Totalul afișărilor de pagină

sâmbătă, 9 noiembrie 2013

RENUNȚAȚI LA ILUZIA SEPARĂRII (2)


Mesaje de la Maeștrii Înălțați și de la Pleiadieni.

(ultima parte)
Channeled by WesAnnac

Vă vorbesc SanJAsKa și Pleiadienii.
Cu dragoste și apreciere pentru eforturile continue ale fiecăruia dintre voi. În numele Consiliilor Pleiadiene vă recomandăm să reflectați asupra celor spuse anterior de Joshua, în numele său și al Maeștrilor Înălțați.
Unitatea, comuniunea, cu fiecare aspect al conștiinței din jurul vostru este o problemă crucială pentru ca omenirea să înțeleagă că noua paradigmă este destinată stimulării interesului activ al fiecărei persoane și fiecărui popor pentru a-și găsi calea în construirea Noii Lumi și a Noii Vieți. 

Apreciem și noi că izolarea unora dintre voi, refugiul pe care-l căutați, departe de colectivitate, vă poate împotmoli în mlaștina sentimentelor de disperare și renunțare, făcându-vă vulnerabili la încercările de a vă racola sau de a vă abate de pe calea evoluției.
În asemenea situații, vă recomandăm să vă adresați Sinelui vostru Interior, Ființelor Superioare Divine sau entităților din civilizațiile foarte avansate, cerându-le sprijin și îndrumare. Cu siguranță veți primi acel ajutor dacă vă deschideți primirii energiilor pe care ei vi le vor trimite. Noi suntem gata să vorbim cu voi despre tot ceea ce vă frământă, despre toate necazurile și dificultățile care se ivesc în calea voastră.
Voi nu trebuie să înțelegeți că ne referim la acea singurătate utilă care vă este necesară atunci când vă realizați programul de tehnici de spiritualitate (meditații, invocații, contemplări, binecuvântări etc). Aici vorbim de celălalt tip de izolare, de separare, care vă instrăinează de colectivitate, de ființele iubitoare, de Divinitate.
Mintea voastră, produs perisabil și caracteristic dimensiunilor inferioare, vă va sfătui mereu să fugiți de tentația de a evolua, de a trece în dimensiuni superioare și vă cere să tratați cu suspiciune ori teamă invitația de a crește spiritual.De multe ori s-au dat explicații de ce procedează mintea în acest fel, de ce și de cine-i este ei frică. O mai repetăm și cu această ocazie. Mintea este instrumentul tipului de ego creat pentru ca sufletele încarnate să corespundă unei adaptări perfecte la condițiile oferite de tărâmul în care există acea ființă. Ea este punctul central de comandă al ființei și face posibilă supraviețuirea acelei ființe în acel loc. În felul acesta, sufletul din interiorul acelui corp fizic, poate să-și îndeplinească programul de experiențe cu care a venit în acea viață. După îndeplinirea acelui program, sufletul abandonează trupul fizic, mental și emoțional care se vort dezintega în scurt timp. (Nota C.M.: astfel eliberat, sufletul revine în tărâmul creat special pentru acea planetă. În cazul Pământului, tărâmul acesta se numește NIRVANA și se află plasat în dimensiunea imediat superioară celei în care există Pământul, adică dimensiunea a 4-a). Corpul mental (mintea) și cel emoțional sunt deci muritoare, odată cu corpul fizic. 

Cunoscând această realitate, mintea se va opune permanent schimbării condițiilor care-i asigură existența. Este evident că mintea este indispensabilă ego-ului, fără ea el neputând să mai realizezec nimic din ceea ce și-a propus în acea existență. Dar acest instrument util și indispensabil planului în care există corpul fizic, devine o frână în evoluția sufletului, atunci când este vorba să se treacă la o dimensiune superioară. Cu alte cuvinte, mintea este utilă, necesară și indispensabilă doar atunci când își îndeplinește atribuțiunile în dimensiunea pentru care a fost creată. Există, desigur, și minți cu gândire elevată care tind și acceptă trendul evolutiv al ființei. O ființă cu aspirații elevate își poate educa mintea făcând-o să înțeleagă înaltele adevăruri ale evoluției, caz în care ea devine o importantă pârghie de progres.
Acesta este motivul pentru care cerem fiecăruia dintre voi să se concentreze pe dezvoltarea și deschiderea spațiului Inimii Sacre. Cei care exersează și insistă în acest sens, vor putea deveni capabili să aibă sclipiri (fleșuri) cu secvențe din realitățile tărâmurilor spirituale superioare. Asemenea trăiri, deși de scurtă durată, vor ajuta la accelerarea elevării sufletelor și la stări de armonie accentuată și extaz. Tendința va fi de pelungire a acestor momente, până când se va ajunge la permanentizarea lor. Atunci, ființa respectivă se va acorda tot mai mult la vibrațiile acelui tărâm, în final devenind un rezident cu ședere nelimitată.

Conectarea la viețile trecute.
Acesta este unul dintre cele mai mari obiective ale noastre, în ceea ce privește ajutorul pe care-l acordăm planetei și civilizației umane. Acest proces nu este unul facil, dar face parte din programul evolutiv general pe care voi îl puneți în practică ajutați și de noi.

Unii dintre noi au avut vieți pe Pământ și, din acest motiv, nu ne este prea dificil să ”intrăm în pielea voastră” pentru a înțelege exact natura dificultăților cu care vă puteți confrunta și care sunt soluțiile pentru a le depăși.
Majoritatea problemelor care apar în viața voastră, în această perioadă a ascensiunii, ne sunt cunoscute pentru că am trecut și noi prin ele, cândva.

Acesta este motivul pentru care vă încurajem să ne creditați cu încredere. Cu siguranță vă va fi mai ușor dacă ne veți consulta și ne veți cere sprijinul, atunci când unele situații din viața voastră vă apar ca insurmontabile.

Unii dintre voi au devenit capabil la o asemenea acceptare și deschidere încât au început să redescopere trecutul lor în care apărem și unii dintre noi. Unele dintre aceste vieți trecute s-au consumat în perioada când Atlantida și Lemuria erau înfloritoare.

Simțim atât de multă dragoste și, poate, un pic de nostalgie, pentru planeta voastră, cândva locul în care am petrecut una sau mai multe vieți!

Dragii noștri, dacă noi am putut să ne ridicăm în dimensiuni superioare, dacă frecvența noastră de vibrație a putut să crească și dacă nivelul conștiințe noastre a urcat corespunzător, atunci ,voi nu aveți niciun motiv să credeți că nu ați putea face același lucru, mai ales că vă bucurați de simpatia și asistența generală, care ne-ar fi prins bine și nouă cândva.
Noi, cu siguranță, înțelegem că actualele evenimente de pe Pământ au tendința să se acumuleze și să vă facă să uitați că aparțineți neamului și că, de fapt, și voi ca și noi sunteți emanații ale SURSEI.

Cea mai mare Recuperare a Sinelui vostru Divin
Mulți dintre voi sunt pe cale de a scoate la suprafață aspecte și înțrelegeri ale vieților lor anterioare. Când asemenea scenarii vă încearcă, lăsați-le să curgă liber, primiți-le cu iubire și multă deschidere căci ele sunteți voi, cei de altă dată.  Nu aveți de ce vă teme deoarece acești musafiri sunteți chiar voi cei din trecut, aspecte ale finței voastre multiple și totale, energii care dăinuie și-și vor continua existența la infinit. De la aceste aspecte vă puteți îmbogăți cunoașterea. 
Ele ies acum la suprafață și se prezintă în fața voastră pentru ca voi să le recuperați, să le recunoașteți, să le integrați în totalitatea voastă, după care, să le eliberați, pentru a-și continua existența unde cred ele că le este mai bine; asta, nu înainte însă de a le vi fost recunoscută apartanența la totalitatea ființei voastre.
Prin aceste recuperări voi creșteți, vă expansionați, căci viețile trecute vin cu bagajele lor de cunoaștere și experimentare, pe care le-au acumulat în cine știe care lume a universului și în cine știe ce condiții existențiale.
Formatul personalității voastre totale se completează pas cu pas, la el adăugându-se toate aspectele apărute ca descendențe din sufletul rădăcină, sufletul originar.

Aceia dintre voi care aleg să accepte recuperarea tuturor aspectelor lor răspândite în univers, în trecutul și prezentul tărâmurilor pe unde s-au preumblat, vor avea posibilitatea reală de a ascensiona împreună cu corpul lor fizic (material), evident, după o transformare corespunzătoare, care să-l facă apt existențial pentru Epoca de Aur a planetei, creată în cea de a 5-a dimensiune. (Nota C.M.: referire la modificarea ADN-ului, prin îmbogățirea lui cu noi spirale, la creșterea nivelului de vibrație și la trecerea de la structura celulară de carbon la cea de cristal). Ființele care vor trece prin aceste transformări și-și vor ridica corespunzător vibrația, vor deveni surse importante care vor susține și vibrația planetară.
Domeniul vibrațional pe care vă veți centra este cel al Flacării Violet, care va fi baza frecvenței de vibrație a corpurilor umane ascensionate în 5D.
Dragilor, noi căutăm să vă oferim cât mai multe informații, energie și înțelegere pe care ni le permite nivelul nostru actual de dezvoltare mai ales spăirituală. O facem cu multă dragoste, chiar și cu o anumită emoție, la gândul că ne ajutăm confrații, descendența noastră de pe Pământ, planeta atât de binecuvântată și iubită de Dumnezeu, dar care, din motive pe care nu le dezvoltăm acum, a diminuat vibrațional o lungă perioadă de timp, cu consecințele inevitabile acestei degradări. Bucuria este că, de o bucată de vremne, din ce în ce mai mulți dintre voi, au redescoperit dragostea în diferitele ei forme și s-au angajat pe calea iubită de Creator. 

Nu dorim controlul mental al numănui.
Deși în multe feluri încercăm să vă încurajem în anumite acțiuni și atitudini, noi nu intenționă să exercităm controlul mental asupra niciunei ființe. Noi am respectat și vom respecta Liberul Arbitu al fiecăruia. Evident, ne-ar face plăcere să ni se urmeze sfaturile dar niciodată nu ne vom impune voința. Ne bazăm pe puterea exemplului și creșterea bazei vibraționale care conduc inevitabil la ridicarea nivelului de conștiință și de înțelegere. Calea aceasta este mai lungă dar este cea mai justă și în acord cu legile Divine. Totdeauna deciziile și alegerile trebuie să aparțină fiecărei ființe, altfel nu există libertate. Voi sunteți, cu adevărat, propriul vostru creator, propriul vostru constructor. Dacă vă ridicați greșit construcția, veți constata singuri că ea nu va rezista și se va nărui, obligându-vă să o luați de la capăt; până când veți face alegerea corectă. 


Wes
Reținem cu plăcere faptul că mulți dintre voi așteaptă nu peste ptrea mult timp un eveniment grandios și magnific a cărui probabilitate este confirmată de sufletul și inima multora dinttre voi. Este o așteptare febrilă și mulți scrutează orizonturile pentru a observa cum acel eveniment se apropie. Această așteptare are și un efect benefic prin faptul că ajută la creșterea frecvenței de vibrație pe planetă. Multe evenimente benefice ar putea fi apropiate dacă lumea voastră ar înțerlege că este extrem de importtantă creșterea conștiinței colective. Sigur, această conștiință este o integrare a conștiințelor individuale, dar, cu cât aceste conștiințe încep să lucreze la unison, cu atât puterea de realizare va fi mai mare, căci aici se aplică regula exponențială a creșterii. Amintiți-vă că și aici, sau, mai ales aici, această regulă v-ar putea ajuta să o luați înaintea timpului.

Mulțumim SanJAsKa și Consiliilor Pleiadiene precum și lui Joshua(Iosua) și Maeștrilor Inalțați .

SURSA: WesAnnac.com
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu