Totalul afișărilor de pagină

sâmbătă, 27 august 2011

MESAJ PLANETAR DE LA HATHORI (1)

(12 august 2011; channeler: Tom Kenyon)
(prima parte)

Nodurile Haotice
Planeta voastră a intrat într-o fază crucială a tranziţiei, caracterizată prin apariţia a numeroase Noduri Haotice
În comunicările noastre anterioare, am discutat despre schimbările care au loc pe Pământ, în contextul unui singur Nod Haotic. Noutatea este că pe planetă s-au format şi continuă să se formeze mult mai multe Noduri Haotice, ceea ce va complica mult programul şi natura evenimentelor.
Aceste noduri au cauze şi consistenţe complexe, iar efectele vor fi dintre cele mai drastice. Va creşte frecvenţa şi tăria unor anomalii meteorologice radicale, vă veţi confrunta frecvent cu creşteri ale activităţilor vulcanice, vor avea loc mai multe cutremure ca pâna acum, unele dintre ele având un grad seismic mai ridicat.
Multe ecosisteme vor fi drastic afectate, unele chiar total.
Producţiile agricole vor fi afectate substanţial astfel că, în unele zone, vor apărea probleme în alimentaţia oamenilor şi animalelor.
Pieţele financiare vor fi mult mai volatile decât înainte iar în sfera politică vor apărea mari schimbări şi fricţiuni.
În afara acestor Noduri Haotice planetare, Soarele vostru va avea manifestări (în ce priveste radiaţia, vânturile magnetice solare, erupţiile, petele solare etc) care vor accentua caracteristica de imprevizibil. Astrul solar va avea cicluri interne deosebite dar va primi şi puternice influenţe dinspre Centrul Galactic.
Evident, vor fi multe provocări în planul material, fizic, dar prezentul nostru mesaj nu se referă în detaliu la acestea.
Vrem să ne concentrăm de această dată asupra influenţelor în plan emoţional şi spiritual, care vor fi de departe cele mai importante.
Atunci când într-un sistem apar mai multe Noduri de Haos, creşte mult starea de stres provocată de schimbările rapide şi imprevizibile de frecvenţă, lipsa de rezonanţă între diferitele aspecte, defazări şi neconcordanţe, contradicţii.
În mod evident, toate aceste fenomene vibratorii aduse de Nodurile Haotice, vor afecta elementele, fiinţele, corpurile cu sau fără viaţă, materia şi nemateria (psihicul, sufletul şi spiritul) în diferite grade.  

Din experienţa noastră, alte dimensiuni de conştiinţă şi de existenţă se confruntă, de asemenea, cu propria versiune de Noduri de Haotice, deoarece provocările energetice cu care vă confruntaţi nu se limitează doar la nivelul Pământului. Ele se extind la toate dimensiunile de conştiinţă şi toate fiinţele, inclusiv non-corporale (fiinţe energetice fără trup), care sunt legate de Pământ şi de această galaxie.                                                     
Aşa cum am spus, fiinţele trăind într-un tărâm în care au loc multiple Noduri Haotice, vor fi inevitabil afectate de acestea în diferite modalităţi precum stari de stres, provocări ale schimbarilor meteorologice, seismicitate mărită, dezorganizare la nivel societal, volatilitaţi în domeniul economic, financiar etc. Dar vor creşte şi manifestările de intoleranţă, frământări sociale, revolte vizând nemulţumirea faţă de conducerile politice, unele neînţelegeri în diverse forme de colectivitate, începând chiar cu cadrul familial, până la nivel de state sau grupuri de state.  
Acest tip de anxietate va tinde să se concentreze în jurul problemelor de supravieţuire fizică şi recunoaştere juridică. Multe fiinţe umane cu o constituţie mentală mai deficitară vor putea fi cuprinse de un fel de nebunie, iraţionalitate, încălcarea normelor de convieţuire, nerespectarea unor legi şi acte legale.

Acest pericol ascuns şi insidios poate apărea în gândirea deformată a unora care se vor considera nedreptăţiţi, la nivelul logicii lor personale. Asemenea manifestări de radicalizare vor apărea şi între unele religii sau între biserici sau personal cleric din cadrul  aceleiaşi biserici.
În prezent, ca trăsătură pasageră, lumea fizică este considerată ca fiind contaminată, la nivel de mentalitate şi principii, cu energii care destructurează gândirea umană, şi aceste comportamente au o caracteristică bizară, opusă principiului co-creării şi unicităţii creaţiei.
Noi nu împărtăşim însă această convingere. Experienţa noastră ne-a dovedit că conştiinţa este un continuum ce cuprinde un larg palier de vibraţii luminoase care încep de la vibraţia particulelor subatomice la cea a celor mai extraordinare edificii existente în cadrul creaţiei.
Apariţia mai multor Noduri Haotce, într-un sector al Creaţiei, care acum vă cuprinde şi pe voi, va avea tendinţa ca anumite fiinţe umane să aibă comportări delirante, incoerente şi neconforme cu standardele de viaţă acceptate.
Cei care au credinţa că există o ruptură fatalistă şi totală între materie şi spirit vor fi cei mai predispuşi să fie afectaţi de aceste aberaţii în conştiinţă, mai ales în perioada în care multiple Noduri Haotice se vor crea.
Acest tip de disociere colectivă va fi în continuare dominat de formele-gand religioase şi spirituale care propagă ideea "Sârşitul Timpului" şi "Ziua Judecăţii".
Stările de spirit delirante vor putea cuprinde colectivităţi cu principii mentale deviante şi se vor manifesta ca un adevărat virus care va afecta corpul emoţional al fiinţelor.

Linii pe nisip
Din punctul nostru de vedere, în „nisipurile” conştiinţei umane începe să se observe apariţia unei dâre de demarcaţie între umanii care susţin schisma dintre materie şi spirit şi cei care o neagă. Adepţii prăpastiei dintre materie şi spirit provin, în marea lor majoritate, din izvorul nesecat al principalelor religii de pe Pământ. De ce parte a acestei linii de demarcaţie alegeţi să vă plasaţi?  Toţi iniţiaţii, şi, în măsura conştientizării, toţi cei care încep să se trezească, trebuie să se decidă asupra a ceea ce consideră adevăr sau neadevăr. 

Calea Inimii
Din perspectiva noastră, calea sigură şi indicată pentru lumea voastră, aflată între frecvenţele joase ale celei de a treia dimensiuni şi dimensiunile superioare, este calea inimii. Acest tranzit al conştiinţei este în esenţă, o
calatorie interioara de la chakrele inferioare la cele superioare.

Prin tot ceea ce faceţi şi gândiţi, trebuie să vă înscrieţi în spirala care vă transportă conştiinţa la nivelele superioare. Intrarea în această spirală ascendentă a conştiinţei se produce atunci cand chakra inimii se deschide şi devine permisivă.

Paradoxul şi dificultatea este că o perioadă veţi contina să trăiţi într-un univers dualist, unde, practic, oricărei acţiuni i se opune o contra-acţiune (o contra-forţă). Acest paradox, această dificultate joacă rolul bobului de nisip în jurul căruia stridia clădeşte perla. Dacă veţi şti cum să gestionaţi această perioadă dificilă, întregul haos şi întregul cortegiu pe care-l aduce cu el, vă vor ajuta să creaţi acea perlă minunată în care veţi fi închis bobul de nisip. 
Această sarcină este a fiecăruia dintre voi şi niciun maestru, nicio religie, niciun înăţător nu o vor putea face în locul vostru.

Această afirmaţie şi atenţionare poate suna simplist, dar, din experienţa noastră, cel mai mare catalizator în procesul de evoluţie, şi cel important câmp vibratoriu, în perioada de tranziţie, este chakra inimii. Ceea ce veţi trece prin acest câmp de forţă va ieşi „aur curat”.

Pe măsură ce va creşte numărul Nodurilor Haotice, va creşte şi numărul provocărilor  vizând stabilitatea mentală şi emoţională a fiinţei fiecăruia dintre voi. Ştim precis că numărul persoanelor care vor avea stări de instabilitate mentală, de iraţionalitate, de fluctuaţii în conştiinţă şi conştienţă, va creşte.
Şi, din cauza existenţei lanţului trofic al planetei, toate formele de viaţă de pe Pământ vor fi afectate, într-un fel sau altul, nu numai de impactul energiilor haotice directe ci şi a celor reverberate din amontele sau avalul acestui lant .
Aceasta justifică necesitatea ca fiecare dinte voi să adopte o stare emoţională, o gândire şi acţiune pe scheletul căreea să se poată construi nu distruge. 
Aşa dar, vi se cere: gândire pozitivă, compasiune, intr-ajutorare, toleranţă, acceptare şi IUBIRE. 
Dovediţi coerenţă şi discernământ în tot ceea ce faceţi! Încercaţi să diminuaţi stările de haos, sau macar, nu vă implicaţi pentru a „pune paie pe foc”. 
Practic, cum realizaţi aceasta, este alegerea fiecăruia dintre voi. 
Există multe modalităţi de a realiza acest lucru.
Noi vă vom oferi doar două, care ţin cont de faptul că, în mare, există acum pe Pământ două mari categorii umane: una este a celor treziţi, constienţi de realitatea acestei perioade şi buni înţelegători a ceea ce se intenţionează şi, a doua, a celor care încă nu s-au trezit sau care refuză adevărul.

Suntem conştienţi de faptul că multe persoane citesc acest tip de mesaje, inclusiv cele de la noi.
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu