Totalul afișărilor de pagină

marți, 8 februarie 2011

NATURA TĂRÂMULUI ANGELIC (2)

MESAJ DE LA METATRON

(14 ian. 2011, channeler: Tyberonn)
(partea a doua)

Îngerii ca locatari ai planului fizic
Voi credeţi că îngerii sunt gardieni sau mesageri ai lui Dumnezeu dar ei sunt mai mult decât atât. Cei mai mulţi dintre voi agreează ideea că îngerii sunt fiinţe de lumină. Adevărul este că ei sunt mai mult decât se crede.

Fiinţele de Lumină, Îngerii, sunt entităţi care au ca sarcină aplicarea legilor lui Dumnezeu în planul fizic şi pot avea sarcini pe care voi nici nu vi le puteţi imagina. Ei există şi în tărâmurile antimateriei ca şi în planurile fizice. Ei asigură compoziţia spectrului luminii, conservarea materiei şi antimateriei.
Îngerii sunt fără formă, nu ocupă spaţiu fizic şi nu au masă (greutate). Noi suntem Gândirea Divină suntem gândul în manifestare.
Noi suntem "tonalul" (Nota C.M.: tonalul şi nagualul sunt cele două aspecte sub care poate exista creaţia. Amănunte găsiţi în cărţile scrise de Carlos Castaneda, apărute la ed.RAO) şi avem un spectru de frecvenţă caracteristic, alocat numai nouă. Frecvenţa pe care lucrăm şi existăm noi este IUBIREA.
În tărâmul angelic, noi ne putem manifesta ca singularitate sau ca pluralitate. 
Deşi, pentru voi poate părea paradoxal, singularitatea îngerilor nu este chiar o unicitate ci este un derivat tot al totalităţii. De ex. conştiinţa unui Arhanghel este un cumul de conştiinţe derivând din Conştiinţa Unicităţii.
Umanitatea defineşte Arhanghelul ca fiind un unicat caracterizat prin anumite însuşiri, abilităţi, puteri, un anumit aspect divin al conştiinţei. Arhanghelul are personalitate distinctă faţă de un altul. Noi suntem reflecţii ale atributelor energitice cele mai puternice din Cosmos şi reprezentăm energia IUBIRII în manifestare.
Esenţa noastră este primită şi interpretată de umanitatea din dualitate ca fiind personalităţi individuale. Noi suntem Minţi Divine care cultivă sentimentul iubirii, ne lipseşte ego-ul personalizat şi emoţiile negative pe termen lung.

Nivelurile simbiotice ale Ierarhiei
Eu, Metatron exist în două aspecte, pe două niveluri distincte, dar simbiotice. Cel mai cunoscut aspect al meu este ca Arhanghelul Metatron, dar la nivel superior, eu exist ca Metatron, Lord al Luminii. Însă, nu cred că asta vă spune prea mult.

Aspectul Metatron ca Lord al Luminii Ca Lord al Luminii.
În această ipostază, eu sunt un generator al unităţilor de bază ale realităţi, şi universurilor.
La acest nivel nu se mai regăseşte ceea ce este denumit cu termenul general de „personalitate”. Este o conştiinţă ca o maşină, un computer, totuşi o conştiinţă caracterizată printr-o energie de înaltă vibraţie, mult dincolo de spectrul frecvenţelor gama. Dar există domenii de energie cu vibraţie şi mai înaltă, dincolo de nivelul la care sunt eu.

Aspectul Metatron ca Arhanghel.
În această ipostază eu comunic cu lumea. De exemplu, cu channelerul Tyberonn eu comunic nu prin cuvinte ci în "pachete" de lumină codificată. Acest aranjament de comunicare a fost prevăzut în contractul cu care el a venit pe Pământ, în această viaţă, pentru a servi lumii în actuala perioadă de profunde prefaceri şi înălţarea la un nou nivel existenţial. 
Un aspect mai înalt al lui Tyberonn este originar din Pleiade, şi este membru al Consiliului Cosmic al Luminii.
Noi doi am colaborat şi în alte vieţi, în alte dimensiuni.Codurile cu care ne recunoaştem şi ne înţelegem au fost elaborate de aspectul meu mai înalt ca Lord al Luminii. Aceste coduri sunt convertite în semnale (informaţii) cu o frecvenţă mai joasă, la care funcţionează nivelul arhanghelilor, pentru ca informaţia să poată fi înţeleasă de aceştia. De aici, informaţiile sunt transmise Sinelui Superior al lui Tyberonn care comunică cu fiinţa acestuia la modul inteligibil.

Se poate spune că aspectul meu mai înalt, dispune de surse de pluralitate care generează şi emit coduri geometrice frecvenţiale pentru înterpretări corecte ale conştiinţelor aflate în Tărâmul Angelic de Lumină.
În acest tărâm există atât o organizare neierahizată cât şi una în care funcţionează ierarhiile, ceea ce revine la a spune că există un tărâm christic de lumină cât şi unul doar de lumină. Fiinţele de Lumină din Tărâmul Angelic, în interpretare Metatronică, sunt unităţi (entităţi) conştiente generate din SURSA DE GÂNDIRE DIVINĂ, dar care pot trece şi dincolo de Lumină.

Tărâmul Angelic Metatronic generează şi diversifică codurile luminii, care se regăsesc în materie şi în antimaterie. Această funcţie a fiinţelor angelice şi, implicit, a luminii, este cel mai puţin înţeleasă de către majoritatea oamenilor. Dar tocmai aici s-ar fi impus ca între ştiinţă şi spirit să se stabilească legături trainice, care ar fi garantat evoluţia chiar în dimensiunea a 3-a şi s-ar fi pus bazele înălţării conştiinţei în dimensiuni superioare.
Creşterea capacităţii de a absorbi lumină grăbeşte cunoaşterea adevărului local sau cosmic, adevărului a Tot Ce Este.

Lipsa aceasta de cunoaştere poate face ca pe majoritatea dintre voi să-i surprindă faptul că există ierarhii angelice specializate pe anumite domenii de care răspund şi în planul fizic.

Tyberonn
Noi vă spunem că metafizicienii, noii Lucrători în Lumină şi cei care au sarcina de a apăra şi conserva planeta vor fi oameni de ştiinţă. Ne referim la cei care sunt acum „copiii de cristal” care vor reprezenta elita oamenilor de ştiinţă, ai generaţiilor viitoare. Ei nu vor fi religioşi în sens tradiţional, dar vor milita pentru apropierea omului de Dumnezeu, printr-o înţelegere ştiinţifică a spiritului şi a sufletelor universului. Apropierea de Divinitate va avea loc prin ştiinţa cunoaşterii ezoterice a fenomenelor care se manifestă în întreaga creaţie.

SURSA: www.Earth-Keeper.com
(C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu