Totalul afișărilor de pagină

duminică, 3 octombrie 2010

Previziuni pentru luna octombrie 2010


(01 OCT. 2010, channeler Lena Stevens)

Caracteristica principală a lunii oct.2010 este INTENSITATEA

Totul în această lună este amplificat, deschizându-se calea pentru manifestarea unor reacţii puternice şi creşterea sensibilităţii. Este ca şi cum puterea unei surse de lumină de 100 watt ar creşte de 10 ori, la 1000 de watt. Acum, vălul este complet dat la o parte şi lumina izbucneşte cu putere.
Întunericul va încerca cu disperare să se opună dar nu va avea şanse de reuşită. Ceea ce se întâmplă în octombrie seamănă cu momentul naşterii, când dilataţia s-a produs şi copilul a început să iasă. Mai trebuie să aibă loc un ultim efort de eclozare, şi fătul va apărea în întregime. NU există cale de întoarcere sau blocare.
Este o naştere spirituală, de conştiinţă superioară, care se va produce, este adevărat, cu unele dureri. Fructul acestei naşteri va fi predat celor care au vegheat şi au asistat naşterea. Va apărea un potenţial crescut de înţelegere în diversele planuri existenţiale. Sunt vizate aspecte privind domeniul cuantic şi înţelegerea mai completă a mecanismului de funcţionare a Universului. Potenţiale crescute vor fi şi în domeniul transmisiei şi recepţiei telepatice, channeling-ul, vindecarea prin bioenergie etc. La ordinea zilei va fi comparativul ‘’mai’’ : mai emoţional, mai inteligent, mai mobil etc. toate vizând înaintarea sau atingerea unor nivele superioare de conştiinţă.

Este de aşteptat ca sporul să fie mai mare la cei care au atins deja un nivel mai ridicat de conştiinţă sau care sunt angajaţi într-un program de practici adecvate (meditaţii, exerciţii specializate, pranayama, contemplaţie, binecuvântări, activităţi de ajutorare dezinteresată - karma yoga, etc. Aceştia vor primi bonusuri spirituale care să le permită o şi mai mare accelerare a elevării lor spirituale. Cei merituoşi vor descoperi oportunităţi nebănuite care, folosite, vor contribui la producerea unor salturi de conştiinţă. Cei care se vor afla în aceste situaţii benefice, este bine să le folosească cu toată încrederea, nelăsând să se rateze aceste ocazii, adevărate graţii.

Soarele este un barometru pentru aprecierea intensităţii luminoase. În sine, Soarele este o fiinţă care trece prin schimbări proprii menite să ducă la creşterea intensităţii sale luminoase. Cum nivelul nostru de evoluţie depinde şi de compoziţia şi puterea radiaţiei solare, este uşor de înţeles că orice schimbare prin care trece astrul nostru, ne influenţează şi pe noi.

Există acum o radiaţie energetică solară menită să ajute la eliminarea cancerului produs de vibraţiile de joasă frecvenţă venite din vechile tipare ale ataşamentului unora faţă de comportamente egoiste. Ca totdeauna, fiinţa umană este rezultatul îmbinării energiilor parentale, primite de la Soare, şi celor maternale, oferite de Mama Pământ. În anul acesta, 2010, s-a manifestat mai mult influenţa energiilor masculine, yang, comparativ cu cele feminine, yn. In viitorul apropiat se va accentua influenţa feminină asupra fiinţelor, cu tendinţa de a se obţine, într-o anumită perioadă de timp, echilibrarea yn-yang.

Oamenii vor trebui să se bazeze, în viitor, mai puţin pe experienţa trecutului şi mai mult pe intuiţie şi pe valorile oferite de noile energii. Cei care vor rămâne cantonaţi în experienţa trecutuluii, căutând soluţii perimate, vor constata că întâmpină din ce în ce mai multe dificultăţi în rezolvarea problemelor cu care se confruntă.
Puteţi începe schimbarea de atitudine şi comportament cu faza intermediară în care să renunţaţi la a vă implica critic în programele colectivităţii, rămânând la faza de neutralitate, neimplicandă. Ulterior, după ce accesaţi nivele de înţelegere mai înaltă, vă puteţi împlca.
Ceea ce este necesar să se mişte ca intensitate în sens pozitiv, este eliminarea oricărui clişeu bazat pe experienţele trecutului sau comportanentului de rutină cu o încărcătură negativă, dăunătoare, rezolvări dificile, dureroase sau victimizante.
Acesta este un înalt comandament, însă dacă activaţi intenţia voastră de declanşare a unui astfel de proces, şi momentul ales este unul defavorabil pentru o reuşită deplină, repliaţi-vă, revenind în starea de ACUM, concentraţi şi neutri, ca implicare.
Cel mai indicat în demararea unei acţiuni este să nu porniţi având idei peconcepute (bune sau rele) ci doar o atitudine neutră, dar atenţi la ceea ce se întâmplă.
Pe de altă parte, dacă simţiţi o stare de teamă care parcă vă sugrumă dar continuaţi să rămâneţi plasaţi în ea, vă veţi adânci în acea stare negativă, depresivă, de anxietate, durere etc. până veţi atinge valori extrem de dăunătoare. Acea stare se va acutiza dacă nu vă schimbaţi atitudinea sau, şi mai rău, veţi începe să vă plângeţi de milă, considerându-vă un martir. Există o soluţie de ieşire salvatoare din orice situaţie, indiferent de complexitatea şi gravitatea ei.
Reţineţi că menţinerea într-o stare anume (bună sau rea), conduce la amplificarea acelei stări până la valori foarte înalte. De ex. de la o stare de indispoziţie banală, persistând în ea, puteţi ajunge la concluzii care să vă împingă chiar la gesturi necugetate. Tot aşa, un sentiment de satisfacţie poate fi amplificat până la starea de beatitudine, de iubire necondiţionată.

Amplificarea stărilor de bucurie, iubire, creativitate, satisfacţie sau bunăstare este o metodă de aţi canaliza viaţa spre trăiri înalte şi materializarea unor aşteptări, poate cândva nesperate. Chiar şi aceia care încă mai au încărcături karmice (din alte vieţi, mai ales), au posibilitatea să aleagă altceva, schimbând cursul evenimentelor care, altfel, s-ar desfăşura în sensul eliberării acelor încărcături karmice, în ritm neavantajos accelerării evoluţiei voastre.

Toate oportunităţile vă stau la dispoziţie, totul depinde doar de hotărârea de a fi prezenţi în viaţa voastră. În tot ceea ce întreprindeţi, asiguraţi-vă că este şi în conformitate cu dorinţa sufletului şi spiritului vostru.
Această lună este marcată de producerea unor mari drame. Înaltele intensităţi energetice, scot în evidenţă întotdeauna, mari drame în derularea evenimentelor. Cei care trăiţi acum, probabil, aveţi în programul vostru de viaţă să treceţi ca spectatori sau ca actori prin aceste evenimente. Este nimerit să aveţi o atitudine de compasiune faţă de victimele acestor întâmplări nefericite. Atâta timp cât nu puteţi contribui concret la uşurarea unor situaţii, adoptaţi o atitudine de neutralitate, concentrându-vă asupra unor aspecte pozitive, şi nu vă implicaţi afectiv. Drama înseamnă, de obicei, escaladarea unor reacţii de proporţii. Evitaţi să fiţi în centrul acelei drame.
Puteţi ajuta prin meditaţie, compasiune, binecuvântări în locuri liniştite, care vă permit intrarea în asemenea stare. Fiecare dintre voi trebuie să-şi economisească energia pentru propria-i evoluţie, fără a adopta o atitudine egoistă. Amintiţi-vă că trăirea unei drame este o scurgere de energie şi, în această lună, mulţi veţi fi martori ai producerii unor evenimente dramatice. Ridicaţi-vă capacitatea de a vă canaliza energiile în trăiri pozitive. Deci, staţi departe de drame, ori de câte ori puteţi.
Există o mare înţelepciune disponibilă pentru noi toţi în acest moment în care ar trebui să alegem să acţionăm la nivelul cerinţelor actuale. Este greu să ne curăţăm de amprenta lăsată de cutumele sociale şi culturale ale lăcomiei, spiritului de concurenţă, nevredniciei şi luptei.
Însă, evoluţia înaintează numai într-o singură direcţie.

PERSONALITATEA VOASTRĂ
Octombrie acesta va fi o lună a schimbărilor de personalitate şi de vindecare. Căutaţi liniştea, tăcerea, meditaţia, contemplarea care sunt necesare pentru alinierea voastră cu aspectele pozitive ale acestei luni. Nu fiţi comozi. Fiţi mereu în momentul de ACUM. Toate aspectele vieţii voastre apar şi se derulează cu intensitate: sănatatea mentală şi fizică, viaţa emoţională, relaţiile, percepţiile, activitatea pe care o depuneţi, toate, vor cunoaşte în această lună o accelerare. Mulţi vor depune eforturi pentru a face faţă provocărilor. Nu fiţi dezamagiţi, dacă motive neprevăzute vă vor schimba planurile sau planificările. Consideraţi orice schimbare ca pe o oportunitate.

RELATIILE
O mulţime de posibilităţi de îmbunătăţire a relaţiilor de toate felurile vi se vor ivi în această lună. Mai toate relaţiile vor avea ca obiectiv îmbunătăţirea colaborării dintre energiile de tip feminin cu cele de tip masculin..Aceasta va fi o problemă cu rază lungă de acţiune şi va constitui tema de lucru pentru mulţi, o bună perioadă de timp. Feriţi-vă să reacţionaţi negativ la orice fel de precipitare de evenimente în care sunteţi cooptaţi. Controlaţi-vă atent emoţiile care vor avea tendinţa de a se manifesta exacerbat, iraţional sau dramatic. Nu vă avântaţi în vâltoarea evenimentelor. Daţi dovadă de compasiune şi de iubire faţă de voi şi faţă de ceilalţi. Nu insistaţi să aveţi dreptate de fiecare dată. Fiţi mai toleranţi decât de obicei.
Veţi primi ajutor, în această perioadă, în toate situaţiile în care el este necesar. Pe de altă parte, această perioadă este extrem de favorabilă pentru a consolida şi aprofunda relaţiile cu ceilalţi. De asemenea, aveţi posibilitatea de a spori comunicarea telepatica cu alţii şi percepţia corectă a adevărului

MEDIUL
Mediul va continua să ne surprindă şi în această lună. Atunci când vom crede că putem fi siguri pe o tendinţă de evoluţie, atunci se vor produce schimbări neaşteptate. Din ce în ce mai mult începem să înţelegem că atitudinile, credinţele, dorinţele şi gândurile au influenţă importantă asupra starii mediului înconjurător. Când oamenii cred cu tărie în ceva, este foarte probabil ca acel ceva să apară, într-un anume orizont de timp. Certitudinea este cu atât mai mare cu cât grupul de fiinţe este mai numeros şi cu cât concentrarea asupra aceluiaşi subiect este mai puternică. Trebuie să ne amintim sau să acceptăm că omul este o fiinţă puternic creativă. Decât să se concentreze pe teama producerii diverselor tipuri de calamităţi, este mult mai indicat ca omul să alunge aceste frici şi să considere că nu cunoaşte dacă va fi rău sau bine. In acest fel, lăsăm universul să acţioneze cum crede el de cuviinţă, şi, de obicei, este bine ceea ce alege el pentru noi. Evident, cea mai indicată atitudine ar fi una pozitivă, de încredere şi mulţumire pentru Mama Natură, faţă de care să ne arătăm sentimentele noastre de iubire şi recunştiinţă.

Nu fiţi dezamăgiţi pentru nimic din ceea ce se întâmplă în natură! Dezamăgirea apare numai atunci când există aşteptări. Deci, în loc de aşteptare, care naşte totdeauna un ataşament faţă de un anume rezultat, este mai corect să nu ne aşteptăm la nimic. Ce va fi, vom trăi şi vom vedea!
Datorită intensităţii ridicate a energiei solare, în această lună (nu ca efect de încălzire ci de radiaţie), am putea vedea unele erupţii solare şi unele anomalii în producerea mareelor. Consumaţi multă apă pentru a combate radiaţiile solare. Face foarte bine sănăţăţii, vecinătatea cât mai mult posibil a surselor de apă, în această perioadă.

SĂNĂTATEA ŞI CORPUL FIZIC.
Rinichii şi glandele suprarenale, ficatul şi splina sunt în dificultate funcţională în această lună, mai ales în cazul celor care vor avea supărări sau stări de anxietate. Încearcăţi să vă amintiţi aceasta atunci când aveţi tendinţa de a vă enerva. Fiţi mai calmi, mai toleranţi şi îndepărtaţi-vă de sursele de enervare. Aminţi-vă că în această perioadă corpul vostru trece prin multiple transformări, planeta însăşi este în proces de ridicare a vibraţiei. Acestea fac ca organismul să devină mai sensibil la orice fel de schimbare. Sensibilitatea crescută a organismului uman face ca în perioada aceasta terapiile bioenergetice să aibă mai mult efect şi reechilibrarea centrilor energetici să se facă mai repede.

FINANŢELE, PROIECTELE; PARTENERIATELE SI AFACERILE.
Aceasta este o luna excelenta pentru a începe ceva nou mai ales dacă vă gândiţi să porniţi de la un fond mai important. Este foarte îndicat ca demararea acesteor activităţi să fie precedată de o ceremonie în care să oferiţi, printr-o atitudine colectivă de ofrandă către Divinitate rezultatele activităţii pe care doriţi s-o începeţi.Consideraţi în fiecare zi că ceea ce urmează să executaţi în acea zi face parte dintr-un nou proiect pe care, prin invocaţie oferiţi-l Divinităţii şi mulţumiţi cu anticipaţire pentru rezultatul bun la care veţi ajunge.
Domeniul general de finanţe va cunoaşte o tendinţă rapidă de creştere sau rapidă de descreştere, aceasta depinzînd de trendul în care s-a aflat până la începutul acestei perioade (Deci, se va menţine tendinţa dar va creşte viteza). Vor putea fi raportate salturi sau căderi spectaculoase în economiile multor state. Amintiţi-vă că acesta este un moment în care predicţiile bazate pe cicluri economice statistice nu mai funcţionează. Este, de asemenea, o luna buna pentru parteneriate. Începeţi-le cu bune intenţii şi oferiţi-le ca ofrandă, prin tipul de cereminii menţionat mai sus. Afacerile începute în această lună cu intenţii necinstite şi cu dorinţa de îmbogăţire oneroasă, nu vor avea succes.

POLITICA ŞI PROBLEMELE GLOBALE.
Intensitatea problematicii politicilor la nivel global va creşte în această perioadă. Multe chestiuni politice nu-şi vor găsi rezolvarea. Se vor dezvălui multe acte de corupţie la nivel înalt săvârşite în trecut, dar ascunse cunoaşterii generale.
Implementarea tehnologiilor de utilizare a energiei solare şi comunicaţiile vor cunoaşte un nou avânt. Furtul de tehnologie va cunoaşte un regres, tendinţa începând să fie una de colaborare.

Sursa: www.thepowerpath.com
 (C.M.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu