Totalul afișărilor de pagină

miercuri, 13 martie 2013

Despre Federația Galactică: dezvăluirea, abundența și structura organizatorică.O discuție cu Pleiadienii.

(5 mart. 2013; channeler Wes Annac)

Wes Annac: Salutări în această zi, dragi prieteni! Mă întrebam dacă ați putea să ne faceți o actualizare mai generală în ceea ce privește situația cunoașterii voastre de către pământeni și câteva realități despre voi !
Consiliul Pleiadian Superior: Cu toată dragostea și admirația pentru fiecare dintre voi. Vom fi bucuroși să contribuim la o mai bună înțelegere din partea voastră asupra momentului și relităților noastre. În prezent, noi monitorizăm atent nivelul energiei colectivității umane pentru a determina momentul cel mai favorabil dezvăluirii prezenței noastre în proximitatea planetei voastre. Avem în vedere mai multe acțiuni convergente care ne vor apropia de acel moment unic și epocal. Totodată, Maeștrii Inălțați ne sprijină în acțiunile noastre legate de aducerea în realitatea voastră a unor aspecte privind abundența de care să beneficieze fiecare dintre locuitorii planetei. Suntem angrenați în realizarea rețelelor de comunicații prin tehnica curenților slabi, creșterea interesului mass-mediei în ceea ce privește prezența noastră în zonă, monitorizarea în continuare a evoluției nivelului vibrației colective în grupurile umane etc.

Guvernele voastre au fost foarte reticente în furnizarea de informații; unele dintre ele, de teama că și-ar putea pierde controlul, altele, din motive politice și dorința de a nu-și pierde pozițiile. Nu putem preciza acum care guvern, al cărei țări, va face primul pas în a recunoaște existența noastră. Deocamdată, mai toate încearcă să ”tragă de timp”. Între ele există o mare neînțelegere și nehotărâre, din acest punct de vedere.

Cu toate acestea, se vor face multe progrese și multe adevăruri vor fi rostite în viitorul apropiat. Oricum, noi îi încurajem pe aliații noștri pământeni să nu mai tergeverseze lucrurile căci asta nu avantajează pe nimeni. Am spune că, dimpotrivă. Într-un fel, nici noi nu suntem de acord ca această dezvăluire să bulverseze luimea voastră, dar a trecut suficient timp în care lumea ar fi trebuit să fi fost încunoștințată în mod public și oficial. 

Wes: Mulțumesc foarte mult pentru această explicație, dragi prieteni. Cunoscând importanța factorului timp în lumea noastră, v-am întreba cam care ar fi, după părerea voastră, orizontul de timp în care să ne așteptăm ca ”dezvăluirea” să se producă? 
 CPS: Vă rugăm să rețineți că noi nu suntem implicați în limitări fizice sau de timp, dar putem spune cu optimism că evenimentele sunt împinse mai departe într-un mod mult mai puternic decât oricând. Au existat, într-adevăr, intervale de timp foarte favorabile producerii acestui eveniment, dar, din păcate, nu au fost folosite. Ne referim la faptul că în anumite momente s-au creat potențialitățile optime în care nivelurile energetice erau favorabile, ca intensitate și vibrație, pentru ca acest eveniment să se producă. 
Voi trebuie să înțelegeți că, din puctul de vedere al potențialităților, procesul este unul dinamic, momentele sau perioadele putând fi favorabile acum pentru ca ulterioar să nu mai fie aceeași situație. Așa dar, oportunitățile vin și pleacă, și nu pot fi create cu prea mare ușurință (Nota C.M.: ele depind de contextul astral, de valoarea și natura câmpului energetic aflat în zona în care ajunge, la un moment dat, planeta, în permanenta expansiune a cosmosului, cât și de natura și intensitatea câmpului energetic creat de colectivitatea umană).
Puteți crea și manifesta acest potențial energetic colectiv, adică îl puteți aduce în realitatea voastră, ridicând nivelul vostru de spiritualitate la valori pe care era imposibil să le atingeți în trecut, din cauza situației de izolare în care ați fost blocați o lungă perioadă din timp. 

În acea perioadă de izolare, înaltele adevăruri universale n-au pătruns până la voi, ceea ce v-a făcut să credeți că civilizația începea și se sfârșea cu voi. Egocentrismul vostru existențial v-a adâncit necunoașterea, starea de izolare de miliardele de lumi care animă universul și cosmosul.

Noi, întotdeauna, v-am încurajat și vom continua s-o facem, să practicați (mai ales în grup) ședințe de meditație având ca subiect înfăptuirea contactului dintre civilizațiile noastre, manifestarea abundenței, vizitarea altor dimensiuni și lumi etc. Dorința colectivă ca asemenea manifestări să apară în viața voastră, poate, cu adevărat, să le grăbească apariția. Prin asemenea gânduri colective, se produc metamorfoze energetice pe care, deși nu vi le puteți explica, la acest nivel de înțelegere, au loc și pot veni în realitatea voastră. În calitatea de co-creatori pe care o aveți, voi lucrați cu enrgiile și modelați energiile; cum tot ceea ce există înseamnă energie, este de înțeles că nimic nu vă este interzis, condiția fiind să nu vă abateți de la Legile Creației. Voi nu înțelegeți cu adevărat ce putere imensă aveți atunci când vă concentrați gândurile și le focalizați asupra unui obiectiv comun.

Wes: Ce sfaturi generale ne puteti da pentru ca noi să devenim capabili să manifestăm în realitatea noastră unele adevăruri?
 
CPS: Deja multe suflete sunt foarte active în procesul de creație care are loc în lumea voastră. Sfatul nostru este ca aceste grupuri de meditație create să se axeze pe problemele stringente care întrunesc adeziunea majorității segmentului de populație unde se află, ceea ce ar însemna că efortul creativ va fi mult ajutat de câmpul energetic favorabil creat în zona respectivă.

A fi activ înseamnă pur și simplu să nu te complaci în situația care te păstrează în lipsa de acțiune, în acceptarea stării care s-a perpetuat. Totdeuna inactivitatea, lenea, complacerea în vechi stări de lucruri, duce la degradare, la din ce în ce mai puțin. 

 Wes: Vă mulțumesc, dragi prieteni. Eu sunt încântat să pot ajuta la reconstruirea pe noi baze a lumii.  
CPS: Tu și atâția alții, dragă Wesley. Vedem și simțim cum în inimile și mințile multora dintre voi se cristalizează și ia amploare dorința de a evada din lumea iluziilor și a neîmplinirii.  
Wes: Într-adevăr. Ei bine dragi prieteni, suntem deja în a treia lună din 2013 și ne așteptam ca în această perioadă să apară o mulțime de schimbări în societatea umană și în mediul care ne înconjoară, printre care o activitate mai intensă și mai ”la vedere” a navelor voastre care survolează cerul planetei. Nu există asemenea schimbări sau noi nu suntem capabili să le sesizăm prezența?  
CPS: Oh, da dragă Wes, foarte multe s-au întâmplat dar contra-performanța aparține mass-mediei voastre încă aservite, care păstrează cu încăpățânare secretul. Cu toate acestea, prezența noastră este într-adevăr din ce în ce mai remarcată și mai acceptată de către o parte tot mai mare a populației voastre, în special acele ființe umane care au devenit pe deplin conștiente și și-au dezvoltat capacitatea de a avea percepții și la nivel subtil. 
Recent, Maeștrii Ascensionați au asigurat fonduri foarte importante care vor fi distribuite ființelor umane, existând posibilitatea ca această acțiune să fie televizată, ocazie cu care se vor da și explicații necesare unei înțelegeri complete. Deocamdată aceasta face parte din portofoliul de potențialități. 
Având în vedere că posibilitățile cabalei de a mai interveni sunt în prezent extrem de diminuate, este de presupus că înfăptuirea acestor acțiuni va deveni certitudine cât de curând.
Indiferent de modalitatea asupra căreia se va conveni, această distribuire va avea loc. Deocamdată, nu putem furniza date mai concrete și din cauza diferențierilor mari de înțelegere care ar genera contradicții la nivelul populației planetei.  

Wes: Mulțumesc, dragi prieteni. Am bănuiala că multe se întâmplă dincolo de văl dar că noi, deocamdată, nu le cunoaștem. Acum vreau să schimb un pic subiectul și să vă întreb cum vă simțiți voi, pleiadienii, ca parte a Federației Galactice?
CPS: Mulțumim de întrebare, care ne oferă posibilitatea să ne referim la componența și atmosfera din Federația Galactică. Federația din care facem parte este formată dintr-o multitudine de ființe galactice aparținând multor civilizații avansate. Scopul principal al creării acestei federații a fost într-ajutorarea și ridicarea standardului de viață al fiecărei civilizații componente precum și o politică de prospectare a cât mai multor corpuri cerești și lumi ale universului. 
Ne-am propus să sprijinim accelerarea creșterii tehnologice și spirituale a civilizațiilor nou descoperite precum și asigurarea unui climat de pace și înțelegere în așa fel încât să nu existe nicăieri locuri în care să apară și să se dezvolte civilizații ale întunericului care să pună în pericol ordinea universală stabilită de Dumnezeul acestui univers. 
Totodată, acolo unde se descoperă o intruziune a forțelor întunericului, Federația ia măsuri corespunzătoare de asanare a acelei zone și eliberarea civilizațiilor cotropite de forțele răului. Intervențiile Federației nu sunt de tip armat, decât în cazuri excepționale și cu aprobarea divină de rigoare, și constă în ajutorarea celor care au nevoie, prin trimiterea unor mari volume de energie Luninoasă a Iubirii care să izgonească întunericul. Așa s-a întâmplat și cu Pământul vostru, al cărui sistem planetar era greu încercat de negativitate.

În ceea ce ne privește, suntem onorați să facem parte din acest club select deși foarte cuprinzător de civilizații care se îngrijește de sănătatea fizică și morală a universului. De-a lungul timpului am acumulat multă experiență în activitatea de sprijinire sau salvare a multor civilizații. În cadrul Federației Galactice există Consilii care reprezintă interesele specifice ale unor grupuri din rasele care o compun.  

Wes: Cum este structurată relația de muncă în Federație, în conexiune cu rasele și civilzațiile care o compun? Ce structură organizatorică au aceste Consilii?  
CPS: Ierarhiile noastre sunt foarte asemănătoare cu cele ale Companiei Cerului/Raiului, în ceea ce privește eficiența și natura relațiilor. Principiul de bază este asigurarea posibilităților egale în evoluție a fiecărui membru component. Federația cooptează noi membri inclusiv dintre cei mai nou descoperiți în univers (căci Federația Galactică are atribuțiuni și competențe și înafara Galaxiei noastre). Cele aparținând dimensiunilor superioare ajută pe cei din planurile inferioare să avanseze accelerat, în măsura în care aceste civilizații o acceptă. 
Dar nu toate civilizațiile cu care avem contact sau sunt mai nou descoperite, aderă la Federația Galactică. Cu unii cooperăm deși ei nu sunt membri ai F.G. Noi nu punem sub control acțiunile civilizațiilor componente, dar ne asigurăm ca ele să respecte Legile Generale ale Creației adică să fie civilizații din Lumină. Vrem să spunem că independența și Liberul Arbitru al tuturor membrilor sunt garantate. Civilizațiile care ajung în Federația Galactică fac parte, în prima perioadă, dintr-un ”Consiliu al Începătorilor” unde se deprind cu organizarea și tipurile de activități care se desfășoară aici. Pe măsură ce îndeplinesc sarcini specifice, membrii Consiliului Începătorilor se instruiesc și deprind obișnuința de a fi de folos altor civilizații, fără a-și neglija propria evoluție.

După o perioadă de acomodare și deprindere cu tipurile de activități, membri din Consiliul Începătorilor avansează la Consiliul General unde vor activa pe o mai largă zonă și o diversificată problematică. O treaptă superioară este Consiliul celor Nouă s.a.m.d. Trebuie spus că înafara Federației Galactice mai există și alte federații în galaxie și în univers. Cu unele dintre ele avem legături vechi.
Wes: Înțeleg! Mereu am mai multe întrebări de pus decât îmi permite fiecare întâlnire cu voi.

CPS: Suntem gata să-ți răspundem la întrebări, dragă Wes. Suntem onorați că ființe din lumea voastră sunt interesate de ceea ce se întâmplă în planurile superioare. 
Sufletele care au acceptat să aibă vieți în dimensiuni inferioare pentru a avea experiențe, sunt tratate de noi cu deosebit respect pentru curajul și spiritul de sacrificiu de care dau dovadă. Ne referim în special la acele suflete evoluate care puteau și aveau dreptul să aleagă o existență într-un plan superior dar au preferat să se încarneze în planuri inferioare, atât pentru a avea diverse experiențe cât și pentru a se pune la dispoziția acelor suflete mai puțin evoluate și care aveau nevoie de sprijin. 
Aceasta cu atât mai mult cu cât există riscul ca un suflet, fie el și evoluat, încarnat într-o dimensiune inferioară, să uite pe întreaga durată a vieții din acel plan că, de fapt, el este un suflet evoluat care și-a ales un anume program. Uitarea și viața din acea dimensiune inferioară pot face ca suletul să cunoască o scădere a nivelului său de evoluție, care-l poate arunca în urmă. Astfel, mulți pot uita natura lor de ființe spirituale avansate ceea ce-i poate aduce în situația de a nu face alegerile cele mai nimerite. Ei își pot bloca dezvoltarea pentru diferite perioade, uneori trebuind să reia calea evoluției de la un nivel mult mai de jos decât cel pe care-l aveau la sosirea pe Pământ. 
Pentru unii, trebuie să treacă mult timp până când vor începe să-și amintească cine sunt și care este scopul cu care au venit în viața actuală. Din fericire, permanent există entități care ajută pe cei dezorientați sau care au făcut alegeri greșite să gosească drumul spre lumină.

În prezent o mulțime de ființe galactice și angelice se află în preajma voastră pentru a vă acorda sprijin. Nu facem nicio exagerare dacă afirmăm că mii de nave spațiale survolează spațiul din jurul Pământului. Înalta tehnologie le permite să se facă invizibile vouă chiar și atunci când sunt foarte apropiate de voi. Multe ființe aflate în corpuri rafinate sau fără corp, vă trimit energii benefice care să vă ajute să vă creșteți nivelul de vibrație și conștiința. Noi, de exemplu, comunicăm cu voi, cei care faceți channeling, dar nu numai, de pe o bază navală (Mothership) staționată destul de aproape de suprafața planetei. Cu toate acestea ea este invizibilă și intangibilă pentru voi și mijloacele voastre de transport aerian. 

 Activitățile care se desfășoară pe navele noastre spațiale sunt extrem de diferite și la ele participă mii de ființe numite de voi generic ”extratereștri”. 
Din fericire, sunt din ce în ce mai puțini pământeni care consideră că în preocupările noastre ar intra ”răpirile” de ființe umane, pentru a fi studiate în laboratoarele noastre aeriene.

Adevărul este că noi vă cunoaștem corpurile, alcătuirea și principiile lor de funcționare, mult mai bine decât vă cunoașteți voi înșivă. 

Stați liniștiți, altele sunt preocupările noastre: cum să înlăturăm poluarea de toate tipurile pe care în timp ați făcut-o în aer, apă, pe sol sau în interiorul planetei, cum să regularizăm clima planetei pentru ca vastele zone aride să dispară, cum să reechilibrăm mediul de pe Pământ care a suferit deprecieri serioase, cum să ajutăm la refacerea faunei și florei, cum să ajutăm mai repede și mai eficient la vindecarea planetei greu încercată de industrii și procese de fabricație inutile, aberante și sinucigașe etc. 
Wes
Veți găsi că nu există niciun motiv ca omenirea voastră să se teamă de viitorul ei, în relația cu civilizațiile din univers. Scopul nostru este de a vă ajuta pentru ca voi să încheiați această fază a ascensionării cât mai repede și cu cât mai puține sacrificii. 
Am adus cu noi tehnologii necunoscute de civilizația umană, tehnologii bazate pe principii despre care nici nu ați auzit. Pe toate dorim să vi le punem la dispoziție pentru a vă face viața mai frumoasă și mai îmbelșugată. 
Tehnologiile voastre, din absolut toate domeniile, au fost relativ bune pentru dimensiunea 3D în care ați existat, dar nu au cum să mai corespundă dimensiunilor superioare spre care vă îndreptați. 
Nu vrem să părem malițioși, dar o parte din interesul nostru față de voi este și acela că civilizația umană, cu întreaga ei organizare și activități economice de orice fel, reprezintă un fel de muzeu care ne amintește de îndepărtatele noastre începuturi. Vă privim și vă admirăm tenacitatea cu care ați reușit să vă păstrați ființa, în timp ce ați trecut prin tenebrele dimensiunii 3D. 
Oricând doriți, vă stăm la dispoziție pentru a discuta despre orice adevăr căci noi nu avem nimic de ascuns față de voi. 
Dragă Wesley, deacă dorești ne poți întreba în întâlnirile următoare despre bazele noastre subterane sau despre distrugerea bazelor militare ale cabalei care a reprezentat lovitura de grație dată întunecaților
Wes: Vă mulțumesc, dragi reprezentanți ai Consiliul Superior Pleiadian. Am multe întrebări pentru data viitoare.  
CPS: Cele mai sincere mulțumiri pentru tine, draga Wesley și multe urări de bine cititorilor tăi.

SURSA: WesAnnac.com

(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu