Totalul afișărilor de pagină

vineri, 18 martie 2016

MESAJ DE LA DUMNEZEU / TATĂL

( 12 mart. 2016; channeler Kathryn E.May)  
Traducerea Const Mihăilescu.                                                                   


Dragii mei,
Cred că a sosit timpul ca Eu să intru într-o comnicare mai directă cu voi. Încep prin a vă saluta pe toți și pe fiecare în parte. De mai mulți ani, mulți dintre voi purtați acest banner (stindard, drapel, pancardă) despre prosperitate și Lumină și, pentru determinarea voastră, vă arăt recunoașterea și mulțumirile Mele. Serviciul pe care l-ați făcut și continuați să-l faceți, în folosul Luminii, așa cum ne-am înțeles și am stabilit în programul întocmit pe vremea când erați în dimensiuni superioare și, deci, mai aproape de Mine, merită toate laudele.
Pentru voi, această lungă perioadă a fost o adevărată provocare de a rămâne pozitivi, plini de har, calmi și încrezători, deși totul se petrecea în timp ce detractorii Mei se manifestau cu înverșunare, eșecurile vă urmăreau, desincronizări și întârzieri neașteptate se așezau primejdios în calea voastră iar lipsurile economice, sub diverse forme, vă asaltau viața și familia. În acele condiții de puternic recul și amenințare existențială, eșecul vă pândea tot timpul și spectrul acceptării tentațiilor întunericului vă încerca mereu.
Sunteți într-adevăr copiii inimii Mele, iar voi, la rându-vă, v-ați deschis inimile pentru a oferi ajutor multor ființe, mai ales umane, fără a pretinde beneficii materiale sau glorie. Perseverența voastră a făcut posibil ca noi să continuăm realizarea programului de ascensiune pe căi complicate, spre vârful muntelui pe care-l aveți de urcat cu ajutorul și îndrumarea noastră. Eu și voi suntem co-creatorii Marelui Triumf.

Există mai multe persoane și grupuri separate care au acaparat, în interes strict personal sau de grup, importante piese din acest mare puzzle, pentru ca greutatea realizării și reușitei să crească peste măsura suportabilității voastre. 

Ei au jucat rolul lor în guvernele din întreaga lume, în finanțe, în instituțiile de putere, în instanțele globale, în pregătirea noilor infrastructuri, sau ascunși complet în spatele scenei, de unde puteau influența mersul lucrurilor în interes individual sau de grup. 
În același timp ei încercau să dea permanent impresia că lucrarea lor ajută realizării și propășirii generale, pozând în salvatori de nații sau de colectivități. Mereu ei au vrut să dea impresia că își aduc o contribuție onorabilă și plină de devotament pentru omenire deși, în majoritatea cazurilor, erau conștienți că o subminau.
Ceea ce sunteți pe cale de a obține este o realizare cu adevărat miraculoasă, un triumf al cooperării, în care s-au angajat milioane de suflete pe Pământ și mai multe miliarde în dimensiuni superioare, toate concentrate pe aducerea pe planeta voastră și a Mea a acestui prim val al ascensionării planetei Pământ și umanității de pe ea, atât de mult timp asediată de ființe malefice. 
Știu, unii dintre voi vor întreba: „Cum se poate ca însuși Dumnezeu să vorbească despre forțe malefice pe care într-o singură clipită le-ar putea anihila?” Este adevărat, dar nu uitați că există o lege generală a întregii Creații, cea a Liberului Arbitru, care nu poate fi încălcată nici chiar de Mine.

Unii au întrebat de ce divinitatea amestecă problemele financiare (moneda) cu spiritualitatea. Pe de altă parte, ei văd necesitatea unei reevaluări monetare cât mai repede posibil, prin care sclavia materială și tot ce ține de ea ar fi înlăturată. Ei par a crede că această operațiune este doar un aranjament financiar, o îmbunătățire a condițiilor economice pentru cei pauperi.
Da, cu siguranță așa este, dar vreau să explic care e scopul Meu în toate acestea și de ce este, în primul rând și în cele din urmă, un eveniment spiritual cosmic.
Cine sunt Eu? Cine suntem noi?
Sunt numit Bunicul de către familiile chineze antice și omologii lor din întreaga lume, care au fost însărcinate, încă din vremuri imemoriale, cu protejarea și conservarea marilor depozite de bogăție. Aceste comori au fost încredințate grijii lor pentru multe generații. Cu toate că erau în parte acumulate de familii care au devenit proeminent înstărite prin propriul lor drept, ei nu au acumulat fondurile de prosperitate prin propria lor activitate. Ei au fost aleși în calitate de custozi ai acestor imense averi de către Tatăl
/Mama Dumnezeu și de Compania Cerului, și au fost contactați în mod direct de Saint-Germain și Kwan Yin, când aceștia s-au încarnat pe Pământ, în scopul de a-i însărcina cu acumularea și păstrarea în siguranță a fondurilor de libertate și prosperitate, care urmau să fie folosite mult mai târziu, peste timp, adică astăzi.
Familiile au fost supravegheate, securizate și îndrumate de iubitul nostru maestru St. Germain și de Lady Kwan Yin timp de mai multe generații, timp în care omenirea Pământului s-a pregătit să atingă cote suficient de înalte de conștiință, suficientă pentru a distribui umanității, în mod echitabil și fără a se provoca disensiuni, ură sau războaie, această imensă bogăție. Ea reprezintă dreptul vostru din naștere, ca locuitori ai frumoasei Mele Planete Albastre.Voi veți beneficia de aceste fonduri, după îndeplinirea condiției de suficient de înaltă conștiință (Nota C.M.: pentru a evita orice conflict, plecând de la zicala: „Banul este ochiul dracului”).
Unul dintre motivele încarnării mele pe Pământ, de-a lungul timpului, a fost și supravegherea conservării acestor bogății și modul în care le este asigurată intangibilitatea, precum și încurajarea familiilor păstrătoare (custozilor), prin menținerea mereu aprinsă a flăcării responsabilității pe care o aveau. 
Se spune că am trăit 500 de ani și că acum locuiesc în corpul unui băiețel. Asta e adevarat.
M-am arătat de-a lungul secolelor ca având diferite vârste și identități, dar cei care au trăit aproape de mine au recunoscut întotdeauna energia Mea și au știut, fie și la nivel de subconștient, că sunt EU. 
Așa cum noi am manifestat în Compania Cerului, am arătat că realitatea în Creație este mult mai flexibilă, mai diversă și mai complexă decât cred locuitorii actuali de pe suprafața Pământului
De fapt, sunt destul de puțini aceia dintre voi care m-au întâlnit de-a lungul vieții lor.
Desigur, asta și pentru că ori de câte ori un aspect al Meu se manifestă în trup, Eu nu-mi aduc întreaga Mea energie ci doar atât cât poate suporta acel trup, și cât este suficient pentru a mă manifesta ca un om obișnuit. O energie de viață un pic mai mare ar scurt-circuita sistemul nervos al unui corp uman dens, care s-ar dezintegra instantaneu.
Este de înțeles că Eu pot alege să apar sub orice formă, orice organism, în funcție de necesități. Acum, de exemplu, am ales corpul unui băiat, deoarece îmi oferă posibilitatea să vehiculez mai multă Iubire și Lumină, fără a provoca un disconfort celor care trăiesc în jurul Meu. I-am cerut lui Yosef, care a venit ca un furnizor Intel, să vă arate fotografia Mea, în speranța că Mă veți recunoaște.

Vedeți voi, adevărata Mea identitate este cea în care îl cunoașteți în acel corp pe Dumnezeu, sau mai precis, pe Dumnezeu -Tatăl.
Mama-Dumnezeu întrupată are, de asemenea, rolul ei în acest mare proiect, dar asta este o altă poveste ...

Așa după cum mulți dintre voi știți, acest plan de abundență economică este doar o piatră de hotar pentru ceva mult mai glorios.
A fost destinat să fie „fisura inițială în cetate”, care va deveni un apăsător control asupra raselor întunecate și protejaților lor din întreaga voastră omenire.
Chiar înainte ca Pământul să fi devenit, în termeni cosmici, o planetă-închisoare, blocată în dimensiuni inferioare, am conceput planul de intervenție de peste vreme, prin lovirea în centrul puterii corupte - banii.
Noi (și în această exprimare vă includ și pe voi) a trebuit să dezvoltăm și să executăm strategia noastră în așa fel încât fondurile de prosperitate către oameni să fie disimulate suficient pentru ca familiile criminale și țesătura lor infiltrată în organizațiilor financiare să nu poată avea cunoștință sau acces, pentru a le drena în seifurile lor fără fund. Planul nostru se vrea, de asemenea, o invitație - pentru fiecare membru al acelor familii, împreună cu slujitorii lor – de a reveni la Lumina și în brațele deschise ale Maicii Domnului și ale Mele.
Fiecare dintre voi are o miză personală în acest joc.
Veți afla în curând, prin anunțuri publice și programe de mentorat individuale, despre gradul în care s-a făcut abuz de putere și modul în care a fost mânuită împotriva voastră individuală și împotriva umanității.
Pentru moment, ofer această informare prescurtată pentru a vă ajuta să înțelegeți cu ce perdea gigantică de întuneric și înșelăciune v-ați confruntat până acum.
O mare parte din informații a fost deja lansată în presa scrisă și pe internet prin intermediul canalelor umane curajoase, și rolul tot mai important pe care-l joacă Lucrătorii întru Lumină, observabil crescător cu fiecare zi. Ei vor ajuta, în continuare, la deconspirarea legăturilor și încrengăturilor mafiote și criminale statornicite și diversificate de forțele întunecate.

Dorința noastră a fost nu numai să eliberăm omenirea de pumnul de fier al Anunnaki, și de cabala umană, care a preluat de la Anunnaki rolul de păpușari, dar, în conformitate cu acordul de pace semnat cu noi, să elibereze planeta și fiecare suflet pe care-l acaparaseră. Astfel, dragilor, fiecare dintre voi are o miză personală în acest joc dur care se va încheia nu peste multă vreme.
Fiecare dintre voi trebuie să-și folosească experiența și priceperea pentru a da sufletului său șansa de a urca mai repede, contribuind, totodată, la scoaterea rasei umane din dualitatea dimensională în care se află și la ridicarea ei într-un plan dimensional superior.
Este promisiunea noastră față de Terra, așa cum numim noi sufletul planetei voastre (Nota C.M.: eu știam că sufletul Pământului se numește Gaia!!?), în măsură să urce în acest moment în dimensiunea superioară (Nota C.M.: și aici am o observație în sensul că, noi cunoșteam că Gaia, sufletul Pământului, se află deja în 5D și că doar corpul fizic al planetei mai este în procesul de ascensionare, împreună cu ființele umane care au ales să ascensioneze !!). Planeta a dovedit multă grijă față de umanitate, pe care a preferat s-o aștepte pentru a se înălța împreună cu ea, hotărând să își încetinească procesul de ascensiune pentru a-i ajuta pe toți copiii ei umani să urce odată cu ea.
 (Nota C.M : cred că, pe total, este o eroare de interpretare sau „traducere” din partea channelerului, din moment ce această ultimă frază este perfect adevărată).

Să trecem mai departe.
Acum, este important ca noi (Eu și voi) să avem o înțelegere deplină, astfel încât să putem continua să lucrăm împreună în mod eficient și sinergic.
Eu sunt Tatăl vostru Dumnezeu. Eu sunt Creatorul, împreună cu Mama- Dumnezeu, a tuturor planetelor, stelelor, ființelor și Conștiința în acest Univers și mult dincolo de el. 
Dar starea în care a ajuns planeta voastră nu a fost „realizarea” Mea ci a voastră și a celor care v-au manipulat. Felul în care a evoluat planeta și umanitatea ei este rezultatul creativității exprimate, a imaginației și liberului arbitru al copiilor Mei. A fost voința voastră liberă de a alege ceea ce ați dorit. Desigur, Eu am co-creat împreună cu voi căci m-am angajat de la început că vă voi respecta voința și nu vă voi abandona. Am râs și am plâns împreună cu voi, deși vedeam că uneori ceea ce faceți nu este în Interesul vostru cel mai Înalt.
Hai să spunem astfel: Un părinte nu este imboldul din spatele copilului care, în loc să-și bea laptele, îl varsă pe podea. Părintele, care l-a născut, deși nu-i place ce a făcut odrasla, pune mâna și curăță podeaua, înlăturând mizeria, căci el nu vrea să alunece sau să se îmbolnăvească copilul. N-a făcut el prostioara, dar tolerează fapta și ajută la revenirea lucrurilor la normal.
Noi (Mama/Tatăl Dumnezeu) am fost consternați să vedem cât de departe unii dintre copiii noștri au mers, lăsându-se pradă influenței răului, și modul în care realizările obținute cu răbdare și cumpătare, s-au irosit, ei lăsându-se pradă amăgirii. Abaterile acestea de la calea corectă au făcut, până la urmă, modificări în matricea ființei umane care nu mai seamănă cu cea originală, creată de Noi. Această matrice nu mai este făcută din esența Noastră, căci ea nu mai conține dragostea, și, prin urmare, este o făcătură, care nu mai are aproape nimic comun cu originalul. Actuala rasă umană, în marea ei majoritate, este o construcție făcută după un proiect elaborat și experimentat de rasele întunecate care au intervenit pe planeta voastră cu mult timp în urmă, din interese meschine și nedumnezeiești.
De-a lungul timpului, această mixtură, progenitura raselor întunecate, s-a răspândit, mai ales că susținătorii săi au fost ajutați să preia frâiele societății și să acceadă mai ușor la bogățiile lumii. S-a format astfel un grup suficient de mare de oameni „noi” care au reușit să creeze gravele probleme pe care le vedeți astăzi. Noi nu am stat „cu mâinile-n sân” când planeta și civilizația ei se „îndreptau către iad”, așa cum ați spune voi. 
Am mers cât ne-ați permis de aproape de voi, permanent încercând să vă amintim de angajamentele voastre inițiale și de acordul încheiat la plecare cu noi. 

Astfel, noi lucrăm cu voi, puțin câte puțin, din aproape în aproape, pe măsură ce voi vă hotărâți și reușiți să vă extrageți din acordurile și consecințele lor, încheiate cu  alții.
Din păcate, sunteți implicați și v-ați dat acordul la multe înțelegeri care nu sunt și nu au fost niciodată în interesul vostru. De foarte multe dintre ele nu aveți cum să vă amintiți în viața actuală. Consecința monitorizării noastre este că am abținut un lucru important, împreună cu voi: salvarea planetei și revitalizarea ei. Pământul și-a crescut mult frecvența de vibrație și s-a echilibrat ieșind din sumbra posibilitate a dezintegrării. Despre această tristă și palpitantă poveste vom vorbi în viitor. Atunci veți primi și detalii foarte interesante. 
Deocamdată, să continuăm cu ceea ce ne-am propus în această comunicare. 

Vă cer a vă ridica pe cote suficient de înalte pentru a vedea controlul mental la care ați fost supuși de- a lungul timpului, dar cu deosebire în ultimul timp.
Dragii mei copii, abandonați-vă atitudinea de cinism și istovitoare dezaprobare, adică rolul de judecător al altora, pe care le folosiți mai ales în procesele de instruire a generațiilor.
În orice proces, mai ales în cel de instruire, implicați inima voastră iubitoare! Când nu vă folosiți inima, vă opuneți propriei voastre fericiri și blocați fluxul energetic al abundenței în orice întreprindeți, inclusiv în minunata plenitudine pe care v-o aduce dragostea. Gândiți-vă de două ori înainte de a face reproșuri celor care, cu sinceritate, vă transmit mesajele noastre, chiar dacă unele dintre aceste mesaje nu vă sunt pe plac.
Încercați ca prin dreaptă apreciere să nu descurajați pe cei care încearcă să vă aducă Lumina. Acceptați că un Lucrător întru Lumină poate, într-o anumită chestiune, să știe mai mult decât voi. Dacă nu simțiți nevoia, nu-l lăudați, nu-i mulțumiți, dar nu-i denigrați munca și strădania. 
Eu știu și înțeleg că matricea multora dintre voi are componente care din capul locului vă fac să alegeți fronda, contestarea, confruntarea neargumentată. 
Luați din aceste mesaje ceea ce credeți că vă folosește, restul puneți-l de o parte, poate mâine vi se va părea interesant. Calea de la A la B poate fi diferită, mai dreaptă sau mai întortocheată. Important este să iei decizia de a porni la drum, din A către B.
Nu uitați: noile informații care ajung la voi pot fi apreciate ca interesante sau nu, dar nu sunt gloanțe cu care cineva vrea să vă atace.
Eu sunt aici pentru a oferi dragoste tuturor, cu care voi să vă înlocuiți fricile și neîncrederea. 
Dragilor, sunteți sub protecția Noastră absolută. Mama-Dumnezeu și Eu ,Tatăl-Dumnezeu, împreună cu Compania Cerului - și toți prietenii voștri Galactici – vă asigurăm că niciun dezastru nu vi se va întâmpla.
Nu veți fi invadați de forțe ale răului venite din univers, căci granițele planetei voastre sunt bine apărate și orice încercare de intruziune va fi anihilată. 
Răul care mai există acum se află pe planetă de foarte multă vreme, și el va fi eradicat, fie prin transformarea lui în bine, fie prin alungarea lui de pe Pământ. Nu uitați că (cu o excepție prevăzută în Decretul Ceresc), și celor răi li se respectă liberul arbitru.

Planeta voastră vă iubește și vă va ocroti; ea nu se va scutura de voi așa cum face un câine care iese din apă.
Ea vă ajută în tot ceea ce faceți și intenționați benefic și, în acest demers, ea este asistată de Federația Galactică a Luminii, de frații și surorile voastre din stele.

Voi sunteți în siguranță. Aportul vostru este important. Noi vă sprijinim la maxim în tot ceea ce ne permit acordurile noastre încheiate cu voi, la care, atunci când este cazul, aplicăm dispense pentru unii dintre voi care au făcut alegeri greșite dar care, sunt hotărâți să nu le mai repete. Dar nu numai atât, acordăm și „coronițe”.
 Pe măsură ce luminozitatea din voi crește, ca urmare a creșterii vibrației ființei care sunteți, creștem și noi amploarea programelor care vă vor ajuta să vă consolidați succesele. Dacă ați proceda cu hotărârea și concentrarea necesare voi, oamenii, ați manifesta într-o milisecundă realitățile la care tânjiți
Să ne imaginăm acest lucru ca pe un film thriller american. Noi, în calitate de aliați din dimensiunile superioare, cu tehnologia, energia luminoasă și mijloacele necesare vă putem ajuta instantaneu să treceți prin ușa care vi se deschide spre libertate, prosperitate și pace, dacă lăsați, înainte de a intra, toate armele: răutate, ură, teamă, invidie, egoisme, tehnică de război. Este obligatoriu să vă „înarmați” cu iubire. 
Cei care vă vor întâmpina sunt prieteni de pretutindeni. Vin să vă îmbrățișeze și să primească îmbrățișarea voastră.

Noi nu vom permite ca eforturile voastre să fie zădărnicite de spirite întunecate. Suntem cu voi, așa cum v-am promis de la început, și ne vom respecta promisiunile în cel mai mic detaliu. Civilizațiile înaintate, care s-au oferit să vă ajute, au capacități tehnice și tehnologice imposibil de bănuit de voi. Alături de ei, legiuni de îngeri vor veni să contribuie la fiecare detaliu al vieții voastre minunate.

Doar ridicați-vă privirea și gândul către noi, și permiteți ca inimile voastre să fie atinse de iubirea noastră.  Amintiți-vă mereu că ați fost creați pentru a exista o eternitate, în iubire și îndestulare.
Nu uitați că toți sunteți legați de Mine și legați între voi, căci din esența Mea v-am plămădit pe toți.  
Sus capul, fiii Mei! Ridicați-vă privirea spre ceruri și veți vedea minunile pe care vi le-am pregătit. Nu aveți cum rata, de data aceasta.
Chiar Eu, Dumnezeul și Tatăl vostru vă promit că voi fi printre voi la marea sărbătoare.
Gândiți-vă la acest lucru! Vom încheia această cursă împreună, umăr la umăr. La acel moment, vibrația voastră va fi la unison cu a noastră. 
Saltul vostru în necunoscut este cunoscut de noi și știm că veți reuși. Vrem să vă arătăm cât de glorioși puteți fi. Voi sunteți Iubirea Noastră, creată după chipul Luminii.
Suntem Tatăl și Mama  Dumnezeu.


http://www.whoneedslight.org/index.html

3 comentarii:

 1. MARIUS-ADRIAN CRETU
  NR. DE MOBIL: 0765.241.391(TELEKOM) & 0751.284.177(ORANGE).
  http://remerra.blogspot.ro/…/ujp-2016-2100-programul-de-evo…
  https://www.facebook.com/groups/preotiiluminiidivine/
  IO ZAMOLXIS, PARINTELE ROMANILOR = IO FIUL OMULUI
  „Fiicele mele și fii mei, mă bucur nespus să vă văd pe toți într-o zi atât de mare cum este aceasta! Nu poate fi consemnată în cuvintele voastre cât este de importantă ziua de 10/11 Iulie 2010! Este o dată ce cu greu o veți putea șterge din memorie, este o zi în care CEL promis vouă acum mai bine de 2000 de ani de IISUS a venit la voi! EL este FIUL OMULUI care a venit pregătit (deci nu oricum!) și însoțit de foarte multe ființe de lumină, spirite primordiale ce aparțin Creației Primordiale! Spațiul Geto-Dac are marea onoare de a găzdui o mare parte din Conștiința Celui ce își spune FIUL OMULUI. Cam 90% din această conștiință a coborât și va continua să coboare până când va fi absorbită în totalitate de ființele primordiale, cei ce își spun OAMENI! Însă planeta OM a trimis mai demult o părticică din ea pentru a ajuta la procesul de trezire al românilor și de înălțare al Mamei Geea. Eu ca strămoș al vostru, dar și contemporan cu voi pot să afirm că, împreună cu MARELE AVATAR pregătim PROCESUL ELIBERATOR AL TUTUROR ROMÂNILOR de tot ceea ce este străin!!! Este momentul MARII TREZIRI, a unei conștiințe gigant care va pune stăpânire mai întâi pe cei desemnați și abia apoi pe toți ceilalți! În tot ceea ce se întâmplă, VOI FI CU VOI AȘA CUM AM PROMIS cândva, nu voi abdica de la această menire, căci îmi este dat să văd prin ochi de OM GLORIA CELUI PREA INALT, care acum a venit! Ceea ce a fost să fie s-a împlinit, acum procesul de transformare și înălțare merge după alți parametri! Cu o asemenea ființă alături așa cum este MARELE AVATAR, succesul este garantat, dar ca toate acestea să se întâmple va mai dura ceva din răul care trebuie să existe și să se consume pe el însuși! Vor fi ani de mari încercări, însă dacă aveți credință cât un bob de muștar, veți fi cei care veți auzi și vedea pe CEL PROMIS! Deocamdată atât, vă îmbrățișez români și vă urez: Drum drept și multă lumină! IO ZAMOLXIS vă mulțumește în numele întregului neam. Pe curând!”
  http://www.dzr.org.ro/istoria-secreta-a-lui-zamolxe-zeul-s…/
  http://ioncoja.ro/…/pythagora-a-invatat-filosofia-de-la-za…/
  http://romaniaesoterica.blogspot.ro/…/romaniaramania-centru…

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Băi, nea Crețule, da' tu ești „dus” rău cu capul!! Auzi? Când îți vine ție să-l faci pe Dumnezeu: înainte sau după ce te „dregi”? Dacă e după, mai ai o speranță, dacă e și înainte și după, ești pierdut.Didu Lecu

   Ștergere
 2. Nenea Prostu, ne lași cu bifatul „distractiv”? Zău, așa, ți-ai făcut destul damblaua! Distrează-te cu altceva! Didu Lecu

  RăspundețiȘtergere