Totalul afișărilor de pagină

duminică, 13 martie 2011

CLINICA EXTRATEREŞTRILOR(25)

Autor Adrian Dvir
(continuare)

EXPLICAŢIILE CENTRULUI REFERITOARE LA COMUNICĂRILE DINTRE ALIENS ŞI FIINŢELE UMANE.

La sfârşitul anului 1997, pe 22 dec, am avut o conversaţie cu Centrul de Informaţii pe subiectul canalizării, adică al comunicării telepatice.
Adrian: Îmi puteţi extinde explicaţia în legătură cu comunicările telepatice dintre Aliens şi oameni?
Grupul de serviciu : Perfect ! Forma de comunicare dintre fiinţele din duferite dimensiuni cosmice este complexă. Comunicarea nu este bazată pe transmisia sonoră, adică pe unde sonore, ca în dimensiunea dv.fizică. Comunicarea este bazată pe unde telepatice transmise între minţile celor implicaţi. Aceasta implică multe frecvenţe diferite şi concepţii diferite. Noi am învăţat cum să intrăm în dialog cu minţile umane. Comunicarea se face în mod diferit, de la o persoană la alta. Cei care lucrează cu Chaya, de exemplu, nu lucrează cu dv., ca frecvenţă de transmisie-recepţie. Varietatea este imensă. Fiecare persoană pe care noi o invităm să comunice cu noi are diferite caracteristici ceea ce impune ca fiecare mod de comunicare să fie învăţat separat, cu particularităţile lui.
Unele persoane au mai multe abilităţi decât altele, pentru a recepţiona comunicările. Factorul psihologic joacă, deasemenea, un rol aparte. Tensiunea emoţională poate închide posibilitatea de recepţie a unui individ, făcându-l astfel nereceptiv la comunicările ce-i sunt transmise.

Pentru o bună comunicare, aveţi nevoie de o atmosferă destinsă şi de un sentiment de calm şi relaxare.
Noi suntem capabili să comunicăm pe diverse frecvenţe, dar acest lucru ne-ar lua prea mult timp, deoarece ar trebui să testăm care frecvenţă se potriveşte comunicării acele persoane.

Pe data de 23 dec.1997, când mă aflam într-un tratament la Chaya, am continuat să adresez întrebări referitoare la comunicări telepatice.
Maya : Aceste comunicări se fac pe frecvenţe diferite. De ex.mintea ta şi a Chayei lucrează pe frecvenţe diferite şi care ne-au fost acordate şi nouă.
Adrian : Ce se întâmplă când iau contact cu Spiritele umane ?
Maya : Spiritele comunică pe o frecvenţă diferită.
Adrian: Cum pot afla ce frecvenţă utilizează?
Maya: Mintea ta selectează automat frecvenţa prin care se comunică. Este ca şi când ai roti butonul de la un aparat de radio.

Am reluat conversaţia în ziua următoare.
De această dată, am hotărât să scriu la calculator, fără să mă gândesc la o anume destinaţie. Totuşi, răspunsul de la Centrul de Comunicaţii a venit aproape imediat.
Centrul: Cea mai mare parte a formelor de viaţă dezvoltate, au capacitatea de a gândi şi sunt capabile să comunice telepatic, într-o măsură mai mare sau mai mică. Aceasta implică capacitatea de a emite unde telepatice între ele.
Animalele transmit informaţii de bază, precum declaraţii de îngrijoarare, foame, pericol etc. Cu cât creaturile sunt mai dezvoltate, cu atât bagajul de comunicare este mai mare şi mai complex. Gradul de complexitate depinde şi de caracteristicile genetice ale acestora.

Abilitatea comunicărilor telepatice depinde de nivelul evolutiv la care se află.
În cazul creaturilor care-şi dezvoltă comunicările verbale abilităţile telepatice sunt atrofiate.
Există suficiente specii de Aliens care utilizează majoritar comunicarea telepatică şi arare ori se folosesc de vorbire.

Aproape 15% din populaţia Pământului are capacităţi telepatice, numai că aceste abilităţi nu sunt dezvoltate prin învăţare şi practicare.
Abilitatea telepatică la oameni este rezultatul intervenţiei genetice pe Terra, practicată de către fiinţe Aliens, la începutul dezvoltării fiinţei umane.
La voi, însuşirile telepatice care apar sporadic la unii indivizi sunt utilizate ca divertisment sau ca mijloc de câştig. Mai frecvent sunt întâlnite cazurile când membrii unei familii pot comunica telepatic între ei, fără ca această abilitate s-o poată avea şi în relaţia cu indivizi din afara cadrului familial.
Oricum, capacitatea telepatică a unui individ depinde de structura sa genetică. Cei conştienţi de însuşirile lor telepatice sunt capabili să selecteze informaţia din zgomotul de fond al minţii.
Fiecare comunicare telepatică are particularităţile ei. Nu există reguli de urmat în această privinţă. Fiecare îşi găseşte calea proprie, fără a se putea inspira de la altcineva. Structura telepatică este amprenta inimitabilă a indivizilor. Structurile complet diferite nu pot comunica telepatic între ele. Trebuie, deci, să există o anume apropierea, similitudine, între comunicatori.
Undele telepatice au avantajul de a fi foarte sigure. Frecvenţele telepatice sunt foarte înalte, având o dimensiune moleculară sau submoleculară. Amplitudinea, frecvenţa şi puterea acestor unde particularizează fiecare comunicator. Din cele trei caracteristici (amplitudine, putere şi frecvenţă) rezultă distanţa până unde “bat”, viteza de deplasare, stabilitatea legăturii şi claritatea ei. Oricum, aceste unde străbat distanţe imense. Undele telepatice se deplasează cu viteze superluminice.
Adrian : Creierul fizic crează undele telepatice ?
Centrul: Nu. Creierul din viitor le crează. Creierul fizic nu poate emite sau recepţiona undele telepatice deoarece el este plantat în planul masă/forţă energetică.
Adrian: Deci, vorbim despre un sistem cu totul diferit de cel cunoscut de noi, pe care se bazează undele radio?
Centrul : Aşa este. Aceste unde sunt de un fel deosebit.
Adrian: Puteţi crea unde telepatice artificiale?
Centrul: Bineînţeles. Este o parte componentă a bazei noastre de comunicări. Chiar acum, noi comunicăm printr-un astfel de sistem.
Adrian: Dacă este aşa, dispozitivul implantat de dv. în capul meu reprezintă un amplificator de unde telepatice ?
Centrul : Da, printre altele. Este un dispozitiv sofisticat care inculde şi ceea ce dv. înţelegeţi a fi un amplificator de unde telepatice. Dar pentru Centru este un sunet, şi nu este de folosinţă generală. Există alte dispozitive capabile să amplifice undele telepatice, dar ele sunt ceva diferit. Dispozitivul din creierul dv.este multifuncţional şi vă permite să comunicaţi cu noi, iar nouă ne oferă posibilitatea să vă monitorizăm, ca urmare a consimţământului dv.total.
Adrain : Da, aşa este.
Centrul : Dispozitivul lucrează permanent şi canalul de comunicare este deschis tot timpul. Accesul dv. la Centru, cu toate că nu este activat non-stop, este realizat atunci când îl solicitaţi.
Legătura cu Centrul poate fi activată şi de subconştientul dv., chiar dacă nu se specifică expres ce anume se solicită. Dv.învăţaţi repede să exploataţi posibilităţile de comunicare cu Centrul. Pentru noi, este îmbucurător.
Adrian : Cum obţine Centrul legătura cu mintea mea ?
Centrul : Am învăţat care sunt frecvenţele undelor creierului dv.şi codul minţii. Centul nu face altceva decât să emită acele frecvenţe cu codul adecvat, şi obţine legătura cu dv., căci creierul le recunoaşte. Acestea sunt lucruri destul de cunoscute. Cu ajutorul codurilor creierului, dv. construiţi o logică în concordanţă cu fraza tipărită sau simbolizată pe ecranul calculatorului dv.
Adrian: Dar cu Chaxa, cum se realizează contactul?
Centrul: La Chaya este o mică diferenţă. Noi comunicăm cu ea la un nivel mai detaliat. Ea primeşte clar codurile prin Hebrew.
Codurile pe care le putem transmite Chayei sunt mai limitate în comparaţie cu cele ordonate pentru a vi le transmite dv. Noi vă putem oferi multe explicaţii, în comparaţie cu cele utilizate în cazul ei.
Dv. sunteţi capabil să completaţi codurile care s-au pierdut, dacă vă transmitem doar conceptul general. Cu Chaya ne limităm la un vocabular mai restrâms. Asta vă califică pentru comunicarea directă cu noi.
Adrian : Nivelul de bază al comunicărilor, include şi codurile ?
Centrul : Da, simboluri.
Adrian : Mulţumesc pentru timpul acordat. Mai aveţi ceva să-mi comunicaţi ?
Centrul: Ce anume mai doriţi să ştiţi ?
Adrian: Pot să ştiu cu cine am realizat această legătură?
Centrul: Cu Centrul care deserveşte computerizarea informaţiilor. Ne-a făcut plăcere. Shalom.

Pentru conformitate,
(C.M.)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu