Totalul afișărilor de pagină

vineri, 5 aprilie 2013

SanJAsKa – partea a doua.


(28 martie 2013; channeler Wes Annac)

Ambarcațiuni Galactice și cunoașterea guvernamentală.

SanJAsKa ne spune despre diferite rase ale Federației Galactice și despre tehnologiile utilizate în producerea navelor spațiale. Am discutat de asemenea despre cum locuiesc pe planetele lor și pe giganticele nave-mamă.

SanJAsKa: Exista o multitudine de rase care fac parte din Federația Galactică, noi, Pleiadienii, fiind una dintre ele. Din cauza mulțimii lor, n-am putea numi toate rasele care fac parte din Federația noastră, însă ceea ce ar trebui să cunoașteți este adevărul că sunt rase din Lumină, puternic dezvoltate tehnologic și spiritual. Și aspectul sau tehnologia navelor noastre este de multe feluri, unele sunt unicate. Pentru un cunăscător nu există posibilitatea de a le confunda. Coabitarea diverselor rase pe navele noastre este fără îndoială perfectă deși echipajele au o compoziție mixtă și diversă. Fiecare dintre noi ne cunoaștem sarcinile și nimic nu ar putea conturba buna noastră colaborare. În ceea ce privește natura acestor activități, ele sunt foarte diversificate: studierea efectelor poluării asupra mediului și ființelor, bolile de pe planetă (atât în regnul vegetal și animal, cât și la ființele umane) și tratamentul lor, probleme de seismicitate, energia liberă și utilizarea ei, vremea, topirea ghetarilor, combaterea secetei sau a excesului de umiditate, societatea umană, educația, limbile vorbite, organizarea, economia, credința, probleme de geologie și geodezie, structura planetei, cunoașterea florei și faunei planetei și elaborarea celor mai bune metode de conservare și salvare a speciilor etc.,etc. Pentru toate acestea există grupuri de studiu care nu se limitează la cunoașterea realităților dar elaborează tehnologii și metode adecvate de îmbunătățire a situației prezente.

Extrem de multă tehnologie avansată așteaptă să fie predată omenirii voastre. Dacă ar fi existat suficientă înțelepciune, umanitatea pământeană ar fi intrat în posesia acestei tehnologii încă de acum un secol. De fapt, multe tehnologii și chiar exponate au fost predate de foarte mult timp guvernelor unora dintre popoarele Pământului, numai că ele nu au fost făcute cunoscute din cauza intereselor grupurilor care conduc anumite țări și economia mondială. Din fericire au fost utilizate și câteva dintre aceste tehnologii. Un singur exemplu: calculatorul, cu extinsa sa rețea de internet.

Wes: Experiențe personale: Am avut confirmarea transmisiilor mele, atunci când, urmare unor invocații telepatice, nave extraterestre UFO și-au făcut apariția pe cer, în zona în care mă aflam. Am vrut să subliniez acest aspect deși subiectul va fi tratat de pleiadieni un pic mai târziu, când se va face referire la activitatea navelor spațiale extraterestre având ca obiectiv lupta împotriva poluării în diferite zone ale planetei. Omenirea a creat majoritatea surselor de poluare, ceea ce i-a determinat pe cei care ne asistă să intervină pentru depoluare, pentru a diminua nivelul de nocivitate al substanțelor aruncate de om în atmosferă, pe planetă sau în interiorul ei.

Reproiectarea tehnoligiilor.
Ni se spune că tehnologiile folosite de noi în prezent, proprii dimensiunilor dense, de joasă frecvență, vor fi înlocuite cu tehnologii ale civilizațiilor galactice, reproiectate special pentru a putea fi aplicate în condițiile proprii planetei noastre. SanJAsKa, de asemenea, face referire la influența negativă pe care o au asupra noastră undele electromagnetice produse de calculatoare sau de aparatura tv.
SanJAsKa: Frecvențele multor tehnologii pe care le utilizați în prezent, și care provin din reproiectarea mai vechilor tehnologii galactice, au scăzut de-a lungul timpului pentru a se corela mai bine cu scăderea frecvențială a întregului sistem planetar. Aceste frecvențe au devenit dăunătoare ființelor umane, de exemplu atunci când cineva petrece foarte mult timp în fața televizorului sau calculatorului. Nu spunem asta pentru a crea teamă sau îngrijorare printre voi; aveți posibilitatea să utilizați Lumina naturală a Creatorului care v-a stat la dispoziție totdeauna, această energie neavând influență negativă asupra ființei voastre.

Wes: În cea mai mare parte, noi am uitat de puterea noastră, prin care suntem capabili să atenuăm mult efectul negativ al oricărei energii malefice. Este nevoie să ne reamintim și să ne revendicăm puterea care ni s-a dat încă de la început, ca ființe create din substanța Creatorului. Pentru aceasta, în primul rând, este nevoie să scăpăm de sentimentul de frică indus de-a lungul vremii de cei care ne-au ținut în robie mentală și spirituală. Abia acum, odată cu creșterea nivelului de conștiință, începem să înțelegem manipulările la care am fost supuși de forțăele care niciodată nu ne-au vrut binele și care ne-au întârziat evoluția.

Comunicarea cu Omenirea
SanJAsKa continuă să pledeze pentru conștientizarea noastră, modalitate prin care vom putea scăpa de vibrațiile joase, alimentate de tehnologile noastre învechite. Ni se cere să renunțăm la utilizarea acestor tehnologii cât mai curând deoarece acestea devin adevărate surse de energii de joasă frecvență care iradiază pe cei care le utilizează sau care se țin în proximitatea unor asemenea focare. Noțiuni specifice de bază apar în ”discuția” noastră care începe să se deplaseze spre multele civilizațăii galactice implicate în acest proces.
SanJAsKa : Televiziunile pământenilor servesc la aducerea vibrațiilor joase în chakrele ființei voastre și la blocarea funcționării corecte a acestor centri de forță. Ca ființe puternic spiritualizate, care ne asigură o existență armonioasă și luminoasă, noi înțelegem importanța conectării voastre cu natura, obișnuință care v-ar asigura armonia, preluată din natură. Vedem cum tot mai mulți dintre voi începeți să aveți o alt fel de relație cu natura. Fiecare suflet individual poate stabili și păstra o conexiune cu noi, cu Federația Galactică, cu Comandamentul Ashtar și cu o mulțime de alte organizații galactice care vă pot oferi asistență în evoluția voastră în Univers. Noi cooperăm cu toții și ne coordonăm armonios activitățile în ceea ce privește Pământul, dar și alte planete.
Wes: Fiecare dintre noi poate primi energii și stabili comunicații codificate cu tărâmurile superioare, în special cu Federația Galactică. Acest lucru este în conformitate cu abilitățile noastre pe care noi toți le avem, dar pe care mult mai puțini știu să le utilizeze. Totul depinde de nivelul frecvenței de vibrație pe care suntem capabili să-l atingem. Important este să știm că fiecare, absolut fiecare dintre noi, avem aceste abilități de care ne-am putea folosi, dacă ne hotărâm să acționăm în această direcție. Miar face plăcere să aflu că din ce în ce mai muloți oameni devin capabili să stabilească și să întrețină legături telepatice atât cu F.G. cât și cu alte organizații sau entități superioare din univers și mă bucur că la ora actuală nu sunt singurul comunicator. Aceasta deoarece lumea, întreaga lume, are nevoie de cunoaștere și de adevăr.

Prea mult timp omenirea a fost mințită și manipulată de forțe potrivnice progresului și evoluției. Prevăd că ”o armată” din ce în ce mai numeroasă de ființe umane trezite își va revendica drepturile la utilizarea abilităților cu care am fost învestiți de Creator. Avem în univers prieteni și frați de nădejde, care mereu ne-au fost aproape și ne-au ajutat să ne ridicăm, chiar dacă, din păcate, mulți nintre noi au fost racolați de forțele întunericului și transformați în unelte docile. Din câte am înțeles de la frații noștri galactici, încă din negura vremurilor civilizația umană a fost asistată de ei, ajutor care s-a materializat în limitele acceptării din partea ființei umane, peste al cărui liber arbitru nu s-a trecut niciodată.
Comunicarea constantă și intenționată.
Atât F.G. cât și o mulțime de alte organizații ale unor civilizații avansate spiritual și tehnologic încearcă constant să comunice cu umanitatea și ne ajută să străpungem vălul, pentru a putea stabili o legătură cu ei, așa cum spune mai jos SanJAsKa. Ea afirmă că unii dintre noi am ales să venim pe Pământ tocmai cu scopul de a deveni canale de comunicare între lumea terestră și cea din univers.

SanJAsKa : Chiar dacă, pentru unii dintre voi, ar părea o utopie, noi vă trimitem în mod constant semnale cu anumite frecvențe, pentru a fi recepționate de inima și mintea voastră, semnale care dorim să aibă impactul scontat și care să vă ajute în a vă deschide și acorda pe canalele noastre de comunicare. Sperăm că în curând, cu ajutorul sufletului și Spiritului vostru Interior, să vă puteți racorda la aceste căi, creând astfel legături stabile de comunicare dintre noi și voi. Aceasta depinde însă de rapiditatea cu care ascensionați. Suntem cu toții uniți în scopul comun de a asista în ascensiunea voastră, mulți dintre voi, cei care ați activat asemenea mijloc de comunicare, faceți parte deja din echipajele noastre de la sol, unde aveți și veți primi sarcini decurgând din înfăptuirea Programului de Ascensionare a Pământului și umanității.

Unii dintre voi au venit pe Pământ să lucreze ca transmițătoare de energii galactice și comunicații, în timp ce alții folosesc mijloace fizice din a treia dimensiune pentru răspândirea adevărului și ajutorarea celor care au nevoie să înțeleagă și chiar să beneficieze de unele facilități. Aceasta deoarece înțelegem și observăm că multora dintre voi nu vă este prea ușor să vă descurcați în puzzle-ul creat în ultimii ani ai transformărilor care se impun.  

Wes: În cele din urmă, toată omenirea va fi capabilă de a comunica cu ființele altor tărâmuri pe care vor avea capacitatea și de a le observa de la distanță sau de aproape. Totul este în Program. Abilitățile telepatice și abilitățile de a accesa și de a lucra cu energii și tărâmuri dincolo de percepția noastră conștientă se vor deschide exponențial, și asta va însemna că vom putea culege și anumite beneficii de pe urma acestor capacități activate. Totul va deveni posibil după ce ființa umană se va lepăda de credința eronată că este limitată și că îi sunt permise doar anumite posibilități. Pentru aceasta, glandele noastre endocrine, cu deosebire pineala, vor crește mult în ceea ce privește activarea și sensibilitatea.

Desființarea barierelor dimensionale.
SanJAsKa afirmă mai jos că abilitățile noastre

multidimensionale au fost oprite de barierele puse de dimensiunile inferioare, bariere înființate la limita dintre zona dimensiunilor joase și cele superioare. Practic, aceste bariere au fost constituite din rețele de văluri dense de energii care n-au permis entităților să vadă prin ele dincolo de dimensiunea inferioară. Sarcina desființării acestor bariere ne revine nouă și realizarea acestui deziderat constă în ridicarea frecvenței noastre de vibrație, care înseamnă și creșterea conștiinței noastre. Când percepțiile noastre încep să crească, ne vor sta la îndemână toate comunicările civilizațiilor superioare, cu deosebire a celor din F.G.
SanJAsKa: Mai întâi au fost barierele materiale, fizice, foarte reale, care constă în hrana cu care vă alimentați. Anumite categorii de hrană (Nota C.M.: carnea, produsele alcoolice, produsele puternic procesate, cele devenite tamasice, ca urmare a condițiilor de păstrare inadecvate și a obiceiurilor etc.) au constituit (și încă mai constituie) bariere materiale foarte serioase în calea evoluției voastre. Ele cresc negativitatea ființei, prin digestie greoaie (care crează toxine, împiedică odihna și crează coșmaruri). Produsele din carne au în ele energiile fricii, spaimei de moarte, tratamentelor inumane prin care s-a făcut sacrificarea sau au trăit acele animale. În energia rezultată din consumul cărnii, practic, nu există lumină ci doar întuneric. Există și alte bariere care au drept cauze: consumul de droguri, viața sexuală epuizantă, lipsa de odihnă, inhalarea produselor rezultate din fumat etc.

Dar cele mai importante bariere sunt cele create de necinste, înșelăciune, minciună, acte de violență, dușmănie, ură, orgolii. În ultimă instanță acestea sunt derivate ale fricii: frica de sărăcie (”nu este suficient pentru toată lumea!”), frica de a fi învins, frica de anonimat, frica de a fi supus oprobiului celorlați, frica de pedeapsă, frica de necunoscut, frica de moarte.

SURSA: wesannac.com

(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu