Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

joi, 19 aprilie 2018

DIN CARTEA „ALIAȚII UMANITĂȚII”, de Marshall Vian Summers (IV)

Traducere Const. Mihăilescu

Prima informare 

(continuare)


Să menționăm acum a treia sferă de activitate, care reprezintă stabilirea prezenței vizitatorilor pe Pământ și obișnuirea oamenilor cu această prezență. Ei vor ca umanitatea să se obișnuiască cu această schimbare foarte mare și să o accepte, oamenii îngăduind prezența fizică a vizitatorilor și efectul acestei prezențe asupra mentalului vostru.
În acest scop, ei vor dori să-și creeze așezări stabile pe planetă, poate nu la vedere, în prima etapă. Deși nu la vedere, aceste așezăminte ale colectivităților ET vor avea totuși puternice influențe asupra colectivităților umane aflate în proximitate. Vizitatorii vor avea mare grijă și răbdare să se asigure că aceste așezări sunt sigure și eficiente și că mare parte dintre colectivitățile umane îi vor accepta și le vor fi loiale.
În timp, mulți dintre oamenii cei mai loiali celor veniți „din stele” le vor apăra interesele și îi vor ocroti de majoritatea băștinașă, ce va avea tendința să-și manifeste intoleranța față de vizitatori.
Cam asta se întâmplă în lumea voastră chiar în acest moment. Încercarea de coabitare va prezenta, din nefericire, un mare risc.
Comportamentul de care vorbim nu va fi original, el întâlnindu-se des în foarte multe locuri din Marea Comunitate (Universală). Rasele emergente, așa cu este și rasa voastră, vor fi mereu cele mai vulnerabile. Unele rase emergente vor reuși să-și întemeieze propria conștiență, abilități și cooperări, până în punctul în care vor dori să impună contracararea influențelor exterioare și să-și manifeste o prezență în Marea Comunitate, independent de grupurile de vizitatori stabilizați pe Pământ. Cel mai adesea însă rasele emergente cad sub controlul celor veniți din afară din cauza rămânerilor lor în urmă în majoritatea domeniilor (tehnologic, cunoaștere globală, aplicarea legilor universale, înțelegerea mai aplicată a noțiunilor de libertate, abilități, credințe etc.)
Noi înțelegem că aceste informații ar putea să incite la o teamă considerabilă, poate negare și confuzie. Dar, pe măsură ce observăm evenimentele, realizăm că există foarte puțini oameni care sunt conștienți de situație, așa cum există ea în realitate. Chiar și acei oameni care devin conștienți de prezența forțelor extraterestre nu vor fi într-o poziție privilegiată și nu vor avea o perspectivă din care să poată vedea clar situația. Și, cum ei mereu vor fi plini de speranța „dezrobirii” și optimiști, vor cădea repede în „plasa ” noilor veniți, considerați chiar din start de către localnici ca fiind „trimiși ai lui Dumnezeu”.
Trebuie înțeles că Marea Comunitate este un mediu competitiv în care se manifestă concurența ceea ce o face un mediu dificil.
Cei care se angajează în călătorii spațiale nu îi reprezintă neapărat pe cei avansați spiritual, căci civilizațiile avansate spiritual nu caută neapărat contopirea în Marea Comunitate, tendința fiind mai de grabă de izolatre de această comunitate eterogenă și dominată de interese. Aceste civilizații avansate nu caută neapărat nici legăturile comerciale interplanetare și nu insistă să influențeze alte rase sau să se implice în șirul foarte complex de relații care sunt create în numele comerțului si al beneficiului mutual.
De regulă, civilizațiile avansate spiritual caută să rămână ascunse, ferite de influențele negative ale celor care bântuie universul, în general, animați de nevoi de supraviețuire și de cotropire. Aceasta poate fi o înțelegere foarte diferită, însă una necesară ca voi să ajungeți să înțelegeți exact situația foarte delicată cu care umanitatea se confruntă.Totuși, această situație dificilă are și mari perspective, dacă este ținută sub control.
Despre aceste posibilități dorim să vorbim în continuare.
În ciuda gravității situației pe care o descriem, nu credem că aceste împrejurări ar fi o tragedie pentru umanitate. Într-adevăr, dacă aceste împrejurări pot fi conștientizate și înțelese, iar dacă pregătirea pentru Marea Comunitate, care există acum pe Pământ, poate fi utilizată, studiată și aplicată, atunci oameni de bună credință de pretutindeni vor avea abilitatea de a dobândi Cunoaștere și Înțelepciune la nivelul Marii Comunități. Astfel, oameni de pretutindeni vor putea să găsească o baza comună pentru cooperare în așa fel încât familia umană să-și poată întemeia, în sfârșit, o unitate care nu a existat niciodată până acum. La început probabil că veți fi puși în umbră de Marea Comunitate, până la consolidarea unității voastre, ca civilizație. Această peroadă tranzitorie se află chiar acum în derulare.
Apartanența la o Mare Comunitate este garanția unei evoluții importante în conștiința și inteligența umanilor. Asta se va întâmpla fie că sunteți pregătiți sau nu. Condiția suficientă este cooptarea umanității voastre în Marea Comunitate. Pregătirea fiecăruia dintre voi pentru această primire este importantă. Aveți nevoie de mai multă înțelegere și claritate – iată ce este necesar acum, în ceea ce vă privește.
Oameni de pretutindeni au mari daruri spirituale care le pot permite să vadă și să cunoască în mod limpede. Aceste daruri sunt necesare acum. Ele trebuie să fie conștientizate, folosite și împărtășite liber. Nu trebuie neapărat ca vreun mare învățător sau vreun mare sfânt din lumea voastră să facă aceste lucruri. Ele trebuie cultivate de mult mai mulți oameni acum. Conjuncturile aduc cu ele necesitățile, și dacă va exista preocupare pot apărea mari oportunități.
Condițiile și oportunitățile pentru a învăța de la Marea Comunitate căile dezvoltării spirituale sunt foarte favorabile acum. Niciodată nu exitat o mai mare oportunitate pentru ca ființele umane să învețe astfel de lucruri într-o perioadă atât de scurtă de timp.
Într-adevăr, asemenea lucruri au fost rareori învățate vreodată de cineva din lumea voastră, până acum. Dar acum conjuncturile vă sunt foarte favorabile căci împrejurările sunt diferite. Acum există noi influențe în rândurile voastre, influențe pe care le puteți simți și pe care le puteți cunoaște.
Vizitatorii caută să le interzică oamenilor să aibă această viziune și această cunoaștere a sinelui, căci ei înșiși nu o au în sinea lor. Ei nu văd valoarea acestui atribut uman important. De fapt, ei nu au posibilitatea nativă de a accepta și înțelege acest aspect. Din acest punct de vedere umanitatea este mult mai avansată decât aceste civilizații. Dar acest lucru este numai o potențialitate care ar trebui cultivată și exploatată acum de umanitate.

Prezența extraterestră în lume crește. Crește în fiecare zi, în fiecare an. Mult mai mulți oameni cad sub influența și puterea de convingere a acestor entități, ei pierzându-și abilitatea de a cunoaște, devenind confuzi și debusolați și, până la urmă, considerând că nu mai există cale de redresare, de vindecare, de salvare. Neputința lor este imediat valorificată de aceste entități în propriile lor scopuri. .
Am mai spus-o: umanitatea e o rasă emergentă, și, din această cauză este vulnerabilă. Acum înfruntă o serie de împrejurări și influențe pe care nu a trebuit să le înfrunte niciodată. Evoluția voastră a fost doar atât cât să concurați unii cu alții. Încă nu sunteți capabili să intrați în competiție cu alte civilizații, deși această competiție e cea care vă va întări și care va aduce cele mai mari atribute, dacă veți înțelege clar situația și veți folosi inteligent oportunitățile.
Rolul Celor Nevăzuți este acela de a cultiva această tărie. Cei Nevăzuți, pe care i-ați numi pe bună dreptate îngeri, nu-i vorbesc numai inimii umane ci inimilor de pretutindeni care sunt capabile să asculte și care au căpătat libertatea de a asculta.
Noi venim cu un mesaj dificil, dar un mesaj de promisiune și speranță. Poate că nu este mesajul pe care oamenii doresc să îl audă. Cu siguranță nu este mesajul pe care vizitatorii îl vor promova. Este un mesaj care poate fi împărtășit de la o persoană la alta și va fi împărtășit pentru că este natural să faceți acest lucru. Cu toate acestea, vizitatorii și cei care îi servesc se vor opune unei astfel de conștiințe. Ei nu vor să vadă o umanitate independentă. Nu acesta este scopul lor. De fapt, ei știu că nu ar fi benefic pentru ei.
Prin urmare, dorința noastră sinceră este ca aceste idei să fie luate în considerare fără frică, dar cu o minte serioasă și o preocupare profundă, bine justificată aici.
Există mulți oameni din lumea de astăzi, care simt că o mare schimbare pentru omenire este iminentă. 
Cei Nevăzuți ne-au spus aceste lucruri. Multe cauze sunt atribuite acestui sentiment de schimbare. Și multe rezultate sunt prezise. Cu toate acestea, dacă nu puteți începe să înțelegeți realitatea că omenirea se transformă într-o comunitate mai mare de viață inteligentă, nu aveți ați ajuns la înțelegerea marii schimbări în destinului omenirii se produce în lume.
Din perspectiva noastră, oamenii se nasc pentru a sluji timpului în care se nasc. Aceasta este o învățătură din spiritualitatea mai marii comunității, o învățătură din care continuăm să acumulăm.
Trebuie învățat despre libertatea și puterea unui scop comun. Acordă autoritate și libertate de a se manifesta individului și acesta te va urma. Rareori asemenea idei sunt acceptate sau adoptate în Marea Comunitate pentru că ea nu are un statut divin. Este o realitate fizică cu rigorile supraviețuirii și tot ceea ce implică aceasta.
Toate ființele din această realitate trebuie să se confrunte cu aceste nevoi și probleme. Și, în această privință, vizitatorii voștri sunt mai degrabă ca voi decât vă dați seama. Oricum, nu sunt de neînțeles. Ei căută să fie de neînțeles, să rămână enigmatici, dar pot fi înțeleși. Aveți puterea de a face acest lucru, dar trebuie să vedeți cu ochii clar și să vă amintiți că sunteți destul de puternici. Trebuie să vă creșteți puterea de a „vedea” și să vă amintiți că tot ceea ce doriți găsiți în voi.
Este necesar să vorbim mai mult despre a doua zonă de influență și de convingere, deoarece aceasta are o mare importanță, și este dorința noastră sinceră ca voi să înțelegeți aceste lucruri și să le considerați pentru voi înșivă.
Religiile lumii dețin cheia dedicării umane și loialitatea umană, mai mult decât guvernele, mai mult decât orice altă instituție. Acest aspect favorizează umanitatea pentru că religii precum acestea sunt deseori greu de găsit în Marea Comunitate. Lumea voastră este bogată în această privință, dar tăria voastră e, de asemenea, locul în care sunteți slabi și vulnerabili.
Mulți oameni vor să fie îndrumați și aleși în mod divin, să aibă puterea înfrânării în propriile lor vieți și să obțină o putere spirituală superioară care să-i direcționeze, să-i sfătuiască și să-i ocrotească. Aceasta este o dorință autentică, dar în contextul unei Marii Comunități, trebuie cultivată o înțelepciune considerabilă pentru ca această dorință să fie îndeplinită. E foarte trist pentru noi să vedem cum oamenii își vor ceda autoritatea atât de ușor – oferind de bună voie și în totalitate tot ceea ce au obținut în existența lor, necunoscuților care vor veni și-i vor manipula.
Acest mesaj este gândit să ajungă la oamenii care au o afinitate spirituală superioară.
Așadar, e necesar să dezvoltăm acest subiect.
Noi promovăm modelul de spiritualitate care se predă și se promovează în Marea Comunitate, nu spiritualitatea care e guvernată de națiuni, guverne sau alianțele politice, ci o spiritualitate naturală – abilitatea de a cunoaște, de a vedea și de a acționa. Și totuși, această abilitate nu va fi scoasă în evidență de vizitatorii voștri. Ei caută să-i facă pe oameni să creadă că vizitatorii sunt familia lor, că sunt căminul lor, că sunt frații și surorile lor, mamele și tații lor. Mulți oameni abia așteaptă să li se spună asta, vor să creadă, și astfel, ei se vor lăsa ușor convinși. Din păcate, oamenii sunt gata să-și predea autoritatea personală, și astfel, și-o vor pierde ușor. Oamenii vor să vadă prieteni și să găsescă salvarea în vizitatori, și, ceea ce-și doresc, asta li se va spune că li se oferă.
Trebuie să dovedești o mare sobrietate și obiectivitate pentru a vedea în aceste oferte adevărata înșelătorie și calvarul pe care îl accepți. Însă, dacă umanitatea dorește să ocupe cu succes un loc recunoscut și acceptat în Marea Comunitate, va trebui să fie cât se poate de circumspectă și să cântărească bine fiecare ăpropunere fiecare ofertă făcută de vizitatorii „salvatori”.
Vizitatorii vor încerca să pună mâna pe lumea voastră „fără să tragă un glonț”, căci violența e considerată primitivă și crudă și este rareori întrebuințată în astfel de chestiuni.
Poate că veți întreba:„ Asta înseamnă că există deja o invazie a lumii noastre?” Cun regret, trebuie să vă spundem că ”da”, există o invazie de cel mai subtil fel. Dacă puteți să întrețineți aceste gânduri și să le luați serios în considerare, veți putea ajunge la această concluzie și singuri. Dovada acestui tip de invazie o puteți vedea pretutindeni. Puteți vedea cum abilitatea umană e contracarată de dorința pentru fericire, pace și securitate, cum viziunea și abilitatea oamenilor de a cunoaște sunt împiedicate de influențe chiar din cadrul propriei lor culturi. Mult mai mari vor fi aceste influențe în mediul Marii Comunități.
Acesta este dificilul mesaj pe care trebuie să vi-l prezentăm. Este mesajul în care trebuie spus adevărul adevărat, mesajul care trebuie transmis din gură în gură, căci este vitalși foarte urgent ca lumea să înțeleagă perfect la ce tentative va fi supusă. Este extrem de necesar pentru oameni acum să dobândească o Cunoaștere superioară, o Înțelepciune superioară și o Spiritualitate superioară astfel încât să-și poată găsi adevăratele abilități și să fie capabili să le folosească în mod eficace, să aibă complet discernământ, atunci când vor fi chemați să facă alegeri și să-și dea acordul pentru anumite chestiuni.
Libertatea voastră este în joc. Viitorul lumii voastre este în joc. Datorită acestor lucruri am fost trimiși aici să vorbim pentru ceea ce se va scrie în „Aliații Umanității”. Există în univers ființe care păstrează Cunoașterea și Înțelepciunea în viață și care practică o Spiritualitate la nivelul Marii Comunități. Ei nu călătoresc peste tot, proiectând influențe asupra diferitelor lumi. Ei nu iau oamenii împotriva voinței lor. Nu vă fură animalele și plantele. Nu vă introduc implanturi. Nu proiectează influențe asupra guvernelor voastre. Nu caută să se reproducă prin voi, prin modificarea umanității, pentru a-și perpetua ei genele.
Aliații voștri nu caută să intervină în treburile umanității. Nu caută să manipuleze destinul uman. Ei privesc de departe și trimit emisari, precum suntem noi (e adevărat, cu mare risc pentru noi) să vă „sune clopoțelul” șă vă acorde sfaturi și încurajare și să clarifice lucrurile, când devine necesar. Așadar, noi venim în pace cu un mesaj vital.
Acum trebuie să vorbim despre a patra modalitate prin care vizitatorii voștri caută să se stabilizese pe Pământ și să-și extindă dominația. Vorbim despre încrucișare (hibridizare).
Ei nu pot trăi în mediul vostru. Au nevoie de rezistența voastră fizică. Au nevoie de afinitatea voastră naturală la planetă, au nrevoie de compatibilitatea voastră cu planeta și cu mediul înconjurător. Dar au nevoie și de însușirile și mecanismele voastre de reproducere; nu să vi le ia ci să le copieze ori să vă facă pe voi să le produceți progeniturile.
Vor, de asemenea, să creeze o legătură cu voi pentru că înțeleg că acest lucru creează loialitate. Acest lucru, într-un fel, le garantează și stabilizează prezența aici pentru că urmașii unui asemenea program vor avea rude de sânge în lume și totuși vor fi loiali față de vizitatori. Poate că acest lucru sună incredibil, însă este absolut real.
Vizitatorii nu sunt aici să vă ia abilitățile de reproducere. Sunt aici să se stabilească. Vor ca umanitatea să creadă în ei și să-i servească. Vor ca umanitatea să lucreze pentru ei. Vă vor promite orice, tot ce vreți voi să auziți. Pentru îndeplinirea propriului lor scop, vă vor oferi orice nu-i deranjează: unii vreți putere asupra semenilor, o puteți obține prin ei. Vreți bogăție materială, vor fi gata să vă ajute s-o obțineți, de la semenii voștri, desigur. Căci ei știu, dar voi nu, că toate acestea sunt efemere, sunt paliative. Minutul este al vostru, veșnicia va fi a lor.
Însă, deși puterea lor de convingere este mare, numărul lor e mic. Dar influența lor crește și programul lor de hibridizare, care este în curs de câteva generații, va fi eficace într-un final. Vor exista ființe umane de-o inteligență superioară dar care nu vor reprezinta familia umană. Astfel de lucruri sunt posibile și au avut loc de nenumărate ori în Marea Comunitate. Trebuie numai să vă uitați la propria voastră istorie să vedeți impactul culturilor și al raselor una asupra alteia pentru a vedea cât de dominante și cât de influente pot fi aceste interacțiuni.
Luați aminte la veștile pe care noi vi le oferim acum, căci sunt foarte importante, am spune că sunt vitale pentru rasa umană. Nu vi le oferim pentru a vă înspăimânta ci pentru a vă trezi și mobiliza. Trebuie să prindeți curaj, căci acestea nu sunt vremuri pentru lipsă de decizie. Nu sunt nici vremuri când trebuie să vă căutați salvarea prin refugiu. Este vremea determinării, a sacrificiului personal, dacă este cazul (amintindu-vă că sunteți nemuritori). Nu sunt vremuri în care să vă preocupați doar de propria fericire. Sunt vremuri pentru a contribui la propulsarea aceastei lumi, acestei cuvilizații cu minunate valențe. În ființa voastră găsiți tot ceea ce aveți nevoie pentru a reuși. Dacă nu faceți nimic, poate nu veți pieri dar, cu siguranță, veți fi nevoiți s-o luați de la capăt pentru a vă depăși nehotărârile, fricile și neîncrederea. Aceste abilități pot contracara influența concentrată asupra umanității în acest moment, dar aceste abilități trebuie să crească și să fie împărtășite. Este de maximă importanță.
Acestea sunt sfaturile noastre. Noi venin cu intenții bune. Fiți bucuroși că aveți aliați în Marea Comunitate, căci veți avea nevoie de aliați. Voi intrați într-un univers vast, plin cu forțe și influențe pe care nu ați învățat cum să le contracarați încă. Intrați într-o reprezentare a vieții la scară largă. Și trebuie să vă pregătiți pentru asta.
Cuvintele noastre sunt doar o parte din pregătire. O pregătire e trimisă pe Pământ acum. Nu vine de la noi. Vine de la Creatorul tuturor formelor de viață. Vine exact la momentul potrivit. Căci a sosit vremea ca umanitatea să devină puternică și înțeleaptă. Aveți abilitatea de a face acest lucru. Iar evenimentele și împrejurările vieților voastre creează o nevoie mare pentru aceste lucruri.

(va continua)


http://alliesofhumanity.org/alien-races-earth/
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu