Totalul afișărilor de pagină

sâmbătă, 11 iunie 2011

SECRETELE ORAŞELOR SUBTERANE (7)

De Sharula Dux
(ultima parte)

Sharula Dux
Voi face unele menţionări din punct de vedere personal. Am vârsta de peste 268 de ani (Nota C.M: la data când apar aceste comunicări, vârsta Sharulei este de 270 de ani). Mă puteţi considera foartă tânără, biologic arăt cam cum arătaţi voi pe la 30 de ani. Deosebirea ar fi că în sfertul de veac pe care l-am trăit, am adunat multă experienţă de viaţă, pe care încerc s-o valorific acum în folosul vostru, al celor de la suprafaţă. Dealtfel, de aceea am şi ales să vin aici în această perioadă când orice ajutor este binevenit.
Părinţii mei, evident, sunt mult mai bătrâni. Dar există în Telos oameni care au atins vârsata de 30.000 de ani. Ei, ca şi alţii câţiva, au fost prezenţi în corp fizic atunci când s-au scufundat Lemuria şi Atlantida.

Câteva cuvinte despre comerţ.
Comerţul şi toată activitatea economică se derulează pe o bază non-monetară, în Telos. Oamenii au preocupări şi desfăşoară activităţi plecând de la ceea ce ştiu şi doresc să facă, pentru a fi utili lor şi societăţii. Se pot retrage oricând din activitatea pe care au declarat că o vor desfăşura, dacă vor constata că eficienţa lor ar fi mai mare dacă ar lucra altceva.

Ca atitudine şi politică generală, pot spune că în Telos, întreaga activitate de ordin social, politic, economic emană din voinţa tuturor, nu a guvernului care, la voi, între noi fie zis, deţine totul dar nu răspunde de nimic.
La noi, reprezentanţii guvernului în teritoriu, au, de ex., ca sarcină, asigurarea fluxului de aprovizionare între producător şi consumator. Ei se îngrijesc de existenţa punctelor de distribuţie şi aprovizionare cu tot felul de produse alimentare sau manufacturate. Cel care are nevoie de un produs, merge la un centru de desfacere cu acel specific şi ia ceea ce-i este necesar.

- Am fost întrebată cum este difuzată lumina în Telos.
La început, când lemurienii s-au mutat în Telos, s-a lăsat ca lumina de la soarele artificial de cristal să lumineze tot timpul localitatea. Am costatat repede că aceasta avea influenţe negative asupra stării de sănătate şi activităţii oamenilor. Soluţia a fost să se monteze unele filtre în faţa sursei luminoase astfel încăt să existe alternanţa zi-noapte ca şi la suprafaţă. Este adevărat că, la noi, noapte însemnă o lumină difuză, mai puternică un pic decît cea asigurată de luna plină şi cerul senin de la suprafaţă. Prin tehnologia filtrelor, avem atît zori de zi cât şi amurg.

- Schimbul de bunuri sau de sevicii în sistem barter constituie baza activităţii comerciale la noi. Amintesc că nu avem masă monetară, nu există bani. Să spunem că cineva este priceput în sculptură şi execută o asemenea operă de artă. O poate ceda, să zicem, cuiva care îi poate face un număr de şedinţe de masaj, dacă el este înteresat într-un astfel de schimb. În general, pentru orice activitate prestată sau un bun confecţionat vei găsi mereu un schimb convenabil.

Este adevărat că există şi anumite munci de igenizare, de asigurarea curăţeniei etc. care ar putea fi asimilate muncii de jos, neagreată mai de nimeni. Aceste categorii de activităţi sunt executate de absolut toată lumea, indiferent de poziţia socială, pregătirea intelectuală, sex etc. După o planificare anunţată, fiecăruia-i vine rândul să presteze aceste munci voluntare, pe care le tratează cu bunăvoie şi destul de distractiv. Cum toată lumea participă, timpul între două asemenea activităţi nu are o frecvenţă prea mare.Această categorie de activitate este considerată a fi în folosul întregii comunităţi şi nu poate fi considerată degradantă. Atitudinea faţă de muncă este, probabil, unul dintre cele mai interesante relaţii interumane în societatea noastră.

- Cu privire la căsătorie.
În Telos există două forme de căsătorie : căsătoria cu obligaţiuni şi căsătoria sacră. Căsătoria cu obligaţiuni este atunci când două fiinţe (bărbat şi femeie) constată în timp că în activitatea pe care o defăşoară, în felul cum gândesc şi acţionează, în preocupările pe care le au în societate şi înafara ei, în gusturile pe care le au, regăsesc foarte multe similitudini sau se completează foarte bine, în aşa fel încât îşi pot asigura o bunăstare materială şi spirituală dorită de fiecare dintre ei. În asemenea situaţii, cri doi pot hotărâ să-şi unească, pentru o perioadă limitată, destinele, putând, în acest fel, să se ajute reciproc mult mai bine şi mai aplicat. Cei doi se prezintă în faţa unui preot (preoteasă), însoţiţi de un grup de prieteni, angajându-se în faţa acestei autorităţi religioase într-o căsătorie care, în general, are o durată limitată, totul depinzând de modul cum această căsnicie va funcţiona în timp. De comun acord ei pot decide ca, după o anume perioadă să desfacă această căsătorie sau, dimpotrivă, s-o transforme într-o căsătorie sacră. O persoană poate trece, în timpul vieţii, prin mai multe căsătorii cu obligaţii. Desfacerea unei căsătorii cu obligaţie nu stigmatizează pe niciunul dintre cei doi. Singura regulă pe care cuplul trebuie s-o respecte, este că dintr-o căsătorie cu obligaţii, nu pot rezulta copii. În cazul în care cei doi constată în timp că ar trebui să treacă la alt statut al căsniciei, datorită sentimentelor reciproce care s-au sudat în timp, a potrivirii de caracter şi a foarte bunei înţelegeri, ei pot transforma această căsătorie în una sacră.

Căsătoria sacră este considerată un eveniment foarte important în viaţa telosienilor şi este sărbătorit cu mult fast. Această căsătorie este încheiată pe viaţă şi din ea pot rezulta copii.
Eu sunt Sharula Dux, fiica lui Ra şi Rana Mu şi am rangul de prinţesă. Vă mulţumesc că mi-aţi permis să fac o descriere sumară a stării de lucruri din oraşul meu subteran, Telos.

                                                                S F Ă R Ş I T
SURSA : http://www.diannerobbins.com
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu