Prin profunda mea prezență EU SUNT, invoc acum Flacăra Violet. Eu cer ca FV să curgă acum prin chakra coroanei mele spre inima mea și să se răspândească în fiecare celulă și particulă a corpului meu fizic, mental, emoțional și spiritual. Cer ca toate gândurile, vorbele și faptele mele întunecate să fie transmutate în lumină, indiferent când le-am creat. Așa să fie! (în sprijinul cititorului)

Totalul afișărilor de pagină

miercuri, 22 martie 2017

PUTEREA GÂNDURILOR

                                                             
De la Ghizii Angelici
(16 mart. 2016; channeler Taryn Crimi)
Traducere Const Mihăilescu)


Astăzi dorim să ne concentrăm atenția asupra puterii gândurilor. Cu siguranță mulți dintre voi sunteți conștienți de faptul că gândurile voastre sunt motorul care vă crează realitatea.
Vrem să facem referire la acele gânduri negative, enervante și persistente, care vă ocupă mintea atunci când nu vă concentrați pe un subiect anume.
În primul rând, este nevoie să nu pierdeți din vedere că gânurile voastre vă crează și vă modelează realitatea. Ideea este că se impune o anume disciplinare a noianului de gânduri care vă asaltează. 
Pe măsură ce introduceți mai multă disciplină în abordarea gândurilor, dând prioritate gândurilor care vă fac plăcere, cu atât se va iniția mai repede procesul de manifestare a lor în realitatea voastră fizică. Dar, cum voi trăiți încă în dualitate, veți avea posibilitatea unei varietăți de alegeri din care puteți selecta una, și anume pe cea care corespunde mai mult dorinței inimii voastre.
Ni se cere destul de frecvent să spunem ce ar trebui făcut atunci când sunteți asaltați de un gând negativ. Nu-l respingeți ci încercați să-l analizați și să înțelegeți de ce insistă să vi se releveze. După aceasta, decideți ca el să nu se mai insinuieze în mintea voastră.
Când faceți o astfel de analiză, amintiți-vă de ceea ce se stipulează în acea lege universală imuabilă care guvernează acel subiect.  (nota C.M.: de exemplu, să spunem că în minte persistă gândul de a consuma carne. Există o lege universală care spune că, dacă nu suntem în pericol de a ne pierde propria viață, nu avem dreptul de a suprima viața altei ființe, sau de a consuma carnea cesteia, chiar dacă nu noi am sacrificat-o. Din această analiză va rezulta, în marea majoritate a acazurilor, că acel act nu ar fi fost justificat).
Subiectul asupra căruia te concentrezi tinde totdeauna să se extindă, descoperind alte diverse aspecte.
Cea mai cunoscută lege este "Legea atracției" care spune că ceeea ce se aseamănă se atrage.
Când te concentrezi indiferent pe ce gând, energii similare, compatibile cu natura subiectului, încep să formeze o cale, un flux energetic care are similitudini cu energia care caracterizează acel subiect. Dacă vă concentrați pe subiecte benefice, impregnate de bucurie, satisfacție și iubire, ceea ce veți crea în realitatea voastră va fi corespondent cu acea stare. Dacă, dimpotrivă, vă veți concentra pe subiecte care vizează durerea, lipsurile etc. starea voastră emoțională și realitatea fizică vor crea și accentua stări și situații care să rezoneze cu aceste subiecte.
Iubiților, este important să înțelegeți că noi nu susținem că ființele nu pot avea niciodată gânduri negative. În viața cotidiană, acestea sunt aproape inevitabile, mai cu seamă dacă trăiești în dualitatea dimensiunii inferioare 3D. Nu susținem nici că orice gând negativ, sau experiență negativă este dăunătoare.
De fapt, în unele situații, am spune că gândurile și experiențele negative pot fi de mare ajutor pentru cei implicați. Toate experiențele, bune sau rele, oferă un set de învățăminte.Toate vă îmbogățesc cunoașterea, reprezentând, în fapt, modalități de a evolua. Este adevărat că o experiență negativă nu poate fi sursă de vibrație superioară, dar, după consumarea ei, mintea iscoditoare a subiectului provoacă o stare de reflectare a acelei experiențe, în care încep să se degaje soluții de rezolvare, iar acestea se manifestă ca adevărate surse de vibrație superioară. Dacă însă experiența negativă duce la blocarea gândirii, la panică și disperare, la lipsă de luciditate, vibrațiile pozitive nu vor mai apărea. 
Din acest motiv este nevoie de o anume educare a voinței în sensul că cel împlicat trebuie să-și păstreze calmul (cumpătul) pentru a putea judeca „la rece” situația apărută, totdeauna plecând de la realitatea că practic nu există experiență, oricât de rea ar fi ea, fără să aibă și unele aspecte pozitive.Tocmai pe acestea trebuie să se bazeze cel care trăiește o asemenea experiență.  
Atunci când, din varii motive, sau în mod inexplicabil, începeți să vă concentrați asupra unui gând negativ, cel mai simplu mijloc de a ieși din capcana lui este de a vă comuta atenția asupra unui alt gând, dar pozitiv, un gând care vă face plăcere să-l abordați. În nici-un caz nu vi se recomandă să vă luptați cu gândul negativ. Această schimbare nu trebuie să semene cu un întrerupător pornit/oprit ci cu un comutator a cărei intrare este mutată de pe o cale (circuit) pe alta (nota C.M.: explicația este simplă: în cazul întrerupătorului se produc turbulențe energetice, apărute ca urmare a blocării provocată în calea fluxului, în timp ce, la comutare, fluxul energetic este doar dirijat pe o altă cale).   
După schimbarea „poziției comutatorului” Legea Atracției își intră în rol. Această lege lucrează nediscriminator, în sensul că ea se aplică indiferent dacă este vorba de energii negative sau pozitive. Ea nu are un filtru care să lase să treacă doar „substanța” cea mai fină. 

Așa cum focul are nevoie de oxigen pentru a nu se stinge, tot astfel concentrarea și rezonanța voastră vibrațională trebuie să se îndrepte asupra gândurilor voastre, dacă vreți ca ele să se materializeze în realitatea voastra.
Există o zicală adecvată în lumea voastră, care nouă ne place foarte mult, și care spune: "Temerile îți hrănesc visurile." Trebuie să eliminați concentrarea de pe gândurile care nu doriți să se manifeste în realitatea voastră și să acordați toată atenția gândurilor care vă aduc pace sufletească, fericire, încântare, și emoție.
Acesta este modul în care puteți împiedica cel mai eficient apariția și amplificarea fricilor în viața voastră. Toate gândurile au doar atâta putere câtă voi le acordați.
Sperăm că v-a servit la ceva acestă expunere puțin mai abstractă.
Dragoste și lumină, suntem Ghizii Angelici


 www.Angelic-Guides.commarți, 21 martie 2017

PUNCTUL DE COTITURĂ

Mesaj de la rasa Aviarilor Albaștri

(1 mart.2017; channeler Angela)
Traducerea Const. Mihăilescu


Preaiubiți Pământeni!
După constatările și observațiile noastre, putem afirma că lumnea voastră se află într-o perioadă de profundă schimbare și relansare. Sunteți pe punctul de a ajunge la o cotitură existențială profundă. După ce energiile și vitalitatea sistemului vostru planetar și a voastră, ca ființe inteligente, atinseseră un nivel foarte scăzut, iată că ați ajuns la punctul în care aveți posibilitatea să vă înscrieți pe o linie puternic ascendentă. 
Asta și pentru că aproape atinseserăți „fundul prăpastiei” astfel că singura cale de a vă continua deplasarea existențială nu rămăsese decât prin schimbarea de direcție, de la sensul „în jos” la cel „în sus”, adică spre Lumină. Această schimbare poate avea loc doar cu o creștere importantă a nivelului conștiinței. 
După ce ați trecut printr-un imens proces evolutiv, în care gradul de conștientizare și acumulare a crescut, adică, ați făcut acumulări cantitative în cunoaștere, urmează inevitabil saltul calitativ, saltul în conștiință. Acesta se referă nu doar la dezvoltarea conștiinței conexe treburilor lumești ci și la o puternică evoluție spirituală. 
Este o veste extrem de bună! Ea nu s-a mai întâmplat dinnainte de căderea Atlantidei.. Omenirea voastră a trecut printr-un îndelungat și imens proces: de la punctul cel mai de jos, în care nu v-ați mai recunoscut, și chiar v-ați negat propria divinitate, până acum când v-ați ridicat spre Lumină mai mult decât ați făcut-o în întreaga voastră istorie.

Luați în considerare faptul că voi părăsiți acum starea nefastă a dualității, proprie dimensiunilor joase, caracterizată prin întuneric, suferință, frica cumplită a nesiguranței și izolării, prin care sufletul vostru încarcerat a fost chinuit și ostracizat de cei care v-au ținut în robie, determinându-vă să îi serviți. Ați reușit să treceți prin acest cumplit calvar ajungând dincolo de el, în cealaltă parte, unde veți întâlni un nivel de strălucire și bucurie mai mari decât oricând înainte.
Aceasta este opera unui erou colectiv, un erou divin, de fapt, lucrarea a TOT CEEA CE ESTE, pătruns și integrat în Sinele vostru Interior.
Acum este important să mențineți direcția, să nu abandonați calea, avântându-vă cu curaj și îndrăzneală, să navigați pe vărful acestui uriaș val al învierii. 
Numai voi vă mai puteți rata „învierea”, în rest, totul vă este favorabil și promițător. 
Părăsiți cu încredere vechea voastră paradigmă, vechile voastre temeri că nu ați putea reuși. 
Repetăm că numai voi vă puteți sabota proriile realizări. Nu vă mai pierdeți în nimicuri, în fricțiuni puerile, în ambiții care nu aduc nimic bun dezvoltării voastre ca ființă universală. 
Puteți face din acest proces un succes deplin recunoscut de tot universul. Aruncați ACUM lanțurile robiei voastre; cheia este la voi. Revendicați-vă și recuperați-vă puterea !
Ceea ce a mai rămas din tranziție puteți înfăptui cu multă ușurință, dacă în tot ceea ce faceți vă ghidați după îndemnurile inimii, nu ale minții și ego-ului vostru uman, care v-au aruncat în prăpastie.
Aveți încredere că vechile structuri vor cădea în mod inevitabil.
Nu le mai faceți jocul celor care, în populismul lor iresponsabil, vă fac concesii pe care, până la urmă, tot voi le plătiți. Promovați lideri curajoși, netarați și nedeformați de vechea gândire egoistă și de clan.
Nu uitați nicio clipă că puterea stă în unitatea voastră. Orice doriți cu onestitate și determinare puteți realiza. Voi sunteți ființe binecuvântate, dotate cu puterea iubirii divine cărora Creatorul le oferă cele mai minunate condiții de progres, dacă voi nu încetați să militați pentru aceasta.
Suntem mândri de modul în care începeți să vă demonstrați și să vă manifestați puterea, de felul în care vă recuperați divinitatea. 
Fără aceste calitați, fără această hotărâre, nu ar exista nicio victorie a omenirii, care, iată, dă un glorios exemplu, aplaudat și mărit de toată suflarea universului.
Ați realizat mai mult decât majoritatea dintre voi poate conștientiza la acest moment.

Slavă Sursei Divine care vă ajută atât de eficient să străpungeți mantia lumilor întunericului !

Prietenii noștri dragi, fizionomia noastră este diferită, dar iubirea pentru voi este de aceeași calitate divină. Ne bucurăm nespus că vă aflați la începutul unei noi ere, care vă va dezvălui noi orizonturi. O mare lucrare vă așteaptă ca s-o înfăptuiți! Va fi, de asemenea, și o mare provocare.
Dar, pe măsură ce treceți pragul Noii Lumi, realități mărețe și imprevizibile vă așteaptă în viitor.
În acest moment de muncă plină de încordare ar trebui ca, în afară de sudoarea frunții și brațelor voastre, să se degaje și bucuria, așteptarea frenetică a momentului recunoașterii izbânzii pe care voi o înfăptuiți.
Sunteți precursorii Noii Umanități într-o Lume Nouă. Voi puneți bazele unei sărbători perpetue.
Pentru noi este o mare bucurie că suntem alături de voi!
Suntem rasa Aviarilor Albaștri.

luni, 20 martie 2017

Frăția Babiloniană satanică a Șarpelui – istoria dezvăluită a așa-zișilor Iluminați și a reptilienilor Anunnaki (I)


Ce se petrece pe această Planetă?


Cu mii de ani în urmă, la începuturile „preistoriei”, a existat o civilizaţie extrem de avansată în Oceanul Pacific, cunoscută ca Lemuria sau Mu. Împreună cu alte popoare, lemurienii au întemeiat o altă mare cultură pe un ţinut aflat în Oceanul Atlantic, şi anume Atlantida.
Cunoaşterea care a stat la baza acestor societăţi avansate, cunoaşterea cu ajutorul căreia au fost construite uluitoarele şi inexplicabilele structuri antice precum Marea Piramidă, a provenit de la civilizaţii care nu aparţineau acestei planete. Unele din aceste fiinţe erau înalte, cu păr blond şi ochi albaştri, altele aveau o formă reptiliană.
Aceşti extratereștri, dar şi alţii, au venit pe Pământ din constelaţii precum Orion, Draco, Andromeda, Lyra sau Pleiade, Sirius, Vega, Zeta Reticuli, Arcturus, Aldebaran. Aborigenii australieni, triburile africane, indienii sud-americani sau vechii babilonieni sunt numai câteva din diferitele popoare care au, ori de la caz la caz, au avut legături ancestrale cu aceste locuri.
Reptilienii sunt înalţi, cu ochi şi piele de şarpe, fiind îndeaproape înrudiţi cu clasicii „mici cenuşii” cu ochi mari şi negri, foarte asemănători cu binecunoscutul personaj de cinema ET. Deseori, aceste grupuri extraterestre s-au luptat pentru supremaţie în legendarele „războaie ale zeilor”. Aceste fiinţe foarte avansate din punct de vedere tehnologic au fost identificate cu zeii raselor umane prin prisma faptelor aparent miraculoase pe care le-au realizat cu ajutorul tehnologiei şi al aparatelor lor zburătoare.
Dacă ţi se pare imposibil de conceput existenţa unor umanoizi care iau formă reptiliană sau a unor forme „inteligente” de viaţă a căror origine nu este pe această planetă şi nici măcar în dimensiunea noastră, ia aminte la cuvintele astrobiologului Carl Sagan: „Există mai multe combinaţii de ADN (forme fizice) decât atomii din univers.”
Plecând de la această afirmaţie, e absurd să ne îndoim de existenţa unei întregi varietăţi de specii extraterestre reptiliene care au venit pe Pământ. Aceşti „zei” s-au împreunat cu femeile de pe planeta noastră, fapt menţionat în nenumărate relatări antice, dând astfel naştere rasei hibride, Nefilim, descrisă în Vechiul Testament, cartea Genezei. Cea mai importantă combinaţie între specii a fost cea dintre reptilieni şi popoarele nordice cu păr blond şi ochi albaştri, ambele de origine extraterestră, deoarece se formase o alianţă între facţiuni ale acestor rase.
Uniunea lor a avut ca rezultat rasa ariană sau „nobilă” – „rasă superioară” a naziştilor. Aceasta este fuziunea dintre ADN-ul nordic şi cel reptilian (codul genetic care decide caracteristicile fizice) şi, aşa cum confirmă vechile consemnări, aceste descendenţe „regale”, hibrizii reptilieni-nordici, au fost plasaţi în poziţii de conducere cu mii de ani înaintea „istoriei” cunoscute.
Aceştia erau regii şi reginele care reclamau „dreptul divin” de a domni datorită descendenţei lor – cea a „zeilor”. Reprezentanţii acestor linii regale vechi, din Egipt, Sumer şi Valea Indusului, aveau pielea albă şi ochi albaştri, fiind cunoscuţi drept Regii-Dragon sau Regii-Şarpe de către cei care cunoşteau natura lor hibridă.
Lemuria a fost distrusă de un cataclism cumplit în urmă cu 11.500-12.000 de ani. Atlantida a avut şi ea un sfârşit tragic asemănător, câteva mii de ani mai târziu.
Toate miturile şi legendele ce se întâlnesc la popoarele de pe întregul glob despre Marele Potop sunt corelate cu distrugerea acestor două continente. Supravieţuitorii Atlantidei au călătorit înspre Orientul Apropiat şi cel Mijlociu în jurul anului 4.000 î.Ch., unde au format Imperiul Sumerian, în zona Irakului de astăzi, între râurile Tigru şi Eufrat.
Sumer, conform istoriei „oficiale”, era leagănul civilizaţiei umane, dar, de fapt, el n-a reprezentat decât un nou început după cataclismul care a distrus Atlantida. Însămânţarea descendenţelor extraterestro-umane a continuat, ca şi politica de a-i aşeza pe cei mai puri dintre hibrizi, reptilienii-nordici, în poziţii de conducere şi administrative asupra popoarelor din Sumer, Egipt, Babilon şi Valea Indusului, pe măsură ce Imperiul Sumerian se extindea din ce în ce mai mult. Acelaşi lucru a avut loc şi în alte părţi ale lumii, precum cele două Americi şi China, dar zona Orientului Mijlociu era cea mai importantă (cel puţin atunci) pentru aceste facţiuni extraterestre, dominate de reptilieni sau „rasa şarpelui”.
De-a lungul a mii de ani aceste popoare s-au extins dincolo de Orientul Apropiat şi Mijlociu în Europa, iar descendenţele „regale” din Sumer, Egipt etc. au devenit familiile aristocrate ale Marii Britanii, ale Irlandei şi ale ţărilor de pe continent, mai ales Franţa şi Germania. Oriunde au ajuns, aceste linii „regale” s-au îmbinat obsesiv prin căsătorii aranjate şi programe secrete de reproducere.
Acelaşi lucru se petrece şi astăzi în cadrul familiilor regale, deoarece ei caută să perpetueze un anumit cod genetic, care se poate dilua repede prin reproducere în afara cercului lor hibrid. În lumea antică, unul din centrele reţelelor de societăţi secrete, cum ar fi cea a așa-zișilor Iluminați, prin care aceste descendenţe manipulează omenirea, a fost Babilon, situat în ţinutul Sumerului. Această reţea a așa-zișilor Iluminaţi şi-a mutat apoi centrul la Roma, timp în care s-a creat Imperiul Roman, apoi Biserica Romană, unde s-a realizat instituţionalizarea creştinismului.
După căderea Imperiului Roman această rasă hibridă a avut ca bază capitala Olandei, Amsterdam, în momentul în care olandezii au început să-şi construiască imperiul prin Compania Indiilor Orientale (Dutch East India Company) şi s-au stabilit apoi în Africa de Sud. în 1688, un astfel de descendent hibrid, Wilhelm de Orania, a invadat Anglia din Olanda şi a preluat tronul britanic, devenind astfel în 1689 regele William al III-lea al Angliei. William a domnit împreună cu regina Maria, dar şi singur după moartea ei în 1694. Începând cu acea perioadă, așa-zișii Iluminaţi şi-au mutat centrul operaţiunilor lor în Londra. Ceea ce a urmat, desigur, a fost „Marele” Imperiu Britanic.
Expansiunea acestuia, dar şi creşterea influenţei ţărilor europene în restul lumii au exportat aceste descendenţe-hibrid pe fiecare continent, inclusiv în America de Nord, a cărui importanţă în zilele noastre o ştim cu toţii. În momentul declinului şi al colapsului imperiilor europene, mai ales în secolul XX, se părea că aceste ţinuturi, Americile, Africa şi Australia, îşi câştigaseră „independenţa”.
De fapt, descendenţele Nefilim şi Illuminati doar au schimbat controlul deschis cu un altul insidios şi mult mai eficient. La retragerea aparentă a imperiilor, ei au lăsat în aceste ţări, inclusiv în Statele Unite, descendenţii lor hibrizi şi reţeaua de societăţi secrete prin care operează şi în prezent. De atunci, ei au continuat să manipuleze aceste foste colonii ca parte a planului lor pe termen lung de a controla complet centralizat planeta printr-un guvern mondial, bancă centrală, monedă unică, armată, precum şi prin implantarea de cipuri conectate la un computer global, unui procent cât mai ridicat al populaţiei.
Aceasta este structura guvernamentală care ne râde în faţă. Descendenţele care controlează lumea şi vieţile noastre de astăzi sunt aceleaşi descendenţe care au domnit în Lemuria, Atlantida, Sumer, Egipt, Babilon, Imperiul Roman şi imperiile britanic şi europene. Ei sunt preşedinţii Statelor Unite, prim-miniştrii, familiile afaceriştilor şi bancherilor de vârf, patronii trusturilor mass-media şi cei care controlează armatele. Am fost conduşi de acelaşi „trib” de hibrizi extratereștri sau tereştri, Nefilimii, timp de mii de ani, şi astăzi trăim chiar în timpul desfăşurării din plin a planurilor lor. A sosit vremea când noi, oamenii, fie punem capăt acestei dictaturi ascunse, fie ne vom confrunta în curând cu un stat bolșevic global.
Așa-zișii Iluminaţi şi Noua Ordine Mondială !


Ne-am născut într-o lume controlată de forțe nevăzute care au invadat şi care manipulează omenirea de mii de ani. Nu, aceasta nu este un scenariu de la Hollywood, este chiar cea ce trăim în prezent.
Dacă privim în jur, am putea crede că ceea ce vedem este „real”. Dar, de fapt, trăim în iluzie, o iluzie proiectată să ne menţină într-o închisoare mentală, emoţională şi spirituală.
Scopul site-ului davidicke.com este să demaşte aceste forţe şi modul în care ele operează dezvăluind gigantica reţea de manipulare globală, orchestrată de forţe de dincolo de tărâmul fizic.
Aici sunt citați diverşi autori, cercetători, istorici şi texte antice, mitologice, ezoterice, ştiinţifice dar sunt prezentate şi analize proprii şi amănunţite. De asemenea, pe acest site sunt demascate liniile genealogice ascunse prin intermediul cărora entităţi din alte dimensiuni acţionează în secret printre noi. Oricât de nebunesc ar părea la prima vedere, folosind toate documentaţiile disponibile, se arată cum liniile genealogice regale şi ale celor care ne conduc astăzi în plan politic şi economic sunt aceleaşi cu ale celor care au fost regi şi regine în timpurile străvechi.
Trebuie să se ridice o dată vălul şi atunci oamenii vor realiza cu adevărat cine sunt ei înșiși, care este forţa lor, că sunt una cu divinitatea şi că ei sunt singurii care îşi controlează viaţa. Ba mai mult decât atât, noi toţi suntem UNUL, fiecare individ dintre noi este oglinda celuilalt, numai gândind la unison putem programa şi vom avea orice viitor ne dorim, de noi depinde căci suntem fiinţe multidimensionale.
Nu vreau să demonizez specia reptiliană Anunnaki, eu (David Icke, n.n.) doar vorbesc prin articolele mele despre unii dintre acei reptilieni care vor să deţină controlul asupra planetei, ceea ce nu constituie o demonizare asupra acestei specii care este doar o alta genetică care exista în univers, fiind şi ea o manifestare a creaţiei.
Cartea Secretul Suprem prezintă o cantitate uriaşă de informaţii care pun la grea încercare prejudecăţile lumii în care trăim. Vă avertizez să nu continuaţi cu lectura dacă sunteţi dependent de sistemul actual de convingeri, sau dacă nu credeţi că puteţi face faţă din punct de vedere emoţional adevărului referitor la ceea ce se întâmplă în această lume.
Dacă preferaţi însă să continuaţi, vă reamintesc că nu trebuie să vă fie teamă de nimic. Viaţa este veşnică şi orice experienţă este doar o încercare pe calea către iluminare. Din perspectiva nivelului suprem de percepţie nu există bine şi rău, ci doar conştiinţa care face alegeri pentru a experimenta tot ce poate fi experimentat. Evenimentele uimitoare pe care le revelează această carte se apropie de final, iar lumina conştiinţei răsare în sfârşit, fiind pe cale să provoace cea mai mare transformare a conştiinţei planetare de 26.000 de ani încoace. În pofida aparenţelor, este o perioadă incitantă şi ideală pentru a trăi pe acest pământ.
Ne aflăm în pragul unei incredibile transformări globale, la o răscruce de drumuri în care deciziile noastre vor influenţa multă vreme de acum înainte destinul planetei Pământ. Avem astăzi posibilitatea să descuiem porţile închisorii mentale şi psihice în care a fost întemniţată de mii de ani rasa umană. La fel de bine, le putem permite gardienilor care deţin controlul să îşi ducă la bun sfârşit planurile de menţinere în sclavie şi de îndoctrinare mentală, emoţională, spirituală şi fizică a tuturor bărbaţilor, femeilor şi copiilor de pe această planetă, prin instaurarea unui guvern mondial, a unei armate, a unei bănci centrale şi a unei monede unice, precum şi prin implantarea de microcipuri în trupul fiecărui individ în parte.
Ştiu că sună fantastic, dar dacă rasa umană şi-ar ridica ochii de pe ecranele televizoarelor unde rulează ultimul episod al telenovelei preferate sau ultimul show de divertisment, privind în jur cu luciditate, şi-ar da seama că toate aceste lucruri nu sunt doar posibile – ci chiar se petrec. Cu fiecare oră care trece, puterea ocultă preia din ce în ce mai strâns controlul asupra politicii globale, asupra afacerilor, băncilor, armatei şi mass-media. Se vorbeşte tot mai des de implantarea de microcipuri la nivelul populaţiei, şi probabil procesul a început deja. Ori de câte ori un plan ascuns este pe punctul de a fi implementat, există o perioadă în care informaţiile ascunse trebuie să iasă la suprafaţă, pentru a putea susţine ultimul asalt asupra realităţii fizice.
Acesta este procesul la care asistăm la ora actuală, odată cu toată această explozie de fuziuni între imperiile bancare şi de afaceri globale, precum şi cu accelerarea vitezei procesului de centralizare a puterii politice şi economice în mâna unor instituţii precum Uniunea Europeană, Naţiunile Unite, Organizaţia Mondială a Comerţului, Acordul Multilateral pentru Investiţii, precum şi a altor instituţii de globalizare, precum Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional şi summiturile G-7/G-8. În spatele acestui proces continuu şi bine coordonat al globalizării se ascunde un trib alcătuit din câteva familii cu sânge pur, a căror linie genealogică poate fi trasată până în antichitatea Orientului Mijlociu şi a Orientului Îndepărtat.
Ele au venit din aceste regiuni şi au devenit regii, nobilimea şi preoţimea naţiunilor europene în formare, extinzându-şi apoi puterea în întreaga lume, îndeosebi prin intermediul „Marelui” Imperiu Britanic. Folosindu-se de acest instrument, tribul şi-a putut extinde puterea în toate ţările pe care le-a ocupat Imperiul Britanic, dar şi alte ţări europene, inclusiv în Statele Unite, de unde continuă să regizeze acest spectacol până în zilele noastre.
Statele Unite au fost conduse până în prezent de 40 de preşedinţi, din care 33 au fost legaţi genetic de numai doi oameni: regele Angliei Alfred cel Mare şi Carol cel Mare, faimosul rege al Franţei care a trăit în secolul IX. În toată această perioadă istorică, agenda politică a acestor familii a continuat să fie implementată în lume, ajungându-se astăzi în situaţia în care controlul global centralizat a devenit posibil.
Dacă doriţi să ştiţi cum va arăta viaţa noastră dacă nu ne vom trezi rapid, priviţi Germania nazistă. Aceea este lumea care ne aşteaptă pe toţi dacă planul pe care eu îl numesc Agenda Frăţiei va reuşi până în anul 2012. În special anul 2012 pare crucial, din motive pe care le voi explica în continuare. Oamenii nu au nicio idee de prăpastia care îi aşteaptă sau despre natura lumii în care vor trăi copiii lor; cei mai mulţi dintre ei nici nu doresc să afle mai multe amănunte, căci nu le pasă. Preferă să ignore realitatea evidentă, negând adevărul care încearcă să le deschidă ochii.
Personal, mă simt ca o vacă ce aleargă pe câmp, strigându-le suratelor ei:
Hei, ştiţi camionul acela care încarcă în fiecare lună o parte dintre noi? Ei bine, prietenele noastre nu sunt duse pe un alt câmp, aşa cum credeam noi. Oamenii le împuşcă în cap, le golesc sângele, le taie şi fac pachete de carne din ele. Apoi alţii le cumpără şi le mănâncă!”.
Imaginaţi-vă reacţia celorlalte vaci:
Eşti nebună, soro! Nimeni nu ar putea face aşa ceva. De altfel, avem acţiuni la acea companie de transport şi luăm nişte dividende frumoase. Aşa că tacă-ţi gura, nu ne mai speria de pomană”.
Agenda pe care o expun în această carte (Secretul Suprem, n.n.) se derulează de mii de ani şi a ajuns în momentul de faţă aproape de finalizare, căci oamenii au renunţat să mai gândească şi să îşi mai asume responsabilităţile care le revin. Ei preferă să facă ce cred că le serveşte interesele de moment, decât să se gândească la consecinţele faptelor lor pentru existenţa rasei umane. Se spune chiar că ignoranţa echivalează cu fericirea. Acest lucru este adevărat, dar numai pe termen scurt. Te poţi simţi foarte fericit dacă nu ştii că vine o tornadă, căci nu trebuie să faci nimic pentru a preîntâmpina pagubele. În timp ce tu îţi ţii capul în nisip, fundul îţi rămâne însă în aer, şi tornada continuă să se apropie!
Dacă ţi-ai ridica ochii şi ai privi în zare, ai putea evita foarte uşor dezastrul. Ignoranţa şi negarea nu pot avea decât o singură consecinţă: furtuna te va lovi în plin, şi se ştie că aceste tornade lovesc întotdeauna pe neaşteptate şi atunci când omul este mai puţin pregătit pentru ele, efectele lor fiind dezastruoase.
Aşa cum spuneam: ignoranţa echivalează cu fericirea, dar numai pe termen scurt. Noi ne creăm propria realitate, prin gândurile şi faptele noastre. Orice acţiune şi orice inacţiune au anumite consecinţe. Cine renunţă să mai gândească şi să îşi mai asume responsabilităţi, renunţă practic la viaţa sa. Dacă un număr suficient de mare de oameni procedează în acest fel, ei renunţă practic la întreaga lume în care trăiesc, şi exact acest lucru se întâmplat de-a lungul întregii istorii a omului.
Aşa s-a ajuns ca un număr restrâns de oameni să controleze destinele marii majorităţi. Singura diferenţă faţă de trecut este că la ora actuală, acest număr restrâns de oameni a ajuns să manipuleze întreaga planetă, prin globalizarea afacerilor, a sistemului bancar şi a comunicaţiilor. Pârghiile acestui mecanism de control au fost întotdeauna aceleaşi: ţinerea oamenilor într-o stare de ignoranţă, de teamă şi de conflict interior.
Divide, condu şi cucereşte, păstrând cea mai importantă parte a cunoaşterii pentru tine.
Aşa cum vom arăta în această carte, cei care s-au folosit de aceste metode pentru a controla de mii de ani umanitatea sunt membrii aceleiaşi forţe, ai aceluiaşi trib restrâns, ai cărui membri se încrucişează numai între ei, urmând o agendă pe termen lung, care este pe punctul de a ajunge la apogeu. Statul fascist global este aproape definitivat.
Liniile genealogice ale familiilor regale din Europa care controlează Planeta!Voi prezenta în cele ce urmează câteva din legăturile genealogice care există între cei care au condus această planetă cu mii de ani în urmă şi cei care încă o conduc. Binecunoscutele familii Windsor şi Bush aparţin aceleiaşi linii genealogice ca mulţi faraoni care au condus Egiptul în Antichitate, cum ar fi Ramses II (1295-1228 î.Ch.), considerat cel mai mare faraon care a existat vreodată. Numele său poate fi văzut pe mai toate altarele de cult ce au fost descoperite de-a lungul timpului pe teritoriul vechiului Egipt. Bogăţia acestui faraon, datorată minelor de aur din Nubia, depăşeşte limitele imaginaţiei. Aceeaşi linie genealogică include hibrizii Anunnaki-umani care au domnit în Sumer, Babilon, Grecia şi Troia şi cei care astăzi conduc planeta.
Originile lor merg până în Atlantida şi Lemuria.
Un alt membru marcant al acestei linii este Alexandru cel Mare (356-323 î.Ch.), primul fiu al regelui Filip al Macedoniei (382-336 î.Ch.) şi al Olympiei. Despot notoriu şi „Fiu al Şarpelui”, Alexandru cel Mare a cucerit vastul teritoriu ce cuprindea Grecia, Persia, Siria, Fenicia, Egipt, Babilon, precum şi fostele regiuni sumeriene ce ajungeau până în India, înainte de a-şi găsi sfârşitul în Babilon, la vârsta de 33 de ani. În timpul domniei sale, a înfiinţat în Egipt oraşul Alexandria sau „Oraşul Fiului Şarpelui”, devenit mai târziu unul dintre principalele centre ale cunoaşterii ezoterice din întreaga lume.
Alexandru a fost şcolit de filosoful grec Aristotel, care la rândul său a fost discipolul lui Platon, iar acesta din urmă al lui Socrate. Descendenţa hibridă Anunnaki-umană şi cunoaşterea ocultă avansată au mers mereu împreună. Această descendenţă îşi are originea în cea mai renumită regină egipteană, Cleopatra (60-30 î.Ch.), care a fost căsătorită cu împăratul roman Iulius Caesar, căsătorie din care a rezultat un fiu, ce avea să devină Ptolemeu al XIV-lea. Cleopatra a avut de asemenea doi gemeni cu Marc Antonius, şi el înrudit cu această linie genealogică.
Alţi reprezentanţi celebri ai acestei linii au fost Irod cel Mare; familia romană Piso; Constantin cel Mare, împăratul roman care în anul 325 a transformat creştinismul în religia pe care o ştim astăzi; regele Ferdinand al Spaniei şi regina Isabella a Castiliei, sponsorii lui Cristofor Columb, care au instigat teribila Inchiziţie spaniolă (1478-1834), în care mulţi oameni au fost torturaţi şi arşi pe rug pentru faptul că au pus la îndoială baza unei religii create de strămoşii lor.
Mai mult, cea mai des utilizată versiune a Bibliei a fost pusă în circulaţie şi susţinută de un alt filon al aceleiaşi linii, regele James I al Angliei. Descendenţa lui James, conform surselor genealogice listate mai Jos, poate fi urmărită până în anul 1550 î.Ch. şi chiar mai departe, incluzând mulţi faraoni egipteni, printre care Ramses II.
Urmaşii acestuia s-au mutat în Franţa şi în nordul Europei, devenind franci şi merovingieni, iar mai târziu alţi descendenţi ai aceleiaşi linii au fost Clovis şi Dagobert, care au avut anumite legături cu societatea secretă elitistă Prieure de Sion şi „misteriosul” Rennes-le-Chateau din regiunea franceză Languedoc. Din rândul merovingieni lor au făcut parte Charlemagne (742-814), care a domnit ca împărat al Occidentului din Sfântul Imperiu Roman; un şir de regi francezi ca Robert II, Philip I, II şi III şi Ludovic I, II, VI, VII, VIII, IX, XIII, XV şi XVI.
Acesta din urmă a fost căsătorit cu Marie Antoinette, şi ea făcând parte din aceeaşi linie genealogică, ambii fiind executaţi în timpul Revoluţiei Franceze.
Fructul relaţiei dintre cei doi a fost Daniel Payseur, care a fost dus pe ascuns în Statele Unite, unde a devenit forţa secretă din spatele imperiilor Morgan şi Carnegie, dar şi deţinător al multor proprietăţi imobiliare, financiare şi industriale.
Alţi reprezentanţi sunt familia de Medici – susţinătorii lui Cristofor Columb – a cărei protagonistă a fost Catherina de Medici, regina Franţei care a murit în anul 1589. Medicul său personal a fost Nostradamus. Aceeaşi descendenţă îl include pe Rene d’Anjou, duce de Lorena, Casa de Lorraine de asemenea angajându-i pe Nostradamus şi Cristofor Columb. Rudele de sânge ale familiei de Medici şi ale Casei de Lorraine, regina Isabella a Castiliei şi regele Ferdinand de Aragon, au fost sponsorii lui Columb când acesta a „descoperit” America.
Alţi urmaşi sunt familia de Habsburg, cea mai puternică familie din Europa de sub Sfântul Imperiu Roman; Geoffrey d’Anjou şi dinastia regală a Plantageneţilor din Anglia; regele John, care a semnat Magna Carta; regii Henric I, II şi III, foarte apropiaţi de Cavalerii Templieri, ca şi regele John; Maria Stuart şi dinastia Stuart, inclusiv regele James I al Angliei, susţinătorul acelei versiuni a Bibliei a regelui James; regii George I, II şi III; Edward I, II şi III; regina Victoria; Edward VII; George V şi VI; regina Elisabeta II; prinţul Charles şi celelalte progenituri ale reginei Elisabeta: Anne, Andrew şi Edward; prinţii William şi Harry din „căsătoria” lui Charles cu prinţesa Diana; preşedinţii americani George Washington, John Adams, John Quincy Adams, Thomas Jefferson, Franklin Delano Roosevelt şi George Bush sunt toţi filoane ale aceleiaşi linii genealogice; de asemenea, fostul preşedinte american George W. Bush şi fratele său, Jeb Bush, guvernator al Floridei.
Tot acestei linii îi aparţine şi adversarul lui Bush la alegerile din 2000, consumatorul de sânge Al Gore. De fapt, aprofundând studiul arborelui genealogic, am descoperit că toţi preşedinţii americani aparţin aceleiaşi linii.
Surse ca New England Historical Genealogica Society şi Burke’s Peerage au demonstrat că 33 din cei 42 de preşedinţi până la Clinton sunt rude de sânge cu Charlemagne, iar 19 au legături de sânge cu regele Edward III al Angliei, care şi el era descendent al acestei linii. Un purtător de cuvânt al Burke’s Peerage, „biblia” genealogiei regale şi aristocratice cu sediul central în Londra, a afirmat că la fiecare dintre alegerile prezidenţiale, începând cu cele din 1789 câştigate de George Washington, învingătorul a fost cel cu genele regale cele mai pure. Acum înţelegem de ce. Preşedinţii americani nu sunt aleşi prin vot, ci prin puritatea sângelui.
Liderii din America provin din familiile regale din Europa!


Aceeaşi linie include şi familiile scoţiene ale lorzilor de Galloway şi familia Comyn; Marie-Louise de Austria, căsătorită cu Napoleon Bonaparte; Kaiser Wilhelm II, rege al Germaniei în timpul Primului Război Mondial; şi Maximilian, împăratul mexican de Habsburg, care a murit în 1867.
Şi aşa stau lucrurile în fiecare ţară. Acest gigantic arbore genealogic îşi întinde ramurile în fiecare familie regală din Europa, inclusiv în cele din Olanda, Suedia, Danemarca şi Spania, cu al său binecunoscut rege Juan Carlos. Dar toţi cei enumeraţi până acum nu reprezintă decât o singură spiţă din această vastă reţea reptiliană. Există şi altele care au legătură cu aceste nume şi merg înapoi în trecut, până în urmă cu câteva mii de ani î.Ch.
Există atât de multe legături genealogice între aceşti descendenţi hibrizi, încât aceleaşi legături se pot face şi prin alte rute. Pagina web care cuprinde genealogia familiei Piso este cea mai actualizată. Pe lângă cele două surse menţionate anterior, New England Historical Genealogy Society şi Burke’s Peerage, de mare ajutor mi-a fost un genealog din Statele Unite, care a studiat şi cartografiat descendenţii familiilor elitei timp de 26 de ani. Acesta doreşte să rămână anonim, iar motivele lui sunt lesne de înţeles.
Informaţii detaliate despre arborii genealogici ai familiilor sus-menţionate sunt disponibile pe Internet pe pagina web a familiei Piso şi la adresa vww.davidicke.com.

(va urma)
David Icke – Secretul Suprem, Editura Daksha
 yogaesoteric
19 martie 2017 

Cercetătorii suedezi au găsit un OZN pe fundul Mării Baltice! Obiectul datează de acum 140.000 de ani


Incredibil, dar adevărat! Cercetătorii suedezi au găsit la aproximativ 100 de metri adâncime, pe fundul apei, epava unei nave spaţiale care seamănă cu Millennium Falcon din Războiul Stelelor”, scrie click.ro.


Oceanografii au detectat o „anomalie” în 2012 când au cartografiat fundul mării. Echipa de cercetători condusă de omul de ştiinţă suedez Peter Lindberg a trimis un submarin teleghidat cu ajutorul căruia a fost descoperit un corp ciudat cu o circumferinţă de 200 de metri şi o formă circulară.
Se află într-un canion adânc de 25 de metri, de aceea a fost dificil să studiem fenomenul. Unii cred că obiectul «anormal» de aici datează de acum 140.000 de ani!”, a declarat cercetătorul Denis Asberg.
Iniţial cercetătorii au crezut că e vorba de turela unui tun de submarin şi ar data din timpul celui de al Doilea Război Mondial, însă informaţiile aduse la suprafaţă de submarin au infirmat ipoteza.

yogaesoteric
19 martie 2017

joi, 16 martie 2017

Recuperați-vă autoritatea divină ! (II)

Conversație cu Mama Divină  
(din emisiunea „O oră cu un înger”, din 23 feb.2017, realizată de Steve Beckow; channeler Linda Dillon

(selecțiuni – ultima parte)
Traducere Const. Mihăilescu

Mama Dinină (continuare):  Pe o imagine de ansamblu se pot observa progresele realizate de omenirea voastră. Voi ați putea spune, totuși: „Dar, Mamă, noi înțelegem asta, însă ne întrebăm de ce atunci suntem martori ai unui haos progresiv, în mai toate domeniile vieții de pe această planetă?” Eu vă răspund că ceea ce vedeți voi că se întâmplă acum pe Pământ este ultimul acces de furie al distrugătorilor de viață. În înțelesul Adevărului Absolut, se produce distrugerea iluziei și expunerea pe multe fronturi a esenței urii, lăcomiei și abuzului. În acest vârtej chiar și protagoniștii acestor tipuri de manifestare resimt durerea neîmplinirii, frustrarea pentru neputința lor de a avea totul, de a domina peste toate. Puterea pe care o au niciodată nu li se pare suficientă, niciodată nu le conferă siguranța de a o păstra, niciodată nu le piere teama că vor fi deposedați, mai ales că ceea ce și-au pus deoparte nu este consecința unui act corect de acumulare. Nu contează.
Dorința de exercitare a controlului asupra cuiva nu poate produce adevărata bucurie. Cu cât sunt mai contrariați cu atât ei resimt durerea izolării, acțiunile lor devin mai grotești, mai iraționale și mai inumane.
Voi observați-le acțiunile și nu vă implicați în asemenea manifestări. Mai de grabă trimiteți-le iubire și dorință de a se îndrepta.
Ar fi necesară o asemenea atitudine dat fiind faptul că deciziile colectivității primează în procesul trezirii și ascensiunii la nivel de comunitate.
Ființele au decis să acționeze și să ascensioneze împreună, și împreună cu planeta lor, deoarece această modalitate asigură o mai mare eficiență și operativitate. A fost decizia și dorința sufletelor să acceadă în grup, ceea ce le asigură o mai rapidă recuperare a ceea ce s-a pierdut de-a lungul timpului. 
Când vorbesc despre perioade de timp Eu nu mă refer la ceea ce a fost ieri comparativ cu ceea ce este astăzi. Eu cunosc volatiliutatea emoțiilor umane în procesul deplasării conștiinței în sus sau în jos. 

Majoritatea celor pe care i-am împuternicit, în special Yeshua, au fost de acord că acesta este momentul împlinirii civilizației umane și a planetei Pământ.
Dar prin „împlinire” voi nu trebuie să înțelegeți starea maximă la care ați putea ajunge, de atunci în colo totul devenind stagnare. Este doar o etapă. Metaforic vorbind, este ca și când doi elevi ranchiunoși unul față de altul, ar decide să-și rezolve litigiile printr-o bătaie în curtea școlii. După o luptă corp la corp, în care și-au împărțit pumni umflându-și reciproc nasurile, ajung repede la concluzia că rănirea nu-i avantajează, și se decid la pace, fiecare gândind că va căuta o altă soluție, sau că, de fapt, bătaia era fără obiect. 
Împlinirea este glorioasa bucurie și celebrarea a ceea ce din totdeauna a fost planificat nu numai pentru planetă și regatele de pe ea, dar și pentru fiecare dintre voi, căci acest sentiment de izolare sau de luptă este nebenefic pentru toți.
SB: Nu ma-și sătura nicodată de ceea ce ne spui, Mamă. Întrebarea pe care mi-o pun este legată de ceea ce se cheamă autoritatea noastră divină. I-am auzit nu o dată pe Maeștri Ascensionați, pe Galactici ori Compania Cerului, făcând referire la autoritatea divină. De fapt, în ce constă și cum ne putem asuma autoritatea divină? Ce inseamna asta, mai exact și ce presupune?
MD: O întrebare genială. Eu vă asigur și confirm că fiecare dintre voi are și poate dispune de autoritate divină, ea făcând parte integrantă din Sinele vostru divin acordat fiecărei forme umane, oriunde s-ar afla în Grădina Marii Creații.
Reticența voastră manifestată uneori, eu nu o critic și nici n-o pedepsesc vreodată, deși îmi crează momente de întristare căci văd și știu că neînțelegerea dumnezeirii voastre vă face să vă răniți reciproc, leziunile cele mai dureroase fiind cele ale inimii. A existat o reticență foarte mare la nivel individual și colectiv din partea ființelor umane atunci când a fost vorba să înțeleagă și să accepte autoritatea divină.  (nota C.M.: cred că face referire la momentul în care civilizația umană s-a raliat rebeliunii luciferiene)
Desigur, primul pas s-a făcut la nivel individual.
O parte din această reticență a fost abuzul foarte adânc impus de autoritate pe planeta voastră. Astfel că mulți dintre cei care doresc să pună la baza gândirii lor iubirea, consideră că uneori autoritatea s-a manifestat prin costrângere, prin impunerea cuiva să facă ceea ce i se dictează, ceva departe ce convingerile și dorința sa. Nu la aceasta ne referim noi când vorbim despre autoritatea divină.

În primul rând pentru că „voi” sunteți „noi”, deși fiecare dintre noi este complet și pe deplin autonom. Aceasta caracterizează darul care vi s-a făcut și independența de a vă utiliza voința liberă. Regretabil este că nu o dată voința voastră liberă v-a fost încălcată, printr-o înțelegere aberantă a acestui termen, ceea ce pe mulți dintre voi vă face să ezitați sau să fiți reticenți atunci când vi se vorbește din nou despre utilizarea autorității. 
Chestiunea este că, sub niciun motiv, nu se va putea merge înainte dacă ființa nu-și va asuma autoritatea divină originală care i-a fost conferită. Cine altcineva ar trebui să și-o asume în locul vostru, pentru a vă fi vouă de folos?

Acum, dați-mi voie să fiu o mamă foarte practică, ipostază pe care niciodată nu am cunoscut-o (chicotește). Am avut șansa de a crea și de a naște atunci când mă aflam în forma pe care o aveți și voi.

În Planul Divin al creării voastre s-a prevăzut ca acea scânteie de divinitate, să se regăsească în fiecare formă umană. În termeni foarte practici, asta presupune că ați fost autorizați să vă folosiți de autoritătea care vi s-a dat, pentru a avea responsabilitatea pentru propria voastră viață, pentru gândurile pe care le emanați, pentru sentimentele pe care le puteți avea, pentru comportamentul și acțiunile pe care vă decideți să le aveți, pentru fiecare pas pe care-l faceți, în orice dimensiune și în orice timp v-ați afla în acest univers. 
Dar, Eu nu voi merge să vă țin de mână deoarece asta ar crea confuzie și v-ar știrbi din independență și din autoritate.
Dacă nu vă asumați autoritatea asupra existenței voastre - gândind în termeni practici această viață - atunci ce se va putea întâmpla? Veți intra în derivă.

Sunteți, de fapt, în mijlocul oceanului înfuriat care vă izbește și vă răsucește barca în toate direcțiile, iar voi trebuie să vă hotărâți repede în ce direcție să vâsliți și cum să vă plasați față de valurile care vă izbesc ambarcațiunea. Cu cât veți fi mai nehotărâți, mai indeciși, cu atât veți fi mai expuși. Asta înseamnă să vă exprimați cu tărie autoritatea divină, folosindu-vă liberul arbitru și hotărând repede direcția în care veți vâsli.
Degeaba vă veți lua mâinile de pe vâsle pentru a le ridica către cer. Ar fi cea mai nepotrivită alegere.
Puteți dispune de înțelepciunea voastră interioară cea mai magnifică, pentru a vă utiliza cu pricepere și măestrie cunoașterea.
În clipele de restriște, barometrul durerii voastre vă va spune cât de departe sunteți de alinierea cu Sinele vostru Divin și, prin urmare, cu cel care sunteți voi de fapt.

Există momente când cea mai potrivită atitudine este cea care te îndeamnă să nu faci nimic. Dar, de fapt, întotdeauna „ a nu face nimic” înseamnă o anume atitudine, diferită de nimic. Chiar și postura de observator neimplicat însemnă adoptarea unui mod de a reacționa. Este o iluzie să credeți că vouă, conceptul de autoritate divină vă este străin și departe de atitudinea voastră de fiecare moment. 
Dacă alegeți să ignorați acest concept, veți avea o anume reticență în a vă trăi bucuria pe care v-o poate oferi îndeplinirea scopului. Este adevărat că pot fi momente în care anumite decizii se dovedesc adevărate provocări.
Dar asta vă dovedește puterea nu slăbiciunea, curajul, vitejia, determinarea cu care lucrați pentru a vă întoarce ACASĂ.
De prea multe ori reticența și modestia voastră au însemnat: "Ei bine, eu nu vreau să calc în picioare pe cineva, precipitându-mă.", în timp ce, de fapt, permiteați altora să vă calce pe voi în picioare. Planul Meu și al Nostru nu este și nu a fost niciodată așa.
Planul Divin este armonios, este ca un dans în care dansatorii se sincronizează perfect și nu se calcă pe picior. Accept că, uneori, pot fi făcuți și unii pași greșiți, pentru că partenerii chicotesc și se „contopesc”, dar asta numai din dragoste, din plăcere. Dansul lor nu este un preambul al războiului. 
Știu că mai ales Lucrătorii Luminii manifestă uneori o lipsă de curaj în a-și manifesta autoritatea de teama de a nu se interpreta ca atitudine dictatorială, intenție de control sau înfatuare. Însă, atunci când ceea ce faci are deplină justificare, când o faci pentru că ești cel mai calificat pentru acea muncă, este cel mai potrivit ca autoritatea ta, expertiza ta să fie manifeste, căci altfel, administrarea, conducerea, creația vor fi lăsate pe seama celor nepricepuți, oportuniștilor, celor care vor considera că totul li se cuvine. 

Iubiților, dacă cel priceput, cel calificat nu se manifestă în domeniul său de expertiză, atunci cine ar trebui să o facă? Amatorii, oportuniștii? Sunt destui. Însă, lăsată pe mâna lor, societatea nu va cunoaște progresul, evoluția, ci dezordinea, nedreptatea, inversarea valorilor, regresul.

Aceasta este o planeta a diversității, a frumuseții, și ea va trebui să devină curată din nou. Această largă acțiune este în curs de desfășurare. 
Pentru purificarea planetei nu sugerez să angajați sau să vă transformați în exterminatori ai vieților celor vinovați ci doar să vă măriți exigențele și intoleranța față de cei care vă distrug, în diverse moduri, planeta.
În acțiunea de reeducare a celor care nu înțeleg că pentru a exista ei, planeta trebuie ocrotită, aveți tot sprijinul nostru. Prin portaluri noi sau reactivate, vi se trimit în continuare energiile cele mai potrivite pentru creșterea conștiinței (prin creșterea vibrației) dar și energii purificatoare. 

SB: Mamă, tocmai am auzit spunându-ne că suntem sau vom fi asistați la fiecare pas pe drumul pe care ne-am înscris. Am o întrebare legată de aceasta. Dacă aș ajunge pe Noul Pământ cu corpul, mintea, inima și voința pe care le am acum, mă tem că nu voi fi capabil să facă față provocărilor. Uneori mă gândesc la mine ca la o baterie care s-a cam descărcat. Cum voi putea face față? Voi avea eu puterea, inteligența necesară și voința de a fi apt pentru noua stare?
MD: Da. Mai întâi de toate, îți poți reîncărca „bateria” prin Mine. Poți cere, deasemenea o conexiune cu Arhanghelul Mihail. Spun acest lucru pentru voi toți, deoarece majoritatea dintre voi, cei care auziți sau citiți mesajul din această seară, veți fi calificați pentru Noul Pământ. Veți avea suficientă energie, veți avea pregătirea fizică și mentală să faceți această călătorie. Aceasta, la nivelul determinării pe care o manifestați acum. Am motive să cred că nu veți renunța acum, când  mai este atât de puțin de mers.

Apoi, desigur, energiile pe care le primiți se schimă, se schimbă. Ele curg prin voi, prin respirația voastră.
Gândiți-vă la respirația voastră ca la o cale prin care pătrunde energia ce vă conectează la infinitul câmp universal. Energia aceasta vă dă tot ceea ce aveți nevoie, vă dă putere și din ce în ce mai multă înțelegere. 
Scopul inițial a fost ca voi să cunoașteți iubirea. Motivul pentru care fiecare dintre voi s-a născut este să cunoască bucuria, plăcerea, entuziasmul, experiența de a fi în această formă în viața în care ați ales să fiți.
Nu o faceți de unul singur, sunteți tot timpul ajutați și sfătuiți. Da, toți aveți talente unice, abilități, autoritate și roluri de jucat. Fiecare rol are importanța sa, fiecare piesă jucată este viață.
Vor exista discuții aprinse pentru a stabili care este cea mai bună cale de urmat? Desigur. Aveți acest drept, aveți dreptul de a înțelege ceea este cel mai bine de făcut.

Aveți tendința de a diseca lucrurile și se justifică această tendință prin faptul că voi sunteți entități deosebit de complexe, deși fiecare dintre voi este un original.
Când ceea ce faceți corespunde dorinței și alegerii inimii voastre, să fiți siguri că ați fost în autoritatea voastră divină.

Vă invit să vorbiți mereu cu Mine, să vă adresați Mie, să vă bucurați cu Mine și, dacă uneori trebuie, să plângeții cu Mine. Eu voi fi totdeauna cu voi, cu fiecare dintre voi.
SB: Ei bine, ne apropiem de finalul emisiunii, Mamă, fapt pe care, desigur, îl cunoști. Există ceva ce ai dori să ne mai spui, în încheiere?
MD: Da. Oricât aș merge pentru a descrie un cerc complet, mereu mă voi întâlni cu voi, copiii Mei iubiți, chiar dacă unii dintre voi încă sunteți nesiguri, unii resimțiți lipsuri. Cu siguranță însă că toți vă veți decide să vă îndreptați spre Lumină. Întoarceți-vă la Mine, căci aici veți găsi mereu iubirea, mângâierea, pacea și echilibrul. 
Vă las cu dragostea Mea. Ramas bun.

http://counciloflove.com