Totalul afișărilor de pagină

sâmbătă, 22 februarie 2014

FLOTA GALACTICĂ aflată în proximitatea PĂMÂNTULUI.Mesaj de la Federația Galactică.


(actualizare 15 feb.2014)Flota noastră include următoarele nave (n.m.: nu sunt incluse navele mici, utilizate în acțiuni de curierat, de supervizare sau de cercetare):
GLS mamă OcaTAwa (parola :
Center Spiral Wings Unity”- Centrul Spiral Unitatea Wings);
GLS Aeterna (parola "
Wings "-Aripi );
GLS Algiz (parola "
Center- Centrul);
GLS Blaze (parola "
Helix ” - Spirala);
GLS Himera (parola "
Emanate " - Emană);
GLS Salcys;
GLS Angelon;
GLS Susan;
GLS Space Wave (parola "
Unity "- Unitate);
GLS Athabantian (parola "
Radiate" - Radiază"; website: Up2the5th, Cosmic Paradigm).
GLS Aurora (parola "
Mocham"; website: Auroradreamflight2).
Flotei noastre i s-au mai alăturat ulterior următoarele nave spațiale: 

GLS Tulya
GLS Neptun,
GLS Athena,
GLS Olympia,
GLS Balthazar,
GLS Phoenix, 
GLS Eui.
Navele noastre pot diferi unele frață de altele ca aspect, mărime, complexitate sau destinație.
În dotarea navelor se află în mod obligatoriu un echipament standard compus, printre altele, din următoarele materiale sau dotări:
- spații pentru comandă,
- pentru energetica navei, 
- spații de odihnă individuale sau de agrement, 
- substanțe de menținere și revitalizare (pentru a putea exista în medii diferite de ale noastre), 
- echipamente de traducere automată din limbile civilizațiilor contactate, 
- echipament de navigație, 
- cabinete de vindecare și convalescență.

 Ne bazăm mult pe structurile cristaline (cristalizate), ca tehnici de stocare și conservare a diferitelor materiale de consum, atât pentru nave cât și pentru echipaj. 

Nota C.M..: presupun că pământenii cu capacități telepatice (în special channelerii) pot intra în legătură cu aceste nave, prin concentrare și pronunțare ca pe o mantră a parolei respective. Nu știu dacă aceste parole ar trebui pronunțate în limba engleză, sau nu are importanță. Oricum, pronunția se face fără voce sau, cel mai bine, gutural. 
Cei care obțin anumite rezultate, sunt rugați să menționeze despre aceste experiențe la ”comentarii”. 

SURSA: http://spirittrainchronicles.com

Traducere: Const. Mihăilescu (C.M.)


Note CM: Assume that earthlings with telepathic abilities (especially channelers ) can get in touch with these vessels, the concentration and pronounced like a mantra that password . I do not know if these passwords should be pronounced in English, or does not matter. However, pronunciation is without voice or best, guttural .
Those who achieve certain results, are asked to mention about these experiences in "comments" .
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu