Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

vineri, 16 decembrie 2016

Mesaj de la Federația Galactică a Luminii.

(13 dec. 2016; channeler Sheldan Nidle)
Traducere Const. Mihăilescu.

10 Caban, 0 Mol, 13 Caban
Dratzo! Evenimentele sunt în plină desfășurare. Programul RV privind plățile către populația pauperă a planetei a demarat. Asta este o dovadă concretă că acest program nu este o himeră, el a început să se aplice. Este adevărat că punerea lui în operă nu se face, deocamdată, la scară mare, dar este o certitudine.
Ne așteptăm ca acest proces să fie recunoscut oficial cât mai curând posibil, cu toată opoziția care i se face. Anunțarea oficială a NESARA și a noii Republici Americane este iminentă. O asemenea realitate va trebui consfințită prin decizii juridice la toate nivelurile, de la acel moment încolo, trebuind să se asigure desfășurarea eficientă și rapidă a acțiunilor, tuturor acțiunilor, care decurg din recunoașterea NESARA-ei. 
Din acest motiv, anticipăm că numeroase vor fi acțiunile care vor urma, cu scopul recunoașterii și implementării acestei noi realități pe planetă.

Nu vă lăsați induși în eroare de imobilismul, negativismul și încercarea de ignorare a programului NESARA, de către guvernanți și slujitorii „iluminaților”.
De asemenea, nu vă lăsați induși în eroare de liniștea aparentă în legătură cu EVENIMENTUL debarcării pe planetă a solilor civilizațiilor frățești ale universului. La momentul oportun, așa cum s-a mai menționat și anterior, se va face în mod public o scurtă prezentare a acestui eveniment, ocazie cu care se vor enumera și cele mai importante acțiuni legate de această epocală DEBARCARE. Cele două evenimente sunt strâns corelate și conectate.

După o lungă serie de întâlniri care au avut loc până acum cu factori de decizie importanți de pe Pământ, s-a stabilit un calendar foarte complex de desfășurare. Există, oricât de neverosimil vi s-ar părea, echipe care pregătesc acest eveniment pe planetă. Ele au sarcini nu numai de a obișnui populația cu realitatea acestui eveniment dar și pentru ca el să se desfășoare în cea mai deplină securitate. 
Trebuie spus că întregul proces de modificare și conștientizare a societății umane planetare a fost mult mai complicat decât vă puteți voi imagina. Inițial a existat un plan de debarcare întocmit de civilizația Anunnakii, civilizație care urmărea recuperarea definitivă a planetei voastre, în scopul exploatării ei în diferite domenii. Acest plan a fost zădărnicit de Federația Luminii. Anunnaki au manipulat gena umană, prin multiple modificări, creând ființe obediente și capabile să lucreze în folosul manipulatorilor. Ca recompensă, li s-au dat puteri sporite. 
O serie de credințe au fost gravate profund în ADN-ul uman, astfel încât psihicul inițial a fost modificat. Unul dintre multele motive care ne-au creat dificultăți reale în convingerea partenerilor noștri pământeni a fost această credință aparent dumnezeiască, legată de un anumit cult devenit tabu în comportamentul și gândirea umană. Deși asemenea concepte erau aberante, ele erau puternic înrădăcinate și extirparea lor era văzută ca un atac la Divinitate. 
Unul dintre multele motive de dificultate pentru noi în sprijinirea partenerilor noștri din Lumina a fost format de aceste concepții de bază aberante. În prezent această credință este îndepărtată treptat, zi de zi.
În context, Cerul își propune în viitorul foarte apropiat o adevărată explozie de energii pozitive astfel modulate încât ridicărea nivelului de conștientizare a omenirii să fie puternic accelerat. 
Partenerii noștri pământeni au reușit să modifice această credință negativistă, de sorginte întunecată, pentru eradicarea ei fiind operate o serie de arestări majore în rândul grupului dur.

Pe de altă parte, se urmărește asigurarea condițiilor de prosperitate, cu conexiuni în GESARA, pentru eradicarea suferinței în lume. Pas cu pas, acest lucru se transformă în realitate.
Aceste evenimente fac parte dintr-un proiect mai amplu, care va fundamenta realizarea practică a DEBARCĂRII, atunci când câmpul energetic va fi favorabil. Este o continuă susținere a poziții pe care noi, împreună cu Maeștrii Înălțați, dorim să o finalizăm în viitorul foarte apropiat.
Popoarele Gaiei se află în mijlocul unei serii de schimbări demografice din ce în ce mai ample. Responsabilitatea noastră este să ne asigurăm că aspectele cele mai importante ale acestei modificări globale nu depășesc limitele obiective și uman justificate.
Interesul nostru major se îndreaptă spre asigurarea apei proaspete de băut, electricității și electrificării gratuit obținute, un sistem de canalizare modern, transport rapid, eficient, nepoluant și gratuit. Este îngrozitor pentru noi să constatăm că majoritatea oamenilor de pe această planetă nu dispun de mijloacele necesare pentru a se conecta la Internet și de a trăi noaptea într-un mediu electrificat.

Aceste condiții minime vor fi asigurate în foarte scurt timp, după ce guvernele vor fi alese conform noilor principii. Există suficientă energie și fonduri în această lume pentru a schimba rapid această situație primitivă. 
Aceste probleme, împreună cu o nevoia acută de alfabetizare a populației vor fi ridicate de către asociații noștri pământeni, noilor administrații.
Raiul creat pentru prima dată în această zonă a galaxiei cu mult timp în urmă, va fi readus în realitate și cu concursul Maeștrilor Ascensionați.
Ei au decretat că noua realitate, care privește eliberarea omenirii de la suprafață, se va face concomitent cu asigurarea prosperității și păcii pe planetă. Menirea omului este de a fi suveran iar libertatea pierdută din cauza activităților ilegal și îndelungat operate pe planetă de către Anunnaki va reveni pe planeta voastră. Dureroasele mutilări vor fi vindecate. Totul se va face cu supravegherea Maeștrilor Ascensionați care, împreună cu noi, vom pune în aplicare acele măsuri cerute de Creatorul acestui Univers.
Vă reamintim că fondurile necesare punerii în operă a acestui vast program există. În plus, influența Anunnaki a fost practic înlăturată, urmând ca și „cozile lor de topor” pământene să fie reduse la tăcere.
Acum, că această sarcină este completă, sunteți gata să sărbătoare. Aceste proiecte, inclusiv sosirea noastră ca prieteni, au fost și sunt susținute în continuare de Divinitate. Noi nu suntem zei, așa cum a crezut omenirea la începuturi, atunci când ființe din alte civilizații soseau pe planetă. Suntem frații și surorile voastre, suntem neamurile voastre din stele, pregătite să vă întâlnească, după eoni de despărțire.

Mesaj de la Maeștrii Înălțați.
Namaste! Noi suntem Maeștrii Ascensionați! În perioada care urmează se urmărește  în special dezvoltarea voastră spirituală, prin aceasta asigurându-se imposibila revenire a civilizației umane la trecutul întunecat și la dominația forțelor întunecate.
Binecuvântatul Administrator al Cerului a prevăzut înfrângerea definitivă a acestor forțe care v-au oprimat o lungă perioadă de timp. Este un proces divin pe care nimic nu-l mai poate opri sau anula. 
Fiți conștienți de ceea ce se întâmplă și utilizați-vă priceperea și abilitățile în scopul revenirii Raiului pe Pământ. Priviți la această realitate și verificați cine vor fi cei sincer interesați de evoluția voastră. Cu treisprezece milenii în urmă, întunericul a preluat această realitate și a creat o lume deformată la suprafața planetei.
Este vital ca toți cei care se opun acestor schimbări să fie deconspirați, arătându-li-se adevăratele intenții și adevărata față. În funcție de aceasta, li se va stabili și locul unde-și vor putea continua existența. Prin urmare, acest program binecuvântat este pregătit pentru a alege și a separa pe cei care susțin Noua Republică de cei care nu o acceptă!
Noi cerem să fie implementat un program clar de selectare a entităților umane în așa fel încât nimeni să nu mai fie în situația de a suferi din cauza nimănui. În această privință, pregătiți-vă să primiți, într-un termen rezonabil și coroborat cu etapele dezvoltării actuale, un anunț clar din partea forțelor Luminii, a Cerului.
Divinitatea nu mai vrea să existe suferință pe această planetă. Pentru ca acesta să se realizeze definitiv și inestricabil, se impune punerea în practică a ceea ce voi numiți „separarea grâului de neghină”. 
Cu referire la America, odată ce acest proces va fi fost finalizat, intenționăm să ajutăm la formarea unei guvernări autentice și devotată intereselor și aspirațiilor acestui popor, extirpând pentru totdeauna farsa guvernărilor care au început în urmă cu 150 de ani, când Constituția originală a fost promulgată înaintea Legii Drepturilor Omului.

Numai documentele binecuvântate ale NESARA vor avea legalitate pe planeta voastră. Aveți răbdare, vă garantăm că ceea ce vrea inima voastră se va întâmpla în curând. Străduiți-vă să vă creșteți nivelul de înțelegere, pentru a conștientiza corect ceea ce va urma și pentru a utiliza adecvat energiile care vă sunt trimise pe planetă.
Cei care acum își flutură aroganța vor fi izolați și puși în imposibilitatea de a se înfiltra în asociațiile de spiritualizare și culturalizare a oamenilor! Această operațiune a început deja! Este necesar însă să aveți răbdare până când realitatea voastră se va transforma observabil. 
Dragilor, amintiți-vă că Programul Divin prevede clar că întunericul va dispărea pentru totdeauna de pe Pământ. Până atunci, vor mai exista încercări de inducere în eroare, de manipulare din partea vechii oligarhii, care este anihilată într-o anumită perioadă de timp. Oricum, acest întreg proces în curând va suferi unele modificări care vor fi anunțate din timp.
Într-o etapă viitoare, noua guvernare va fi anunțată și, din acel moment, întregul program se va derula mai accelerat iar rezultatele benefice vor deveni din ce în ce mai evidente. În această operație divină vor fi cooptate toate sufletele selectate din timp. Timpul este destul de aproape. Osana! Osana! Osana!

Astăzi, am continuat cu raportul nostru săptămânal. O mare parte din acțiuni se desfășoară, sau sunt în pregătire de a fi demarate.
Trebuie să știți, dragilor, că nenumăratele acțiuni care se derulează au loc cu scopul de a asigura prosperitatea și bunăstarea pe Pământ, altfel spus, va fi adus Raiul pe Pământ.
Așa să fie! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian pentru Be One! Si Be in Joy!)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu