Totalul afișărilor de pagină

sâmbătă, 16 octombrie 2010

COMUNICARE DE LA MATEI


(10 oct. 2010, prin Suzanne Ward)
1.Aici este Matei care vă transmite cele mai calde salutări din partea tuturor sufletelor aflate pe această staţie.
Voi începe comunicarea aceasta altfel decît în mod obisnuit. 
Îl voi invita pe Hatonn să înceapă acest mesaj.
2. HATONN: Mulţumesc, Matei; ţie si colegilor tăi, pentru că-mi daţi această posibilitate.   
Când prietenii noştri extratereştri îşi vor îndeplini promisiunea de a-şi face apariţia?; este o întrebare destul de des pusă la întâlnirile care au loc în cercurile Lucrătorilor din Lumină. Nu pot face nicio precizare în acest sens dar vă pot vorbi despre noul nostru nivel de implicare în această problemă, în care am obţinut importante progrese.

3. Vi sa spus că nu putem interfera cu lumea voastră ca fiinţe în trup fizic,  excepţie făcând cazurile în care suntem mandataţi în acest sens de către Dumnezeu. Apatriţia noastră intempestivă, fără o pregătire prealabilă, ar fi dăunătorea fiinţelor umane.  
4. Dumnezeu mi-a dat permisiunea să utilizez metode mai dure ori de câte ori este necesar pentru anihilarea bazelor Illuminati care mai există. Aceasta nu înseamnă  să omorâm pe cineva. Dumnezeu nu vrea uciderea nimănui şi nici noi nu vom proceda altfel. De câtva timp, noi acţionăm ori de câte ori este cazul, la blocarea acţiunilor întunecaţilor atunci când intenţionează să utilizeze arme de distrugere în masă sau să declanşeze acţiuni de tipul celor din " 9 / 11" Asemenea acţiuni s-au executat în mai multe cazuri. În acest scop, creăm perturbaţii în sistemele lor de comunicaţie, comandă şi transport pentru ca sistemele de comandă şi acţiune să nu poată funcţiona corect. 

5. Avem, de asemenea, permisiunea lui Dumnezeu să mutăm temporar câteva persoane cheie (din sistemele lor de comandă) din zonele cu risc în locuri unde nu mai pot face nici un rău.
Aceste acţiuni se fac oarecum mascat, prin crearea în jurul navelor noastre a unui câmp energetic care le face invizibile, fapt ce provoacă derută în rândul întunecaţilor. 

6. Vreau, de asemenea să demontez avertismentele precum că fiinţele ET (Aliens) care vin din spaţiu ar avea intenţii ascunse, de cucerire şi supunere a planetei voastre. Astea sunt doar nişte prostii. Grila energetică (filtrul) din jurul Pământului nu ar putea fi străpunsă de presupuse civilizaţii rău intenţionate. Şi dacă asemenea fiinţe ar încerca să aducă cu navele lor Entităţi Cenuşii, noi dispunem de tot ceea ce este necesar pentru a anihila din faşă asemenea acţiuni. Cenuşii care trăiesc în subteran pot încerca să convingă lumea precum că unele civilizaţii ET au intenţii agresive faţă de Pământ, însă noi putem depista şi anula toate aceste manevre.
7. Matei, am încheiat acest subiect. Pot să vorbesc despre o altă problemă?      
8. Matei: Noi te rugăm să continui, Hatonn.
9.  HATONN: Mulţumesc. De fapt este vorba despre o problemă având trei perspective diferite. Toate sufletele aflate pe staţia (nava spaţială) pe care se află Matei, sunt foarte evoluate spiritual, ca de altfel şi purtătorul lor de cuvânt, care redă sentimentele lor comune faţă de sufletele de pe Pământ; iubirea lor se împarte în mod egal tuturor pământenilor cărora le trimit lumina vindecătoare. Ei preţuiesc oamenii de pe Pământ ca părţi ale emanaţiei lui Dumnezeu.  
10. Noi suntem civilizaţii fizice (civilizaţia căreia-i aparţine Hatonn). Noi nu avem capacitatea de a ne extinde în unitate şi în iubire necondiţionată. Progresul nostru spiritual este pus în slujba lui Dumnezeu şi depinde de modul în care ajutăm civilizaţiile mai puţin avansate să evolueze, atunci când apelează la asistenţa noastră.
Observăm că unii dintre voi nu doresc să aibă loc nicio schimbare, însă Pamantul a ales şi se află deja în procesul schimbărilor care-l vor propulsa într-o dimensiune superioară.
Rostul nostru pe Pământ este tocmai acela de a sprijini planeta şi pe cei care o vor însoţi, să acceseze o dimensiune superioară. Pentru aceasta, noi am pus la dispoziţie tehnologia noastră avansată şi un corp de specialişti care să înfăptuiască tehnic această doleanţă.

Suntem avansaţi spiritual şi intelectual şi acest nivel ne permite să vă cunoaştem gândurile, să vă înţelegem simţămintele şi să observăm ceea ce faceţi.
Dar, spre deosebire de sufletele aflate pe staţia lui Matei, noi putem fi anxioşi, supăraţi, descurajaţi, impacientaţi, sau frustraţi pentru diverse motive, în special pentru ceea ce se întâmplă uneori pe Pământ. Şi noi putem avea opinii şi idei diferite, exact aşa cum se întâmplă la voi, însă noi am asigurat total, în interesul majorităţii, dominaţia binelui comun.
11. Apoi, există civilizaţia voastră. Cu permisiunea voastră - şi cu siguranţă că acest lucru este evident! - lumea voastră se află scufundată într-o adâncă mizerie, dar în loc de a face ceva pentru a remedia acestă deplorabilă situaţie, prea mulţi dintre voi se complac în a rămâne în espectativă, preocupaţi doar de a privi la programele mincinoase difuzate pe posturile de televiziune sau de a se manifesta ca fani înverşunaţi ai unor sporturi care nu vă ajută să evoluaţi, ci, dimpotrivă vă înrăiesc şi vă scad frecveţa de vibraţie.
În loc de a contribui la rezolvarea practică a problemelor şi neajunsurilor reale ale societăţii, mulţi ’’analişti ’’ îşi arogă dreptul de specialişti făcând şi menţinănd emisiuni în care se poartă discuţii interminabile şi acuzatoare la adresa altora, fără ca ei să ajute cumva la găsirea unor soluţii viabile.

12. În general, oamenii îl cunosc pe preşedintele american Barack Obama numai prin ceea ce declară uneori şi prin ceea ce mass-media comunică, cel mai adesea răuvoitor la adresa preşedintelui. Noi vedem cum duşmanii puternici ai lui Obama, din guvern şi dinafara lui, uneltesc ’’ în spatele uşilor închise ‘’pentru a face ţăndări încercările sale de reformă.
Voi îl vedeţi îngrijorat iar unii îl numesc slab şi consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită. Noi simţim durerea lui că eforturile sale de a îmbunătăţi viaţa tuturor celor care sunt asupriţi sunt puternic sabotate.
Mulţi dintre voi consideraţi că el, în loc să fie implicat în a pune capăt conflictelor din alte ţări, mai bine s-ar apleca asupra rezolvării problemelor interne.
 Noi simţim descurajarea şi epuizarea sa care înţelege acţiunile forţelor întunericului în zădărnicirea eforturilor sale pentru a contribui la rezolvarea marilor probleme ale lumii.
13. Oameni pe care voi îi numiţi "analişti" fac speculaţii în ceea ce priveşte cel de al doilea mandat de preşedinte al lui Obama. Noi lăudăm zilnic curajul şi determinarea sa în fiecare zi. El se confruntă cu aceia care ameninţă viaţa sa şi a familiei sale continuând să militeze pentru înstaurarea unei lumi mai paşnice, şi eradicarea sărăciei, în orice loc de pe planetă. Trebuie să cunoaşteţi că Obama şi famila sa sunt protejaţi prin reţeaua de lumina Christică care-i înconjoară, fără ca el să ştie despre această protecţie. Obama este parte importantă a planului maeştrilor pentru instaurarea Epocii de Aur pe planetă, despre care, de asemenea, el nu are cunoştinţă.
El acţionează în conformitate cu convingerile, principiile, aspiraţiile şi experienţa sa cu care a venit în această viaţă. Obama a fost un lider important într-o civilizaţie foarte evoluată şi a acceptat să vină în această viaţă pentru a servi Pământul din poziţia cea mai înaltă a acestei planete. Dacă omenirea ar cunoaşte acest adevăr, aşa cum îl ştim noi, toată neîncrederea şi suspiciunile care planează asupra lui ar înceta pe loc iar oamenii i-ar mulţumi lui Dumnezeu pentru înţelepciunea, curajul, integritatea morală şi abnegaţia care se regăsesc în personalitatea lui Obama.
14. Vă este cunoscut faptul că gândurile voastre au efect creator şi că tot ceea ce se întâmplă în viaţa voastră, în lumea voastră, este materializarea a acestor gânduri. Nu numai atât, dar gândurile şi faptele voastre au impact şi asupra universului căruia-i aparţineţi. Deci, dacă vreunul din voi se numără printre criticii lui Obama, îl invit să renunţe la această atitudine, dacă doreşte să-l ajute pe preşedinte în demersul său curajos şi plăcut lui Dumnezeu. Aceasta l-ar ajuta şi pe cel care-şi schimbă atitudinea. Pentru aceasta nu trebuie să vă transformaţi neapărat în activişti politici. Este suficient dacă inimile şi gândurile voastre se îndreaptă cu credinţă şi încredere spre ceea ce vrea acest om ales, spre binele tuturor oamenilor cinstiţi de pe planetă. Rezervaţi-vă zilnic câteva minute de linişte, pentru a vă trimite gândurile spre această chestiune. Pentru deplina reuşită, ajutorul vostru este mult apreciat.
15. Ştiu că ceea ce am spus în această intervenţie a sunat poate cam dur, dar, din dragoste pentru voi, am preferat să fiu mai direct în exprimare. Am făcut-o şi ca purtător de cuvânt al multor altor fiinţe care nu au găsit poate o cale de comunicare suficient de eficientă.
16. Acum am terminat, Matei. Mulţumesc că mi-ai dat ocazia să-mi comunic unele gânduri şi constatări către umanitate.
17. Matei: Mulţumesc, Hatonn! Ai abordat subiecte care sunt printre cele mai des întâlnite în e-mailuri trimise mamei mele, şi, este foarte probabil ca vorbele tale să aibă un impact mai puternic de cât l-ar fi avut ale mele.

18. Este posibil că noi, cei de pe această staţie, să avem viziuni mai estompate faţă de realităţile de pe Pământ, decât ale tale, care te afli foarte aproape de planetă. Poate că noi am fi vorbit mai voalat cu privire la ceea ce observăm pe Pământ, dar avem cel mai mare respect pentru modul mai tranşant în care ai făcut prezentarea. De asemenea, îţi suntem foarte recunoscători pentru ceea ce faci pentru această planetă şi pentru umanitate, ca entitate care te afli în primele rânduri ale luptei pentru evoluţia acestui sistem planetar.
19. Ştiu că nu este uşor să întreprinzi toate aceste acţiuni. 
Vom trece acum la alte probleme despre care am fost întrebat.
20. Starea de instabilitate a economiei internaţionale nu poate să mai dureze foarte mult timp. Controlul Illuminati efectuat prin manipulări ilegale va mai rămâne încă subteran dar va fi scos la lumină. Nu putem spune când se va produce colapsul ecomomiei mondiale
Cu toate acestea, timpul nu poate fi departe, deoarece multe ţări sunt în stare de faliment sau pe cale, iar conducătorii şi economiştii lor ştiu că nu mai pot aştepta sprijin financiar pentru închiderea tranzacţiilor restante, de trilioane de dolari zilnic.
Când colapsul se va produce, va fi binevenit, căci el va fi urmat de perturbări financiare minime. Puteţi linişti pe cei din jurul vostru încurajându-i să adopte o atitudine pozitivă, de încredere, căci Epoca de Aur a planetei este foarte aproape.
21. Adevărul despre tragicele evenimente "9 / 11" va ieşi la lumina zilei cât de curând. Se va afla că lideri ai unor state au fost chiar implicaţi în acţiune sau au cunoscut dinainte ce urma să se întâmple, şi nu au făcut nimic pentru ca acele evenimente oribile să nu se producă, şi nici nu au luat atitudine faţă de comunicatele oficiale mincinoase, date ulterior.
22. Întrebările despre ascensiune şi Epoca de Aur sunt prea numeroase şi nu le putem trata pe toate în această comunicare, astfel că unora le vom răspunde data viitoare.
23. Procesul de absorbţie a luminii arată că unele fiinţe trăiesc într-un mod dumnezeiesc, neexistând semne care să indice modificări celulare importante la trecerea de la carbon la cristal (siliciu). Din acest motiv, sfătuiesc pe cei care au probleme de sănătate, mai ales legate de expunerea la soare, să se prezinte unui medic de specilitate.
Cu toate acestea, pe măsură ce timpul trece, apare o diferenţiere între starea de boală şi creşterea absorbţiei lumiinii datorată trecerii la molecula de cristal. Cei aflaţi în situaţia de pe urmă, vor începe să aibă din ce în ce mai pregnant o stare de bine, un sentiment de omniprezenţă, de pace care va persista chiar şi în circumstanţe dificile.
24. Va contribui semnificativ Ziua Internaţională a Păcii la ascensiunea Pământului? Toate acţiunile pentru pace, gândurile şi sentimentele oamenilor (de la fiecare individ la grupuri mai de oameni) ajută acumulării de lumină de către planetă şi contribuie la ascensiune, apropiind momentul în care omenirea va trăi în pace şi înţelegere.
Acelaşi lucru se poate spune şi despre Global Love Day (Ziua Internaţională a Iubirii) în care grupuri de oameni se adună pentru a face meditaţie concentrându-se asupra sentimentului de iubire fără obiect (Nota C.M., de exemplu, spiralele yang pe care le fac yoghinii). Cuvintele, scrise sau vorbite, gândurile de dragoste şi pace, emit vibratii ridicate. Trebuie spus că puterea creată prin focalizare creşte exponenţial cu mărimea grupului. (Nota C.M., dacă un om produce o unitate de putere, doi oameni concentraţi simultan asupra aceluiaşi subiect - dragostea de ţară, de ex.-, produc patru unităţi de putere, 3 oameni produc 9 unităţi de putere etc).
25. Mă tem că alcoolismul mă va condamna ca, după moarte, să ajung în iad, declară cineva. Dragă suflete, fi sigur că aceasta nu se va întâmpla; mai de grabă îţi vei face un iad din viaţa pe care o trăieşti acum pe Pământ, având asemenea viciu. Persoana în cauză se mai lamentează că nu poate renunţa la această patimă. Contractele de viaţă cu care se nasc sufletele pot cuprinde, dintr-un motiv sau altul, şi asemenea dependenţe, numai că omul mai este dotat şi cu posibilitatea ca printr-un act de voinţă să poată renunţa la acest punct din program. Drogurile şi medicamentele, în general, formează o barieră între suflet şi conştiinţă, împiedicând comunicarea între cele două aspecte ale sinelui.
26. Mama, te rog să redai despre acest subiect, pasaje din cartea pe care ai publicat-o cândva (Nota C.M.: pot fi găsite în cartea ”REVELATII PENTRU O NOUA ERA” scrisă de Suzanne Ward şi apărută la ed. FOR YOU în anul 2002).
Mulţumesc, mamă!
27. Noi nu suntem familiarizaţi cu metode ale "purificării karmice" sau "comenzi de înţinerire", cu ajurorul cărora să vă puteţi pregăti ascensiunea în corp fizic. Cu toate acestea, vă putem spune că karma nu este eliminată prin mijloace externe ci prin proprie experimentare. Karma este unică pentru fiecare individ, şi este important să înţelegeţi că ea nu reprezintă o hotărâre a unei instanţe sau o pedeapsă - este modalitatea de a atinge echilibrul.
 28. În ceea ce priveşte întrebarea dacă ascensiunea (cu păstrarea corpului fizic) este condiţionată de starea de întinerire şi revitalizare a corpului, astfel ca ea să fie încheiată până la sfârşitul anului 2012, noi spunem că nu aceasta va garanta ascensiunea în corp, dacă aceasta nu există în programul de viaţă al individului. Existenţa în viaţă sau nu a corpului fizic, la momentul 2012, depinde numai de ceea ce şi-a trecut fiecare suflet în programul cu care a venit pe planetă, în această viaţă. 
Nu este mai puţin adevărat că acele corpuri care nu vor fi absorbit suficientă lumină în această perioadă, nu vor putea supravieţui impactului frecvenţelor înalte cu care se vor confrunta. Va exista, deci, un nivel minim de acumulare a energiilor de frecveţă înaltă, care va trebui atins până la sfârşitul anului 2012. 
Însă vor exista destui care, deşi vor fi încărcaţi suficient cu energie de vibraţie înaltă, îşi vor părăsi corpul fizic, dacă asta se regăseşte în programul lor de viaţă.
29. Cum ne putem ajuta copiii noştri ca să-şi ardă karma? Copiii care nu au fost programaţi să-şi compenseze încărcătura karmică, trebuie să-şi urmeze calea, fără intervenţia cuiva. Dacă în programul lor, sau prin alegerea lor, se decid să-şi cureţe încărcătura karmică, o vor face singuri, instinctiv şi intuitiv. Intervenţia adulţilor în această direcţie este inutilă sau contraindicată.
30. Nu, ascensiunea în corp fizic împreună cu planeta nu impune să fii vegetarian sau vegan. Corpul fizic este diferit de la persoană la persoană, şi el are necesităţi specifice, particulare. Unele organisme preferă regim alimentar vegetarian, altele, lacto-vegetarian, altele se simt în formă dacă consumă carne etc. Ca şi sufletul, corpul fiecăruia este diferit. Orice regim sau lucru care face ca organismul să nu mai fie în echilibru, influenţează negativ mintea şi spiritul, şi trebuie evitat. Starea de echilibru este scopul fiecărui suflet şi ea se obţine şi din asigurarea unui regim alimentar adecvat necesităţilor acelui corp. 

31. Cei care vă veţi contina călătoria împreună cu Pamantul, în vibraţiile mai înalte, veţi avea corpul fizic mai uşor, şi acest proces se va desfăşura progresiv. Veţi prefera să vă hrăniţi cu fructe, legume şi cereale pe care corpul le va accepta cu bucurie deoarece ele vor fi pline de lumină. Carnea şi fructele de mare vor fi din ce în ce mai puţin consumate. 
Chinuirea animalelor la sacrificare, sau cu alte ocazii, le impregnează carnea cu energii ale groazei, fricii instinctive de moarte. Toate aceste energii dăunătoare sănătăţii fizice si psihice vor fi preluate de mâncătorul de carne.
Pe de altă parte, multe dintre animalele culese din mare conţin procente însemnate de poluanţi, căci omul a transformat mările şi oceanele lumii în depozite de gunoaie.

Fiţi atenţi la semnalele pe care vi le dă corpul vostru care ştie cel mai bine de ce are nevoie.

32. Am tot respectul pentru cei care au devenit vegetarieni pentru a protesta faţă de tratamentul inuman la care sunt supuse animalele, mai cu seamă în momentul sactrificării. Dorinţa şi rugămintea noastră este ca să depuneţi toate eforturile pentru ca animalele care urmează să fie sacrificate pentru consum, să fie tratate cu multă iubire şi recunoştinţă pentru sacrificiul lor.
Tratamentul plin de cruzime pe care oamenii l-au aplicat animalelor, de-a lungul vecurilor, a contribuit cu un procent important la creşterea negativităţii pe planetă şi la regresul civilizaţiei umane, la scufundarea planetei şi sistemului său planetar în dimensiunea a 3-a. Tot acest regres a condus la scăderea frecvenţei de vibraţie a planetei şi fiinţelor de pe ea şi a înăsprit tot mai mult condiţiile de viaţă, frecvenţa şi amploarea dezastrelor ’’naturale’’, scufundând planeta într-o adâncă suferinţă. 
Ori de câte ori aveţi în faţă un animal, amintiţi-vă că şi el, ca şi voi, este un suflet care merită şi trebuie să fie respectat şi ocrotit cu iubire.

33. Animalele dispun de o largă paletă în ce priveşte simţurile, percepţiile, în multe privinţe depăşind cu mult capacităţile şi atributele omului. Multe din însuşirile animalelor au fost ignorate sau privite cu neîncredere de oamenii insensibili care s-au transformat din prieteni ai animalelor în ucigaşi ai acestora.
Printre unele specii de animale, cu deosebire animalele de companie, se găsesc specii şi exemplare extrem de evoluate ca suflet, care au ales să aibă experienţe în corp de animal, din varii motive. Multe dintre ele au claritate şi înţelepciune superioare unora dintre oameni. Ele au venit pe Pământ în această formă pentru a îmbunătăţi relaţiile între diverse specii de animale pentru a forma un egregor care să le ajute la accesarea frecvenţelor mai înalte, şi să le asigure trecerea în planuri superioare.
Pe de altă parte, fără trezirea unui număr important de fiinţe umane, dedicate îmbunătăţirii vieţii animalelor, planeta nu ar fi putut face progrese importante în creşterea frecvenţei de vibraţie şi trecerea la o dimensiune superioară.
Listen
Read phonetically

34. Este adevărat că îmbunătăţirea sănătăţii poate fi obţinută şi prin hrana ecologică, însă dacă posibilităţile unora dintre voi nu le permit să cumpere aceste produse, nu trebuie să vă simţiţi frustaţi că trebuie să vă hrăniţi cu produse de duzină. Aceasta deoarece anxietatea, nemulţumirea, frustrarea sunt mult mai dăunătoare sănătăţii decât hrana neecologică. În afară de aceasta, evoluţia spirituală, creşterea fecvenţei de vibraţie, nu sunt dependente de hrana ecologică.
Pur şi simplu fiţi prezenţi la actul de hrănire, folosiţi puterea gândului care vă poate îmbunătăţii pofta de a mânca şi chiar gustul hranei. Gândiţi-vă cu recunoştinţă la cei care au produs acea hrană şi consacraţi-o Divinităţii. Convingeţi-vă mental că ceea ce mâncaţi va sevi binelui vostru cel mai înalt.
35-36. Învăţământul se va schimba dramatic la fiecare treaptă, începând chiar de la nivel de fetus, despre care crecetătorii au ajuns la concluzia că ascultarea muzicii clasice, de calitate, de către mame, îmbunătăţeşte viteza de învăţare a viitorilor copii.
În tezaurul de carte se va păstra istoria înregistrată a Pământului, iar restul vor fi reciclate. Texte noi, programe televizate şi computerizate, cu informaţii corecte privind istoria planetei şi universului, vor apărea într-un timp relativ scurt pentru fiecare nivel de învăţământ, începând cu nivelul preşcolar. În programele de studiu ale doctoranzilor, post-doctoranzilor şi post-post-doctoranzilor se vor regăsi subiecte şi teze care astăzi sunt considerate ca preocupări ale "ţăcăniţilor" din gîndirea  New Age.
Muzică, scrisul, pictura, sculptura - toate tipurile de arte şi meserii - vor căpăta o mai mare importanţă, punându-se un deosebit accent pe toate formele de expresie artistică care îmbogăţesc sufletul. 
Actuala concentrare disproporţionată a fondurilor pentru unele competiţii sportine, în care se pune bază pe ideea de luptă, de impunerea voinţei şi puterii în faţa altuia, va dispărea. Vor prevala sporturile de echipă care vor fi practicate nu pentru a învinge pe cineva, a demonstra superioritatea cuiva ci pentru plăcerea de a te bucura de prezenţa celorlalţi.

37. Dar ce mai importantă schimbare va fi în folosirea creierului, în creşterea capacităţii de a face raţionamente care vor îmbunătăţii mult cunoaşterea.
 38. Pe toţi cei care se tem că nu mai este timp pentru ca Pământul să scape de tot întunericul, astfel în cât să fie pregătit pentru a părăsi densitatea a 3-a, îi putem anunţa că planeta deja a făcut acest salt,  salt pe care sperăm că-l veţi face şi cât mai mulţi dintre voi. 
39. Am vrea să ştiţi că noi aşteptăm cu nerăbdare bucuria de a vedea această trecere cât mai repede încheiată, pentru ca în lume să se statornicească pacea şi dragostea.
Noi preţuim efortul fiecăruia dintre voi şi, împreună cu toate sufletele acestui Univers, vă aplaudăm pe fiecare.
(C.M.)

Un comentariu:

 1. Numele meu este Malina, din Marea Britanie. Doresc să împărtășesc mărturia mea cu publicul larg cu privire la ceea ce acest templu numit (îngerii de soluție) au făcut pentru mine, acest templu au doar adus înapoi fosta mea pierdut iubit la mine cu munca lor mare vraja, mă întâlneam acest om numit Steven am fost împreună pentru o lungă perioadă de timp și ne iubea, dar atunci când am fost în imposibilitatea de a-i dea un copil de sex masculin este de 5 ani mi-a lăsat și mi-a spus că nu mai poate continua apoi am fost acum cauta modalitati de a-l înapoi și De asemenea, ramane insarcinata, până când un prieten de-al meu mi-a spus despre acest templu și mi-a dat de e-mail de contact, atunci nu va crede acest lucru atunci când le-am contactat pe problemele mele au pregătit elemente și vraja pentru mine și să aducă pierdut soțul meu înapoi, și după o lună am ratat flux meu lunar și du-te pentru un test, iar rezultatul a declarat că am fost insarcinata, am fericit astăzi sunt o mama a unui set de gemeni un băiat și o fată, îi mulțumesc încă o dată templul pentru ceea ce au făcut pentru mine, dacă ești acolo trece prin oricare dintre aceste probleme enumerate mai jos:

  (1) În cazul în care doriți ex-vă înapoi
  (2), în cazul în care aveți mereu coșmaruri.
  (3) pe care doriți să fie promovat în biroul tău.
  (4) În cazul în care doriți un copil.
  (5) pe bază de plante de îngrijire
  (6) pe care doriți să fie bogat.
  (7) pe care doriți să lega soțul / soția să fie a ta pentru totdeauna.
  (8) În cazul în care aveți nevoie de asistență financiară.
  (9) Să poporul asculta cuvintele tale și de a face dorința ta
  (10) Case rezolva E.T.C

  Contactați-le pe e-mail lor templu pe theangelsofsolution@gmail.com și să obțină toate problemele rezolvate
  Multumesc.

  RăspundețiȘtergere