Totalul afișărilor de pagină

vineri, 26 septembrie 2014

CLINICA EXTRATEREŞTRILOR (12 și 13)


(republicarea art. din 27 nov. și 1 dec. 2010)

Autor Adrian Dvir

(continuare)


ALIENS : DESPRE FORŢA NUMERICĂ ŞI ARITMETICĂ

Am gândit întotdeauna că matematica reprezintă o limbă universală. M-am decis să întreb despre aceasta Entităţile Aliens din echipa medicală. Surprinzător, dar ei nu au înţeles ce doream să lămuresc. X3 a promis că va lua legătura cu mine, mai târziu, despre acest subiect.

În seara aceea am simţit o prezenţă lângă mine drept pentru care am deschis calculatorul şi am întrebat prin scris :

Adrian: Tu eşti lângă mine, X3, sau altcineva?

Maya : Bună, Adrian! Mă bucur că eşti bine. Sunt Maya. X3 va sosi mai târziu împreună cu Chaim. Între timp, eu voi încerca să-ţi răspund la întrebările pe care mi le vei adresa. Ce vroiai să întrebi ?

Adrian : Ceva despre sistemul zecimal. Noi, oamenii, am dezvoltat un sistem de contabilitate. Romanii au inventat şi folosit un sistem iar Egiptenii un altul. Sistemele au la bază numărul zece, şi se numesc sisteme zecimale. Pentru a vă putea înţelege cu noi, voi aţi învăţat acest sistem.

Maya: Este adevărat.

Adrian: Aş vrea să ştiu ce sistem matematic se foloseşte pe planeta voastră, sau pe altele. Din câte cunosc, raţiunea care a stat la baza sistemului nostru zecimal, a plecat de la faptul că oamenii au zece degete la mâini şi zece la picioare. Pentru fiecare cifră avem căte un simbol, de la 0 la 10. În alte lumi există ceva diferit? Din câte am înţeles de la X3, învăţarea mecanică a funcţiilor matematice (aşa cum se întâmplă la noi) nu este acceptată de către voi, în practică.

Maya : Este adevărat. Noi aproape că nu facem calcule cu mintea proprie; asta este treaba calculatorului, care ne scuteşte de a pierde timpul cu asemenea calcule. În şcoală învăţăm baza matematicii doar la nivel de principii şi de orientare. Ca să dau un exemplu, nouă, cadrelor medicale, nu ni s-a pretins niciodată să memorăm funcţiile inimii.

Persoanele care îşi aleg ca studiu domeniul matematicii, învaţă cum să utilizeze calculatorul. Acest lucru este mult mai important decât efectuarea unor calcule cu mintea proprie. Computerele pot utiliza cu mare acurateţe matematica, în timp ce fiinţele inteligente pot face erori, iar calculele lor nu pot fi reverificate. În sistemele noastre de evidenţă este interzisă utilizarea calculelor făcute cu mintea proprie. Ne bazăm în totalitate pe calculator, în care se stochiază toate datele. Departamente specializate se ocupă cu munca de programare a computerelor.

Adrian : Dacă aveţi nevoie de un calcul, cum procedaţi ?

Maya : Întrebăm calculatorul. El este capabil să identifice întrebările şi să dea un răspuns prompt. Asta se poate face şi prin voce. Când dispui de un asemenea mijloc, calculul individual, folosind propria-ţi minte, ar fi o stupiditate şi chiar ceva periculos, prin eventualele erori care ar putea apărea.

In ciuda faptului că noi avem un înalt nivel intelectual, am redus la minim ariile de expertiză. Este preferabil, util şi mult mai operativ ca orice fel de calcul să-l facă un echipament de calcul specializat. Există o adâncă specializare a fiecăruia dintre noi, reducând domeniile de expertiză, astfel că fiecare este un expert într-un domeniu anume şi nu prea cunoaşte, decât la modul general, alte domenii. Pe Pământ, cu cât eşti mai extins în mai multe domenii, se consideră că eşti mai capabil. Noi am spune că, datorită vastităţii datelor din fiecare domeniu, aşa-zisul expert în toate, are o cunoaştere aproximativă în fiecare domeniu pe care şi-l revendică.

Adrian: Am înţeles. Să revenim la numere. Cum transmiteţi o informaţie numerică într-o conversaţie?

Maya: Există un limbaj internaţional printre Alieans precum şi numeroase alte limbaje – unele standard, altele nu. Pentru numere există nume. Eu cunosc cinci limbi, inclusiv cea standard. Fiecare limbaj are un mod diferit de înţelegere şi exprimare.

Adrian : Orcând eu întreb despre rezultatul testelor pe care mi le faceţi, răspunsul vostru este dat în fracţii precum : jumătate, un sfert, o treime etc. Niciodată nu mi-aţi furnizat procente.

Maya : Este adevărat. Noi ne exprimăm în termeni care se referă la părţi ale întregului. Voi ar trebui să înţelegeţi că noi avem de-a face cu numerele mult mai puţin decât voi. De ex., cu privire la unele analize, calculatorul ne comunică dacă rezultatele sunt peste sau sub normă şi cum arată comparativ cu testul anterioar. În mai toate cazurile, rezultatele ne sunt prezentate prin grafice, evitându-se raportările cifrice.

Adrian : Înţeleg că în întreaga voastră cultură se utilizează mult mai puţin cifrele decât la noi.

Maya : Este adevărat. Ai înţeles corect.

Adrian : Acum înţeleg dificultatea voastră de a răspunde în legătură cu sistemul zecimal.

Maya : Din dorinţa de a comunica cu oamenii, noi am învăţat sistemul zecimal dar evităm relaţionarea cu numerele, atunci când e posibil. Calculatorul face acest lucru.

Adrian : Este interesant. Maya, mai dispui de timp ?

Maya : Da, voi fi aici până sosesc X3 şi Chaim. Ce doreai să mă mai întrebi ?

MAYA ŞI PLANETA VERDE

Adrian: Spune-mi ceva despre tine însăţi şi despre planeta de unde vii.

Maya: Planeta mea este foarte frumoasă. În tot timpul anului este verde. Întreaga planetă este acoperită cu o verdeaţă luxuriantă.

O mare parte din planetă este învăluită în ceaţă cu o umiditate foarte ridicată. Planeta mea este o adevărată seră.

Se află la marginea galaxiei Calea Laptelui.

Noi venim pe Pământ cu scopuri paşnice, de pace şi ajutorare.

Civilizaţia noastră este mult mai avansată decât cea de pe Pământ, atât în ceea ce priveşte tehnologia cât şi caracterul locuitorilor ei. La noi nu există crime, tâlhării sau ceva care s-ar putea numi act antisocial.Totul este riguros organizat şi impecabil ordonat. 

Adrian : In ce constă statutul de persoană căsătorită ?

Maya : Eu trăiesc în cadrul unei familii constituită pe asemănarea muncii şi specializării mele. Este un fel de comuniune în componenţa cărea există cupluri deschise fiecare altora sau închise. Relaţiile interpersonale sunt libere, neconstrânse unor reguli. Copiii sunt crescuţi împreună, într-o casă a copilului, ca o mare familie.  

Adrian: Câţi indivizi pot exista într-o astfel de comuniune ?

Maya: Între 100 şi 250, până la 260 de persoane.

Adrian: Există legături de rudenie, precum, neamuri, clanuri?
Maya: Nu. Aşa cum am spus, colectivităţile se bazeză pe asemănările rezultate din specificul muncii şi preocupărilor fiecăruia. După foarte multe tatonări şi cercetări, noi am ajuns la această formulă, la acest mod de viaţă.

Adrian: Cum se formează o colectivitate?

Maya: Există oferte de muncă iar cei interesaţi pot ocupa sau schimba un loc de muncă. Dacă, de ex., îţi schimbi locul de muncă, vei primi o ofertă de a te stabili într-o anume colectivitate.

Adrian : Există persoane sau grupuri de persoane sărace sau bogate, adică, se fac diferenţieri pe bază de bogăţia materială?

Maya : Nu există asemenea diferenţieri. Din acest punct de vedere, toată lumea este egală şi trăieşte la acelaşi standard. Nu există un concept al banilor sau al avuţiei. Totul este standardizat. Fiecare membru al colectivităţii are de îndeplinit sarcini foarte simplu de realizat, munca fiind o consecinţă a accepătării normelor de conduită. Fiecare primeşte după nevoile pe care le are, pentru a putea trăi decent. Nivelul calitativ al vieţii este asigurat fiecăruia, în concordanţă cu totalul resurselor de care dispune colectivitatea. Totul este împărţit în mod echitabil. 

Adrian : Care este forma de guvernământ?

Maya : Noi avem o democraţie absolută. Deciziile importante se iau prin referendum computerizat. Este un privilegiu al fiecăruia să participe la un număr minim de astfel de referendumuri, în acele domenii în care se pricepe. În perioadele în care se desfăşoară un referendum, fiecare îşi găseşte timpul necesar pentru a obţine de pe calculator lista cu problemele aflate în dezbatere, ocazie cu care poate formula anumite întrebări lămuritoare. Fiecare îşi exprimă obţiunea şi poate face diverse propuneri care să îmbunătăţească proiectele sau de care să se aibă în vedere la un viitor referendum. Toate deciziile şi legile sunt rodul dezbaterii colective. Pentru reţeaua de calculatoare există grupe de specialişti care se îngrijesc de buna şi corecta funcţionare a echipamentelor. Insă nu toate propunerile pot demara un referendum; depinde de impotanţa şi viabilitatea lor.
Adran: Votul este secret?

Maya: Nu.Votul poate fi cunoscut de cei interesaţi. Există şi o statistică prin care se poate cunoaşte procentajul propunerilor luate în considerare de la fiecare petent. Cu alte cuvinte, nu puteţi vota la întâmplare. Se ţine cont şi de viabilitatea unor propuneri venite de la persoane cu probleme de sănătate mentală. Dacă propunerea sau întrebarea este ieşită din context sau ilogică, nu va fi reţinută de calculator. Populaţia este încurajată să se exprime doar în domeniile în care are o anume expertiză.

Adrian: În felul acesta se formează şi componenţa guvernului, cred.

Maya: Da. Noi am ajuns la acest sistem după multă cercetare şi încercarea unor variante de guvernare.

Adrian: Aş dori să-mi spui mai multe despre planeta ta şi despre personalitatea ta.

Maya : Despre mine nu sunt prea multe de spus. Sunt unul dintre cetăţenii ţării mele. Noi nu avem individualizări pronunţate, aşa cum aveţi voi. Modestia este la noi o caracteristică generală a fiecărui individ. Ne-am putea asemăna cu dăruirea şi modestia unor furnici.

Adrian : Care este numărul populaţiei planetei voastre?

Maya : Câteva sute de milioane; cred că suntem vreo 860 de milioane. Numărul maxim a fost stabilit pentru o periadă mai lungă şi reprezintă numărul optim pe care-l poate susţine planeta, fără dificultăţi. Surplusul, dacă se crează, se află în diverse locuri din spaţiu (stabiliţi pe alte planete sau aflaţi în lungi deplasări în univers, pentru probleme de interes planetar). 

Adrian: Care vă sunt ritualurile legate de moarte?

Maya : După 8 luni de la moartea corpului fizic, acesta este dezintegrat. Iniţial, mortul este depus într-un sicriu care se închide ermetic, şi care poartă numele de ‘’holul morţii’’. In acea perioadă de 8 luni, defunctul poate fi vizitat de rude sau de prieteni. Dezintegrarea este una moleculară. Cu mult timp înainte se proceda la arderea cadavrelor, dar s-a renunţat considerându-se că dezintegrarea nu cauzează materiei. Ceea ce rezultă din dezintegrare se foloseşte în industrie. Este un proces de reciclare în urma căruia nu rezultă poluarea mediului.

Adrian: Aceste produse ale dezintegrării vor putea fi utilizate, spre ex., la fabricarea periilor de dinţi?

Maya: Ceva asemănător.


Adrian: Care este speranţa de viaţă pe planeta voastră?

Maya: Între 5 şi 6 mii de ani, după care ne re-încarnăm, ca şi voi, de altfel. 

Adrian: Acum, spune-mi te rog, care este sursa de energie principală utilizată pe planeta voastră.Folosiţi energia solară?

Maya : Nu. Din cauza ceţii, noi nu putem utiliza energia soarelui. Utilizăm energia nucleară, produsă cu tehnologii mult mai sofisticate şi mai sigure decât ceea ce aveţi voi, pe Pământ.

Fiecare comunitate dispune de un generator propriu de energie; generatoarele sunt amplasate cât mai raţional, pentru a se putea atinge cei mai performanţi parametri. De altfel, se poate spune că fiecare comunitate dispune de tot ce-i este necesar, rare fiind cazurile când trebuie să utilizeze dotările altei comunităţi.

Adrian: Frumos !

Maya : Cred că este suficient pentru această întâlnire. Dacă doreşti mai multe informaţii, poţi apela la Centrul de Comunicări care te cunoaşte. Întrebi doar despre planeta verde a lui Maya.

Adrian: Mă întreb de ce nu au sosit până acum dr.X3 şi Chaim!?

Maya: Au constatat că ai reuşit să te descurci foarte bine în convorbirea cu mine şi au decis să revină în laborator. Vor discuta cu tine altădată. Acum trebuie să plec. De acord ?

Adrian: E în regulă, Maya. Îţi mulţumesc pentru timpul pe care mi l-ai acordat. Shalom !

Pentru conformitate,


(C.M.)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu