Totalul afișărilor de pagină

marți, 8 martie 2011

COMUNICARE DE LA MATEI

(selecţiuni)

(13 feb.2011, prin Suzanne Ward)

Egipt, Tunisia; Lucratori in Lumina, viaţa voastră în lumină; sistemele economice, schimbări viitoare; alte domenii ale schimbărilor; conexiuni telepatice, ghidare; discernământ; problemele sufletelor.

1. Cu salutări pline de iubire din partea celor aflaţi pe această staţie spaţială. Sunt Matei. Suntem bucuroşi pentru popoarele egiptean şi tunisian victorioase, aşa cum ne vom bucura şi vom încuraja hotărârea şi a altor popoare care se ridică împotriva tiraniei şi pentru redobândirea libertăţii. Incidentele ultimelor săptămâni sunt dovezi clare că lumina pătrunde tot mai adânc în conştiinţa colectivă. Avântul de neoprit al acestei energii este reconfortant şi apropie ziua în care în lume va fi anihilată pentru totdeauna orice formă de reprimare, opresiune şi lipsire de libertate.

2. De-a lungul drumului, totul în univers se accelerează, astfel că evenimentele se precipită producând panică în rândul Illuminati care încearcă din răsputeri, să evite aflarea adevărurilor de la care aţi fost opriţi în lunga istorie a omenirii. Illuminati vor încerca să convingă populaţia că viitorul este sumbru şi că numai cei care vor refuza schimbările vor avea de câştigat. Credinţele vechi privind originea civilizaţiei Pământului sunt rapid spulberate deşi credincioşii habotnici nu acceptă decât vechile dogme anchilozate în nemişcare. Va fi greu pentru enoriaşii bisericii creştine să accepte că nu li s-a spus decât parţial adevărul şi că prelaţii le-au ascuns din interes, mai mult sau mai puţin meschin, care trebuie să fie relaţia dintre om şi Dumnezeu. Din păcate, apologeţii creştinismului s-au folosit de multe falsuri în încercarea de a nu-şi pierde influenţa în rândul oamenilor.

3. Realităţile care se vor revela vor fi traumatizante pentru cei care au crezut orbeşte şi s-au lăsat manipulaţi de cei care s-au opus mereu schimbării. Un rol foarte important îl vor avea, în următoarele luni, Lucrătorii în Lumină cărora le va reveni dificila, dar onoranta, sarcină de a-i ajuta pe cei care nu sunt angajaţi încă pe calea adevăratei cunoaşteri.

4. Permiteţi-mi să spun ceva despre Lucrătorii în Lumină.
Milioane de oameni participă în prezent la meditaţii internaţionale, servicii de rugăciune şi mitinguri pentru pace şi libertate. Multe persoane şi grupuri sunt implicate în programe locale de asistenţă spirituală, iar alţii ajuta oamenii din zonele îndepărtate de civilizaţie, inclusiv prin susţinere materială şi financiară.

5. Dintre aceste persoane care dau ajutor şi participă activ la diverse acţiuni de trezire, puţini ştiu că fac parte din marea oaste a Lucrătorilor în Lumină. Ajutorul acordat de ei celor încă rămaşi în urma, ca nivel de conştientizare, li se pare o acţiune normală, firească, nesemnificativă, când, de fapt, generozitatea lor, compasiunea, spiritul de într-ajutorare sunt aspecte tipice ale modului de manifestare ale unui Lucrător în Lumină. Interesant este că mulţi Lucratori intru Lumină nu cunosc că prin ceea ce fac ajută la creşterea frecvenţei de vibraţie a lor, a semenilor lor şi a planetei şi că toate acestea accelerează realizarea condiţiilor de trecere în dimensiunea superioară.

6. Voi, cei care ştiţi că sunteţi Lucrători în Lumină, puteţi ajuta la luminarea celor care încă-şi caută calea sau care au renunţat considerând că nivelul la care au ajuns este suficient. Puteţi ajuta la eliminarea energiilor negative care au pus stăpânire pe fiinţele disperate sau care au renunţat să mai spere. Dar aceasta nu înseamnă că vă îndemnăm la prozelitism, la supunerea voinţei libertăţii de gândire şi alegere a celor pe care îi consiliaţi.

7. Va rugăm, de asemenea, să nu păstraţi cunoaşterea doar pentu voi ci să o împărtăşiţi şi celor cărora le-ar fi de folos. Nu vă cerem să mergeţi din casă în casă pentru a vă prezenta bagajul vostru de cunoştinţe spirituale. Este suficient dacă, cu diverse prilejuri, vă expuneţi cu modestie convingerile, prietenilor, membrilor de familie, colegilor, ori de câte ori vi se solicită părearea. Un impuls venit la momentul oportun poate declanşa procesul de trezire al unora, care, din acel moment, vor începe să-şi deschidă mintea către orizonturi până atunci nebănuite. Menirea voastră este să plantaţi seminţele cunoaşterii pentru ca, acolo unde dau de teren fertil, să prindă rădăcini şi să se dezvolte. Nu vă autocondamnaţi dacă în anumite „locuri” sămânţa nu va încolţi. (Nota C.M.: Aşa cum spune Dumnezeu, în cărţile dictate lui Neale Donald Walsch,” Nu este important cum este recepţionat un mesaj ci doar cum este el transmis”)

8. Acum, când schimbările la guvernare s-au declanşat în mai multe ţări şi dorinţa de libertate a oamenilor a devenit manifestă, se crează condiţii optime de a se îmbunătăţii viaţa materială şi spirituală a oamenilor. Aria schimbărilor se va extinde peste tot acolo unde este nevoie de schimbări, de eliberarea energiilor vechi. Acestor schimbări încă li se mai opun forţele retrograde şi aceasta explică de ce procesul nu este unul foarte rapid.

Reţeaua financiară Illuminati trebuie să fie demontată complet, astfel încât trecerea la un sistem monetar bazat pe metale preţioase să se poată realiza cât mai lin. Reglementările pentru a preveni revenirea la bisnisul de rutină în instituţiile bancare şi de creditare trebuie să fie puse în aplicare cât mai curând, şi să se procedeze la egalizarea valorilor monetare naţionale.

9. Corporaţiile multinaţionale care au controlat guvernele trebuie să fie restrânse iar tacticile lor de lobby, menite să menţină lacunele fiscale, trebuie închise. Datoriile naţionale suportate de populaţie ca urmare a subevaluării resurselor lor naturale de către afaceriştii ţărilor prelucrătoare trebuie stinse şi relaţiile economice puse pe baze echitabile şi sănătoase.
Ţările cu economii emergente trebuie să-şi refacă infrastructura şi aceasta impune ca la conducerea acestor ţări să fie promovaţi oameni de valoare şi de o moralitate desăvârşită.
Din fondurile instituţiilor transnaţionale trebuie finanţate lucrări de aducere a econmiei ţărilor până acum jefuite de bogăţiile naturale, la nivel competitiv, pentru a nu mai fi sufocate de cele mai dezvoltate.
Un element de foarte mare importanţă este repatrierea forţei de muncă, pentru a putea participa la dezvoltarea ţărilor de origine pe care le-au părăsit pentru a lucra în economiile ţărilor dezvoltate, unde, de foarte multe ori, erau plătiţi inechitabil.
Tot de mare importantă este şi găsirea unor soluţii viabile prin care să se poată asigura o locuinţă decentă fiecărei familii.

10. Trebuie create locuri de muncă pentru cei repatriaţi care trebuie să fie ajutaţi să se recalifice, dacă este cazul. Este necasar să se elaboreze studii privind natura forţei de muncă disponibile care să servească la orientarea pentru tipurile de activităţi care ar urma să fie înfiinţate.
Toţi copiii şi adulţii trebuie să aibă acces la şcolarizare iar instruirea să reflecte adevăruri universale; învăţământul postliceal să fie accesibil tuturor. Nu trebuie neglijate formele de învăţământ şi perfecţionare în domenii precum arta, teatrul, cultura.

11. Dezvoltarea agriculturii se impune a se face prin utilizarea îngrăşămintelor naturale, motiv pentru care zootehnia trebuie corespunzător extinsă. Nimic din actuala agricultură, bazată pe îngrăşăminte chimice, insecticide care otrăvesc natura, nu trebuie să mai existe pe planetă.

Maximă urgenţă trebuie acordată rezolvării energeticii planetei renunţându-se definitiv la extracţia combustibililor fosili, extracţie care sărăceşte şi slăbeşte vigoarea planetei. Sursele alternative pentru acoperirea necesarului de energie sunt multiple şi în mare parte au tehnologii cunoscute. Singurii care se opun sunt cei care exploatează resursele fosile ale Pământului şi aceasta în primul rând din dorinţa lor nesecată de îmbogăţire şi refuzul lor de a învesti în cercetare, pentru dezvoltarea unor tehnologii noi, adecvate surselor energetice alternative. Energia vântului, a valurilor, a soarelui, biogazul, energia curenţilor oceanici şi marini sau apelor curgătoare precum şi sursa infinită a energiilor materiei invizibile a cosmosului, energia cristalelor etc aşteaptă să fie puse în operă. Exploatarea acestor surse alternative infinite nu produce poluare, nu omoară natura şi nici viaţa.

13. Un alt domeniu de mare importanţă este dezvoltarea aptitudinilor telepatice, ca mijloc de comunicare intre fiinţale umane şi între cei aflaţi în planuri existenţiale diferite. Refacerea energeticii sistemului planetar în care s-au pompat cantităţi imense de energie pozitivă, benefică, va duce la creşterea capacităţii sufletelor de a comunica între ele prin acest mijloc larg utilizat de civilizaţiile universului. Creşterea frecvenţei de vibraţie a fiinţelor, inclusiv a planetei, deschide mari perspective comunicării telepatice. Majoritatea oamenilor nu au atins acel nivel care să le asigure această facilitate, dar ei nu trebuie să considere că nu vor putea beneficia de această însuşire, care, în fapt, există în fiecare fiinţă umană (dar şi animală). Barierele energetice vor fi depăşite în viitorul apropiat de un număr din ce în ce mai mare de oameni.

14. Însă, utilizarea comunicării telepatice trebuie făcută cu mare grijă deoarece, înafara fiinţelor de lumină cu care doriţi stabilirea unei comunicări, există şi entităţi întunecate care ţintesc să vă atragă într-o legătură telepatică care nu vă este benefică. Dacă cel care intenţionează să stabilească o comunicare telepatică, se află într-o stare de stres, de dezechilibru, trebuie să-şi amâne această intenţie din cauza faptului că, în acea stare, frecvenţa sa de vibraţie este la un nivel scăzut, ceea ce va favoriza interferenţa cu unele entităţi malefice. Dacă vă veţi afla, totuşi, într-o asemenea situaţie, puteţi invoca protecţia Luminii Christice, care vă v-a ajuta să îndepărtaţi acea entitate apărută în comunicare intempestiv.

15. Deşi cererea de protecţie şi primirea ei se obţin foarte uşor, este nevoie ca fiecare să acţioneze în mod responsabil, pentru a nu se ajunge în acea situaţie. Dacă vă simţiţi obosit sau bolnav sau vă confruntaţi cu griji care nu vă permit să rămâneţi în echilibru, NU încercaţi o conexiune telepatică! Cine nesocoteşte această condiţie nu face decât să invite entităţile malefice, care nu pot avrea decât o vibraţie scăzută, să-l agreseze, într-un fel sau altul. (Nota C.M.: O persoană care nu are o stare fizică sau spirituală perfectă, se află implicit la nivele de vibraţie joasă, zone populate de numeroase entităţi malefice, care se află „la ele acasă”). Un element de atenţionare este acela că persoanele egoiste se află cu certitudine la nivel vibraţional scăzut, deoarece atitudinea egoistă împinge fiinţa departe de vibraţia luminii divine, care se regăseşte la persoanele pline de smerenie, recunoştinţă şi modestie.

17. Mai trebuie spus că prin comunicările telepatice creşte mult nivelul de cunoaştere al practicantului, bagajul de cunoştinţe în toate domeniile devenind din ce în ce mai voluminos.
Această perioadă este începutul erei informaţiei masive care asigură şi evoluţia spirituală. Sistemul de comunicare numit INTERNET permite vehicularea informaţilor cu viteze foarte mari, care pot ajunge în timp real în orice loc de pe planetă, dacă există o minimă dotare. Aceasta permite mărirea extraordinară a numărului celor care sunt la zi cu tot ceea ce întâmplă mai important în lume. Din nou trebuie spus că se cere consumatorului de informaţie mult discernământ, multă atenţie în selectarea a ceea ce poate fi recepţionat. Aceasta deoarece forţele malefice, illuminati, nu vor ezita niciodată să folosească acest mijloc de inoculare în mintea oamenilor a unor informaţii false, menite să destabilizeze societatea umană şi să o manipuleze.

18. Multe materiale pot avea o formă înşelătoare, prezentându-se ca fiind din lumină, pentru a induce în eroare cititorul sau telespectatorul. Ele sunt produse în „laboratoarele” diverselor corporaţii sau formaţiuni politice interesate în abaterea atenţiei oamenilor de la problemele fundamentale şi acoperirea unor fapte de corupţie, de însuşire frauduloasă a unor bogăţii materiale, de promovare în diverse posturi de conducere din care ar putea avea o mai mare putere de decizie.
Revine mass-mediei oneste, cu iubire pentru adevăr, sarcina de a face cunoscute oamenilor aceste surse de dezinformare şi manipulare (Nota C.M.: În ţara noastră, din pacate, există câteva trusturi create în scop de intoxicare a celor interesaţi să se informeze. Posturi tv. precum Realitatea, Antena 1,2,3 şi, mai nou, OTV sau ziarele Tricolorul, Puterea, Libertatea, Can-can, Cotidianul, Gândul etc. sunt adevărate suse de dezinformare, vocile insidioase ale unor indivizi precum S.O.Vântu, Dan Voiculescu, C.V.Tudor, Patriciu, C-T.Popescu etc.).

19. Fiinţa umană deţine un loc din care se emit şi se confirmă NUMAI adevăruri. Mă refer la inima şi sufletul fiinţei umane care, dacă sunt consultate, omul poate evita toate capcanele. Ori de câte ori recepţionaţi o informaţie sau aveţi intenţia să porniţi o acţiune, consultaţi-vă inima şi sufletul căci de acolo nu poate veni decât adevărul. Când simţiţi că aveţi un anume dubiu, când ştiţi că gândul sau fapta voastră ar putea leza interesele legitime ale cuiva, renunţaţi. Veţi simţi o stare de bine, de confort, de împăcare şi de bucurie.

20. Da, ştiu foarte bine că toate acestea au mai fost menţionate în multe alte mesaje, pe care le-am transmis de-a lungul timpului sau le-aţi primit din alte surse din lumină.
Deci, de ce le mai repetăm? Există cel puţin două justificări: mai întâi că între timp numărul celor interesaţi să afle adevărul a cresut foarte mult şi ei au nevoie de aceste comfirmări şi îndrumări. Apoi, viaţa cotidiană, cu necazurile şi bucuriile ei, face ca unele adevăruri să fie uitate sau să-şi atenuieze forţa de convingere.
Este bine să le reamintim şi pentru a readuce pe calea iubirii pe cei care, din varii motive, s-au lăsat deviaţi de la drumul drept al adevărului divin.
În sfârşit, celor care au rămas fermi în adevăr este bine să le reîmprospătăm optimismul, încrederea în victoria destul de apropiată a forţelor binelui.
Întotdeauna scopul nostru a fost de a oferi îndrumare spirituală şi iluminare cu privire la această perioadă de tranziţie, când Pamantul părăseşte densitatea a treia şi accesează dimensiuni superioare, spre Epoca de Aur, unde vă veţi întâlni cu familia voastră din univers, care vă aşteaptă cu multă şi neţărmurită dragoste.

21. De departe, noi vedem cum cititorii mesajelor noastre se adreseză mamei mele punând diverse întrebări legate de viitorul lor, al omenirii şi al planetei. Vedem cum cei bine informaţi de la mesagerii de dincolo de văl, nu mai sunt dominaţi de panică, atunci când diversele forme de mass-media le anunţă "iminente" dezastre. Cei neinformaţi sau dezinformaţi continuă să rămână într-o permanentă şi epuizantă stare de stres. Ei reprezintă masa de manevră a celor interesaţi să inducă starea de panică în lume. Încrederea celor echilibraţi şi netemători este justificată căci marea noastră familie cosmică este activă în ceea ce priveşte ajutorul acordat planetei şi fiinţelor umane în drumul lor ascendent către dimensiuni superioare.
In ceea ce priveşte lunga aşteptare a realizării contactului între civilizaţiile universului şi cea umană, lucrurile au avansat şi ceea ce aşteptaţi cu atâta nerăbdare (unii, cu oarecare teamă, nejustificată) se va produce inevitabil, cu toată opoziţia forţelor interesate să menţină umanitatea izolată de marea familie a universului şi cosmosului.

22. Voi, fraţii şi surorile noastre pământene, trebuie să aveţi toată determinarea în creşterea voastră spirituală deoarece şi prin aceasta grăbiţi întâlnirea cu civilizaţiile universului. Dar trebuie să ştiţi că extinderea cunoaşterii se poate face în primul rând prin introspecţie, prin adâncirea în propria fiinţă unde vi se poate releva tot ceea ce vă interesează. Răspunsurile la toate întrebările voastre se află în voi, şi această cale este cea mai sigură şi cea mai indicată. Desigur, aceasta nu exclude întâlnirile cu alte civilizaţii în mod direct.

23. Unele întrebări se referă la diversele aspecte ale manifestării liberului arbitru. Cum poate exista liberul arbitru atunci când alţii îşi manifestă liberul lor arbitru pentru a impune altora convingerile lor proprii?
Ca răspuns, trebuie să amintim aici că în conformitate cu programul cu care ne naştem, pot exista şi experienţe prin care trebuie să trecem şi care ne afectează. În plan general însă ele sunt lecţii pe care era nevoie să ni le însuşim pentru a ne fortifica fie caracterul fie măestria. Toate evenimentele din viaţa noastră nu ne apar întâmplător ci ca o necesitate pe care noi ne-am prevăzut-o încă înainte de a ne reîncarna pentru această viaţă. Aşa că, nedreptatea care ni se face, dificultăţile prin care trecem la un moment dat nu sunt altceva decât daruri care ni se dau pentru a ne perfecţiona într-o anume direcţie. Pivit în acest fel, orice eveniment trebuie primit cu încrederea că el are menirea să ne ajute în evoluţie. La acel moment, dificultatea prin care trecem este piatra de încercare pe care trebuie s-o depăşim acceptând provocarea nu ocolind-o.

24/25 Este momentul însă să adăugăm că programele cu care venim în viaţă nu trebuie privite ca un dat rigid şi inevitabil. Avem dreptul şi datoria ca aceste programe să le îmbunătăţim, dacă dorim să evoluăm mai repede spre scopul nostru final, eliberarea.
De ex.: milioane de oameni suferă datorită rapacităţii unor conducători sau unei anume forme de guvernare. Cine consideră că „aşa i-a fost dat să trăiască” trebuie să ştie că are dreptul să facă ceea ce este cel mai nimerit pentru a-şi recăpăta libertatea, demnitatea şi a-şi îmbunătăţii situaţia lui şi a familiei sale.
Nu se poate aprecia nici că este greşit dacă anumite prevederi ale programului le lăsăm să se rezolve aşa cum se stipulează în contract. 
Ca instrument care ni s-a dat de la început, liberul arbitru ni-l putem manifesta în tot ceea ce facem, fără teama că vom păcătui. 
Este adevărat însă ca soluţiile pe care le alegem pot, uneori, să nu ne servească înteresul nostru cel mai înalt. La proxima ocazie avem dreptul să ne modificăm alegerile, până când gasim soluţia care ne este cea mai favorabilă.
Uneori ezităm sau renunţăm să facem o schimbare deoarece apreciem că efortul care ar trebui depus este prea mare. Dacă această renunţare este pe placul inimii noastre şi ne linişteşte sufletul, este totul în regulă. Dacă însă problema reapare şi devine obsesivă, ar trebui reanalizată şi revăzut dacă nu am făcut anumite greşeli de apreciere. 
Ca regulă generală, când acţiunile noastre ne aduc pace în suflet, bucurie şi nu lezează interesele altora, putem considera că am ales cea mai bună soluţie.

27. Unor întrebări legate de creşterea foarte mare a cazurilor de autism le răspund că nu în toate cazurile este vorba de suflete evoluate. Asemenea manifestări pot apărea şi din cauze precum: creşterea concentraţiei de toxine din alimentaţia părinţilor (în special mamei) care influenţează dezvoltarea intrauterină a fătului. La acest capitol trebuie amintite neapărat efectele dezastruase ale alcoolului, fumatului, şi anumitor medicamente alopate administrate mamei gravide.

Suzanne Ward
28. Nu, abilitatea de a deţine, ancora sau radia lumina nu are nimic de-a face cu masa corpului unui individ. Aceasta ţine mai mult de natura gândurilor şi de buna intenţie în relaţia cu cei care ne înconjoară. Emiteţi sentimente de iubire necondiţionată către toţi cei întâlniţi în cale sau la care vă gândiţi şi magnetismul vostru va creşte.

Iubire şi pace !
Matei.
SURSA: http://www.matthewbooks.com

(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu