Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

marți, 12 iulie 2016

MESAJ DE LA GRUPUL ARCTURIAN.

 (10 iul. 2016; channeler Marilyn Raffaele

Traducere Const. Mihăilescu.


Salutări cu dragoste de la Grupul Arcturian.
Venim cu mesaje de speranță și de înțelegere mai profundă pentru voi, în aceste vremuri de violență și suferință pentru atât de mulți pământeni. În acest moment, puternice energii dimensionale de înaltă vibrație afectează Pământul și toată lumea de pe el, devenind adevărate provocări pentru cei care nu înțeleg ce se întâmplă cu această dezlănțuire de evenimente pline de frustrare și de teamă.
Aceste energii sunt menite să scoată la suprafață vechiul depozitat în toate lucrurile perimate, creând dorința de schimbare în toți cei care sunt receptivi.
Cu toate acestea, așa cum am spus de multe ori, fiecare percepe și acționează în conformitate cu starea lui de conștiență, prin aceasta explicându-se diversitatea evenimentelor, violența, temerea adânc îngropată în trecutul fiecărei entități, furia și lungul șir al manifestărilor generate de energiile negative.Toate ies acum la suprafață, multe dintre ele manifestându-se violent, exacerbat..
 Cele mai multe dintre acestea sunt energii de compensare, și se localizează oriunde iese la suprafață vechiul, care se vrea recunoscut și eliberat. Acestea sunt energii proprii dimensiunii 3D, care dispare și lasă locul noilor energii ale dimensiunilor superioare.

Ura rasială este veche aproape de când lumea, ea fiind imprimată chiar în memoria celulară. Este rezultatul multelor vieți trăite în separare și izolare, ființele umane fiind fie victime, fie agresoare. La foarte mulți oameni, această caracteristică, care a modelat matricea umană, are implicații și justificări karmice.
Un individ care în această viață are pielea neagră poate să fi fost, într-o viață anterioară, un rasist alb sau proprietar de sclavi.
În același timp, este important să se știe că sunt multe suflete evoluate care s-au încarnat acum pe planeta voastră din dorința de a ajuta la progresul omenirii, la eradicarea rasismului și la promovarea unei vieți lipsită de violență și de discriminare. Aceste suflete încarnate au un scop înălțător: de a trezi semenii lor de pe planetă.
Un rasist agresiv este un individ a cărui ură are la origine frica. Comportamentul violent este motivat de teamă și de instinctul de conservare. Mulți dintre acești torționari au imprimat în memoria lor celulară sentimentul mustrării dar și al torturii, al pedepsei și fuga de moarte. Reacția violentă a unui torționar poate fi declanșată adesea de cel mai neînsemnat incident.
Contractul sufletului unui rasist / agresiv include, de obicei, experiențe umane, care ar trebui să-l ajute în atingerea unui nivel de conștiință plină de iubire și responsabilitate. 
O dată ajuns în energia Pământului, el însă nu mai este conștient de acest contract de suflet și nici de dorința sa de a evolua, prin promovarea sentimentelor nobile de iubire și compasiune.
Temându-se că-și va pierde puterea pe care își imaginează că o are, sau că va fi împins de alții la marginea societății, acolo unde influența sa este anihilată sau neglijabilă, individul începe să „dea din coate” pentru a nu se lăsa târât de forța centrifugă dincolo de punctul de la care prezența sa ar mai conta. El devine adeptul principiului „ scopul scuză mijloacele” și abdică treptat la principii sănătoase, pe care le înlocuiește cu surogate, justificate de cercul de „prieteni” de aceeași teapă. Astfel, el înlocuie treptat forța legii cu legea forței.

Acceptarea oarbă, fără discernământ, a unor legi sau credințe care promovează prozelitismul fanatic, permite ieșirea din zona conviețuirii pașnice și pătrunderea în cea a fără-de-legii, a răfuielilor cu iz duhovnicesc, în care invocarea mecanică a unor slogane, emanând chipurile de la profeți recunoscuți, bulversează societatea umană și escaladează violențele. Energia la care vă aliniați este cea pe care o experimentați, adică vă aliniați convingerile în funcție de energia pe care ați pus-o în aceste convingeri. Vă veți alinia adevărului sau conceptelor bazate pe aparențe? Alegerile și deciziile voastre sunt coordonate și orientate în funcție de convingerile pe care le adoptați. Din punct de vedere spiritual, a nu face nimic, a te lăsa la voia întâmplării și hazardului, în timp ce societatea, lumea, în general, are nevoie de soluții viabile, nu este o opțiune care să dovedească o bună orientare, nici în materialitate, nici în spiritualitate. Dumnezeu dorește să aleagă mereu ceea ce este bine pentru omenire dar face ceea ce alege să facă omenirea, căci nici măcar El nu poate eluda Legea Liberului Arbitru.

Unii vor fi îndrumați să nu pornească nicio acțiune exterioară ființei lor, ci pur și simplu să trimită și să mențină lumina asupra celor implicați. 
Alții vor fi inspirați să participe la proteste pașnice, să semneze o petiție, sau să își asume un rol de conducere, dar acțiunile lor vor fi întotdeauna bazate, din punct de vedere spiritual, pe iubire (care vizează realizarea Unicității) și nu pe răzbunare (care este energia separării).
Sunt unii care trebuie să se confrunte cu probleme existențiale dintre ce în ce mai dificile, până când, la un moment dat, devin atât de dezgustați încât, în cele din urmă, vor spune: „gata, mi-ajunge!”. Din acel moment, ei trasează o nouă traiectorie a evoluției lor. Acest lucru se întâmplă acum unei mari părți a omenirii, care alege să sondeze din ce în ce mai adânc profunzimile existenței materiale și spirituale. 
Primul pas spre emanciparea deplină ca ființă spirituală este de a înțelege cât de împuternicit poți fi în acțiunea de cunoaștere a ceea ce pare insondabil. Ființa ta așteaptă să fie recunoscută ca ființă spirituală, care are experiențe umane la nivelul spiritualității sale nu ca om care încearcă să fie un spirit. 

Cea de a treia lume dimensională, cu toate conceptele și credințele sale bazate pe dualitate și pe separare, este de fapt ultima treaptă a unei scări care definește domeniul joaselor vibrații. Cea mai mare parte a omenirii a trăit și parțial mai trăiește, teama de a face pasul următor pentru a atinge prima treaptă a următoarei scări plasată într-un teren până acum necunoscut. De fapt, nu este vorba de prima treaptă a unei scări ci prima treaptă a mai multor scări care invită ființa să îndrăznească escaladarea, adică să facă o alegere din multitudinea care i se oferă. Toate aceste scări duc către tărâmuri minunate dar necunoscute celui care trebuie să ia o decizie, să facă o alegere

Dragilor, IUBIREA este energia care ține legată creația în UNICITATE. 
Energiile dimensiunilor superioare sunt energii ale Iubirii, Unimii, și Plenitudinii. La aceasta se referă ceea ce numiți voi ASCENSIUNE.  Dar, pentru a rezona cu frecvențele mai înalte, trebuie făcută bascularea de la un tip de rezonanță (cea de până acum, pe care se baza dimensiunea inferioară) la noua rezonanță, mai înaltă și mai dinamică.Trecerea aceasta înseamnă în fapt eliminarea a tot ce s-a clădit cu vechi energii. 
Compensările masive care au loc nu se fac decât în mică măsură la nivelul conștientului. O mare parte din ele au loc noaptea, în timp ce corpul vostru fizic și mental se odihnește. Această metamorfoză, doar în mică măsură ar putea fi operată conștient, și aceasta pentru a evita situațiile foarte stresante care apar inevitabil în acest proces. Altfel, pentru mintea voastră actuală, multe ar avea desfășurări absolut dramatic, și aceasta, în primul rând datorită imposibilității voastre de a înțelege rațional sensul acțiunilor.

Energia interconectată a fiecărui lucru viu este realitatea din spatele a ceea ce lumea numește iubire, dar iubirea este interpretată în funcție de conștiința individuală. Energia interconectărilor, atunci când este interpretată prin conștiința dualității, se va manifesta ca o agresiune, un abuz, un viol căci va reflecta conceptele credinței separării, a individualizării oricărei creaturi vii. 
Acest tip de iubire (cea din dualitate) este întotdeauna limitată și personală, și este exprimată și certificată numai prin dogmele acceptate din acea dimensiune. Orice dinafara acestor dogme rămâne nedemn, imoral, inaplicabil și imposibil de acceptat.

Aceeași energie, atunci când este interpretată printr-o conștiință mai evoluată, în mod automat și fără gândirea conștientă, se va manifesta ca un act impersonal, reflectând un sentiment de legătură între sine și toate lucrurile vii.
Ea nu se bazează pe concepte legate de bonitate sau limitată la culoare, formă, limbă, timp, credințe sau stare financiară.

Dragilor, știm că acest mesaj va prezenta o anumită dificultate pentru unii dintre voi, dar noi am găsit potrivit să oferim și un material cu un grad mai mare de dificultate, pentru a răspunde și necesităților intelectuale și interpretative ale grupurilor suficient de avansate. 
Cei care trăiesc la niveluri mai dense de conștientizare nu au nici o idee că există în creație mult mai multe forme ale dragostei, altele decât cele din 3D.
V-am oferit ceea ce voi ați numi un serviciu „ all inclusive”.

Procesul de evoluție se întâmplă în mod continuu pentru toți, dar nu se întâmplă într-o clipă sau cu aceeași viteză.
Numai atunci când o persoană este, în sfârșit, pregătită pentru un anumit set de experiențe, față de care este deschisă și capabilă să înceapă o nouă etapă a călătoriei, primește „porția” sa de evoluție, astfel că, pentru unii, călătoria poate dura câteva vieți, în timp ce altora le este suficientă aceasta.
Trebuie spus însă că, actualele evenimente din lumea voastră, sunt menite să trezească rapid mase mari de ființe umane, pe total, etapele fiind mai dense. 

La momentul actual, nesperat de unii, mulți oameni sunt într-un proces accelerat de evoluție. Mulți sunt gata, sau aproape, să-ți încheie ascensiunea. Energii de multe feluri, cu modulări și intensități diferite, vă penetrează pe voi și sistemul vostru, fiind ancorate pe măsura capacității de receptare a fiecărei ființe (Notă C.M.: gândiți-vă la o sită: un fluid de a anumită densitate trece mai ușor printr-o sită rară și mai greu prin una deasă).
Unii dintre voi aleg să plece din acest plan în speranța că, după ce vor ajunge în dimensiuni superioare, vor putea reveni pentru a definitiva ceea ce au de terminat pe Pământ. La cererea majoritară, oamenilor li s-a permis să ascensioneze în plan superior chiar dacă, unii dintre ei, nu erau complet pregătiți. Această dispensă s-a acordat foarte multor ființe umane care s-au angajat într-un ritm susținut să evolueze, chiar dacă au început acest proces cu un oarecare decalaj. Condiția este ca ei să revină pentru a „pune la punct treburile restante”.

Dragilor, meditați cât mai mult asupra lucrurilor care se întâmplă, concentrați-vă asupra evoluției ființei voastre (prin meditații, contemplări, fapte bune etc), odihniți-vă suficient, contribuiți la ajutorarea celor care au nevoie etc. Dovediți iubire și înțelegere și nu fiți răzbunători sau închistați. Nu promovați sentimente de teamă, de disperare, de frică, de furie, de frustrare, de dezgust, etc căci ele sunt obstacole care vă pot întârzia evoluția. 
AVEȚI CREDINȚĂ! Totul se desfășoară conform planului. Nimeni nu moare niciodată, toți sunteți nemuritori. Nimeni nu este și nu poate fi separat de ÎNTREG, dacă nu alege altfel. Ființele umane, ca de altfel toate ființele, nu au fost create pentru a fi pierdute.
Sunteți într-o călătorie spre marea înțelegere a acestor adevăruri universale.


Noi suntem Grupul Arcturian. 


SURSA: http://www.onenessofall.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu