Totalul afișărilor de pagină

sâmbătă, 15 iunie 2013

CATEGORII DE ÎNGERI (2)


Îngerii armoniei
Idee-forţă: "Trăiesc în armonie atunci când sunt una cu  Sursa vieţii." 
Simbolism : Îngerii Armoniei sunt înconjuraţi de cele mai frumoase păsări care zboară către sanctuarul spiritului lor cel sfânt, plin de pace; ele simbolizează buna înţelegere şi ghidarea către relaţiile care ne sunt cele mai favorabile şi care ne vor trezi simţul armoniei.
Funcţia angelică : ne aduc armonie în suflet.
Darurile spirituale pe care ni le oferă : aceşti îngeri ne pot ajuta să trăim o viaţă armonioasă, ei ne impulsionează să căutăm fiinţe şi locuri armonioase, şi să ne exprimăm propria unicitate în mod armonios.
Îngerii Armoniei îşi revarsă binecuvântările asupra noastră atunci când optăm pentru o viaţă armonioasă. Această armonie se referă la toate aspectele vieţii şi fiinţei noastre. La nivel fizic, armonia se referă la mediul şi ambianţa în care alegem să trăim. Ca stare emoţională, ea se referă la măsura în care noi suntem deschişi sufleteşte, oneşti şi integri. Trăim în armonie, măcar parţial, dacă învăţăm să ne acceptăm legătura cu Pământul, care ne susţine şi ne hrăneşte.
Dacă acordăm sentimentelor atenţia cuvenită, atunci trăim nu numai într-o armonie exterioară, ci şi în armonie cu noi înşine. Şi a trăi astfel, înseamnă să ne punem în valoare înzestrările mai mult sau mai puţin latente, să le exersăm, rezonând cu Armonia cosmică, putând astfel da naştere operelor de artă.
A trăi în armonie este o stare care prin rezonanţele specifice ne hrăneşte permanent şi ne ajută să experimentăm viaţa ca fiind integrată în fluxul vieţii universale. Graţie armoniei, acţionăm mereu cu inima deschisă şi conform celor mai înalte idealuri la care ne putem raporta. De aici decurge o stare benefică inclusiv pentru fiinţa noastră fizică, ritmul existenţial împărţindu-se între munca plină de roade şi momentele de odihnă şi de reculegere. Viaţa noastră include bună dispoziţie, odihnă, prieteni minunaţi, iar frumuseţea interioară şi aspiraţia spirituală devin treptat componentele esenţiale ale unei armonii deosebite: a trăi în spiritul adevărurilor universal valabile. Acestea sunt acele adevăruri comune tuturor marilor tradiţii spirituale planetare.
O altă semnificaţie a armoniei interioare se referă la a ne detaşa de experienţele dureroase ale trecutului. Decantate, înţelese ca lecţii de viaţă, ele pot deveni cu uşurinţă trepte ale evoluţiei noastre spre manifestarea fiinţei armonioase care suntem în esenţă. Emoţiile "urâte" vor fi înlocuite de stări profunde de împlinire şi de mulţumire, specifice armoniei în care trăim acum.
Să ne raportăm cât mai des la Îngerii Armoniei, rugându-i să ne ajute să ne găsim calea către armonie, spre un mod de viaţă creator, şi să ne ajute să evoluăm spiritual prin iubire, îngăduinţă, dăruire. Căci nimeni nu trăieşte pentru sine, ci pentru gloria lui Dumnezeu pe Pământ şi în Ceruri.

Îngerii creativităţii
Idee-forţă: "Creativitatea mea se manifestă liber şi spontan;
de aceea, sunt întotdeauna capabil să exprim plenar ceea ce simt."
 
Simbolism: Acest înger ţine în mână o tamburină şi este înveşmântat într-o robă superbă. El ne ajută să ne canalizăm forţele vitale către acţiuni creatoare care aduc armonia muzicii, a formelor şi culorilor în viaţa noastră. Ei ne binecuvântează spre a fi debordant de creativi în tot ceea ce facem.
Funcţia angelică: Ne ghidează creativitatea pentru a înflori plenar.
Darurile spirituale pe care ni le oferă: Ei ne pot ajuta să fim creativi în întreaga viaţă, să ne exprimăm expresiv în tot ceea ce facem, ne transmit puterea creatoare care vine de la Dumnezeu.
Protectori ai celor mai sublime şi elevate disponibilităţi creatoare, aceşti îngeri ne ajută să contactăm spontan sursa Creativităţii Universale. Ei ne inspiră şi ne deschid cele mai fine canale de recepţie, pentru a vibra la unison cu forţa care a zămislit întreaga fire.
Aceşti mesageri divini ne ajută să aducem mereu culoare, ritm şi originalitate în viaţa noastră. Ei ne deschid porţi nebănuite către profunzimile propriei fiinţe. Aici descoperim cele mai ascunse talente cu care am fost înzestraţi, iar ei ne învaţă cum să le împărtăşim lumii.
Starea de creativitate este, în primul rând, o stare de „fertilitate” sufletească, de rezonanţă cu tot ceea ce este benefic în Univers.
A fi creativ înseamnă puterea de a oglindi permanent frumuseţea şi binele divin în toate acţiunile, gesturile şi atitudinile pe care ţi le asumi. Astfel suntem încurajaţi în permanenţă să creăm o lume mai luminoasă, mai fericită.
Aceşti îngeri ne ajută să ne expansionăm permanent orizontul cunoaşterii şi universul trăirilor sufleteşti, ferindu-ne de rutină şi de rigiditate lăuntrică. Devenim creativi în fiecare dimensiune a vieţii noastre, de la modul cum ne îmbrăcăm, cum ne aranjăm locuinţa sau grădina, până la rafinatele şi elevatele manifestări artistice.
Într-un mod miraculos, îngerii creativităţii ne oferă inspiraţia de care avem nevoie pentru a ne transforma profund. Să le aducem rugăciuni pentru a crea numai lucruri care să contribuie la binele şi armonia acestei lumi, la fericirea tuturor oamenilor.

Îngerii compasiunii
Idee-forţă: "Graţie compasiunii divine, privesc cu detaşare şi plin de iubire toate situaţiile care apar în viaţa mea".
Simbolism: Crinul pe care îl poartă este simbolul universal al Purităţii şi Adevărului.
 Funcţia angelică: Revarsă asupra fiinţelor umane compasiunea sau graţia divină.
Darurile spirituale pe care ni le oferă: Întotdeauna când ne simţim slabi şi neputincioşi, aceşti îngeri se apleacă asupra noastră cu înţelegere şi blândeţe. Aduc speranţă, încredere în sine şi întăresc credinţa în Dumnezeu.
Ei trezesc compasiunea nesfârşită în sufletul omului. Ne ajută să înţelegem că dragostea dumnezeiască se revarsă fără istovire asupra noastră, ne protejează şi ne îndrumă.
Preamilostivirea lor nu este o milă omenească, ci o putere desăvârşită de a empatiza cu ceilalţi. Este mai presus de toate capacitatea de a-i ajuta pe cei aflaţi în suferinţă. Îngerii compasiunii ne oferă dragostea lui Dumnezeu ca o realitate a vieţii. Atunci când, aflându-ne într-o situaţie dificilă, ne îndreptăm gândul către Divin, suntem ajutaţi de îngerii compasiunii. Ei ne îndeamnă să fim plini de îndurare şi bunătate.
Putem să simţim cu uşurinţă manifestarea compasiunii atunci când suntem supăraţi şi cineva ne vorbeşte cu prietenie sau când ne confruntăm cu o anumită problemă, aparent fără rezolvare, şi primim “ca din senin” o dovadă că Dumnezeu nu ne-a uitat. Îngerii compasiunii sunt alături de noi atunci când trebuie să depăşim evenimentele dramatice din viaţă şi fac posibil un deznodământ fericit. Compasiunea lor se manifestă printr-o forţă miraculoasă, care provine direct de la Dumnezeu şi le permite să ne ajute prompt dacă îi invocăm atunci când ne aflăm în pericol. Dacă nu suntem conştienţi de puterea compasiunii, înseamnă că suntem dominaţi de egoism.
Compasiunea ne călăuzeşte spre lumina şi dragostea eternă a lui Dumnezeu.

Îngerii devotamentului şi iertării
Idee-forţă: "Îi iert pe toţi cei care mi-au făcut rău în trecut, pentru că toţi suntem copiii aceluiaşi Tată Divin." Simbolism: Aceşti îngeri sunt reprezentaţi ţinând în mână un crin – simbol al purităţii pe care ei o dăruiesc acelora care, prin graţia lor, învaţă să ierte. Iertarea ne face să ne eliberăm de lacrimile durerilor trecute şi de mânia resentimentelor, pentru a putea trăi apoi, purificaţi, aici şi acum, în compania îngerilor.
Funcţia angelică: Îngerii iertării ne ajută să iertăm şi să ne eliberăm de trecut.
Darurile spirituale pe care le oferă fiinţelor umane: Aceşti îngeri ne ajută să ne înnobilăm fiinţa şi să devenim mai puternici prin iertarea celorlalţi; ne învaţă să trăim în prezent eliberându-ne de trecut.
Aceşti îngeri ne oferă ajutorul divin când dorim să ne depăşim resentimentele. Ei ne îndrumă pentru a înţelege lecţia la care am fost supuşi în momente grele.
Îngerii iertării sunt reprezentanţi iconografic cu o floare de crin în mână, simbol al purităţii. Ei se roagă pentru fiecare dintre noi să dobândim puterea de a ne dărui total şi necondiţionat lui Dumnezeu.
Manifestarea deplină a devotamentului implică şi iertarea tuturor celor care ne-au pricinuit suferinţe. Iertarea nu înseamnă uitare şi nu acesta este scopul ei. Pentru a ierta, aceşti soli angelici ne ajută să ne vedem într-o altă lumină rănile şi suferinţele din trecut. Dacă îi vom ruga să ne inspire cum să lăsăm mai uşor şi mai repede în urma noastră suferinţa, vom declanşa astfel procesul de vindecare spirituală. Numai renunţarea la resentimente ne oferă şansa de a putea clarifica diferite aspecte ale vieţii noastre şi ale consecinţelor manifestate în prezent.
Altfel vom rămâne prizonierii propriului nostru orgoliu, fără a ne putea transforma viaţa. Vom crede în continuare că ceilalţi sunt cauza necazurilor şi durerilor noastre. Drept urmare, ne vom lupta până la epuizare cu himerele ego-ului nostru şi poate într-un târziu ne vom da seama cutremuraţi că ne-am irosit aproape întreaga viaţă pe nimicuri. Cei care sunt orgolioşi sau ranchiunoşi nu iartă uşor, dar îngerii iertării şi ai devotamentului îi ajută să găsească resursele interioare şi curajul necesar pentru a o putea face.
Iertarea ne aduce în suflet Lumina Divină. Lumina Divină trezeşte forţa interioară şi aspiraţia către Dumnezeu. Indirect, puterea de a ierta ne ajută să dobândim şi să menţinem o stare de sănătate perfectă.

Îngerii dragostei eterne
Idee-forţă: "Iubirea faţă de care mi-am deschis sufletul rămâne în sufletul meu pentru totdeauna." 
Simbolism: Ochiul atotcuprinzător dovedeşte faptul că aceşti îngeri aparţin Cerului Paradisurilor. Delfinul este simbolul bucuriei şi al conştiinţei iubirii eterne, asemeni valurilor de sub el. Roţile înaripate constituie simbolul tronurilor. Şarpele care îşi muşcă propria coadă reprezintă simbolul întregului şi al eternităţii, atunci când am transcens ciclicitatea vieţii şi a morţii.
Funcţia angelică : Ei transmit tuturor fiinţelor dragostea eternă şi necondiţionată a lui Dumnezeu.
Darurile spirituale pe care ni le oferă : ne aduc aminte că iubirea este eternă, ne ajută să ne eliberăm de spaima că dragostea ar fi limitată şi ne deschid cu răbdare sufletul către sursa divină a acestei iubiri fără sfârşit.
Îngerii Dragostei Eterne sunt o sursă de alinare şi mângâiere pentru oricine plânge după o iubire pierdută. În realitate, iubirea nu poate fi pierdută, ea devine în mod inefabil, pentru eternitate, parte din noi înşine. Într-un mod tainic iubirea se întipăreşte în sufletele noastre, şi cu fiecare nouă experienţă de dragoste, sufletul nostru se dilată şi se dezvoltă. El devine din ce în ce mai amplu şi ne lărgeşte perspectiva pe care o avem asupra noastră înşine, ne ajută să înţelegem că Universul este un loc sigur şi plăcut, care trebuie să fie pentru noi o sursă de fericire şi încântare.
Toate iubirile pot fi retrăite prin intermediul meditaţiei sau al diferitelor tehnici de purificare sufletească. Iubirea nu moare niciodată, căci ea este eternă. Ea poate fi evocată şi retrăită şi după ce fiinţa iubită a părăsit planul fizic prin aşa-zisa moarte.
Iubirea vine de la Dumnezeu şi merge la El, întotdeauna, şi poate fi retrăită în orice moment în care noi avem nevoie de ea. Îngerii dragostei eterne ne dăruiesc fiecăruia dintre noi, atunci când iubim, fericirea de a şti că sufletul nostru va păstra veşnic această iubire. Atunci când am pierdut o fiinţă apropiată, iubirea cu care noi am înconjurat-o nu moare, ci se păstrează pentru eternitate în sufletul nostru, purificându-se de ataşamente şi îmbogăţindu-ne cu esenţa şi puterea sa infinită.
Aceşti îngeri ne ajută să conştientizăm şi să păstrăm în inima noastră iubirea mereu vie, întrucât încrederea şi iubirea nu se pierd niciodată. Dragostea uneşte o viaţă întreagă, şi poate readuce împreună oameni care s-au iubit în trecut, reîntâlnirea lor în viaţa actuală având drept scop nu doar împlinirea iubirii lor, ci şi reconstruirea ei pe un alt nivel. Dacă aceşti oameni sunt suflete-pereche, ei se regăsesc mereu în plan fizic, mental sau cauzal.
Ne rugăm îngerilor dragostei eterne ca ei să îndepărteze de pe conştiinţa noastră vălul care stă între noi şi iubirea eternă. Atunci când suntem singuri, sau când am pierdut ceva, noi ne rugăm acestor îngeri să ne redea încrederea şi să ne înveţe cum să deschidem drum către inima noastră tuturor îngerilor cerurilor. Putem alege conştient să rememorăm iubirea prietenilor noştri, a familiei, a profesorilor, a oricui cu care am împărtăşit o relaţie bazată pe iubire. Pentru că amintirea acestei iubiri rămâne impregnată în sufletul nostru pentru totdeauna. Ea este o realitate incontestabilă.

Îngerii gardieni ai evoluţiei spirituale
Idee-forţă: "Cea mai directă modalitate de creştere spirituală este de a fi întotdeauna eu însumi."
Simbolism : reprezentarea acestor îngeri sugerează faptul că ei ne binecuvântează să trăim în lumina propriei noastre naturi divine. În mâna ridicată ei ţin o lumânare a cărei flacără simbolizează iluminarea spirituală şi, cu cealaltă mână, ei ne indică lecţiile vieţii noastre. Dacă le „învăţăm” atunci putem spune că ne înscriem pe „calea inimii” şi astfel vom fi din ce în ce mai fericiţi şi mai liberi.
Funcţia angelică : ocrotesc evoluţia noastră spirituală.
Darurile spirituale pe care ni le oferă : aceşti îngeri ne ajută să ne orientăm spre spiritualitate, ei ne învaţă să recunoaştem că Dumnezeu este sursa vieţii şi să putem vedea scânteia divină care există în fiecare dintre semenii noştri.
Ţelul cel mai important al vieţii noastre pe Pământ este evoluţia spirituală. Îngerii evoluţiei spirituale ne veghează creşterea spirituală întreaga viaţă şi întotdeauna ne protejează sufletele. Aceşti îngeri binecuvântează toate activităţile care ne fac să creştem spiritual, să ajungem la o veritabilă împlinire şi armonie interioară. Ei ne ajută să ne orientăm către acele lucruri şi activităţi care sunt cu adevărat benefice şi transformatoare pentru noi, care exprimă dragostea şi respectul pentru latura spirituală a fiinţei noastre.
Aceşti îngeri ne ajută să descoperim şi să recunoaştem faptul că suntem iubiţi şi apreciaţi. Când avem nevoie de bună dispoziţie, ei ne ajută să găsim, spre exemplu, compania unui prieten bun şi să petrecem împreună clipe agreabile. Aceşti îngeri ne ghidează pentru a trece de plăcerile mărunte şi a descoperi care sunt necesităţile reale ale sufletului nostru şi care este direcţia cea mai adecvată menirii noastre în care noi trebuie să ne îndreptăm. Ei ne încurajează să căutăm acele modalităţi de transformare spirituală care se potrivesc cel mai bine fiinţei noastre.
Totodată aceşti îngeri ne conduc către o stare de împlinire care ne ajută să ne înţelegem unii pe alţii. Ei ne ghidează să păşim pe calea cea bună şi să găsim resursele cele mai adecvate pentru a ne susţine fiinţa. Îndrumarea lor poate consta uneori în simplul fapt de a ne fi alături sau de a ne ajuta să facem totul într-o stare de pace interioară – ea poate fi la fel de firească precum îndemnul de a  ne plimba, de pildă, într-o după-amiază însorită sau de a face o baie parfumată cu uleiuri aromate, la lumina unei lumânări.
Spiritualitatea noastră înfloreşte atunci când ne preocupăm cu dragoste de dezvoltarea lăuntrică a fiinţei noastre. Aceşti îngeri au grijă ca noi să ne orientăm spre acele activităţi şi compania acelor fiinţe care ne stimulează în creşterea spirituală. Ei ne binecuvântează cu iubire, astfel încât să ne putem simţi profunzimile sufletului şi să lăsăm soarele să strălucească în inima noastră.
Îl rugăm, fiecare dintre noi, pe îngerul păzitor al creşterii noastre spirituale să ne scoată în cale acele fiinţe şi cărţi care ne sunt folositoare în evoluţia spirituală. Îl rugăm ca toate sentimentele noastre să fie elevate şi să ne ajute să fim conştienţi de noi înşine. Ne rugăm pentru a găsi învăţători spirituali care să aibă inima deschisă şi să ne ajute de câte ori le cerem ajutorul şi ca împreună cu ei să urmăm drumul către desăvârşirea spirituală.
Aceşti îngeri ne trezesc fiorul credinţei şi ne ajută să realizăm cât de importantă este credinţa, mai ales atunci când ne confruntăm cu dificultăţi. Ei ne încurajează să ne păstrăm încrederea în bine şi în bunătate. Ei ne ghidează constant pe calea Iubirii Infinite către Dumnezeu, ajutându-ne să realizăm că şi noi, la rândul nostru, suntem faţete ale iubirii lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu Tatăl permanent ne iubeşte şi ne ocroteşte.

Îngerii intuiţiei
Idee- forţă: "Creez realitatea din jurul meu cu ajutorul gândurilor pline de iubire pură, divină."
Simbolism: Torţa pe care o poartă aceşti îngeri este simbolul iluminării intuitive. Focul intuiţiei poate deschide poarta dintre lumea vizibilă şi cea invizibilă. Aceşti îngeri ne permit accesul la o cunoaştere profundă, care este ascunsă, printre altele, în memoria celulelor.  
Funcţia angelică: ei le oferă ocazia tuturor oamenilor să aibă acces la tărâmurile paradisiace. Darurile spirituale pe care ni le oferă: aceşti îngeri ne pot ajuta să înţelegem adevărata natură a oamenilor şi a situaţiilor; ne ajută să ne dezvoltăm intuiţia şi să avem încredere în ceea ce simţim; ne ajută de asemenea să experimentăm viaţa şi prin prisma altor dimensiuni. Intuiţia este capacitatea noastră de a avea acces la propriile noastre percepţii interioare. Funcţia ei nu este raţională, căci intuiţia vine din profunzimile fiinţei noastre. Ea este precursorul gândirii raţionale şi este asociată de cele mai multe ori cu ceea ce noi simţim. Intuiţia este abilitatea noastră de a percepe ceva ca fiind adevărat, cu o certitudine care vine din adâncul fiinţei noastre. Este cea mai reală, şi din anumite puncte de vedere, este modalitatea imediată de a percepe realitatea proprie şi a celorlalţi.
Îngerii intuiţiei ne ajută să acumulăm informaţii pe care apoi putem să le folosim în mod benefic pentru a creşte şi a ne dezvolta. Inconştient noi ne folosim intuiţia aproape tot timpul ca  pe o modalitate de a şti dacă cineva sau ceva este potrivit pentru noi sau dacă suntem în siguranţă. Noi ne putem trezi această calitate prin trezirea conştiinţei şi prin a ţine cont tot mai mult de vocea noastră interioară.
Îngerii ni se revelează adesea cu ajutorul imaginilor, pe care noi apoi le interpretăm cu minţile noastre raţionale. Dar pentru a fi capabili să percepem mesajele pe care le primim din lumile angelice  ne este necesară o focalizare clară a intuiţiei. Este necesar să fim capabili să citim semnele filtrându-le cu ajutorul raţiunii, şi decodându-le.
Îi rugăm pe aceşti îngeri ai intuiţiei să trezească în noi capacitatea de a fi intuitivi şi să ne ajute să ştim cum să folosim acest dar. Asta înseamnă că e necesar ca noi să vrem  să recunoaştem proiecţiile propriilor noastre emoţii asupra oamenilor şi asupra lumii înconjurătoare. Astfel de proiecţii adesea ne pot împiedica în a vedea o situaţie cu claritate. Îi putem ruga pe aceşti îngeri să ne ajute să avem această capacitate de a percepe situaţiile cu claritate şi puritate.
Viziunea clară şi intuiţia sunt daruri pe care le au misticii şi care pot fi trezite de către oricine apreciază acest mod de cunoaştere, deşi acestea nu au fost apreciate la adevărata lor valoare în occident până de curând. Aceşti îngeri ne pot oferi realizarea unuia din darurile noastre înnăscute doar dacă noi alegem să asimilăm acest dar pentru noi înşine.

Îngerii înţelepciunii
Idee-forţă: "Înţelepciunea care izvorăşte din profunzimea experienţelor mele mă înalţă."
Simbolism: Aceşti îngeri sunt reprezentaţi păzind porţile Paradisului, cu ochiul simbolic care radiază fascicule de lumină atotcunoscătoare. Aceşti îngeri nu îi lasă să pătrundă în Paradis pe cei care nu şi-au revelat propria natură divină. Lumânarea simbolizează flacăra înţelepciunii, fără de care nu putem savura bucuriile paradisiace.
Funcţia angelică: să aducă înţelepciunea în viaţa noastră
Darurile spirituale pe care ni le oferă: ne ajută să devenim receptivi faţă de înţelepciunea divină, să descoperim înţelepciunea în propria noastră viaţă, să căutăm înţelepciunea în toate experienţele noastre.
Aceşti soli angelici străjuiesc porţile Paradisului, veghind cu ochiul treaz al atotcunoaşterii. Ei lasă să treacă în lumile celeste acele fiinţe care şi-au revelat adevărata natură, Sinele divin. Poartă în mână o lumânare, simbol al omniscienţei divine.
Aceşti îngeri ne ajută să devenim înţelepţi. Înţelepciunea presupune, deopotrivă, o concepţie generală, întemeiată pe intuiţie, asupra lumii, a omului şi asupra realităţii existenţei lui Dumnezeu. Ea implică, de asemenea, o recunoaştere a valorilor morale: binele divin, adevărul ultim, puritatea, dragostea, respectul pentru sine şi pentru oameni, iubirea necondiţionată de Dumnezeu.
Înţelepciunea este o comoară de cunoaştere profundă, autocontrol deplin, Steaua polară care ne călăuzeşte permanent după principiile divine. Prin meditaţia asupra propriilor experienţe de viaţă, deschidem în fiinţa noastră această comoară care ne ajută să păstrăm calea dreaptă către Dumnezeu. Textele sacre afirmă că înţelepciunea preţuieşte cu mult mai mult decât aurul; fără ea nu putem izbândi în faţa forţelor întunecate ce ne supun la teste şi încercări.
Îi rugăm pe îngerii înţelepciunii să ne reveleze sensul tainic al experienţelor noastre de viaţă, adevărata natură a lucrurilor.

Îngerii libertăţii
Idee-forţă: "Aleg întotdeauna iubirea, libertatea şi creativitatea"
Simbolism: Aceşti îngeri sunt reprezentaţi, uneori, purtând o frumoasă eşarfă ce flutură în vânt, simbol al curgerii libere a energiei vieţii. Aceşti îngeri protejează dreptul fundamental al fiinţelor de a-şi exprima independenţa şi creativitatea. Ei veghează asupra lumii, protejându-ne libertatea.
Funcţia angelică: îndepărtează obstacolele din calea libertăţii.
Darurile spirituale pe care ni le oferă : ne ajută să ne găsim libertatea, să o apreciem la justa valoare şi să îi acordăm importanţa cuvenită, inclusiv în diferitele noastre relaţii cu ceilalţi.
Îngerii libertăţii sunt reprezentaţi cu o frumoasă eşarfă care flutură în vânt, simbol al energiei continue a vieţii. Ei veghează asupra lumii, protejează libertatea interioară şi onestitatea.
Ei netezesc calea spre suprema descătuşare şi ne ajută să-i înţelegem toate aspectele semnificative. Ne arată propria noastră valoare şi importanţa comunicării cu ceilalţi oameni.
Prin îngerii libertăţii învăţăm să simţim Libertatea Divină. Trebuie doar să ne dorim să o experimentăm şi astfel să-i cunoaştem toate formele de manifestare (divină, afectivă, socială, politică, artistică, sexuală, religioasă, spirituală).
Adeseori suntem confruntaţi cu libertatea în mod spontan, imprevizibil. Deşi înţelegerea şi conştientizarea ei necesită un timp îndelungat, ea este întotdeauna o experienţă inedită şi extrem de dinamică. Datorită ei omul realizează ceea ce şcolile spirituale numesc “legea saltului calitativ prin acumulare cantitativă”. Totodată, libertatea presupune şi o alternativă: să păstrăm vechile obiceiuri sau să privim deschis către nenumăratele posibilităţi de înnoire, de transformare, de deschidere mentală şi de expansiune a conştiinţei.
Îi rugăm pe aceşti îngeri să ne ofere, atât nouă cât şi celorlaţi oameni darul spiritual de a trăi plenitudinea libertăţii. Ei sunt cei care ne ajută să găsim, în profunzimile fiinţei noastre, libertatea ca stare superioară de conştiinţă.


(pentru conf. C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu