Totalul afișărilor de pagină

duminică, 1 aprilie 2012

Aprilie 2012 ~ DRUMUL PUTERII.


(31 martie 2012; channeler: Lena Stevens)

Caracteristica principală a lunii APRILIE 2012 va fi PUTEREA.

În această lună, mai tot ceea ce se întâmplă va fi legat de putere. Toate modelele vechi, sisteme de credință, reacții, experiențe, încredera sau neîncrederea, opoziția, dorințele, totul începe să se redefinească, să se raporteze la factorul de putere, putere dorită cu ardoare de persoane sau grupuri care, în general, nu o merită. Pe de altă parte, la nivel individual, va exista un imbold, o pornire de a îndrăzni mai mult, de a revendica anumite drepturi.
Totul în această luna se va manifesta mai viguros, mai revendicativ, mai curajos. De la evenimente la reacţii şi experienţe personale, totul este potenţat cu o energie mai mare şi mai multă vitalitate.

Mulți dintre voi veți avea oportunități interesante pentru realizarea unor visuri mai vechi. Pentru alții, pornirea de a-și manifesta puterea poate fi un moment dificil de pus în practică din cauza obstacolelor care apar, lipsei mijloacelor de realizare, experienței sau sentimentului copleșitor care va inhiba, până la urmă, impulsul inițial, dovedindu-se încă o dată că doar dorința nu este suficientă, dacă nu este susținută de o reală și justificată putere. Psihologic, este o perioadă interesantă care poate pune la încercare capacitatea de a utiliza puterea minții și abilitățile pe care considerați că le aveți.

Deși majoritatea dintre voi vor fi tentați să încerce creșterea nivelului lor de putere, mulți vor încheia această experiență fără a-și atinge obiectivul, rămânănd doar cu un gust amar al unei tentative eșuate.

Este important să nu vă hazardați în escaladarea unor încercări de putere, dacă intuiți că nu sunteți pe deplin pregătiți să obțineți succesul.

Încă o dată, oportunitatea există, dar succesul va fi unul real doar pentru cei care au determinarea și bagajul de cunoaștere suficient.
Unele dintre sufletele tinere vor avea în această lună reacții de auto-învinovățire, gelozie, mânie și chiar agresivitate, considerându-se neîndreptățite de alții sau de soartă. Aceștia vor fi profund preocupați să răspundă întrebărilor de genul "de ce tocmai mie, de ce chiar acum?". Din acest motiv, îi sfătuim pe toți cei care au tendința de a avea asemenea comportamente, să evite orice situație conflictuală care ar putea repede degenera.

Ce este o oportunitate de putere? Este o ocazie de a putea lua o decizie și măsurile cele mai adecvate care se impun într-un interval anume de timp în care există mari șanse de realizare, în comparație cu o perioadă obișnuită. Oportunitatea de realizare a unui obiectiv trebuie să aibă la bază un minim de posibilități reale care să fie utilizate. Aceasta în contrast cu situațiile în care, deși pregătirea materială, volitivă etc. există la cote optime, sau măcar suficiente, este imposibil să se atingă acel obiectiv, din motive cosmice conjuncturale. În general, orice acțiune nouă în care inițiatorul nu are experiență, reclamă un anume nivel de curaj, de îndrăzneală, poate chiar de risc. Oportunitățile la care ne referim pentru luna aprilie a.c. se referă la diverse domenii precum: locul de muncă, afaceri, probe (examene), sănătate, conducere, mediu, finanțe. Dacă asemenea oportunități vi se oferă, și ele fac parte din obiectivele voastre de viață, este bine să acționați promt și cu aplomb, păstrând în minte reușita.

Universul este mereu receptiv și dornic să învestească cu putere pe cel curajos și doritor s-o obțină. Dacă demararea acțiunii de înfăptuire a acelui obiectiv are loc fără obstrucții sau „ghinioane”, adică, dacă legea sincronicității funcționează, este semn că puteți continua cu curaj. În caz contrar, e bine să renunțați sau să amânați tentativa deoarece veți consuma energie, bani și timp fără să obțineți un rezultat satisfăcător.

Există multe situații în care diverse persoane se angajează în acțiuni pe care inițial le consideră viabile dar, pe parcurs, constată că nu era ce căutau, fapt ce le determină să renunțe înainte de a le fi terminat, cu suportarea unor pierderi materiale sau de imagine. Alții încearcă să obțină ceva care cu adevărat le este necesar dar pentru care nu sunt pregățiți. Aceștia pot acumula o anumită experiență care să le servească mai târziu, când se vor afla din nou într-un loc și moment de putere.

Este important să înţelegem că, în aceste vremuri, procesele de vindecare pot avea loc chiar și în situații în care nu facem nimic în acest sens, dar acceptăm manifestarea și ne pliem pe situația creată, reorientându-ne acțiunile astfel încât să rezoneze cu energiile care o caracterizează. O bună parte din vindecare are conexiuni cu energiile de tip masculin care au de-a face cu abuzul de putere. Procesul vindecării eliberează componenta masculină care a dominat societatea umană aproape de la început. În secolele trecute, toate sistemele în baza cărora era organizată viața și societatea erau ancorate de energii masculine, dure și intransigente, menite să rezolve conflictele prin forță și intoleranță.

Acum vremurile s-au schimbat şi avem nevoie de echilibrarea energiilor masculine cu cele feminine care presupun mai multă accepatre, înțelegere, compasiune și iubire.

Să ne oprim puțin la conceptul de putere. Puterea este o energie, o abilitate sporită de a ne manifesta. Este cunoașterea, capacitatea, înţelepciunea, bunăstarea şi securitatea interioară. Adevărata putere este acel ceva pe care nimeni nu ni-l poate lua. Deci, adevărata putere nu este ceva extern, care poate fi acumulat sau revendicat dintr-o sursă exterioară. Puterea este sănătate, talent, intuiție, minte ascuțită, capacitate de a iubi şi hotărârea de a fi neutru, dacă situația o cere. Puterea este creativitate şi capacitatea de a înţelege şi de a lucra cu câmpul cuantic. Multe dintre aceste aspecte vor putea fi fixate mai bine în această lună, căci aprilie acesta este luna oportunităților. Întrebaţi-vă de fiecare dată dacă ceea ce doriți să faceți se bazează pe energiile vechi sau pe cele noi. Renunțați să încurajați revigorarea vechilor energii, chiar dacă, la început, s-ar părea că ele vă oferă o șansă de reușită; mai târziu se va dovedi că nu ați făcut o alegere bună.

A exista un vechi îndemn că, în cazul în care dorești să ai mai multă putere, ar trebui să stai pe lângă oameni puternici. Acest principiu a funcționat o lungă perioadă de timp, dar în viitor, adevărata putere nu va veni decât din interiorul ființei voastre. Desigur, nu este de respins ideea de a fi în cercul unor oameni puternici, de la care poți învăța multe, dar puterea pe care ți-o dorești nu o vei obține decât din interiorul ființei tale. Altfel, vei rămâne un om dependent de puterea altora, de la care vei primi atât cât vor ei să-ți ofere și când vor să ți-o dea. Fără ei, vei deveni un handicapat, incapabil să se bazeze pe propria-i forță.

Mai este aspectul puterii colective care este reconfortant și reprezintă cheia succesului unor acțiuni de aploare de care beneficiază întreaga colectivitate.(Nota C.M.: Cunoaștem că puterea unei colectivități este mult mai mare decât suma puterior componente. Aici nu mai este valabilă regula simplei adunări aritmetice)

În ceea ce privește modalitățile de creșterea puterii personale, se recomandă să ne fortificăm prin petrecerea a cât mai mult timp în mijlocul naturii, să evităm consumarea a orice este obținut prin procese tehnologice care anihilează principiile active adică să ne hrănim cât mai natural, folosind cât mai puțin tratamentele termice, să consumăm apa și produse nepoluate.

Există un element de tensiune în această lună, care se poate manifesta fie negativ fie pozitiv. Tensiunea care se acumulează se va manifesta în sens negativ ca iritabilitate şi agresiune sau în sens pozitiv, ca un neastâmpăr ce demonstrează atingerea unui factor productiv de putere superior. Important va fi să se găsească un câmp de manifestare care să absoarbă aceste energii, în scopul obținerii unor stări și situații favorabile. Acumulările energetice, pozitive sau negative, fără descărcare, pot crește starea de surescitare, insomniile, sau somnul agitat.

Fiți atenți la gândurile care vă frământă și încercați canalizarea lor către stări de împăcare și încredere, evitând ca ele să se transforme în obsesii.Vă puteți analiza gândurile persistente încercând să mergeți înapoi până la cauza lor reală. Este adevărat că urmărirea cu calm a unui fir retrospectiv nu este o treabă ușoară, dar, în timp, vă puteți disciplina mintea care, până la urmă, va renunța la starea de permanentă agitație. Pentru a reuși în această încercare, folosiți meditația, contemplația și schimbarea perspectivei.
Oportunitățile din această lună, vă pot ajuta să deveniți mai puternici, să vă eliberați de vechi dogme și credințe și să vă poziționați diferit față de cum o făceați până acum, atunci când vă confruntați cu situații care tind să vă scoată din echilibru.

În această lună puteți îndrăzni mai mult ca altădată pentru a vă rezolva unele dintre problemele mai vechi, rămase înscrise în agendă de mai multă vreme.

Eliminați din habitatul vostru, lucrurile învechite și nefolositoare, la care nu ați renunțat gândind că, poate, cândva, veți avea nevoie de ele.
Aceasta deoarece în lucrurile vechi, uzate și depozitate în spații care, alfel, v-ar fi necesare pentru altceva, sunt acumulate vechi energii care iradiază vibrații joase. 

Lena
Renunțați la „argumentul” că “pe aceasta n-o pot rezolva, oricât aș încerca” deoarece o asemenea atitudine vă diminuiază din start șansa de a reuși. Credeți în puterea voastră!.

RELAȚII
Unele oferte de putere din această lună vizează relațiile cu cei din jur și cu mediul înconjurător. Renunțați la fricile care v-au inhibat bunele intenții în relațiile cu unele persoane. Scăpați de eventualele complexe de inferioritate, printr-o atitudine demnă și fără compromisuri stânjenitoare. Lansați-vă mesajele corect și cu bună credință și nu vă temeți că ele vor fi rău apreciate. (Nota C.M.: Este important cum pleacă un mesaj nu cum este el primit de destinatar).

Dacă ați constatat că o relație (fie ea și de căsnicie) vă stânjenește vădit în evoluție, nu mai acceptați situațiile de amânare sau acceptare tacită, care nu au perspectivă să se modifice favorabil. Verificați autenticitatea crezului și convingerilor voastre apelând la dorința inimii și faceți conform cu acea dorință. În general, trenarea unei stări anormale între parteneri nu se încheie mai niciodată avantajos pentru niciuna dintre părți.
Nu renunțați la verticalitatea voastră, dacă inima vă spune că ați vrea altceva.

MEDIU
Programați-vă activitățile în funcție de urgența și oportunitatea lor și nu de starea de moment a vremii, care se poate schimba de la o oră la alta. Mai mereu, se pot găsi soluții de rezolvare chiar dacă perspectivele anunțate nu erau prea favorabile. Credeți în puterea și reușita voastră. Chiar și în relația cu mediul înconjurător, cu starea vremii, trebuie să vă păstrați într-un punct al puterii, excepție făcând situațiile evidente. Nimic în relația cu natura nu trebuie să fie dramatic. Încrederea în puterea voastră și în dorința Mamei Naturi de a vă fi prieten, nu dușman, trebuie să stea la baza programului vostru zilnic de activitate. Desigur, confruntarea cu Mama Natură nu trebuie să conducă la momente prin care ea să vă amintească cine este șeful. Planeta (deci și natura) ocrotește ființele cărora le crează toate condițiile de dezvoltare și caută să le conturbe cât mai puțin năzuințele. 

SĂNĂTATE
Deși se spune că organismul uman este fragil, în realitate, este incredibil de puternic.
Totul depinde de un factor de voință și de credință. Vulnerabilitatea sau puterea vostră se regăsește în voi nu în afara voastră. Funcționarea organismului, reacția la boli, tăria fizică au o bază mai mult spirituală și psihică decât o cosistență materială. 

În această lună, aceste însușiri vor avea ocazia să-și demonstreze viabilitatea. 
Tot acum, vechile tipare care argumentau vulnerabilitățile umane, vor începe să cedeze locul noilor configurații create pe baza noilor energii, ajutate de creșterile de vibrație la care ați ajuns. Și aici trebuie să menționăm aportul important cu care vin exercițiile fizice, plimbările sau munca în natură și hrana de tip yang.

POLITICĂ ȘI PROBLEME GLOBALE
Funcțiile de putere, strategia şi aspectul vor juca un rol determinant în politica la nivel global. Deși nu putem face precizări în ceea ce privește anumite date de realizare și modificări de paradigmă, știm că acestea se vor produce deoarece și în acest sector al vieții este nevoie de vindecare și reînnoire. 

În politica globală vor apărea figuri noi, chiar surprinzătoare, care vor veni cu noi concepții ale jocului politic. Validarea lor va cădea în sarcina publicului larg, care militează pentru un nivel crescut al onestității și încrederii. 
Trebuie însă să facem mențiunea că, pe lângă cei care aduc un suflu nou în politică, se vor găsi destui oportuniști care vor încerca să câștige capital politic promovând idei populiste, ușor de acceptat de către cei ignoranți și ușor manevrabili (Nota C.M.: La noi, este cazul așa-zisului Partid al Poporului, care practică o politică agresivă, vulgară, aberantă, mincinoasă și plină de atacuri la persoană, precum și al coaliției distructive USL, care a paralizat activitatea parlamentului prin generalizarea chiulului parlamentar, inventat de Crin Antonescu, reprezentantul șuetei și golănimii politice românești, pe banii contribuabilului cinstit).Vom vedea .....
Să aveți o lună minunată!
Lena

SURSA: www.thepowerpath.com
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu