Totalul afișărilor de pagină

luni, 9 martie 2015

SaLuSa, 6 mart. 2015


(6 mart.2015; channeler Mike Quinsey). 
Traducere Const. Mihăilescu


Vă transmit salutări din partea Forțelor Galactice care urmăresc și își aduc contribuția la progresul vostru, și care v-au însoțit de-a lungul multelor voastre vieți. 
Trebuie să cunoașteți că niciodată în trecut preocupările noastre pentru a vă acorda sprijinul în evoluție, nu au fost mai intense. Dragilor, ne apropiem vertiginos de încheierea ultimei faze a programului vostru de ascensionare, când vechea paradigmă va cădea, înlocuită fiind de o alta, corespunzătoare unui nivel de evoluție superior.
Împreună am parcurs un lung drum și asta ne-a oferit prilejul să observăm determinarea cu care v-ați urmărit evoluția, deși, nu odată vi s-au așezat în cale greutăți care, uneori, păreau insurmontabile, din partea forțelor întunecate ale universului. Ați câștigat marile bătălii cu aceste forțe malefice dar, trebuie să o spunem, efortul vostru nu va fi mai mic în viitorul imediat, până la finalizarea tuturor pevederilor actualului vostru program de înălțare. Cea mai importantă sarcină în etapa actuală este menținerea nivelului vibrațional la care ați ajuns și creșterea lui, cel puțin până când procesul va deveni ireversibil. Stabilizarea nivelului energetic actual și, dacă se poate, urcarea a încă câtorva trepte evolutive, este sarcina voastră prezentă și obiectivul nostru primordial, în ceea ce vă privește. Acesta este scopul pentru care energii de Lumină specializate se trimit încă în sistemul planetar al Pământului.
Anterior noi am vorbit despre capacitatea voastră de a ancora și a vă stabiliza în Lumina Divină, care a făcut posibil să depășiți situația disperată în care v-ați aflat, împreună cu planeta, în ultimii câțiva zeci de ani. 
Acum, că ați ajuns atât de departe, v-ați creat o aura energetică aproape inexpugnabilă. Continuați-vă înaintarea pe calea pe care v-ați ales-o și, în măsura în care vă este disponibil efortul suplimentar, ajutați ființele încă adormite sau care au ales să nu renunțe la calea care nu le poate asigura evoluția. Practic, aceasta înseamnă să vă păstrați echilibrul și netulburarea emoțională, pentru a nu vă induce stări de angoasă sau descurajare. Este adevărat că în această perioadă multe sunt încercările dificile prin care trebuie să treceți, precum: nedreptățile sociale, lipsa onestității unora, corupția, minciuna, inechitatea, răsturnarea valorilor, lipsa de credință, neajunsuri materiale, capriciile vremii, unele boli etc. Dragilor, porniți de la realitatea că toate aceste stări dificil de suportat sunt pasagere și că, dincolo de ele, vă așteaptă o viața a bucuriei și îndestulării. Păstrați-vă calmul în oricare situație, indiferent cât de fără de ieșire ar părea. Amintiți-vă că voi, ca și noi, sunteți suflete nemuritoare.
Amintiți-vă că ați ales să veniți în dimensiunea 3D pentru a trece prin încercări destul de dure, dar care vă vor îmbogăți sufletul. Calea voastră spre dimensiuni superioare este deschisă. Cei întunecați vor face ultimele încercări de a vă deturna de la evoluția spirituală dar, cu puțin efort, ar trebui să le puteți depăși. Programul trezirii voastre de până acum a privit și ridicarea nivelului de conștientizare pentru ca fiecare dintre voi să poată vedea mai clar înșelăciunea și nedreptatea și, în acest fel, să crească hotărârea și solidaritatea socială în lupta împotriva oprimării și fărădelegilor celor care vă conduc.
Vă spunem din nou că voi sunteți mult mai mari și mai importanți decât vă puteți imagina. 
Voi sunteți, în realitate, Ființe de Lumină care veți reveni din nou la acestă stare atunci când sufletul vostru va fuziona cu Sinele vostru Superior. Prea mult timp ați lucrat sub impresia că sunteți ființe umile și, din această cauză, ați suferit în consecință. Acum începeți să înțelegeți de ce a fost nevoie de suspendarea efectelor și acțiunilor celor întunecați și că diminuarea puterii lor v-a asigurat recâștigarea puterii și capacităților cu care fuseserăți învestiți încă de la început.

În timp ce Lumina Divină se răspândește și cucerește întreaga planetă, asimilată fiind de ființe (în primul rând umane), vigilența noastră crește, pentru a preveni și a dejuca orice încercare malefică de perturbare a programului vostru de ascensionare.

Rezultatul derulării Programului Divin pe Pământ este cunoscut și nicio forță nu-l poate zădărnici, dacă ființele implicate nu aleg altceva. Numeroase au fost tentativele maleficilor de a vă opori înaintarea sau de a vă întârzia sosirea în dimensiunile superioare. În marea majoritate a cazurilor, aceste încercări nu au fost cunoscute de voi.

Țineți cont că sfârșitul vechii lumi este astfel programat încât el să nu se producă decât după ce toată karma acumulată va fi fost consumată.

Uneori, perioada de timp necesară înlocuirii vechii lumi se prelungește pentru ca numărul ființelor care-și ridică vibrația să fie tot mai mare, ceea ce corespunde și cu creșterea capacității lor de a-și lichida restanțele și a-și curăța suficient ființa totală.

Legea atracției este puternică și exprimă adevărata realitate, dar funcționează în moduri în care s-ar putea ca voi să nu le înțelegeți.

Esențial pentru fiecare ființă este să aibă o atitudine pozitivă în orice împrejurare evitând, în acest mod, racordarea la câmpurile energiilor negative. Acceptarea ideii că aveți capacitate suficientă pentru a vă rezolva singuri problemele și numai după aceea să apelați la ajutor, reprezintă o bună metodă de a vă accelera evoluția.

În multe situații, rezultatele nu vor apărea imediat, promtitudinea apariției lor în realitatea voastră, depinzând de mulți factori, printre care: nivelul vostru evolutiv, credința și încrederea cu care vă lansați acțiunile, conjuncturile energetice, stabilitatea în gândire, șansa de a vi se acorda grații etc.

Oricum, Dumnezeu nu joacă jocuri neserioase cu voi, dar există și ființe care, din diferite motive, vor să treacă drept Dumnezeu și încearcă să vă îndrume într-o direcție diferită, care nu vă este benefică, adică nu este în interesul vostru să o urmați.

Capacitatea voastră intuitivă ar trebui să vă alerteze, în cazul în care asemenea entități se insinuează în viața și gândirea voastră, sau încearcă să o facă. Nu vă grăbiți să dați curs propunerilor venite de la alte ființe care încearcă să facă presiuni asupra voastră sau care vă vorbesc despre avantaje imediate și facile, indiferent despre ce domeniu ar fi vorba. Orice rezultat pozitiv, orice realizare dorită se obține după depunerea unui anumit volum de efort.

Atunci când ați ajuns la un nivel spiritual suficient, ego-ul vostru ar trebui să recunoască și să vă avertizeze asupra calității și corectitudinii tuturor intențiilor de a acționa, depistând deci și încercările care se fac pentru a vă induce în eroare. Situația aceasta oarecum ambiguă, în care vă duceți viața, va mai dura până când toată Lumina necesară ființei voastre vă va fi penetrat și se va fi stabilizat în voi. Până atunci, un anume nivel de bâjbâială vă va mai face să abordați unele situații și probleme de viață. Vălurile care vă mai încurcă să vedeți clar se destramă progresiv și acest proces stă și în puterea voastră să-l accelerați.

Este sigur însă ca nu va mai trece prea mult timp până când puterea voastră de discernere și acuratețea alegerilor vor deveni o caracteristică stabilă a ființei voastre. În vederea acelui moment, fiți pregătiți ca o bună parte din cunoașterea și credințele voastre să nu mai fie confirmate.
Unele suflete nu sunt încă pregătite să afle despre adevărul lor existențial și despre istoricul devenirii lor. Acestea vor fi îndrumate să aleagă o cale care le va aduce în continuare lecții pe care le vor învăța, indiferent de cât timp vor mai avea nevoie. 
Acesta este și motivul pentru care vă cerem să vedeți în toate sufletele Lumină, fără prejudecată, căci voi nu cunoașteți exact care sunt căile pe care s-au decis ele să călătorească. Venind din întuneric către lumină, veți avea experiențe puternice și veți putea avea nevoie de compasiune și ajutor pentru a avea succes.
Amintiți-vă că Marele Învățător Iisus v-a sfătuit să aveți grijă cu cine vă însoțiți, căci este posibil să vă aflați, la un moment dat, în compania unei Ființe Angelice care ar merita respectul și înțelegerea voastră, chiar dacă circumstanțele ar părea că nu aveți de-a face cu un suflet ales. Cel mai bine este să tratezi toate ființele cu respect și bunătate și să ajuți atunci când aceasta îți este în putere, fără a te abate de la programul care-ți asigură evoluția personală. În multe situații, a trata cu înțelegere și bunătate pe cel cu care interacționezi, îi poate fi de un real folos, suficient ca el să reușească. În realitate viața nu este atât de complicată pe cât pare, mai ales din cauza plasamentului vostru în dimensiunea 3D. În această dimensiune inferioară ca vibrație, mai totul pare a fi o neîntreruptă bătălie cu vicisitudinile vieții. La fiecare pas, o potențială provocare se pregătește să intre în scena vieții rezidenților încă netrecuți de vâltoarea și furia apelor. Există doar o singură mare putere imuabilă și mai presus de toate și aceasta este IUBIREA, mijlocul sigur și cel mai eficace care-ți dă certitudinea trecerii prin vad, fără pericolul de a fi dus de apele învolburate. 
La multe popoare pământene există un proverb:„ dacă nu poți spune nimic bun despre cineva, mai bine taci”. Este un slogan care ar trebui promovat de fiecare dintre voi.

Dragilor, noi cei din flotele Galactice suntem gata pentru a ajunge pe Pământ într-un foarte scurt timp după ce ni se va ordona aceasta. Această comandă nu ni se va da decât atunci când debarcarea va îndeplini toate condițiile de siguranță și, implicit, când conjunctura energetică o va permite.
Noi nu intenționăm să ne amestecăm în programul de viață al sistemului vostru planetar, decât în măsura în care reprezentanții voștri ne-o vor cere și dacă intervenția noastră ar fi în avantajul umanității. Fiți siguri că noi suntem aici, într-o misiune frățească, și așteptăm cu nerăbdare să debarcăm pentru a vă întâlni în circumstanțele cele mai pașnice.
Sunt SaLuSa de pe Sirius, și aparțin forțelor din Lumină care au ca sarcină protecția voastră și a planetei Pământ. Primiți, vă rog, urările noastre pline de iubire și de succes deplin în strădania voastră de a încheia această etapă a ascensiunii.

Mulțumesc, SaLuSa!
SURSA: www.treeofthegoldenlight.com


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu