Totalul afișărilor de pagină

miercuri, 11 mai 2011

SECRETELE ORAŞELOR SUBTERANE (4)


De Sharula Dux                      
(continuare)

Sharula Dux
Mulţi oameni  m-au întrebat: "Cum pot trăi fiinţele umane sub pământ? Ce fel de sursă luminoasă poate exista acolo unde Soarele nu pătrunde?" Da, avem lumină. Ea se obţine prin intermediul unor pietre cu un conţinut ridicat de cristale. Aceste cristale se încarcă cu ajutorul unor câmpuri electromagnetice cu energie pe care apoi o furnizează ca lumină. 
Cosmosul, indiferent în ce punct, este plin de o energie care nu poate fi văzută dar care există ca o sursă infinită. Noi deţinem tehnologia de captare a cestor energii, încărcarea cristalelor din rocile de care vă vorbeam şi livrarea acestei energii sub formă de energie luminoasă. Întregul areal ocupat de oraş este permanent luminat cu o lumină plăcută şi suficientă. Prin tehnici demult puse la punct, noi alternăm lumina zilei cu lumina difuză a nopţii în ciclu de 24 de ore. Spectrul luminii utilizată de noi este unul complet care favorizează sănătatea şi dezvoltarea regnului vegetal şi animal. Pietrele acestea cu un conţinut mare de cristal sunt nişte sui-generis sori în miniatură, dar care ne alimentează cu suficientă lumină. Durata de utilizare a unei asemenea pietre-soare este de cca o jumătate de milion de ani, după care este înlocuită cu alta pregătită din timp. Soarele interior pe care-l folosim în prezent va mai funcţiona câteva sute de mii de ani, de acum încolo.

Având sursa de lumină asigurată, noi ne-am creat de la început şi un ecosistem care să rezolve şi a doua condiţie vitală pentru ca omul să poată trăi. Mă refer la aerul necesar respiraţiei pentru lumea vegetală şi animală. Noi obţinem oxigenul, ca şi voi, dealtfel, de la plante. Este elementară cunoaşterea că animalele consumă oxigen şi elimină dioxid de carbon iar plantele elimină oxigenul (în timpul zilei) şi consumă dioxidul de carbon.   
Acest ecosistem nu l-am inventat noi, el există în circuitul natural al planetei. Grija noastă a fost să avem suficiente parcuri pline de verdeaţă şi de pomi şi să nu avem poluare de niciun fel. Este adevărat că de la început am pregătit nişte guri de aerisire care ar putea fi utilizate în cazuri fortuite. Până acum nu le-am folosit, mai ales că în ultimii zeci de ani aerul de la suprafaţă a devenit din ce în ce mai poluat şi impropriu unei vieţi sănătoase.
Din acest ecosistem nu lipseşte apa curgătoare care produce ioni negativi şi reîmprospătează atmosfera.

Guvernul Telosului este format de un Consiliu de Doisprezece Fiinţe Înţelepte, dintre care câţiva sunt Maeştri Înălţaţi. Sunt fiinţe de mare înţelepciune care pot analiza orice situaţie cu totală detaşare şi adâncă înţelegere. Sunt şase bărbaţi şi şase femei, realizându-se astfel un echilibru perfect între partea feminină şi cea masculină. Această structură de 12 se menţine şi în alcătuirea Consiliilor Zonale şi celor Locale.

Competenţa şi sarcina de rezolvare a problemelor care apar în comunităţile locale, revin Consiliilor Locale. Dacă însă rămân probleme nerezolvate, din cauza unor păreri diferite sau din cauza depăşirii ariei de competenţe, se apelază la Consiliile Zonale. Dacă, totuşi, şi acolo apar probleme nerezolvate, se ajunge la Consiluil General (Consiliul celor 12  Înţelepţi) al Telosului. 
În general problemele dintre indivizi se rezolvă amiabil, sau dacă este cazul, se apelează la o persoană care face arbitrajul. Arbitrii sunt, de obicei, preoţi sau preotese cu foarte multă cunoaştere a psihicului uman. Pentru a nu se ajunge la concluzii eronate, aceşti arbitri au abilitatea de a putea apela la Înregistrările Akashice care sunt de o esenţială importanţă în înţelegerea comportamentului şi acţiunilor fiecărui om care este consiliat. În marea majoritate a cazurilor, litigiile se sting după ce arbitrul înţelege şi explică motivaţiile aflate din aceste înregistrări.
 
De fapt, titulatura completă a guvernului este CONSILIUL CELOR DOISPREZECE PLUS UNU. Acest UNU este format, în realitate, din două fiinţe, având titlul de Rege şi Regină. 
Cuplul regal este format din Ra şi Rana Mu. Ei sunt înalţi preoţi ai ordinului Melchizedeck. Demnitatea de rege şi regină (Ra şi Rana Mu) este ereditară, iar cei doi sunt, deobicei, flăcări gemene. În cazul Telosului, filiaţia aceasta este neîntreruptă de 30.000 de ani. Descendenţa la cele două funcţii nu revine automat primului născut ci rămâne la latitudinea vechiului cuplu care-i numeşte pe cei mai potriviţi copii, sau pot face o alegere dintre nepoţi. După ce alegerea este făcută, cei doi aleşi vor urma cursuri de formare temeinică în Templu, pentru a deveni un preot /preoteasă comlet în ordinul Melchizedeck (Nota C.M.: Afirmaţia că viitorul cuplu regal se alege dintre copiii sau nepoţii vechiului cuplu, sugerează ca se acceptă căsătoria între frate şi soră!?)

Hotărârile Consiliului celor Doisprezece pot fi sau nu validate de cuplul regal, Ra şi Rana Mu. Ultimul cuvânt într-o chestiune controversată îl are Marele Preot a cărui reşedinţă este în Templu.
Marele Preot al Telosului (Adama) este un aspect al Marelui Preot al Universului nostru, Melchizedeck. Cum deciziile Marelui Preot coincid totdeuna cu voinţa Logosului Universal (Melchizedek), implicit cu cea a lui Dumnezeu, gradul de acceptare sau respingere a hotărârilor luate de Consiliu este un bun indicator asupra corectitudinii politicii promovată de guvern.

În formarea spirituală a membrilor societăţii telosiene, Templul joacă un rol esenţial, el ajutând şi la orientarea în viaţă a tuturor membrilor societăţii pe care-i îndrumă spre alegerea celor mai favorabile activităţi, în funcţie de aptitudinile, caracterul şi nivelul de dezvoltare pe care l-au atins.

În ceea ce priveşte femeile însărcinate, trebuie spus că în momentul când viitoarea mamă realizează că este însărcinată, merge imediat la Templu unde, într-un spaţiu primitor, i se oferă filme privind dezvoltarea sarcinii, face audiţii muzicale relaxante şi i se vorbeşte despre atitudinea de calm şi bucurie pe care o va avea la gândul că va aduce pe lume o fiinţă îndrăgită. Despre sarcină, viitoarea mamă va gândi numai pozitiv şi se va adresa cu dragoste şi încurajare fătului, pe tot parcursul sarcinii.

In Telos se cunoaşte că atitudinea părinţilor, încă din faza intrauterină, are un rol determinant în formarea viitoarei fiinţe umane. Nu există, precum se întâmplă în civilizaţia de la suprafaţă, ca părinţii să gândească despre următorul venit, că este o sarcină nedorită, că familiei îi va fi greu să mai aibă "o gură în plus de hrănit”, că nu prea era momentul să mai aibă un copil deoarece încă nu se realizaseră complet material etc.
Telosiană
Acest mod de gândire al părinţilor se va transfera copilului care, pe parcursul vieţii, va considera că este un inadaptabil, că societatea îl respinge, că nu este suficient de bun, de frumos, de inteligent, că viaţa nu-i poate aduce decât greutăţi şi necazuri etc.etc.
În Telos, în faza prenatală, părinţii discută şi gândesc numai bine despre viitorul membru al familiei, căruia-i transmit părin gând şi prin vorbe că este aşteptat cu nerăbdare şi cu dragoste să se nască. Destul de des, ei vor vizualiza filme pe tema creşterii şi îngrijirii copiilor, a modului cum trebuie abordaţi etc.
Sarcina durează numai trei luni, nu nouă ca la suprafaţă. După acest timp, copilul este complet dezvoltat şi poate să se nască.
Trebuie spus că, în general, în lumile acestui univers sarcina este purtată tot trei luni. Dealtfel, este de menţionat că după trei luni, şi fătul din pântecul mamelor de la suprafaţă este complet format, în restul de 6 luni având loc numai dezvoltarea nu formarea (Nota C.M.: O posibilă explicaţie a duratei mai mari a sarcinii la femeile de la suprafaţa Pământului ar putea fi dată de înrăutăţirea de-a lungul timpului a condiţiilor de viaţă şi de dezvoltare în ceea ce priveşte clima, hrana, radiaţia solară, poluarea, securitatea etc. În pântecul mamei, copilul se dezvoltă, oricum mai bine, este mai apărat ; substanţele pe care le primeşte sunt mai întâi prelucrate şi filtrate de mamă care introduce în acest lichid-hrană şi diverse alte secreţii care apără fătul de îmbolnăvire etc. Luaţi-o doar ca ipoteză.)

SURSA : http://www.diannerobbins.com
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu