Prin profunda mea prezență EU SUNT, invoc acum Flacăra Violet. Eu cer ca FV să curgă acum prin chakra coroanei mele spre inima mea și să se răspândească în fiecare celulă și particulă a corpului meu fizic, mental, emoțional și spiritual. Cer ca toate gândurile, vorbele și faptele mele întunecate să fie transmutate în lumină, indiferent când le-am creat. Așa să fie! (în sprijinul cititorului)

Totalul afișărilor de pagină

vineri, 26 mai 2017

SANANDA, 13 mai 2017.

Channeler Ann Dahlberg
Traducerea Const. Mihăilescu

Sunt Sananda, încântat să fiu din nou cu voi, în acest moment..
Împreună lucrăm la făurirea unei lumi a abundenței. Este timpul acum, dragi copii de pe Pământ, să facem testul modelului de lume pe care doriți s-o construiți. 
Sigur, mai sunt multe de făcut pe Pământul nostru drag căci tot ceea ce a fost distrus trebuie reparat sau înlocuit. Noile edificii, noua organizare, noile concepte trebuie să se bazeze cu necesitate pe energii noi, de frecvențe net superioare celor care au stat la baza construirii și menținerii dimensiunii 3D.

În această vastă muncă este bine să colaborați, să vă ajutați reciproc, atât în concepție-proiectare cât și în execuție. În felul acesta vă puteți dovedi atașamentul și iubirea față de Noul Pământ, trupul înalțat al Gaiei.
Acum a venit momentul să vă despărțiți cu iubire de Vechiul Pământ și să treceți cu încă și mai multă iubire la consolidarea Noului Pământ. El va fi casa voastră pentru o lungă perioadă de timp. (nota C.M.: cel puțin un ciclu cosmic).
În dorința voastră de a co-crea, unii știu ce trebuie să facă și sunt pregătiți, alții încă sunt nedumeriți, nu-și găsesc rolul și rostul sau, pur și simplu, se consideră excluși sau inutili în acest „joc” divin.

Dar transformările care apar nu se referă doar la ceea ce vă înconjoară, ceea ce este în afara voastră ci și la componentele și compoziția ființei voastre.
Deocamdată, în această perioadă de început, unii se descurcă foarte bine sau bine, alții încă nu s-au dumirit.
Însă modificări ample și de profunzime se produc și în corpul planetei, Pământul, care se primenește și se transformă în Noul Pământ. Pe Mama Pământ, unele locuri au atins deja echilibrul perfect și necesar suportării și adaptării la noile frecvențe. 
Mai este însă mult de lucru în zonele cu încărcătură negativă puternică, care, în general corespund locurilor cu multă poluare, atât fizico-chimică cât și morală. 
Există multe locuri pe planetă unde toxinele au pătruns în toate formele de relief dar și în organismele vii (plante și animale) care se hrănesc cu produse compromise și dăunătoare unei dezvoltări normale. Acest lanț ucigaș va fi întrerupt cât de curând.
Există locuri pe planetă unde s-au produs adevărate găuri energetice și unde se vor efectua ample lucrări de reabilitare. Acolo s-au produs fenomene de dezintegrare (nota C.M.: cazul Cernobâlului). Cu toate acestea, există soluții pentru orice tip de degradare, perioadele de normalizare fiind însă diferite. Cel care a făcut „Cerul și Pământul” știe cum trebuie procedat pentru ca nimic din ființa Lui să nu rămână compromis pentru vecie.
Multe minuni pot avea loc în zilele acestea și voi le veți trăi și le veți evoca în poveștile voastre. Puterea iubirii și a intenției este nemăsurată. În calitatea voastră de co-creatori, voi, ființele umane, aveți nu numai posibilitatea și abilitatea dar și datoria să fiți participanți activi în desfășurarea acestui amplu proces.
Când sunteți suficient de mulți, voi vă amplificați exponențial puterea creatoare, și puteți face adevărate minuni. De fapt, aproape fiecare dintre voi este autorul unor minuni mai puțin remarcate și intrate în obișnuint.
Noua Eră pe Pământ va fi edificată în primul rând de ființele umane, aceasta fiind o datorie de onoare și un gest de mulțumire și recunoștință față de Mama Gaia. 

Acum sunteți mulți care vă veți revărsa abundența inimii peste întreaga planetă. Lucrători dedicți muncii de la inimă la inimă, sunt angrenați acum în restaurarea Pământului. Exempul lor va fi urmat de alții, din ce în ce mai numeroși și mai hotărâți să repună planeta pe alte baze, bazele Luminii și frăției între oameni și natură.

În curând Pământul va face „gesturi” semnificative spre cei care s-au angajat benevol în ampla acțiune de restaurare planetră, devenind observabil faptul că abnegația cu care ei s-au implicat, cu dăruire totală, nu rămâne nerăsplătită. 
Dar nu numai pe Pământ vor fi recunoscuți și binecuvântați „făcătorii de bine” ci și în Ceruri, unde li se vor înălța cântece îngerești, adevărate alaiuri de trâmbițe și de coruri care-i vor lăuda și-i vor recunoaște ca pionieri ai salvării planetatre. 

Eu, Sananda, sunt mișcat până la lacrimi de ceea ce văd astăzi că se întâmplă pe Pământ. 
Iubiții mei, începem să culegem roadele muncii noastre plină de dăruire și iubire. 
Pentru asta am lucrat. Acestea sunt vremurile la care am visat și iată că ele s-au ivid în orizontul planetar apropiat. Este o stare minunată și fantastică, iar inima mea se extinde cu dragoste peste Pământul nostru, peste voi, peste tot ce există acum pe această încercată planetă. Peste puțin timp veți vedea și înțelege ceea ce am vrut să spun prin aceste cuvinte.

Acum vă las în pace, copiii mei de pe Pământ și convins fiind că vă veți continua minunata muncă pe care ați început-o, și la care particip și Eu.
Tot ceea ce faceți din inimă, mare sau mic, va fi răsplătit așa cum se cuvine de Ceruri.  Voi sunteți darul lui Dumnezeu făcut universului, și sunteți meniți să aduceți bucurie Tatălui Cersc, care vă iubește nemărginit și vă ocrotește oriunde v-ați afla..
Cu cât vă apropiați de Lumină, cu atât înțelegeți că niciodată n-ați fost singuri, și mereu asupra voastră s-a întins aripa protectoare a Duhului.

Sosirea voastră în sferele mai înalte este așteptată și dorită, ea reprezentând o îmbogățire a Marii Familii, care nu v-a renegat niciodată.
Aflându-vă atât de aproape, nu trebuie să vă precipitați dar nici să vă opriți din mersul vostru hotărât spre destinație.
Tratați totul cu calm și încredere! 


„Poarta de intrare” se vede deja. Nu simțiți în aer freamătul ocazionat de sărbătorile care se pregătesc pentru sosirea voastră?
TIMPUL ESTE APROAPE, dragii mei copii de pe Pământ.
Întoarcerea a început și abundența iubirii se răspândește peste tot Pământul, cu o viteză tot mai mare.
DUMNEZEU ESTE CU VOI !
Namaste,
Sananda

 Sursa:  www.sananda.website


joi, 25 mai 2017

Lord Melchizedek, 13 mai 2017


Channeler Victoria Cochrane.
Traducerea Const. Mihăilescu.

Geometria sacră este o armă puternică atât pentru victoria BINELUI cât și a RĂULUI.
Ea folosește forțele Universului pentru a valorifica energia și pentru a o amplifica într-un mod care altfel n-ar fi posibil.

Imaginile de mai jos, sunt făcute din Lumină și au proprietatea de a transforma energia cu o viteză adaptată la posibilitățile voastre de acumulare.Viteza cu care se transmite lumina este bine documentată de știință, dar frecvența ei de vibrație este remarcabilă atunci când este combinată cu forma.
Modele dimensionale întâlniți peste tot. Copiii învață despre formele 2D și 3D, care alcătuiesc lumea voastră, dar formele și modelele vin în formațiuni dimensionale mult mai complexe, și pot fi folosite pentru a modifica realitățile.
Geometria sacră a fost folosită de mult timp de către forțele întunecate, de cei care doresc să modifice realitatea pentru a se potrivi propriilor lor scopuri egoiste. Și, din păcate, au reușit, în multe privințe, să facă din Pământ un loc înfricoșător de trăit.

Cu toate acestea, cei care lucrează în Lumină folosesc  geometria sacră pentru a crea realități dimensionale superioare, și această practică este cea care salvează Pământul de la dispariție.
Frecvențele dimensionale mai înalte ale conștiinței sunt direct legate de energia unicității și a iubirii necondiționate, care este energia Sursei Supreme, Creatorul a tot ceea ce este. 
Atunci când forma geometrică ușoară și sacră este exploatată de conștiința oamenilor, multă lumină poate fi trimisă lumii cu viteza gândirii, care este mai rapidă decât viteza combinată a luminii și sunetului. Din ultima afirmație, puteți înțelege atât potențialul lucrurilor mari, cât și al nenorocirilor înfricoșătoare.Vă propun acum să vă luați un scurt răgaz și să vă gândiți la viața voastră și la tot ceea ce este în neregulă cu ea. Dacă vă concentrați energia asupra elementelor negative ale vieții voastre, cu ce realitate vă confruntați ca potențial? Ce culori și forme geometrice sunt asociate cu o viață plină de greutăți, traume emoționale și durere? Cum credeți că trebuie să schimbați această realitate, pentru a avea experiențe pozitive în viața voastră?
Acum, îndreptați-vă gândurile către fapte și realități pozitive și concentrați-vă pe tot ceea ce este bun în viața voastră. Ce vă face să fiți mulțumiți, ce vă produce satisfacție? Ce aduce Lumină în viața voastră?
Pe măsură ce vă concentrați asupra aspectelor pozitive ale vieții voastre, observați ce culori și ce forme vă vin în minte, și se asociază cu aceste stări? Observați diferența marcantă în modul în care vă percepeți realitatea și potențialul de a manifesta lucruri bune în viața voastră.
Cadrele negative și desenele geometrice ale conștiinței pot fi situate în diferite dimensiuni și se manifestă pe diferite frecvențe de vibrație.  
Puteți vedea acum că procesele gândirii au propria lor formă și culoare sacră cu care creează dimensiuni ale realității care se manifestă ca adevărate pentru voi?

Pentru a vă plasa în cea de-a cincea dimensiune, care este o dimensiune superioară, și destinație a procesului de înălțare în care vă aflați, trebuie să creați mai întâi „diamante” de lumină în jurul câmpurilor voastre energetice, câmpuri libere de densitatea gândirii care este caracteristrică a celei de-a treia dimensiuni.
Trebuie să deveniți conștienți de voi înșivă, ca ființe spirituale ale luminii, prin care se manifestă Lumina.
De asemenea, trebuie să vă eliberați de natura egotică care este fundamentală în existența umană în planul pământesc.
Nu este ușor să faceți această schimbare mai ales că trebuie să fie un proces continuu; în anumite aspecte, puteți să începeți să vă manifestați pe frecvențe ale dimensiunii a cincea, iar în alte aspecte ale vieții, veți constata că încă sunteți aliniați la frecvențele celei de a treia dimensiuni. De unde veți ști asta, adică în ce situație vă plasați, ca gândire și simțire, în dimesiuni superioare ori în 3D? 
Când situația sau aspectele conjuncturale vă aduc teamă, neîncredere, enervare, stress, inadaptabilitate, puteți trage concluzia că rezonați cu câmpuri de joasă frecvență. 
Ca o certificare a acestei presupuneri, obsevați că ați utilizat doar rezultatele și concluziile pe care vi le-a impus mintea. Întrebați-vă dacă inima voastră acceptă deducțiile minții. Dacă apar diferențe, concluzionați, încă o dată, că nu vă aflați pe „teritoriul” 5D.
Pentru a crea o altă realitate, faceți o nouă alegere, orientându-vă asupra unei situații care ați dori să se manifeste în realitatea voastră. 
Ființa voastră mereu trebuie să facă alegeri, mereu se află în procesul de confirmare a unor realități. 
Există totdeauna o lucrare în care sunteți angrenați, chiar și atunci când dormiți. Ca uman, viața pe Pământ vă pune în față realități dintre cele mai dure, însă rezultatele sunt pe măsură. 
Viața pe Pământ este o școală dură dar căutată de foarte multe suflete, căci ele cunosc cât de necesare sunt aceste experiențe în procesul evoluției.

Profunda adâncime a geometriei sacre se manifestă în jurul vostru și este detectată de frecvențele luminii pe care sunt acordate vortexurile corpului, adică chakrele din aura voastră.
Pentru a mări adâncimea luminii și a formei sacre în corpul vostru spiritual, trebuie mai întâi să lucrați asupra densității în corpurile voastre emoționale, mentale și fizice.

Lucrând de o manieră pozitivă, fiind recunoscători și deschiși la experiențele pe care vi le propune viața, având încredere că și experiențele neplăcute vor să vă transmită ceva, considerați cu calm că totul vine deloc întâmplător la întâlnire cu voi. 
Cu calm și deplină înțelegere, dați la o parte ceea ce nu vă mai folosește și alegeți noi experiențe, convinși fiind că nimic nu vine la voi din întâmplare. 
Nu uitați că voi sunteți la volanul „vehicului” vostru. După ce ați depășit un eveniment, ștergeți-l din minte și faceți loc altuia.
Nu permiteți fricii să vă retrogradeze frecvența de vibrație la dimensiunea 3D. Realitățile voastre sunt creații ale minții voastre. Le puteți schimba dacă ele nu concordă cu așteptările voastre.
Și mai este ceva: nu uitați că ridicarea conștiinței voastre are loc doar atunci când ea intră în rezonanță cu conștiința Creatorului.
Eu sunt în slujba voastră. Lord Melchizadek.

https://victoriacochrane44.com


Aprecieri ale Arhanghelului Mihail făcute în emisiunea ”O oră cu un înger”


(24 mai 2017; moderator Steve Beckow)
Traducerea Const. Mihăilescu.

Arhanghelul Mihail și cu mine avem conversații periodice pe tema evoluției, încă din ianuarie 2016, eu simțindu-mă foarte onorat pentru aceasta. 
Evoluția spirituală este asemănată cu o scară, denumită în Biblie  "scara lui Iacov", în sufism "scara spre cer" iar în hinduism și budismul, "marele lanț al ființei”.

În cursul discuției, Mihail a arătat că viziunea noastră convențională asupra evoluției spirituale nu este corectă în multe privințe.
Amintesc că în concepția convențională drumul nostru evolutiv trece prin 12 dimensiuni și fiecare dintre acestea este divizat în câte 12 subplanuri, după care avansăm (sufletul nostru) în tărâmul angelic, adică devenim îngeri proveniți din ființe umane.
Și în tărâmul angelic ar exista 9 ordine ierarhice de îngeri, cel mai avansat fiind cel al serafimilor care sunt plasați, ca nivel de conștiință, cel mai aproape de Dumnezeu.
Ultima treaptă evolutivă ar fi starea în care sufletul fuzionează cu Dumnezeu.

L-am întrebat pe Arhan. Mihail dacă acest concept este corect.
- Da și nu, mi-a răspuns el. Ordinele angelice nu sunt ierarhizate. Nu toți oamenni (sufletele lor) devin îngeri dar mulți dintre ei, care urmează calea sfințeniei, ating acest înalt nivel de curățenie și de conștiință. 
Oricum, este necesar un înalt nivel de angajare și smerenie, pentru ca un suflet să atingă și ultima stare de spiritualizare.
Lipsa de progres poate amâna atingerea acestui înalt țel sau poate face ca aceasta să nu se întâmple niciodată. Important de știut este că toate suflete au dreptul și posibilitatea de a urca absolut toate treptele evoluției, neexistând restricții în acest sens, altele decât cele pe care chiar sufletul și le alege și și le impune.

De asemenea, el a spus că există momente diferite când putem "să ne întoarcem Acasă", după care pornim, din nou, într-un ciclu existențial, cu scopul de a ne îmbogății experiența.
Viteza cu care un suflet progresează depinde și de îndrumătorul spiritual pe cate și-l alege. Calea adorației Mamei Divine este cea mai indicată pentru ființele umane de pe Pământ, și nu numai.
Arhanghelul spune că au existat în istoria umanității numeroase momente și situații în care poziția noastră interdimensională s-a schimbat. Asemenea schimbări au existat din cele mai vechi timpuri.
Trecerea dintr-o dimensiune în alta a depins mereu și de sistemele noastre de credință adoptate dar și de nivelurile energetice din anumite perioade, unele dintre acestea fiind atât de scăzute încât au blocat aproape procesul evolutiv. 
  
AAM spune că va continua discuția pe această temă, în întâlnirile viitoare.
Steve.

http://goldenageofgaia.com


miercuri, 24 mai 2017

Cory din Pleiade.


(18 mai 2017; prin Paula Foress)  
Traducerea Const. Mihăilescu.


Din ce în ce mai mulți oameni descoperă acum și răspund la posibilitatea de a crea ceea ce intuitiv simt că este bine pentru ei.
Progresiv, voi descoperiți că puteți să vă conectați cu alții, să vă apropiați și să faceți analize comparative, cu ajutorul unor bune intenții. Curajul, libertatea, dragostea și bucuria se trezesc într-un număr din ce în ce mai mare de ființe umane. Ele descoperă că sunt capabile să vadă mai clar, poate spre uimirea lor, iar puterea de a schimba devine mai pregnant operativă.
În plus, ați început să înțelegeți că cei de la putere nu au nici măcar intenția de a se schimba; politica lor este să vă inducă în eroare, în continuare, să vă promită ceea ce nu vor realiza niciodată pentru voi. Iar voi, în lungul exercițiu al naivității, continuați să-i credeți, după care deveniți frustrați că v-ați lăsat iarăși păcăliți, și vă luați angajamentul față de voi înșivă că data viitoare veți fi mai realiști. Când însă se apropie momentul în care vă puteți manifesta puterea, ei, cei „unși cu toate alifiile”, vă promit din nou și se prefac că dau atenție la ceea ce le cereți. Și totul se repetă...
La nivel mai general, discuțiile despre pace, justiție și condiții de viață îmbunătățite sunt doar cuvinte goale, aruncate pentru a vă prosti.  Ei se prefac că vor să vă conducă pentru ca vouă să vă fie mai bine. Da, doar se prefac, pentru ca, din nou, să le dați puterea de a vă conduce, de fapt pentru a vă lua și ceea ce v-a mai rămas. Cu cât sunteți mai mulți, voi cei care-i alegeți, cu atât puterea lor crește iar a voastră dispare.
Nimic nu va conta mai mult decât solidaritatea, unirea voastră. Binele pe care-l doiriți și pe care-l căutați, nu-l veți găsi dacă-i împuterniciți pe alții să vă gestioneze viața și interesele. Într-adevăr, colectivități de oameni, înzestrate cu mijloace de stăpânii lor, se angajează în lupte cu colictivități (țări, popoare, straturi sociale) știind că luptă pentru o cauză dreaptă. De fapt, ei sunt cei sacrificați de la început pentru a-și apăra stăpânii și călăii. Agresiunea dintre cei mari este de fațadă; agresiunea dintre voi este însă cât se poate de reală. Voi vă anihilați reciproic și vă auto-sacrificați, manevrați de cei care trag sforile.

A venit vremea când trebuie să vă deșteptați, să deschideți ochii și să vedeți că nu cei din fața voastră vă sunt dușmanii ci cei care vă împing de la spate. Față de cei din față nu vă îndreptați armele ci întindeți-le mâna, pentru ca, împreună, să vă preluați destinele și viitorul.
Lumea pe care v-o doriți (mai bună și mai dreaptă) o puteți edifica doar voi, prin unirea eforturilor și prin refuzul de a mai fi manipulați.
Dacă veți aștepta ca treaba asta s-o facă alții pentru voi, puteți aștepta mult și bine...  
Vi s-a spus mereu și ați fost educați să credeți că sunteți lipsiți de putere, că sunteți prada destinului. Este o minciună care v-a adormit simțurile și v-a inoculat convingerea că asta este ordinea firească a lucrurilor. Ați acceptat iluzia neputinței voastre.
Este o condiție esențială pentru voi de a continua să vă revendicați puterea, căci toți ați fost dotați cu ea de la început.
Acesta este momentul în care puteți arunca lesa în care ați fost ținuți, și vă puteți ridica să vedeți că teritoriul vostru de manifestare este nelimitat.
 Când „gheața” începe să se topească, apar fisuri și apare posibilitatea de scufundare. Vechile modele sunt supuse tensiunilor interne și eșafodajul devine nesigur. Starea de „îngheț” dispare și apare mișcarea, și transformarea „gheții” în fluid. Totul pare a deveni nesigur, himerele se amplifică, teama de necunoscut crește, de asemenea. Nu vă cramponați pentru a rămâne pe „banchiză”, plonjați în apă, căci voi știți să înotați. Este doar o iluzie că v-ați putea îneca. Înotând, veți începe să zăriți țărmul mult dorit. Renunțați la imobilism, „mișcați brațele și picioarele” și îndreptați-vă spre mal.  Nu vă temeți, amintiți-vă că atunci când ați plecat de ACASĂ, știați foarte bine să înotați.
Cel care crează viitura, valurile, știe încotro să le îndrepte și cât de mari trebuie să fie, pentru ca voi să ajungeți cu bine la mal. 
Aveți încredere în această topire a gheții și accepțați valurilor să vă trezească!
Păstrându-ne în metaforă, voi trebuie să înțelegeți că toate modificările prin care treceți sunt inerente și iminente, pentru a vă putea depăși vechea stare existențială. Pănă a ajunge la loc uscat, liniștit și sigur, trebuie să mai înotați și să vă luptați cu valurile pe care, cu siguranță, le veți putea depăși. Sunt valuri care vă țin la suprafață și vă împing la mal, nu sunt valuri care să vă ducă la fund și să vă înece. Asta însă cu o condiție: fiți atenți, când părăsiți „banchiza” nu vă luați „bagajele” căci v-ar îngreuna mișcarea și v-ar putea pune în pericol. 
Da, dragilor, lumea voastră se schimbă și se agită, dar fără asta nu se poate produce schimbarea. Voi trebuie ca, în tot acest timp, să fiți „pe val”. Nu vă agățați de vechea „plarformă” aflată, de altfel în dezagregare.
Mama Pământ dorește ca omul să spargă „gheața”, și, pentru ca eliberarea să se producă mai repede, cât mai mulți să se angreneze în această vastă și salvatoare acțiune. Părăsiți labirinturile înguste și întunecate ale vechii voastre societăți, societate construită mai ales pe nedreptate, pe exploatare, pe suferința majorității și îmbuibarea unei minorități. 
Lumea pe care doriți s-o construiți nu va mai avea nimic comun cu întunericul, furia și frustrarea. Va fi o lume a iubirii, frumuseții și îndestulării.
Cu această vastă acțiune, extinsă pe întreaga planetă, de trezirea profundă a oamenilor, întunericul nu mai poate rămâne la putere și nu va mai domina lumea voastră.
Întrucât aderența întunericului la lumea voastră, scade cu fiecare zi, zonele luminate vor fi din ce în ce mai numeroase iar bucuria și dragostea dintre oameni vor devini din ce în ce mai profunde. 
Recunoașterea propriei libertăți interioare și înțelegerea responsabilității enorme pe care fiecare individ o are pentru menținerea și amplificarea energiilor pozitive și armoniei în societatea umană, vor fi impregnate în mintea fiecărui om și vor funcțioana ca o lege de bază pe planetă. 
Din ce în ce mai mulți decid să se implice în acțiuni de cooperare și protecție cu mediul înconjurător.
Aveți încredere în efectul binefăcător al dragostei, bucuriei și Luminii!
Suntem cu voi la fiecare pas, pe drumul pe care-l parcurgeți și lucram, în felul nostru,  pentru a vă fi de mare ajutor.
Cory


http://sananda.website

marți, 23 mai 2017

Dumnezeu trebuie căutat în însăși realitatea tainică a vieții. Și mai ales în adâncul inimii tale

Fragmente din romanul Drum de foc, de Henriette Yvonne Stahl


–Atunci unde rămâne Dumnezeu?

– Dumnezeu trebuie căutat în însăși realitatea cea tainică a vieții.

– Și mai ales în adâncul inimii tale.”
„Mai mult ca oricând a fost nevoie de răbdare pentru a putea supraviețui lucid în acel haos negru ce stăpânea Pământul. Nemărginită răbdare de a nu se revolta în fața haosului incomprehensibil și a ororii dezlănțuite de oameni… de natură…
Ana trăise atunci, ecou, apriga durere a tuturor. Fusese o adâncire a inimii care căuta refugiu absolut în puterea răbdării, a milei.”
„Îndatorirea fiecăruia dintre noi este să ia cunoștință de responsabilitatea ce o poartă în inimă față de viață, în totalitatea ei.
Această putere care susține viața, dar care nu se știe și nu se poate ști nicicum de unde vine, de ce există, este studiată în laboratoare.
Înainte vreme i se spunea Dumnezeu. Acum, acest cuvânt nu mai este la modă, dar oamenii rămân supuși acelorași legi, oricum le-ar numi. Durerea rămâne durere, bucuria bucurie, viața tot viață și efortul omului de a se orienta fecund în viață tot sfânt rămâne. Nivelul moral al omului, în ultimă instanță, e singurul lucru valabil.
Îndatorirea fiecăruia dintre noi este să ia cunoștință de responsabilitatea ce o poartă în inimă față de viață. Dacă fiecare cetățean al Pământului ar fi conștient de această responsabilitate, calitatea Pământului s-ar înnobila. Soarta Pământului ar fi ușurată. Din puterea atomică se poate face armă de distrugere sau de ajutor. La alegere. La liberă alegere.
Aceasta nu este o afirmație vană, așa-zis mistică, misterioasă, sentimentală, ci este acceptarea responsabilității omului față de viață, față de legile inexorabile ale vieții. Nu sunt afirmații nebuloase, imponderabile, ci sunt tangibile, experimentabile, iar de par miraculoase și inexplicabile trebuie să avem numai răbdare în a le înțelege. Ce părea imposibil acum zece ani, azi este experimentat în laboratoare. Laboratoarele vor deveni locul minunilor, concretizate în cotidian. Cine nu poate recunoaște că viața este un miracol și nu o poate respecta, este un invalid al vieții, moralmente un invalid.
Cine lucrează cu aceste puteri în laboratoare și nu le poate respecta, sub pretext sau de teamă să nu i se spună că este superstițios, este un invalid al vieții.
Să nu negăm ce nu cunoaștem, căci ne închidem posibilitatea de a cunoaște.

Un singur lucru nu se va destăinui niciodată nimănui și nu va putea fi niciodată divulgat: ce este eternitatea existentului?
Puterea care se manifestă în infinitele ei modalități, puterea care susține lumea, o vom putea folosi participând cu ea, noi înșine fiind susținuți de acea putere, creați din acea putere.”
„– Sunteți clarvăzător?
– Ce ușor ar fi să răspund afirmativ! Toată lumea așteaptă de la mine lucruri neobișnuite, mă forțează să joc rolul magicianului. O fac câteodată, tocmai pentru a-i putea ajuta… Oamenii au nevoie să fie confirmați în așteptările lor copilărești.
– Minimalizează miracolul, căutându-l unde nu e important, și îl ignoră unde e decisiv, nu?”
„Argumentele ateilor sunt slabe, totalmente slabe, insuficiente, neconcludente, naive. Ei nu cred, dar misterul existenței rămâne același.”
„Credincioșii au în favoarea lor argumentul însetării lor, organică foame și însetare de perfecțiune, de înțelegere perfectă. O deschidere spre viață…”
„Vlad, incontestabil, are mai multe calități și posibilități creatoare decât Verona, dar ea este de calitate mai bună decât el. Este o diferență între a avea calități și a fi de calitate bună.”
„În jocul hazardului contează covârșitor calitatea omului.”
„Fiecare își are metodele lui de libertate sau de sclavie, mândrii individuale…”
„Puterea de a iubi e tot atât de rară ca un mare talent. Pentru a iubi perfect trebuie geniu, dar inima ajunsă la limita extremă a unei iubiri umane, spontan o depășește și capătă puterea iubirii abstracte, perfecte, totale, anonime, Dumnezeiești.”


„El, Filip, trebuie să fie liber în gândurile mele, de pe acum liber, oricât aș suferi la despărțire. De pe acum îi dau libertatea destinului lui. Nu sunt proprietăreasa nimănui. Oare doresc o eternitate mediocră, în care până la urmă m-aș putea sinucide din pricina acestei eternități gândită de mintea mea umană, deci imperfectă? O eternitate probabil străină de realitatea ei adevărată. (…) Îi va da voie să plece, îl va ajuta să plece. Să te simți proprietarul unui om! Un om în stăpânirea unui alt om! Ce oroare!”
„Oare singurătatea celui care a depășit nivelul obișnuit al umanului cuprinde spaimă? (…) Oare, prin această autodepășire voită spre mai înalt, mai nobil, nu începe  să se ivească în om o nouă putere, un nou echilibru dătător de viață, de bucurie? O bucurie ivită fără motiv, de la sine din adâncul ființei.
Țelul Anei ar fi fost puterea de a sta singură, fără spaimă, cu bucurie, prietenă cu lumea întreagă, fără să depindă de un singur om. Însă acest nivel nu îl poți atinge decât tu prin tine însuți, printr-o maturizare interioară. O depășire de nivel a omenescului obișnuit.
Amintirea extazului odată trăit rămăsese chezășia realității lui. Cu fiecare zi ce trecea, nostalgia acestui extaz era și mai vie și mai ales mai bine înțeleasă. Avea certitudinea, prin proprie experiență, că omului îi este dată o posibilitate conștientă de a exista într-o superioară modalitate în afara celei viscerale, mentale, sentimentale, nervoase.
Vidul vieții ei de acum nu fusese oare necesar ca să facă loc acestei mai înalte înțelegeri, participări la viață?
În eternitate, totul este dat. Rămâne necesară, însă, puterea eroică de a aduce la suprafață latența cea mai înaltă a ființei tale. Acel «cunoaște-te pe tine însuți» al lui Socrate este cert că nu se referea la o cunoaștere a unei psihologii mai amănunțite, ci la descoperirea unor posibilități umane superioare esențiale.”
„Trebuie să fiu liniștit. Rugăciunea nu are eficiență decât dacă este făcută în încredere, în calmul fierbinte al încrederii, dezlegată de orice gând uman.”
„Gândurile i se înecară în propria lor inutilitate. O imensă disperare întoarsă împotriva ei însăși o copleși. Căzu în genunchi, în mijlocul odăilor pustii, fruntea i se lipi de podea. Strigă fără glas, inima strigă în adâncul ei: «până când, până când inutilitatea gestului zadarnic repetat, până când întârzierea mea?»
Și Ana știa că este încă departe de țel. Dar lupta pentru descătușare era în ea, aprigă. Nu cunoștea ceasul, sfârșitul luptei cu ea însăși, dar ce cunoștea, mai presus de toate, era lucida, nestrămutata ei dorință de a desăvârși această descătușare de frică, de incertitudine, de instincte primare. Oare va muri înainte să împlinească ce hotărâse?”
„Te-ai învățat, Ana, să fii mai tare decât ceilalți oameni, să lupți cu tine însăți, și când ai dat de un om egal ție nu îl recunoști. Voit nu-l recunoști, nu-l accepți. Nu este asta lașitate?”
„Știm cu toții că inevitabil vom muri și totuși acceptăm să trăim. E prea stupid să stricăm ceva ce ne este dat, din pesimiste așteptări. Vorbim de despărțire când, de fapt, ar trebui mai întâi înțeles că nu este important dacă o dragoste durează sau nu o viață întreagă… dacă lângă omul cu care stai poți realiza din tine un progres, o deschidere mai vastă a conștiinței tale, iar (dragostea) să nu devină o adormire într-o efemeră fericire sau amețirea unei drame pasionale. Eu nu vreau, după fericirea efemeră ori dramă, să-mi dau seama că pur și simplu a mai trecut în mod agreabil sau dramatic o parte din viață. Această stagnare în care nu realizezi decât o narcoză mă îngrozește.”
„Te poți odihni, te poți distra, îți poți chiar tolera slăbiciuni, cu condiția să nu te auto-anesteziezi complet pe drum, să rămână viu efortul, tinerețea spirituală.”
„Își dădu seama că nu «adormise» într-o inconștientă auto-acceptare.”
„Aș vrea să pot dovedi că ceea ce doresc să realizez din ființa mea nu este frică, orgoliu, obscurantism, ci un lucru omenesc posibil, care te îmbogățește din toate punctele de vedere și care trebuie realizat în timp util, înaintea bătrâneții, și că bătrânețea nu este o stingere a spiritului, ci o concentrare a lui, o împuternicire.
Moartea rămâne un mister inevitabil și total cu care ne vom confrunta iremediabil. Dar pentru ce să murim sclerozați și să nu murim acceptând acest mister în plină conștiință? Există în noi o putere ce trebuie respectată.”
„Bătrânețea e inevitabilă, dar trebuie înnobilată, nu înjosită. Trebuie să ai forța să cauți în tine această putere de a participa cu viața, de a căuta în tine izvorul tainic al spiritului…”
„Cred că această căutare, «cunoaște-te pe tine însuți», trebuie să fie scopul suprem al fiecărui om. Mai bine zis, al omenirii. Abia atunci poți deveni cu adevărat un om liber și util celorlalți.
Nu vezi că de milenii a rămas valabilă «lozinca» lui Socrate? Omul ridicat la rangul de om adevărat, de supremă conștiință umană. Numai așa se va putea naște «Omul nou»: printr-o viață dedicată lucidității, puterilor latente din om.”
„Dacă pentru tine este periculos că sunt tânăr, pentru mine este periculos că nu voi mai găsi în viața mea o femeie atât de potrivită mie ca tine. Poate mă voi mai îndrăgosti vreodată, dar întotdeauna voi ști că pentru mine ai fost unică. (…) Niciodată nu-mi va mai putea place atât de perfect o altă femeie.

A fost o clipă reper a vieții ei, de extremă împlinire omenească. După o asemenea clipă, nu mai e permisă nicio căutare de noi izbânzi, nicio acumulare de noi fapte. Devine inutil să umpli eternitatea cu trăiri minore.
Poate, realmente, acum îi va fi mai ușor Anei să caute liniștea aceea vastă, care pentru frivoli poate părea vid, după care tânjea, liniștea cuprinsă în inimă, ca un ecou al eternității. Poate căutarea eternității, conștientă căutare, e mai naturală, mai accesibilă după ce omenescul cotidian a fost dus la extrema lui împlinire.”
„Sunt conștient de acest ciudat destin al nostru, pe care îl iau asupra mea. Îl accept. Să nu cerem imposibilul și, mai ales, să nu stricăm ce ni s-a dat.”
„Nu există miracole, nu există decât un singur miracol: să mânuiești mai bine ca ceilalți oameni legile vieții.”
„Cred în puterea rugăciunii ca armă a voinței omului. E mai puternică decât voința. Această încredere lucrează mai adânc.”
„Dumnezeu este pretutindeni și mai ales în inima mea, dar nu uita că Dumnezeu este implacabil, căci este însăși Legea sacră a Vieții.”
„Rugăciunea este instrumentul sfânt și cel mai perfect ca să simți prezența sacră a vieții în inima ta. Rugându-ne, noi suntem una cu Dumnezeu.”
„[A fi una cu Dumnezeu nu înseamnă că ești Dumnezeu], dar îi este dat oricărui om, dacă nu refuză el acest drept, să simtă și să știe că viața este sacră. Este un lucru pe care îl posezi și care, în același timp, te depășește. Aceasta îți conferă o mare responsabilitate…și cu cât știi mai bine aceasta, cu atât responsabilitatea crește. Să nu calci legile Domnului. Smerenia…”


„– Ultimele date științifice ar duce la concluzia că totul, absolut totul e susținut de una și aceeași forță în nenumăratele ei modalități… Forța unică, manifestându-se în infinite modalități.
– … adică… geniu și cretin… sfânt și criminal… egali?
– Nu egali. În modalitățile lor nu sunt egali. Sunt egali în forța ce-i susține. Aceleași litere, formând cuvinte, pot descrie și binele și răul, dar susținute de aceeași forță a creației, a naturii… Da.
– De Dumnezeu?
– Spune-i cum vrei, că tot nu schimbi nimic prin calificative.
– Atunci… omul, omul viu… omul naturii…
– Omului îi rămâne libertatea de a participa, de a se căzni să intre, prin propria sa libertate de alegere, într-o modalitate nouă, superioară celei actuale.
– Libertatea de a nu rămâne la clișeele vechi.
– Libertatea de a colabora cu natura.
– Cu Dumnezeu?
– Spune-i cum vrei, că tot nu schimbi nimic.
Vlad deveni brusc serios:
– Imaginați-vă, spuse, un atom de radiu care se poate dezintegra emițând o radiație alfa. Este principial imposibil să se prevadă momentul emiterii radiației. Ori, imprevizibilul este o formă aproape pură de manifestare a libertății fanteziei… Nu?

– Libertatea materiei?
– Cer iertare, văd că m-am lansat într-un curs de specialitate, totuși mai trebuie să spun că nu ar fi greșit gândind că libertatea o putem găsi primordial în chiar construcția atomului. Fantezia materiei de a se manifesta fie undă, fie corpuscul, e dovada libertății inițiale, primordiale. Atomul poate fi studiat, are legi, poate părea amorf, puternic, inconștient, poate distruge, dar poate fi mânuit de om, spre binele omului, e dovada libertății.
– Deci libertatea alegerii este inițial dată…
– Libera alegere între bine și rău… totuși constrânsă de legi inexorabile. Libertatea în necesitate.
– Atunci să-i spunem «smerenia alegerii», dar alegere.
– Conștiința responsabilității și smerenia ar putea fi, într-un vocabular nobil omenesc, un echivalent.
– Ceea ce nu ușurează soarta nimănui. Responsabilitatea rămâne un act major, fie în morală, fie în laborator. Atomul, în fantezia lui, mânuit de mâinile omului, poate face să explodeze pământul.
– Dar tot nu ați definit ce este omul nou? Cel care va face sa explodeze pământul sau cel care va face pace pe pământ.
– Mentalitatea omului nou ar cunoaște o atare schimbare, aș zice o nouă orientare, de participare cu întregul existent, încât de la sine sentimentul sacralității vieții ar fi iminent. S-ar înlocui astfel, de la sine, toate religiile care până acum au fost în comparație și ura fanatică în numele Domnului…”

yogaesoteric 
22 mai 2017 

luni, 22 mai 2017

Mama Maria: DRUMUL VOSTRU SPRE LUMINĂ.

(20 mai 2017; channeler Ann Dalberg) 
Traducerea Const. Mihăilescu

Sunt Mama Maria și vin astăzi la voi pentru a-i susține pe toți copiii mei de pe Pământ. Știu că multe îndoieli sunt semănate în inimile voastre sau, mai degrabă, în mintea voastră, dar dacă vă consultați inima, veți găsi răspunsurile adevărate acolo. Chestiunea este de a vă găsi propria cale spre minte, care niciodată nu este mulțumită și vrea mai mult. Este suficient să meditați un timp și adevăratul răspuns va veni la voi.
Toți cei care meditează sau își folosesc atenția știu bine la ce mă refer.
Există multe metode de a vă adânci în profunzimea ființei voastre, și fiecare o alege pe cea care-i aduce cele mai bune rezultate.

Din profunda iubire pe care v-o port, vouă, copiii mei de pe Pământ, vă încredințez că mișcarea voastră spre dimensiuniile superioare ale Luminii nu s-a blocat. Sunteți la punctul de la care nu mai există cale de întoarcere, dacă nu cumva singuri veți decide că ar fi bine să reveniți de unde ați plecat.
Pământul a început deja să se mute în noua dimensiune. Acest transfer va continua atâta timp cât va fi ajutat și de dorința și acțiunile rezidenților săi umani. Câtă vreme totul se desfășoară în conformitate cu Legile universale și cu respectarea voinței Divine, nu aveți motive de îndoială.
Intuiția voastră superioară, împreună cu Sinele vostru Superior, alcătuiesc o legătură puternică în care se manifestă intenția și determinarea. Împreună, ele sunt imbatabile. Manifestând puternic intenția și acționând cu determinare, voi puteți schimba lumea.
De altfel, lumea voastră este într-un avansat proces de schimbare și este greu de presupus că sufletele se vor opri aici; aceasta deoarece la baza acestor intenții ați pus mai multă iubire decât altădată. Acesta este mijlocul prin care conștiința colectivă și-a proiectat viitorul.   
Dragilor, vă mutați în viitor cu iubire și cu credință, și asta vă va asigura reușita.
Tot ce se întâmplă acum este făcut de voi, deoarece câmpul colectiv al conștiinței a înviat împreună cu Mama Pământ. A fost dorința voastră de a vă înălța împreună cu Mama Pământ, în acest timp al sfârșitului de ciclu cosmic. Sunt seme, aproape certitudini, că nu vă veți opri din drumul vostru spre lumină iar, ca o consecință, planeta strălucește din ce în ce mai puternic.

În univers există un număr extrem de mare de ființe, aș spune imposibil de numărat,  care, din iubire infinită pe care o nutresc față de voi, nu numai că permanent vă urmăresc evoluția dar sunt gata oricând să vă pună la dispoziție cunoașterea lor și înaltele lor tehnologii pentru ca viteza cu care evoluați să crească extrem de mult.
Sunt două condiții pentru ca aceste tehnologii să vă fie acordate: să le cereți și să le utilizați în interesul tuturor, asigurând pacea și înțelegerea deplină între voi și între voi și planetă. Dumnezeul universului nostru aprobă cu bucurie acest transfer de cunoaștere și tehnologie.
Ceea ce se întâmplă acum pe Pământ (neținând seama de frământările încă neîncheiate din diversele zone) demonstrează că lucrurile se îndreaptă spre îndeplinirea acestui deziderat al ființei umane, așa cum a fost ea creată. Unele dintre „minunile” care apar nu sunt altceva decât manifestări ale posibilităților nelimitate de care dispune acest Univers. Minunile care apar sunt cele pe care voi le creați.
Toate ajută la trecerea voastră și a planetei din zona întunecată spre Lumină.
Cunoașteți și voi (căci doar voi, nu altcineva , sunteți autorii) că pe planeta voastră mai există multă negativitate, multă poluare, multă suferință și multă nedreptate.
Fără malițiozitate și doar din nețărmurită iubire, eu vă amintesc că V-AȚI FĂCUT-O CU MÂNA VOASTĂ.
Cu toate acestea, cei care vă iubesc nu v-au abandonat niciodată și nici în viitor nu se vor îndepărta de voi. Dar noi insistăm, prin toate mijloacele de care dispunem, fără a încălca Legea Divină a Liberului Arbitru, să vă treziți pentru a nu rata marile oportunități pe care Cerul vi le pune la dispoziție.
În ceea ce ne privește, vom contribui determinant la vindecarea planetei, la eradicarea bolilor, la curățarea mediului (sol, ape, aer), inclusiv la purificarea corpurilor voastre. Iubiților, voi puteți face multe, dar înainte de orice, înțelegeți că dacă vreți să aveți curat la voi în casă, voi nu trebuie să plecați în vacanță, pentru a reveni atunci când toată lucrarea s-a încheiat. Și mai este ceva: PĂSTRAȚI CURĂȚENIA care s-a făcut, altfel munca aceasta nu se va termina niciodată! Cereți tuturor să respecte această necesitate; munca voastră trebuie respectată de toți.
 Este timpul să înțelegeți că voi nu faceți parte din proces doar ca obiective ci și în calitate de contributori, de făuritori ai mai-binelui planetar și individual.
Ieșiți și faceți ceea ce este mai bine pentru Pământ, pentru oameni și pentru natură!. Mediul exterior este legat intrinsec de mediul interior. Totul este UNU și colaborarea voastră la toate nivelurile este indispensabilă.

Copiii mei, înțelegeți bine ceea ce vă spun, căci eu o fac cu nețărmurita iubire de mamă. Fără a neglija să vă iubiți pe voi, iubiți florile, iubiți iarba, apele curate, iubiți pădurile și animalele, iubiți-vă aproapele, IUBIȚI-VĂ PLANETA ȘI PE DUMNEZEU!
Antara face o treabă minunată în societatea sa, la fel cum face o bunicuță. Înțelegeți că există multe societăți și regnuri pe Pământ și toate interacționează reciproc într-un echilibru perfect.
Da, ecosistemele Pământului sunt multe și construite dintr-o perspectivă superioară a intuiției și a Luminii. Totul are la bază o inteligență care în lumea voastră poate fi greu de înțeles.
Vă rog, urmați-vă inima, intuiția și înțelepciunea care pot fi găsite în profunzimea ființei voastre. Perspectiva este minunată:  veți construi noua voastră lume în care veți descoperi  noi posibilități și tehnologii la care mintea voastră actuală nu poate ajunge să le înțeleagă. Nu faceți economie de intuițe, de creativitate!
Nimeni și nimic nu vă limitează în a crea ceea ce doriți, și care se va adăuga la infinitul patriomoniu al Universului cunoscut. Totul este posibil.

Mă bazez pe voi când afirm că veți face o treabă fantastică în viitor. Vă rog, nu-mi înșelați așteptările și speranțele! Eu vă cunosc inima și știu că în ea mereu se plămădește IUBIREA.
Iubiților, putem fi extrem de fericiți împreună.
Domnul fie cu voi!
Mama voastră iubitoare, Maria.


http://sananda.website