Totalul afișărilor de pagină

joi, 5 decembrie 2013

2014 - al doilea an al Noului Pământ, anul schimbărilor (1)Mesaj de la Arhanghelul Metatron
(17 nov. 2013; channeler  James Tyberonn)
(prima parte)  

Maeștrilor, salutări! Eu sunt Metatron, Lord al Luminii!
Anul 2013 intră în ultimele săptămâni, prilej cu care noi vă solicităm să luați o pauză pentru o scurtă și concludentă recapitulare a multelor evenimente petrecute în anul care se încheie. Indiferent dacă sunteți dintre cei care recunoașteți sau nu că planeta și umanitatea și-au continuat ascensiunea, nu puteți să nu observați că lucrurile și evenimentele se precipită, că succesiunea este mai rapidă ca oricând înainte.


Maestrul 2013 a fost un an al schimbărilor extreme, schimbări localizate în mod logic în nodurile principale marcate de evenimente astrologice foarte importante. În interiorul fiecărui nod s-au adus coduri care afectează câmpul vostru auric printr-o influență observabilă pentru cei aflați în planurile superioare. Aceste coduri servesc multor scopuri care privesc atât ființa umană, mediul înconjurător cât și planeta însăși, privită ca entitate, dar și conexiunile dintre ea și tot ceea ce se află pe ea sau în măruntaiele ei. Totodată, aceste coduri au avut rolul de a aduce partea de program privitoare la acest moment și la ceea ce urmează. Uneori, a fost necesară reactualizarea unor secvențe ale Programului Divin pentru a-l pune în concordanță cu dinamica realizărilor, dinamică dictată de voi și de realitățile sistemului în care vă aflați.


În cadrul propriului aranjament de lumină specializată, se regăsește cel puțin tot atâta viață ca și în ființa voastră, diferența constând în faptul că în această lumină nu se găsește un anumit program defalcat în timp și spațiu, așa cum se întâmplă cu ființa voastră. Manifestarea acestor energii luminoase este dependentă de existența și natura porților stelare.

Nodurile astrologice de putere, ocazionate în special de solstiții, echinocții și eclipse pot fi înțelese ca dispozitive și modalități exprimate ca forme ale inducției magnetice cu anumite particularități spațio-temporale. Ele sunt deschideri sau fortificări reglementate organic prin forme geometrice și cadre de rezonanță acordate în planul și esența lor expansivă. 

Nimic nu stă pe loc în univers indiferent de modul în care este apreciat și măsurat timpul și în ce dimensionalitate, schimbările se produc non-stop și pot fi descoperite sau sesizate utilizându-se logica și observația astrologică.

Vom face referiri la 2014, de care fiecare dintre voi se apropie prin cultivarea unor energii care să vă împuternicească și să vă formeze, cu adevărat, starea de maestru pe calea ascensiunii.
Scopul nostru este de a vă oferi asistență, inspirație și claritate, indispensabile unui discernământ caracterizat prin sacralitate și exprimare suverană, care să vă confere abilitățile unei complete și profunde înțelegeri a tuturor manifestărilor interioare și exterioare.
Dragilor, în aceste vremuri de profunde transformări ocazionate de tranziție, este crucial să vă amintiți mereu că Spiritul din voi dar și Divinitatea căreia vă adresați, nu pot comunica cu voi decât prin ”glasul ” IUBIRII.  
Spiritul nu-și impune dorința cu brutalitate ci cu calmul desăvârșit al ADEVĂRULUI IMUABIL, necunoscut sau nerecunoscut de multele religii ale oamenilor de pe planetă, forme de spiritualitate umană deformată și uneori, mult distorsionată, față de liniile directoare ale Legilor Creației.
În acest noian de interpretări, discernământul este cheia. Este necesar ca fiecare dintre voi să analizeze și să decidă asupra adevărul, în conformitate cu percepțiile și deciziile emanate din inimă.

Timpul actual oferă fiecăruia dintre voi o oportunitate de a alege să trăiască liber, de a alege să elibereze orice formă de grijă sau teamă astfel încât să-și poată crea propria sa modalitate de a înainta pe deplin conștient și încrezător. Imbrăcați tot ceea ce faceți în mantia IUBIRII, și veți vedea cum toate grijile, toată agitația, toate neajunsurile vor dispărea. 
Respectați-vă pe voi înșivă și pe cei din jurul vostru! Acesta este modul cel mai indicat prin care puteți să înaintați spre dimensiunea pe care pretindeți că v-ați ales-o. 
Anul 2014 va fi o etapă cheie pentru a vă putea recupera dreptul și abilitatea de a crea Pământul pe care vi-l doriți. Anul 2014 este cel de al doilea an al existenței Noului Pământ. În acest an, 2014, se trasează energetic caracteristicile a ceea ce voi numiți Epoca Vărsătorului. În 2013 (n.m. cât a mai rămas) se vor lichida toate caracteristicile vechii epoci care nu se vor mai regăsi în 2014.


Cheia timpului.
În consecință, Maeștrilor, vă aflați într-o cută existențială a unei dimensiuni cheie. Într-adevăr, există vieți specifice, plasate în vaste sejururi, caracterizate prin vectori spațio-temporali, care ofera oportunități ale unor salturi cuantice deosebite și care facilitează înaintări rapide pentru toate formele de viață prinse în această cută spațio-temporală.
În cadrul acestor cute (n.m. încrețituri) există intersectări importante care pot fi alese prin decizie. Viața voastră actuală este una în care se poate lua o asemenea decizie, care va avea înrâurire asupra vieților voastre viitoare, pentru o foarte lungă perioadă de timp. Energiile și timpul se mișcă acum foarte repede; multe se vor întâmpla pe Pământ, așa cum veți continua să constatați, și aceste mișcări rapide vă vor impune, în cursul anului 2014, adaptări și calibrări ale ființei voastre totale pentru a face față tranzițiilor cristaline care vor caracteriza Noul Pământ. Aceste transformări nu vor fi deloc ușoare, căci nimic foarte bun nu se poate obține fără o angajare aproape totală a ființei. Printr-o maximă concentrare, veți putea spune la sfârșitul lui 2014 că ați depășit o etapă de mari provocări dar care vă va aduce mari satisfacții și împliniri.
Veți începe să lucrați mai intens în domeniul frecvențelor theta care vor aduce pe planetă o lume a armoniei. Procesul va lua destul timp dar bazele vor fi puse în anul care urmează. 
Anul 2013 a fost o trecere și un început destul de timid spre edificarea Noului Pământ după noul șablon. Ridicarea Pământului a permis revizuirea dimensională și expansionarea frecvențială a planetei.

Pământul s-a extins spre o dimensiune cristalină, și are posibilitatea să ajungă în dimensiunea 5D (n.m.: corpul fizic, deoarece Gaia, sufletul planetei, se află deja în 5D) Trecerea în cea de a cincia dimensiune va permite cu mai multă ușurință ridicarea în dimensiuni încă și mai înalte, inclusiv până la dimensiunea 12D.  
În ceea ce privește structura ADN-ului uman, aceasta, în 2013, a început să de îmbogățească cu noi corzi (spirale). (Nota C.M.: prin aceasta nu trebuie să se înțeleagă că fiecare ființă umană și-a adăugat noi spirale la ADN ci doar că frenomenul a început să apară la anumiți oameni, mai ales la cei tineri, dacă au atins un anumit nivel de vibrație).
 
De asemenea, 2014 va fi un an în care veți continua să obțineți creșteri subtile mai importante la nivelul conștiinței și conștientizării. Sistemul vostru chakric se extinde cu noi centri de forță (Nota C.M.: din comunicări anterioare am reținut că, în 2013,  s-au activat cel puțin două chakre, ambele în afara corpului fizic – una fiind plasată cam la punctul din spațiu care corespunde cu atingerea degetelor mâinilor întinse deasupra capului)
Noi straturi ale câmpului vostru auric cristalin (CEF) încep să apară și să se stabilizeze la majoritatea dintre voi. Practic, aceste extinderi au drept consecință apariția unor noi abilități și noi sisteme senzoriale precum și noi trăiri emoționale, în relația cu tot ce vă înconjoară.


Concetrarea mentală.
În al doilea an al Noului Pământ, vi se cere să faceți un efort mai mare în ceea ce privește concentrarea mentală. Puteți simți uneori că pentru a vă menține concentrarea pe un anumit lucru trebuie să dați o adevărată luptă cu voi înșivă. Asemenea situații apar ca o consecință a existenței simultane în ființa voastră a noilor fluxuri energetice care caută să se stabilizeze și nevoia voastră de a vă adapta și calibra în așa fel încât să fiți capabili să le primiți și să le asimilați. 

De fapt, acestea sunt niște fenomene de trecere la foma cristalină și efortul de a abandona vechile structuri pe bază de carbon.
Trecerea la epoca Varsatorului are impact și asupra unor schimbări în raporturile ionice apărute mai cu seamă în ultimele două decenii, sub influența radiației solare care înconjoară acum planeta. 
Aceste schimburi ionice fac parte din chimia cosmică ce-și aduce contribuția la punerea în ordine a vieții spirituale, adică la alinierea spiritualității voastre la nivelele mai înalte ale dimensiunilor superioare. Această schimbare se referă la raportul "cod /cablare" între domeniile mentale ale conconștientului și subconștientului, între realitatea fizică și cea spirituală.

Din cauze care privesc fenomenele coronariene din Soare, jeturi de substanțe și energii formând o stare plasmatică anionică circula pe Pământ, răscolesc și animă câmpul energetic al " locurilor sacre" care penetrează mai ușor în conștiința ființelor la care undele Theta devin majoritare. În felul acesta, voi (cei asupra cărora au efect aceste câmpuri) deveniți mai coerenți, mai capabili de a crea și mai eficienți în edificarea Noului Pământ.
 

În 2014 vor exista perioade în care veți simți un imbold inexplicabil de a vă concentra asupra unor chestiuni, probleme și situații care, în mod normal, nu făceau parte din preocupările voastre. În asemenea situații, este util și oportun să dați curs acestor porniri și să nu vă opuneți. Acceptați că acelea sunt chestiuni pentru care ființa voastră a fost programată, chiar dacă nu găsiți, în acel moment, o explicație care să vă convingă. Mai mult încă, este posibil ca, la nivel de suflet, să vă fi decis să reactualizați sau să modificați anumite puncte din programul cu care ați venit în această viață. Aceste reactualizări sunt făcute pentru ca ființa voastră totală să beneficieze cât mai deplin de oportunitățile acestei perioade extraordinare. 
Mulți dintre voi vor simți imboldul trecerii la anumite tipuri de activități și manifestări, total opuse atitudinii de expectativă care v-a caracterizat până atunci.

Anul 2014 va fi și perioada în care, din puzzle-lul care vă compune viața, va trebui să hotărâți care vă sunt prioritățile, abandonând unele aspecte neproductive pentru persoana voastră sau pentru colectivitatea căreia-i aparțineți. 

Maeștrilor, a venit timpul când trebuie să vă puneți semnătura și amprenta pe lucrări, atitudini și activități pentru care ați ales să fiți aici, în această viață, pe Pământ. Vieți de-a rândul v-ați pregătit pentru acest moment și, pentru ființa voastră totală ar fi o mare dezamăgire să vă retrageți sau să abandonați obiectivele pentru care ați lucrat atât de multă vreme. 
Ca un indiciu important: majoritatea acțiunilor spre care va trebui să vă canalizați atenția și eforturile vor fi acelea de grup, de colectivitate. Acum se va suna adunarea!


Frecvențele de cristal vor deveni foarte puternice în 2014. Rezonanța acestor frecvențe va influența pe fiecare dintre voi și va consolida acțiunea colectivă. Aproape fiecare dintre voi va urmări, din ce în ce mai conștient, să atingă starea de" impecabilitate ". Aceasta  înseamnă că toate aspectele veții voastre, întreaga voastră activitate, comportamentul și gândirea voastră vor trebui să fie fără cusur și la cele mai înalte standarde de moralitate și spiritualitate.

Tyberonn
Fiecare dintre voi are posibilitatea de a fi ”impecabil” în fiecare zi. Când bilanțul zilnic vă va arăta că pentru tot ceea ce ați făcut, gândit și exprimat în ziua care trece, nu vă puteți reproșa nimic, atunci veți avea dreptul ca în acea zi să vă declarați ”impecapil”.

Poate veți mai avea și unele eșecuri, dar, urmârind cu perseverență ca în întregul an 2014 să fiți în fiecare zi mai buni decât ați fost ieri, veți ajunge ca la finele anului să vă declarați ”impecabilitatea”, și aceasta va fi starea de MAESTRU.  
În 2014, aspectele legate de conflictul interior se vor muta în faza de ”creuzet” adică de distilare și purificare. Orice defecte care au fost ascunse, orice umbră vor fi mistuite de flacăra puternică a spiritului. Aliniați-vă acțiunile la cele mai înalte obiective! Prioritizare, acesta trebuie să fie cuvântul anului care vine. Examinați-vă faptele, gândirea și cuvintele și ardeți din ele tot ceea ce nu este acceptat de inima și sufletul vostru. Accelerați procesul de AUTO-PURIFICARE!
 

Trebuie să deveniți compatibili cu frecvențele Gridului 144, ceea ce va însemna că puteți stabili legătura cu înaltele frecvențe, înaltele energii cosmice care vă vor facilita multidimensionalitatea.

Sunteți la începutul unei înălțătoare călătorii care vă va conduce în plaja frecvențelor divine pe care le acoperă intervalul 5D-12D. Vă veți extinde în dimensiuni cu vibrație tot mai înaltă, în drumul vostru spre Impecabila Origine.

SURSA: http://lightworkers.org
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu