Totalul afișărilor de pagină

luni, 2 noiembrie 2015

Sincronizarea focalizărilor, unificarea Razelor și Flăcărilor.

Mesaj de la Arcturieni.
(29 oct.2015; channeler Maria).
Traducerea Const. Mihăilescu.

Grilele (rețelele energetice din jurul planetei; n.m.) s-au echilibrat la o frecvență mai înaltă decât era de așteptat iar pregătirile pentru următoarea fază sunt destul de avansate, astfel că valul energetic care urmează să vină pe 11:11 (adică 11 noiembrie) va putea pătrunde nestingherit  pe Pământ (Nota C.M.: reamintesc că în jurul planetei există o rețea energetică cu rol de filtru al energiilor care vin din univers. În funcție de forma și natura acestei vaste rețele, numai anumite energii sunt lăsate să treacă spre planetă, celelalte fiind deviate în univers. De modificarea și adaptarea acestei adevărate „plase energetice” se ocupă, de mulți ani, echipele specializate ale lui Hatonn și Kryon. Toate modificările gridului (rețelei) sunt coroborate cu etapa ascensională în care se află sistemul planetar, în așa fel încât să fie lăsate să pătrundă numai acele energii de care este nevoie la acel moment. Gradul de impact al energiilor – amplitudinea, forma de undă, frecvența, gradul și tipul modulației – este cunoscut și de oamenii de știință ai planetei, prin măsurătorile care se fac periodic la o anumită înălțime).
La data amintită va sosi pe Pământ un nou val energetic având caracteristici specifice, care să ajute la creșterea frecvenței de vibrație a sistemului și să accelereze procesul de ascensiune. Se are în vedere, în egală măsură, și modificarea ADN-ului corpului uman, și al altor viețuitoare, care se realizează prin infime explozii de lumină (fotonice) cu scopul de a se obține modificările genetice programate.  

Fiecare val afectează toate ființele însă în moduri diferite, deoarece structura ADN a corpului lor este diferită. Cunoașteți, desigur, că forma ADN-ului reprezintă semnătura energetică a fiecărei ființe care are particularități pentru fiecare entitate.
Un organism, care este până la urmă o structură enegetică, poate absorbi doar anumite componente ale luminii, pentru altele fiind opac sau, dimportivă, lăsându-le să treacă prin el, fără însă a-l afecta. Față de fluxurile energetice care îl impactează, îl pătrund, reacționând sau nu cu structurile care-l compun, corpul este modificat într-un anumit fel. Cu cât mai multă energie este asimilată de corp, cu atât modificările sunt mai importante.  Aceste modificări privesc în principal celulele corpului uman dar și traseele nervoase, meridianele energetice, gradul de activare a chakrelor, funcționarea mitocondriilor („uzinele” electrice ale celulelor), profunzimea intelectuală, structura și elevarea gândurilor, nivelul de înțelepciune etc.
Fiecare premergător face conștient alegerea de a transmuta energiile primite.
Rețelele interioare sunt restructurate și eliminate individual sub impactul vârfurilor energetice pentru a se acorda spectrului de frecvență colectivă.


Lumea este "văzută" și calificată în funcție de schimbările pe care le suferă. Cu toate acestea, nu toate schimbările sun vizibile la modul conștient de către toate sufletele componente ale acelei colectivități. Unele ființe pot experimenta aceste schimbări fără a fi conștiente de aceasta. Aceasta este o particularitate și o opțiune disponibilă gratuit în întregul univers.
În timp ce dormiți, voi stabiliți noi legături în univers, ancorați anumite energii, pe care corpul le utilizează după necesități și care-i determină transformarea. Din cauza acestor modificări, nu este greșit să spuneți că în fiecare dimineață, când vă treziți, voi sunteți alt om, diferit de cel care apus aseară capul pe pernă. 
Corpul vostru are o anumită frecvență de vibrație; când vibrația este joasă, energiile de frecvență mai înaltă nu vă mai sunt accesibile, nu vă mai afectează. Este lesne de înțeles ce se întâmplă dacă vă amintiți că doar energiile de frecvență ridicată conțin mesaje de la entitățile superioare. Joasele frecvențe sunt domeniul în care există și acționează entitățile întunecate, primitive și malefice.

Numeroase sunt metodele prin care vă puteți ridica frecvența de vibrație. Între acestea, de cea mai mare importanță sunt: meditația, contemplația, rugăciunea, milostenia, iubirea fără obiect, compasiunea, faptele bune (karma yoga ; n.m.), efectuate fără așteptări.
Este foarte indicat ca fiecare ființă să se pregătească cât mai bine pentru a primi un val energetic care se anunță la anumite date. Toate aceste fluxuri sunt ocazii de a vă crește frecvența de vibrație și de a vă accelera evoluția. Cu cât ființa este mai pregătită, cu atât va asimila mai multă energie din fluxul care sosește.
O bună metodă de a vă crește permeabilitatea la primirea energiilor de înaltă vibrație este și invocarea ajutorului ghizilor spirituali. În perioada când aceste energii penetrează atmosfera, puteți să vă impuneți o stare de spirit favorabilă primirii acestor energii, deschizându-vă inima pentru ca ele să vă găsească centri de forță (chakrele) deschiși.
Trebuie spus că, la nivel de planetă, câmpul energiilor benefice totale a crescut în ultima perioadă, deși s-ar fi putut obține rezultate încă și mai notabile. Credem că ocazia oferită de portalul 11.11 ar trebui foarte bine fructificată.

Cu cât înălțimea valului energetic va fi mai mare, cu atât mai multă energie poate fi prelevată. Odată ce valoarea de vârf va fi atinsă, receptorii vor putea prelua cantități importante de energie pe care o vor asimila în propriul lor corp, după care vor direcționa energia disponibilă, modulată cu sentimentul lor de solidaritate și iubire către umanitate și către inima planetei. 
În final, energiile de intrare ale portalului 11:11 se vor alinia din nou energiilor galactice, universale și cosmice.
Trebuie menționat că umanitatea voastră a fost și mai este extrem de afectată de faptul că nu se află în aliniere cu Legile Naturale ale Universului.
Valul energetic al portalului 11.11, fiind și foarte puternic, vizează tocmai magnetismul sistemului vostru planetar și mai buna aliniere cu forțele universale. Unul dintre efecte va fi o mai importantă trezire a ființelor umane care nu au făcut-o până acum cât și o creștere a conștiinței celor deja treziți.
Acum, că precursorii vor fi mai deplin ancorați în rețelele vibraționale superioare, ei începând chiar să se uniformizeze energetic cu toate aspectele constitutive ale Sufletului lor Cumulativ. În felul acesta se va accelera acțiunea de reunire a Familiilor de Suflet (Nota C.M.: se referă la faptul că, ne vom recupera aspectele răspândite prin univers, acolo unde am avut vieți, și ne vom regăsi în Sufletul Cumulativ, ceea ce va însemna o creștere extrem de importantă a conștiinței, în vederea finalizării procesului de ascensiune).
Efectul va fi ca o concentrare de faruri (reflectoare) care își vor focaliza lumina pe Adevăr. Concomitent, și ca o consecință, Inima Colectivă va începe să acționeze mult mai unitar și mai concentrat. Toate vor conduce la creșterea capacității de echilibrare și transmutare a energiilor vizând efecte benefice în domeniul ecologiei și al lumii anorganice.
Aceasta va permite ca Inima Colectivă și munca elementelor și elementalilor, de care este acum nevoie, să producă efectul de compensare dorit și necesar în toate rețelele care fac ca orice să fie un tot unic și indestructibil.
Aceasta include și manipularea vremii (n.m.; în bine sau în rău), așa cum s-a procedat într-o experiență recentă.

Următorul pas care trebuie făcut în procesul unității fizice pentru Inima Colectivă a sosit.
Manifestarea în plan fizic a familiilor de suflet (n.m.; adică a grupurilor care formează un suflet colectiv, cumulativ) vin acum împreună pentru a forma noi modalități de manifestare pe planeta voastră. Cuvintele de actualitate vor fi „formarea comunităților” și „tendința unificatoare”, urmărindu-se îndeplinirea misiunilor programate a fi îndeplinite de către aceste grupuri „familiale”.
Aceste suflete venite din diversele locații ale universului, întră în sistemul vostru planetar pentru a se reuni și manifesta împreună cu aspectul aflat acum în plan fizic pe Pământ. Ele pătrund prin diferitele portaluri energetice formate la nivel galactic, solar și planetar.
Gateway-ul (coridorul) Arcturian este unul dintre multele existente.

Ele coboară direct de la Sursă, diminuându-și vibrația până la nivelul de adaptabilitate de pe planeta voastră, acolo unde întâlnesc corpurile ființelor cu care au o geneză comună. Astfel reîntregite, ființele devin apte de a face și ultimii pași pe drumul ascensionării spre dimensiunile superioare.
Nu toate sufletele (aspectele) care vin au avut un corp fizic, acolo de unde au plecat pentru a veni pe Pământ. Înainte de a se uni cu corpul fizic de pe planetă, trebuie operate anumite „ajustări” de frecvență care să permită contopirea atât cu corpul fizic în care se vor regăsi cât și cu celelalte aspecte care sosesc.
Fiecare aspect (suflet) care sosește este caracterizat printr-o vibrație proprie (în general, superioară față de corpul fizic care-l așteaptă); este, practic, o rază luminoasă de o anumită culoare (și frecvență). Unele dintre aceste raze-suflet pot avea culoarea albă-strălucitoare care, dacă ar pătrunde în corpul fizic de pe Pământ, l-ar arde pur și simplu, l-ar dezintegra. Din acest motiv se impune o relocare vibrațională, suficient de coborâtă pentru a putea fi asimilată de corpul fizic, viitoarea gazdă.
Rezultatul trebuie să fie o ființă totală, echilibrată, mult mai stabilă emoțional, mult mai sănătoasă, adică liberă de orice boală și posesoare a unui vast bagaj de cunoștințe, contribuție a fiecărui suflet care se încorporează. Evident că această ființă cumulativă va avea o mai înaltă conștiință, un spectru superior de vibrație, o bogată paletă de abilități și puteri sporite de manifestare. 
Pe scurt, ființa planetară care erați va deveni o ființă galactică, multidimensională, capabilă să se exprime adecvat în întreaga galaxie și în universul local.
Nuanțele coloristice ale razelor-suflet, care urmează a fi încorporate, cuprind cam întregul spectru luminos al celor 7 culori de bază. Până acum ele se manifestaseră independent; după unificare se vor manifesta ca o rază albă (cunoașteți, desigur, că raza albă cumulează toate celelalte culori).

Grupurile de suflete formate vor avea scopuri și misiuni specifice atât pe Noul Pământ cât și în celelalte tărâmuri superioare. Ele nu vor fi identice și nu vor avea aceleași capabilități, căci se vor fi fost formate din aspecte cu particularități deosebite, experiențe diferite, dimensiuni de proveniență diferită, acumulări experiențiale diferite etc. Paleta aptitudinilor și preocupărilor fiecărui grup-suflet va pute fi desigur diferită de la un suflet cumulativ la altul.
Vor fi modificări și în ceea ce privește sexualitatea, rezultanta fiind cea care va stabili sexul fiecărei ființe, chiar dacă, în general, ca exprimare în plan fizic se va păstra vechiul gen, dar dominanta în manifestare, în preferințe, va putea să se modifice corespunzător. În timp, și acest aspect se va stabiliza. Cunoașteți, desigur, că în ceea ce privește genul majoritatea entităților divine sunt asexuate.
În 3D relația dintre bărbat și femeie a fost grav denaturată și aceste denaturări au fost preluate și în structura ADN.
Planul original vizează căsătoriile sacre, în care puritatea este starea stabilizată de manifestare între sexe. 


Când sufletele gemene se vor reuni vor face împreună pregătirile de ridicare în vibrație. 

Un alt aspect rezultat din unificarea sufletelor aparținând aceleiași familii privește durata de viață a indivizilor. De fapt, chiar la nivelul planului fizic, noțiunea de moarte va dispărea, căci durata vieții va fi mult mai mare (mii de ani) iar trecerea dintr-o viață în alta se va face la modul conștient și va fi, în fapt, o modificare de conștiință și de nivel de vibrație, cu ajustarea corespunzătoare a formei corpului, dictată de opțiunile individului.  
Oricum, experiența căsătoriei va rămâne o opțiune pentru fiecare suflet global.
Unele suflete gemene pot alege să nu se reîncarneze împreună, din motive pertinente, cum ar fi strategia ca unul dintre ele (cel mai evoluat) să trăiască în tărâmurile superioare de unde să-l poată ajuta mai mult pe sufletul său pereche, aflat undeva, într-o dimensiune cu vibrație ma joasă.

Oricum, opțiunile în alegerea căii de urmat sunt nelimitate și pentru sufletele gemene. 
În general vorbind, nu se vor mai întâlni în viitor suflete singulare, reprezentând un singur aspect; doar dacă ele vor alege această variantă.
În final, țelul grupurilor de suflete este să se reunească cu UNIMEA, adică să revină la SURSĂ. Până atunci însă mai este cale lungă.


Cu cât sufletele vor ajunge în dimensiuni superioare, cu atât noțiunea de timp va dispărea.
În dimensiunile superioare timpul nu există. El rămâne particularitatea dimensiunilor inferioare, cu deosebire a dimensiunii 3D.
 Aceasta deoarece, în realitate, totul se întâmplă în eternul moment de ACUM. "Trecut" și ”viitor” sunt noțiuni lipsite se sens și de conținut, în dimensiunile superioare. Voi toți, conștiința voastră, trăiește în ACUM. Acesta este doar modul în care conștiința voastră actuală fragmentează evenimentele. Dar modul actual de gândire va fi abandonat în dimensiunile superioare.

Tot în legătură cu timpul și percepția trecerii lui: când omul „presimte” un eveniment, fie și la modul confuz, adică atunci când are o „premoniție” care chiar va veni în viitor, aceasta se întâmplă deoarece acel eveniment deja s-a petrecut în viitorul la care sunteți conectați.
Cu cât înaintați în dimensiuni superioare, cu atât evenimentele se precipită în realitatea voastră prezentă. Veți începe să vă amintiți că ceea ce vi se întâmplă acum ați visat înainte, poate chiar în noaptea care a trecut. În cele din urmă, totul se va transfera perceptual în momentul de acum.
Aici este de menționat că efectele unor fapte, gânduri sau intenții prezente (bune sau rele) nu vor mai aștepta să apară în realitatea voastră peste zile, ani sau și mai mult. Cauzele și efectele se vor consuma aproape simultan în realitatea celui care le-a creat. Corespunzător, puterea voastră creativă se va putea manifesta din ce în ce mai prompt.
 
În trecut nu v-ați simțit ca acasă pe această planetă, căci în 3D mentalitatea era de a „învinge natura”, de a te „lupta cu viața” deoarece, vi s-a părut că totul este împotriva voastră, totul ar fi o luptă pentru supraviețuire. A fost o gravă și păgubitoare concepție care a făcut din om dușmanul naturii, dușmanul animalelor, pe care le-a vânat, dușmanul semenilor săi, pe care mereu a încercat să-i supună, să-i exploateze în interes personal sau de clan. De ce a fost așa? Pentru că frecvența de vibrație a voastră a tot scăzut, comparativ cu cea a sistemului planetar care încerca să se mențină ridicată. 
Până la urmă, Universul v-a deconectat de la sistemul său căci începuserăți să vă comportați anormal și irațional, adică împotriva vieții și a Legilor Divine. Carantina aceasta a durat foarte mult, timp în care ființa umană a tot decăzut, și-a tot diminuat frecvența de vibrație, coborând tot mai mult pe scara civilizațională.
ACUM VOI ȘI PLANETA PĂMÂNT AȚI FOST RECONECTAȚI.
BINE AȚI REVENIT ACASĂ!
Noi, frații voștri, care mereu am încercat să vă readucem în circuitul universal, ne bucurăm nespus pentru această revenire. 


Noi suntem Arcturienii cei care vom rămâne mereu în întâmpinarea dorințelor voastre de progres. 
Mare este bucuria revenirii voastre.
Inima noastră este plină de dragoste pentru voi, căci sunteți familia noastră.
Suntem cu toții unul.

SURSA: https://lightlover1964.wordpress.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu