Totalul afișărilor de pagină

duminică, 21 august 2011

MESAJUL LUI MATEI pentru luna august 2011 (2)


11 aug. 2011; channeler Suzanne Ward)
(ultima parte)
15. Când cel mai Înalt Consiliu al Universului a programat naşterea Epocii de Aur, a fost anticipat faptul că unele suflete se vor declara împotriva părăsirii celei de a 3-a dimensiuni şi nu vor accepta tranziţia. Majoritatea însă au ales să-şi încheie ciclul karmic pentru a putea evolua împreună cu planeta în dimensiunile a 4-a şi a 5-a.Unii au ales ca această încheiere de ciclu să o petreacă în lumea spiritelor, adică în Nirvana, urmărind evoluţia Pământului în noul său amplasament, dimensiunea a 5-a, unde şi-au programat să se renască.

16. Ajutorul pe care-l puteţi acorda voi, în primul rând cei care sunteţi Lucrători în Lumină, este de a consilia sufletele care au nevoie să se trezască, dar numai în condiţiile în care ele acceptă ajutorul. Pentru aceasta, în majoritatea cazurilor, este suficient să vă străluciţi lumina (prin comportări precum compasiunea, iubirea, înţelegerea, altruismul şi spiritul de dreptate) pentru ca cei din jurul vostru să vi se alăture. Împărtăşiţi-vă cunoaşterea, mai ales spirituală, celor care o caută şi au nevoie de ea.

17. Persoanele fizice ale căror convingeri rigide sunt bazate pe dogme religioase false şi pe ştiinţa rău aplicată vor fi cele mai rezistente la evoluţie. Convingerile acestei categorii de fiinţe sunt însăşi temelia vieţii lor şi a familiilor lor. Dintre aceştia au fost recrutaţi acei oameni sinucigaşi care au săvârşit faptele de la "9 / 11", cei care întreţin flacăra războiului din Afganistan sau coagulează intenţiile războinice (Iran).
Cunoaşterea de către cei dragi a cauzei pentru care apropiaţii lor au dispărut de pe planetă poate fi uneori copleşitoare, dacă are loc în lumea pământeană. Când, la rândul lor, vor ajunge în Nirvana, vor cunoaşte întregul adevăr care însă nu va mai avea un impact teribil asupra lor, dat fiind faptul că gradul lor de înţelegere va fi diferit faţă de cel pe care-l aveau pe Pământ. Până atunci, ei au nevoie de compasiunea voastră care să-i ajute să depăşească asemenea situaţii.
18. Nu fiţi mâhniţi dacă programul celor pe care-i iubiţi este diferit de al vostru, în cazul în care voi v-aţi înscris pe calea ascensiunii iar ei încă nu s-au trezit sau refuză să vi se alăture. Deşi, în general, ascensiunea în grup este frecvent întâlnită, nu este obligatoriu ca toţi să pornească sau să ajungă simultan la capătul drumului. Tot astfel, viteza cu care înaintează poate fi diferită de la o etapă la alta şi de la entitate la entitate.
19. Cu cât un suflet este mai evoluat, cu atât disponibilitatea lui de a-i ajuta pe allţii va fi mai mare.Unii dintre voi aţi venit pe Pământ, în această viaţă, din dimensiuni superioare, tocmai pentru a vă aduce contribuţia la creşterea frecvenţei de vibraţie a oamenilor dornici să-şi accelereze evoluţia.
20. Mulţi Lucratori ai Luminii, cu multe vieţi şi experienţă anterioară, sunt în prezent plasaţi în posturi de decizie în diferite state ale lumii tocmai pentru a putea face mai mult pentru cei care au nevoie. În marea lor majoritate însă, fiinţele umane trezite nu deţin funcţii semnificative dar prin lumina lor interioară influenţează benefic pe cei de lângă ei. Prin exemplul personal, Lucrătorii în Lumină aduc împăcare, încredere, calm şi bunădispoziţie în rândul celor cu care relaţionează. Epoca de Aur este în orizontul apropiat, se apropie cu repeziciune, mulţi dintre voi fiind deja influenţaţi de proximitatea acestei noi ere.
În contextul celor care se întâmplă acum pe planeta voastră, este palpitant să fii martor al prefacerilor care au loc cu mare repeziciune şi într-un fel pe care poate doar sufletele bătrâne l-au mai întâlnit în lunga lor existenţă.
21. Acum, vom aborda şi alte subiecte asupra cărora am fost întrebat, cu deosebire de cei nou intraţi în cercul recepţionării mesajelor noastre.
22. La o astfel de întrebare răspund că tulburările grave care apar în diverse locuri de pe planetă, au menirea de a accelera ascensiunea planetei şi fiinţei umane individuale şi colective ca urmare a acumulării unor cantităţi din ce în ce mai mari de lumină din planurile înalte, provocată de creşterea exponenţială a sufletelor care se trezesc şi de plecarea din acest plan a acelor suflete mai puţin evoluate, care nu mai pot face faţă frecvenţelor crescute ale energiilor care se ancorează acum pe planetă. Plecarea lor diminuiază negativitatea ce mai trebuie înlăturată de pe Pământ.
23. Nu doar economiile naţionale, dar şi economia globală se îndreaptă spre colaps. Scoaterea din impas va reveni unor persoane fizice onorabile, incoruptibile şi cu un înalt nivel de conştiinţă.
24. La nivelul gândirii actuale, guvernele nu-şi propun confiscarea averilor tezaurizate, averi care însumează multe trilioane de dolari, deşi modul lor de obţinere rareori a fost unul legal. În vârful acestor acumulări se află Illuminati.
25. Consilierea financiară nu face parte din delegările noastre de competenţe. Particularizat, putem totuşi aprecia că este bine ca, în măsura posibilităţilor, să dispuneţi de unele sume de bani şi bunuri de largă utilitate, în cazul apariţiei unor întreruperi mai îndelungate a energiei electrice în aşa fel încât disconfortul pe care vi l-ar produce această lipsă să poată fi atenuat în diverse moduri.
26. În lunile următoare, toate legile nedrepte vor fi modificate sau abrogate, cu deosebire legile impuse cândva de forţele întunecate. Tot astfel, legile pe care reprezentanţii Illuminati doresc să le legifereze, nu vor fi aprobate de cei abilitaţi.
27. Misterioasa Planetă X (Nibiru) sau orice alt corp ceresc nu se îndreaptă spre Pământ şi nici nu este prevăzut a avea loc vreo coliziune cu acesta. Centura fotonică se află la foarte mare depărtare de Pământ şi nu se întrevede ca într-un viitor previzibil să aibă efecte asupra planetei voastre. 
28.Exploziile şi masacrul din Norvegia nu au fost un "steag fals"(!?). Făptuitorul este un exemplu de ceea ce se poate afirma despre un suflet "rău" în societatea umană. 
29. Lunga perioadă în care Illuminati au boicotat şi interzis continuarea perfecţionării tehnologiilor de obţinere a energiei gratuite va lua sfârşit în următoatele căteva luni de zile prin reluarea programului HAARP (Nota C.M.:High Frequency Active Auroral Research Program).
30. Echipamentele de comunicaţii fără fir care au influenţă negativă asupra creierului, în dimensiunea a 3-a, nu au nici un fel de impact asupra fiinţelor care şi-au crescut frecvenţa de vibraţie, corespunzotor pentru nivele superioare, 4D şi 5D. Aceste echipamente sunt deci inofensive faţă de cei evoluaţi spiritual.
31. Eliminarea poluanţilor din sol, apă şi atmosfera va include şi uraniul sărăcit precum şi  deşeurile radioactive nucleare. În viitorul destul de apropiat, instalaţiile nucleare de orice fel vor fi dezafectate, renunţându-se la tehnologia de oţinere a energiei prin fisiune nucleară (Nota C.M.: Şi când te gândeşti că în timp ce unele guverne iau masuri de renunţare la centralele nucleare,cazul Germaniei, guvernanţii noştri menţin programul de construire a încă două unităţi energetice la Cernavoda, în loc să se orienteze spre construirea centralelor eoliene, hidro, biogazului etc, unde România dispune de posibilităţi importante)
32. Toate beligeranţele se vor încheia progresiv iar trupele dislocate în diverse teatre de operaţiuni sau supraveghere vor fi retrase şi lăsate la vatră. Aceasta înseamnă că toate bazele militare de pe teritorii străine vor fi desfiinţate.
33. Şomajul şi sărăcia vor înceta să mai existe deoarece banii şi resursele naturale ale planetei vor fi distribuite în mod echitabil. Acest punct din program este prioritar în activitatea fiinţelor de lumină care ajută la instaurarea Epocii de Aur pe Pământ.
34. Animale care servesc ca sursă de hrană pentru om şi pentru animalele de pradă, au în programul lor de viaţă acceptarea la nivel de suflet pentru a fi hrană pentru alţii. Însă omul, ca fiinţă cu conştiinţa cea mai înaintată are obligaţia de a fi recunoscător acestor animale care se sacrifică pentru el. Sacrificare acestor animale trebuie făcută cu iubire şi fără brutalitate. Toate anumalele servind acestui scop (alimentar) sunt, la nivel de suflet , recunoscătoare pentru acest rol (de cedare a corpului fizic) care serveşte şi evoluţiei sufletelor lor.
35. Nici creşterea frecvenţei de vibraţie, nici viaţa în Epoca de Aur nu impun necesitatea unui regim alimentar exclusiv vegetarian, însă fiinţele vor constata singure că a consuma altă fiinţă din lanţul trofic nu aduce niciun fel de avantaj consumatorului de carne. Pe măsură ce vă veţi creşte vibraţia, veţi constata că un regim alimentar vegetarian vă favorizează curăţenia trupului, menţinerea unei sănătăţi perfecte şi acumularea energiilor luminii. Oamenii se vor orienta spre consumul de vegetale şi fructe care au încorpotate elementele luminii şi frumuseţea naturii.
 36. Dacă am cunoaşte când solii civilizaţiilor universului vor descinde pe Pământ, ne-ar face o mare plăcere să vă facem cunoscută acea dată. Nu se poate stabili din timp momentul debarcării din cauza multelor variabile care intră în componenţa acestei ecuaţii. Totul trebuie făcut la un anumit nivel de vibraţie şi cu respectarea liberului arbitru al tuturor factorilor implicaţi în producerea acestui atât de aşteptat, dar şi controversat, eveniment.
37. Între dimensiunea a 3-a şi a 4-a nu există o delimitare fizică, o barieră,  ci doar o stare de vibraţie deosebită, o energie luminoasă de o anumită calitate. Dar fluxurile energetice nu se blochiază într-un anumit sector de unde ar porni alte fuxuri. Întreaga energie a cosmosului cunoaşte o stare de curgere continuă care poate manifesta stări de flux şi reflux, adică stări de extindere sau contracţie. Numerotarea dimensiunilor (deci şi a densităţilor) s-a făcut doar pentru o mai clară şi practică înţelegere. Mai trebuie subliniat că pe parcursul existenţei sale infinite, un suflet  poate înainta în domenii de frecvenţă superioare dar poate şi regresa în dimensiuni cu vibraţie mai joasă, funcţie de faptele, experienţele şi gândurile sale, adică de comportamentul său în zona în care a ajuns să trăiască.
38. Existenţa în densitatea a treia este deosebit de dificilă, deoarece cuprinde mulţi factori contradictorii, multă opoziţie, mari diferenţe între nivelul de frecvenţă cel mai de jos şi nivelul cel mai apropiat de 4D. Uneori, discrepanţele sunt ca acelea dintre zi şi noapte. Procesul evolutiv de la a 3-a la a 4-a dimensiune poate fi asemănat cu ascensiunea pe o pantă nesigură şi plină de pietre în poziţii instabile, gata să se prăvălească peste cel care încearcă să escaladeze muntele.
39. Folosind în continuare analogia, vom spune că, în urmă cu 70 de ani, atunci când s-a plecat masiv pe calea ascensiunii, marea majoritate a locuitorilor Pamantului au pornit de la baza muntelui, puţini fiind plasaţi deja pe pantă.
De atunci, mulţimea de fiinţe umane s-a dispersat: unii au început să urce şi se află la diverse nivele pe pantă (cei mai mulţi sunt pe la jumătatea drumului), unii au depăşit această cotă şi se află destul de aproape de vârf iar alţii au „înfipt deja drapelul la cota cea mai înaltă”.  Desigur, pentru învingători, FELICITĂRI ! dar pe ceilalţi îi încurajem spunându-le că NU ESTE ATÂT DE IMPORTANT SĂ CÂŞTIGI CURSA, MAI IMPORTANT ESTE SĂ O TERMINI. Toţi cei care vor atinge vârful vor fi declaraţi învingători. Din păcate, unii nu au crezut în posibilităţile lor, sau descurajat ori le-a fost lene sau s-au lăsat ademeniţi de forţele răului preferând fie să rămână la poalele muntelui fie să se îndepărteze cât mai mult de el.
 40. Cei care vor ajunge în Epoca de Aur vor constata că, în timp, îşi vor recăpăta abilitatea de a comunica telepatic atât cu umanii cât şi cu alte fiinţe (Nota C.M.:din lumea animală şi chiar vegetală!). La un asemenea stadiu nu veţi mai avea nevoie de translatori dintr-o limbă în alta.
41. Karma nu este neapărat diferită pentru fiecare viaţă. În evoluţia care presupune încă existenţa karmei, cel mai adesea sufletele vor prefera reîncarnarea, pentru a lichida acumulările karmice, aceasta fiind modalitatea cea mai rapidă.
42. Toate sufletele au liber arbitru, indiferent de nivelul de evoluţie la care au ajuns sau de locul în care se află plasaţi în univers, fie că sunt în corp fizic sau în spirit..

43. Epoca de Aur a fost numită astfel pentru că viaţa în această lume este complet diferită de cele pe care le-aţi trăit până acum. În Epoca de Aur, racilele societăţilor umane (ură, lupta pentru existenţă, răzbunarea, teama, sărăcia, boala, poluarea, întunericul) nu vor mai exista. În schimb, lumea va fi fericită, iubitoare, sănătoasă si îndestulată cu tot ceea ce fiecare îşi doreşte (Nota C.M.: Aceasta deoarece fiinţa umană va avea acces la infinita sursă de energie care, se va metamorfoza la dorinţă în tot ceea ce vom dori. Nu trebuie să considerăm această promisiune ca pe o utopie deoarece totul este făcut din energie iar energia este nelimitată; important este accesul la această energie şi cunoaşterea alchimiei de a o transforma).   

44. În plus, lumea spiritelor şi civilizaţiile care au ajuns la înalte performanţe în toate domeniile sunt nerăbdătoare să vă pună la dispozişie tot ceea ce aveţi nevoie pentru a progresa rapid, devenind abţi să faceţi parte din Marea Familie Cosmică care a atins înalte nivele de dezvoltare înaintea voastră. De fapt, deşi nu-i vedeţi, mare parte dinte ei trăiesc de mult printre voi.
Suzanne Ward
Gâniţi-vă numai la îngerii voştri păzitori, la ghizii voştri spirituali, la Înaltele Spirite care coboară periodic printre voi pentru a vă ajuta, la puzderia de nave spaţiale cu care fraţii şi surorile voastre survolează cerul planetei, sau la sufletele celor care şi-au părăsit corpul şi care revin în spirit lângă cei dragi pentru a le fi un sprijin eficient, deşi nevăzut.

45. Dragii noştri, continuaţi-vă călătoria fascinantă în deplină bucurie şi încredere că tot ceea ce vi se întâmplă, bine sau aparent rău, este menit să vă apropie tot mai mult de momentul în care lumea voastră, împreună cu planeta, va face saltul în dimensiuni superioare, moment care va însemna naşterea Epocii de Aur pe Noul Pământ.
Matei.

(C.M.)        

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu