Totalul afișărilor de pagină

vineri, 3 octombrie 2014

CLINICA EXTRATEREŞTRILOR (15 și 16)


(reluarea art. publicate pe 5 și 7 dec. 2010)

 Autor Adrian Dvir                                                                          Nota C.M.: important de citit.


 (continuare)

CONSILIUL – O CORPORAŢIE A CIVILIZAŢIILOR ALIENS.

Multe referiri s-au făcut la adresa Consiliului de către diferite Entităţi Aliens cu care am avut contacte.
În final, am înţeles că acest Consiliu este o Corporaţie care cuprinde mai multe planete, şi care este cea mai înaltă formă de organizare şi de autoritate care coordonează diversele echipe de cercetare ale Aliens venite pe Pământ, şi nu numai. Mulţi observatori şi supervizori sunt frecvent trimişi de Consiliu „ pe teren’’, la echipele de cercetare răspândite peste tot. Aceşti trimişi „de la Centru’’ constată la faţa locului cum se desfăşoară activitatea şi li se raportează de către şefii acestor echipe stadiul realizării programului.

Am decis că subiectul merită o investigaţíe mai atentă.

Pe 28 iulie 1997 am contactat Centrul de Comunicări Telepatice:

Adrian: Doresc contactul cu dumneavoastră!

Centrul: Adrian, nu putem acum. Suntem foarte ocupaţi. Încearcă mai târziu, când vom fi bucuroşi să-ţi răspundem. Shalom!

Am revenit după o jumătate de oră.

Adrian: Doresc legătura cu Centrul de Comunicări- Aliens. Sunt Adrian. Mă citiţi ?

Centrul: Da, te citim, şi sunetul tău este foarte clar. Ce voiai să întrebi ?

Adrian: M-am gândit că ar fi util dacă aş scrie un material despre Consiliu. Îmi puteţi descrie Consiliul, care-i sunt atribuţiunile, obiectivele şi cum este organizată structura sa, ce factori istorici sunt legaţi de existenţa lui etc. ?

Centrul: Noi chiar ţi-am trimis un material pe această temă.

Adrian: Da, însă materialul mi l-aţi trimis verbal. Nu am nimic scris. Voi face un rezumat mai târziu. Îmi puteţi face o trecere în revistă în ceea ce priveşte istoricul acestei organizaţii, sau este o ‘’informaţie privilegiată ‘’?

Centrul: Nu, nu este niciun secret. Este o idee bună să scrii despre Consiliu şi despre motivaţia care a stat la baza înființării lui. Aşteaptă puţin, vom întocmi un pachet de informaţii pentru tine.

Consiliul a fost înfiinţat pentru a soluţiona problemele mai complexe şi neprevăzute care apăreau cu ocazia întâlnirilor între culturile diverselor Entităţi Aliens.

Prima formă de organizare a Consiliului se referea la doar două civilizaţii care se descoperiseră reciproc şi se atestaseră existenţial. Acel Consiliu iniţial era o formă de înţelegere amiabilă între cele două civilizaţii precum și de colaborare în diverse domenii de interes reciproc; era recunoscut ca autoritate decizională de cele două civilizaţii.

Cu timpul, la acest Consiliu s-au alăturat şi alte civilizaţii, descoperite ulterior, astfel că la această dată el cuprinde 55 de civilizaţii diferite. (Menţionăm ca noi definim o civilizaţie ca fiind o cultură sau formă de viaţă inteligentă indiferent dacă planeta pe care există este mare sau mică, conceptul extinzându-se până la nivel de galaxie, dacă acolo trăiesc fiinţe cu culturi şi nivele de conştiinţă cu caracteristici asemănătoare).
Activităţile Consiliului sunt sponsorizate de civilizaţiile membre.
Faţă de faza iniţială, consiliul a cunoscut o imensă dezvoltare şi şi-a diversificat foarte mult atribuţiile.

Preocupările Consiliului se extind în multe domenii care privesc multiplele aspecte economice, de cercetare, de explorare a universului încă necunoscut. Fiecare tip de organizare, pe diverse domenii şi civilizaţii, este reprezentată corespunzător în Consiliu.

Deciziile importante se iau pe baze democratice reale şi la elaborarea lor participă majotitatea celor implicaţi.

Cele mai multe decizii se iau la nivelul organizaţiilor profesionale angajate de Consiliu.

Consiliul este deci o imensă corporaţie atât în ce priveşte numărul echipelor de cercetare cât şi în privinţa domeniilor de activitate. Multe civilizaţii au avut un număr important de proiecte de cercetare în cadrul Administrării Consiliului.

Punând la un loc resurse provenite din contribuţia tuturor celor 55 de civilizaţii, s-a obţinut un progres rapid şi la o mare eficientizare a activităţilor de interes comun, depăşind cu mult ceea ce ar fi putut realiza fiecare civilizaţie, dacă ar fi activat izolat.

Adrian: Cum aderă o civilizaţie la Consiliu?

Centrul:Există câteva modalităţi de dezvoltare. Pe planetele unde viaţa se desfăşoară independent de altele, dezvoltarea este la un stadiu primitiv, în timp ce planetele ale căror civilizaţii colaborează cu altele, au un grad de dezvoltare net superior, unele, extrem de avansat.

Unde a fost cazul, s-au efectuat şi colonizări, care a accelerat dezvoltarea în toate domeniile.
Ne cerem scuze, dar civilizaţia de pe Pământ face parte din formele de viaţă destul de primitive, aceasta datorându-se dezvoltării sale izolate, deşi, în cazul acesta, au fost şi unele intervenţii ale civilizaţiilor din afară, mai cu seamă în epoca moderă a planetei. 

Ca regulă generală, scopul intervenţiilor din afară este de a accelera creşterea materială şi spirituală a raselor locale, astfel încât să devină mai conştiente şi mai capabile de a elabora căi de dezvoltare mai importante.
Fără această intervenţie, foarte probabil, omenirea de pe Pamânt ar fi rămas la un stadiu incipient de dezvoltare iar fiinţele umane ar mai sta încă prin copaci, mâncând banane.

Deci, scopul Consiliului referitor la Pământ este evoluţia unei forme inteligente de viaţă, cu un mod de gândire înţelept şi o civilizaţie băştinaşă la un nivel de cunoaştere care să-i permită să ajungă cât mai repede în rândul civilizaţiilor avansate ale universului, pentru a putea deveni membră a Consiliului.

Binele tuturora este prioritatea şi ţelul Consiliului. 
O civilizaţie primitivă suferă de ‚’o criză adolescentină’’, atunci când descoperă că nu este singură în Univers. Perioada aceea este critică şi stresantă în evoluţia sa. Tipic, în asemenea stadii apar tot felul de fricţiuni şi revoluţii la nivel naţional, majoritatea acuzându-şi guvernanţii de nepricepere, pe de o parte, şi exacerbarea dorinţei de acaparare de către o minoritate, cea mai primitivă, pe de altă parte. 
Scopul Consiliului este de a preveni asemenea tragedii al acelei civilizaţii. Din acest motiv, cultura băştinaşilor este studiată cu maximă atenţie, din dorinţa de a ajuta sub toate formele populaţia să se maturizeze cât mai repede, pentru a evita producerea unor asemenea evenimente tregice.

Învăţând despre biologia şi psihicul vostru, despre maladiile care vă macină sănătatea, vă ajutăm să depăşiţi această perioadă şi să vă ferim de declanşarea unor epidemii cauzate de contactul cu civilizaţiile ET.

Consiliul în cearcă că conseve şi să protejeze multele forme de viaţă întâlnite, respectându-le habitatul în care se simt şi se dezvoltă cel mai bine. Pe de altă parte, Consiliul ia măsuri pentru protejarea trimişilor lui pe alte planete, pentru asigurarea integrităţii lor, faţă de orice tip de ameninţare, în special în ceea ce privește îmbolnăvirile.
Trebuie să cunoaşteţi că Pământul se află sub protecţia Consiliului Aliens.

Aceasta şi explică de ce nu s-a procedat la invazia planetei voastre de către alte civilizaţii, şi vă putem asigura că a existat o asemenea situație, când Consiliul a protejat Pământul.

În legătură cu aceasta, trebuie spus că în Univers sunt multe civilizaţii neafiliate la Consiliu. În plus, cunoaştem de existenţa unui alt Consiliu, idependent de al nostru, care, înglobează, la rându-i, multe civilizaţii.

În zona voastră exisă o relativă pace. Dar nu a fost totdeauna aşa.

În ciuda unităţii Consiliului, fiecare planetă îşi apără drepturile în Consiliu, unde se găsesc soluţii acceptabile pentru toate civilizaţiile afiliate.

Nu toate relaţiile dintre Consiliu şi diversele civilizaţii au aceeaşi profunzime. Unele sunt colaborări în domenii limitate.
Consiliul face tot ceea ce poate mai bine pentru a proteja juvenila civilizaţie umană de aici. Vă privim cu prietenia şi înţelegerea care trebuie acordată tânărului neexpermentat, care abia se formează.

Adrian: Din moment ce noi suntem la început, şi facem greşeli, de ce nu interveniţi voi pentru a nu permite ca pe Pământ să se producă evenimente grave?

Centrul: Mereu am protejat fiecare formă de viaţă, dacă aceasta a fost în pericol de a dispărea. Fără intervenţia noastră ar fi avut loc de mult grave acţiuni de distrugere a fiinţelor (inclusiv umane).

Adrian: De ce nu aţi intervenit în trecut când o lume întreagă era desfiinţată?

Centrul: In trecut tehnica de război nu atinsese nivelul la care s-ar fi putut produce anihilarea totală a fiinţei umane. Când regenerarea şi continuitatea erau asigurate, nu s-a intervenit.

Numai în această generaţie s-a atins un nivel tehnic care poate fi periculos. Asta ne-a făcut să schimbăm culoarea atenţionării de la galben la roşu.

Adrian: Vă referiţi la un posibil conflic nuclear?

Centrul: Este una dintre ameninţări. Dar există şi altele mai puţin conştientizate, precum războiul biologic.

Adrain: Eu sunt conştient de acest pericol.

Să luăm o pauză. Voi reveni ca să continuăm discuţia peste cîteva zile.

Centrul: Vom fi bucuroşi să-ţi fim de ajutor. Shalom! 

UN ALIEN DELICAT ŞI ALŢI DOI MICUŢI DE STATURĂ

În seara de 7 dec.1997, când am ajuns la automobil, am simţit că era cineva care mă aştepta în maşină. După ce am pornit, mi-am folosit ‘’vederea’’ pentru a afla cine mă însoţea. Pe bancheta din spate stătea cineva foarte înalt şi slab. I-am observat genunchii care erau numai piele şi os. De fiecare parte a Alienului înalt se afla câte o creatură care nu depăşa 50 de centimetri, fiecare. Mişcările lor aminteau ceva din comportamentul unei reptile. Am intrat în contact telepatic cu grupul.
Adrian: Cine mă însoţeşte în maşină?

Aliens (dându-mi un răspuns foarte politicos): Suntem în vizită şi vrem să vă fim de folos în munca voastră. Ne-am gândit la avantajul de a te însoţi acasă la Chaya. Scurta noastră călătorie are un scop profesional.

Adrian: Se pare că activitatea mea se referă la a fi ghid turistic pentru fiinţele Aliens.

Aliens (râzând): Ai fost desemnat şi eşti recunoscut pentru munca pe care o desfăşori cu Entităţile Aliens. Mai toţi care vin cu scopuri profesionale, sunt îndrumaţi să ia legătura cu tine.

I-am plimbat pe diferite străzi, pe lângă sere şi fabrici industriale.

Adrian: Care este impresia voastră despre Pământ?

Aliens: Cred că merită să învestim şi să vă sprijinim. Pământul este pe calea ce bună, acum. Mai multe civilizaţii ET s-au convins despre aceasta şi s-au decis să se alăture efortului colectiv de sprijinire a planetei voastre. Eforturile se vor intensifica atunci când ne vom apropia de ora ’’I’’.

Adrian: Ce reprezintă ora ’’I’’?

Aliens: Data când se va înfăptui integrarea civilizaţiei Pământului la civilizaţiile avansate.

Adrian: Mai precis, când va avea loc evenimentul?        

Aliens: Nu există fixată o dată anume. Noi procedăm cu multă grijă. O debarcare masivă nu va putea avea loc pe Pământ decât după ce vor fi realizate toate condiţiile optime. Interesul nostru este ca aceasta aibă loc în deplină securitate pentru umanitatea Terrei. Aceasta ne face ca să fim foarte precauţi şi să nu ne grăbim.

Adrian: Media voastră actuală de viaţă este de câteva mii de ani, aşa că, voi nu aveţi motive să vă grăbiţi.

Aliens: Nu aceasta este problema esenţială. Concepţia noastră este ca integrarea voastră să fie un succes. Atâta timp cât omenirea nu este pregătită să ne recunoască existenţa şi să ne accepte prezenţa, nu se va produce debarcarea.

Decizia privind momentul debarcării aparţine Înaltului Consiliu. Există o hotărâre de principiu în vederea angajării unor activităţi pregătitoare privind debarcarea. Debarcarea în sine nu are însă o dată fixată.

Adrian: Pot să vă citez în cartea pe care o scriu?

Aliens: Dat fiind faptul că nu ne-am identificat, poţi s-o faci.

Brusc am simţit un pocnit ascuţit, care m-a făcut conştient de enorma semnificaţie istorică a unei asemenea integrări, pentru populaţia Terrei.

Eram copleşit de gândul transformării actualei clase sociale de la formele arhaice ale unei civilizaţii învechite, multimilenare în ceva comparabil cu ceea ce există în cadrul acestor civilizaţii avansate, mult peste nivelul nostru. Să fim acceptaţi de un Consiliu al unor civilizaţii extrem de avansate în tehnolgie, etică, spiritualitate, administraţie şi cine ştie căte alte domenii, iată gânduri care-mi dădeau fiori, plecând de la nivelul la care, din păcate, ne aflăm.

Ajungând la locuinţa Chayei, i-am anunţat pe ‘’autostopiştii” mei că am ajuns la destinaţie.

Mi-au răspuns că nu se grăbeau şi că, dacă tot mă aflam acolo, puteam folosi propriul lor mijloc de transport pe bază de lumină, fără îndoială, mult mai rapid decât al meu.

Adrian: Sunt într-o dilemă; nu sunt sigur dacă această conversaţie a avut loc sau a fost doar rodul imaginaţiei mele!? Vreau o confirmare de la Chaya.

Aliens: Nicio problemă!

Ajuns la Chaya, prima întrebare pe care i-am pus-o a fost să aflu ce  se găsea la acel moment în cameră.

Chaya: Echipa medicală obişnuită şi cineva nou, foarte slab şi înalt, pe care nu-l cunosc.

Adrian: Este cineva care a călătorit cu mine în maşină?

Chaya: Cel slab a spus că te-a însoţit în maşină, el şi încă doi care, s-au dus la laborator. Vrei să discuţi cu ei? Să-i chem?

Adrian: Nu, descrie-mi doar cum arată. Cayia a indicat cu mâna că cei doi aveau cam 50 de cm. înălţime.

Chaya: Au spus că au călătorit în împrejurimile locului tău de muncă şi că va-ţi plimbat cu maşina ta. Au fost impresionaţi.

Pentru conformitate,
(C.M.)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu