Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

sâmbătă, 8 decembrie 2012

Nibiru, rolul său în Ascensionarea voastră.


Mesaj de la Conștiința Cosmică.
(3 dec.2012; Will Berlinghoff)

       Will Berlinghoff: Dragă Conștiință Cosmică, am o întrebare legată de ceea ce am văzut pe site-ul SOHO, unde se găsesc niște fotografii ale Soarelui, și unde, de două, trei ori pe zi apare un disc înaripat, despre care se afirmă că este Nibiru. Se mișcă în jurul Soarelui de o bună bucată de timp. Uneori se ascunde în spatele discului Solar, alteori, dispare.. Pare a fi o chestiune neelucidată. Eu nu înțeleg încotro se îndreaptă Nibiru. Nepotrivirile care apar se datorează influențelor asupra luminii produse de multele obiecte aflate în atmosfera planetei noastre sau au alte cauze?
       Conștiința Cosmică:
Există, într-adevăr, feedback-ul. Sunt mai mulți factori care concură la deformările optice care apar. Aș menționa mai întâi oscilațiile proprii ale planetei în mersul ei în jurul Soarelui și al celor provocate de mișcarea axială. Apoi, este de menționat influența sateliților din atmosfera terestră, oscilațiile magnetisferei precum și puternicele câmpuri electrice șu magnetice create de diversele rețele electrice care împânzesc planeta. Dar și sarcinile electice acumulate în formațiunile noroase pot influența configurația magnetosferei.

     Un alt motiv este câmpul de forță creat de Nibiru. Termenul este unul luat din literatura science-fiction dar el este o realitate întâlnită la navele spațiale extraterestre. Aceste ecranări sunt utile și necesare, ele reprezentând adevărate scuturi de apărare.

Acest lucru a fost observat recent în cazul cometei Elenin (Nota C.M.: Este vorba despre planetoidul descoperit de rusul Leonid Elenin, pe data de 10 dec.2010. Obiectul se îndrepta spre Pămând cu o viteză de cca 84.000 km/h, avea diametrul nucleului de cca 4 km. și s-a dezintegrat la mare distanță de Pământ, în perioada aug.- oct. 2011, fără a se cunoaște cu precizie cauza dezintegrării. Pe atunci, a existat și ipoteza că ar fi fost distrus de civilizații extraterestre, pentru a evita coliziunea cu Pământul. În final, s-a considerat că era o cometă, ceea ce, se pare, era inexact)

A fost un incident petrecut pe planetoid și care a provocat o explozie puternică, observată și de telescoapele pământenilor. Mulți au observat o formă Merkaba în jurul planetoidului Elenin, care nu a fost distrus de un atac al reptilienilor de pe Orion, așa cum s-a presupus. Sfera uriașă de energie care s-a format în jurul planetoidului explodat (n.m.: cca 200.000 km în diametru) a prilejuit observarea existenței punctelor de conectare a Merkaba la structura planetoidului. Despre asemenea sferă de energie este vorba; un câmp de forță creat de conștiință. Un asemenea scut energetic este creat și în jurul lui Nibiru. El poate produce deformări ale câmpului vizual, deci o denaturare a imaginii formelor depistate de camerele video ale echipamentelor de observare a corpurilor cerești.

Dacă vreți, se crează o iluzie optică înregistrată și preluată ca atare de observator. Unele imagini par a arăta un Nibiru mult mai apropiat de Pământ, cu care formează, uneori anumite unghiuri din care poate fi observat. Alteori, pare a se afla direct în față.

Dar asta nu anulează faptul că Nibiru este acolo, undeva în zona de observare a pământenilor. El nu este o iluzie ci  o realitate aflată mult mai aproape de voi, decât o sugerează imaginile. Poziția cea mai aproape de realitate este aceea în care planeta Nibiru apare mai mare și mai apropiată de voi.

       Înafară de aceste erori de observare mai apar și prelucrări voite ale imaginilor, cerute de oficialități pentru ca lumea să nu intre în panică. Unele dintre aceste imagini clare sunt estompate la comandă, mergându-se până aproape de zona neobservabilului, din aceleași motive de ascundere a adevărului. Prin tehnici fotografice, imaginile pot fi modificate, decalate sau chiar șterse. Cu siguranță că adevărul despre această planetă este fie ascuns, fie deformat, din ordinul celor aflați la putere, aceiași oameni care au interzis astronauților și astronomilor să vorbească despre ceea ce au văzut cu ajutorul aparaturii de care dispuneau la momentul observării. Mai grav este că aceia care nu au acceptat să tacă, au fost eliminați.

Adevărul nu poate fi însă suprimat pe termen nelimitat. El se va dezvălui curând, când apropierea lui Nibiru nu va mai putea fi negată și influența ei asupra Pământului va fi evidentă.

          Amintiți-vă întotdeauna că Nibiru în sine, deși este o navă a Federației Galactice din Orion, va fi utilizată de către forțele divine cu efect catalizator asupra planetei voastre și pentru a ajuta în procesul de ascensiune dar și în cel de destructurare a vechilor energii. Din acest motiv, eu, Conștiința Cosmică, vă spun că nu trebuie să priviți cu teamă apropierea de Pământ a lui Nibiru, indiferent de ce imagini recepționați. Ea se va apropia de voi până la limita care-i va permite să-și îndeplinească misiunea ce i s-a dat și pe care și-a asumat-o, în legătură cu ascensiunea Pământului.

Înțelegeți că există o repartizare riguroasă a sarcinilor pe care le are fiecare factor implicat, planul global fiind sub controlul unic al forțelor Galactice, aceasta prevenind producerea oricărei catastrofe majore sau disfuncționalități în derularea programului.

         A fost necesară o oarecare accelerare a evenimentelor pentru încadrarea în termenele programului, ca urmare a unor decalări provocate de întârzierea acceptării de către factorii decidenți ai planetei voastre. Nibiru va fi în continuare un factor catalizator al proceselor etapizate care au loc pe Pământ și-și va conjuga activitatea cu configurația cosmică divină care se va realiza pe 21 dec. 2012, când se va crea coridorul (canalul) de lumină prin care va fi vehiculat marele tzunami energetic între centrul galaxiei și planeta voastră. Dar această aliniere nu trebuie privită ca un eveniment catastrofic, distrugător ci ca pe un salt cuantic evolutiv. 


         Will Berlinghoff: Mulțumesc pentru această foarte interesantă punere în temă! Am o altă întrebare legată de Nibiru. Se afirmă ca la momentul maximei apropieri de Pământ, Nibiru va conturba puternic atracția dintre planeta noastă și Soare, ca o consecință a utilizării parțiale a forței gravitaționale a Pământului pentru echilibrarea forței de atracție a lui Nibiru, pe de o parte și necesității de a crea un echilibru atracție-respingere între Soare și Nibiru, pe de altă parte, ceea ce pare destul de logic.

          Conștiința Cosmcă: Așa cum am afirmat, Nibiru va fi un catalizator pentru anumite evenimente de pe Pământ, care, în plan social, se vor materializa printr-o exacerbare a revoltelor în diferite puncte ale planetei.
Afirmația ta, legată de rezultanta forțelor de atracție-respingere între cele trei corpuri (Soare, Pământ, Nibiru), este parțial corectă.

Aici va interveni însă încă un factor și anume influența Soarelui Central Galactic care se va modifica substanțial din cauza creării acelui coridor energetic, la momentrul alinierii.

Dar nu numai atât: ar trebui luat în calcul și impactul pe care-l va produce asupra acestui sistem ad-hoc creat, însuși Spiritul lui Dumnezeu trimis pe planetă și care va avea rolul esențial de a readuce viața în fiecare ființă, căci toate ființele vor trece practic printr-un punct zero, un punct mort. Înalta energie a Spiritului Divin va ajunge pe Pământ prin cele 7 porți stelare, pentru a reanima ființele și a le insufla o nouă viață.
         Pe scurt, acest Duh, această Scânteie Divină, ruptă din ființa Tatălui Însuși, va suferi un proces de puternică comprimare pentru a putea intra în dimensiunile atât de mici ale ființelor. Acest proces de comprimare de la Înaltul Spirit Divin la Spiritul Interior, care va fi instalat în fiecare corp fizic, se va realiza prin trecerea prin cele 7 ecluze energetice (portaluri, porți) fiecare având rolul de diminuare a frecvenței de vibrație, ceea ce implică și creșterea corespunzătoare a densității de la Înalta structură a Ființei lui Dumnezeu la mult mai grosiera și compacta structură umană. Pentru a înțelege plastic și cât mai corect acest proces gândiți-vă la rolul pe care-l au ecluzele care fac posibilă urcarea sau coborârea unei ambarcațiuni care trebuie să treacă printr-o schimbare de nivel, pentru a-și putea continua drumul. Tot așa, și în cazul Sinelui Divin, care trebuie să treacă prin 7 astfel de ecluze (portaluri), până ajunge în corpul fizic grosier. Canalul pe care se vor deschide aceste 7 portaluri este acela despre care vorbeam și care va lega Soarele Central, Soarele sistemului vostru solar, Nibiru și Pământ. Iată deci ce important rol va juca Nibiru, de care unii dintre voi se tem nejustificat. Nibiru se va afla, deci, în fluxul energetic pe care va circula Spiritul Divin către voi, la momentul alinierii.

           Mai puțin plastică, dar mai aproape de realitate, este compararea planetei Nibiru (ca de altfel a oricărei planete) cu o imensă antenă parabolică care are rolul de a primi energii din cosmos pe care le concetrează și le trimite sub forma unui flux către Pământ. Nu greșiți nici dacă vă gândiți la o lentilă concavă. Deci, Nibiru va fi acea lentilă care va aduna energiile reprezentând Spiritul lui Dumnezeu și le va trimite concentrate într-un fascicul bine calculat spre Pământ. De aici, vă puteți lămuri că poziția pe care va trebui să o ocupe Nibiru, față de Pământ, va fi una extrem de exactă, impusă de formarea focarului energetic exact pe planeta voastră. Nu mai insist asupra acestor noțiuni de fizică elementară care stau la baza tuturor aparatelor de concentrare sau dispersie a luminii (telescoape, microscoape electronice, lentile, lunete, binocluri etc)


           Ca să continuăm ideea, fluxul energetic concentrat de către Nibiru, va crea o puternică densitate luminoasă, plasată într-un spectru luminos adecvat. Acest puternic flux va avea efectul unui tzunami care va trece prin corpuri, vii sau moarte, având un impact asupra lor, determinat de frecvența de vibrație a corpului, adică de densitatea lor. Este de înțeles că acele ființe care vor avea o vibrație înaltă, vor opune o imperceptibilă rezistență la trecerea fluxului, în timp ce ființele grosiere, cu frecvență de vibrație coborâtă, vor acuza foarte puternic impactul care, în unele cazuri, va fi devastator. Una peste alta, fluxul energetic al momentului din 21 dec. va fi fie foarte ușor sesizabil, cazul ființelor cu corpuri mai purificate, fie unul sever sau foarte sever, cazul corpurilor ființelor mai puțin evoluate, grosiere.
          Celor care au venit pe planeta Pământ, planeta din prezent, și care au înțeles că o schimbarea zdrobitoare va veni, și s-au pregătit pentru aceasta, le va fi foarte ușor să treacă de acest moment crucial. Ei au înțeles că mâna, forța și voința lui Dumnezeu vor mătura planeta pentru a o lăsa curată și pură, care să permită un nou început, într-un plan superior. Aceștia nu vor trece prin experiența morții corpului fizic. Ei vor naviga prin furtună și valuri fără să li se întâmple ceva neplăcut. Îi așteapătă o nouă și luminoasă viață, unde domnește iubirea și abundența.

          Cei care vor experimenta aspectul mai dur sau mortal al corpului fizic nu vor trece prin suferință sau moarte chinuitoare. Vor trece printr-un proces moarte-viață în stare de inconștiență, iar când se vor trezi nu-și vor mai aminti nimic din ceea ce li s-a întâmplat. Ei nu se vor trezi dintr-un somn al corpului fizic și al minții ci din moartea acestora.

         Acele ființe care vor alege să treacă din planul B în planul A, continuând să existe în tridimesionalitate, vor avea timp până la 21 sept. 2013 să se pregătească (purifice). Toți cei care nu vor putea atinge nivelul de puritate necesar trecerii în planul A, până la acea dată, își vor părăsi corpul fizic pe calea care vă este cunoscută (Năta C.M.: Adică vor muri, sufletul lor va ajunge în Nirvana și-și vor relua ciclul existențial printr-o nouă întrupare). Tot astfel se va întâmpla și cu cei care, la nivel de suflet, la data de 21 dec 2012, vor fi hotărât că doresc să nu ascensioneze acum, din varii motive.


          Astfel, se poate observa că Dumnezeu, în marea Sa iubire, s-a gândit la toate categoriile de ființe și a creat fiecărei categorii posibilitatea de a evolua în continuare, pe acel drum care va pleca de la nivelul actual de spiritalitate la care ființa a reușit să ajungă, putând să-și continuie evoluția în funcție de alegerile sale. Observați că Dumnezeu nu distruge pe nimeni și dă fiecărui suflet șansa de a evolua.

Sper că acum s-a înțeles mult mai bine minunatul și importanul rol pe care îl are de îndeplinit planeta Nibiru în procesul ascensiunii voastre și a planelei Pământ. 

 
Will Berlinghoff: Am înțeles. Mulțumesc!
 


SURSA: http://www.thehealersjournal.com 

(C:M:)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu