Totalul afișărilor de pagină

duminică, 6 martie 2016

Schimbări energetice pentru trezirea omenirii.

(important)

De la Ființele Albe Celeste, Zeița Isis și Ființele de pe Venus.
(26 feb.2016; channeler Natalie Glasson)
Traducere Const. Mihăilescu

Ființele Albe Celeste: Noi, cei din planurile celeste superioare, ne-am întrunit într-un ashram al păcii, pentru a discuta și a co-crea un schimb de energii care să stimuleze și să ajute la ridicarea conștiinței omenirii voastre, proces pe care dorim să-l accelerăm.
Acesta este un răspuns la numeroasele cereri ale oamenilor de pe Pământ adresate Creatorului pentru a fi ajutați să atingă într-un mod mai accelerat un nivel mai ridicat de conștiință.
Acesta este scopul întrunirii noastre. Dorim să găsim cele mai potrivite modalități prin care să răspundem cererii ferbinți a ființelor umane, în așa fel încât acțiunile pe care ni le propunem să fie acceptate și încorporate de aceia care au invocat și invocă sprijin divin. Ajutorul nostru va fi de natură energetică, cu impact direct asupra conștiinței oamenilor care încearcă în mod sincer să-și grăbească evoluția și apariția în ei a conștiinței superioare.
Noi, Ființele Albe Celeste ne declarăm profund onorate de participarea la această întrunire, a numeroase ființe superioare și divine, printre care o menționăm pe Zeița Isis, ca reprezentantă a zeităților de lumină și Ființele de pe Venus.
Ne bucurăm nespus că suntem împreună, pentru a putea răspunde solicitărilor venite de pe Pământ. Cei prezenți exprimă adevărul și puterea divină a Creatorului.
Mulțumim și ființelor umane care și-au exprimat dorința de a participa, la această importantă reuniune, și care sunt prezente prin corpurile lor de lumină (n.m.: suflete) sau prin energia conștiinței lor. Ele participă în calitate de observatori.
Zeița Isis:  
Minunate și mult-respectate ființe, sunt aici ca reprezentantă a tuturor conștiințelor zeităților. Întrunesc deci acum și aici nu numai energia sufletului meu cumulativ dar și pe cea a conștiințelor tuturor celorlalte zeități ale universului.
Scopul întrunirii noastre răspunde dorinței Creatorului ca împreună să creăm modalitatea de a crește mai mult și mai repede iluminarea ființelor pământene. Pentru mine acest lucru simbolizează două căi de creație care au ca rezultantă una singură și anume sprijinirea ființelor umane doritoare și pregătite să-l primească pe Creator în ființa lor(Nota C.M.: adică să se producă acel proces prin care sufletul să se contopească cu Sinele Interior)
Cerererile care s-au primit de la oameni se referă la dorința lor de înălțare în conștiință, ceea ce revine la faptul că se impune grăbirea activării mai complete a conștiinței depozitată în memoria lor subconștientă, parte asupra căreia Creatorul va insufla Lumina Conștiinței Divine. Problema care se pune este dacă entitățile solicitante respective sunt pregătite, fiecare în parte, pentru o asemenea lucrare.

Un schimb de lumină poate avea loc printr-un accent mai mare pus asupra consolidării conversației care are loc în mod constant între aspectele Creatorului manifestate pe Pământ (oamenii) și Creator. După cum știm, o conversație cu Creatorul este o experiență a întregului corp, fiecare aspect al ființei cuiva fiind în comunicare constantă cu Creatorul, atât în sensul de a primi cât și de a da.
Prin urmare, scopul în acest moment, este de a deschide sau înmulți și diversifica rețelele de conexiune energetică cu Pământul, care să cuprindă mult mai multe ființe umane decât până acum. Aceasta, pentru ca spre mai multe ființe umane să poată curge esența Creatorului, astfel încât ele să fie alimentate cu esențe de înaltă conștiință. În acest mod, va crește atât conștiința cât și conștientizarea umanilor.
Scopul suplimentar al unei asemenea schimbări de lumină va fi faptul că se va crea un fel de comutator prin care se va permite înlocuirea vechii conștiințe cu noua conștiință. Utilizarea acestei modalități va crește, credem noi, gradul de acceptare a noii conștiințe care, odată acceptată, va împinge pur și simplu vechea conștiință în afara zonei de utilizare și de interes a entităților umane.
Aceasta este înțelegerea noastră în calitatea de conștiințe ale zeităților.                     
Ființele Albe Celeste: Ceea ce ai spus coincide și cu înțelegerea noastră. Credem că promovarea pe Pământ a ideii unității dintre cele trei expresii ale Creatorului (n.m.: cred că se referă la cele trei aspecte: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh) va ajuta și mai mult acțiunii.
Ne-am întrunit pentru a ne cumula energiile în scopul co-creării unei conștiințe superioare pe care să o transmitem apoi omenirii pământene printr-o sursă de lumină astfel modulată. Ea va fi un răspunsul așteptat mai ales de cei care cer ajutor în accesarea unei conștiințe superioare și a iluminării. Noi, Ființele Albe Celeste, dorim să înglobăm în această energie și pe cea de libertate și de expansiune din inima Sursei și să oferim posibilitatea realizării unei conexiuni mai directe a oamenilor cu Creatorul nostru
Va invităm să contribuiți, de asemenea, și cu energiile voastre.
Zeita Isis: Conștiința cumulativă a Zeităților, reprezentată de mine, dorește să adauge la calitățile acestei energii co-create aici și sentimentul de echilibru și egalitate precum și vibrația păcii, ca fiind cele mai înalte expresii ale acestor calități.
Ființele Albe Celeste:
mulțumesc!
Ființe de pe Venus
Suntem onorați să fim prezenți la această reuniune și încântați că participăm la acest act de co-creare energetică, ca răspuns la dorința Creatorului. Vom contribui cu drag la crearea acestei modalități de a accelera trezirea umanității de pe planeta noastră soră, Pământul. În acest moment accentul pe care îl pune planeta noastră, Venus, pe esența ajutorului energetic acordat umanității este modalitatea în care are loc exprimarea și relaționarea dintre indivizi. Ne manifestăm dechis iubirea și înțelegerea pentru omenirea Mamei Pământ, și facem acest lucru fără gânduri ascunse și fără a cere recompense de la nimeni. Suntem gata să facem orice este necesar pentru ca omenirea Gaiei să-și accelereze ascensiunea. Ceea ce susținem și am vrea, este ca ajutorul energetic care va fi oferit Pământenilor să cuprindă expresia dragostei și păcii. Poate că această componentă va părea simplă dar ea are multiple fațete, căci există numeroase nivele de iubire și numeroase nivele de înțelegere și implementare a păcii.                         
Prin dragostea noastră, oferim minunatul sentiment al dragostei, înțelegerii și păcii interioare și între ființele de pretutindeni. Aceasta va fi contribuția noastră la co-crearea fluxului energetic care va fi oferit umanității Pământului.

Ființele Albe Celeste: Deci, iubită prezență și asistență, SĂ ÎNCEPEM CEREMONIALUL NOSTRU DE CREARE A ENERGIEI LUMINOASE, CU COMPONENTELE STABILITE..
În Ashraml nostru de Pace, îl invitam pe Creator să ne onoreze cu deplina Sa prezență, prin crearea unei Surse de Lumină sub formă de piramidă.
În prezența Luminii Creatorului, manifestată sub formă de piramidă, noi cerem ACUM și AICI ca toate nivelurile Creației Marelui Univers să fie prezente la cea mai înaltă frecvență.
Deci sunt aici:
-) înaltul nivel creator Planetar,
-) înaltul nivel crator Solar,
-) înaltul nivel creator Galactic,
-) înaltul nivel creator Universal, (nota C.M: al Nebadonului – universul nostru local)
-) înaltul nivel creator Multi-Universal (nota C.M.: suprauniversul nr.7, Uversa)
-) înaltul nivel creator Cosmic.

Permitem ca de la această Sursă de Lumină – Conștiință, creată în prezența Voinței-Luminii Creatorului, și a celor mai înalte conștiințe ale Cosmosului, să se „adape” toate ființele umane ale planetei Pământ, care vor alege să se conecteze la ea, în vederea trezirii conștiinței lor superioare și iluminării lor accelerate
De asemenea, invităm ființele cu conștiință celestă, cum ar fi: delfinii, balenele, rasa canină, felinele, păsările și elefanții, care reprezintă o conștiință specifică a Creatorului, să ancoreze energia lor în creația noastră, dându-le dreptul ca și ele să primească din Sursa creată de noi Acum și Aici. Pe toate aceste ființe le rugăm să lucreze pentru activarea și propagarea Sursei Originale aflată în ființa lor și să răspândească Lumina pe planeta Pământ.
Zeita Isis: Noii noastre creații de lumină, noi, Conștiința Zeițăților, adaugăm componentele de conștiință ale: echilibrului, egalității,  păcii și fraternității, care vor însoți mereu orice act creator care provine din această piramidă și care va pulsa din inimă.
Ființe de pe Venus: La baza piramidei creăm și așezăm o formă de lumină sub formă de stea și conștiința iubirii noastre (cu multiple fațete) și pacea.
Ființele Albe Celeste: Acum, piramida de Lumină, co-creația noastră, este completă.
Ne adresăm celor care sunt prezenți ca observatori din planul pământean: creația noastră este un răspuns la cererea voastră de iluminare accelerată. Vă rugăm să folosiți co-creația noastră ca ghid în munca pe care o veți depune pentru creșterea conștiinței și iluminării voastre.
Pentru aceasta, vă invităm ca prin meditație să intenționați călătorii cât mai dese la acest Ashram al Păcii, amplasat la nivel celest, pentru a fi prezenți alături de noi lângă Piramida Luminii și Înaltei Conștiințe pe care am co-creat-o.
Permiteți imaginației voastre ca în centrul Piramidei Luminii și Înaltei Conștiințe să găsiți mereu steaua Venus. Lumina Piramidei va fi transmisă prin steaua Venus și va pătrunde în fiecare dintre voi prin chakra celui de al treilea ochi.
Permiteți ca înalta conștiință celestă a delfinilor, cetaceelor, felinelor, caninelor, pachidermelor și aviarelor superioare să se răspândească în întreaga voastră ființă ca spirite ușoare, pentru a vă purifica și a aminti fiecărei particule a ființei care sunteți  de originea voastră divină, grăbind, și în acest mod, creșterea conștiinței și iluminarea voastră. Vă rugăm să permiteți acest lucru imaginându-vă că intregul proces are loc cu fiecare respirație profundă a voastră.
Simțiți, de asemenea, strălucirea energiei Creatorului cu care a fost impregnată Piramida și doriți-vă ca o piramidă identică să existe cât mai curând în ființa voastră.
Simțiți cum adăugați energiilor voastre, energiile celor care au creat această Piramidă: Ființele Albe Celeste, Zeița Isis și conștiința zeităților, Ființele de pe Venus.
Înainte, în timpul și în încheierea meditațiilor, vă rugăm respirați profund concentrându-vă asupra absorbției Luminii și Înaltei Conștiințe care vor iniția și amplifica procesul aducerii aminte a existenței Înaltei Conștiințe aflată în subconștientul fiecăruia dintre voi.
Repetând cu continuitate acest proces, la un moment dat, veți experimenta producerea  unei adevărate explozii de cunoaștere și bruscă creștere a conștiinței. Acest salt poate fi perceput de unii dintre voi printr-un val de lumină, de căldură sau o bruscă senzație de frig (răcoare).
Experiența voastră finală va cuprinde deprinderea unei abilități, care va lucra precum o cheie cu care veți putea debloca înțelegerea că în ființa voastră se află permanent însuși Creatorul. Aceasta vă va da posibilitatea să comunicați cu Creatorul (nota C.M.: așa cum i se întâmplă de aproape două decenii, de exemplu, lui Neale Donald Walsch – autorul seriei de cărți „Conversații cu Dumnezeu”)
 Procesul are drept scop purificarea ființei voastre de vechea conștiință/conștiență și apariția conștiinței superioare.
Repetăm că, în timpul meditațiilor, sau ori de câte ori invocați prezența voastră lângă Piramida Luminii și Înaltei Conștiințe, vă veți focaliza pe chakra celui de al treilea ochi, asupra căreia lucrează Steaua Venus.
De fiecare dată spuneți ceva de genul: „Cu toate aspectele Creatorului existente și trezite în mine, eu co-creez Înalta Conștiința și Lumină în interiorul ființei mele ACUM” 
Repetați această afirmație timp de câteva minute, până când simțiți că ați trecut într-o profundă stare de ascultare și recepție. Veți putea sesiza un anume schimb de lumină care înseamnă că noi primim de la voi vechea voastră conștiință, pentru a o transmuta, și pe care voi o înlocuiți, printr-un proces de absorbție, cu Înalta Conștiință. Treptat, veți putea începe să conversați cu Creatorul. Puteți pune anumite întrebări la care așteptați răspuns. Cu siguranță, acest răspuns va sosi, într-o formă sub care, cu un pic de atenție, îl veți putea recunoaște. Conștientizați orice legătură pe care deveniți capabili să o stabiliți cu Creatorul.

Natalie Glasson
La încheierea meditației, faceți afirmația că sunteți gata și doriți să reveniți în corpul vostru fizic aflat pe Pământ, acolo unde l-ați lăsat.

Cereți ca trupul vostru să fie purificat, imaginându-vă că un duș vă spală de tot ceea ce este vechi și nefolositor. Dacă v-ați privi într-o oglindă imaginară ați vedea cum ființa voastră iradiază lumină și bunătate.  
În timp, veți putea conștientiza că vă aflați într-o permanentă conversație cu Dumnezeu și veți percepe aceasta prin creșterea vibrației, amplificarea energiei în timpul conversației și creșterea puterii de penetrare a gândurilor. Stările voastre emoționale vor căpăta noi valențe iar alegerile voastre zilnice vor începe să nu mai semene cu cele din trecut.
Noi, Ființele Albe Celeste, Zeița Isis și Conștiința tuturor zeităților, precum și Ființele de pe Venus vom rămâne prezente permanent în Ashramul Păcii pentru a fi oricând la dispoziția voastră.

Original Source: Sacred School of OmNa

http://thegoldenlightchannel.com

13 comentarii:

 1. HA Ha ha! ha Ha HA!


  bla, Bla, BLA!?! A.M. ajuns sa M.A. rog de voi ca sa IMI faceti VOINTA SUPREMA?!?

  HA Ha ha! ha Ha HA!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ultima dv. „distracție”. Vă rog, aveți grijă de sănătatea dv.!!

   Ștergere
 2. Răspunsuri
  1. Se pare că sunteți mult mai erudit decât noi toți, ceilalți.

   Ștergere
 3. Nu VA ofer mai NIMIC pana nu vad, aud si simt ca M.A. iubiti mai presus de orice!?!

  RăspundețiȘtergere
 4. Neale Donald Walsch bate campii mai RAU ca voi, initiatii(idiotii) Romaniei ...!?!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ori nu i-ați citit cărțile, ori îl confundați.

   Ștergere
 5. Constantin Mihailescu cartea "Urantia" pe care o invoci tu este plina de minciuni! Minciuni! MINCIUNI!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Domnule Marius, vă anunț că din cauza „deplasatelor” și aberantelor dv. comentarii, în viitor, nu vă voi mai publica niciun comentariu. C.M.

   Ștergere
 6. Domnule Adrian, ma adresez entitatii care se crede mai presus de noi oamenii si care a stapanit Pamantul de atat de mult timp! Timpul de stapanire si control asupra oamenilor a trecut, ca atare te invit in LUMINA CREATORULUI , de care te-ai indepartat atat de mult! Iti simt disperarea ca oamenii nu ti se mai inchina,dar a venit vremea ca tu sa accepti starea innascuta a divinitatii lor si sa li te alaturi daca nu vrei sa fii dizolvat in Lumina Creatorului!
  Donule Adrian,nu uita! Poti sa fii mai mult decat entitatea care te face sa crezi ca esti stapanul celorlalti oameni!
  Trezeste-ti constiinta si fii ceea ce esti nu ceea ce crezi ca
  esti! Elibereaza-te din incatusare acestei entitati!
  Nu ma semnez, ar trebui sa stii cine sunt!
  Multumesc Domnule C.M.pentru permisiunea de a ma adresa acestui suflet incatusat de intuneric!

  RăspundețiȘtergere
 7. Anonim(Sumedrea Marius?!) tu te adresezi NEBUNIEI di al tau cap sec!?! EU SUNT(IO) CEL CE SUNT(THOTH)!!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Tu esti doar un bolnav mintal dus cu capul si chiar daca te duci la doctor sa te tratezi nu cred ca mai ai vreo sansa sa te vindeci!!! Vai de capul tau....Si mai lasa-l in pace pe CM iar pe noi ceilalti scuteste-ne de aberatiile,idioteniile si cretinitatile tale.....Si-acum hai,du-te unde-a-ntarcat dracu iapa!

   Ștergere