Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

joi, 13 iunie 2013

CATEGORII DE ÎNGERI (1)Modalităţi practice de contactare a entităţilor angelice 
Vă aşezaţi pe un scaun, cu faţa către nordul magnetic, cu spatele drept, tălpile pe sol, paralele între ele, fără să se atingă, palmele pe genunchi (dacă puteţi realiza confortabil o postură yoga de meditaţie, puteţi realiza acea postură). 

Închideţi ochii, vă relaxaţi global, îndepărtaţi orice fel de gânduri, şi vă liniştiţi cât mai mult. Consacraţi din tot sufletul toate fructele acestui exerciţiu spiritual lui Dumnezeu Tatăl.
Împreunaţi apoi mâinile în faţa pieptului, ca pentru rugăciune, şi cu multă sinceritate şi iubire spuneţi rugăciunea "Tatăl Nostru" de trei ori, cu voce tare. După aceasta, rugaţi-L pe Dumnezeu să vă ajute să contactaţi telepatic lumea angelică, prin imaginea pe care o aveţi în faţă (vă recomandăm să folosiţi imaginile simbolice asociate diferiţilor îngeri, dar nu de pe ecranul calculatorului! Tipăriţi în prealabil aceste imagini, de preferinţă la o imprimantă color).
Deschideţi ochii şi priviţi cu atenţie imaginea simbolică. Nu neglijaţi nici un detaliu, admiraţi-i frumuseţea şi urmăriţi să simţiţi efluviile de energie benefică ce vă cuprind gradat întreaga fiinţă. Rostiţi totodată şi ideea-forţă asociată acelor îngeri, pe care o găsiţi ca motto al prezentării, care va atrage graţia respectivei fiinţe angelice asupra voastră.
Pe măsură ce simţiţi prezenţa divină a îngerului, puteţi să treceţi la următoarea etapă. Închideţi acum ochii şi, trăind cât mai intens starea specifică ce v-a fost transmisă, cereţi acelui înger să vă ajute în situaţia concretă de viaţă pe care doriţi să o rezolvaţi. Gândiţi-vă apoi că sunteţi deja în momentul în care aţi obţinut ceea ce aţi cerut. Bucuraţi-vă că totul este aşa cum aţi vrut. Mulţumiţi în final, plini de recunoştinţă, lui Dumnezeu şi îngerului cu care aţi comunicat, deschideţi uşor ochii şi treceţi gradat la alte activităţi. Nu este neapărat nevoie să aveţi o problemă! Puteţi contacta entităţile angelice chiar şi numai pentru bucuria de a le cunoaşte şi de a le simţi prezenţa.
Fiţi atenţi la inspiraţiile care vor apărea ca urmare a rugăciunilor voastre, la conjuncturile de viaţă care pot fi de multe ori răspunsuri pentru întrebările pe care le-aţi pus. Dacă, în timp ce vă rugaţi, constataţi că primiţi chiar atunci răspunsuri concrete, este bine să le notaţi imediat după aceea într-un caiet pe care va trebui să îl aveţi la îndemână. Acest exerciţiu simplu trebuie reluat zilnic, până când observaţi că aţi obţinut ceea ce v-aţi propus.

În afara atingerii acestui scop, puteţi fi siguri că aveţi de acum înainte un nou şi minunat prieten divin, care va fi mereu alături de voi atunci când îl veţi chema. Vă rugăm să ne scrieţi rezultatele la care aţi ajuns, reuşitele, dificultăţile, bucuriile voastre, pentru a putea să vă ajutăm în continuare pe această minunată cale pe care aţi pornit. 

Îngerii curajului

Idee forţă: "Am întotdeauna curajul de a mă transforma spiritual, luptându-mă plin de temeritate cu cel mai mare duşman al meu, egoul." 
Simbolism: Îngerii curajului ţin în mână sabia şi scutul, simbolurile curajului plin de discernământ spiritual şi al protecţiei divine în faţa obstacolelor pe care este necesar să le înfruntăm cu temeritate.
Funcţia angelică: Îngerii curajului trezesc curajul spiritual în inimile celor însetaţi de Dumnezeu. Ne ajută să înfruntăm cu un mare curaj toate obstacolele ce apar pe calea spirituală ce ne conduce către starea de îndumnezeire.
Darurile spirituale pe care ni le oferă: Curajul este o calitate morală întemeiată pe îndrăzneală constantă, hotărâre, consecvenţă şi perseverenţă. Pe baza amplificării la maxim a acestor însuşiri, fiinţa umană poate să-şi elimine complet frica în faţa unor situaţii generatoare de pericol, rămânând calmă în aceste împrejurări. 
                                     ***** 
Atitudinea plină de curaj permite să fie analizate cu luciditate riscurile şi dezvăluite mijloacele necesare pentru a înlătura sau ocoli capcanele presărate pe calea vieţii, învinge sentimentul de neîncredere în forţele proprii, suportă cu consecvenţă suferinţele fizice, psihice sau morale, păşeşte cu hotărâre spre realizarea ţelurilor propuse şi la nevoie îşi dăruieşte viaţa cu fruntea sus, dacă idealul pentru care luptă merită acest sacrificiu. Actele de curaj înălţător de înaltă semnificaţie şi valoare morală sunt generate de principii şi de sentimente sublime divine, nobile, cum sunt: dragostea de oameni, simţământul de solidaritate umană cu grupul din care faci parte, sentimentul de tovărăşie ş.a.
Curajul trezeşte în noi sentimentul tainic al invulnerabilităţii, ne oferă totodată o mare energie sufletului şi conferă tărie trupului, făcând astfel să apară începutul biruinţei.
Curajul este una dintre cele 4 virtuţi cardinale şi înseamnă neclintire în primejdie. El izvorăşte din nobleţea spiritului şi cere abnegaţie, forţa de a se impune şi voinţa de afirmare. Curajul se cere nu numai soldaţilor, ci şi oricăruia dintre noi. Toţi avem nevoie de curaj pentru a trăi viaţa care ne-a fost hărăzită.
Le cerem îngerilor curajului să ne ajute înainte de luarea unor hotărâri importante. Nu putem avea niciodată garanţia unei hotărâri absolute; cu toate acestea, la răscruce de drumuri trebuie să ne decidem. Pentru a merge mai departe trebuie să ne alegem un drum. Fiecare drum trece printr-o strâmtoare pe care trebuie să o străbatem pentru ca viaţa noastră să meargă mai departe.
Îngerii curajului ne pot ajuta să ne preocupăm de ceea ce este prioritar. Există nenumărate situaţii în viaţa de toate zilele în care îngerii curajului ne pot ajuta să facem ceea ce trebuie făcut la un moment dat. 

Îngerii credinţei
Idee-forţă: Cred cu tărie în prezenţa, iubirea şi ghidarea lui DUMNEZEU şi a îngerilor săi de lumină, în binele divin şi în fericirea divină, pe care Dumnezeu mi le oferă acum şi totdeauna!
 Simbolism: Îngerii credinţei se menţin cu seninătate în starea de înţelepciune care ia naştere din credinţa deplină în Dumnezeu. Ei ţin în mână o mantie, cu care ne învăluie în credinţa profundă şi care totodată simbolizează protecţia împotriva necazurilor vieţii. Ei ne reamintesc că trebuie să ne menţinem întotdeauna credinţa.
Funcţia angelică: Ei ajută oamenii să îşi trezească şi să îşi menţină credinţa în Dumnezeu şi în îngerii săi de lumină.
Darurile spirituale pe care ni le oferă: Ei ne ajută să ne menţinem credinţa chiar şi în situaţii potrivnice, să ne exprimăm credinţa în bunătatea inerentă a vieţii, să facem din această credinţă în Dumnezeu lumina călăuzitoare a vieţii noastre lăuntrice.

Îngerii credinţei reînvie şi întăresc în noi credinţa în Dumnezeu şi în îngerii săi. Ei ne ajută să ne regăsim credinţa, să o manifestăm şi să o lăsăm să ne îndrume pe cărările vieţii.
Când greutăţile vieţii apasă prea greu pe umerii noştri, trebuie să ne păstrăm convingerea că totul merge în sensul cel mai bun pentru noi. Credinţa ne susţine în momentele dificile şi ne ajută să depăşim îndoiala sau deznădejdea atunci când suntem tentaţi să renunţăm la eforturile noastre spirituale.

Îngerii credinţei ne ajută să credem în iubirea lui Dumnezeu şi în faptul că, dacă Îi cerem Tatălui Ceresc să ne ofere anumite lucruri sau realizări benefice pe care ni le dorim foarte mult, El ne va răspunde şi toate acestea se vor realiza cu siguranţă. Credinţa ne ajută să suportăm chiar şi situaţiile dificile şi nesigure din punct de vedere material şi să acceptăm unele suferinţe pentru că, chiar dacă înţelesul planului divin ne scapă, rămânem totuşi încredinţaţi că nimic nu e întâmplător sau fără sens.

Unele fiinţe uită de Dumnezeu atunci când toate le merg din plin. Pentru acestea trebuie să se producă o criză majoră pentru a le aminti că există în Univers o forţă superioară căreia ei pot să se încredinţeze.


Pentru fiinţele care se află pe o cale spirituală, toate lucrurile şi fenomenele capătă o semnificaţie aparte, spirituală şi de fiecare dată când reuşesc ceva, ele simt ajutorul lui Dumnezeu, fapt ce le întăreşte credinţa în Dumnezeu. Ele îi mulţumesc de fiecare dată, pline de recunoştinţă, lui Dumnezeu, pentru susţinere şi astfel credinţa lor în Dumnezeu creşte cu fiecare nouă reuşită pe calea spirituală.


Viaţa e mult mai simplă atunci când e susţinută de credinţă. Astfel, putem să ne urmăm intuiţia şi glasul inimii şi să trăim o viaţă plină, cu convingerea că mergem pe calea cea bună. Să depăşim graniţele concretului şi ale micii noastre lumi, spre a putea asculta Universul, ca parte din marea Creaţie Divină.
Credinţa ne ajută să suportăm acele evenimente pe care tindem să le considerăm nedreptăţi. Ea ne dă răbdarea de a aştepta venirea luminii chiar şi din cel mai adânc întuneric. A crede că tot ceea ce se petrece e dorit şi e bun pentru noi, ne face să ne simţim iubiţi, ghidaţi, protejaţi. Să ne încredinţăm acestei iubiri pentru ca existenţa noastră să se împlinească.


Îi rugăm pe îngerii credinţei să ne susţină în orice împrejurare. Să săvârşească o punte între noi şi Cer, spre a putea primi neîncetat binecuvântarea lui Dumnezeu.


Îngerii fericirii 
Idee forţă: "Sunt perfect conştient că fericirea este necondiţionată şi ea se află permanent în mine. Găsesc în Inima mea puterea de a fi mai mereu fericit necondiţionat."
Simbolism: Îngerii fericirii sunt înfăţişaţi îmbrăcaţi în veşmânt de lumină, înconjuraţi de porumbei albi, simbol al fericirii dumnezeieşti. Din fiinţa lor emană o lumină blândă, euforică, ce izvorăşte din starea lor permanentă de fericire necondiţionată.
Funcţia angelică: Îngerii fericirii impregnează întreaga Creaţie cu energia oceanică a fericirii dumnezeieşti.
Darurile spirituale pe care ni le oferă: Îngerii fericirii ne ajută în permanenţă să înţelegem şi să simţim că fericirea noastră nu depinde niciodată de circumstanţe exterioare sau de alţi oameni. Fericirea îşi are izvorul în Inima Spirituală, neatinsă de nimic exterior, de aceea putem avea oricând acces la fericirea infinită. 
                                           ****
Din cauza ignoranţei, a egoismului şi mai ales din cauza greşelilor pe care le fac, fiinţelor umane obişnuite le este imposibil să fie fericite tot timpul. În cazul fiinţelor umane obişnuite, greşelile, ignoranţa şi egoismul de care dau dovadă le împiedică să aibă o invitaţie permanentă la banchetul cel fără de sfârşit al îngerilor. Urmărind să intrăm în comuniune cu îngerii fericirii, ne îndreptăm spre calea fericirii deschizându-ne cât mai mult inima şi fiinţa faţă de desfătările pure şi profund benefice ale bucuriei. Cu ajutorul îngerilor fericirii putem amplifica în noi stările de bucurie prin puritatea noastră, prin delicateţea noastră, prin deschiderea noastră amplă şi totală în faţa frumuseţilor de tot felul, prin toate acţiunile noastre bune şi prin folosirea înţeleaptă a tuturor resurselor lăuntrice care ne stau la dispoziţie.
Cele mai multe fiinţe caută ceea ce numim „fericirea”. Dar încă există multă confuzie cu privire la modul în care putem să o dobândim. Îngerii fericirii ne ajută să risipim această stare de confuzie, care este de fapt singurul obstacol care ne împiedică să atingem acest ideal sfânt. Ei ne îndeamnă să mergem împreună cu ei spre cele sfinte, să ne adăpostim sub aripile lor pline de iubire.

Îngerii fericirii ne arată că toate lucrurile care creează suferinţă sunt simple iluzii. Ele constituie o diversiune care poate să ne distragă atenţia de la Dumnezeu. Îngerii fericirii ne fac să simţim că nu este nicio ruptură între noi şi creatorul nostru, nicio separare care ar putea să ne răpească starea de fericire nici măcar pentru o clipă. Totul este Dumnezeu. În acest sens, nefericirea este imposibilă.

Un alt aspect pe care îngerii fericirii ne fac să-l înţelegem este că toate necazurile care ni se petrec nu sunt decât o oglindire a ceea ce nu vedem că sălăşluieşte în propria noastră minte. Intenţia de a cunoaşte adevărul este primul pas pentru a scăpa de sursele generatoare de suferinţă.

Îngerii fericirii ne impulsionează să ne întoarcem către adevăratul nostru loc sfânt din lăuntrul inimii noastre, căci fericirea nesfârşită este adevărata noastră esenţă. Ei ne îndeamnă să ne mulţumim cu simplitatea de a ne odihni pentru o clipă înlăuntrul inimii noastre, fără a mai evada cu mintea din noi înşine. Respingând ceea ce pare prea simplu, noi riscăm să ignorăm exact ceea ce ne-ar putea conduce rapid şi sigur înapoi acasă, în braţele lui Dumnezeu.

Îngerii fericirii ne ajută să transformăm lucrurile de care ne temem în aspecte care ne plac, pentru a elimina astfel sursa continuă de suferinţă din mintea noastră. Necazurile cu care ne confruntăm exprimă de fapt propria noastră alegere, dar ele pot să înceteze prin simpla noastră intenţie fermă şi clară de a ne reînnoi. Nu există complexitate în fericire, pentru că simplitatea este ingredientul ei principal. Fericirea se naşte din perceperea  adevărurilor fundamentale. Marile adevăruri sunt simple, dar ajungi la ele atunci când te hrăneşti cu esenţe.

Îngerii fericirii ne ajută să ne bucurăm de  spiritul cel viu din noi şi pe care Dumnezeu l-a sădit în inima noastră pentru scopuri sfinte. Ei ne îmbie să ne scăldăm într-o stare de fericire tainică, minunându-ne mereu de darurile pe care le avem şi pe care le putem primi prin intenţiile noastre benefice. Nu trebuie să ne ducem nicăieri altundeva. Şi o simplă respiraţie, şi o rugăciune sinceră sunt paşaportul către tărâmul fericirii veşnice.

Vă oferim o rugăciune simplă care ne poate ajuta în acest sens:

 „Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc,
    Te rog să binecuvântezi această clipă
    în care urmăresc să mă întorc acasă în inima mea.
    Ştiu că Tu eşti foarte aproape şi Te implor cu umilinţă
    să mă ajuţi să simt cerul din inima mea.
    Înalţă-mă acum, Doamne, şi du-mă Te rog acasă.”Îngerii încrederii
Idee-forţă: „Am încredere în forţele benefice divine care mă protejează şi mă îndrumă neîncetat.”
Simbolism: Îngerii încrederii sunt reprezentaţi ţinând în mână un voal, pe care îl folosesc pentru a acoperi ochii. Când ochii noştri sunt acoperiţi, trebuie să avem încredere în noi înşine şi în Dumnezeu, ştiind că suntem protejaţi de aceşti îngeri gardieni, ale căror mâini ne ating, dincolo de timp şi de lucrurile lumeşti, pentru a ne oferi protecţie necondiţionată.
Funcţia angelică: Aceşti îngeri ne ajută să ne deschidem sufleteşte şi mental, pentru a putea avea încredere în oameni, în viaţă şi în binele divin.

Darurile spirituale pe care ni le oferă: Ne pot ajuta să învăţăm încrederea în noi înşine, în viaţă şi în tot ce are ea de oferit şi să învăţăm să avem mai multă încredere în ceilalţi oameni.

Îngerii încrederii ne ajută să ne trezim, să ne dezvoltăm şi să exprimăm o atitudine plină de încredere către viaţă. Această încredere se poate manifesta atunci când suntem la încercare, sfâşiaţi între o atitudine negativă, cinică sau distructivă şi dorinţa de a fi încrezători că, până la urmă cele mai înalte aspiraţii ale noastre se vor împlini şi vom avea ajunge să trăim într-o stare de armonie şi bucurie.
Aceşti îngeri ne oferă iubirea spirituală fundamentală de care avem nevoie pentru a avea încredere şi a susţine cu adevărat viaţa. Încrederea este cea care conferă calitate şi profunzime experienţelor vieţii noastre. Capacitatea de a avea încredere reprezintă un ingredient esenţial al fericirii şi al împlinirii, altfel, energia noastră va fi limitată de suspiciuni, îndoieli şi temeri. Încrederea ne dă curajul de a merge mai departe sau de a ne asuma riscuri de care nu am fi în stare în absenţa acestei componente vitale pentru maturizare şi spiritualitate.

Îngerii încrederii ne ajută pe fiecare dintre noi să apreciem experienţele pe care le avem şi să avem încredere în percepţiile noastre. Doar trezindu-ne starea de înţelepciune putem amplifica nivelul încrederii de care avem mare nevoie pentru a reuşi în viaţă. Când învăţăm să avem încredere în bunătatea vieţii savurăm cu adevărat prezenţa celorlalţi în viaţa noastră şi avem relaţii mult mai bune cu oamenii.
Încrederea se reflectă în toate alegerile pe care le facem, de la relaţiile pe care le avem, la serviciul şi cariera pe care o alegem, chiar şi în hainele pe care le purtăm. Când ne lipseşte încrederea, vom purta mereu o umbrelă cu noi şi vom face alegerile cele mai sigure, mai puţin riscante, din frica de a nu suferi sau de a greşi. Numai atunci când îndrăznim să ne asumăm riscurile, să ne ridicăm pentru a ne susţine crezurile şi să avem încredere în simţul nostru lăuntric de a alege binele de rău, doar atunci vom reuşi să fim creativi, îndrăzneţi şi să avem realizări cu totul excepţionale în viaţă.
Ne rugăm acestor îngeri pentru a ne ajuta să ne trezim înţelepciunea cea tainică a inimi. Putem cere încrederea pe care s-o acordăm celorlalţi, astfel încât să ne simţim în siguranţă atunci când ne exprimăm iubirea şi grija unul pentru celălalt. Ei ne ajută să intuim când anume este cazul să avem încredere totală într-o fiinţă umană – cum este cazul în relaţia cu Ghidul spiritual – şi să ne eliminăm orice suspiciune, inerţie sau blocaj în această direcţie.

Îngerii răbdării
Idee-forţă:"Graţie răbdării reuşesc să depăşesc momentele dificile ale vieţii. Tot răbdarea mă susţine pentru a atinge ţelurile măreţe pe care mi le-am propus."
Simbolism: Îngerii răbdării ţin în mână un porumbel, purtător al mesajului pe care vor să ni-l transmită. A fi răbdător este o binecuvântare divină, care ne dăruieşte o viziune optimistă asupra vieţii.
Funcţia angelică: Aceşti mesageri celeşti ne investesc sufletele cu puterea răbdării.
Darurile spirituale pe care ni le oferă: Ne ajută să găsim soluţiile conflictelor prin care trecem, să găsim fericirea în noi înşine; ne insuflă energia necesară pentru a duce la bun sfârşit planuri laborioase sau de durată şi a îndeplini realizări de excepţie.
                                                   ****
Îngerii răbdării sunt alături de noi în toate momentele dificile şi ne ajută să ne păstrăm încrederea că întreaga noastră existenţă devine treptat aşa cum o dorim, atunci când adoptăm o atitudine curajoasă şi optimistă. Aceşti îngeri ne desluşesc lecţia de viaţă ascunsă în situaţiile conflictuale cu care ne confruntăm; ei sunt alături de noi ori de câte ori dorim să ne transformăm radical viaţa, sau să ne transformăm pe noi înşine. Când vrem să renunţăm la atitudini mentale negative şi distructive legate de noi înşine, răbdarea este fundamentală. Procesul transformator al fiinţei umane necesită o uriaşă perseverenţă şi o imensă răbdare.
Răbdarea înseamnă, înainte de toate, abandonul voinţei noastre în faţa Voinţei Divine. Înseamnă că noi acceptăm plini de încredere să ne lăsăm în voia înţelepciunii divine, conform căreia “există un timp pentru toate”, cum spune Ecclesiastul. Există o vreme pentru trudă şi o vreme pentru culegerea roadelor, există o perioadă a efortului şi momente de încununare a eforturilor.
Aceşti soli angelici care sunt Îngerii Răbdării ne ajută să simţim că fiecare dintre noi avem un loc unic în această lume şi ne inspiră să facem numai ceea ce este bine. Îi rugăm pe îngerii răbdării să ne ajute să înţelegem profund această atitudine spirituală, să ne ajute să simţim mereu iubirea divină.
În tot ceea ce vrem să realizăm deosebit, pentru orice efort de durată, pentru orice realizare excepţională ca şi pentru orice plan măreţ, răbdarea este o condiţie fundamentală. Nu degeaba se spune că “răbdarea este condiţia geniului” sau, chiar mai mult decât atât, că “geniul este o imensă răbdare”. Dar răbdarea nu trebuie considerată din acest motiv o calitate mentală, pentru că ea este, înainte de toate, o virtute a inimii. “Iubirea, se spune în Biblie, este îndelung răbdătoare”.
Trăim vieţi în grabă – este uluitor cât de rapid se desfăşoară vieţile noastre, ce frenezie a activităţilor şi a preocupărilor ne răpeşte timpul şi savoarea existenţei. Pentru omul contemporan, răbdarea este un concept ieşit din modă. Dar aceasta nu îl face mai puţin valoros.
Cel care are răbdare înţelege că un copac falnic nu poate să crească într-o singură zi, că munţii maiestuoşi care ne copleşesc cu măreţia lor nu au apărut accidental, ci s-au format printr-un proces incredibil de lung. Fructele nu apar în copaci gata coapte, iar copiii – poate cu unele minunate excepţii – nu se nasc învăţaţi. Dacă vrem să devenim pricepuţi sau experţi într-un oarecare domeniu, trebuie să studiem şi să exersăm foarte mult. Cei care excelează în domeniile lor de activitate sunt cei care fac eforturi perseverente şi acceptă cu răbdare necesitatea acestui proces de formare.
Îngerii răbdării ne călăuzesc paşii în orice proces de durată care, prin natura sa transformatoare, ne pune adeseori la încercare perseverenţa, dar şi încrederea în sine şi credinţa. Vindecarea este la rândul ei un astfel de proces care, de multe ori, necesită o infinită răbdare.
În creştinism, răbdarea este considerată una dintre virtuţile fundamentale ale celui credincios, care îl iubeşte pe Dumnezeu. Chiar şi atunci când ne rugăm, pentru ca rugile noastre să fie pe placul Domnului şi să fim ajutaţi în ceea ce cerem, este foarte important să fim răbdători, să aşteptăm răspunsul şi ajutorul divin cu răbdare. Această aşteptare plină de calm, care acceptă liniştit şi împăcat orice va veni de la Dumnezeu, atrage în mod miraculos un răspuns favorabil şi ne ajută să înţelegem rostul şi tâlcul dificultăţilor sau conflictelor cu care ne confruntăm. 

Îngerul păzitor 
Atât de mare este iubirea şi compasiunea lui Dumnezeu pentru Creaţia Sa, încât El ne-a dăruit fiecăruia dintre noi câte un înger păzitor. Aceşti îngeri ne ajută să trecem cu bine peste lecţiile vieţii. Ei sunt pentru fiecare dintre noi îndrumători, protectori, inspiratori, prieteni. În funcţie desigur şi de aspiraţia fiecărei fiinţe umane, relaţia cu îngerul păzitor este cea mai intimă şi profundă relaţie, până la întâlnirea ghidului spiritual.
Îngerii noştri păzitori sunt alături de noi mereu şi le putem cere ajutorul ori de câte ori suntem în dificultate. Ei sunt dispuşi să ne ajute, trebuie doar să le cerem asta. Misiunea îngerului nostru păzitor este aceea de a ne însoţi, de a ne inspira şi de a ne impulsiona spiritual pe parcursul întregii noastre vieţi.

Pentru a sublinia şi mai mult rolul şi ajutorul extrem de important al îngerului păzitor, tradiţia creştină arată că, în anumite condiţii (de exemplu, atunci când este apelat cu fervoare), îngerul păzitor poate interveni rapid şi profund în evoluţia noastră spirituală, el putând chiar să obţină Graţia lui Dumnezeu pentru iertarea greşelilor noastre.
 
O modalitate extrem de simplă şi de eficientă, accesibilă oricui, de a ne deschide inima faţă de ghidarea şi protecţia divină a îngerului nostru păzitor, este rugăciunea "Înger, îngeraşul meu": 
„Înger, îngeraşul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu,
Întotdeauna fii cu mine şi mă învaţă să fac bine;
Eu sunt mic, Tu fă-mă mare;
Eu sunt slab, Tu fă-mă tare;
Şi-n tot locul mă păzeşte şi de rele mă fereşte;
Doamne îngeraşii tăi, fie păzitorii mei,
Şi în zi şi în noapte şi în ceasul cel de moarte.”


Îngerul Păzitor ne ajută pe fiecare dintre noi să învingem diversele tentaţii inferioare sau devieri de la calea noastră spirituală, cu care încă ne mai confruntăm. El ne ajută să ne transformăm în bine întreaga viaţă. Conştientizarea legăturii cu îngerul păzitor poate constitui deci primul pas către Dumnezeu, făcut de fiinţa umană. 

SURSA: www.yogaesoteric.net

(pentru conf. C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu