Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

joi, 28 aprilie 2016

Mesaj de la Maeștrii Ascensionați.

(27 april.2016; channeler Sheldan Nidle)
Traducerea Const.Mihăilescu

S.N.
Dratzo! Se fac progrese importante pentru obținerea acordului vostru în vederea cunoașterii de către noi a conturilor voastre bancare corecte, în care vor fi vărsate sumele de bani. Întunecații a continuat să încerce să amâne această operațiune dar efortul lor a fost zădărnicit în mare parte.
În pofida opoziției lor, s-au obținut o serie de succese importante.
Astfel:
- ) China a început procesul de trecere la raportarea și tezaurizarea în aur, cu anunțarea conversiei aur-yuan în Shanghai.
 -) Tinerele familii regale din Europa a aprobat mutarea unor mari fonduri,
 -) Familiile antice din China a transferat și ultimele depozite de aur rămase în pozițiile lor finale.
După cum vedeți, etapele finale preliminare necesare pentru a livra către voi valorile planificate  sunt realizate, așa cum se prevede într-o serie de acorduri speciale semnate de către toate națiunile cuprinse în tratate, în primăvara anului trecut. 
Totul se derulează în prezent pe o cronologie divină iar flota noastră spațială monitorizează în de aproape întregul set de acțiuni complexe care se produc pentru rezolvarea acestei foarte importante probleme.
Ne așteptăm ca toate procedurile necesare să fie finalizate într-un timp util.
Până atunci, multe dintre aceste fonduri mai necesită încă unele măsuri suplimentare care urmează să fie încheiate. 
Întunecații au realizat, în sfârșit, că lunga lor dominație ia acum sfârșit pentru totdeauna. 
Dragilor, victoria voastră și a noastră a apărut la orizont. Mai este vorba doar de o scurtă perioadă de timp, în care promisiunile făcute și mult-așteptate de voi, vor deveni realități. Aveți încredere!

Privind retrospectiv la această lungă acțiune, începută de foarte lungă vreme, realizăm că foarte mulți nu mai credeau în viabilitatea ei, și se resemnaseră.
Totuși, lucrurile au evoluat și astăzi suntem foarte aproape de finalizare. 
Le mulțumim tuturor celor care, de-a lungul ultimelor decenii, au ajutat la formarea importantei rețele, care a pornit cândva de la un nucleu de oameni devotați cauzei, și care au trebuit să lucreze într-o profundă ocultare, pentru ca astăzi să se poată vedea minunatele rezultate ale muncii lor plină de sacrificii și dăruire.
Ramificațiile acestei rețele de păstrători și distribuitori de fonduri cuprind acum toată Africa, America Latină și Asia. Prin această rețea se vor drena fondurile care vor ajunge la cei cărora soarta nu le-a surâs până acum. Curajul acestor oameni devotați nu va fi uitat și grija noastră pentru ei va fi maximă.

Noi mulțumim, de asemenea, tuturor celor care nu s-au lăsat intimidați și, pentru abuzurile la care au fost supuși, și-au căutat cu curaj dreptatea, obținând unele victorii importante.
Aceste magnifice echipe de voluntari, componenți ai rețelelor de colectare și distribuție, vor primi răsplata eforturilor lor pentru serviciile aduse umanității. În principal, ei vor deveni posesori ai unor abilități minunate și vor cunoaște evoluții accelerate.

Oamenii obișnuiți nu cunosc, dar acești minunați voluntari s-au confruntat, uneori, cu situații limită, care le-au pus viața în pericol. Există o lungă listă de amenințări și violențe cumplite la care ei au fost supuși, în diferitele etape ale creării și păstrării acestor valori. Deocamdată, nu este oportun să le cunoașteți numele dar, în viitor, le veți putea afla, căci ei merită toată iubirea voastră. Să mai spunem că, din păcate, datorită unor conjuncturi nefericite, unii au făcut sacrificiul suprem.
Iată că, în curând, calvarul lor va lua sfârșit și, așa cum se spune, „soarele va răsări și pe strada lor”. Da, pentru că programul se va încheia în curând cu o mare izbândă.
Cea mai nouă Republica din America este gata să apară (?) și o serie de mărețe surprize sunt gata să se manifeste în acea parte de lume (?)Nota C.M.: este posibil să fie o referire la Venezuela]
Ceea ce se întâmplă acum este o acțiune comună, față de care, la început, e necesar să dezvoltăm un sentiment de încredere între ființele umane demne și cinstite.

Familiile antice, și mai ales membrii familiilor regale, au trebuit să creeze și să existe într-un mediu conspirativ, și aceasta pentru o lungă perioadă de timp. Din această cauză s-au născut suspiciuni și, uneori, multă neîncredere. (Nota C.M.: fac o speculație, pentru care, dacă nu se va dovedi reală, îmi cer scuze. În comunicări anterioare s-a făcut afirmația că fondurile foarte importante acumulate au două surse: una extraterestră - ceea ce este perfect plauzibil, dat fiind faptul că metale și pietre prețioase nu se găsesc numai pe Terra și n-ar fi fost nicio problemă să fie aduse, încă din antichitate, importante cantități de asemenea comori, care au fost date în păstrare „vechilor familii”. Cea de a doua sursă ar fi „mai pământeană”, ca să zic așa, în sensul că, anumite familii regale, în schimbul unor avantaje legate, de ex., de menținerea dominației,  ar fi avut sarcina de a colecta valori de-a lungul timpului. Aceste bogății le-au acumulat din vastele proprietăți pe care le-au avut și le mai au casele regale: fabrici, terenuri, exploatări miniere, piscicole, forestiere, imobiliare etc. Desigur, asta a creat multă ură din partea unei importante părți a populației, mai ales cea pauperă, care se simțea exploatată de casa regală. Poate că această politică de agonisire din partea unor case regale făcea parte din efortul acestora de a aduna fondurile necesare la care se angajaseră. Cred că pentru Divinitate sau pentru civilizațiile foarte înaintate, nu ar fi fost nicio dificultate ca să mențină sub control anumite grupuri de oameni - provincii, țări -, în așa fel încât ei să accepte regalitatea și chiar să și-o dorească, ca pe un dat și un dar divin. În felul acesta angajamentul de a perpetua dominația și recunoașterea regalității era îndeplinit.)

Ne-a luat aproape două decenii pentru a câștiga încrederea actualilor noștri colaboratori. 
Pe de altă parte, succesul nostru se datorează și aroganței și prostiei cabalei întunecate, căreia nu i-a trecut prin minte că ar putea pierde tot ceea ce a câștigat de-a lungul vremii. Ea, totdeauna s-a crezut invincibilă, și asta a lucrat în favoarea noastră.
Cabala s-a trezit la realitate atunci când era deja prea târziu, și anume, când i-am destructurat multele baze subterane pe care le construise în timp. Abia atunci au înțeles întunecații că există forțe mult superioare lor, ca tehnologie, tactică și posibilități de acțiune. Asta i-a speriat pe „cabaliști”și i-a făcut să ocupe poziții defensive. A apărut în ei sentimentul de neîncredere, de teamă și de frustrare, adică aceleași sentimente pe care ei le-au sădit de-a lungul veacurilor în sufletele oamenilor.

Așa cum am mai spus, la început, diversele grupuri de viitori Lucrători întru Lumină, au privit cu reticență și neîncredere intențiile noastre de colaborare și promisiunile unui viitor luminos pentru omenire.  
Aceste prime impresii și atitudini au luat sfârșit când s-a reușit să fie contactați de Maeștrii Ascensionați și de Maeștri din Agartha (n.m.: civilizația subterană). De atunci încoace, sfaturile și bunele noastre intenții au primit girul încrederii Lucrătorilor întru Lumină, cu care astăzi colaborăm excepțional..

Următorul nostru set de interacțiuni a fost ocazionat de contactarea persoanelor cu acces la politicile financiar-bancare, care ne-au pus la dispoziție falsurile inventate și operate de bănci. În felul acesta, am putut crea societăți secrete de monitorizare și, dacă era cazul, sabotare a mafiei bancare. Ajutorul pe care l-am acordat acestor curajoși colaboratori a fost determinant în convingerea acestora de a avea încredere în noi și în sfaturile noastre, în ceea ce privește comportamentul și înfiltrarea lor în rețeaua bancară mondială. De atunci, ei au o deplină încredere în noi.
În plus, am construit o imensă bază pricipală în apropierea capitalei Agarthei (n.m.: Telos) unde am început să organizăm sesiuni de specializare și informare a colaboratorilor.
Marele Consiliu al Agarthei și Maeștrilor Ascensionați au cooptat mulți dintre conducătorii acestor societăți secrete sacre.
Acest sistem de lucru a fost extins tot mai mult, ca urmare a rezultatelor utile și foarte interesante obținute în scurt timp.
Suntem siguri că principalul nostru scop divin, de a veni aici, pe planetă, și care este în curs de înfăptuire, va fi un succes deplin. Vom obține eliberarea completă și definitivă a omenirii pământene de la suprafață, de cabala întunecată. Suntem pe deplin angrenați în această amplă și istorică acțiune, care va fi urmată de apariția unor realizări cu adevărat miraculoase pentru pământeni. Și asta nu peste prea mult timp. Osana! Osana!

Namaste! Noi suntem Maeștri voștri Ascensionați! Noi revenim în comunicare cu voi, cu multă bucurie, pentru a vă informa că diferitele facilități care vă privesc sunt în prezent în ultimele faze de livrare. În curând aceste facilități vor intra în posesia voastră. Putem spune cu certitudine că întunecații, care s-au străduit din răsputeri să ne boicoteze și să anihileze Programul Divin de ajutorare, au cedat, majoritatea dintre ei părăsind planeta.  Și-au lăsat slugile care, rămase singure, nu vor mai putea face mare lucru.
Slavă Domnului și Glorie Ființelor Divine, pentru asta! În scurt timp lumea voastră va începe o Nouă Epocă, fără întunecați.

Slugile întunecaților vor fi cât de curând arestate și un nou tip (model) de republică urmează a fi declarată, mai întâi în America și apoi pe întregul glob pământesc, astfel că Pământul va deveni o planetă sacră, plină de iubire și de bucurie.

Acum, la sfârșit, înțelegem că multele evenimente au decalat acest Program Divin, dincolo de așteptările noastre inițiale. Vă amintim că nu puteam accelera procesele decât în măsura în care voi le acceptați, căci nimeni nu are dreptul de a vă încălca Liberul Arbitru. Chiar și așa, noi mulțumim tuturor pentru răbdare, pentru stoicismul cu care au îndurat lipsurile și nedreptățile. Dar, în primul rând, mulțumim cu recunoștință, curajoșilor Lucrători ai Luminii, care nu s-au descurajat și au lucrat cu multă dăruire. Acțiunile noastre ar fi întârziat mult mai mult dacă nu am fi primit ajutorul lor neprețuit. Gaia este, de asemenea, cea mai mulțumită, de modul în care s-a păstrat această amplă viziune, în ciuda tuturor frustrările pe care le-ați avut.
Multe lucruri minunate vă așteaptă. Fiți pregătiți pentru o serie de facilități magnifice de la Cer și de la ajutoarele cerești.

Este important să vă dați seama cât de puternici ați devenit. Unul dintre aspectele cheie ale acestui proces de lungă durată este ca voi să recunoașteți, în forul vostru interior, că aveți o altă viziune despre realitate.
Întunericul v-a retras dreptul acesta încă de pe timpul strămoșilor voștri, care, treptat, și-au diminuat conștiința și încrederea în divinitatea lor. 
Limitarea conștiinței a avut consecințe catastrofale asupra umanității. Din cauza aceasta au apărut războaiele, nedreptatea, izolarea, hoția, corupția, sărăcia, crimele și chiar bolile. 
Negarea acestui drept a creat inițial un zid între principalele voastre două aspecte: Spiritul și Sinele vostru  material. Această fracturare a creat panică și, în acel moment special, voi v-ați predat puterea în mâinile altora, care numai binele nu vi l-au vrut.

Acum este un moment în care trebuie să fiți în măsură să vă recuperați puterea și abilitățile cu care ați fost înzestrați de Creator.
Pe măsură ce practicați zi de zi aceste abilități, încet, încet vă veți recupera puterea pe care o veți putea manifesta în extrem de multe feluri și direcții. Important este ca voi să credeți cu tărie că aveți aceste puteri și că numai de voi depinde să vi le manifestați. Pe măsură ce veți exersa, voința și credința voastră vă vor pune în legătură cu mentorii voștri care abia așteaptă să vă fie de folos

Noi suntem, de asemenea, parte a procesului vostru mental și spiritual. Vrem să vă ajutăm să înțelegeți mai bine aceste practici, pentru care va fi nevoie să cunoașteți diferitele manifestări și ceremonii care vă vor ajuta să vă căpătați deprinderile, abilitățile și posibilitățile de care sunteți capabili. 
Odată ce veți putea comunica cu mentorii voștri, aceștia vă vor ajuta să eliminați eventualele greșeli pe care le faceți și chiar vă vor indica anumite exerciții pentru a vă perfecționa. 
Totuși, ne așteptăm ca procesul recăpătării aptitudinilor și puterilor voastre latente, să dureze mai mult decât am anticipat noi inițial.  Atunci când, prin repetare și intuiție, veți atinge momentul în care veți spune „aha, așa se face!”, mentorul vostru specializat va găsi modalitatea de a vă contacta. La acel nivel și moment, va fi venit timpul să mergeți în Camera Luminoasă de Cristal. 

Actual ne aflăm în faza în care evaluăm modalitățile prin care acest glob poate primi transformarea finală.
Un calendar final este în curs de pus la punct, după care, pașii vor fi urmați cu strictețe de tot sistemul planetar. Aleluia! Aleluia!

Astăzi, am continuat să vă vorbim despre rapoartele noastre săptămânale, despre ceea ce se întâmplă și urmează a se întâmpla. Aceste rapoarte se apropie de un sfârșit glorios. O nouă treaptă va fi când Cei Nouă Sacri ai AEION vor putea face o serie dintre cele mai importante anunțuri.
Până atunci trebuie să continuăm cu aceste mesaje săptămânale.
Știm, dragilor, că așteptați cu nerăbdare să primiți darurile promise. Să știți că, prin atitudinea, comportamentul și gândurile voastre le puteți primi mult mai repede. 
Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian pentru Be One! Si Be in Joy!)

SURSA: newdimension2012.blogspot.com

Un comentariu: