Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

sâmbătă, 10 decembrie 2016

Mike Quinsey – Mesaj de la Sinele meu Superior.


9 dec. 2016
Traducere Const. Mihăilescu


Evenimentele se desfășoară mai repede decât oricând și nu există nici o îndoială că în orice loc adevărul iese la lumină.
M.Q.
Nimic nu se mai poate opune sentimentului general că nu mai este posibil să se oprească cursul evenimentelor și scoaterea la suprafață a adevărului care v-a fost ascuns de-a lungul vremurilor. 
"Valul transformator" vine peste lume și adevărul este tot mai căutat de oameni care încep să se considere liberi de manipulare și de minciună. Cei care au mințit și au manipulat încep să fie descoperiți și îndepărtați. Societatea este într-un proces de ordonare naturală a valorilor și de înlăturare a imposturii din toate domeniile vieții. 
Sunteți la începutul nașterii unei atitudini de respingere a celor care s-au dovedit capabili să denatureze și au răstălmăcit adevărul, în favoarea propriilor interese meschine. În unele țări, au avut și au loc demonstrații împotriva celor care sunt vinovați, și care nu au ținut cont de interesul majorității.
Alegătorul care vine la vot începe acum să fie mai interesat unde pune ștampila. El are mai mult discernământ în a alege persoana care să-l reprezinte cel mai bine. Vremea promisiunilor nefundamentate începe să apună.
Acum, mai mult decât în oricare alt moment, oamenii au nevoie să-și exercite dreptul de a demonstra împotriva celor care nu le respectă dorințele și care încearcă să-i manipuleze.
Există o dorință puternică în interiorul rasei umane de a aduce schimbările necesare în viața membrilor societății, iar dacă reprezentanții lor le nesocotesc voința, din ignoranță, din incompetență sau din rea intenție, sunt sau vor fi repede înlăturați. 
A venit timpul când trebuie să vă ridicați glasul și, prin proceduri legale, să înlăturați guvernele, parlamentele și conducătorii incompetenți sau aserviți unor clanuri sau interese de grup. 
Istoria vă arătă că revoluțiile au apărut ca rezultat al ignorării drepturilor și intereselor majorității. Calea spre coagularea și declanșarea revoltelor și revoluțiilor este pregătită de nelegiuirile celor care vă conduc.
Pacea socială este greu de realizat, dacă cei de la putere fac abuzuri și folosesc forța de reprimare a celor care-și revendică drepturile legitime. 
Ideal ar fi ca revenirea la normal prin renunțarea la politica de reprimare să se facă doar prin creșterea nivelului de conștiință. Din păcate, deși este infailibil, acest proces este de foarte lungă durată, atât de lungă încât de multe ori depășește perioada existențială a nemulțumiților.  
Însă, la nivel galactic și universal, acest principiu își păstrează valabilitatea și se aplică, mai cu seamă după ce se atinge un anumit nivel al conștiinței.

Ca generalitate, sufletele încarnate au dificultăți în a accepta ceea ce viața le oferă, din cauza faptului că foarte puțini încarnați știu de planul cu care au venit în viață. Este adesea cel mai bine ca în decursul vieții, să caute a-și găsi ghizii spirituali veritabili care întotdeauna cunosc acest plan și pot da îndrumările necesare celui care le solicită.
Îndrumarea selectivă către anumite experiențe se face pe baza nevoilor reale ale sufletului care trebuie să evolueze într-o anumită direcție. Aceste experiențe sunt programate cu grijă și sunt prezentate (sau vin la întâlnire) ființei la momentul potrivit, când entitatea are nivelul de conștientizare cel mai potrivit pentru a detecta acea experiență.
Experiențele prin care trebuie să evolueze ființa sunt planificate cu grijă și sunt prezentate doar celui pentru care au fost pregătite.

În această perioadă, mai mult decât în oricare alta, viața voastră, a celor aflați acum în corp fizic pe Pământ, este important să vă desfășurați programul în așa fel încât la sfârșit, bilanțul să fie pozitiv, adică să constatați că v-ați ajutat sufletul să evolueze, beneficiind de oportunitățile sfârșitului de ciclu cosmic pe care l-ați avut în vedere atunci când v-ați decis să veniți în această viață.

Pentru multe suflete, aceasta este ultima lor încarnare pe această planetă sau pe oricare alta. Aceasta deoarece, pentru ele, începe o nouă fază, superioară, în ceea ce privește evoluția. Planurile existențiale viitoare, pe care le au în vedere aceste suflete, sunt unele superioare (mult peste 5D). Accesul în aceste planuri poate avea loc însă cu acumulări karmice zero, ceea ce înseamnă că, în această viață, ființa trebuie să-și lichideze toate restanțele și să nu mai fie legată karmic de planul pe care-l va părăsi în curând.
Sufletele aflate în această situație vor afla neîntâmplător metode și tehnici prin care să intre în contact cu ghizii lor spirituali care le vor îndruma pașii pe calea cea mai indicată pentru a-și lichida încărcătura karmică acumulată anterior, nu numai în viața actuală. 
Din acest motiv, fiecare dintre voi ar trebui să-și rezerve perioade de liniște în care să practice meditația, care înseamnă adâncirea în sinele interior și ruperea de realitatea înconjurătoare, pentru un interval acceptabil de timp. În asemenea ipostaze, ghizii voștri spirituali vor putea ajunge mai repede la realizarea unei conexiuni cu mintea voastră, situație în care vă vor transmite informații de cea mai mare importanță pentru evoluția voastră. Mulți dintre voi aud efectiv în mintea lor o voce care îi îndrumă. Dar nu este obligatoriu să auziți voci în mintea sau în inima voastră. Informațiile și îndrumările vă pot fi transmise, cel mai adesea, prin intuiție, prin „idei care vă vin”, prin inspirație, când vi se dau soluții la unele dintre problemele care vă preocupă. 
Însă calea cea mai frecvent utilizată de ghizi este îndrumarea din timpul somnului corpului fizic. Cunoașteți, desigur, că în timp ce corpul fizic doarme, sufletul vostru face incursiuni în astral unde se întâlnește cu diverse entități, cu care se consultă și de la care primește îndrumări. 
Toți ați trecut prin experiența care confirmă zicala: „noaptea este un sfetnic bun”. Este o constatare reală. 
Experiențele voastre de viață v-au adus uneori rezultate nu numai neașteptate dar chiar nedorite. Cine a greșit în aceste cazuri? Realitatea este că acea experiență amară v-a făcut conștienți asupra unui aspect al vieții care vă era necesar. Ați învățat din greșeli, cum se spune. 
Așa că, nu aveți nicio justificare pentru a blestema acea experiență; ea avea rolul său pentru a vă elibera de un aspect ce trebuia depășit; altfel rămânea un obstacol în calea evoluției voastre. Binecuvântați acea experiență și mulțumiți pentru că v-a fost dată pentru a vă ajuta în evoluție, prin conștientizarea necesității unor corecții.

Toate aceste manifestări se întâlnesc și la ființa planetei. Prin comparație, vibrațiile Pământului sunt uneori foarte grele, și dificil de suportat de ființele de pe planetă. Dar, ca și voi, planeta are nevoie să experimenteze, să se curețe de balastul pe care mai ales omul îl aruncă pe corpul Gaiei. Deci, se cuvine să mulțumiți Gaiei pentru că are grijă ca ființa sa să se vindece, să fie sănătoasă, pentru a asigura rezidenților săi o viață cât mai bună și îndelungată.
După ce vă veți fi părăsit corpul fizic vă veți afla în corpul vostru nematerial care vă va păstra aparența dată de formă. Însă lucrurile materiale nu vor mai constitui pentru voi obstacole. Altfel spus, materialitatea voastră din dimensiunea inferioară va dispărea, și aceasta va însemna că v-ați căpătat un mare grad de libertate de deplasare și de percepție, fiind asigurați nu numai de libertatea de mișcare dar și de cea dată de lipsa nevoii de hrănire. În această formă, veți constata multele facilități de care veți dispune, ele nefiindu-vă cunoscute pe Pământ. De fapt, această stare de necorporalitate fizică, veți constata că este superioară din toate punctele de vedere planului material. Gândiți-vă numai la posibilitatea de a călători instantaneu, suficientă fiind dorința de a te deplasa undeva. „Combustibilul ” pe care-l veți folosi va fi INTENȚIA.
Contactul cu alții va fi, de asemenea, rezultatul unui proces de gândire.

Vom trece acum la un alt subiect, destul de neclar în mintea pământenilor.
Atacurile extraterestre, de care ați aflat din diferitele mesaje, au o bază reală, dar multe dintre ele sunt false, sunt simulări. 

Au existat, într-adevăr, unele ambarcațiuni extraterestre implicate în asemenea atacuri care însă au fost distruse înainte de a-și pune în aplicare planurile.
Trebuie spus că există două tipuri de atacuri ale întunecaților: cele care vizează acte de distrugere pe planetă, pentru a pune sub control civilizația umană și planeta însăși și atacuri asupra flotelor spațiale ale Luminii încercând-se prin aceasta, cucerirea sau recucerirea unor planete sau alte obiecte cerești.
În trecutul recent, la sfârșitul secolului trecut și începutul celui prezent, au existat evenimente de agresiune extraterestră care s-au încheiat cu distrugerea totală a vehiculelor și dotărilor materiale ale atacatorilor și capturarea agresorilor care ulterior au fost duși în anumite locații din galaxie sau din univers, în vederea reeducării.

Cu referire la ieșirea în planul astral a sufletului care-și părăsește corpul fizic, lăsat să se odihnească, facem mențiunea că există cu adevărat un oarecare risc de cădere sub influența unor entități malefice, existente mai cu seamă în astralul inferior. Din acest motiv, este necesar ca înainte de culcare, persoana care-și dorește asemenea incursiuni, să-și anunțe intenția de a ieși în astral, cerând în prealabil protecție de la divinitate sau de la ghizi. De altfel, trebuie să cunoașteți că în jurul planetei voastre, la diferite distanțe, există patrule formate din escadrile de stații spațiale ale civilizațiilor extraterestre prietene, care veghează la asigurarea liniștii planetei și civilizației de pe ea. 
Ființele Luminii au o lungă practică în protejarea Pământului și dispun de tot ceea ce este necesar pentru ca voi să trăiți, din acest punct de vedere, liniștiți. Incertitudinile nu vin din afara planetei ci din comportamentul interuman.
Mai menționăm că, dată fiind efervescența actuală din spațiul interplanetar, ocazionată de procesele de Ascensionare, atenția care se acordă civilizației umane și planetei, lumii voastre i se asigură un înalt grad de securitate. În jurul planetei există mii și mii de vehicule spațiale venite cu scopul de a vă observa sau ajuta. Trecerea spre Pământ sau ieșirea de pe el sunt strict controlate și monitorizate.    

Cunoașteți desigur că în jurul planetei s-a instalat un scut energetic de protecție (nota C.M.: echipele specializate ale lui Hatonn și ale lui Krion) care lucrează ca un filtru ce oprește toate eventualele energiile malefice și permite circulația doar a energiilor benefice.
Multe lucrări au loc pe Pământ în corpul planetei, dar, mai ales, în jurul Pământului, despre care voi nu aveți cunoaștere. 
Siguranța planetei este asigurată de foarte multă vreme, altfel, probabil, de mult civilizația umană n-ar mai fi existat.
Omul a fost protejat, astfel încât să i se asigure, indiferent de rezultat, timpul necesar pentru a-și desfășura experiențele de viață, în conformitate cu Planul Superior
Este adevărat că de multe ori ființa umană a crezut că a fost lăsată singură, a fost abandonată. 
Această părere s-a născut din frică, din deznădejde, fără însă a se înțelege că totul a fost făcut cu respectarea Legii Liberului Arbitru, pe care nici măcar Creatorul nu o va încălca decât în situații extraordinare. (Nota C:M: amintesc că de la nașterea Creației doar o singură dată, mai precis la sfârșitul secolului XX a fost emis un Decret, prin care se interzice folosirea folosirii armelor nucleare, indiferent de voința cuiva )

Lucrători în Lumină, suflete evoluate localnice sau venite din univers, au ales să fie acum pe planeta Pământ, în corp fizic sau fără corp, pentru a ajuta la creșterea mai accelerată a vibrației sistemului planetar, astfel încât această etapă a procesului Ascensionării să se încheie, în perioada acestui sfârșit de ciclu universal, cu ascensionarea în dimensiunea superioară 5D.
Majoritatea dintre voi sunteți bine pregătiți pentru a ține pasul cu procesul înălțării. Activitatea cea mai importantă care vă revine este să vă treziți și să-i ajutați și pe cei rămași în urmă să o facă. Asta vă va asigura ieșirea de sub tutela și manipulațiile forțelor întunecate. 
Nucleul dur al acestei activități este anihilarea acțiunilor celor căzuți sub influența întunericului și punerea acestora în imposibilitatea de a mai accepta să fie unelte ale maleficilor. A face totul pentru a-i trezi pe cei din jur, este o sarcină de onoare pe care Divinitatea va ști să o răsplătească, așa cum a făcut-o totdeauna. Pentru aceasta nu trebuie să forțați pe nimeni, dar prin exemplul și atitudinea voastră corectă și plină de iubire, trebuie să ajungeți ca ei să vă urmeze exemplul.

Iubiților, pe măsură ce vă ridicați conștiința (implicit, nivelul vibrațiilor) și absorbiți mai multă Lumină, veți deveni o ființă de Lumină, mult mai puternică și veți refuza cu desăvârșire să vă abateți de la Calea cea Dreaptă.

Vă las cu dragostea și binecuvântările mele, și nădăjduiesc ca Lumina să vă călăuzească pașii, pentru a finaliza minunata lucrare pe care ați început-o.

Acest mesaj l-am primit prin Sinele meu Superior.
Iubire și Lumină!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu