Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

luni, 30 iulie 2018

Odă Mediocrității!

(C.M.: reluare impusă de realitate)

Mediocritatea se poartă sau... este la putere! În revista Confluențe din 17 iulie 2017, dl Vavila Popovici a publicat un articol interesant cu acest subiect. Conține păreri personale abordate liric, presărate cu citate din scriitori cunoscuți, dar și o discretă actualizare la vremurile noastre. De altfel, mediocritatea a mai fost abordată sub diferite aspecte și în diverse publicații literare.
Dar MEDIOCRITATEA poate fi abordată și mai realist sau mai științific. În primul rând, conform articolului mai sus citat, Mediocritatea pare a proveni din limba latină, medio = mijlociu și ocris= munte. Deci, numai referindu-ne la definiție, se impune o reprezentare grafică, simbolică a unui munte, care conține o cantitate medie. Dar această formă de munte, ce aduce cu un clopot este arhicunoscută științific și poartă numele celui care l-a intuit, curba/clopotul lui Gauss (K.F. Gauss, matematician german, 1777-1855). Curba lui Gauss are o multitudine de utilizări, iar sociologii o aplică pentru reprezentarea unei populații care nu este omogenă. La orice reprezentare, curba lui Gauss conține forma de clopot, iar în cele două extremități se găsesc segmente de o magnitudine variabilă. Dacă o aplicăm la inteligența unui popor, în partea stângă este un segment (de exemplu 10%) format din cei cu probleme (proști, inculți, needucați, handicapați etc), iar în dreapta, cam tot 10% cuprinde elita, geniile. Desigur, în mijloc, sub clopot se găsește mediocritatea formată din oameni simpli, cu educație medie, fără talente deosebite, care trăiesc și muncesc fără a fi amintiți undeva. De fapt această mediocritate reprezintă POPORUL!
Cu riscul unor eventuale critici pe motive subiective, trebuie recunoscut că această mediocritate reprezintă esența unui popor, masa silențioasă, care muncește și trăiește conform normelor sociale din epoca respectivă și mai furnizează carnea de tun (armata), care luptă după interesele clasei conducătoare, de multe ori chiar pe alte continente. Segmentul din stânga clopotului (mediocrității) îi cuprinde pe cei handicapați, orfani abandonați, needucați, zonă din care rareori poți scăpa ajungând în altă categorie. Desigur, segmentul din dreapta ce cuprinde nobilimea, clasa conducătoare se bucură de mari privilegii și de cele mai multe ori, cei născuți în acest mediu, pot avea o inteligență mediocră.
Pentru fiecare popor, reprezentarea de tip Gauss poate avea limite distincte, în funcție de mai mulți factori (epoca istorică, condiții geografice etc.). Acest tip de reprezentare poate fi deseori criticat datorită heterogenității sau a unor noi condiții istorice, războaie etc.
Dar prin anii ʼ80 ai secolului trecut a mai apărut o reprezentare grafică, ce cuprinde, de asemenea, mediocritatea. D.G. Peter este un ziarist american cunoscut, care a propus în locul clopotului lui Gauss, o piramidă. Desigur, dacă o sugestie provine de la un american, aceasta va avea un conținut economic și pragmatic. Într-adevăr, schema lui Peter cuprinde o piramidă dedicată unui popor, în funcție de eficiența economică, de contribuția unor segmente din populație la progresul și civilizația unor țări. Evident, la baza piramidei se găsește MEDIOCRITATEA, formată din țărani/fermieri, muncitori, funcționari. Acest segment important cantitativ reprezintă poporul, care asigură forța economică a unei țări.
Deasupra acestui segment este cel al intelectualilor: profesori, medici, funcționari și cei cu funcțiuni publice, militari etc. Și acest segment, ca și cel precedent cuprinde oameni care își văd de treburile lor și rareori pot apare în mass-media cu ceva realizări.
În fine, vârful piramidei cuprinde clasa politică, nobilimea, industriașii și moșierii. Mai nou sunt cuprinși în acest segment și cei aparținând complexului militaro-industrial, din conducerea companiilor multinaționale. Desigur, sunt incluși și urmașii acestora.
După Peter, eficiența sau reușita unui popor pe scara Istoriei a depins de seriozitatea, hărnicia, productivitatea segmentelor de bază ale piramidei. Popoarele mari din Antichitate și Evul Mediu au avut o evoluție economică lentă datorită bazei reduse de oameni liberi lăsați să muncească. Această masă mediocră de oameni liberi a permis înființarea unor imperii, a furnizat mâna de lucru calificată, dar și soldații care au murit pentru capriciile clasei din vârful piramidei, mai ales pentru noi cuceriri.
Apariția burgheziei în secolele XVII-XVIII, dar mai ales XIX, a crescut baza populației eficiente, ceea ce a permis dezvoltarea industrială, tehnologică și apoi științifică. Dezvoltarea civilizației, a educației și a științei a permis o dezvoltare exponențială a nivelului de trai, a longevității, aspect nemaiîntâlnit în cursul Istoriei. Și ca în restul Istoriei, cei din vârful piramidei au păstrat numai privilegii, trăind în lux, [fără a contribui] la progresul societății.
Evident, pentru fiecare popor se poate construi o piramidă tip Peter ce ilustrează eficiența și contribuția la civilizație și progresul omenirii. Gândiți-vă la România, a cărei bază a fost sute de ani țărănimea mediocră, dar care nu numai că a muncit, dar a și furnizat elite de intelectuali. Asocierea țărănimii cu muncitorii a compus clasa mediocră care a permis reconstrucția țării după războaiele mondiale, dar și dările de război plătite de mai multe ori. Distrugerea elitei de chiaburi și intelectuali a impus rămânerea în urmă a dezvoltării țării comparativ cu Occidentul.
Ce se petrece acum în societatea noastră este tragic: vârful piramidei este format din politicieni și capitaliști autohtoni, toți corupți, și ineficienți profesional. 
Dar baza populației mediocre, cea care a dus greul Istoriei? Implicarea puternică, decisivă a unei clase politice submediocre în toate domeniile societății noastre a determinat o scădere semnificativă a capacității segmentului de bază, care duce greul dezvoltării și eficienței productive. Tineretul capabil, dar și oameni simpli muncitori au imigrat în Occident efectuând de multe ori munci subcalificate. Nu mai avem meșteri, acei muncitori capabili să efectueze lucrări de calitate, de multe ori improvizate. A apărut un segment de tineri care nu vor să muncească (pretinzând salarii imposibile) sau mulțumindu-se cu ajutoare sociale minime, trăind pe socoteala familiei ori a unui partener naiv. Pe scurt, până și Mediocritatea a devenit... sub-mediocritate!
yogaesoteric
3 aprilie 2018

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu