Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

miercuri, 26 noiembrie 2014

O mărturie cu totul extraordinară a „călătoriei“ unui neurochirurg materialist într-o dimensiune astrală paradiziacă (II)

Eben Alexander, un neurochirurg care predă la Universitatea din Virginia, a trăit o experienţă la graniţa dintre viaţă şi moarte cu o rară intensitate. După 7 zile, când medicii se gândeau să întrerupă tratamentul, el a deschis ochii şi a revenit la viaţă. Mii de persoane au supravieţuit unei astfel de experienţe, chiar dacă majoritatea oamenilor de ştiinţă au negat realitatea acestui fenomen.
 
Ca urmare a experienţei sale, Eben Alexander a realizat că Pământul este un loc unic în spaţiu, unde răul şi binele coexistă şi unde răul a fost autorizat întrucâtva să se amplifice într-un mod care ar fi complet imposibil la nivelurile superioare ale existenţei, înţelegând astfel că toate acestea au fost gândite şi intenţionate pentru dezvoltarea şi evoluţia fiinţelor vii şi că ele implică întotdeauna realitatea liberului-arbitru care ne-a fost dat fiecăruia. Pentru doctorul Alexander Eben „Universul Fizic este asemenea unui fir de praf în comparaţie cu lumea invizibilă şi spirituală“. O experienţă la graniţa dintre viaţă şi moarte ne permite să învăţăm global, „trăind“ efectiv experienţa realităţii dimensiunilor subtile astrale. Atunci când ne reintegrăm în învelişul carnal, nu mai rămâne decât senzaţia că la un moment dat am înţeles Totul – cel puţin ştim că această cunoaştere există într-o formă limpede, dar este adesea dificil, chiar imposibil, să o exprimăm în cuvinte, în concepte, deoarece ea le transcende.
Eben Alexander a utilizat o comparaţie foarte frumoasă: „Când intenţionez acum să împărtăşesc această cunoaştere, acest demers mă face să mă simt ca şi cum aş fi un copil, ce a devenit brusc adult în timpul unei călătorii în care a descoperit toate minunile cunoaşterii umane, şi care apoi se întoarce la copiii cu care era prieten şi caută să le descrie ce înseamnă să cunoşti mai multe limbi romanice diferite, cum să foloseşti aritmetica şi care este, de fapt, dimensiunea imensă a Universului.
Pe măsură ce starea sa fizică se deteriora rapid pe Pământ, din punctul de vedere al medicilor riscând să se apropie de o comă fatală şi fără speranţă de vindecare, Eben îşi continua călătoria şi descoperirile în lumile subtile superioare. Din cauza limitărilor inerente existenţei în trup şi exprimării prin cuvinte, îi este imposibil să transcrie ceea ce el a trăit în lumea spirituală, cu aceeaşi claritate a înţelegerii şi cu aceeaşi intensitate. El a văzut chipurile familiare ale celor apropiaţi care se rugau pentru el pe Pământ şi a aflat mai târziu că cele şase chipuri erau ale celor care au fost prezenţi fizic în a şaptea dimineaţă sau la veghea din acea seară. El a perceput şi chipul unui copil mic. În experienţa sa, Eben Alexander, fără să-şi mai amintească de viaţa sa terestră, a înţeles că al şaselea chip, care îl îngrijora din cauza tristeţii pe care o emana, aparţinea cuiva care avea nevoie de el. Acel cineva îl ruga să „revină“ şi să nu îl abandoneze. În camera de spital, medicii nu mai aveau nicio speranţă, când, dintr-o dată, ochii lui Eben s-au deschis şi a început să privească în jur. După şapte zile de comă, el a revenit la viaţă, şi imediat a pronunţat primul cuvânt: „Mulţumesc“. Eben nu îşi mai amintea nimic din viaţa sa terestră de dinainte de comă. Îşi amintea doar de experienţele spirituale şi de paradisurile celeste pe care tocmai le văzuse în dimensiunea subtilă astrală.
Foarte repede, Eben a făcut progrese şi şi-a recuperat toate funcţiile cerebrale, fără nicio leziune. Venise vremea să vorbească despre experienţele sale, chiar dacă era afectat de scepticismul colegilor săi medici, cu privire la experienţa sa excepţională la graniţa dintre viaţă şi moarte. „Cu cât spiritul meu ştiinţific îşi revenea, cu atât înţelegeam mai bine că tot ceea ce am învăţat pe parcursul a decenii de şcoală şi de practică medicală era, de fapt, într-un conflict radical cu realitatea a ceea ce trăisem în aceste experienţe astrale, şi totodată atunci realizam că spiritul continuă să existe dincolo de trup. Aşadar, trebuia să povestesc lumii experienţa mea.
Cunoştinţele ştiinţifice ale doctorului Alexander Eben au devenit un atu preţios în intenţia sa de a demonstra realitatea experienţelor la graniţa dintre viaţă şi moarte. El a trecut în revistă, una câte una, diferitele ipoteze ştiinţifice care ar fi putut eventual explica experienţa sa la graniţa dintre viaţă şi moarte. El a eliminat încă de la început, prin argumente bine alese, o ipotetică reacţie a trunchiului cerebral, care ar fi apărut pentru a diminua suferinţa, apoi a eliminat şi ipoteza unei reminiscenţe deformate a amintirilor, care proveneau din zonele mai profunde ale sistemului limbic. Nici ipoteza că experienţa sa ar fi fost fost indusă ca urmare a consumului masiv de medicamente nu a rezistat analizei sale critice, deoarece acele molecule chimice acţionează doar prin intermediul receptorilor neocorticali. Dar neocortexul doctorului Eben nu mai funcţiona, astfel că acele medicamente nu mai aveau un substrat asupra căruia să acţioneze. Doctorul a mai formulat o serie de ipoteze. Să fi fost vorba de un somn paradoxal, în care neurotransmiţătorii naturali au interacţionat cu receptorii neocortexului? În cazul somnului paradoxal, este necesar ca neocortexul să fie funcţional şi nici aceasta nu era posibil. Să fi fost o eliberare bruscă de DMT din glanda pineală, ştiut fiind faptul că DMT poate induce stări psihedelice intense? Se ştie că această moleculă, pentru a avea efect, trebuie să interfereze cu neocortexul, care în cazul doctorului Alexander era inoperant. În concluzie, doctorul Eben a demonstrat că întreaga literatură ştiinţifică medicală este, de fapt, incapabilă să explice experienţa excepţională trăită de el.
Mai departe, doctorul Eben Alexander şi-a pus problema dacă nu cumva fizica cuantică ar fi putut explica experienţele la graniţa dintre viaţă şi moarte. Bazându-se pe realitatea principiului non-localizării din fizica cuantică, el a început să formuleze unele ipoteze interesante.
Principiul non-localizării în fizica cuantică
În fizică, principiul localizării, cunoscut şi ca principiul separabilităţii, stipulează faptul că obiectele aflate la distanţă nu pot să se influenţeze reciproc în mod direct. Un obiect nu poate fi influenţat decât de mediul său imediat. Acest principiu al relativităţii restrânse a fost formulat astfel de Albert Einstein: „Pentru această dispunere a obiectelor introduse în fizică, pare esenţial ca ele, la un moment dat, să manifeste o existenţă independentă unele faţă de altele, în măsura în care ele se află în regiuni diferite ale spaţiului. În absenţa ipotezei existenţei reciproc independente a obiectelor separate spaţial unele de altele, ipoteză care îşi are originea în gândirea de fiecare zi, gândirea fizică ce ne este familiară nu ar fi posibilă. Nu vedem cum ar putea legile fizice să fie formulate şi verificate fără această separare.“ Acest principiu a fost repus în discuţie în fizica cuantică, în special datorită fenomenelor cuantice complexe.
Fizicienii David Bohm şi Basil Hiley estimează că nu există nicio obiecţie fondată la conceptul non-localizării. Răspunzând celor care consideră că acceptarea non-localizării ar ameninţa posibilitatea izolării şi observării ştiinţifice a oricărui obiect existent, Bohm şi Hiley au argumentat că, la nivel microscopic, efectele non-localizării nu sunt semnificative: ea permite exact acelaşi grad de separabilitate a sistemelor ca şi cel care este cerut de „tipul de cercetare ştiinţifică care se bazează pe fapte concrete“.
Punerea de acord a teoriei relativităţii restrânse cu non-localizarea (a se vedea paradoxul EPR) este o altă chestiune mai complexă, dar Bohm, ca şi John Stewart Bell, a subliniat că în cazul non-localizării nu transmiterea de semnale este în joc. John Bell afirma că: „însăşi ideea de acţiune la distanţă este respingătoare pentru fizicieni. Putem găsi nenumărate citate din Newton, Einstein, Bohr şi din alţi mari fizicieni care afirmă că este de neconceput ca o acţiune realizată «aici», aproape să aibă efecte «acolo», departe. Părinţii fondatori ai mecanicii cuantice nici măcar nu aveau nevoie de argumentele lui Einstein că, vezi-Doamne, nu există acţiune la distanţă, căci puteau găsi argumente şi în altă parte. Ideea că există fie determinism, fie acţiune la distanţă, le era atât de respingătoare, încât preferau să privească în altă parte. Ei bine, aceasta este tradiţia şi noi trebuie să învăţăm, în viaţă, că uneori trebuie să cunoaştem tradiţii noi. Va trebui ca noi să învăţăm nu atât să acceptăm acţiunea la distanţă, cât să înţelegem insuficienţa unui decret de tipul «acţiunea la distanţă nu exist㻓.
În ce priveşte obiecţiile la conceptul de non-localizare, Hiley şi Bohm au făcut câteva observaţii semnificative: „Obiecţiile la non-localizare par să fie, mai mult sau mai puţin, o prejudecată care s-a dezvoltat odată cu ştiinţa modernă. La începutul dezvoltării mecanicii cuantice a avut loc o luptă îndelungată pentru eliberarea de tot ceea ce putea fi considerat ca fiind superstiţie sau magie, iar non-localizarea era în această direcţie o noţiune-cheie. Poate că a rămas o frică profund înrădăcinată că simpla luare în considerare a ideii de non-localizare ar putea redeschide supapele care ne apără de «concepţiile iraţionale» ascunse în substratul culturii moderne. Chiar dacă am fi într-un astfel de caz, situaţia nu ar putea constitui un argument valid împotriva non-localizării.
Oare conştiinţa noastră este cea care creează realitatea?
Fizica cuantică ne-a arătat că la nivel subatomic, în universul infinitezimal, fiecare obiect al Universului Fizic este conectat cu toate celelalte obiecte. Termenul „obiect“ pare impropriu, căci este necesar să vorbim despre vibraţia energiei şi relaţii. Fără a recurge la conştiinţă, va fi imposibil să cercetăm realitatea ultimă a Universului. Există încă un aspect foarte misterios pentru oamenii de ştiinţă contemporani referitor la „realitatea“ lumii noastre care este constituită din atomi, ce sunt constituiţi la rândul lor din electroni, protoni şi neutroni. Aici ajungem la frontierele conştiinţei noastre terestre, deoarece fizicienii nu reuşesc niciodată să descopere din ce sunt alcătuite „cărămizile ultime“ ale materiei. Noi nu cunoaştem constituenţii celor mai mici particule care alcătuiesc obiectele Universului Fizic. Ceea ce ştim referitor la aceste particule, şi aceasta este, de asemenea, o cunoaştere fundamentală, este că în Univers, toate sunt legate între ele. La cel mai profund nivel, toate particulele sunt interconectate.
Eben Alexander afirmă: „Cred că actuala viziune ştiinţifică asupra Lumii se apropie cu paşi mari de o teorie a Totului care nu lasă decât foarte puţin spaţiu sufletului nostru, spiritului nostru, şi chiar paradisului şi lui Dumnezeu. Călătoria mea în profunzimile stării de dincolo de această realitate fizică umilă, către lăcaşul maiestuos al Creatorului atotputernic, mi-a revelat abisul insondabil dintre cunoaşterea noastră umană şi Împărăţia incomensurabilă a lui Dumnezeu.
Experimentele mecanicii cuantice, atât de bulversante prin implicaţiile lor pentru înţelegerea lumii, au şocat spiritele ştiinţifice ale remarcabililor fondatori ai acestei ştiinţe noi.
Căutând în mod absolut răspunsuri, unii s-au aventurat pe calea spirituală. Cu toţii au admis un aspect fundamental: este imposibil să se explice realitatea fără existenţa conştiinţei. Fiecare dintre noi este într-un mod inexplicabil conectat cu un Univers mult mai vast, necuantificabil în parametrii noştri limitatori de timp şi spaţiu, şi fiecare dintre noi este posesorul unei enorme puteri lăuntrice. Credinţa că spiritul poate influenţa materia este o consecinţă imediată. Există un întreg Univers, extrem de vast, care ne îmbrăţişează clipă de clipă. El există pur şi simplu pe o altă frecvenţă, pe care nu o conştientizăm din cauza incapacităţii simţurilor noastre şi a creierului nostru de a o percepe. Percepţia redusă pe care o avem referitoare la dimensiunile ascunse ale vieţii ne limitează accesul la alte dimensiuni. Deloc întâmplător, un înţelept afirma la un moment dat: „Universul este construit în aşa fel încât pentru a putea înţelege pe deplin una din multiplele sale dimensiuni şi niveluri, trebuie să devenim o parte a acelei dimensiuni.
Inseparabilitatea cuantică
Inseparabilitatea cuantică este un fenomen observat în mecanica cuantică, care descrie starea a două obiecte în mod global, fără putinţa de a le diferenţia, deşi ele sunt aparent separate spaţial. Atunci când două (sau mai multe) sisteme sunt într-o stare inseparabilă, apar corelaţii între proprietăţile fizice observate ale celor două sisteme (notate S1 şi S2) care nu ar fi prezente dacă am lua în considerare doar proprietăţile individuale ale fiecărui obiect în parte. În consecinţă, chiar dacă sunt separate la o mare distanţă în spaţiu, cele două sisteme nu sunt independente şi trebuie să considerăm ansamblul format din S1 şi S2 ca pe un sistem unic. Inseparabilitatea cuantică are un mare potenţial de aplicabilitate în domeniul informaţiei cuantice, de exemplu, în criptografia cuantică, în teleportarea cuantică sau în cazul ordinatorului cuantic. În acelaşi timp, ea se află în centrul discuţiilor filosofice referitoare la interpretarea mecanicii cuantice. Corelaţiile prezise de mecanica cuantică şi observate în experimente au arătat că Natura nu respectă principiul „realismului local“ de care Einstein era atât de ataşat, conform căruia proprietăţile observate într-un sistem, bine definite înainte de orice acţiune, sunt proprii acelui sistem şi nu pot fi modificate decât prin interacţiune cu un alt sistem. Indubitabil, faptul că mecanica cuantică tolerează existenţa stărilor intrinsece, stări care au fost observate efectiv în laborator şi al căror comportament este în acord cu cel prevăzut de mecanica cuantică, implică faptul că mecanica cuantică este o teorie fizică non-locală.
Medicul Eben Alexander mărturiseşte:
În prestigioasa revistă Newsweek a fost publicat un articol intitulat „Raiul există. Experienţa vieţii de apoi aşa cum a fost ea trăită de un medic“, ce include o lungă mărturie a doctorului Alexander Eben. Acesta preciza: „Ştiu că se vor găsi persoane care vor încerca să invalideze experienţa mea cu orice preţ, şi persoane care o vor respinge din start, refuzând să creadă că ceea ce eu am trăit poate fi cu adevărat luat în considerare dintr-un punct de vedere «ştiinţific», că poate fi altceva decât visul înfierbântat al unui nebun. Dar eu ştiu foarte clar ce am trăit. Din iubire pentru cei care trăiesc pe acest Pământ şi pentru cei pe care i-am întâlnit dincolo de această lume, consider că este de datoria mea – deopotrivă ca om de ştiinţă, căutător al adevărului şi medic devotat slujirii celorlalţi – să le fac cunoscut cât mai multor persoane faptul că experienţa mea este autentică, reală şi de o importanţă colosală. Nu atât pentru mine, cât pentru noi toţi.
Iată câteva extrase din articol: „Sunt fiul unui neurochirurg şi am crescut într-un mediu ştiinţific. Am studiat mecanismele funcţionării creierului atunci când o persoană se află în apropierea morţii şi m-am gândit întotdeauna că există explicaţii ştiinţifice bune referitoare la aceste călătorii paradiziace în afara trupului pe care le descriau cei care şi-au revenit din starea de moarte clinică. Simţeam simpatie pentru cei care credeau, şi chiar dacă îi invidiam, din punct de vedere ştiinţific nu puteam să le împărtăşesc credinţa. Creierul este un mecanism sofisticat şi fragil. Dacă diminuăm în cantităţi infime cantitatea de oxigen pe care o primeşte, apare o reacţie. Nimic surprinzător, aşadar, în faptul că victimele care au supravieţuit unui traumatism sever revin povestind fel de fel de istorii aparent ciudate. Ceea ce nu înseamnă că această «călătorie» a lor a fost mai puţin reală.
Spre sfârşitul anului 2008, după 7 zile petrecute în comă, în timpul cărora neocortexul a fost inactiv, am experimentat câteva aspecte foarte profunde, care mi-au oferit o motivaţie ştiinţifică pentru a crede că conştiinţa supravieţuieşte după moarte. Ştiu cum sună în urechile scepticilor de serviciu o astfel de afirmaţie. Vă voi povesti experienţa mea cu cuvintele şi logica omului de ştiinţă care sunt. Acum patru ani, m-am trezit cu o migrenă extrem de violentă. În câteva ore, cortexul meu, partea din creier care controlează gândirea şi emoţiile, a încetat să funcţioneze. Medicii de la spitalul general din Lynchburg, Virginia, unde am fost internat, m-au diagnosticat cu o formă rară de meningită bacteriană, care apare de obicei la nou-născuţi. Bacteria E. coli a pătruns în fluidul cerebrospinal şi mi-a atacat creierul. Şansele de supravieţuire, altfel decât într-o stare vegetativă, erau foarte mici când am ajuns la spital. Foarte repede, şansele s-au redus la zero. Dar în timp ce neuronii din cortex erau aduşi la o stare de inactivitate completă de bacterii, conştiinţa mea eliberată de creier călătorea într-o dimensiune mult mai vastă a Universului, o dimensiune pe care nu am visat-o niciodată şi pe care, înainte de această experienţă eram încântat să o explic „ştiinţific“, în termeni materialişti. Nu sunt primul care a descoperit că ceea ce numim conştiinţă există dincolo de trup. Dar, din câte ştiu, nimeni nu a mai realizat această călătorie: a) cu cortextul complet inactiv şi b) sub supraveghere medicală permanentă.
Principalele argumente formulate pentru a respinge experienţele la graniţa dintre viaţă şi moarte susţin că acestea ar fi rezultatul unei disfuncţionalităţi minime, tranzitorii şi parţiale a cortexului cerebral. Dar experienţa mea a survenit atunci când cortexul meu cerebral era complet inactiv. Acest fapt este susţinut de gravitatea şi durata meningitei mele şi de scanările şi examenele neurologice la care am fost supus. Conform cunoştinţelor medicale actuale referitoare la creier şi la spirit, nu există nicio şansă ca eu să fi avut vreo sclipire de conştiență în această perioadă. Cu atât mai mult, era imposibil să fiu purtat în această odisee vie şi perfect coerentă. Au trebuit să treacă luni de zile pentru ca să accept ceea ce mi s-a petrecut. Acolo unde am fost, văzul şi auzul nu erau două funcţii separate. Toate erau distincte şi, în acelaşi timp, îngemănate, asemenea motivelor intercalate de pe un covor persan. Ştiu că aceasta poate părea extraordinar şi incredibil. Dacă în trecut cineva, chiar şi un medic, mi-ar fi spus o astfel de poveste, aş fi fost sigur că era victima unei iluzii. Dar ceea ce mi s-a petrecut este foarte departe de a fi o iluzie. Este un eveniment real, la fel de real ca toate evenimentele din viaţa mea, inclusiv căsătoria mea şi naşterea celor doi copii ai mei.
Ceea ce mi s-a petrecut necesită o explicaţie. Fizica modernă ne spune că Universul este o unitate, că este indivizibil. Chiar dacă avem impresia că trăim într-o lume a separării şi a diferenţierii, fiecare obiect şi eveniment din Univers face parte dintr-o ţesătură care îl leagă de toate celelalte obiecte sau evenimente existente. Nu există o separare reală. Înainte de experienţa mea, aceste idei erau abstracte. Astăzi ele sunt pentru mine realităţi indubitabile. Privirile ce exprimă o neîncredere politicoasă pe care le văd astăzi, în particular din partea colegilor mei, mă fac să înţeleg că este dificil să explic vastitatea a ceea ce am văzut şi experimentat în dimensiunea subtilă astrală. De acum înainte este evident pentru mine că viziunea materialistă asupra trupului şi a creierului ca «producători» şi nu ca «vehicule» ale conştiinţei umane este invalidă. O nouă viziune asupra trupului şi a spiritului este pe cale să apară. Această reprezentare este simultan ştiinţifică şi spirituală, în proporţii echilibrate. Ea va repune la loc de cinste ceea ce a fost mereu un ţel al marilor oameni de ştiinţă din istorie, şi anume adevărul.“

Articol preluat din Programul Taberei spirituale yoghine de vacanță – Herculane 2013, publicat la Editura Shambala, tipărit la Ganesha Publishing House.

yogaesoteric
21 noiembrie 2014

joi, 13 noiembrie 2014

Zimbetul – cea mai puternica energie


In daoism, emotiile negative sunt privite ca energie de calitate inferioară. Foarte multi oameni isi duc viata enervandu-se, mâniandu-se, cazand prada depresiei; traiesc controlati de teamă, neliniste si alte tipuri de energie negativa. Aceste energii sunt cauze ale unor boli cronice si ele elimină din organism energia vitală intr-un mod nevazut.

Zâmbetul Interior este zâmbetul sincer al tuturor părților corpului, incluzind aici toate organele, glandele, muschii si chiar sistemul nervos. El prelucreaza energia pozitiva care poate vindeca, energie care, o data cu trecerea timpului, se transforma în energie de calitate superioara.
 

Zâmbetul sincer contine energia dragostei care are forta de a tămădui. Amintiti-va numai perioadele in care erati tulburati sau bolnavi fizic si cineva, poate chiar un necunoscut, v-a zimbit sincer si, pe neasteptate v-ati simtit mai bine.

In China Antica a Maestrului Dao a fost descoperita puterea energiei zâmbetului. Daoistii practicau Zâmbetul Interior in eul lor propriu. Acesta inlocuia energia Ti si forma curentul Ti de calitate superioara, prin aceasta dobindindu-se sanatatea, fericirea si longevitatea. Zimbetul către sine este asemanator desfătării in dragoste, iar dragostea ajută la intinerire.

Zâmbetul Interior isi indreapta energia catre organele si glandele care ne sunt necesare pentru a supravietui. Este o ironie că, desi acordam o atentie deosebita aspectului nostru exterior, foarte putini dintre noi stiu cum arata organele si glandele noastre interne, unde se găsesc acestea si care sunt functiile lor. Mai mult decat atât, noi suntem insensibili la avertismentele subtile pe care ele ni le trimit atunci cand nu avem o atitudine corespunzatoare fata de ele, atunci când avem o dieta necorespunzatoare si ducem un mod de viata nesanatos. Noi semanam cu un conducator care niciodata nu acorda atentie subordonatilor săi si se miră foare mult cand se intampla ceva.

Daca reusim sa ne cunoastem organele si glandele, vom incepe sa intelegem ce fac ele, vom invata sa le ascultam semnalele, iar ele ne vor da in acelasi timp o stare de liniste si de putere.


Neutralizarea stresului se face prin zimbet


Zâmbetul Interior este foarte eficient pentru neutralizarea actiunii stresului. In societatea noastra contemporana se cheltuiesc foarte multi bani pentru a se găsi un mijloc de inlaturare a stresului. Adesea, mijloacele gasite nu fac decat sa elimine partial sau doar pentru un timp factorul de stres.

Zâmbetul Interior este strans legat de timus si creste activitatea functionala a acestei glande. In sistemul daoismului, timusul este un rezervor al luminii, dragostei si al fortei vitale de energie.

Atunci cand ne aflam sub influenta unui stres de natura emotionala, glanda de la baza gâtului, timusul, este afectata prima. Doctorul John Daimop-Da a facut un studiu si a aratat ca timusul are un rol de reglare, conduce fluxul de energie vitala si tămaduitoare a corpului.

Mack-Ferlan Burner, din Australia, laureat al Premiului Nobel a formulat o teorie a cancerului in care a emis ipoteza că dezvoltarea activitatii functionale a timusului poate conduce la evitarea cancerului.


Una dintre celulele care se formeaza in timus este celula T. Functia acesteia consta in gasirea celulelor anormale si lichidarea acestora. Daca celulele T nu sunt activate de hormonul timusului, celulele anormale vor continua sa se inmulteasca si sa se transforme intr-o forma clinica de cancer. Ca urmare, timusul are un rol important in prevenirea cancerului in perioada adulta.

Ochii – un factor important in practica daoista

Legendele daoismului spun ca atunci cand râdem, organele noastre elibereaza niste emanatii care hranesc tot corpul. Atunci cind suntem agitati, ne temem sau ne aflăm intr-o stare de stres, acestea formeaza niste emanatii dăunatoare care blocheaza canalele energetice, patrund in organe, provocind pierderea poftei de mancare, indigestia, cresterea tensiunii arteriale, insomnia si alte consecinte negative.

Zâmbind, permitem organelor noastre sa creasca și să actioneze mult mai eficient. Ficatul, de exemplu, avea mai mult loc pentru a depozita substante nutritive si capitate sporită pentru a le elimina pe cele daunatoare.

Practica Zâmbetului Interior trebuie inceputa cu ochii, căci ei sunt în  legatura cu sistemul nervos vegetativ care regleaza functia organelor si a glandelor. 
Ochii primesc la inceput semnalele emotionale si adesea obligă organele si glandele sa grabeasca reactia la stres sau pericol si sa se relaxeze atunci cand situatia critica a trecut.

La modul ideal, ochii mentin linistea si nivelul echilibrat al reactiei de raspuns. De aceea, relaxindu-va ochii, puteti sa va relaxati tot corpul si sa eliberati in acest fel energia necesara actiunii.


Atunci cind va gasiti intr-o situatie de stres sau treceti printr-un moment de agitatie sau de teama, activitatea organelor se blocheaza, iar capacitatea de munca scade. Se pierde inutil o cantitate mare de energie, obositi mai repede, cu alte cuvinte va pierdeti vitalitatea. Va este foarte greu sa invatati, sa aveti idei noi. 
In sistemul Dao se considera ca organele, sentimentele si partile corpului nostru sunt antrenate in procesul studiului.

Atunci cand zambiti organelor si glandelor voastre, stabiliți cu ele o legatura si puteti intra foarte usor in contact cu ele.

Atunci cand va gasiti intr-o stare de stres sau de teama, toate organele si simturile se blocheaza. De exemplu, atunci cand nu iubiti pe cineva, corpul dumneavoastra nu poate sa accepte acea persoana si nu poate sa ia in considerare experienta si ideile ei.


Izvoarele principale ale energiei auzului


Izvoarele principale ale energiei auditive sunt rinichii si vezica urinara. Atunci când rinichii functioneaza normal, sunteti mult mai atenti si invatati mult mai usor. Activitatea rinichilor este legata de activitatea urechilor. Senzatia auditiva este necesara in procesul invatarii. Atunci cind rinichii sint sanatosi, acuitatea auditiva creste, ceea ce usureaza procesul de invatare.

Vezica urinara ajuta la indepartarea lichidelor toxice, ceea ce contribuie la purificarea sangelui. Daca vezica urinara sufera, este tulburata si functionarea rinichilor.

Izvoarele principale ale energiei vorbirii.

Izvoarele principale ale energiei vorbirii sunt inima si intestinul subtire. Inima dă starea sufleteasca necesara pentru invatare si este un rezervor al bucuriei. Fara o dorinta aprinsa de a invata, procesul studiului ar fi foarte dificil. Secretul invatarii consta existența bucuriei, multumirii si desfatării. Atunci cind acesti factori sint prezenti, corpul dumneavoastra va accepta ceea ce invatati. 
In afara de aceasta, inima este si locul respectului si al cinstei. Atunci cand sunteti respectati, inima va este deschisa.
Limba este legata de inima, iar atunci cand aceasta legatura exista si lucreaza, puteti incepe sa primiti si sa va programati mintea cate putin, insusindu-va ceea ce ati invatat.

Intestinul subtire va ajuta in studiu. Atunci cind aveti probleme cu intestinul subtire, pot apărea tulburari  cardiace.

Izvoarele principale ale energiei vizuale.

Izvoarele principale ale energiei vizuale sunt ficatul si vezica biliara. 
Când ficatul se afla in stare de functionare buna, sunteti mai perseverent, mai hotarat si intrati mai profund in ceea ce invatati.  
Ochii sunt o trecere catre ficat. Cand ficatul este slab sau bolnav sau atunci cand va aflati intr-o stare de stres sau tensiune, nu sunteti capabili sa luati hotarari, vederea dumneavoastra este mai slaba, ceea ce ingreuneaza analiza pentru creier a ceea ce vedeti si percepeti.

O vezica biliara sanatoasa vă ajută sa luati mai usor hotari.

Izvoarele principale ale energiei insusirii a ceea ce invatam sunt splina si stomacul. Splina da senzatia foarte buna de inglobare. Ea este unita cu gura si atrage energia vorbirii, a glasului in intelegerea a ceea ce invatati.

Stomacul este legat de splina. Cand stomacul este sanatos, puteti fi mult mai receptivi fata de idei si metode noi.


Izvoarele principale ale energiei olfactive si tactile


Izvoarele principale ale energiei olfactive si tactile sunt plamanii si intestinul gros. Plamanii sunt strans legati de impulsurile pozitive, iar nasul si pielea sunt niste treceri catre aceștea. Impulsuri sunt antrenate de senzatia de miscare, de sensibilitatea cutanata si de simtul tactil, iar stimularea acestora creste perceptia asupra mediului inconjurator, marind capacitatea de invatare.

Intestinul gros este antrenat in purificarea organismului, ceea ce va face sa fiti mai deschisi din punct de vedere fizic si mintal. Atunci cand suferiti de constipatie, sunteti inchisi, nu percepeti ideile noi si nu vreti sa schimbati nimic.

Energia glandelor suprarenale va ofera dorinta de a invata

Glandele suprarenale va dau energie vitala si a caldurii sau energia Yang. Aceasta va ofera dorinta de a invata. Fara energie vitala veti simti lene, somnolenta si absenta totala a inclinatiei catre studiu.

Glanda tiroida contribuie la energia exprimarii. Aceasta vă ajuta sa cresteti capacitatea de exprimare a ideilor si a experientei pentru ca toate sentimentele sa poata fi atrase in procesul de invatare.

Organele sexuale sunt locul pastrarii energiei creatoare. Atunci cand aveti o cantitate insuficienta de energie sexuala, aveti rezultate mai slabe în activitateși aveți tendința de a folosi metodsele vechi, lipsite de eficienta. Cand veti invata cum sa zambiti si sa cresteti energia sexuala, veti dobandi energia necesara pentru a rezolva problemele din viata de zi cu zi.

Coloana vertebrala este locul controlului si centrul comunicarii. Stiind cum să trimiteti Zâmbetul in coloana vertebrala si cum sa o relaxati, veti creste puterea de comunicare: veti descoperi cum sa comunicati ceea ce ati invatat prin intermediul coloanei vertebrale catre organe, pentru ca ele sa primeasca un nou mijloc, mult mai eficient pentru functionarea in sistem. Coloana vertebrala stie de asemenea cum sa regleze activitatea in reteaua energetica.

Indrumar pentru superinvatare


a) Zimbetul permanent in timpul studiului; zimbetul trebuie indreptat catre partile si organele corpului care nu sunt deschise catre nou. Daca inima nu doreste sa perceapa si sa fie dechisa, zimbetul adresat ei da senzatia de bucurie si de multumire in studiu. Daca ficatul a obosit din cauza unei tensiuni putin cam mari, care limiteaza vederea, zimbetul adresat lui va imbunatati starea.

b) Permiteti-le mâinilor, picioarelor, capului, pieptului, ochilor, nasului, gurii, urechilor, limbii sa fie antrenate in mod activ in procesul de invatare. Priviti in interiorul dumneavoastra si straduiti-va sa intelegeti, folositi-va mainile, ochii, urechile si toate celelalte organe si permiteti-le lor sa fie in contact cu tot ceea vreti sa invatati.

c) Zimbiti simturilor dumneavoastra, permiteti-le sa fie deschise si sa simta lumina si bucuria invatarii, sa fie antrenate in procesul invatarii. Incepeti cu vederea, apoi treceti la auz, la miros, miscare si gust. Imaginati-va sau propuneti-va ca va pregatiti sa va invatati vazul cum trebuie sa vada, auzul - cum sa auda, mirosul – cum sa miroasa etc.

d) Folositi metaforele in viata dumneavoastra de zi cu zi: de exemplu – sinteti un gradinar care comunica cu florile; sunteti un iubitor de animale, iar ceea ce invatati sunt animalele si calitatile lor.

e) Imaginati-va angrenați in intregime in procesul studiului. Verificati-va tot sistemul – sentimentele, organele, mainile, palmele etc. Zambiti-le, spuneti-le ca le iubiti si ca vreti sa va folositi de ele.

Cresterea fortelor proprii prin intermediul Zâmbetului Interior

Zâmbetul este cea mai puternica energie a puterii personale. Zâmbetul sincer aduce un plus de putere organelor de simt, mai ales ochilor care sint legati de toate organele corpului.

Amintiți-vă că aveti 63 de trilioane de celule. Fiecare celula prelucreaza o cantitate nesemnificativa de energie. Dar inmultita cu 63 de trilioane, energia devine uriasa.

Atunci cand sunteti relaxati si linistiti, zimbiti, si astfel veti putea sa va mentineti energia la un nivel ridicat si veti fi intotdeauna pregatiti sa actionati.

Atunci cand nivelul energiei dumneavoastra creste, vă puteți perfecționa mai bine măestria, aveti posibilitatea de a actiona mai bine, stiti mai bine ce doriti si cum sa obtineti ceva.

Nu uitati sa zimbiti intotdeauna sincer cu ochii si sa va umpleti inima de dragoste. Aceasta este profilaxia tuturor bolilor.

Atunci cand sinteti suparati, maniosi, obositi, cind plangeti sau cand sunteti nervosi, organele dumneavoastra secreta otrava, dar daca sunteti fericiti si zimbiti, ele vor transforma aceste substante in substanțe hrănitoare.

Omul contemporan traieste o viata foarte agitata. Pentru foarte multi dintre noi a devenit o obisnuinta sa ne incheiem ziua cu tensiune musculara si cu durerea de cap. Este straniu poate, dar in acest caz nu trebuie sa faceti nimic. Trebuie numai sa stiti ca atunci cand apare o situatie complicata nutrebuie să-i permiteți sa va domine. Trebuie sa zambiti. Datorita acestei actiuni simple, lumea se va schimba, iar ceea ce o sa va para a fi o mare neplacere se va dovedi a nu fi chiar asa.

La inceput poate fi destul de greu sa va analizati rezultatele Zâmbetului Interior, insa cu timpul veti reusi sa zambiti mai des si veti vedea ca zâmbetul va deveni o parte de neinlaturat din viata dumneavoastra. 
Temeti-va mai putin si actionati mai mult

Orice ati face, zambiti, relaxati-va si umpleti-va inima cu iubire, permițând valurilor de iubire sa va inunde corpul.

Vorbiti mai putin, analizati totdeauna cu atentie ceea ce spuneti si cum spuneti. Cuvântul spus la momentul oportun este cel mai pretios, pentru ca tacerea nu pastreaza energia Ti.

Temeti-va mai putin si actionati mai mult! Ginditi-va mai putin la viitor si la trecut, pentru ca ele va dau prilej de neliniste, și asta conduce la stres.

Tehnicile daoisului includ in ele si dezvoltarea puterii creatoare si mintale. Când veți atinge acel nivel nu vă vor mai nelinistii ambitiile personale. Când veti uita de sine si va veti dezvolta inima, veti obtine mijloacele pentru a scapa de boli. Atunci cind sinteti bolnavi si meditati, nu va concentrați pre eradicarea bolii,concentrati-vă pur si simplu asupra indeplinirii exercitiului; restul va veni de la sine!

Față de capul dumneavoastra este necesar sa  aveti o atitudine plina de respect. Considerati-l adapostul lui Dumnezeu si al mintii, adapostul sufletului!

Evitati acumularea unei cantitati prea mari de energie in cap, pentru ca din aceasta cauza puteti simti un oarecare disconfort sau chiar va puteti imbolnavi (va poate creste tensiunea arteriala). 
Conducind energia catre talpi puteti scadea tensiunea, prevenind un acces de inima.

In gât se gasesc foarte multe vase sanguine si foarte multi nervi care constituie o parte foarte importanta a corpului dv.. De aceea, aveti foarte multa grija, tineti-va gâtul la caldura si, pentru a nu fi tensionat, zambiti-i!

Straduiti-va sa nu va folositi de sentimentele dv. foarte intens! Daca organele de simt lucreaza prea tensionat poate aparea boala.

Cumpatarea – cuvintul de ordine in viata

Nu mancati in exces pentru a nu trebui ca dupa masa sa va intindeti in pat, deoarece acest lucru vă scurteaza viata. Ridicati-va de la masa dupa ce v-ati saturat si faceti o plimbare usoara; niciodata nu mancati inainte de culcare.

Mincati putin, dar des. In acest fel veti avea o digestie buna si nu veti supraincarca cele cinci organe importante. La masa, mancati mai intii felurile fierbinti, dupa aceea pe cele caldute; daca nu aveti nimic rece, beti citeva pahare cu apa. Primavara consumati mancaruri condimentate, vara – acre, toamna – amare si iarna – sarate. 
Daca ati mincat putin cam mult, nu beti multa apa si nu o inghititi foarte repede.

Mersul pe jos pentru prea mult timp dauneaza ligamentelor; statul jos prea mult timp nu este bun pentru muschi; statul in picioare prea mult timp dauneaza oaselor; statul culcat prea mult timp dauneaza energiei vitale; meditatia prea lunga dauneaza sangelui.

Mânia, tristetea si melancolia sunt daunatoare, ca si bucuria sau multumirea prea puternice. A suferi este daunator, a fi emotionat este daunator, de aceea trebuie sa fiti cumpatati in tot ceea ce faceti.

Cu cit bucuria este mai mare, cu atit este mai mare energia Ti.

Cind sunteti bolnavi NU stati cu capul catre nord. 
Daca imediat dupa ce v-ati trezit vorbiti foarte mult, veti pierde foarte multa energie vitala.

Anotimpurile si sanatatea

Iarna, straduiti-va ca picioarelor sa le fie cald, iar capului rece! 
Primavara si toamna permiteti-le si capului, si picioarelor sa aiba senzatia de rece! 
Daca sinteti bolnavi si transpirati, nu beti apa rece pentru ca acest lucru va tulbura inima si stomacul!

Primavara si vara culcati-va cu capul la rasarit, iar toamna si iarna – la apus!

Dormiti pe o parte, indoindu-va picioarele de la genunchi. In acest fel va creste rezerva de energie vitala.

Vara si toamna mergeti devreme la culcare si treziti-va devreme, iarna culcati-va devreme si treziti-va tarziu, iar primavara mergeti la culcare cind inca este lumina si treziti-va devreme!

(pentru conf. C.M.)

marți, 11 noiembrie 2014

KARMA BINEFĂCĂTOARE.


Citirea acestor rânduri este plăcută și nu ia prea mult timp. Este, în schimb, extrem de benefică.

Sunt cuvintele lui Dalai Lama, în pragul anului nou 2009.

Citiți și reflectați la conținutul profund al acestor îndemnuri.

Nu păstra acest mesaj doar pentru tine! Difuzează-l în maximum 92 de ore, cunoscuților, prietenilor și necunoscuților.

Vei avea parte de surprize plăcute în viitorul apropiat, dacă respecți această indicație și rugăminte. Beneficiar va fi atât cel care crede cât și cel care nu crede în asemenea „prostii”, indiferent de religia căreia-i aparține.
Te sfătuim să CREZI.
 Iată adnotările și sfaturile lui Dalai Lama:

1)  Gândește-te că o mare iubire sau realizările extraordinare aduc cu ele și un mare risc.

2)  Când pierzi ceva, nu pierde experiența.

3)  Respectă totdeauna regula celor 3R:

·  respectă-te pe tine însuți,

·  respectă-i pe ceilalți,

·  fii răspunzător pentru toate acțiunile tale.                                                                                

4)  Tine minte că nerealizarea unui lucru pe care ți l-ai dorit este uneori cel mai bun cadou al sorții.

5)  Învață regulile pentru ca să știi cum poți să NU le respecți, fără a fi acuzat.

6)  Nu lăsa ca un incident minor să distrugă bunele relații.

7)  Imediat ce ți-ai dat seama că ai făcut o greșeală, încearcă să o corectezi.

8)  În fiecare zi petrece câteva minute cu tine însuți.

9)  Fii gata să-ți schimbi scopurile, dar nu-ți schimba niciodată valorile.

10) Tine minte că, uneori, tăcerea este cel mai potrivit răspuns.

11) Trăiește corect și cinstit. Astfel, la bătrânețe, te vei putea bucura încă o dată de tot ceea ce ai făcut.

12) O atmosferă de dragoste și respect în familie este baza întregii tale vieți.

13) În timpul diferendelor de opinii cu cei dragi, gândește-te doar la prezent; nu te mai uita în trecut.

14) Transmite și celorlalți cunoștințele acumulate căci aceasta este calea spre nemurire.

15) Fii grijuliu cu pământul.

16) Odată pe an, mergi undeva unde n-ai mai fost niciodată.

17) Tine minte că cele mai bune relații sunt acelea în care iubirea reciprocă crește nevoia unuia pentru celălalt.

18)  Prețuiește-ți victoria în funcție de prețul care l-ai plătit pentru a o obține.

19) Când îți pregătești hrana, fă-o cu nemărginită pasiune și iubire.

 Dalai Lama 

Trimite aceste rânduri cel puțin la 5 persoane, și viața ta va deveni mai bună. Așteaptă-te la lucruri bune în viitorul apropiat


luni, 10 noiembrie 2014

SaLuSa, 7 nov. 2014


Channeler: Mike Quinsey  

Traducere Const.Mihăilescu


Există multe lucruri care se întâmplă la nivelurile superioare de autoritate, adică acolo de unde este monitorizată și ținută sub control viața voastră de zi cu zi; și aceasta se obține prin multiplele modificări care au loc la nivel de frecvență. Aceste modificări intră în gândurile voastre și vă influențează comportamentul determinându-vă să acționați în funcție de noile standarde pe care vi le impuneți. Modificările despre care vorbim sunt în concordanță cu principiile Noii Ere care a început acum să fie edificată pe planeta voastră. Schimbări profunde și majore au loc la nivel existențial uman, modificări care se obțin prin anumite procese de purificare și curățare a tot ceea ce s-a clădit pe baza vechilor energii. 
 În acest amplu proces pot apărea stări de confuzie, indecizie, lipsă de claritate, manifestări proprii ființelor care nu au depășit un anume nivel de conștiință și conștientizare. Aceste ființe nu sunt, în general, conștiente de evoluția fenomenelor și evenimentelor în care sunt destul de implicate. Se întâmplă ca unii să creadă că lumea lor se prăbușește, percepția fiind că nu mai au repere care să-i ghideze în programul de viață. Totuși, înaintarea se produce și ei constată că, de fapt, nu au pierit ci, dimpotrivă, au depășit o zonă întunecată, după care s-au trezit că acum totul pare mai promițător, mai încurajator. Dragilor, voi întroduceți o nouă perioadă în evoluția voastră, constatarea fiind că strânsoarea vechilor paradigme începe să slăbească și se face loc noilor principii de viață, mai bogate, mai ample și mai conectate la lumile universului.            
În scurt timp va deveni evident pentru majoritatea dintre voi există un Plan Divin care se înfăptuiește și care vă implică, ca și cum ar fi un flux ce vă încorporează într-o amplă și gigantică mișcare. Fără a conștientiza, vă îndreptați spre edificarea Noii Ere.
Noi cei din Comandamentul Galactic vom scoate din ce în ce mai mult în evidență ceea ce se întâmplă, până când voi veți cunoaște tot ceea ce estre necesar. Înainte ca acestea să se producă, vom ajuta să punem în evidență diferitele modificări, inclusiv programul NESARA care va constitui ceea ce voi spunețicireasa de pe tort”. Suntem pe deplin pregătiți pentru a ne juca rolul care ne revine, și așteptăm cu nerăbdare să contribuim la înfăptuirea modificărilor necesare, care vor aduce cu adevărat în viața voastră acele beneficii anticipate de programul New Age.
Apoi, veți putea vedea cu din ce în ce mai multă claritate grandiosul tablou din care faceți și voi parte și veți înțelege enorma manipulare la care ați fost supuși de forțele întunericului, de-a lungul multelor milenii. Ați fost ținuți captivi într-o urzeală diabolică în care vi s-a refuzat accesul la progres tehnologic, social și spiritual prin manipularea propriului vostru liber arbitru. În tot acest timp ei v-au folosit pentru binele și bunăstarea lor de grup sau personală. Acel moment va fi cel al izbăvirii voastre și condamnării definitive a întunecaților și slugilor lor credinciase.

Perioada actuală din viața a miloane de oameni este deosebit de dificilă deoarece ei au ales să trăiască ultimele încercări dure sub controlul întunecaților. Cu toate acestea, o parte din ei se află spre încheierea perioadei karmice, motiv pentru care aceste suflete și-au ales perioada și locul cele mai potrivite pentru a experimenta cele mai oportune evenimente care să-i ajute să depășescă condiționările karmice și să iasă din circuitul veții și al morții.

Există multe oportunități prin care ființele umane pot să-și manifeste grija și iubirea față de ceilalți care, altfel, ar putea trece pe lângă aceste evenimente, fără acea implicare care le poate ajuta să evoluieze mai rapid. Dragostea și înțelegerea sunt foarte necesare în această perioadă de transformări radicale, evitându-se situațiile de descurajare și abandonare. Amintiți-vă că toți sunteți una cu Dumnezeu-Tatăl iar acesta este un motiv suficient care să vă convingă de necesitatea iubirii aproapelui. Este dificil ca la acest stadiu toată lumea să înțeleagă și să fie convinsă de acest adevăr. Nu este însă prea departe momentul în care fiecare suflet va fi convins structural de acest adevăr universal. Saint-Germain lucrează de eoni pentru acest moment al schimbării.

Toate sufletele sunt la fel de iubite de către Creator, chiar dacă nivelul lor de evoluție este diferit la acest moment. Este cert însă că s-a accelerat mereu ritmul în care evoluiază sufletele, tendința fiind de micșorare sau anulare a diferențelor evolutive. 

Voi deveniți treptat mai conștienți de adevărul a ceea ce se intamplă in jurul vostru. Conștiința voastră se extinde și va continua să o facă, până când va ajunge la un nivel care să vă permită Ascensiunea. 
În baza decretelor Creatorului, ființele superioare și-au mărit implicarea în ghidarea voastră, ceea ce a făcut ca foarte mulți dintre voi să găsească resurse și posibilități care, deși le erau la îndemână, nu le percepeau importanța și utilitatea.
Voi puteți fi asemănați cu tinerii care se pregătesc pentru absolvirea cursurilor, moment în care li se vor recunoaște capacitățile și li se va schimba statutul. Niciodată acest moment nu a fost mai important și mai apropiat pentru ființa care sunteți. Momentul recunoașterii noului vostru statut va corespunde cu cel al înălțării voastre în dimensiuni superioare. Pe măsură ce nivelul vibrațional necesar va fi atins, fiecare suflet va excede perioada de pregătire, devenind gata de ascensionare în grup sau individual.  
În ceea ce ne privește, așteptăm cu mare nerăbdare momentul acela rarisim al înălțării voastre. 
Important pentru voi este să aveți credință, să nu acceptați momentele de descurajare și abandonare. Rămâneți concentrați pe acest obiectiv măreț al evoluției voastre colective și individuale. Sunteți în perioada exigențelor sporite și exactitățiilor maxime. Optimismul și certitudinea înălțării trebuie să vă însoțească permanent, indiferent dacă anumite evenimente din viața voastră personală sau colectivă par a nu fi în concordanță cu acest deziderat.

Influențele exterioare asupra vieții voastre se vor estompa până la nivelul la care ele vor deveni insignifiante. Tot ce se întâmplă în jurul vostru este menit să vă accelereze evoluția nu să vă obstrucționeze. Numai că trebuie să aveți totală încredere în acest proces. Amintiți-vă mereu că nu ați fost și nu veți fi niciodată singuri.

La sfârșitul acestui ciuclu cosmic fiecare suflet se va afla exact în locul care-i oferă cele mai bune oportunități, cea mai grandioasă perspectivă posibilă stadiului dezvoltării la care a ajuns. Pe măsura cunoașterii și acumulărilor voastre, oferiți ajutorul vostru dezinteresat celor care au nevoie de el. O puteți face prin sprijn material sau spiritual. Meditați și trimiteți binecuvântări celor aflați în suferință și celor care aspiră sincer să-și accelereze evoluția. Pentru efortul depus,pentru grija manifestată pentru altul, fiecare suflet va primi, la sfârșitul ciclului, un bonus.

Chiar dacă o anumită perioadă din existențele voastre, evoluția v-a fost încetinită, pe total, ați obținut un progres semnificativ, care va contribui mult la plasarea momentului și punctului din care veți lua sau ați luat startul. 
S-a apropiat mult momentul în care se va produce saltul cuantic programat de multă vreme. Mulți dintre voi sunt gata să se înalțe și să acceadă în dimensiuni superioare, puțini dintre voi fiind dintre cei care nu o vor face acum și își vor amâna evoluția. 
M.Q
În final, vă spunem că mai dispuneți de un timp relativ scurt, în care vă veți mai petrece existența în această dimensiune inferioară (sau de trecere).

Eu sunt SaLuSa de pe Sirius, vocea care menține legătura între voi și Comandament.  Aveți încredere că tot ceea ce se întâmplă neplăcut în jurul vostru sau în voi este pasager, inevitabil și purificator.

Finalul va fi cu siguranță un succes al umanității planetare deoarece totul face parte din Programul Divin al ascensionării și regăsirii voastre în marea familie universală.

Vă las cu binecuvântările și dragostea mea dintotdeauna,

SaLuSa.