Totalul afișărilor de pagină

luni, 5 mai 2014

MATEI, 2 mai 2014


(Channeler Suzanne Ward)

Traducere Const. Mihăilescu
(selecțiuni)

Nu va fi război înUcraina; în cele din urmă pacea se va instala între Israel și Palestina; Africa; negativitate; conștiință; nici un razboi nuclear, motiv; restaurarea sufletelor dezintegrate; importanța animalelor în evoluția civilizației.


Cu iubitoare salutări din partea tuturor sufletelor de pe această stație spațială; sunt Matei.

Matei
Lumina strălucitoare a compasiunii se revarsă asupra familiilor celor care și-au pierdut viața din cauza scufundării feribotului sud-corean, precum și familiilor celor care se crede că au murit prin dispariția avionului malaiezian, cursa MH370. Ori de câte ori au loc evenimente de acest gen, un val uriaș de compasiune se ridică din toate colțurile Pământului.

Pare oarecum straniu că inimile pământenilor se unesc mai ales când se produc evenimente tragice. Adevărul este însă diferit de ceea ce pare a fi o realitate a ființei umane. Întotdeauna lumea voastră a fost unită în dragoste, pentru familiile voastre, pentru copiii pe care-i iubiți și în a căror fericire vă găsiți liniștea și dorința de a trăi. Acest fundament garantează generațiilor viitoare realizarea dorinței de a trăi mai bine decât predecesorii lor. De aceea, în continuum-ul atemporal, se cede că toate culturile și rasele Pământului trăiesc în armonie una cu alta și cu natura care le înconjoară. La nivel fizic, această afirmație pare a fi în completă discordanță cu realitatea palpabilă. Considerați-le ca manifestări de moment (dacă vă raportați la continuum-ul atemporal). Este cert că civilizația umană a trecut prin multe situații care păreau de nedepășit. Cu toate acestea, evoluția nu a fost oprită, chiar dacă ritmul de înaintare a scăzut uneori foarte mult.

* Nu vă faceți preocupări exagerate în ceea ce privește evenimentele din Ucraina, provocate de agresivitatea Rusiei. NU VA FI RĂZBOI ÎNTRE CELE DOUĂ ȚĂRI aflate în mare creză de încredere. Vladimir Putin nu vrea un război, deși responsabilitatea pentru cele întâmplate îi revine în mare măsură. Cu toate acestea, el nu greșește atunci când atribuie interferențe ale SUA în această chestiune. Nu ne referim la guvernul SUA ci la anumiți factori din CIA, mai concret la acțiunea agenților Illuminati care au ramificații în toată lumea voastră. Oh, da, din păcate, reprezentanți a  acestor forțe întunecate mai au influență, căci ei știu cum să exploateze nemulțumirea oamenilor, erijându-se în apărători și sfătuitori dezinteresați.
Cu toate acestea, timpul pentru noi războaie pe Pământ a trecut și asta deoarece planeta și umanitatea nu mai pot suporta vibrațiile generate de starea de război. Epoca conflictelor imposibil de negociat a trecut, toate diferendele majore fiind prevăzut a se rezolva pe cale a
miabilă, în viitorul planetei. Este foarte posibil ca tratativele să se desfășoare în salturi, cu anumite sincope, dar, până la urmă, rațiunea va învinge.

* Discuțiile care păreau interminabile și infructuase între Israel și Palestina, pentru a pune capăt zecilor de ani de neliniște și amenințări, par a se fi împotmolit din nou. Ele vor fi reluate deoarece există o dorință generală în acea zonă pentru ca locuitorii să renunțe la discordie în favoarea unei păci generale. Încă mai există acolo influența întunecaților care nu doresc instaurarea păcii și armoniei în zonă. Pe măsură ce Pământul și umanitatea ascensionează, zona va face loc tot mai mult vibrațiilor mai înalte care vor impune un acord de pace durabilă.

* Am fost rugat să comentez de ce există încă atât de multă brutalitate în zona Africii. 
Dacă se analizează din punct de vedere istoric, se poate repede observa că pe continentul african a existat de-a lungul timpului multă opresiune și vărsare de sânge. Oamenii triburilor s-au masacrat reciproc, cei mai slabi fiind uciși, mâncați sau vânduți ca sclavi în diverse puncte de pe glob. Pe acel continent s-a născut și a proliferat apartheidul, stare care a adus multă suferință. Tot în Africa s-au produs și consumat războaie, lovituri de stat, toate fiind generatoare de puternice energii negative. Astfel că Africa a fost îmbibată profund cu energiile urii, discriminării, vandalismului și criminalității. Aceste frecvențe foarte joase au devenit, în timp, mediul în care s-au născut și au crescut acei oameni. Produse ale acelui climat, oamenii s-au înrăit, s-au izolat și s-au aruncat unii asupra altora, mai tot timpul fiind „ajutați” de colonialiștii care vizau bogățiile solului, subsolului și mână de lucru cât mai ieftină. 
 Cunoașteți desigur că acumulările de energie negativă au impus ca Mama Natură să ia contramăsuri de anihilare a acestor energii. Multe mișcări tectonice, erupții vulcanice, cutremure, alunecări de terenuri, inundații catastrofale, incendii, furtuni, care s-au produs și vor mai avea loc, își au explicația în efortul Gaiei de a anula aceste acumulări energetice nebenefice.

Odată cu creșterea gradului de conștientizare a societății pământene, vibrațiile cresc și produc efecte din ce în ce mai benefice asupra sistemului planetar. Persoanele care suportă traume de un fel sau altul, cum ar fi molestări, agresiuni sexuale, abuzuri asupra minorilor forțați să execute munci grele și periculoase etc. sunt localizate mai cu seamă în Africa sau zona australă. Există, din păcate, și zone pe planetă unde, încă din copilărie, se inoculează dorința de răzbunare pentru ceea ce au avut de suferit strămoșii. În felul acesta, pe trunchiul unei conștiințe nativ sănătoase se altoiesc cioturi din care se dezvoltă atitudini antisociale, dorințe de răzbunare și ură.
Perioada în care vă aflați este extrem de oportună pentru ca ființele umane să-și poată consuma karma acumulată în această viață sau în cele anterioare. De această oportunitate beneficiază nu numai cei care au revenit mereu pe Pământ ci și acele suflete, din alte locuri ale universului, care doresc să-și încheie definitiv ciclul karmic, motiv pentru care s-au încarnat în această viață pe planeta Pământ. Desigur, sunt printre voi și ființe care găzduiesc suflete extrem de evoluate, și care au dorit să fie acum într-un corp fizic pe planetă, cu scopul de a-și pune la dispoziție întreaga lor cunoaștere, rezultată din marile și îndelungatele lor experiențe avute în cine știe ce punct al universului. Pe aceștia îi găsiți printre cei care manifestă multă compasiune, spirit de sacrificiu, sau cei care își pun în slujba celor nevoiași acumulările de o viață.


* În ceea ce privește recentele comentarii și întrebări care mi s-au adresat prin intermediul mamei mele pământene, am făcut o sinteză: 
 „Având în vedere că există mai multe țări care au relații ostile și care dețin arma nucleară, cum putem fi siguri că un război atomic este exclus? ”  
 „ Dacă există o certitudine în acest sens, de ce mai sunt tolerate războaiele „convenționale”?” 
Dragilor, putem spune cu certitudine că un război nuclear nu mai este posibil pe planeta voastră, deoarece există, vă rog să vă amintiți, DECRETUL CREATORULUI dat în acest sens, și care interzice un război atomic oriunde în Cosmos. Acest DECRET a fost însușit și de Dumnezeul acestui Univers. Justificarea acestui DECRET (care reprezintă primul caz de eludare a Legii Liberului Arbitru) constă în faptul că organismele ființelor, victime ale unei explozii nucleare la sol sau în atmosfera joasă, ar fi distruse profund, până la anihilare structurală.

Încă și mai grave ar fi efectele unor explozii nucleare la medie sau mare înălțime, deoarece miliardele de suflete libere care populează această zonă a universului ar suferi deteriorări foarte greu de înlăturat. Ar fi afectate nu numai ființele de pe planeta în jurul căreia s-a produs detonarea armei nucleare, dar și toate spiritele și sufletele din zonele nemateriale ale corpurilor cerești din proximitate cât și ale ființelor aflate pe aceste corpuri. Rămășițele lor ar fi împrăștiate în întregul univers. Aceste entități, sau fragmente de entități, ar fi foarte greu de recuperat, procesele de restaurare consumând extrem de multă energie și o muncă îndelungată și meticuloasă care ar putea afecta ritmul de evoluție a universului. De exemplu, imaginați-vă volumul extraordinar de muncă pe care ar trebui să-l depună echipele care ar avea sarcina să recupereze de peste tot toate fragmentele, după care se impune sortarea și identificarea energetică și frecvențială a acestora, urmată de o reasamblare a părților componente. 
Ca să nu mai vorbim de faptul că în acest talmeș-balmeș se vor găsi suficiente entități malefice interesate să facă experiențe cu fragmentele sufletelor capturate. Trebuie să fac mențiunea că orice entitate și orice fragment din ea are și-și conservă amprenta energetică proprie, oriunde s-ar afla. Aceasta și dă posibilitatea recunoașterii și reasamblării fragmentelor răspândite în univers.

Sufletele găsite și recuperate sunt duse în locații speciale pentru a fi reechilibrate energetic și psihic. Fragmentele recuperate ale sufletelor dezintegrate sunt reasamblate și duse în ceea ce voi ați putea numi „centre de reabilitare și tratament” unde le sunt asigurate toate condițiile necesare recuperării în perioada de convalescență, particularizată pentru fiecare entitate. 
Reasamblarea părților componente ale unui suflet se face cu foarte mare atenție, în prealabil fiind ”curățate” energetic de toate influențele exterioare pe unde au colindat. Are loc apoi un proces de reîntinerire. 
La baza acestor restaurări stau datele care sunt păstrate în dosarul sufletului depozitat în Akasha. Pentru ca un suflet degradat de efectele unei încărcături nucleare, recuperat și reasamblat din părțile componente, să poată fi adus în „parametri” inițiali, adică să fie complet vindecat, este nevoie de mii de ani liniari.

Această succintă prezentare arată cât de important este pentru Creator și pentru Dumnezeul acestui univers, fiecare suflet. 
Este motivul pentru care Creatorul a emis acel important DECRET prin care, în mod absolut excepțional, Legea Liberului Arbitru va fi eludată. Așa dar: niciodată nu se va mai permite declanșarea unui război nuclear în niciun univers.  
Din aceasta decurge și hotărârea de a permite civilizațiilor o dezvoltare spirituală și tehnologică cât mai înaltă, care să fie capabilă să prevină orice intenție de folosire a reacțiilor nucleare în scop de distrugere. 
Trebuie să vă spun că, după promulgarea DECRETULUI, de mai multe ori au fost dezamorsate (de către prietenii voștri galactici) focoase nucleare care se intenționa a fi detonate.

În ceea ce privește războaiele „convenționale”, în care s-ar utiliza alte tipuri de armanente, posibilitatea există deoarece Dumnezeu trebuie să respecte liberul arbitru al fiecărei creaturi, Legea Liberului Arbitru fiind o emanație a Creatorului, chiar dacă asistă cu durere cum în unele locuri ale universului, inclusiv Pământul, au loc milioane de suprimări de vieți. 
 Calea cea mai sigură pentru a nu mai exista războaie este creșterea nivelului de conștiință, deci ridicarea nivelului de vibrație a ființelor.

Aș cum cunoașteți, Dumnezeu a autorizat civilizațiile cu conștiință și tehnologie avansate să vină în ajutorul planetei voastre prin trimiterea unor mari cantități de lumină care au contrabalasat energiile negative acumulate în timp. Prin aceasta, planeta s-a revitalizat iar civilizația umană a primit un important imbold în evoluție, care-i va permite foarte curând să acceadă la o dimensiune și o conștiință superioare.


Dragilor, noi cunoaștem nerăbdarea voastră în ceea ce privește momentul în care se va încheia această fază a ascensiunii la o nouă dimensiune.
Suzy
  Știm că aveți nevoie de transformări palpabile, nu numai de încurajări. Să știți că aceste transformări se produc, numai că voi, fiind chiar în mediul în care au loc, le observați mai greu. Aceasta, cu atât mai mult cu cât zona de interes în care se lucrează acum pentru accelerarea procesului de înălțare este una mai puțin observabilă de un pământean. Vrem să vă spunem că este de importanță capitală, tratamentul pe care-l aplicați regnului animal de pe planetă. Nu vă puteți imagina cât de importantă este grija pe care trebuie s-o aveți față de animale. Cu bucurie am văzut că, în această privință, atitudinea oamenilor începe să se schimbe în bine. Dar protejarea regnului animal trebuie să devină o preocupare a fiecărui locuitor al Pământului. Este o condiție a evoluției umane
De fapt, ar fi bine să luați seama că printre viețuitoarele planetei voastre, unele au un grad de inteligență care, în unele cazuri, poate depăși inteligența umană. Țineți minte că multe suflete aflate acum în corpul unor animale au fost într-o viață anterioară ființe umane. Printre aceste suflete se află unele foarte evoluate care au luat hotărârea ca în viața actuală să ocupe un corp animal, din dorința de a ajuta o anumită specie. Gândiți-vă măcar că iubirea animalului vostru de companie este una necondiționată și totală. Dragostea este „combustibilul” evoluției în întregul univers.
SURSA: www.matthewbooks.com
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu