Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

sâmbătă, 27 octombrie 2012

REALITATEA VOASTRĂ FIZICĂ REFLECTĂ REALITATEA VOSTRĂ INTERIOARĂ (2)


Wea Annac
Mesaj de la SanJAsKa

(14 oct. 2012; channeler: Wes Annac)

Voi, suflete dragi, sunteți în perioada încheierii unei importante experiențe temporare (și temporale), condiționată de limitele planetei voastre, Pământ. În existența voastră pământeană ați fost învățați că sunteți doar ființe finite, deoarece ați fost permanent înconjurați de o natură finită. În acest mod, condiționările existențiale v-au făcut să fiți convinși că și voi sunteți limitați de corpul vostru fizic.

Egourile voastre s-au hrănit foarte mult timp cu false realități, care, până la urmă, v-au făcut să credeți că sunt singurele realități, când, de fapt, erau niște iluzii. Forțele întunecate v-au hrănit cu sentimentul fricii și credința unei vieți efemere și unice, și asta v-a determinat să vă călcați în picioare unii pe alții pentru ca puțina viață care vi s-a dat să o puteți trăi profitând la maximum de ea.

Acest tip de credință a dat roade căci a fost bariera cea mai importantă de care sufletele întunecate s-au folosit pentru a vă limita gândirea și a vă îngrădi evoluția.

În ultimii ani însă, mulți dintre voi au început să se întrebe dacă dincolo de aceste limite nu mai este ceva. Ajutați de fluxurile de lumină pe care frații voștri din univers vi le trimit, din ce în ce mai mulți dintre voi v-ați trezit sau sunteți în curs de a o face. Această trezire a ființelor umane face ca întunecații să piardă controlul asupra voastră.

Ați început să vă extindeți conștiința și cunoașterea și să doriți să redeveniți ceea ce sunteți de la originea creării voastre: ființe multidimensionale, cu posibilităâi multipe de exprimare și manifestare.

Pe măsură ce conștiința voastră se ridică, veți primi mai multă cunoaștere a adevărurilor de la care cei interesați v-au oprit. Încet, vălul necunoașterii, al ignoranței, se subțiază, apropiindu-vă de starea de ființe multidimensionale. Vă veți recăpăta abilități adormite în profunzimile ființei voastre și veți deveni capabili să faceți multe lucruri pe care până acum le considerați paranormale și le întâlneați la doar câteva ființe umane.

Se poate spune, dragilor, că omenirea începe să iasă din întunecatul tunel la Lumina, și asta o va ajuta să se ridice în largul univers al posibilităților ființelor evoluate.

Primele părți ale ființei voastre sunt gata pentru a fi integrate și transmutate și acest proces presupune o accelerare adecvată pentru ca toate aspectele, piese componente ale ființei voastre totale răspândite în multele locații pe unde ați trecut cândva, să fie asamblate în forma adaptată funcției sale multidimensionale, care să-i ofere deplină funcționalitate în dimensiunile superioare.

Experiențele efectuate în dimensiunile prin care ați trecut în toate viețile pe care le-ați parcurs, au avut importanța lor și nu au fost întâmplătoare, căci de ce le-ați fi avut dacă nu v-ar fi fost necesare?
Chiar și experiențele din domeniile inferioare au slujit evoluției voastre, indiferent cât au fost de greu de depășit. Nimic din ceea ce ați trăit nu a fost inutil.

Tot ce s-a întâmplat în lumea voastră a fost în conformitate cu secvențele de program pe care spiritul și sufletul vostru global le-au ales în diversele perioade de timp, corelate cu ciclurile fluxurilor energetice care se intersectează cu lumea voastră într-o anumită perioadă astrală. Câmpurile energetice ale universului traversează lumile după un grafic bine stabilit, derulat în timp și, în funcție de ele, sufletele își planifică atât intrarea sau ieșirea dintr-o anumită viață, dintr-un anume tărâm și dimensiune, cât și seturile de experiențe pe care și le planifică, toate fiind corelate cu interesul cel mai înalt al sufletului, în strădania lui de a evolua. Pe de altă parte, creșterea nivelului de vibrație a sufletelor estre coroborată cu nevoia planetei respective de a-și ridica propriul nivel vibrațional, aceasta pentru că fiecare planetă este în sine o entitate interesată de propria-i evoluție.

Numeroase suflete au părăsit lumea voastră, prin acțiuni și hotărâri individuale, multe dintre ele fiind suflete evoluate, încarnate cu ceva timp în urmă pe Pământ, cu intenția de a ajuta în procesul de ascensiune a planetei și trezirea multor ființe umane. După ce și-au îndeplinit această sarcină, acele suflete au decis, individual sau în grup, să plece de pe Pământ și să revină în dimensiunile superioare de unde plecaseră sau să acceseze o dimensiune superioară, în conformitate cu dorința și nivelul de rafinare spirituală la care ajunseseră între-timp. Ambele acțiuni (încarnarea pe Pământ și, mai apoi, plecarea de pe el) au fost benefice planetei și evoluției ființelor umane care aveau nevoie de o creștere a frecvenței de vibrație.

Voi, dragi Lucrători în Lumină, cunoașteți toate acestea la modul conștient sau doar al sufletului. Mulți dintre voi ați ales cu bună știință să vă încarnați într-o lume care nu rezona cu frecvența voastră de vibrație, acceptând să vă cufundați în tenebrele densităților joase pentru a lumina ungherele întunecate ale ființelor care aveau nevoie de lumină.

Voi ați ajutat la transmutarea întunericului în lumină, chiar dacă pentru aceasta a fost necesar să suportați calvarul și opresiunea forțelor întunecate. Eforturile voastre conștiente de transmutare a energiilor negative în energii luminoase au avut un impact profund asupra sistemului planetar la revigorarea căruia ați contribuit din plin, apropiind momentul când se va produce saltul în dimensiuni superioare.

Da, dragi suflete, această ascensiune a fost de mult planificată și stipulată în decrete ale Creatorului, pașii spre momentul acestei ascensiuni cuprinzând uneori migrații în masă ale forțelor luminii, descinderi ale unor ființe superioare sau înalt-superioare, acțiuni de stopare a formării sau extinderii răului pe planetă, purificări cu caracter local sau generalizate, retorsiuni asupra exercitării unor pretinse depturi de către ființe care nu aveau acel drept etc. În unele privințe, calendarul Maya a fost intenționat distorsionat pentru a se putea efectua acele devieri necesare unei evoluții care nu trebuia să fie stopată.

Un ciclu demult început se apropie acum de sfârșit și se va încheia la sfârșitul lunii decembrie anul acesta iar noi vă cerem, dragi suflete, să faceți tot ce depinde de voi pentru a vă ridica vibrația la valori tot mai înalte, pentru a utiliza la maximum momentul încheierii acestui ciclu evolutiv. Vă rugăm să insistați asupra efectuării unor meditații cât mai profunde care să vă conecteze la câmpurile energetice la care aveți mult mai multe posibilități de acces.

Tehnologia noastră de înaltă clasă reprezintă un mijloc foarte important în munca noastră de vindecare a sistemului vostru planetar. Avem capacități importante ca folosindu-ne de dotările cu care sunt echipate navele noastre și mai ales nava mamă, să efectuăm vizite în orice punct de pe Terra unde să efectuăm operațiuni și asistență de înaltă performanță, dacă ne sunt solicitate.

Avem, deasemenea, echipamente și tehnologii car vă pot fi puse la dispoziție individual sau la nivel de colectivitate. Vom face acest lucru atunci când ni se va permite, adică atunci când condițiile energetice necesare vor fi fost îndeplinite în zonele unde ar urma să descindem, pentru ca totul să se desfășoarte în condiții de absolută siguranță. Pe planeta voastră există deja zone în care frecvența de vibrație este corespunzătoare celei de a 5-a dimensiuni, deși, în marea ei majoritate, planeta fizică încă se mai află în dimensiunea a 3-a. Acolo unde există vibrația pentru 5D, se lucrează deja la crearea Noului Pământ, pe care se va regăsi adevăratul Eden.

Cunoștințele și prietenii noștri, Hathorii, contribuie la acțiunile de purificare și înălțatre a sistemului vostru planetar prin tehnologii care au la bază utilizarea sunetului (N.M.: amintesc că Hathorii sunt recunoscuți a fi cei mai avansați în tehnica sunetului). Cu tehnolohiile lor se va realiza o depoluare accelerată a mediului terestru. Pentru ei reconversia poluanților în energie sau în materie utilă, obținerea unor produse alimentare, asanarea zonelor afectate de produse chimice, nu reprezintă probleme care nu ar putea fi soluționate într-un timp destul de scurt.

La baza acestor tehnologii stă rezonanța sonoră, care este o vibrație. Când materia degradată este supusă unor procese care urmăresc rezonanța sonoră, vibrațională, structurile se modifică, moleculele se reașează în rețele care să rezoneze cu înaltele vibrații, producându-se acea metamorfoză necesară redirijării spre alte structuri stabile și echilibrate energetic.

Într-adevăr, dragi suflete, tehnologia noastră este capabilă să facă munca în locul vostru dar contribuția și participarea voastră sunt necondiționate, nu atât ca necesitate a edificării obiectivelor în sine cât, mai ales, ca o necesitate educațională și principială, care decurge din logica și gândul divin al echității și responsabilității fiecărei entități create pentru evoluția sa.

Creatorul ne-a dat uneltele, noi trebuie să le folosim utilizându-ne liberul arbitru, care ne ajută să ne alegem acele experiențe pe care le considerîm cele mai potrivite pentru a evolua.

Veți ști și veți simți că aceste minunate tărâmuri vă înconjoară și veți decide dacă vreți să mergeți până în dimensiunea 5D, unde corpul vostru va fi alcătuit pe bază de cristal. Aceia dintre voi care vor alege să nu se mai reîncarneze, mergând în 5D, vor avea corpuri din energie care, la voință sau în funcție de necesități, vor putea lua o formă și aspect material, fizic, pentru a putea avea unele experiențe. Aceasta va fi alegerea fiecăruia, oricine putând, la voință, să adopte o anumită formă sau fizionomie, în conformiutate cu locul unde se va afla și scopul prezenței sale în acel areal.

Ați auzit desigur de rasa Pleiadienilor - om, Pleiadienilor - delfin sau Pleiadienilor - leu. Unii dintre voi chiar au început să se gândească mai aplicat asupra unora dintre aceste forme de civilizație, aceasta pentru că, la origini, au avut afinități cu ei.
După ascensiune, veți fi capabili să vă contopiți energiile cu cele ale altor ființe din tărâmurile înalte, entități față de care veți simți anumite afinități, anumite stări de empatie, care v-ar putea determina să preferați asemenea fuziuni energetice. Mulți veți fi tentați să faceți parte din asemenea ființe colective, cumulative, mai ales pentru că în această formă, posibilitățile de exprimare sunt diversificate iar entitățile individuale vor putea împrumuta abilitățile de grup, ca să nu mai vorbim de faptul că evoluția în această formă cooperatistă este mult ușurată și accelerată.


După cum s-a spus, energia colectivă și individuală poate fi amplificată prin tehnici de meditație individuală sau în grup, toate tehnicile urmărind crearea unei legături, unei căi, prin care să primiți energie de la o sursă. Tipul de energie solicitată poate fi diferit, urmărind un anume scop: purificare, vindecare, iluminare, amplificarea sentimentului de iubire, contacte cu diverse entități și chiar unele materializări.

Sunteți capabili să găsiți modalități concrete de a obține o energie foarte pură, prin voi înșivă. Gaia utilizeaza cu bucurie această energie, când i se oferă, și dă energie, când i se solicită, așa cum facem și noi. Ajutăm la curațarea suprafețelor ”de joc”.

Prin meditație vă puteți transmuta energetic în portaluri existente acum pe planetă în diverse locații. (Nota C.M.: amintesc că portalul cel mai puternic este pe Mt. Shasta, din SUA, urmat de cel din zona Mato Groso, Brazilia).

Realitățile voastre fizice reflectă realitățile voastre interioare.

Voi, dragi suflete, care v-ați deschis spre înțelegerea și contactul cu tărâmurile superioare, vă schimbați permanent valorile și adevărurile, pe măsură ce vă creșteți nivelul de conștiință, ceea ce revine la creșterea nivelului vostru vibrațional. Mulți dintre voi simțiți nevoia de a explora, de a cunoaște, mai mult decât ați putut-o face până acum și asta vă impulsionează în a căuta căi și mijloace care să vă ajute în acest demers. Noi vă spunem că vă aflați, ca și noi, de altfel, într-o călătorie infinită în care descoperim minuni ale creației și noi tărâmuri. Planete și galaxii întregi vă așteaptă să le vizitați și să le cunoașteți.

Experiența voastră tinde a se extinde către infinit pentru că voi căutați, și ați căutat totdeauna, starea de maestru al cunoașterii universale. Porțile energetice, portalurile, sunt căi de acces între dimensiuni și către lumi necunoscute, dar plecate toate din aceeași UNICĂ SURSĂ. Chakrele voastre (care sunt portaluri în miniatură) vă ajută să vă conectați la ”chakrele” universului care sunt marile și puternicele portaluri, adevărate canale de comunicare dintre lumiile diverselor dimensiuni. Legătura voastră cu universul se realizează prin chakrele pe care le aveți, plasate în anumite zone ale corpului fizic și spiritual.

Imediat înțelegeți cât de important este să aveți toate chakrele activate. Cu cât chakrele sunt mai sus, cu atât frecvența lor de vibrație este mai înaltă, și dimensiunile pe care le poate contacta, mai elevate (N.M.: sahasrara, chakra din creștetul capului fiind cea care lucrează pe frecvențele cele mai înalte; dacă este să facem referire doar la corpul fizic).
Așa cum voi aveți centri energetici, și planeta voastră este dotată cu asemenea căi de legătură, cu voi și cu universul. Prin ele se primesc și se trimit energii codificate, ”fire” nevăzute care țin strâns unit întregul Univers, și, mai departe, întregul Cosmos.

Prin meditații, o viață cumpătată și plină de credință, voi vă puteți ține activate și complet deschise chakrele, condiție care vă asigură conexiunea cu Tot Ce Există.

Constatăm că această comunicare a ”prins” și că channelerul nostru ar fi dispus să continuăm. Noi vedem însă că pe el ” l-a ajuns” cumva o stare de oboseală, motiv pentru care vom încheia acest mesaj.
Permiteți ființei voastre să se odihnească pentru a putea absorbi mai bine informațiile transmise.

Primiți iubirea noastră fără rezerve.

Eu sunt SanJAsKa.

SURSE: WesAnnac.com și AquariusChannelings.com

(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu