Totalul afișărilor de pagină

duminică, 26 august 2012

SaLuSa, 20-august-2012


(Channeler: Mike Quinsey)

Mike
Pentru voi, cea mai mare descoperire este faptul că nivelul de conștiință a crescut considerabil în ultimii ani. Cunoașterea este utilă, dar nu este în sine pașaportul vostru pentru a ascensiona. Creșterea nivelurilor conștiinței de masă mărește puterea de atracție asupra fiecărui individ, ceea ce va conduce la creșterea numărului celor calificați la Ascensiune. Ei reușesc să se situieze deasupra energiilor inferioare.
Tendința actuală este că tot mai mulți umani părăsesc domeniul frecvențelor joase, ceea ce face ca unele vechi și statornice relații de prietenie să se întrerupă din cauza diferenței de vibrație care a crescut în ultimii ani între ei. Simultan însă se vor crea noi legături și relații între indivizi, bazate, de data aceasta pe similitudinea domeniului de vibrație, nu pe interese culturale, comerciale, de afaceri, sau de altă natură. Noile prietenii vor avea la bază mai multă iubire, mai multă armonie și un mai mare devotament reciproc, ce nu va mai putea fi afectat de interese materiale. Cea de a treia dimensiune a creat false armonii, „iubiri” din interes, "bucuria" dată de consumul de alcool, de droguri și sex, toate dând dependență și conducând la scăderea drastică a frecvenței de vibrație. Din această gloată de vicioși și-au ales întunecații prozeliții și slugile.
 
Desigur, toți ați venit în această viață cu un program prestabilit de experimentări, care să vă îmbogățească cunoașterea și să vă faciliteze evoluția. Numai că, mulți dintre voi v-ați abătut de la program, furați de poleiala promisiunilor înșelătoare ale traiului ușor, al ofertelor de plăceri efemere. Asta v-a condus la blocarea derulării planului inițial și la devierea traseului pe care sufletul vostru îl stabilise. Noile și relele alegeri pe care le-ați făcut, unii dintre voi, v-au tras în jos, v-au scăzut vibrația, v-au blocat conștiința și v-au încărcat cu cantități de karmă pentru care, foarte probabil, va trebui să reveniți într-o nouă viață în dimensiunea în care ați creat-o. Mulți dintre cei care au alunecat se vor trezi și vor căuta calea cea dreaptă, alții se vor lăsa încontinuare ademeniți de vraja falselor străluciri, și vor cădea tot mai profund către tenebrele întunericului. Acesția din urmă își vor amâna evoluția și vor continua viața plină de suferință în 3D, așteptând o nouă ocazie favorabilă, pentru a ascensiona, oportunitate pentru care vor trebui să mai trudească încă multe mii de ani.
Când veți reveni pe calea cea dreaptă a lui Dumnezeu, voi cei rătăciți acum, veți simți ca și cum o mare greutate care vă apăsa v-a căzut de pe umeri, și vă veți simți înviorați și veți descoperi frumusețea și minunea cerului. Un sentiment de nespusă fericire vă va copleși și veți avea certitudinea că tenebrele întunericului au rămas în urmă. În sufletele voastre se va așterne pacea iubirii, pentru voi și pentru toată creația. Prietenii de altădată la care renunțaseră-ți din cauza diferențelor de vibrație care vă despărțeau, vor reveni și un sentiment de mare iubire vă va apropia din nou. 

Ascensiunea voastră se apropie foarte repede și nu este deloc obligatoriu ca ea să vă fie anunțată de modificări drastice de vreme sau de evenimente fizice la scară planetară. Aceasta nu înseamnă că asemenea fenomene nu se vor mai produce. Atâta timp cât Mama Gaia va mai avea nevoie de purifricare, pe arii mai mult sau mai puțin întinse, se vor mai semnala asemenea evenimente. Ascensiunea sistemului vostru planetar este în curs de desfășurare și nu mai poate fi împiedicată, cu atât mai mult cu cât ea este considerată un eveniment cu impact asupra întregii Galaxii la care mii de civilizații ale universului asistă. 
În diferite acțiuni se obțin progrese pe planeta voastră și noi le monitorizăm îndeaproape, fiecare etapă fiindu-se cunoscută în detaliu. Multe dintre operațiuni vor fi încheiate înainte de declanșarea momentului Ascensiunii. Toată această complexă activitate se subordonează Planului Divin, care cuprinde toate fazele și graficul derulării acțiunilor la care-și aduc contribuția munte ființe superioare.

În tot ceea ce se face, sau urmează a fi făcut, nu s-a prevăzut ca voi să fiți lăsați singuri, pentru a vă descurca cum puteți. Efortul este comun și se desfășoară într-o emulație plină de iubire și încurajare pentru toți participanții. Este o atitudine normală și îndreptățită, dacă vă gândiți că nu ați fost părăsiți niciodată în efortul de a depăși toate situațiile grele, pentru a nu se mai repeta tragedia scufundării Lemuriei și Atlantidei. De la acele evenimente tragice s-a înțeles cam care trebuie să fie tipul de colaborare și ajutor necesar a fi acordat Pământului, pentru ca totul să se finalizeze fericit.

Lipsa unei aprecieri realiste a efectelor pe care le-ar avea folosirea armamentelor nucleare, ar fi putut face ca ele să fie detonate, cu consecințe mult mai tragice decât ar fi anticipat oamenii voștri de știință. De multe ori, cei care au deținut armament l-au utilizat chiar cu interesul de a-i cunoaște efectele. Atunci când prima bombă atomică a fost aruncată, oamenii voștri de știință știau că exista o șansă de a arunca în aer lumea, dar au mers mai departe.  

Posibilitatea anihilării vieții pe planeta voastră a determinat Divinitatea să ia hotărârea interzicerii folosirii amelor nucleare.
Apariția Erei Nucleare pe Pământ a fost semnalul clar pentru Univers că, prin Autoritatea lui cea mai înaltă trebuia să ia măsuri radicale de stopare și anihilare a posibilității de utilizare a armamentului nuclear, care ar fi avut efecte și dincolo de sistemul vostru planetar.  Știm că marea majoritate a omenirii voastre nu este conștientă de ceea ce s-ar putea intâmpla dacă ar mai fi folosit arsenalul nuclear actual. 
Din acest motiv Dumnezeu a decis ca toate sufletele care urmează să se mai încarneze, să aibă implementată în programul lor existențial, conștientizarea acestui pericol, chiar înainte de a se naște. 
Sunt Salusa de pe Sirius și vă menționez că avem în vedere ca în viitorul apropiat să creștem frecvența aparițiilor pe cer a navelor noastre spațiale, la altitudini și sub unghiuri care să permită mult mai multor oameni să le sesizeze prezența. 
De pe acum trebuie să cunoașteți că acele ambarcațiuni vor fi ale Federației Galactice a Luminii și ele vor face dovada că noi suntem aici și survolăm cerul vostru cu un număr foarte mare de nave, având intenții prietenești. O facem pentru ca voi să vă obișnuiți cu prezența noastră atât de mult încât momentul debarcării noastre să nu vi se mai pară un eveniment față de care să vă temeți. Tratați-l ca pe un act frățesc, de prietenie. 
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu