(853.1) 76:5.7 Nenorocirea nu era totuşi singura soartă a Urantiei; această planetă a fost, de asemenea, cea mai fericită din universul local al Nebadonului. Erorile străbunilor urantienilor şi greşelile primilor conducători ai lumii au cufundat planeta într-o stare de confuzie disperată, cu atât mai intensificată de rău şi de păcat. Urantienii ar trebui să socotească ca fiind în întregime benefic faptul că însăşi acest fundal de întuneric a atras atât de puternic atenţia lui Mihail al Nebadonului, încât el a ales această lume ca arenă pentru a se revela personalitatea iubitoare a Tatălui din ceruri. Aceasta nu pentru că Urantia avea nevoie de un Fiu Creator ca să repună în ordine treburile ei încâlcite, ci mai degrabă pentru că răul şi păcatul pe Urantia i-au oferit Fiului Creator un fundal mai frapant pe care să se reveleze dragostea, mila şi răbdarea incomparabile ale Tatălui Paradisului.

6. Supravieţuirea lui Adam şi a Evei

(853.2) 76:6.1 Adam şi Eva au intrat în repausul lor muritor cu o credinţă solidă în asigurările Melchizedekilor. Aceştia le-au promis că ei se vor trezi într-o bună zi din somnul morţii pentru a-şi relua viaţa pe lumile palat, lumi care le fuseseră atât de familiare înainte de misiunea lor în carnea fizică a rasei violete de pe Urantia.
(853.3) 76:6.2 Ei nu s-au odihnit mult timp în uitarea somnului inconştient al muritorilor regatului. În a treia zi după moartea lui Adam, a doua de după înmormântarea sa respectuoasă, Lanaforge a lansat un apel nominal special al remarcabililor supravieţuitori ai greşelii adamice de pe Urantia. Ordinele sale, confirmate de Preaînalţii Edentiei în funcţiune şi ratificate de Uniunea Zilelor de pe Salvington, acţionând în numele lui Mihail, au fost încredinţate lui Gabriel. În conformitate cu această poruncă de înviere specială purtând numărul 26 din seria Urantiei, Adam şi Eva au fost repersonalizaţi şi reconstituiţi în sălile de înviere ale lumilor palat de pe Satania în acelaşi timp cu 1.316 al tovarăşilor lor de experienţă ai primei grădini. Multe alte suflete loiale fuseseră deja transferate în momentul sosirii lui Adam pe Urantia, care a fost însoţit de o judecată dispersională a supravieţuitorilor adormiţi şi a ascenderilor vii calificaţi.
(853.4) 76:6.3 Adam şi Eva au trecut repede prin lumile de ascensiune progresivă, până când au dobândit rezidența Jerusemului. Ei au devenit astfel rezidenţi ai planetei lor de origine, dar de această dată asta ca membri ai unui ordin diferit de personalităţi ale universului. Ei au părăsit Jerusemul ca cetăţeni permanenţi - Fii de Dumnezeu și s-au reîntors ca cetăţeni ascendenţi - fii de om. Ei au fost imediat ataşaţi în serviciul Urantiei de pe capitala sistemică, şi au fost, mai târziu, numiţi membri ai Consiliului Celor Douăzeci şi patru care constituie în prezent Corpul de Control Consultativ al Urantiei.
(854.1) 76:6.4 Aşa se termină povestea lui Adam şi a Evei Planetari de pe Urantia, o poveste a încercărilor, a tragediei şi a triumfului, sau cel puţin a triumfului personal pentru Fiicele şi Fii voştri Materiali bine intenţionaţi, dar induşi în eroare. În final, aceasta va fi indubitabil şi o poveste a triumfului ultim pentru lumea lor şi pentru locuitorii ei zguduiţi de rebeliune şi hărţuiţi de rău. Dacă e să rezumăm, Adam şi Eva au contribuit puternic la accelerarea civilizaţiei şi a progresului biologic al rasei umane. Ei au lăsat pe pământ o mare cultură, dar n-a fost posibil pentru o civilizaţie atât de avansată să supravieţuiască în faţa diluării premature şi a naufragiului final ale moştenirii adamice. Oamenii sunt cei care fac o civilizaţie, nu civilizaţia îi face pe oameni.
(854.2) 76:6.5 [Prezentat de Solonia, „vocea serafică din Grădină”.]