Totalul afișărilor de pagină

luni, 18 aprilie 2011

INSUŞIRILE NECESARE PENTRU A ASCENSIONA


Mesaj de la Saint Germain

(8 April 2011; channeler: Aruna Byers)

Toate mesajele primite şi transmise de mine se adresează celor care s-au decis să ascensioneze în această viaţă. Toţi au dreptul să le citească însă doar cei în curs de ascensionare vor fi interesaţi să o facă. Când materialele transmise de mine nu sunt acceptate de cineva, este semn că alta este faza de ridicare a conştiinţei în care se află acea persoană.

Un adept al îndrumărilor Maestrilor Ascensionaţi sau Îngerilor trebuie să dovedească următoarele trei calităţi:
1. să iubească toată creaţia în mod necondiţionat şi neselectiv,
2. să aibă stăpânire de sine,
3. să nu manifeste nici un fel de atitudine negativă, sau dacă ea apare, să o depăşească imediat.
Niciodată până acum nu s-a făcut o asemenea clasificare. Nu s-au menţionat foarte clar până acum aceste trei condiţii; nici măcar în mesajele transmise de mine, deşi adesea s-a făcut referire la ele.

Ce înseamnă, de fapt, aceste trei calităţi?.
 
1. Iubirea necondiţionată. Existenţa acestei însuşiri şi manifestarea ei ca atare, arată că fiinţa respectivă a primit harul divin. Persoana cu asemenea manifestări nu-şi va permite niciodată să împartă lumea în „bună” şi „rea”, dar prin exemplul ei va dovedi ce înseamnă a fi bun şi milostiv. Cel ajuns în acest stadiu ştie că evoluţia omului pleacă din convingeri interioare, din credinţa fermă că întreaga creaţie are rostul şi menirea ei.

2. Stăpânirea de sine în orice situaţie. Manifestarea acesteia dovedeşte că acea fiinţă a devenit un recipient (un vas) umplut cu substanţă divină, având doar aparenţa unui om obişnuit. La aceşti oameni, mentalul (ego-ul) se supune spiritului divin interior, ascultă de ceea ce doreşte inima. Toate alegerile pe care le face persoana respectivă pleacă din acest centru divin, inima. Omul centrat în inimă găseşte răspunsuri la toate problemele vieţii, fără a leza interesele altora, şi este fericit. El nu mai are dileme. Calea sa este luminată. El nu mai acordă atenţie lucrurilor lumeşti şi nu se mai angajază în bârfa lumii. Nu mai are sentimente de frică şi nesiguranţă. Are credinţă în Dumnezeu, şi tot ceea ce infăptuieşte pleacă din sentimentul iubirii necondiţionate. El nu mai este interesat de bogăţiile lumii materiale dar tinde să acumuleze cât mai multe bogăţii spirituale, singurele care-l ajută să evoluieze şi să se apropie de întoarcerea ACASĂ.

3. Dizolvarea oricărei atitudini negative prin care omul se asigură că nu este deturnat de la calea sa evolutivă, de la drumul său către şi mai multă lumină divină. Răutăţile din jur nu-i schimbă gândirea şi angajarea către alegerea divină. Prin aceasta, el respinge capcanele întunericului şi degradarea morală.
Prin fiinţa sa, energiile cosmice divine vor curge fără a se produce tulburenţe. În acest fel, el va rămâne mereu conectat la Sursă, asigurându-şi apartanenţa la manifestarea UNICULUI.

Aruna Byers
Contrariile există pentru a pune în evidenţă mirifica lumină. Plinătatea şi abundenţa apar mereu în calea omului milostiv şi iubitor.Dramele lumii nu-l ating dar el le vede şi le binecuvântează căci ştie că acestea nu sunt întâmplătoare ci sunt daruri menite să ajute fiinţelor umane să evoluieze şi mai mult.
Având în vedere aceste trei condiţii sunt necesare pentru ascensiune, vă invit să le aveţi mereu în vedere în tot ceea ce înfăptuiţi, în toate acţiunile voastre, pentru a folosi foarte bine oportunităţile care vi se oferă în scurta perioadă a înălţării, care a mai rămas de parcurs. Fiţi deschişi la energia nouă, la noutăţile în plan spiritual şi faceţi acele alegeri pentru care aveţi permisiunea inimii şi sufletului vostru..

Eu Sunt Cel Ce Sunt
Maestrul Ascensionat Saint Germain
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu