Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

joi, 31 martie 2011

CLINICA EXTRATEREŞTRILOR (26)


Autor Adrian Dvir                
(continuare)    
 
EXPLICAŢIILE CENTRULUI DE COMUNICATIE.
După un timp, am reluat conversaţia referitoare la acelaşi subiect (comunicarea telepatică).
Centrul: Aliens s-au dezvoltat foarte mult şi au deprins iscusinţă în utilizarea abilităţilor telepatice în comunicara dintre ei, pentru că sunt un tip de societate care foloseşte totul în comun. Telepatia a devenit mijlocul vital de comunicare între indivizi. Fiecare individ comunică pe diferite frecvenţe şi foloseşte diferite coduri. Rolul Centrului este de a fi veriga de legătură între diversele grupuri neomogene de Aliens. El are şi rolul de translator general care foloseşte diversele coduri şi frecvenţe utilizate în procesul comunicării. Fără Centru, comunicarea  între grupurile eterogene de Aliens ar fi de neconceput.
Când cineva realizează pentru prima oară un contact cu Centrul, noi învăţăm frecvenţele telepatice ale acestei entităţi. Computerul stilizează profilul psihologic utilizat în alte contacte cu cel al noului caz.
Comunicarea directă dintre Alien şi o fiinţă umană este mai dificilă şi depinde în mod particular de însuşirile acestuia, motiv pentru care se preferă comunicarea prin intermediul Centrului. Computerul Centrului intermediază (interfaţează) comunicarea între fiinţa umană şi Aliens.

Adrian: Faptul că v-am ocupat mult timp cu această discuţie, nu v-a plictisit ?
Centrul: Nu. Puteţi vorbi cu noi cât de mult doriţi. Noi, oricum suntem conectaţi permanent. Operatorul este solicitat foarte puţin, toată treaba făcând-o Serviciile de Informaţii computerizate. Acum, de ex., computerul este cel care vă răspunde.
Operatorul intervine numai în probleme mai delicate sau dacă-l solicită calculatorul, ori când interlocutorul solicită în mod expres să discute cu cineva anume dintre Aliens.
Resursele utilizate pentru a întreţine o convorbire cu calculatorul sunt infime.

Operatorii sunt mulţumiţi de investigaţiile dv. şi le face plăcere să vă răspundă, căci au tot interesul ca pământenii să-i cunoască.
Adrian: Eu vă mulţumesc şi vă propun o pauză.
Centrul: Reveniţi când doriţi.
                                         
                                               * * *
Adrian: Am revenit.
Centrul: Suntem în legătură.
Adrian: Am înţeles că sunt iniţiat şi primesc informaţii în concordanţă cu capacitatea mea de înţelegere. Orice informaţie adăugată este minimă şi prezentată treptat.
Centrul: Înţelegerea dv. este corectă. Acestea sunt instrucţiunile după care se ghidează computerul. Încercăm să explicăm la nivelul înţelegerii dv., şi o facem gradual. Computerul aşteaptă reacţia dv. la o anumită comunicare şi, în funcţie de aceasta, merge mai departe sau reia informaţia în mod mai explicit, dacă apare o neclaritate.
Adrian: Eu încerc să înţeleg exact cu ce anume mă confrunt şi ce experimentez. Uneori tind să cred că vorbesc singur.
Centrul: Trebuie să fiţi cât mai destins. Nu aveţi probleme de care se ocupă psihiatri. Problemele pe care le ridicaţi dv. sunt diferite şi denotă un interes de cunoaştere ceea ce este diferit de o obsesie. Deci, fiţi liniştit în această privinţă!
Adrian: Chaya a întrebat pe membrii echipei Aliens cu care lucrează, dacă poate lua legătura direct cu Centrul. Răspunsul a fost că nu. Puteţi să-mi explicaţi?
Centrul: Noi am primit aprobarea acestei cereri, făcută cu ceva vreme în urmă, ca ea să poată comunica direct cu Centrul. Aceasta din cauza nehotărârii dv. iniţiale. În prezent situaţia s-a schimbat. Succesul comunicărilor cu dv. a creat o altă perspectivă, cu privire la conectarea altor fiinţe umane. Sperăm ca proiectul să aibă succes.
Adraian: Chaya a fist conectată cu Centrul dar n-a putut realiza legătura. De ce?
Centrul: Ea este folosită în alte feluri de comunicare. Centrul este o noutate pentru ea. Treptat va începe să utilizeze şi acest mod de comunicare.
Adrian: Chaya va fi în legătură cu Centrul pe aceeaşi cale ca mine?
Centrul: Da şi nu. Amândoi aveţi acelaşi tip de CIP implantat, dar fiecare îl folosiţi conform cu frecvenţele şi codurile proprii.
Adrian: Cum primesc informaţiile de la Centru fiinţle Aliens?
Centrul: Cei mai mulţi au o abilitate înnăsută şi o receptivitate bună de comunicare telepatică.
Adrian: Înţeleg că Shamiya şi Natan nu au acces la Centru. De ce?
Centrul: Ei provin dintr-o categorie lipsită de capacităţi. Comunică prin alte mijloace. Nu toate fiinţele Aliens au aceleaşi abilităţi. Aceia au propria lor reţea de comunicare.
Adrian: Uneori, Aliens fac „autostopul” şi călătoresc în maşina mea. Cum realizez eu legătura telepatică cu ei?
Centrul: Depinde de Aliens, de capacităţile lor. Dacă există apropieri între frecvenţele creierului dv. şi al lor, vor încerca să relizeze o legătură directă. Dacă nu, îi intermediază Centrul. În acelaşi scop puteţi apela şi dv la ajutorul Centrului, dacă vedeţi că nu puteţi stabili altfel legătura cu ei.
Adrian: Dacă în viitor voi întâlni un Alen, ar trebui să încerc o legătură telepatică cu el?
Centrul: Dacă se întâmplă să întâlniţi un Alien necunoscut, vă recomandăm să luaţi imediat legătura cu noi. Lăsaţi-ne pe noi să avem de-a face cu el. Dacă vi se pare că are intenţii agresive, folosiţi-vă toată capacitatea de concentrare şi emiteţi un mesaj autoritar de respingere, pe care, dacă-l va recepţiona, îl va respecta, căci ei sunt foarte sensibili la asemenea comenzi.
Deocamdată purtaţi marcajul nostru şi, conform unei înţelegeri între diverşi Aliens, nu veţi putea fi „acostat” de altcineva. Oricine ia legătura cu dv. este cunoscut de noi.

27 dec.1997
Adian: Sunt eu, din nou. Mi-ar face plăcere să iau legătura cu cineva de la Departamentul de Informaţii.
Centrul: Menţineţi, vă rog! Domnule Adrian, aveţi legătura.
Adrian: Îmi puteţi spune ceva mai explicit despre codurile telepatice?
Centrul: Este un pachet de frecvenţe. Comunicarea telepatică se aseamănă cu notele muzicale, în care codurile ar fi un grup de note asemănător cu un acord. Din punct de vedere istoric, fiecare acord a căpătat un înţeles specific.
Fiinţele care trăiesc în aceeaşi comunitate, au o structură a creierului asemănătoare (dar nu identică), au un limbaj comun, astfel că îşi vor dezvolta o anume caracteristică, un cod telepatic comun; o exprimare pe care oricare dintre indivizi o înţelege la fel.
Populaţia Pământului nu are termeni omogeni ai codurilor ei.
Pe alte planete, întregii populaţii îi sunt distribuite un cod telepatic anume şi o frecvenţă, ceea ce permite indivizilor acelei populaţii să comunice între ei perfect.

Adrian: Care este corelaţia între lumea vorbitoare şi cea care utilizează coduri telepatice?
Centrul: Uneori există o legătură directă. Codul fonetic este tradus într-un cod telepatic, de ex. când se dotreşte să se transmită un cuvânt care nu are înţeles, sau un număr. Pentru cuvinte precise este mult mai simplu. Cuvintele cu înţeles complex sau care reprezintă concepţii abstracte, sunt transmise prin coduri complexe.
Adrian: În trecut, am relizat un contact cu subconştientul minţii unei persoane. Care a fost mecanismul de transmitere?
Centrul: Mai întâi că a fost vorba de o şansă deoarece amândoi utilizaţi aceeaşi frecvenţă în comunicare. Apoi, când este vorba de o persoană cu care aveţi contacte permanente sau, oricum, foarte dese, mintea dv. colectează undele emise de creierul acelei persoane şi învaţă să le decodifice. Creierul învaţă să identifice undele emise de creierul altei persoane, le izolează de restul frecvenţelor şi le citeşte.
Odată ce creierul dv. poate reproduce frecvenţele altor creiere, mintea celor implicaţi va lua aceste semnale ca fiind ale ei. Cel care recepţionează aceste unde se poate înşela, considerând că sunt gândurile sale proprii.
Numai după o practică îndelungată, asemenea persoane pot să discearnă între gândurile proprii şi cele induse din afară.

Noi practicăm telepatia din fragedă copilărie. Tehnica comunicării telepatice se învaţă şi se experimentează ca oricare proces de instruire. Procesul de învăţare şi perfecţionare durează ani, aşa cum se învaţă vorbitul sau scrierea.
Adrian: Un om poate să-şi îmbunătăţească abilităţile telepatice?
Centrul: În principiu, da. Însă există o limită. Ceea ce nu a învăţat în copilărie, greu sau imposibil să mai recupereze la maturitate. Aceasta deoarece creierul trebuie format de la început cu anumite abilităţi. Creierul unui adult este greu să mai fie modelat.
Adrian: Ce anume caracterizează pe o persoană care are abilităţi naturale în telepatie?.
Centrul: Factorii genetic şi psihologic sunt esenţiali. Un medium trebuie să fie o persoană sinceră şi calmă, pentru a putea capta un mesaj. De asemenea, solicitarea de maximă flexibilitate şi o claritate în cunoaşterea şi recunoaşterea ideilor sunt factori importanţi.
Adrian: Deci, cei care îndeplinesc aceste criterii ar putea fi mediumi!?
Centrul: Foarte posibil.

Pentru conformitate,
(C.M.)

miercuri, 30 martie 2011

DESPRE LEMURIA ŞI TELOS (2)

Prin Aurelia Louise Jones
( continuare)

Înainte ca iubitul pământ al Lemuriei sa se scufunde complet, s-a profeţit că într-un viitor îndepărtat, mulţi dintre noi se vor aduna din nou pentru a cânta acest cântec, "Auld Lang Syne", însă nu pentru a comemora un dezastru ci pentru a sărbători izbânda binelui.
Timpul acela a sosit acum, şi el va aduce acea sărbătoare şi celebrare a strămoşilor noştri. Suntem foarte aproape de a trăi mult aşteptata "REVEDERE".

Mă emoţionează până la lacrimi că mie mi s-a încredinţat marea onoare de a primi vestea de la Marele Preot Adama. Mulţi dintre cei care citesc aceste rânduri au fost printre cei care s-au aflat atunci prezenţi la scufundarea Lemuriei, şi au dat dovadă de acel imens sacrificiu şi curaj în beneficiul omenirii ce avea să vină.
Permiţi-mi să vă aplaud pentru curajul dovedit în acele momente de maxim tragism şi să ne bucurăm pentru că, după multe milenii, aţi revenit pe Pământ pentru a vă continua misiunea întreruptă atunci în mod atât de tragic. Împreună, asistăm acum la ultimele faze înainte de ascensionarea planetei şi a celor care au ales să o însoţească, în noua dimensiune existenţială.

Una din sarcinile celor retraşi în Telos a fost de a păstra spiritul lemurian, echilibrul energiilor conştinţei şi dorinţei de ascensionare, sarcină pe care au avut-o şi cei de la suprafaţă. Acum, când ciclul se încheie, cele două civilizaţii se vor regăsi şi-şi vor uni energiile pentru propulsarea planetei în noua dimensiune, uniţi într-o Singură Inimă.
Pământul, după scufundarea celor două continente

În timp ce Lemuria zăcea deja pe fundul oceanului, fenomenul scufundării a început să se manifeste accelerat şi în Atlantida. Timp de 200 de ani, părţi ale continentului atlant au fost înghiţite treptat de ape, înaintea actului final.
În toată această lungă perioadă de agonie, Pământul a trăit într-o stare precară de instabilitate, căci scufundarea celor două continente nu putea rămâne fără efecte majore.

Dispariţia celor două mari continente, în răstimp de 200 de ani, a bulversat întregul ecosistem planetar, s-au produs ulterior dislocări masive de pământuri, reaşezări ale maselor de apă şi solului, în strădania Mamei Gaia de a-şi recăpăta echilibrul puternic zdruncinat de acţiunile nebuneşti ale omului. Standardul ridicat la care omenirea ajunsese înainte de războaiele nimicitoare şi scufundarea continentelor, s-a spulberat, şi lumea şi-a reluat evoluţia de la un nivel foarte scăzut.

Lunga perioadă de refacere a făcut ca progresele să se facă greu şi cu mari eforturi. Mii de ani au fost necesari pentru ca sistemul planetar să se reechilibreze. Imenşii nori de praf din atmosferă au diminuat mult şi pentru o lungă perioadă, cantitatea de căldură şi lumină ajunsă pe planetă. Consecinţa afost că planeta s-a răcit, vegetaţia nu s-a mai dezvoltat corespunzător, animalele nu s-au mai reprodus şi au pierit de foame şi de frig; astfel, întregul lanţ trofic a fost puternic afectat. Mii de specii de plante şi animale au dispărut pentru totdeauna, iar omul, cel aflat în vârful acestui lanţ, le-a „cules” pe toate.

De ce s-au păstrat atât de puţine dovezi despre aceste doua mari civilizatii?
Motivul este faptul că uscatul nescufundat, au fost zguduit puternic şi frecvent de cutremure de pământ, erupţii vulcamnice, furtuni devastatoare, surpări şi alunecări de pământ etc. Condiţiile în care umanitatea supravieţuitoare a trebuit să trăiască au fost extrem de grele. „Moştenirea” lăsată de războiul care a scufundat cele două mari continente, a fost sărăcia, bolile şi înapoierea fiinţei umane la nivelul primitiv al existenţei sale. 
Cine să mai păstreze dovezi ale acelor vremuri cumplite, când obiectivul principal al celor scăpaţi era supravieţuirea?

Iniţial, înălţimea medie a oamenilor de pe Pământ era de cca 12 m. Hiperboreeni, civilizaţie care trăieşte în prezent sub pământ, şi-au păstrat şi astăzi înălţimea de12 m. La momentul scufundării Lemuriei, oamenii acelor pământuri mai aveau încă 7 m înălţime. Cei care trăiesc astăzi sub pământ ajung la 7-8 m înălţime. Tendinţa este ca reducerea înălţimii să se oprească şi să reînceapă trendul crescător, spre atingerea înălţimii iniţiale, de 12m. De fapt, şi la suprafaţă există o tendinţa de creştere în înălţime a oamenilor.

Forma de guvernământ în Telos.
Actual, există în Telos două forme de guvernare. Prima, are la vârf Regele şi Regina, Ra şi Rana Mu, care, ca nivel de evoluţie, sunt maeştri ascensionaţi, ce reprezintă Flacarile Gemene. A doua formă de guvernământ este formată de Consiliul local, numit Consiliul Lemurian de Lumină din Telos, compus din 12 maeştri ascensionaţi - 6 bărbaţi şi 6 femei – care asigură echilibrul divin masculin/feminin. Consiliul este condus de Marele Preot din Telos, pe nume Adama (destul de cunoscut vouă pentru desele comunicări pe care le face la suprafaţă prin channeling).

Membrii Consiliului sunt selectaţi în funcţie de nivelul de realizare spirituală la care au ajuns, calităţile morale, maturitatea şi gradul de expertiză. Atunci când un membru al Consiliului decide să se mute la un alt nivel de servicii, locul vacant este anunţat poporului nostru pentru ca cei doritori şi corespunzători să-şi poată depune candidatura. Toate cererile sunt studiate cu atenţie de către Consiliu, de către membri preoţiei şi de către Rege şi Regină. CV-ul, ca să spunem aşa, este studiat de cei în drept care decid, ultimul cuvânt avându-l Cuplul Regal.

Oraşul Telos
Telos-ul este un oraş destul de mare, având aproximativ1,5 milioane de locuitori. Metropola nu este sectorizată, toţi ţinând de administraţia centrală. Nu există restricţii de circulaţie în nici-o zonă a oraşului. Cum s-a mai spus şi cu alte ocazii, Telos-ul este aşezat pe 5 nivele de înălţime (de fapt, adâncime), ocupând mai multe mile patrate din suprafaţa interioară a Mt. Shasta (a se citi interviurile date Sharula Dux lui Joanna Cherry)

Noua Lemurie
Tuturor celor care veţi citi aceste rânduri, permiteţi-mi să vă spun că Lemuria nu a fost niciodată distrusă în întregime, aşa cum s-a considerat. Ea încă mai există în prezent, în dimensiunea a 4-a şi a 5-a, dimensiuni încă invizibile şi inaccesibile omului obişnuit, trăitor în cea de a 3-a dimensiune. Pe măsură ce vălul dintre dimensiunea a 3-a şi dimensiunile superioare se subţiază, acea lume a Lemuriei inobservabilă acum va începe să fie zărită din ce în ce mai clar, în final, devenind o privelişte care va face parte permanent din realitatea voastră palpabilă. [ Nota C.M.:Aceasta se va întâmpla când frecvenţa noastră de vibraţie va creşte corespunzător ca urmare a acumulărilor de lumină, modificării ADN-ului şi trecerii la structura cristalină (adică trecerea de la structura de carbon la siliciu). Toate acestea se vor obţine pe măsură ce tot ceea ce s-a construit şi s-a bazat pe vechea energie va fi abandonat şi se va trece la utilizarea noii energii. Aceasta va însemna, printre altele: apariţia unei noi conştinţe, renunţarea la vechile dogme, vechile credinţe, abandonarea conceptelor de ură, dorinţă de înavuţire materială, egoism, separatism, necinste. Când noua societate umană va statua ca singur mod de comportare sentimentul IUBIRII necondiţionate şi compasiunii, vălul care ne separă de lumile evoluate se va destrăma şi vom constata că facem parte dintr-o lume mult mai vastă, mai frumoasă şi mai bogată.]

În realitatea universală, momentul tragic al scufundării petrecut cu Lemuria şi Atlantida s-a rezumat la distrugerea a ceea ce exista în dimensiunea a 3-a, partea ei materială (Nota C.M.: tonalul). Dar Lemuria şi Atlantida, în forma lor evoluată (Nota C.M.: nagualul), au continuat să existe şi să se dezvolte în dimensiunea a 4-a, adică pe o frecvenţă mai ridicată, inaccesibilă fiinţei din dimensiunea a 3-a.
Dacă această informaţie va face ca unora dintre voi să le dea lacrimile, lăsaţi-le să curgă, deoarece ele au menirea de a vindeca vechi şi dureroase răni din trecutul vostru îndepărtat. Respiraţi adânc şi îmbrăţişaţi această informaţie izbăvitoare. Pe măsură ce inspiraţi aceste energii binefăcătoare, Sinele Înalt din fiinţa voastră va dizolva durerea şi traumele care v-au însoţit de-a lungul vieţilor care au urmat scufundării continentului căruia i-aţi aparţinut cândva. Cereţi Sinelui vostru Înalt să vă asiste în descoperirea acelor înregistrări săpate în adâncul sufletului vostru şi care vă amintesc de acel îndepărtat trecut.

Faceţi-vă un obicei din a medita în fiecare zi pe acest subiect până când vechile amintiri vor începe să anime scene din viaţa voastră în care aţi fost martor la acele evenimente. In final, veţi trăi sentimentul că aţi recăpătat ceva care lipsea din fiinţa voastră totală, veţi deveni mai împăcaţi, mai fericiţi şi mai optimişti şi veţi începe să înţelegeţi mai bine cine sunteţi şi care vă este biografia. În acest demers puteţi să ne solicitaţi asistenţa iar noi o vom acorda cu plăcere.
Aurelia Jones
Noua zi a Noii Lumi este pe cale să se nască. Lemuria v-a rămas credincioasă şi ea vă aşteaptă în dimensiunea a 4-a, pregătită şi gătită să vă primească cu braţele deschise. Veţi recupera paradisul pierdut.

Vom evolua împreună în dimensiunea a 5-a, dimensiunea iubirii şi abundenţei.
                                      S F A R S I T 
Sursa: http://conversationswithadama.wordpress.com
(C.M.)

luni, 28 martie 2011

Comunicare de la MATEI


(12 martie 2011; channeler Suzanne Ward)                           
1. Vă transmit salutări pline de iubire din partea mea şi a sufletelor aflate pe această navă spaţială.Aici este Matei.
Cutremurul din largul coastelor Japoniei, poziţionat strategic pentru a declanşa tsunami, nu a fost privocat de Mama Gaia. Cei care au produs acest cutremur trebuie căutaţi în rândul oamenilor de ştiinţă ai Illuminati. Familia noastră din spaţiu a reuşit să contracareaze în mare parte planurile distructive ale acestor forţe ale răului. Este adevărat că nu s-a putut obţine o anihilare completă a efectelor acestor cutremure devastatoare şi repetate, deoarece amploarea acestora şi efectele lor asupra oceanului au fost extrem de mari. Dacă cercetătorii cinstiţi ar studia mai cu atenţie acest şir lung al replicilor ar găsi că aici a fost împlicată o mână criminală.
2. În fapt, a fost o măsură disperată a membrilor de vârf aiIluminaţilor” care sunt conştienţi imperiul lor economic s-a prăbuşit. Vă este cunoscut că urmare a trimiterii în ultimii ani a unor cantităţi imense de energie pozitivă, divină, negativitatea pe planetă a scăzut constant. Măsurile luate de forţele răului au vizat tocmai încercarea de a reface cât de cât din volumul pierdut al energiei negative, prin generarea unor catastrofe care să mărească şi să provoace haos, suferinţă, disperare şi ură, modalităţi cunoscute de obţinere a energiilor negative. Rezultatele, ca urmare a cestor acţiuni provocate de forţele potrivnice, nu au fost nici pe departe ceea ce şi-au dorit şi organizat forţele Illuminati care plănuiseră, nici mai mult nici mai puţin, decât să distrugă întreaga Japonie.
Utilizându-şi tehnologiile, civilizaţiile extraterestre au făcut ca distrugerile să fie limitate, inclusiv zona afectată de radiaţiile nucleare. La redresarea rapidă a situaţiei, care putea deveni, la un moment dat, foarte periculoasă (dacă acele civilizaţii nu ar fi intervenit), a contribuit şi contribuie, într-un procent de loc neglijabil, şi acea parte a oamenilor de pe Pământ care au înţeles să ajute spiritual şi material poporul japonez. Ajutorul spiritual, care este cel mai important, constă în sentimentele de compasiune şi încurajare adresate celor afectaţi, prin diverse forme de comunicare dar,  mai ales, prin meditaţii, consacrări şi binecuvântări.

3. S-a dovedit şi cu această ocazie că forţele răului sunt drastic diminuate, ca urmarea importantelor creşteri a conştinţei colective şi individuale a oamenilor, trendul ireversibil fiind de completă eliminare a forţelor negative de pe planetă. Dealtfel, aceaste importante creşteri vibraţionale au făcut posibilă şi conştientizarea din ce în ce mai importantă a multor popoare trezite acum şi hotărâte să-şi alunge conducătorii necinstiţi şi asupritori. 
4. După ce poporul libian îşi va recăpăta libertatea, vor urma alte popoare din Orientul Mijlociu, din Asia de Sud şi din Africa. Sub presiunea maselor, forţele politice vor ceda revendicărilor pentru instalarea unor guverne care să se îngrijească, cu adevărat, de bunăstarea naţiunilor lor.Dar ar fi o naivitate să se creadă că vechea gardă va ceda de bunăvoie puterea.
5. Ştim că pierderea unor fiinţe dragi, ca urmare a conflictelor dintre putere şi masele populare, este moment de tristeţe pentru cei rămaşi în viaţă. Doresc însă să vă asigur că toţi cei care-şi părăsesc corpul fizic, în conformitate cu programul cu care au venit pe Pământ sau ca urmare a modificării acelui program, ajung în Nirvana unde găsesc minunate condiţii de fericire personală, alături de fiinţele dragi din vieţile anterioare sau din ultimul lor sejur pe planetă. Lumea spiritelor în care ajung este una de pace şi armonie. Ei ajută în plan spiritual fiinţele dragi lăsate pe Pământ pentru ca acestea să depăşească mai uşor situaţia grea creată prin despărţirea de cel dispărut.
6. Cred că acesta este momentul potrivit pentru a răspunde la întrebarea unui cititor, legată de teama sufletului la despărţirea de trup. Trebuie înţeles că pentru suflet, părăsirea trupului înseamnă o adevărată eliberare. Sufletul ajunge, după cum cunoaşteţi, în Nirvana. Dacă despărţirea de trup s-a produs în condiţii dramatice, dacă a trăit clipe de teamă sau multă durere, sufletul ajuns în acest tărâm, este primit prin portaluri specializate unde este consiliat şi ajutat să treacă cu mai multă uşurinţă de amintirea acelor momente dramatice. În prima fază, sufletul ajuns în Nirvana păstrează amintirile de pe Pământ, retrăindu-le cu aceleaşi emoţii (fie ele bucurii sau tristeţi) ca şi când ar fi încă în trup.

7. Mamă, te rog, să înserezi aici paragraful cuprins în cartea pe care ai publicat-o şi în care se vorbeşte despre procesul de vindecare a sufletului unui soldat care a murit pe câmpul de luptă. Acest exemplu este similar, ca trăire emoţională, cu al celor care au murit luaţi de valurile aduse de tsunami sau prinşi sub dărâmăturile caselor.
[Nota C.M.: Paragraful poate fi citit în cartea „Matei, vorbeşte-mi despre Rai…” scrisă de Suzanne Ward şi apărută la ed. For You în anul 2002]
8. Mulţumesc, mamă! Doresc adaug că fiecare persoană care face tranziţia este întâmpinată spunându-i-se pe nume şi i se acordă îngrijirea individualizată, în funcţie de necesităţi. Cei care se adaptează repede la noile condiţii înţelegând că nu mai sunt pe Pământ, sunt primiţi de către sufletele celor din familie, prieteni, animale  cândva dragi lor, decedaţi anterior. Fiecare nou venit primeşte o locuinţă în conformitate cu dorinţele lui unde poate locui singur sau cu cei cu care doreşte.
9. Trebuie spus că în Nirvana sosesc nu numai sufletele celor „decedaţi” pe Pământ ci şi mulţi alţi vizitatori din alte lumi şi planete veniţi cu misiuni speciale, ori ca vizitatori sau pentru anumite tratamente, deoarece acet tărâm este cunoscut ca foarte potrivit şi specializat în recuperarea celor care, din diferite motive au fost traumatizaţi şi au nevoie de refacere.
Dar aici vin şi sufletele oamenilor aflaţi încă în corpul fizic; aceasta se întâmplă în timp ce trupul lor fizic doarme pe Pământ, la trezire nemaiamintindu-şi de călătoria făcută. Trebuie de asemenea menţionat că Nirvana este recunoscută în univers pentru deosebita ei frumuseţe, diversitate şi originala organizare.

10. Deşi nu am fost rezident prea multi ani în Nirvana, încă o consider casa mea. Între activităţile mele de aici, găsesc timp pentru a face câte o vizită mai lungă sau mai scurtă acolo. În zona de univers în care mă aflu, încerc să ajut la crearea unor alte Nirvane pentru aceste civilizaţii, care să semene cu Nirvana Pământului.
11. Cu câtva timp în urmă, noi şi alţi mesageri ai Luminii v-am alertat asupra vremurilor tumultoase care urmau să vină pe Pământ. Iată că acele vremuri au venit. Până de curând, Pământul se afla ancorat exclusiv şi profund în densitatea a 3-a, ceea ce făcea ca informaţia să ajungă greu şi destul de deformată la cunoştinţa fiinţelor umane. Acum, vă aflaţi mult mai aproape de cea de a 4-a dimensiune, ceea ce înseamnă că vălul dintre sistemul vostru planetar şi 4D s-a subţiat considerabil. Informaţiile ajung acum mai uşor şi mai nedeformate la umanitate ceea ce-i accelerează creşterea conştinţei şi îmbogăţirea percepţiilor. Până la sfârşitul acestui an calendaristic, şi mult mai accelerat în următorul, câmpul energetic al planetei se va îmbunătăţii constant astfel că la sfârşitul acestei scurte perioade care a mai rămas, întreaga negativitate va dispărea de pe planetă.
12. Din cauza vitezei foarte mari cu care se derulează evenimentele, este greu de precizat dacă nu cumva va avea loc o devansare a schimbărilor preconizate pentru sfârşitul anului 2012.
Reiterăm promisiunea că fraţii şi surorile voastre din cosmos sunt foarte aproape de momentul întâlnirii cu voi. Ei sunt nerăbdători ca această întâlnire îndelung aşteptată să se realizeze, totul depinzând de evoluţia şi nivelul de pregătire al pământenilor, pentru ca evenimentul să se producă în deplină siguranţă şi fără incidente. Până atunci ei vegează ca pe Pământ să nu se producă evenimente extrem de grave care să poată stopa evoluţia civilizaţiei umane spre dimensiuni superioare.
13. Pe parcursul acestor stadii finale ale călătoriei Pământului la densitatea a patra, rămâneţi fermi în lumină. Ultimele obstacole care au blocat înaintarea sistemului planetar sunt acum înlăturate. Pe măsură ce conştinţa creşte, tot mai mulţi înţeleg adevărurile divine şi rostul lor pe planetă în această perioadă.

14. Aşa cum am spus şi în mesajele anterioare, mulţi vor alege în această scurtă perioadă care a mai rămas, să părăsească această viaţă, mai degrabă decât să accepte lumina care le-ar permite supravieţuirea fizică. Dar sunt de asemenea mulţi cei care-şi vor părăsi corpul fizic în conformitate cu progarmul lor din viaţa actuală. Din cauza dimensiunii inferioare în care mai există planeta, foarte puţini vor fi conştienţi de prevederile acestui program sau care sunt alegerile la nivel de suflet în ceea ce priveşte modul în care îşi vor continua existenţa. Cu siguranţă însă că programul fiecărui suflet a fost astfel întocmit încât să reprezinte soluţia optimă evoluţiei acelui suflet.

15. Aşa cum s-a spus de multe ori, totul în univers se desfăşoară în aşa fel încât pe Pământ să se „aleagă grâul de neghină”. Este bine ca fiecare dintre voi să poată discerne în prezent care sunt acţiunile şi gândurile utile evoluţiei fiecărui suflet, pentru a mai „prinde un bilet la cursa care aşteaptă să demareze”. Străduiţi-vă să faceţi acele alegeri care corespund cel mai mine evoluţiei fiinţei voastre. Depărtaţi-vă de programele care aţâţă la ură, la masacrarea animalelor, la viaţă destrăbălată, la divertismentul de prost gust. Folosiţi-vă timpul cu înţelepciune, numai pentru accelerarea evoluţiei voastre spirituale. Ajutaţii pe alţii care au nevoie şi o doresc, dar în aşa fel încât să nu vă oprească propria voastră înaintare.

16-17. Apelurilor care vi se fac pentru a mari cantitatea de produse cumpărate şi consumate, pentru a revigora economia, răspundeţi-le doar în conformitate cu necesităţile familiei voastre. Conştinţa colectivă se îndepărtează tot mai mult de sloganul îmbogăţirii personale de dragul punerii în mişcare a unor rotiţe economice blocate din alte cauze.
18. Cu câteva luni în urmă Hatonn a vorbit despre puternica opoziţie faţă de acţiunile preşedintelui Obama şi a cerut ca oamenii conştienţi să-l susţină prin meditaţii, rugăciuni, consacrări şi benecuvântări pentru el şi familia lui. Cu toate acestea, mama mea este asaltată cu întrebări legate de unele sau altele dintre acţiunile preşedintelui, mai cu seamă de cei care au moştenit ideea că SUA trebuie să împartă dreptatea în lume şi că modelul de democraţie american este cel mai avansat. Obama va fi capabil să orienteze administraţia sa către acele reforme naţionale şi mondiale care să asigutre pacea în lume.
19. Între timp, în această ţară, cetăţenii şi oficialii aleşi sunt în contradicţie cu privire la direcţiile care ar trebui alese în dezvoltarea viitoare a ţării. De fapt, frământările pe această temă există şi se afirmă tot mai puternic în majoritatea ţărilor unde sunt necesare schimbări.
20.  Ca o linie generală de urmat ar fi ca fiecare să lase ca binele şi răul să fie selectate de forul lor interior, de inima şi sufletul lor căci ele nu greşesc niciodată alegerile. În situaţiile în care aveţi de ales o soluţie, o atitudine, lăsaţi mintea deoparte şi  întrebaţi-vă inima.
21. Adevărul se alege mai uşor când se apelează la inimă şi mai greu când se cere intelectului să o facă. Dacă raţionametului vostru i se opune inima, este semn că sunteţi pe cale să nu alegeţi soluţia cea mai bună.
22. Creşterea frecvenţei voastre de vibraţie şi a planetei va va face să aveţi mai mult discernământ în orice situaţie iar intuiţia va cunoaşte o importantă creştere. Pentru a ajuta acest proces este bine ca aceia dintre voi care o pot face, să consume soluţii conţinând aur monoatomic care sporeşte claritatea.

23. Un indiciu că nivelul vostru de conştinţă este la cote ridicate îl aveţi atunci când nu mai acordaţi prea multă atenţie problemelor lumeşti şi sunteţi preocupaţi mai cu seamă de probleme de spiritualitate, chiar dacă la unele dintre ele nu aveţi răspunsuri. Pentru negăsirea soluţiilor nu vă faceţi griji deoarece atunci când veţi avea nevoie stringentă de ele, le veţi afla.

25. În ceea ce priveşte bolile mintale şi emoţionale, cauza poate fi într-adevăr o încărcătură karmică, dar nu este neapărat adevărat acest fapt dacă în viaţa indivizilor afectaţi a intervenit consumul de produse conţinând toxine, droguri, efecte ale poluării etc. Şi da, acele tipuri de boli, ca şi toate celelalte boli, vor fi treptat eradicate pe Pământ după ce frecvenţa de vibraţie va creşte la nivelul dimensiunii a 4-a.

28. Daca oamenii nu ar interfera cu Mama Natură, în orice domeniu în care se produce o lezare a cadrului natural, totul în lumea voastră ar fi în armonie şi echilibru, aşa cum a fost odata, la începuturile civilizaţiei umane.
Planeta se îndreaptă acum cu paşi mari spre refacerea acelei situaţii fericite.

29. Mi se cere să răspund ce ar trebui să facă lumea pentru ca nepoţii voştri să ascensioneze. Dragii mei, încercaţi mereu să generaţi lumină, să vă creşteţi frecvenţa de vibraţie, a voastră şi a planetei.
Pentru aceasta, puteţi, de exemplu, să vizualizaţi cum Pământul este îmbrăcat într-o lumină alb-aurie, ca soarele la amiază, şi cum această lumină pătrunde în fiinţa celor dragi vouă (copii, nepoţi, etc). Creaţi-le condiţiile necesare să crească frumos, departe de proastele obiceiuri, de droguri, fumat, alcool, destrăbălare. Lăsaţi copiii să facă sport şi plimbări în aer liber, să privească şi să admire frumuseţea naturii.

30. Vorbiţi-le despre probleme de spiritualitate, despre corectitudine şi iubire etc. Fiţi buni şi blânzi cu ei şi învăţaţi-i să iubească toate formele de viaţă lăsate de Dumnezeu, căci ele au rostul lor în menţinerea sănătăţii planetei şi lanţului trofic din natură.

Suzanne Ward
31. Aceste sugestii pot părea simpliste dar pentru o fiinţă în creştere şi formare, au un rol important.

Efortul şi grija voastră pentru educarea generaţiilor viitoare vor asigura frumuseţea şi IUBIREA pe planeta voastră, care poate redeveni una din perlele universului.

Numai iubire! Matei

Sursa:http://www.matthewbooks.com
(C.M.)

vineri, 25 martie 2011

SATURN, planeta giganţilor (11)


(Din cartea SATURN, dictată de Domnul, prin channeling, lui Jakob Lorber)
(continuare)

Insectele de pe Saturn
Ca şi pe Pământ, pe Saturn traiesc o sumedenie de specii de insecte, în marea lor majoritate diferite de ceea ce cunoaştem noi, pământenii. Cea mai comună este musca, foarte asemănătoare cu cea pământeană. Culoarea ei este alb-albastrui, iar după apusul soarelui devine luminiscentă, traiectoriile descrise de aceste insecte în aer făcând deliciul celor care le urmăresc. 

O altă insectă, proprie acestei planete, este aşa-numita ’’stea zburătoare’’care traieşte pe arborele-piramidă. Ca mai toate insectele, şi aceasta are activitate mai ales nocturnă. Când se lasă seara spectacolul oferit de puzderia de ’’stele zburătoare’’ care decolează de pe arbori în căutatrea hranei este faşcinant pentru privitor. Denumirea îi vine de la forma pe care o ia atunci când cele şase aripi piramidale sunt întinse. Zborul lor in jurul arborelui-piramidă face ca toată noaptea acesta să fie destul de bine luminat. In ce priveşte varietatea fluturilor de aici, există ca şi la noi, numeroase specii. Cel mai mare şi mai interesant este fluturele numit com. Este destul de mare, căci aripile sale întinse acoperă suprafaţa de 1500 metri patraţi, corpul este lung de 40 metri iar diametrul este de 2 metri. Cele doua antene sunt de marimea plopilor de pe la noi, iar picioarele care sunt alcătuite din cate 6 segmente, sunt mai puternice decat ale unui elefant. Dispune de o trompă suficient de lungă şi robustă. Este sfios, rapid in zbor şi greu de capturat. Fetele saturniene sunt cele care au cea mai mare îndemânare în a prinde aceşti fluturi din aripile cărora fac podoabe şi obiecte vestimentare deosebit de frumoase şi apreciate de tineri. Interesant este de spus aici că femeile saturniene au o flotabilitate mai mare decât bărbaţii (densitate mai mică) ceea ce le face mai uşor de plutit şi de înaintat prin aer, mai ales când se folosesc de nişte aripi pe care şi le confecţionează singure. Înafara coloritului şi aspectului general al aripilor, corpului şi antenelor, remarcăm la aceşti fluturi strălucirea orbitoare a celor doi ochi pe care aproape că nu-i poţi privi direct. Din păcate, stralucirea dispare după moartea insectei. Acesta este motivul pentru care, după moartea insectei, ochii sunt goliţi şi din membrana goală femeile îşi fac diverse poşete sau sacoşe transparente, foarte rezistente. 
Toate podoabele si obiectele confecţionate din părti ale acestui fluture sunt rarităţi din cauza puţinelor ocazii când aceşti fluturi minunaţi (dar foarte rari) pot fi capturaţi. Există adevaraţi experţi care ştiu să deosebească penele provenite din aripa unui fluture şi cele de la o pasăre care, deasemenea, are pene foarte frumoase şi asemănătoare, dar mult mai puţin valoroase decât cele de la fluturi. Expertizarea se face cam cum facem noi pentru obiectele din aur, atunci când dorim să evitam surprizele neplăcute.
Cam atât despre fluturii Saturnului.

Păsările Saturnului
Înainte de a discuta despre speciile de păsări propriu-zise, ne vom ocupa de un animal zburător care pe Pământ aparţine clasei liliecilor (chiroptera). Există asemenea mamifere zburătoare şi pe Saturn, şi încă într-o măsură mult mai mare decât pe Pământ. Nu este vorba de lilieci în adevăratul sens al cuvântului, ci de nişte creaturi care au aripi asemănătoare cu cele ale liliecilor.Diversitatea şi particularitatile acestora ar putea fi cuprinse într-o carte cu 10.000 de pagini. Noi ne vom rezuma însă doar la câteva specii din această clasă.
,,Vaca zburatoare ‘’
Este extraordinar de frumoasă, având marimea unui bou de pe la noi, diferenţele constând în coada mai lungă, înlţimea de 1,30 metri si nişte gheare uimitor de albe. Spatele este roşu iar burta verde deschis. Pielea pare a fi de catifea iar capul şi gâtul seamănă cu cele ale unui ogar, numai că albastrul deschis este culoarea acestei zone. Partea inferioară a capului este albastru închis. În locul picioarelor din faţă, animalul are două braţe lungi, dispuse lateral. Braţele întinse ating anvergura de 12 m. Membrele superioare se unesc cu cele inferioare printr-o membrană care se pliază atunci când animalul nu se afla în zbor. Fiecare braţ are trei membre. 

Frumuseţea acestei zburătoare se descoperă când aripile sunt întinse, înainte de decolare. Pielea braţelor este albă. Fiecare braţ se termină cu patru degete prevăzute cu gheare. Membrana care uneşte braţele are culoarea aurului şlefuit şi are un desen format din puncte şi dungi echidistanţate. Membrana este tivită cu o bordură fină de culoarea curcubeului la margine găsindu-se nişte dungi de un alb strălucitor, lungi de 75-80 cm. Când soarele apune, ochii vacii-zburatoare strălucesc ca nişte diamante. Ca să terminam cu descrierea capului, să spunem că botul este de culoare roşu închis, iar gura trandafirie, în ea aflându-se o limba lungă şi colorată în roşu deschis.
I se spune vaca-zburatoare deoarece între picioarele din spate are un uger cu patru sfârcuri. Saturnienii domesticesc uşor acest animal pentru a-i consuma laptele foarte gustos. Femelele nasc cate şapte pui dintre care unul singur va fi mascul. Lipsa ugerului şi existenţa unui mic corn pe cap fac ca masculul să poata fi identificat imediat. Ar mai trebui spus ca animalul este înzestrat cu două urechi clăpăuge.

,,Panglica zburătoare’’
Jakob Lorber
Este o altă zburătoare care seamănă cumva cu o anume specie de maimuţe pământene. Când păşeşte are poziţie verticală; picioarele din faţă sunt prevăzute cu câte o membrană care le unesc cu picioarele posterioare în vederea utilizării ca aripi. În poziţie verticală, animalul atinge înalţimea de 6 m iar când merge pe toate cele patru picioare, are înălţimea de 3 m. Singura menţiune privind coloritul se referă la zona abdominală care este de un albastru deschis, iar pe spate blana este roşie. Când nu este în zbor, coada sa lungă stă perfect încolăcită la partea posterioară. Particularitatea acestei cozi este lungimea sa importantă, de 180-200 m. şi lată de 75 cm. Însă grosimea ei este remarcabil de mică dacă ne gândim că rulată nu depăşeste diametrul de 45 de cm. Tocmai caracteristica acestei cozi a dat numele animalului de ,, panglică zburătoare’’. Saturniencele folosesc aceste cozi pentru a-şi confecţiona un fel de şal (pe care-l poartă în jurul şoldurilor), sau de poşetă. Trebuie însă să adăugăm imediat că această coadă se regenerează la animalul viu.

Pentru că am pomenit de femeile saturniene, să facem menţiunea că gingăşia, hărnicia, modestia şi frumuseţea lor le fac extrem de iubite, respectate şi ocrotite de către bărbaţi care suportă aproape cu plăcere muştruluielile soţiilor sau prietenelor.

Notă : Cartea a apărut la ed. Vydia, în anul 2003.
Pentru conformitate, 
(C.M.)

marți, 22 martie 2011

Anul 2011 şi mai departe (2)


Mesaj de la Kryon
(25 February 2011; channeler: Lee Carroll)

(continuare)
Este nepotrivit să atenţionezi Fiinţa Umană care locuieşte pe un vulcan să găsească alt loc de supravieţuire, înainte ca vulcanul va izbucnească? Asta facem noi, atenţionăm. Cu toate acestea, vor exista destui care vor spune că dacă nu s-a întâmplat până acum, nu au motive să creadă că tocmai de acum înainte se va produce catastrofa. Eu le spun că este posibil să aibă o mare surpriză, căci lucrurile s-au mai schimbat între timp. Acest scenariu a început deja să se deruleze pe Mama Pământ.

Kryon
Tot ceea ce s-a întâmplat şi va urma nu reprezintă o pedeapsă pentru umanitate, şi nici ultimele clipe de viaţă ale Gaei. Spun aceasta pentru a răspunde celor care, dintr-un anume interes, doresc să dea un ultimatum omenirii. Întregul proces în care a intrat sistemul vostru planetar reprezintă schimbarea necesară ascensiunii la o nouă dimensiune. Noul Pământ va avea o viaţă lungă şi mult mai fericită, va oferi un adevărat corn al abundenţei celor care îl vor însoţi în dimensiunile superioare.

În ultimele câteva săptămâni populaţii mari de peşte au murit în diverse locuri ale planetei. Tot astfel, s-a constatat cum în diverse locaţii, mii de păsări au fost găsite moarte. Nu cu foarte mulţi ani în urmă, zeci de balene au eşuat. Multă lume a apreciat că acestea sunt semne premergătoare sfârşitului lumii.
 
Balenele şi-au pierdut corecta orientare din cauza modificării magnetismului planetei care le-a perturbat „busolele” biologice. Harta lor biologică nu a mai corespuns noilor linii magnetice modificate ale Pământului. Toate vieţuitoarele care migrează au avut mari probleme de orientare din cauza acestor modificări magnetice. Generaţiile viitoare de animale îşi vor reface şi rememora noile hărţi care să le ajute la o corectă orientare. Următoarea generaţie nu se va mai confrunta cu acest tip de eroare.

Unii dintre voi ar putea concluziona că Mama Natură este foarte severă cu fiinţele de pe planetă. O asemenea apreciere nu ar fi corectă. Salturile care asigură existenţa speciei se fac cu unele pierderi ale indivizilor neadaptaţi. Dar lecţiile de reorientare salvează speciile de la dispariţie.

Dacă ne referim la peşti, trebuie să analizăm ce s-a întâmplat cu apa mărilor şi oceanelor în ultimii ani, datorită schimbărilor climatice şi, mai ales, a topirii gheţarilor. Straturile de apă cu anumite direcţii şi temperaturi, s-au modificat în consecinţă, ceea ce n-a mai corespuns cu ceea ce peştii au avut înregistrat în structura lor biologică, şi asta i-a dezorientat şi i-a ucis, mai cu seamă puietul. Desigur, nu acestea sunt toate cauzele decimării unor mase mari de peşte, dar ele au avut cel mai mare impact. Se mai poate vorbi şi de poluarea masivă a apelor în care omul deversează tot felul de deşeuri sau de sărăcirea în oxigen a apelor. În unele situaţii, ecosistemele au suferit modificări care au desfiinţat sau au mutat locurile în care peştii de la mari distanţe vin să-şi depună icrele.

Exemplificarea cu Camera Curcubeu (Rainbow Room)
Vreau să vă dau o parabolă, o metaforă a vieţii. Să prespunem că există o cameră pe care o vom numi Camera Curcubeu. În această cameră, toate culorile curcubeului se prezintă linear, niciodată suprapuse, fiecare culoare schimbându-se la câteva mii de ani. De mii de ani, camera este galben, apoi se transformă în albastru, apoi roşu, purpuriu, verde etc astfel că după mai multe mii de ani, toate culorile au fost expuse iar ciclul se reia. Fiecare culoare corespunde unui anume spectru de frecvenţă.

În perioada în care există o anume culoare, deci, implicit, şi un anume spectru de frecvenţă, vieţuiesc şi nişte creaturi inteligente şi sacre născute să, zicem, în perioada luminii roşii. Şi ascendenţa acestor creaturi (părinţi şi bunici,etc) s-a născut, a trăit şi a murit tot în “perioada roşie”. Întreaga istorie scrisă de ei s-a petrecut în această nuanţă cromatică. Toată existenţa acestui arbore genealogic se regăseşte în “perioada roşie”. Pe acest considerent, să-i numim “oamenii roşii”.

Timpul trece şi după multe mii de ani, în cameră începe să se schimbe culoarea roşie în purpuriu. Care credeţi că va fi reacţia "oamenilor roşii ", la schimbarea culorii? În primul rând, vor intra în panică neînţelegând ce se întâmplă. Totul va deveni înspăimântător pentru aceste fiinţe " roşii "

Ei nu numai că nu înţeleg ce se întâmplă dar, organele lor de vedere nu-i mai ajută deoarece sunt specializate doar pe culoarea roşie. Întunericul le măreşte panica şi disperarea. Negăsind o explicaţie convenabilă, se hotărăsc să facă ceva pentru a reveni la « normal », adică să înlăture culoarea violet, culoarea pe care ei nu o acceptă, considerând-o rea, dăunătoare.
 
Dar printre “ oameni roşii “, există câţiva care declară că, în definitiv, de ce nu ar accepta culoarea violet, care nu le-a făcut, măcar deocamdată, niciun rău!? Această parte revoluţionară a celor “roşii” începe să accepte noua culoare deşi nu cunosc de unde a venit sau cine a adus-o. Este adevărat că unii prooroci le preziseseră că în viitor culoarea roşie va fi schimbată în violet şi, iată, proorocirea s-a adeverit.
“ Să te binecuvânteze Dumnezeu, culoare violet ! Fii binevenită ! Noi te acceptăm, deşi nu prea înţelegem ce a fost cu stolurile de păsări care au căzut moarte din văzduh sau cu peştii morţi sau în agonie care au umplut plajele”

Predicţia: Reînnoirea ciclului de viata
Când modificaţi temperatura straturilor de apă a oceanelor este normal să vă aşteptaţi că  vor apărea şi unele consecinţe asupra vieţuitoarelor din apă. Ele erau obişnuite cu anumite temperaturi, anumită salinitate a apei (habitatul lor) straturi de apă plasate la anumite adâncimi şi într-o anume ordine. Schimbarea acestor condiţii are impact începând cu veriga cea mai de jos: planctonul, hrană a altor animale, aflate pe următoarea treaptă a ecosistemului. Ce le rămâne vieţuitoarelor care se hrăneau cu plancton, hrană care în anumite zone dispare? Evident, dispar şi ele, căci nu se pot adapta atât de brusc la o altă sursă de hrană.
Permiteţi-mi să mă rezum, deocamdată, la viaţa din apele ocenului planetar. Aţi auzit de somon? Ce se spune despre pescutul excesiv al acestei specii, despre coralii şi recifele care dispar?  Fără ele lanţul trofic se întrerupe şi oceanele mor. Aţi întervenit fără discernământ în acest lanţ trofic decimând, din ignoranţă şi dorinţă de înavuţire, multe dintre verigile care asigurau viaţa animalelor marine.

Dar, surpriză: cercetătorii mărilor au constatat că, somonii au reapărut şi populează masiv zonele unde s-au impus restricţii drastice la pescuit. Împotriva tuturor pronosticurilor şi peste orice prevederi ale ecologiştilor sau biologilor, această specie proliferează în alte zone ale ocenului, acolo unde altădată nu exista. În Alaska, de exemplu.
Care ar fi concluzia?  Că Mama Gaia nu stă cu “mâinile în sân” când copiii ei năstruşnici au scăpat de sub control. Încă o dată, buna Mamă a intervenit să repare stricăciunile copiilor ei nesăbuiţi şi ignoranţi, stricăciuni care, lăsate să se propage, s-ar fi putut încheia cu distrugerea umanităţii (mai precis, cu autodistrugerea umanităţii). Asta trebuie să înţelegeţi!
Pentru a nu mai repeta asemenea tip de greşeli, trebuie ca omul să-şi crească accelerat conştinţa, ridicându-şi nivelul vibraţiilor care-i va permite să acceadă într-o dimensiune superioară. 

Ciclului de viaţă este modificat de schimbările de temperatură şi are loc o reaşezare a florei şi faunei marine în funcţie de noile condiţii oferite vieţii. Mama Gaia reîmprospătează periodic ciclurile de viaţă de pe Pământ.

În cadrul acestui proces, vor dispărea anumite specii de plante şi animale, inclusiv păsări şi peşti. Când anumite forme de viaţă nu mai servesc suficient de bine planeta, ele încep să dispară făcând loc altora, care vor fi mai bine adaptate noilor condiţii oferite de planetă.Toate acestea sunt impuse de planetă, prin schimbarea vremii, redistribuirea climei, reformarea curenţilor marini şi oceanici, redirijarea vânturilor, schimbarea zonei precipitaţiilor etc.

Este inutil să încercaţi salvarea unor specii, dacă ciclul lor de existenţă s-a încheiat.
Însă nu pentru toate dispariţiile trebuie făcut responsabil omul. [O explicaţie complementară, pentru apariţia şi dispariţia unor specii din regnul vegetal şi animal, este dată de Dumnezeu în dictările făcute lui Jakob Lorber, unde se pleacă de la ideea că întrucât universul este în expansiune, astrele se îndepărtează unele de altele (imaginaţi-vă ce se întâmplă cu punctele marcate pe suprafaţa unui balon care se tot umflă) ceea ce, în timp modifică firmamentul, geometria astrală. Aceste schimbări fac ca spectrele luminoase pe care şi le trimit corpurile cereşti, să se modifice în timp, în conformitate cu noile poziţii ocupate de astre.
Particularizat, expansiunea determină ca radiaţiile luminoase recepţionate de planeta Pământ să-şi modifice compoziţia.
Lee Carroll
Se cunoaşte, din aceeaşi sursă, sau din altele, că orice vieţuitoare (plantă sau animal) poate exista şi prospera numai dacă i se asigură un anumit spectru de lumină, deci de energie. (Dacă vă adânciţi în această investigare, veţi constata că este de o complexitate uluitoare). Concluzia este că, întrucât lumina primită de la corpurile cereşti se modifică în timp (îndelungat, este adevărat), ca structură, lungime de undă, intensitate, şi formele de viaţă dependente de această modificare sunt supuse unor adaptări care pot merge până la dispariţia unora şi apariţia altora)]
Să revenim la exemplul cu „oamenii rosii” din Camera Curcubeu. Fiecare dintre noi se află, metaforic vorbind, într-o astfel de cameră. Toţi credem că în camera noastră nu poate exista decât culoarea în care ne-am pomenit: noi, bunicii şi străbunicii noştri etc, deşi, de fapt, trăim într-o „cameră curcubeu” în care, la intervale mari de timp, se schimbă culorile. Când culoarea se schimbă, fiinţele din cameră intră în panică, sunt dezorientate. Unii poate nu vor suporta schimbarea, şi vor „pleca”, alţii se vor adapta. Generaţia care urmează se va naşte în noua culoare şi-i va fi foarte bine aşa. 

Dacă părăsim metafora, se poate spune că într-adevăr, spectrul luminos în care vor trăi fiinţele umane viitoare va avea ca dominantă culoarea violet, adică o vibraţie superioară celei în care a trăit Pământul şi sistemul său planetar, până acum.
Aceasta concluzie este de bun simţ, dacă ne amintim că dimensiune superioară înseamnă neapărat frecvenţă de vibraţie mai mare, o conştinţă mai ridicată.

Omenirea se va îndrepta mereu către ţelul şi rostul ei din totdeauna: viaţa în vibraţia cea mai înaltă din Cosmos: IUBIREA.

Si aşa este!
Kryon
(C.M.)