Totalul afișărilor de pagină

vineri, 12 noiembrie 2010

MATEI - NOIEMBRIE 20101. Aici este Matei, şi vă transmit salutări pline de dragoste din partea mea şi a tuturor sufletelor aflate pe această staţie.
Voi începe prin a da răspuns întrebărilor legate direct de ascensiunea voastră şi a Pământului. Tot ceea ce se întâmplă acum la voi este indispensabil legat de pregătirea pentru trecerea la o nouă dimensiune.
2. Asadar, în ultimele luni au avut loc în mai multe state alegeri naţionale ale căror rezultate au importanţă şi dincolo de graniţele ţărilor respective. Într-o lume a celei de a treia densităţi, au fost aleşi acei conducători care să asigure aspectele dualităţii care afectează întreaga umanitate.  

3. Un aspect esenţial al progresului oricărei civilizaţii din cea de a treia densitate este experienţa dualităţii; realizând că divizarea acesteia nu trebuie sa conducă la divergenţe ci la o convieţuire paşnică, la reconciliere, astfel încât diferenţele să se armonizeze în cadrul comunităţilor, ţărilor şi la nivel internaţional. Procedând astfel, popoarele pot avansa spiritual suficient pentru a păşi în densitatea a patra.

4. Vorbind în continuare despre alegeri, este firesc ca susţinătorii candidaţilor câştigători să fie entuziasmaţi iar cei care au pierdut să fie consternaţi. Şi aici putem vorbi de dualitatea în acţiune. Dar, ar fi normal ca după alegeri, cele două tabere să treacă la o atitudine constructivă, la pragmatism, în interesul colectivităţii pe care o reprezintă. Opoziţia poate şi trebuie să rămână observatorul intransigent al acţiunilor celor ajunşi la putere, dar având mereu în vedere interesul şi binele general.
5. Divizarea trebuie să tindă mereu spre reconciliere, cu atât mai mult cu cât lumina a crescut în intensitate pe planeta voastră. Conducătorii la nivel mondial sau naţional, vor continua să influenţeze viaţa socială, economică şi politică, păstrându-şi posturile, numai dacă vor servi cu înţelepciune şi vor da dovadă de integritate morală. Cei care vor fi motivaţi de interese personale sau de grup, care vor dovedi lăcomie de putere şi de bunuri materiale, nu vor mai putea rezista în aceste posturi şi vor fi înlăturaţi, urmare firească a lipsei lor de lumină.

6. Aşa cum se separă grâul de neghină, va sosi timpul ca Pământul să se separe de dimensiunea a 3-a, în care a existat până acum.Vor fi promovaţi acei lideri care doresc să facă schimbări fundamentale în beneficiul popoarelor lor.Toate războaiele, conflictele şi manifestările de cruzime vor înceta iar legile nedrepte vor fi abolite astfel ca întreaga suflare umană să poată beneficia în mod egal de bucuria de a trăi în pace, înţelegere şi îndestulare.
7. Un exemplu de dualitate este şi cel privind controversata problemă a încălzirii globale.
Cei care cred că acesta este un fenomen natural, se referă la ciclicitatea manifestărilor vremii în istoria Pământului, planeta trecând şi altă dată prin perioade glaciare sau de încălzire. Ei nu consideră necesar şi justificat ca omenirea să treacă la surse alternative de energie, nepoluante, susţinând că, dealtfel, costurile aferente unei asemenea schimbări ar fi prohibitive. Tabăra opusă argumentează că toate schimbările climatice intempestive şi periculoase sunt rezultatul activităţii şi comportamentului uman (defrişări, poluare industrială prin folosirea carburanţilor organici, extracţiile de petrol şi gaze naturale care sărăcesc planeta şi o poluiază etc). Ei atenţionează că dacă omenirea nu se va opri din această cursă, viaţa pe planetă va fi grav ameninţată.
Listen
Read phonetically
8. Adevărul este că ambele tabere au dreptate, chiar dacă nu cunosc că Pământul însuşi este în plin proces de restaurare, pentru a se  ajunge la climatul moderat care a existat cândva în Eden, adică atunci când planeta era curată, sănătoasă şi liberă de orice fel de poluare.
Poluarea produsă de om trebuie cu necesitate să înceteze deoarece ea face mult rău vieţii florei, faunei, şi umanităţii precum şi entităţii Pământ. În cele din urmă, cele două tabere îşi vor da seama că protejarea şi refacerea mediului este esenţială, şi vor ajunge la un consens în ceea ce priveşte comportamentul uman faţă de natură, faţă de planeta pe care trebuie s-o apere şi s-o ocrotească, pentru a garanta un viitor căt mai fericit generaţiilor viitoare.
9. Pământul se apropie rapid de momentul în care se va deschide fereastra care să-l propulseze în dimensiunea a 4-a, ceea ce va înseamna sfârşitul dualităţii. Caracteristică acestei perioade, care se apropie de final, este tenacitatea cu care forţele întunericului se opun schimbărilor inevitabile, deoarece aceasta va însemna din ce în ce mai multă lumină, din ce în ce mai puţin întuneric. Lumea va cunoaşte tot mai mult adevărul care i-a fost ascuns de forţele intunericului. Cunoaşterea/conştientizarea va face ca lucrurile să se schimbe în întreaga lume, care-şi va făuri o viaţă altfel decât cea de până acum.
 
10. Voi aţi ştiut ce şcenariu se pregătea pentru planetă şi, din acest motiv, v-aţi decis să fiţi acum prezenţi pe Pământ.
 Aţi cunoscut că vieţile voastre cumulative v-au pregătit pentru a face faţă acestor evenimente la care luaţi parte în prezent.
Inaltul Consiliu Universal care a proiectat Epoca de Aur care urmează pe Pământ a cunoscut motivul pentru care fiecare dintre voi s-a calificat să fie prezent acum pe planetă. Multor altor suflete nu li s-a acordat acest enorm şi unic privilegiu. Nu vă tânguiţi şi nu vă consideraţi nişte nefericiţi când vă confruntaţi cu situaţii dificile în viaţa şi activitatea voastră. Experienţa acumulată în această viaţă şi în vieţile anterioare vă garantează reuşita. Dacă nu ar fi fost aşa, nu aţi fi fost promovaţi pentru această perioadă.
Priviţi cu calm, inţelegere şi încredere tot ceea ce se întâmplă în voi şi în jurul vostru şi răspândiţi această stare oriunde este nevoie de ea.

Read phonetically
11. Apariţia unei nave spaţiale deasupra New York, produsă cu câteva săptămâni în urmă, trebuie s-o consideraţi ca pe ceva obişnuit şi care se întâmplă frecvent în diverse locuri de pe planetă. Deocamdată, nu ar fi fost prudentă aparuţia unor flotile de nave spaţiale deasupra Washingtonului, cu ocazia unui recent eveniment. Este adevărat că aceasta ar fi reprezentat dovada indubitabilă a existenţei altor civilizaţii în univers, dar ar fi fost şi o ocazie ca forţele întunecaţilor să producă panică în rândul populaţiei. Deşi creşte mereu numărul celor care cred în existenţa entităţilor ET, aflate deja în atmosfera planetei, majoritatea oamenilor nu sunt pe deplin pregătiţi să accepte această realitate.
12. Cu toate acestea, asemenea apariţii vor fi din ce în ce mai dese, în diverse zone ale planetei, şi aceasta va apropia ziua în care se va recunoaşte în mod oficial această realitate. În acel moment se va pune capăt tuturor activităţilor Illuminati precum: alimentele modificate genetic, îmbolnăviri voite, prin răspândirea de virusuri produse sau modificate în laborator (prin vaccinări sau infestarea unor insecte), schimbări ale vremii în anumite zone, producerea de cataclisme ‘’naturale’’, producerea de medicamente sau loţiuni dăunătoare sănătăţii etc. Va înceta şi psihoza despre aşa-zişii învadatori extratereştri, folosită pentru a justifica fabricarea de armament (utilizat ulterior în conflicte cât se poate de terestre).
13. Chiar dacă familia noastră din spaţiu a folosit şi foloseşte tehnologii înalte pentru a preveni furtuni şi cutremure provocate de om, Mama Natura va mai genera în mod voit unele evenimente de acest tip, atâta timp cât acestea vor fi necesare pentru eliberarea planetei de negativitate, şi acestea vor fi lăsate să se desfăşoare.
14. Semnificaţia salvării mai multor minieri deveniţi captivi în subteran, în Chile. Trebuie să cunoaşteţi că acest eveniment a produs imense cantităţi de energie emoţională feminină benefică în întreaga lume, sentimentul de solidaritate crescând la cote foarte înalte, ceea ce a anihilat mari cantităţi de energie negativă de pe planetă. S-a observat o creştere importantă a frecvenţei de vibraţie pe Pământ.

15. Vom spune mai multe despre aceste energii, dar să ne abatem un moment pentru a vorbi despre echilibru, care este esenţial pentru evoluţia sufletului. Este nevoie să se înţeleagă că echilibrul nu este o stare care se păstrează la un anumit nivel atins la un moment dat. Universul este în mişcare şi echilibrarea enegiilor are loc permanent iar la aceasta contribuie fiecare suflet din acest univers. Variaţiile nivelului de energie au infinite cauze. De ex., să spunem că în timp ce citeşti cu mare interes o carte care te pasionează, cineva îţi întrerupe lectura, sunându-te la telefon. Fluxul de energie de înaltă frecvenţă pe care-l produceai până a sunat telefonul, este întrerupt şi locul lui îl va lua energia de joasă frecvenţă, pe care o vei emite din cauza acelui apel telefonic inoportun, care te-a deranjat. Vei reintra în starea anterioară dacă vei relua lectura şi vei putea atinge nivelul de vibraţie dinnainte de primirea telefonului.
16. Desigur, acesta a a fost un exemplu minuscul de dezechilibrare şi reechilibrare a unui nivel de vibraţie atins, dar el vă ajută să înţelegeţi procesul. Nivelul de dezechilibrare energetică poate atinge cote foarte înalte, în fucţie de amploarea emoţiilor care se produc. Acum, gândiţi-vă la stările emoţionale cumulate pe care le pot avea în fiecare moment fiinţele de pe planetă, din sistemul solar, din galaxie, din univers. Această energie este colosală şi la valoarea ei (pozitivă sau negativă) contribuie fiecare dintre noi.
Şi mai gândiţi-vă că toată această energie produce efecte, bune sau rele, într-o parte sau alta a localităţii, a ţării, a planetei, a sistemului solar etc.
Felul cum gândim, cum ne emoţionăm, reprezintă contribuţia noastră la rezultanta energetică creată până departe, în univers.Ce minunat ar fi ca toate fiinţele să gândească şi să aibă numai emoţii pozitive!!

17. Dar, să revenim. Cea care a dat naştere şi a amplificat întunericul (energiile de joasă frecvenţă) de-a lungul mileniilor a fost  partea (aspectul) masculin al fiinţei, care s-a manifestat prin: mai puternic, neînduplecat, nemilos, conflictual, combativ, dominant. Acest aspect a subordonat partea feminină al fiinţei caracterizată prin: compasiune, iubire, blândeţe, sensibilitate, dispoziţie la cooperare, pace.
18. Aceste două categorii de energie universală nu au nimic de-a face cu sexul sau orientarea sexuală; energia masculină poate fi dominantă într-o femeie tot aşa cum energia feminină poate fi regăsită la un bărbat. Realizarea stării androgine, asigură echilibrul perfect dintre cele două energii şi reprezintă scopul fiecărui suflet, de-a lungul călătoriei sale, până la revenirea în locul de unde, cândva, a plecat; adică până la revenirea ACASĂ.
19. Evoluţia spre această stare este mai uşor de realizat atunci când fiinţa se află fără un corp material, fizic, adică atunci când este doar spirit. Cu cât dimensiunea în care se află fiinţa este mai joasă ca frecvenţă, cu atât este mai dificil să evoluieze spre starea de echilibru total, starea androginală, din cauza multiplelor influenţe externe, care împiedică contopirea sufletului cu spiritul. Fiinţa a cărei existenţă se consumă într-o dimensiune inferioară, nu mai poate auzi chemările sufletului, mintea sa fiind acaparată de greutăţile vieţii existenţiale. Mesajele pe care le trimite sufletul sunt mai mereu ignorate de minte (intelect), iar contactul se slăbeşte tot mai mult între ele. În consecinţă, individul nu-şi mai poate aminti de programul cu care venise în această viaţă, devenind un debusolat, uşor de înfluenţat de către cei care au o voinţă mai puternică decât el şi care, în cele mai multe cazuri, sunt nişte profitori şi rău intenţionaţi.
Odată revenit în lumea spiritului (după moartea corpului fizic), sufletul îşi revede trecutul, înţelege unde s-a abătut de la program şi îşi reprogramează viaţa viitoare în corp fizic, în aşa fel încât să refacă acele experienţe pe care le-a omis în viaţa anterioară, sau care nu i-au reuşit. Asta poate să necesite o viaţă sau mult mai multe, până când fiinţa devine perfectă şi complet echilibrată, adică până când atinge starea de androgin.
20. Un alt mod de a gândi acest proces repetitiv în evoluţia sufletului este cel al încărcăturii karmice. Karma nu este o răsplată sau o pedeapsă, şi nu este ceva decis de un "judecător divin" sau de colegii voştri, de lumea spiritului sau de orice altă sursă externă. Karma nu trebuie considerată nici pozitivă nici negativă; energia karmică este neutră până când nu i se dă un sens de către gânduri, sentimente şi acţiuni individuale sau colective (în cazul karmei unei colectivităţi). Karma oferă oportunităţi nelimitate de a experimenta ‘’ambele faţete ale monedei’’. În toate cazurile, karma ajută la atingerea obiectivului final: obţinerea măestriei şi a echilibrului.
21. Existenţa Pământului în densitatea a treia a asigurat sufletelor mediul propice pentru a experimenta dualitatea şi a atinge măestria care să le asigure evoluţia. Cu toate acestea, planeta Pământ nu este numai a celei de a treia densităţi. Există suflete foarte evoluate a căror frecvenţă de vibraţie este foarte înaltă, deşi fiinţă umană respectivă trăieşte pe Pământ. Există, de asemenea, suflete evoluate fară corp fizic în atmosfera terestră.

22. Persoanele fizice sunt ajutate în această perioadă să-şi finalizeze rapid alegerile karmice prin lumina care se revarsă pe planetă din nenumărate surse ale universului. Toţi cei care absorb suficientă lumină îşi vor accelera evoluţia devenind capabili să însoţească planeta în drumul ei către dimensiuni superioare, dacă în contractul lor de viaţă nu prevede altceva (părăsirea corpului fizic înainte de momentul ascensiunii planetei în Epoca de Aur). În asemenea situaţii sufletele îşi vor continua evoluţia în lumea spiritelor, în Nirvana, nu pe Pământ. Cei care nu absorb suficientă lumină, vor putea continua să existe într-o lume a celei de a 3-a dimensiuni, unde îşi vor continua evoluţia, la acest nivel, urmând ca ulterior să se înscrie şi ei pe traiectoria evolutivă care duce la dimensiunea a 4-a.
23. Sunt întrebat dacă membri unei familii se vor afla împreună în timpul trecerii la o nouă dimensiune. Răspunsul nu este unul categoric ci doar "poate"; aceasta în primul rând din cauza termenelor prevăzute în programul de viaţă al fiecărui suflet. Sunt multe variabile care, în mod normal, sunt proprii fiecărei entităţi.  Oricum, legătura de sânge nu poate fi o condiţie.
25. Dimensiunea (densitatea) în care există o fiinţă indică nivelul său pe scara evoluţiei, care se manifestă printr-un anume spectru vibraţional. Pentru o mai bună înţelegere convenim să spune, că cu cât numărul cu care este notată o dimensiune este mai mare, cu atât frecvenţa de vibraţie este mai înaltă iar nivelul de conştiinţă este mai ridicat. Organismele sunt doar forme materiale individuale, potrivit alese de suflet pentru a-i asigura o evoluţie corespunzătoare cu nivelul de dezvoltare aşteptat (programat). Nu trebuie confundată densitatea materială cu stadiul evolutiv în care o fiinţa se găseşte.
26. De exemplu, la un moment dat, în îndepărtata antichitate, sufletul vostru a ales să locuiască pe Pământ într-un corp fizic compatibil cu planeta, dar în dimensiunea a 5-a. Sufletul Pământului a rămas în corpul fizic al planetei pe tot parcursul nenumăratelor veacuri, peroadă în care, datorită enormelor cantităţi de energie negativă acumulate, frecvenţa de vibraţie a scăzut constant, sistemul planetar coborând de la densitatea a 5-a la a 3-a. Fiinţele din sistemul planetar şi-au scăzut corespunzător vibraţia pentru a rămâne în frecvenţa planetei (Nota C.M., a fost un cerc vicios: vibraţia planetei a scăzut, printre altele, datorită comportamentului şi gândirii fiinţelor umane care, la rându-le, pentru a supravieţui,  au trebuit să se acordeze la frecvenţa din ce în ce mai joasă a planetei ş.a.)
27. În ultima jumătate de secol, şi chiar mai înainte, planeta a început să fie ajutată să-şi crească frecvenţa de vibraţie, motiv pentru care a primit din ce în ce mai multă energie luminoasă trimisă de civilizaţiile avansate ale universului. Pe măsură ce absorţia de lumină a crescut, energia negativă a început să scadă accelerat.
28. În prezent, pe planetă, spectrul vibraţional al indivizilor este cuprins între dimensiunea a 3-a şi cea de a 7-a dimensiune. Evident, cei care au o înaltă vibraţie, au o conştiinţă corespunzător de ridicată, în timp ce cei (din pacate, majoritatea) care nu au evoluat, se regăsesc încă la nivelul de vibraţie propriu celei de a 3-a dimensiuni.Deşi corpurile fizice ale oamenilor par identice, în structura lor pot exista mari diferenţieri iar dimensiunea în care vibrează sufletul şi spiritul este proprie fiecărui individ. Cea care arată clar şi edificator diferenţele este mărimea şi culoarea aurei fiecărei fiinţe.
29. Acum, despre Nirvana. Deşi puteţi considera că pe tărâmul spiritual al Pământului, ar putea fi o lume descarnată, o lume a sufletelor nonfizice, eu vă asigur că rezidenţii Nirvanei au corpuri.Tărâmul Nirvanei are o anumită formă, de o anume consistenţă, evident, diferită mult de cea a Pământului. Tot ceea ce există în univers este făcut din energie de o anumită vibraţie. Lumea dimensiunii a 4-a, în care se află şi Nirvana, nu poate fi văzută de ochii fizici, dar ea există.
30. Şi, nivelul de realizare spirituală a populaţiei Nirvanei este destul de asemănător cu cel al fiinţelor de pe Pământ. Nirvana este tărâmul unde ajung toate sufletele care şi-au părăsit corpul fizic de pe Pământ, indiferent dacă în viaţa pământeană omul a fost bun sau rău, inteligent sau mediocru.
Întreaga energie a gândurilor, emoţiilor şi faptelor unei fiinţe umane se înregistreză în evidenţele Akashice instantaneu cu producerea lor, pe întreaga durată a vieţii. Sufletele celor decedaţi ajung în Nirvana la acel nivel care corespunde nivelului său de vibraţie. (Nota C.M.: deci, Nirvana este primul popas al sufletului după moartea corpului fizic, şi numai după această etapă îşi va alege o altă destinaţie, pentru a-şi consuma viaţa viitoare).
31. Nirvana este un plasament flexibil, prevăzut cu mai multe straturi existenţiale definite de anumite spectre de vibraţie, în care ajung sufletele celor din dimensiunea a doua până la dimensiunea a 7-a. Sufletele care au densitatea cea mai joasă (unu) ajung numai parţial în Nirvana (o mică sferă), cea mai mare parte ajungând în zonele cele mai dense ale sistemului solar al galaxiei. 
Dimensiunea unu nu înseamnă lipsa totală a luminii ci o foarte slabă rază de lumină care ajunge la acele suflete pentru a le încuraja şi a le arăta calea pe care vor putea să se întoarcă la din ce în ce mai multă lumină. Sufletelor aflate în partea inferioară a Nirvanei, li se trimite constant o rază de lumină care să le încurajeze în efortul de trezire, arătându-le, totodată, că nu au fost părăsite.
Lumina este transmisă în mod constant la aceste suflete, iar în cazul în care aceasta acceptă, se mută la un nivel cu mai multă lumină, în Nirvana
32. Marea majoritate a rezidenţilor care ajung în Nirvana sunt suflete din dimensiunea a 3-a spirituală.
După recuperare şi vindecare, sufletele revigorate, îşi revăd toate evenimentele din viaţa de curând încheiată moment care îi ajută să-şi reamintească totul si să cunoască ce ar mai trebui făcut pe calea evoluţieilor viitoare. După o perioadă de şedere în Nirvana, deobicei, sufletul îşi întocmeste programul vieţii viitoare, stabileşte locul unde se va reîncarna, părinţii etc.
În funcţie de nivelul de evoluţie la care se află şi de ascendenţă, sufletul poate alege să se reîncarneze pe altă planetă sau în alt sistem solar. Sufletele avansate spiritual fac, deobicei, un scurt popas în Nirvana, după care ajung la locul de destinaţie corespunzător nivelului lor spiritual. Sunt şi suflete care preferă să rămână un timp mai îndelungat sau definitiv în Nirvana.

33. Lumina care pătrunde în mai mare măsură în straturile mai înalte ale Nirvanei, crează o mare diversitate de peisaje de o frumuseţe greu de imaginat.
In aceste locuri îşi petrec vacanţele rezidenţii aflaţi cel puţin la nivelul 4 dimensional.
Locurile acestea mirifice sunt vizitate de multe fiinţe aparţinând unor civilizaţii îndepărtate şi servesc, deasemenea ca adevărate staţiuni de recuperare şi vindecare pentru multe fiinţe din diverse puncte ale galaxiei. Trebuie să cunoaşteţi că Nirvana şi-a căpătat o mare reputaţie pentru ceea ce poate oferi celor veniţi ca vizitatori sau pentru tratament.
Cu drag, Matei, prin Suzanne.

(C .M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu