Totalul afișărilor de pagină

duminică, 29 mai 2011

ISTORIA ADN - ului rasei umane (2)


De la Kryon 

 (29 August 2009, prin Lee)

(continuare)

Carenţele corpului uman.
Kryon
Am mai vorbit despre acest aspect şi cu o lună în urmă. Corpul uman se află plasat în vârful scării evoluţiei ADN-ului pe planeta Pământ, dar are la bază un sistem mult mai slab decât v-aţi putea imagina. Acest sistem se află acum în plin proces de modificare.
Structura celulară la care s-a ajuns este diferită de ceea ce s-a gândit iniţial. Mai degrabă partea cuantică a ADN-ului vostru s-a dezvoltat pentru a răspunde cerinţelor conştiinţei umane, care vă conduce în realitatea voastră (eu-l uman).
Consecinţa a fost că sistemul vostru imunitar nu funcţionează atât de bine cât ar fi necesar. El nu face faţă decât parţial asaltului multor boli provocate de anumiţi microbi şi viruşi. Aţi observat desigur că sistemul vostru imunitar nu este capabil să facă faţă nici măcar unor forme gripale.
Adevărul este că din procentul de 90%, cât revine subconştientului din ADN, utilizat este doar 30%.
Cum se face că, în timp ce o boală gravă precum cancerul poate ajunge în stare de metastază fără ca propriul vostru corp să vă avertizeze? Aţi aflat de starea reală a corpului vostru, de multe ori, întâmplător, mergând să vă faceţi cine ştie ce analize banale, cerute la un dosar. Ce fel de sistem de autoapărare este asta? Auto-diagnosticarea, cu care a fost dotat corpul uman, pur şi simplu nu funcţionează bine.
Cancerul este consecinţa unor incompatibilităţi dintre ceea ce acceptă corpul şi ceea ce primeşte ca hrană. Apar dezechilibre funcţionale fără a fi corectate de sistemul de apărare al fiinţei, ceea ce face ca medicul să prescrie medicamente alopate, care sunt nişte substanţe chimice mai mult sau mai puţin otrăvitoare, pentru a corecta chimia corpului şi a restabili cât de cât echilibrul, adică gradul de acceptabilitate între corp şi hrana ‘’modernă’’.
Pentru a face cât de cât faţă, corpul bolnav crează fronturi de luptă pentru apărare, fronturi care se vor dezvolta în tumori.
Cancerul nu este, cunoaşteţi asta, desigur, provocat de un virus şi nu este contagios. Cancerul este consecinţa unor dezechilibre nerezolvate între individ şi anumite aspecte ale societăţii în care trăieşte (stres, hrană inadecvată, neodihnă, ameninţare şi frică etc). Conturbarea programelor în sarcina de rezolvare a subconştientului face ca să apară greşeli şi anomalii în structura celulelor noi care trebuie, în mod normal, să le înlocuiască pe cele vechi, epuizate.

Un alt atribut al părţii cuantice (spirituale) a ADN-ului este programarea duratei de viaţă a fiinţei respective. Viaţa voastră ar trebui să aibă o durată mult mai mare decât cea de astăzi. Organismul nu are, practic, vârstă deoarece el se află într-un proces continuu de schimbare a celulelor, a tuturor componentelor sale. Şi dacă pun altele noi în corp, de ce ar trebui să mai apară bătrâneţea şi moartea fizică? (Nota C.M.: pentru că materialul înlocuitor este din ce în ce de mai proastă calitate). Corpul vrea să trăiască; atunci, cine nu-i respectă dorinţa ? (Nota C.M.: dorinţa de supravieţuire are în ea şi teama că aceasta nu se va mai întâmpla căci, iată, corpul a început deja să dea semne de îmbătrânire! Această logică face ca mintea să nu mai creadă în proiectul iniţial, aflat în structura ADN şi să intervină în programul de creare a noilor celule, în conformitate cu concluzia şi frica la care a ajuns ea). Depăşirea acestei situaţii se poate face aproape instantaneu dacă alegem să credem cu tărie că fatalitatea nu este inevuitabilă şi că ne putem întoarce la respectarea adevăratului program care a fost implantat în structura ADN de către Creator. 

În străvechime oamenii trăiau mult mai mult decât astăzi.

Perioada aceasta este una a schimbărilor şi pentru ADN. Are loc ceea ce s-ar putea numi reactivarea structurii ADN. Prin aceasta, dezvoltarea celulelor după un program diferit de cel original nu va mai fi posibilă.
Starea actuală precară la care s-a ajuns se datorează nu în ultimul rând faptului că fiinţa umană a devenit mult mai comodă şi a ales ca aproape toate deplasările să le facă nu pe jos ci folosind un mijloc de transport. Obişnuinţa aceasta păguboasă are nebănuite influenţe asupra stării de sănătate a corpului fizic şi mental.
Lipsa deplasărilor pe picioare face ca o bună parte a sistemului nervos, care are terminaţii în coloana vertebrală să nu mai fie solicitată; ea se atrofiază, şi lanţul nervos începe să funcţioneze cu sincope. Ceva din acest întreg, cândva armonios, se rupe, sau se diminuiază şi sistemul are de suferit în totalitatea sa. Procesul în sine este cunoscut de către ştiinţă şi chiar are un nume! Este exact opusul a ceea ce-şi doreşte fiinţa umană şi, totuşi, deşi este în bună parte înţeles, omul continuă să lâncezească, preferând soluţia comodă dar nesănătoasă.
Şi mai este ceva: multe animale aflate în partea de jos a scării evoluţiei au proprietatea ca în cazul în care îşi pierd un organ (coadă, picior, deget etc.) să-şi regenereze acel organ pierdut. Nu vi se pare ilogic ca omul, cea mai de sus verigă a evoluţiei pe planetă, să nu aibă această însuşire ?
Cu o sută de mii de ani în urmă, existau pe planetă peste 17 rase umane în dezvoltare. Pentru a supravieţui şi a se perpetua, toate rasele de animale şi soiuri de plante s-au adaptat permanent noilor condiţii în care trebuiau să existe pe Pământ. Aşa s-a întâmplat şi cu rasele umane. Dar, dacă aţi observat, există astăzi un singur fel de fiinţă umană, dacă ne referim doar la configuraţie nu şi la culoare, mărime sau caracter. Din acest punct de vedere, există o mare diferenţă între specia umană şi speciile animale şi vegetale. Nu există vreo specie umană, să zicem, cu coadă, cu coarne, cu cioc, cu aripi etc. E normal să ne punem întrebarea: ‘’Ce anume s-a întâmplat, ce a intervenit, ca din toate varietăţile de oameni care ar fi putut exista tot atât de bine ca şi cea de astăzi, să rămână un singur tip, un singur model? ‘’

Mergeţi înapoi cu peste 100.000 ani şi veţi vedea că, aşa cum o atestă cercetările din ultimul deceniu, această anomalie, această fractură, a apărut destul de brusc în dezvoltarea fiinţei umane.
În urmă cu 1000.000 de ani reprezentanţi exploratori din Pleiade au vizitat Pământul, planeta pe care apăruse viaţă sub diferite forme. Nu trebuie să vă imaginaţi că pentru a ajunge pe Pământ, Pleiadienii au trebuit să călătorească foarte mult timp (Nota C.M. : citiţi despre aceste călătorii, care au loc în mod curent, în seria de articole intitulată ‘’ CLINICA EXTRATEREŞTRILOR’’, care apare pe acest blog).
Rasa pleiadiană este tot semi-cuantică, aşa cum începeţi să fiţi şi voi (Nota C.M.: adică plasată, ca evoluţie, într-o dimensiune imediat superioară celei în care se regăseşte planul material, 3D). Erau presaţi de lipsa de timp, de lipsa de spaţiu şi de distanţă.
Noi înţelegem că este greu de crezut pentru voi, care vă aflaţi la alt nivel de spiritualitate şi cunoaştere a ceea ce se întâmplă în univers.
Ceea ce vă povestim noi nu face parte din sistemul vostru de valori.
Să spunem deci că acea civilizaţie vizitatoare se afla la alt nivel spiritual dar care a găsit mari compatibilităţi cu natura lor în sistemul vostru planetar. Date fiind multiplele similitudini, ei au hotărât ca în una dintre rasele hominide găsite pe planetă, să sădească sămânţa ADN-ul lor care să se dezvolte pe Pământ. Au rămas pe planetă întreaga perioadă necesară dezvoltării acestui tip nou de fiinţă umană în care se regăseau şi genele lor. Se întâmpla aceasta cu cca 100.000 de ani în urmă.
Pe parcurs, au avut loc selecţii ale “produsului” uman rezultat, şi încrucişări, în final stabilindu-se la o formă umană, cea care stă la baza umanităţii actuale.
Celelalte rase au decăzut în timp şi au supravieţuit în foarte puţine exemplare, răspândite în locuri greu sau imposibil de ajuns (Nota C.M.: presupun că se referă la ‘’ omul zăpezilor’’,’’ bigfoot’’sau ‘’yeti’’).
Aceia dintre voi care aţi trăit şi în Lemuria, v-aţi putea aminti că, pe atunci,  acest adevăr era total acceptat. 

Unii dintre voi puteţi avea vise în care să vă regăsiţi în sistemul Pleiadian unde aţi putea vedea faţii şi surorile voastre. Ei nu au piele ca de şopârlă, nu au braţe ciudate, doar ochii le sunt mai mari şi mai expresivi decât ai voştri. Sunt  ceva mai înalţi decât voi, în rest, vă seamănă izbitor de mult; şi cum ar putea fi altfel dacă majoritatea genelor ADN-ului vostru sunt identice cu ale lor !?
Nu este departe ziua în care aceşti fraţi ai voştri din universul Pleiadian vor apărea în faţa voastră “în carne şi oase”. Ceea ce face ca această întâlnire să fie amânată se referă la rata de creştere cam lentă a frecvenţei de vibraţie a planetei şi a fiinţei voastre care vor face posibilă această istorică şi teribil de emoţionantă revedere.
Ascultaţi-mă cu atenţie: nu există niciun gând ascuns al celor care vă vor vizita, nicio stratagemă diabolică pe care ei ar intenţiona să o folosească pentru a vă atrage într-o cursă. Ei vin cu gânduri pline de iubire şi cu intenţia de a vă împărtăşi din lunga lor experienţă pe calea tehnologiei şi spiritualităţii, pentru ca voi să evoluaţi mai repede, aşa cum au făcut-o şi cu 100.000 de ani în urmă, când au ajutat fiinţele primitive de pe Pământ să facă un salt important în conştiinţă, dezvoltare intelectuală şi inventivite. Nimeni dintre aceştia nu vine cu gânduri de control şi cotropire a planetei voastre. Multe cadouri vi s-au pregătit pentru această extraordinar de importantă întâlnire. Vi se vor pune la dispoziţie tehnologii înalte de purificare, de combatere a poluării, de obţinere a unor combustibili nepoluanţi, de descoperire şi utilizare a unor energii care v-au stat totdeauna la dispoziţie, dar pe care nu aţi ştiut că există şi cum pot fi utilizate.
Pe măsura transformării ADN-ului vostru într-o structură cu mai multe spirale, gradul vostru de înţelegere va creşte rapid şi interesul vostru de a reveni în marea familie a lumilor galactice şi universale, va deveni maxim.
Dumnezeu acţionează poate prea lent, faţă de dorinţa multora dintre voi, dar ceea ce face este durabil şi ireversibil. Pacientul care se cheamă Pământ este acum în comvalescenţă, iar tratamentul continuă în mod adecvat, fără a se sări peste etapele fireşti. 

Mai toate modificările se fac prin ADN deoarece hotărârile care se iau în privinţa fiecăruia dintre voi şi a Pământului, ca entitate, nu pot fi operate decât cu respectarea liberului arbitru, lege la care Creatorul nu va renunţa niciodată. Asta înseamnă ca iniţiativele trebuie să plece din interior către exterior, şi acestea nu ar putea apărea decât prin creşterea vibraţiei, deci prin ridicarea conştiinţei. Dumnezeu nu impune nimic ci crează condiţiile pentru ca noi să le alegem pe cele care ne sunt necesare şi ni se potrivesc, la o anumită etapă evoluţiei noastre.
Mulţi vor continua să creadă în dogmele mitologiei, că Dumnezeu ar fi venit pe Pământ şi în cîteva zile ar fi pus toate lucrurile la punct. Ei nu vor dori să creadă nici când solii altor lumi vor veni în faţa voastră ; dar asta, probabil, stă în natura neîncrezătoare a fiinţei umane « Ce văd ochii, crede inima » Când vizitatorii ET se vor afla în faţa lor, neîncrederea va dispărea şi ei se vor acoperi de ridicol.
Adversarii celor ce am spus mai sus nu ar trebui să se înfurie pe nimeni căci nimeni nu va fi forţat să facă altfel decât alege.
Lee
Explicaţiile de mai sus nu au urmărit linia evanghelică sau o credinţă care stă la baza altei religii; ele au urmărit doar să vă conducă la descoperirea începuturilor voastre ca civilizaţie umană. Oricum, o minimă logică arată că dezvoltarea voastră nu ar putea fi pusă doar pe seama evoluţiei dictată de experienţa de zi cu zi. Desigur, aţi fi evoluat, dar mult mai lent, şi v-ar fi trebuit încă foarte mult timp să vă depăşiţi condiţia. O spunem cu prietenie şi bucuria că în univers a existat şi va exista mereu spiritul de într-ajutorare şi că voi sunteţi un minunat exemplu al acestui spirit.
Partenerul meu (channeler-ul) meu spune, "Le place povestea cu şarpele şi mărul."

SURSA: www.lightworkers.org     

(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu