Totalul afișărilor de pagină

marți, 1 noiembrie 2011

11/11/11 - A DOUA POARTĂ TRIPLĂ ȘI CODURILE RENAȘTERII.


De la arhan.Mihail

(24 oct. 2011; channeler: Celia Fenn)

Preaiubită Familie a Luminii, data la care ne referim va fi un moment deosebit în transformarea Planetei Pământ, reprezentând inaugurarea Noului Pământ și punerii bazelor Epocii de Aur a Păcii și Iubirii. Sunteți în prajma deschiderii Porții Stelare notificată cu 11/11/11, și care se va întâmpla pe 11 noiembrie 2011. Acesta reprezintă un "Moment Cosmic" al Trezirii Globale şi al Unităţii, şi coincide cu momentul în care "Codurile de Lumină" sau "Codurile Cosmice" ale renașterii vor fi introduse în rețeaua Cristalină a Pământului.

Introducerea Codurilor Renașterii va accelera și mai mult frecvenţele Hologramei Pământului, pregătind reconectarea sistemului la al 7-lea nivel de Conștiință prin care planetei i se va deschide calea spre Inima Divină și Conștiința Multidimensională.

Este într-adevăr un moment de mare bucurie şi de sărbătoare! Vă aflați pe prima pagină a interesului general, atât ca ființe individuale cât și ca civilizație planetară. Marea Trezire a intrat în linie dreaptă! Aceia dintre voi care sunt gata vor deveni călăuzele omenirii care se pregătește să pășească pe Noul Pământ. Deoarece Pământul este pregătit să acceadă în dimensiunea a 5-a, omenirea învață cum să se conecteze la Conștiința Unității și cum să-și urmeze planeta. Cu fiecare zi ființele umane angajate în proces înțeleg din ce în ce mai bine că sunt entități aparținând Marii Familii Universale în care domnește pacea și iubirea.

Preaiubită Familie a Luminii, noi celebram împreună cu voi acest moment înălțător al trecerii voastre spre înaltele vibrații. 

La sfârşitul anului 2010 ne-am bucurat că Pământul  făcea un pas mare pe calea ascensionării, când s-au pus bazele saltului în noua dimensiune și părăsirea vechii structuri tridimensionale. În acel moment, toate prezicerile și temerile privind „ sfârșitul timpului” au căzut și planeta a fost aliniată la calea renașterii umane și edificării Noului Pământ. 

Un alt moment foarte important a fost în luna august 2011, când s-a deschis Poarta Leului, prin care planeta a fost conectată la fluxurile celei de a șasea dimensiuni, care definesc starea de abundență. Până la acel moment Pământul nu a avut acces la acest tip de fluxuri energetice, fluxuri care până atunci fuseseră blocate de vechea matrice a planetei.

De atunci, aceia dintre voi care erau gata, au ancorat aceste energii din "Liniile Trandafirului" în rețeaua lor cristalină și s-au putut conecta la meridianele energetice care transportă Conștiința Christică Cosmică din Inima Divină în Inima Planetei.

La deschiderea portalului 11/11/11, aceia dintre voi care sunt programați a deveni ghizi și îndrumători pentru omenire, vor putea ancora energii caracteristice celei de a șaptea dimensiuni, unde se află Conștiința Maeștrilor Ascensionați. Ei vor deveni nu numai maeștri în cunoașterea tuturor realităților dar vor integra, de asemenea, măestria spirituală şi înţelepciunea, care îi va pregăti pentru roluri noi, ca administratori şi gardieni ai Noului Pământ. Tot ei vor deveni depozitarii realităților Noului Pământ. 
Această conexiune va însemna sfârşitul dogmelor religioase pe care le-au creat oamenii încă din antichitate, pentru a fi folosite ca mijloce de control asupra celor mulți și mijloc de îmbuibare pentru prelați. 
Energiile celei de a 7-a dimeniuni vor clarifica relația Om-Dumnezeu, care din totdeauna ar fi trebuit să fie una directă, nu prin intermedierea bisericii. 
Lucrătorii în Lumină vor deveni, de asemenea, ghizii și profesorii celor care le-o vor cere și care au nevoie de asistență, adică cei care se vor afla la începutul călătoriei care-i va desprinde de cea de a treia dimensiune.

Codurile Renașterii
Iubiților, pe măsură ce se apropie de 11/11/11, deveniți tot mai pregătiți pentru a primi Codurile Renașterii. Ele sunt coduri ale Luminii care vor activa și vor energiza procesele de renaștere de pe planetă. 
Codurile Renașterii cuprind pachete de informații cosmice și instrucțiuni trimise de Cea mai Înaltă Sursă Divină pentru a ajuta ființele umane să se trezească și să-și accelereze evoluția. 

Codurile Renasterii sunt modalități de decriptarea informațiilor Sursei cuprinse în fluxurile energetice care acum ajung pe Pământ. [Nota C.M.: reamintesc că pentru a fi înțelese corect, informațiile cuprinse în fluxurile luminoase emise de Sursă, trebuie să parcurgă mai multe etape de reconversie. Astfel, informația plecată de la Cea Mai Înaltă Sursă – Creatorul, ajunge, în ordine, la Logosul Cosmic, Logosul Universal (Dumnezii universurilor; logosul universului nostru este Melchizedek), Logosul Galactic (pentru galaxia noastră, Melchior), Logosul Solarital (pentru sistemul nostru solar, Helios și Vesta), Logosul Planetar (pentru sistemul nostru planetar, Buddha), după care este recepționată și înțeleasă pe planetă în primul rând de ființele cele mai evoluate (Lucrătorii în Lumină) care vor face munca de informare și îndrumare a oamenilor obișnuiți. Deși sunt mai multe trepte de decodificare, din cauza vitezei extraordinar de mari, informația ajunge la destinatar în timp real (aproape instantaneu). Cu aceiași rapiditate circulă informațiile și în sens invers].

Aceste coduri au și menirea de a vă ajuta să vă creșteți capacitatea de a acumula Lumină precum și să vă modificați structura ADN, pentru a reveni la structura originală cu care ați fost înzestrați, dar pe care, de-a lungul veacurilor, prin liber arbitru sau rău îndrumați de forțele întunericului, ați depreciat-o.

În plan mai general, Codurile Renașterii vor afecta fiecare aspect al vieții de pe Pământ, în conformitate cu posibilitățile și facilitățile oferite de noua matrice (grid, filtru) redimensionată și modificată (Nota C.M.: de către echipele lui Hatonn și Kryon) pentru a corespunde dimensiunii a 5-a. În principiu, la baza vieții, omul va pune Iubirea, Pacea, Abundența și Adevărul.

Preaiubită Familie a Luminii, toate preparativele de facilitare a trecerii planetei și a ființelor umane angrenate în procesul pășirii pe Noul Pământ, din dimensiunea a 5-a, au în vedere și pregătirea conștiinței pentru a corespunde celei de a 6-a vibrații. Vechiul sistem bazat pe inechitate socială, sărăcie, minciună, poluare etc., va rămâne o amintire urâtă atât pentru Gaia (sufletul Pământului) cât și pentru umanitatea care va ajunge în Epoca de Aur.

Aceste schimbări se vor naște din frustrările și haosul pe care le vedeți acum în jurul vostru. Aceia dintre voi care au venit pe Pământ, în această viață, pentru a-și aduce aportul la crearea Noului Sistem Economic și Social, vor simți nevoia de a se implica în acest proces, în diverse forme, deoarece vor înțelege esența codurilor care li se vor induce în minte. Sufletul lor îi va indemna să acționeze pentru edificarea noii societăți umane.

”Puntea Curcubeului” şi rolul ființelor indigo și cristaline, în intervalul 11/11/11 -12/12/12.
Există un grup de ființe umane care formează generația indigo și de cristal, care vor avea un rol foarte important, în această perioadă extrem de densă în ceea ce înseamnă schimbarea. Iniţial, munca lor a fost de a oferi un impuls pentru Marea Trezire şi transformarea planetei, prin sisteme de impulsionare specifice în care s-au avut în vredere ființele umane netrezite spiritual. Acești sosiți pe Pământ în ultimele generații sunt Ingeri Umani și au sarcina activării Codurilor Luminii din ADN-ul ființelor umane, pentru ca efectul de trezire să se producă.
Unii dintre cei care formează acest grup (al deșteptătorilor) au ajuns sau vor ajunge în posturi de decizie unde vor putea acționa mai eficient pentru accelerarea procesului de înalțare colectivă și stabilizarea Noului Pământ. Familia oamenilor Indigo și de Cristal va forma, la nivel de suflet, "Puntea Curcubeu" în Noua Realitate. În marea lor majoritate, ei sunt tineri sub 40 de ani, și vor forma avangarda novatoare care va propulsa noile idei în tehnologie, economie, în relațiile sociale etc. Ei au venit ca semințe stelare pentru a schimba mentalitățile, gândirea oamenilor și starea planetei.

Odata ce "Puntea Curcubeu" (de idei şi concepte noi) va fi stabilizată, veți trece la modul multidimensional de exitență, pe întreaga planetă instaurându-se un model existențial care va avea la bază pacea și prosperitatea în societatea umană. La această stare de lucruri se va ajunge în scurtul interval dintre 12 și 21 dec.2012 . În aceste 9 zile se va face alinierea Inimii planetei la Inima Cosmică, întâmplându-se practic o resetare a tuturor programelor vechi și încărcarea celor noi.

Mulți dintre voi veți constata că veti intra în noul an (2013) complet schimbați în ceea ce privește gândirea, emoțiile și sentimentele. 
Dar modificarea nu va fi doar în ce privește spiritul și intelectul (mintea) ci și corpul vostru fizic, pe care-l veți constata reîntinerit, fortificat și complet sănătos. Veți trece cu adevărat printr-o "nouă întrupare". 
Până la acel moment, mari transformări se vor produce în trupul vostru fizic, mental și emoțional (Nota C.M.: aceasta însemnând că va crește numărul spiralelor ADN și vom trece de la structura moleculei de carbon la cea de cristal).

Portalul 11/11/11.
Preaiubita Familie, din noiembrie 2009, când s-a inaugurat Noul Pământ, până la 11 nov. 2011, ați fost ghidați de energiile Porții Stelare a Trandafirului. Aceasta a urmărit activarea chakrei coroanei ființelor umane și alinierea ei la chakele corespondente: Solar, Galactic și Cosmic. Apoi, la solstițiul din 2010, am activat Chakra Steaua Sufletului şi Chakra Steaua Pământului, care v-au permis o bună împământare și integrarea mai deplină a noilor energii. (Nota C.M.: în această perioadă au fost activate încă trei chakre ale ființei umane, majoritatea dintre noi având acum activate nu 7 ci 10 chakre). Ultimele trei chakre ajută ființa umană să se deschidă spre planurile multidimensionale.

La această a doua poartă, din 11/11/11, Pământul însuşi se va alinia și conecta la liniile cosmice, acțiune prin care planeta va fi reintegrată creației universale și va reveni la destinul ei cosmic, în care predominantă va fi Energia Christică.

Celia Fenn
Preaiubiților, aceasta înseamnă că Pământul va deveni Planetă Sacră, în care predomină Lumina lui Hristos, Iubirea Neconditionata Divină și în care nu se vor mai găsi forțe ale întunericului. Practic, aceasta înseamnă că Pământul și Oamenii de pe el nu vor mai putea fi agresați sau deturnați de nici-o forță cosmică rău-intenționată. Totodată, planeta va fi total apărată față de orice eveniment cosmic distructiv (cum ar fi, de ex., coliziunea cu corpuri cerești). (Nota C.M.: vom trece deci, în totalitate, sub aripa ocrotitoare a Divinității). În noua Realitate nu se vor putea dezvolta decât IUBIREA, PACEA și ARMONIA.

Să întâmpinăm cu totală acceptare și bucurie deschiderea Portalului 11/11/11, cel mai important eveniment înainte de 12/12/12.

Arhan. Mihail.

Sursa: http://lightworkers.org

(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu