Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

marți, 16 mai 2017

Mesaj de la Ghizii Angelici: Înregistrările Akashice

(12 mai: channeler Teryn Crimi)
Traducerea Const. Mihăilescu

Astăzi dorim să ne concentrăm atenția asupra Înregistrărilor Akashice. Există multe întrebări legate de Înregistrările Akashice și intenția noastră este să lămurim cât mai multe dintre ele.
Ne vom referi nu numai le ce sunt aceste întregistrări dar și la modalitatea prin care ele pot fi accesate la modul conștient.
În această perioadă, mulți dintre voi încep să devină conștienți de puterea pe care o au și încep s-o utilizeze în toate domeniile.
Pe măsură ce evoluați, vă recăpătați și cunoașterea  care a rămas "ascunsă" în propfunzimea ființei voastre.
Înregistrările Akashice reprezintă, în esență, înregistrarea a tot ce este, tot ce a fost vreodată și tot ce va fi în viitor. Această afirmație îi poate pune în încurcătură pe unii dintre voi, căci ei se vor întreba: „Cum poate să se facă o înregistrare a ceva care se va petrece în viitor?” și apoi: „Cum mai stăm cu dreptul liberului arbitru, dacă, în avans, putem da forma finală pe care o va avea un act, un eveniment?”
Încercăm să dăm răspunsurile cele mai pertinente la acest tip de întrebări.
Mai întâi, vă cerem să țineți cont de faptul că „timpul”, după cum mulți cunosc, este o iluzie. Noțiunea nu se referă la o realitate irefutabilă și ea are utilizare și sens doar în dimensiunile inferioare, în care operează liniaritatea în desfășurarea evenimentelor. Numai în aceste dimensiuni se poate vorbi despre trecut, prezent și viitor.
Cu toate acestea, așa cum ne-am exprimat de mai multe ori și cu alte ocazii, din perspectiva noastră, timpul este pur și simplu un marcăr, o noțiune introdusă în realitatea celor aflați în dualitate. Este ca si cum ai folosi marcarea paginilor unei cărți, paginarea, pentru a avea o anume ordine. Însă, atunci când începi să o citești, acea carte exista deja și ea conține toate paginile care o compun. Când ajungi cu cititul la o anumită pagină, nu înseamnă că cele citite deja dispar din carte și nici că următoarele pagini încep să compună cartea abia atunci când tu ajungi să le citești. Cartea era acolo, conținând toate filele, atât pe cele pe care le-ai citit, pe cea pe care o citești și pe cele care urmează să le citești.
Deci, cartea nu conține doar pagina pe care o citești tu la un anumit moment.
Apoi, ipoteticul cititor are dreptul și posibilitatea de a citi la rând fiecare pagină, dar dispune și de dreptul de a reveni la unele pagini deja citite ori, dimpotrivă, să citească, din curiozitate, unele dintre filele care urmează. Prin aceasta el nu a schimbat în nici-un fel conținutul cărții, doar și-a reîmprospătat memoria ori și-a satisfăcut curiozitatea.
Dacă cunoști „tehnica” și ai abilitatea, simplă, de altfel, de a accesa filele din față ori pe cele care urmează, îți poți reaminti, ori poți afla în vans cam ce s-a întâmplat cu „acțiunea” poveștii din carte.
Deși ar fi simplu, majoritatea „cititorilor” nu știu cum să dea „paginile” înapoi sau înainte [ori să, zicem că, nu au posibilitatea de a se folosi de partea corpului abilitată să facă asta; (mâna care dă pagina, în acest caz)].
Sperăm că analogia vă va înlesni înțelegerea!
Rezultă, din această metaforă, că timpul nu este decât modalitatea aleasă pentru desfășurarea evenimentelor care, pot fi așezate liniar (una după alta), „pe sărite”, ori simultan.
Trecutul, prezentul și viitorul sunt deci pur și simplu perspective, unghiuri, din care poate fi privit un eveniment care, în realitate, poate fi văzut și în integralitatea lui. 
Totul se definește prin eternul moment de ACUM.

Cu toate acestea, deși Înregistrările Akashice reprezintă evidența totalității evenimentelor care au avut, au și vor avea loc, ele nu sunt statice ci se află într-o permanentă și continuă schimbare și evoluție. (Ei, cu asta chiar că v-am încurcat de tot!). Ne dăm seama că afirmația aceasta e destul de dificil de înțeles și acceptat de către cineva care trăiește în lumea liniarității și dualității. Vom încerca să explicăm, potrivnic fiindu-ne timul liniar.
Vom proceda la o simplificare în favoarea unei mai ușoare înțelegeri.

Înregistrările Akashice se schimbă și evoluează odată cu creația și cu voi toți, care sunteți produse ale creației. Aceasta este cheia înțelegerii modului în care istoria, evenimentele trecute, evenimentele viitoare și căile de viață pot fi și sunt permanent modificate.
Folosim noțiunile de „timp” și „trecut” pentru a vă ajuta să înțelegeți mai bine explicația pe care noi o dăm.
Când schimbați o credință înrădăcinată, învățați o lecție de viață, stăpâniți o provocare sau creșteți și evoluați în conștiință, în esență, schimbați toate celelalte versiuni ale tot ceea ce se înțelege prin "voi".
Toată cunoașterea, întreaga experiență este păstrată în Înregistrările Akashice pentru ca istoria și acumulările lumilor să nu se piardă și să poată fi accesate de toți ceilalți, care le preiau în memoria lor subconștientă, cu scopul de a beneficia de ele atunci când este nevoie de ele. În acest mod, civilizația nu trebuie să o ia de fiecare dată de la capăt ci să urce noi trepte ale cunoașterii, plecând nu de la zero ci de la un anumit nivel. Este modalitatea prin care este asigurată evoluția și se evită o stereotipă repetare.

Din perspectiva noastră, "trecutul" este la fel de probabil ca și "viitorul". Acest lucru vi se poate părea absurd, ca urmare a percepției și convingerilor voastre legate de cronologiea trecut, prezent ș viitor. Dar noi vă spunem că ceea ce faceți voi astăzi nu influențează doar viitorul dar și trecutul (Absurd, nu?). Aceste modificări nu sunt percepute de voi nu pentru că ele nu ar exista ci pentru că, în conceptele realităților duale, voi nu dispuneți (ori nu știți să folosiți) de instrumentele potrivite. 

Când are loc tranziția de la lumea fizică la cea non-fizică, fiecărui suflet li se oferă posibilitatea de a accesa, la modul conștient, Înregistrările Akashice, pentru ca el să cunoască întreaga istorie, întreaga experiență și, în funcție de aceasta, să-și revizuiască (și să-și rectifice) viața pe care tocmai a trăit-o. Acțiunea este similară vizionării unui film holografic al întregii vieți. În acest film este „înregistrat" ​​fiecare gând, persoană, credință, experiență și decizie care au avut loc vreodată în viața ta, pentru a te ajuta să înveți mai bine și să crești din ceea ce ai experimentat.
Acum, imaginați-vă că aceste înregistrări nu cuprind doar una dintre viețile voastre, ci toate viețile pe crea le-ați avut ca suflet. Și nu numai atât dar, acolo vei găsi și esența experiențelor prin care fiecare entitate a trecut. Veți avea deci acces la totalitatea Înregistrărilor Akashice, care constituie o imensă bibliotecă universală, pusă la dispoziția fiecărui suflet, cu scopul ca el să învețe ce trebuie să evite și ce poate alege ca model pentru viața următoare, pe care va începe să și-o pregătescă, ca program.
După cum am afirmat mai devreme, aceste înregistrări sunt în permanență "actualizate" și îmbogățite cu rezultatele experiențelor sufletelor.
Când o ființă învață sau creează ceva, atunci "rețeta" este plasată în Înregistrări și pusă la dispoziția tuturor sufletelor, pentru ca acestea să se ghideze mai bine și să poată evolua mai repede. Acesta este modul în care se asigură o continuă creștere și o continuă posibilitate de cunoaștere a experienței universale, ceea ce va oferi fiecărui suflet posibilitatea de a evolua.

Mulți se întreabă acum: „În definitiv, unde sunt stocate, (păstrate) aceste înregistrări?” Vă dăm un răspuns ....descurajant: sunt peste tot și nicăieri. Să ne explicăm.
Spațiul este o altă iluzie pe care ați acceptat ​​temporar să o percepeți, tot așa cum ați acceptat timpul. Din perspectiva noastră, spațiul, ca și timpul, nu există. 
Spunem că aceste înregistrări sunt peste tot pentru că ele sunt, de fapt, niște informații codificate și plasate în fiecare dintre celulele voastre, în fiecare componentă a AND-ului vostru. Sunt adică niște mărimi nefizice amplasate în particule fizice. Ele sunt mai degrabă stări de spirit aflate în realitatea vibrațională.    
Toate ființele au acces la aceste înregistrări, fără excepție. „Zidul” dintre voi și aceste înregistrări este nivelul vibrațional care poate sau nu să vă pună conștiința în rezonanță cu suportul energetic al acestor informații. 
Puteți obține accesul conștient la aceste înregistrări (adică puteți străpunge acest „zid”) cu ajutorul intenționării, deschiderii volitive la nivel profund și dorinței ferme de a aduce în câmpul cunoașterii și decodificării informațiile din aceste înregistrări. Desigur că, pentru a face acest lucru este necesar un anumit grad de purificare, de lipsă de opacitate, iar acestea se obțin nu numai prin educație ezoterică, spirituală dar și prin acel stil de viață care nu vă impurifică ci vă asigură menținerea unei fluidități care să nu tulbure curgerea energetică a informațiilor codificate. 
Cei care nu reușesc performanța sunt precum alpinistul care scrutează înălțimile dat nu le poate atinge căci nu și-a format masa musculară necesară, obținută prin multe ore de antrenament. 
O minte liniștită și o stare concentrată pe primire și acceptare sunt esențiale pentru a vă deschide calea către canalizarea informațiilor din tărâmurile superioare.
Prin intenție și practică, toate ființele pot recâștiga această abilitate.
Vă încurajăm să ne contactați, invocând prezența și asistența noastră; vom răspunde cu bucurie.
Sperăm că v-am fost de folos cu aceste succinte explicații.  
În dragoste și lumină, suntem Ghizii voștri Angelici.

http://www.angelic-guides.com


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu