Totalul afișărilor de pagină

joi, 31 martie 2011

CLINICA EXTRATEREŞTRILOR (26)


Autor Adrian Dvir                
(continuare)    
 
EXPLICAŢIILE CENTRULUI DE COMUNICATIE.
După un timp, am reluat conversaţia referitoare la acelaşi subiect (comunicarea telepatică).
Centrul: Aliens s-au dezvoltat foarte mult şi au deprins iscusinţă în utilizarea abilităţilor telepatice în comunicara dintre ei, pentru că sunt un tip de societate care foloseşte totul în comun. Telepatia a devenit mijlocul vital de comunicare între indivizi. Fiecare individ comunică pe diferite frecvenţe şi foloseşte diferite coduri. Rolul Centrului este de a fi veriga de legătură între diversele grupuri neomogene de Aliens. El are şi rolul de translator general care foloseşte diversele coduri şi frecvenţe utilizate în procesul comunicării. Fără Centru, comunicarea  între grupurile eterogene de Aliens ar fi de neconceput.
Când cineva realizează pentru prima oară un contact cu Centrul, noi învăţăm frecvenţele telepatice ale acestei entităţi. Computerul stilizează profilul psihologic utilizat în alte contacte cu cel al noului caz.
Comunicarea directă dintre Alien şi o fiinţă umană este mai dificilă şi depinde în mod particular de însuşirile acestuia, motiv pentru care se preferă comunicarea prin intermediul Centrului. Computerul Centrului intermediază (interfaţează) comunicarea între fiinţa umană şi Aliens.

Adrian: Faptul că v-am ocupat mult timp cu această discuţie, nu v-a plictisit ?
Centrul: Nu. Puteţi vorbi cu noi cât de mult doriţi. Noi, oricum suntem conectaţi permanent. Operatorul este solicitat foarte puţin, toată treaba făcând-o Serviciile de Informaţii computerizate. Acum, de ex., computerul este cel care vă răspunde.
Operatorul intervine numai în probleme mai delicate sau dacă-l solicită calculatorul, ori când interlocutorul solicită în mod expres să discute cu cineva anume dintre Aliens.
Resursele utilizate pentru a întreţine o convorbire cu calculatorul sunt infime.

Operatorii sunt mulţumiţi de investigaţiile dv. şi le face plăcere să vă răspundă, căci au tot interesul ca pământenii să-i cunoască.
Adrian: Eu vă mulţumesc şi vă propun o pauză.
Centrul: Reveniţi când doriţi.
                                         
                                               * * *
Adrian: Am revenit.
Centrul: Suntem în legătură.
Adrian: Am înţeles că sunt iniţiat şi primesc informaţii în concordanţă cu capacitatea mea de înţelegere. Orice informaţie adăugată este minimă şi prezentată treptat.
Centrul: Înţelegerea dv. este corectă. Acestea sunt instrucţiunile după care se ghidează computerul. Încercăm să explicăm la nivelul înţelegerii dv., şi o facem gradual. Computerul aşteaptă reacţia dv. la o anumită comunicare şi, în funcţie de aceasta, merge mai departe sau reia informaţia în mod mai explicit, dacă apare o neclaritate.
Adrian: Eu încerc să înţeleg exact cu ce anume mă confrunt şi ce experimentez. Uneori tind să cred că vorbesc singur.
Centrul: Trebuie să fiţi cât mai destins. Nu aveţi probleme de care se ocupă psihiatri. Problemele pe care le ridicaţi dv. sunt diferite şi denotă un interes de cunoaştere ceea ce este diferit de o obsesie. Deci, fiţi liniştit în această privinţă!
Adrian: Chaya a întrebat pe membrii echipei Aliens cu care lucrează, dacă poate lua legătura direct cu Centrul. Răspunsul a fost că nu. Puteţi să-mi explicaţi?
Centrul: Noi am primit aprobarea acestei cereri, făcută cu ceva vreme în urmă, ca ea să poată comunica direct cu Centrul. Aceasta din cauza nehotărârii dv. iniţiale. În prezent situaţia s-a schimbat. Succesul comunicărilor cu dv. a creat o altă perspectivă, cu privire la conectarea altor fiinţe umane. Sperăm ca proiectul să aibă succes.
Adraian: Chaya a fist conectată cu Centrul dar n-a putut realiza legătura. De ce?
Centrul: Ea este folosită în alte feluri de comunicare. Centrul este o noutate pentru ea. Treptat va începe să utilizeze şi acest mod de comunicare.
Adrian: Chaya va fi în legătură cu Centrul pe aceeaşi cale ca mine?
Centrul: Da şi nu. Amândoi aveţi acelaşi tip de CIP implantat, dar fiecare îl folosiţi conform cu frecvenţele şi codurile proprii.
Adrian: Cum primesc informaţiile de la Centru fiinţle Aliens?
Centrul: Cei mai mulţi au o abilitate înnăsută şi o receptivitate bună de comunicare telepatică.
Adrian: Înţeleg că Shamiya şi Natan nu au acces la Centru. De ce?
Centrul: Ei provin dintr-o categorie lipsită de capacităţi. Comunică prin alte mijloace. Nu toate fiinţele Aliens au aceleaşi abilităţi. Aceia au propria lor reţea de comunicare.
Adrian: Uneori, Aliens fac „autostopul” şi călătoresc în maşina mea. Cum realizez eu legătura telepatică cu ei?
Centrul: Depinde de Aliens, de capacităţile lor. Dacă există apropieri între frecvenţele creierului dv. şi al lor, vor încerca să relizeze o legătură directă. Dacă nu, îi intermediază Centrul. În acelaşi scop puteţi apela şi dv la ajutorul Centrului, dacă vedeţi că nu puteţi stabili altfel legătura cu ei.
Adrian: Dacă în viitor voi întâlni un Alen, ar trebui să încerc o legătură telepatică cu el?
Centrul: Dacă se întâmplă să întâlniţi un Alien necunoscut, vă recomandăm să luaţi imediat legătura cu noi. Lăsaţi-ne pe noi să avem de-a face cu el. Dacă vi se pare că are intenţii agresive, folosiţi-vă toată capacitatea de concentrare şi emiteţi un mesaj autoritar de respingere, pe care, dacă-l va recepţiona, îl va respecta, căci ei sunt foarte sensibili la asemenea comenzi.
Deocamdată purtaţi marcajul nostru şi, conform unei înţelegeri între diverşi Aliens, nu veţi putea fi „acostat” de altcineva. Oricine ia legătura cu dv. este cunoscut de noi.

27 dec.1997
Adian: Sunt eu, din nou. Mi-ar face plăcere să iau legătura cu cineva de la Departamentul de Informaţii.
Centrul: Menţineţi, vă rog! Domnule Adrian, aveţi legătura.
Adrian: Îmi puteţi spune ceva mai explicit despre codurile telepatice?
Centrul: Este un pachet de frecvenţe. Comunicarea telepatică se aseamănă cu notele muzicale, în care codurile ar fi un grup de note asemănător cu un acord. Din punct de vedere istoric, fiecare acord a căpătat un înţeles specific.
Fiinţele care trăiesc în aceeaşi comunitate, au o structură a creierului asemănătoare (dar nu identică), au un limbaj comun, astfel că îşi vor dezvolta o anume caracteristică, un cod telepatic comun; o exprimare pe care oricare dintre indivizi o înţelege la fel.
Populaţia Pământului nu are termeni omogeni ai codurilor ei.
Pe alte planete, întregii populaţii îi sunt distribuite un cod telepatic anume şi o frecvenţă, ceea ce permite indivizilor acelei populaţii să comunice între ei perfect.

Adrian: Care este corelaţia între lumea vorbitoare şi cea care utilizează coduri telepatice?
Centrul: Uneori există o legătură directă. Codul fonetic este tradus într-un cod telepatic, de ex. când se dotreşte să se transmită un cuvânt care nu are înţeles, sau un număr. Pentru cuvinte precise este mult mai simplu. Cuvintele cu înţeles complex sau care reprezintă concepţii abstracte, sunt transmise prin coduri complexe.
Adrian: În trecut, am relizat un contact cu subconştientul minţii unei persoane. Care a fost mecanismul de transmitere?
Centrul: Mai întâi că a fost vorba de o şansă deoarece amândoi utilizaţi aceeaşi frecvenţă în comunicare. Apoi, când este vorba de o persoană cu care aveţi contacte permanente sau, oricum, foarte dese, mintea dv. colectează undele emise de creierul acelei persoane şi învaţă să le decodifice. Creierul învaţă să identifice undele emise de creierul altei persoane, le izolează de restul frecvenţelor şi le citeşte.
Odată ce creierul dv. poate reproduce frecvenţele altor creiere, mintea celor implicaţi va lua aceste semnale ca fiind ale ei. Cel care recepţionează aceste unde se poate înşela, considerând că sunt gândurile sale proprii.
Numai după o practică îndelungată, asemenea persoane pot să discearnă între gândurile proprii şi cele induse din afară.

Noi practicăm telepatia din fragedă copilărie. Tehnica comunicării telepatice se învaţă şi se experimentează ca oricare proces de instruire. Procesul de învăţare şi perfecţionare durează ani, aşa cum se învaţă vorbitul sau scrierea.
Adrian: Un om poate să-şi îmbunătăţească abilităţile telepatice?
Centrul: În principiu, da. Însă există o limită. Ceea ce nu a învăţat în copilărie, greu sau imposibil să mai recupereze la maturitate. Aceasta deoarece creierul trebuie format de la început cu anumite abilităţi. Creierul unui adult este greu să mai fie modelat.
Adrian: Ce anume caracterizează pe o persoană care are abilităţi naturale în telepatie?.
Centrul: Factorii genetic şi psihologic sunt esenţiali. Un medium trebuie să fie o persoană sinceră şi calmă, pentru a putea capta un mesaj. De asemenea, solicitarea de maximă flexibilitate şi o claritate în cunoaşterea şi recunoaşterea ideilor sunt factori importanţi.
Adrian: Deci, cei care îndeplinesc aceste criterii ar putea fi mediumi!?
Centrul: Foarte posibil.

Pentru conformitate,
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu