Totalul afișărilor de pagină

vineri, 5 august 2011

SATURN, planeta giganţilor (21)


 (Din cartea SATURN, dictată de Domnul, prin channeling, lui Jakob Lorber)                        
(ultima parte).
Despre inelele lui Saturn.
Revenim mai în detaliu asupra caracteristicilor primului inel al planetei Saturn, cu referiri la utilitatea şi natura sa.
Jakob Lorber
Contrar a ceea ce cred savanţii noştri, inelele lui Saturn sunt corpuri cereşti independente, solide şi compacte. (notă : Primele date despre forma şi dimensiunile inelelor le găsiţi în primul articol al acestei serii despre aceasta planetă)
Vom face referiri la primul inel.
Suprafaţa şi volumul primului inel depăşeşte de mai multe ori suprafaţş planetei în jurul carea este plasat. Inelul are toate caracteristicile unei planete. Aceasta înseamnă că are forme de relief: munţi, dealuri şi câmpii, lacuri şi fluvii, şi este înconjurat de atmosferă. Totusi, structura apei şi aerului este diferită de cea a de pe Pământ, şi chiar de pe Saturn, în sensul că sunt mai uşoare şi mai subtile decât cele ale planetei Saturn, şi cu atat mai mult decât ale Pământului.
Inelul are o rotaţie în jurul axei comune (planetare), dar viteza sa de rotaţie este diferită de cea a planetei. O rotaţie a inelului (care, de fapt, este alcătuit din doua inele conectate prin mai multe sfere eliptice) echivalează cu aproape două rotaţii ale planetei. Inelul median are o rotaţie chiar mai lentă.
Cât despre inelul exterior, care este cel mai mare ca volum şi suprafaţă, deşi nu şi în secţiune, acesta are nevoie de aproape şapte zile săturniene pentru a efectua o singură rotaţie. O eventuală întrebare legată de vitezele diferite de rotaţie ale inelelor îşi găseşte răspunsul imediat dacă ne gândim la dimensiunile şi dispunerea diferită a celor două inele în jurul planetei. Dacă, de ex. inelul interior, care are diametrul mult mai mare decât al lui Saturn, s-ar roti cu aceeaşi viteză ca şi planeta, forţa centrifugă creată l-ar putea spulbera.
Mişcarea de rotaţie a inelelor şi planetei este riguros aleasă astfel încât rotirea să se desfaşoare în deplină siguranţă (nici prea mare, caz în care s-ar dezintegra şi ar părăsi sfera de atracţie a planetei, şi nici prea mică, pentru a evita căderea către Saturn).
Să dăm şi o explicaţie privind importanţa inelelor lui Saturn, pentru a nu se crede că acest sistem a apărut dintr-un capriciu al Creatorului.In materialul publicat anterior am tratat despre spiritele primare care locuiesc pe această planetă.
Dacă inelul nu ar produce o umbră permanentă care să modereze din când în când căldura emisă de Soare, uneori mai la nord, alteori mai la sud, întregul sistem solar ar fi nevoit să suporte forţa teribilă a spiritelor primare de pe Saturn.
Inelul permite existenţa unei zone cu climă temperată, în care pot exista fiinţe vii. 
Spiritele primare nu se mai pot autoaprinde fiind puse, astfel, în imposibilitatea de a primi suficientă energie pe care ar utiliza-o în acţiuni devastatoare în sistemul solar.  
Există şi un motiv subsidiar şi anume, intenţia Creatorului ca înşişi locuitorii Saturnului să ducă o existenţă plină de respect şi smerenie conştientă faţă de Marele Spirit, stari care-i ajută în elevarea lor spirituală.
Revenind la inel, se poate spune că totul a fost calculat exact, când Creatorul a gândit configuraţia acestui sistem planetar saturnian. Inelul este amplasat chiar deasupra ecuatorului planetei.
Referindu-ne la statura oamenilor saturnieni, şi făcând o comparaţie cu cea a pământenilor precum şi amintindu-ne că fiul lui Dumnezeu a ales să se nască pe Pământ, într-un corp atât de minuscul, deşi sufetul său era imens, explicaţia dată de Domnul se referă la faptul că saturnienii nu experimentează nici un fel de presiune interioară materială sau de altă natură. O asemenea presiune venită din exterior ar putea să-i conducă oricând la o implozie (la origine, ei au fost acele spirite primare ale focului de care am vorbit anterior). Din acelaşi motiv, ei beneficiază de nişte corpuri rafinate şi rarefiate, astfel ca spiritul lor, atât de uşor excitabil, să nu fie nevoit să suporte din exterior o presiune mai mare decât poate suporta structura lor delicată. Altfel, s-ar ajunge la autoaprindere.
Invenţia cu inelul este PRINCIPALA justificare  a existenţei lui căci acest tor rotitor anulează mult din forţa de atracţie a planetei pe care, altfel, ar exercita-o asupra tuturor obiectelor şi fiinţelor materiale de pe ea, cu consecinte uşor de imaginat. Corpurile saturnienilor, desi sunt atât de mari, au densitatea mult mai mică decât a corpului omului de pe Pământ.
Firesc, se pune întrebarea : există viaţă pe inelele lui Saturn ? Da, exista !
Când îşi părăsesc corpul fizic, saturnienii nu devin imediat spirite pure, lucru dovedit şi de apariţia lor, după moarte, în faţa rudelor rămase în corp fizic pe planetă, precum şi de procesul rapid de descompunere a corpului fizic, dupa moarte.
Sufletele saturnienilor care şi-au părăsit corpul ajung pe primul inel refăcându-şi un corp material dar mult mai eterat decât cel pe care-l avusesera pe planetă. Procesul de rafinare continuă chiar şi după transferarea sufletului şi încorporarea pe primul inel, pe masură ce în viaţa inelară se deplasează către marginea superioara a inelului.
Locuitorii de pe inele beau, mănâncă şi trăiesc la fel cum o faceau pe planetă, cu menţiunea că toate produsele pe care le consumă sunt infinit mai subtile, în acord cu starea de rafinare a corpurilor care le consuma.
Există, totuşi, o diferenţă majoră între inele şi planetă : PE INELE NU EXISTA DELOC animale. Există însă pomi fructiferi care cresc direct din sol (asemanător ciupercilor), fără a se înmulţi prin seminţe sau butăşire.
La invocarea celor rămaşi pe planetă, cei de pe inel le pot aparea în faţă pentru scurte perioade de timp.
Condiţiile de existenţă de pe inel sunt incomparabil mai favorabile decât pe planetă, ceea ce explică şi de ce nu sunt tentaţi să - şi prelungească sejurul pe planetă.
LUNILE (satelitii) lui Saturn.
Relaţia dintre lunile saturniene şi planetă este cam aceeaşi cu cea care se regăseşte te între satelitul nostru natural şi Pământ.
Lunile saturniene se mişcă pe orbita lor oferind întotdeauna aceeaşi faţă planetei ; adică nu au şi o mişcare de rotaţie în jurul propriei axe. Aceasta face ca pe fiecare dintre aceşti sateliţi să existe două tipuri de lumi (ca şi pe Luna noastră, dealtfel) : una spirituală şi una materială. Faţa nevazută de pe planetă a acestor sateliţi este locuită de fiinţe umane şi de animale având şi vegetaţie, atmosferă, apă şi tot ceea ce este necesar pentru susţinerea vieţii. Desigur, formele şi dimensiunile fiinţelor şi plantelor diferă de la un satelit la altul, ele fiind coroborate cu condiţiile concrete asigurate de satelit precum şi cu mărimea acestuia. Astfel, oamenii de pe aceste corpuri au dimensiuni mult mai reduse decât saturnienii. Pe primele trei luni mai mari decat luna planetei noastre, oamenii sunt mai mari decât pământenii. Cei de pe lunile mai mici, însă, nu sunt nici macar cât cei de pe luna noastră.
Oamenii de pe aceşti sateliţi naturali ai lui Saturn se află în contact spiritual permanent cu saturnienii. Sufletele saturnienilor decedaţi îşi vor continua existenţa în corp material pe una dintre aceste luni, dacă au rămas în urmă cu dezvoltarea spirituală care i-ar fi propulsat direct pe inel. In funcţie de nivelul lor de dezvoltare spirituală, saturnienii pot petrece, mai întâi, un număr de vieţi pe aceste luni, după care vor ajunge pe unul dintre inele.
De regulă, pe aceşti sateliţi ajung sufletele saturnienilor care au fost egoişti sau au avut înclinaţii păgâne, precum şi cei care au venerat inelele ca pe nişte divinităţi, trecând în plan secundar adoraţia pentru Marele Spirit. Aceştia din urmă se vor întrupa pe partea nevazută a lunii respective, astfel încât să nu poată vedea niciodată inelul pe care l-au divinizat în viaţa saturniană.
După ce scapă de această obsesie, vor fi trecuţi pe partea spirituală a acelei luni, de unde pot veda planeta şi inelele. Vor înţelege, astfel, că inelul nu este o divinitate ci un corp ceresc, opera a Creatorului. Ei află acum că inelul a fost creat de Marele Spirit pentru ca sufletele saturnienilor decedaţi să se pregătească pe el pentru o viaţă superioară, despre care până atunci nu au cunoscut nimic.
Când ating starea de puritate necesară, ele încep să aspire către mutarea pe inel, aspiraţie care are acum o motivaţie pur spirituală. După acest stadiu de conştientizare, spiritele sunt transferate imediat pe inel.
De ce a fost prevăzut Saturn cu atat de mulţi sateliţi naturali ? Raspunsul se poate da în doua moduri :
1) In cartea lui Lorber ,,Pământul şi Luna’’ s-a arătat că numărul de sateliţi naturali ai unei planete este corelat cu mărimea acelei planete, lunile fiind necesare, în plan fizic, pentru a acumula şi retrimite planetei de care aparţin fluidul magnetic produs de acea planeta.
2) Motivaţia ezoterică se referă la natura spiritelor de pe Saturn, spirite ce îşi au originea sub unul dintre genunchii Marelui Om al Creaţiei (sau al Marelui Om Cosmic). (Nota C.M.: detalii asupra acestei chestiuni pot fi găsite în cărţile lui Lorber ‘’Casa Domnului’’ şi ‘’ Principiile fundamentale ale vieţii ‘’ precum şi în lucrarea lui Robert Blum, ‘’De la Pământ la Cer’’).
Locuitorii de pe Saturn reprezintă cea mai importantă parte, situată chiar sub genunchiul piciorului Marelui Om Cosmic. Pe cale de consecinţă, spiritelor saturnienilor trebuie să li se acorde o atenţie specială, în deosebi celor şapte spirite primare din care este alcătuit fiecare spirit (Nota C.M.: aceste spirite primare sunt : Iubirea, Inţelepciunea, Voinţa efectivă a lui Dumnezeu, Ordinea, Seriozitatea Divină, Răbdarea şi Compasiunea. Găsiţi detalii în ,, Marea evanghelie a lui Ioan’’ şi,, Principiile fundamentale ale vietii’’, dictate lui Lorber de către Domnul).
Cele şapte luni principale ale lui Saturn corespund celor şapte spirite primare menţionate.
In funcţie de spiritul primar care trebuie calmat, sufletul saturnianului ajunge pe una sau alta dintre cele şapte luni, unde, printr-o existenţă corectivă, va putea fi adus la unison cu celelalte şase spirite primare.
Din conţinutul celor 21 de articole despre planeta Saturn, sper ca v-aţi familiarizat cu viaţa de pe această mare şi originală planetă a sistemului nostru solar.
Sper că cei care au parcurs acest material vor fi înţeles că în univers şi în cosmos există miliarde de civilizatii, multe dintre ele infinit mai evoluate decât noi, pământenii, şi că numai ignoranţa noastră (cauzată în special de dimensiunea inferioară în care se afla Pământul) ne-a determinat să credem că poate suntem unici în vastitatea creaţiei lui Dumnezeu. De fapt, ar fi cumplit de trist să fim singuri, fie şi doar în acest sistem solar !
                                                    S F Ă R Ş I T
Pentru conformitate
(C.M.)

Un comentariu: