Sine al meu Superior, cu iubire îți cer ca începând din acest moment să mă îndrumi în tot ceea ce fac sau intenționez, pentru a cunoaște cele mai corecte soluții în problemele cu care mă voi confrunta în viitor. Îți cer aceasta pentru binele meu cel mai înalt, pentru evoluția ființei mele în Lumină și în afara oricărei interferențe malefice. Vreau să îmi ridic frecvența de vibrației la nivelul cel mai potrivit pentru evoluția spirituală a ființei mele în Lumină. Așa să fie!” (în sprijinul celor interesați)

Totalul afișărilor de pagină

luni, 28 iunie 2010

Metatron: PORTALUL OM


(Partea a treia)

(19.06.2010, prin Tyberrion)

Templul lui UNU, din Atlantis.

În apropierea Templului lui UNU exista ceea ce s-ar putea numi centrul de studii pentru elite, o universitate exclusivistă, care pregatea specialişti în ştiinţă, denumiţi, pe atunci, preoţi. Instituţia se numea Atla-Ruum. (Ruun este un cuvânt din semantica sacră, referitor la pătura socială atlantă cea mai valoroasă).

Instituţia s-a păstrat în istorie sub denumirea de Şcoala Misterelor. Tonalitatea acestui termen poate provoca amintiri sau sentimente speciale unora dintre voi, care aţi trăit în acele vremuri printre Poseidas, în special cei care v-aţi numărat printre studenţii de la Atla-Ra.

In acea instituţie de învăţământ se preda matematica cea mai avansată a acelor timpuri, geometria sacră, fizica, geometria hiperspaţiilor, chimia cristalelor, alchimia, dinamica energetică, precum şi discipline legate de călătoriile astrale (astronautica) şi tehnici de exprimare în planuri multidimensionale. In această şcoală se căpătau cunoştiinţe foarte avansate de matematică.

In cele mai multe dintre facultăţi predau Maeştrii Înălţaţi, cum ar fi Thoth, Maestrii din Pleiade, Arcturius, Andromeda, Sorius A şi B. In ce priveşte fizionomia, cei din Rasa de Aur erau foarte înalţi (între 2,7 şi 3,6 m). Ei descindeau direct din Maestrii Pleiadieni şi erau fiinţe foarte cumsecade, paşnice şi de o înaltă inteligenţă şi elevare spirituală.

Templul lui UNU era plasat într-un munte de granit, în partea de nord a Poseidei, în sanctuarul stiinţei preoţeşti, Atla-Ra. Templul a fost construit într-o dinamică unică a geometriei sacre şi amplasat atent, în special ţinându-se cont de sursele naturale de energie şi aliniamentele grilei energetice celeste.

Cristalul OM se afla în centrul uimitorului Templu.

In locaţia actuală, el nu este fixat la bază, ambele capete având o înclinaţie (Nota C.M.: un cilindru suspendat în plan vertical a cărui axă face un unghi cu verticla locului).În două puncte, se află nişte inele spiralate având compoziţia unui aliaj metalic care cocentrează un câmp antigravitaţional cu ajutorul caruia se obţine suspensia cristalului (Nota C.M.: ne putem gândi la principiul care stă la baza trenurilor cu deplasare magnetică). Acest aranjament permite cristalului să se menţină aliniat cu câmpul magnetic al planetei şi cu liniile de forţă cosmice. Cristalul în sine compenseză variaţiile atracţiei gravitaţionale prin corelarea forţei sale de atracţie/respingere a planetei.

Cu ajutorul tehnicii sunetului, în care s-au utilizat tonuri foarte pure, s-a calibrat densitatea plasmatică la valoarea necesară. Aceasta dă si un aspect coloristic deosebit. In funcţie de unghiul de înclinaţie, Cristalul îşi schimbă culoarea, între nuanţe de argintiu, alb sau violet/ platină.

Adepţii Şcolii Atla-Ra erau capabili să utilizeze Cristalul OM pentru călătorii în timp şi interdimensionale. El servea ca un port pentru călătorii cosmice. Intr-adevăr, el creştea abilităţile umane pentru a călători în astral. În pezent, Mt.Shasta este deja pregătit pentru a amplifica aceste abilităţi. Cristalul OM îşi va creşte exponenţial potenţialul pentru a fi utilizat în acest domeniu.

Matematica în baza 12

Corpul cilindric al Cristalului are144 faţete, alternând de la concav la convex, insă cele două capete sunt diferite. Capul de jos are 1728 faţete iar cel superior are 12 faţete. (Nota CM: observaţi că patratul numărului 12 este 144 iar multiplicarea lui 12 cu 144 dă numărul 1728. Se poate spune că acest cristal a fost construit cu matematica în baza 12: la bază are 1728 faţete, suprafaţa cilindrică are 144 faţete iar partea superioară dispune de 12 faţete).

Nu s-a folosit, deci, matematica în baza 10, cu care voi sunteţi obişnuiţi; sistemul lui zece fiind iniţial acceptat şi justificat după numărul total a degetelor mâinilor omului de pe Pământ.

Excepţie au făcut sumerienii şi mayaşi care au folosit matematica în baza de 60, respectiv, 20. Este interesant de observat că, totuşi, omul măsoară perioadele de timp în secvenţe de12, sau multiplii acestuia (ziua-lumina şi noaptea au 12 ore, ziua întreagă are 24 ore iar anul are 12 luni).

Noi vă va spune că, în viitor, omenirea îşi va schimba sistemul bazei matematice pentru a se alinia mai bine la ciclurile universale ale timpului.

Vă amintiţi, v-am spus anterior că viteza de rotaţie a Pământului s-a modificat, ca urmare a accelerării rotaţiei miezului planetei, ceea ce a făcut ca şi timpul să se accelereze (Nota C.M.: ziua de 24 de ore s-a redus, în mod real, la 16 ore), cu toate că voi continuaţi să ignoraţi, deocamdată, această importantă modificare a ciclului.

Activarea grilei cristaline 144

In legătură cu cele discutate anterior, channeler-ul mă întreabă despre accelerarea timpului şi necesitatea trecerii la baza de timp 12, şi conexiunea cu grila numărului 144. Înainte de a răspune, să ne referim la procesul de activare a grilei cristaline144. Această grilă are o geometrie complexă, dublu penta-dodecaedru, care, prin metode speciale de proiectare înclude 144 faţete pentagonale şi triunghiulare într-o matrice cristalină simetrică.

Dodecaedrul penta este dublu stelat, ceea ce înseamnă că fiecare din cele douăsprezece aspecte majore sunt ridicate în centru pentru a forma cinci feţe ale piramidei. Astfel, se formează 12 piramide pentagonale. Deci, dacă consideraţi că fiecare suprafaţă pentagonala conţine 5 triunghiuri isoscel şi un pentagon, veţi obţine 72 faţete. În plus, fiecare dintre cele douăsprezece aspecte stelate au 5 triunghiuri şi o piramidă cu cinci laturi, astfel că, combinând suprafeţele şi porţiunile stelate putem atinge Numărul frecvenţial Maestru din cele 12 patrate, adică 144. E cam dificil, dar, sper c-aţi înţeles!?

În ce priveşte aspectele legate de tripleţi, ceva este destul de interesant. După milenii, există o secvenţă unică de date care apar în perioada 2001 - 2012.

Datele reprezintă triple frecvenţe numerice care apar în mod unic în acest format abreviat, la intervale de timp de doisprezece ani:

· 1 January 2001, 1-1-1
· 2 February 2002, 2-2-2
· 3 March 2003, 3-3-3
· 4 April, 2004, 4-4-4
· 5 May, 2005, 5-5-5
· 6 June 2006, 6-6-6
· 7 July, 2007, 7-7-7
· 8 August, 2008, 8-8-8
· 9 September, 2009, 9-9-9
· 10 October 2010, 10-10-10
· 11 November, 2011, 11-11-11
· 12 December 2012, 12-12-12

Semnificaţia grilei este că de fiecare dată frecvenţa portalului triplu declanşeză activarea uneia dintre cele 12 dodecaedre, aplicarea făcându-se pe faţeta corespunzătoare (dintre cele 12 aflate pe partea superioară a cristalului cilindric). În consecinţă, se poate deduce că, începând cu 1.01.2001, reţeaua cristalină 144 este activată, la datele triple respective, până în 12.12.2012, când Cristalul OM va fi total activat. Am ajuns astfel la data de 12 Dec.2012. In intervalul 13 Dec.2012- 20 Dec.2012, va avea loc încărcarea la capacitate a Cristalului cu întregul program, a cărui punere în funcţiune se va produce în 21 Dec.2012, adică exact în momentul Solstiţiului de iarnă, aşa cum se prooroceşte în vechile istorii. Atunci sistemul va fi perfect aliniat. Toate aceste date triple (portaluri) sunt importante şi recunoscute ca fiind viabile de către lumea superioară şi cei evoluaţi. La aceste date vor avea loc alinieri astrologice, spirituale şi frecvenţiale ale sistemului planetar, în care fiinţa umană deţine o poziţie centrală. Însuşi Soarele va avea un rol important în alinierea şi aplicarea retelei 144. De asemenea, reţeaua ADN va suferi modificări, ca urmare a cestei alinieri.

Viteza luminii este în creştere

Avertizăm că supraîncărcarea reţelei 144, de pe 21 dec 2012, va face ca gradientul de creştere a diferenţei de timp între sistemul vechi de apreciere şi cel nou să fie din ce în ce mai evident, chiar discrepant. Aceasta deoarece viteza de spin, interior şi rotaţia exterioară a mantalei planetei va permite o viteză mai mare de deplasare a luminii.. Viteza luminii va creşte de peste 1,13 ori faţă de cea actuală. Parţial, la aceasta accelerare va contribui şi activarea celor nouă cristale atlanteniene, în special Cristalul Om din mt.Shasta şi Cristalul Luminii Sun-Moon.

Ciclul de transformări în care se afla sistemul vostru planetar va atinge apogeul prin anul 2020, deoarece unele cristale, în special cel al Focului, din Bimini va fi activat abia în portalul 12-12-12, după care va mai avea nevoie de încă 8 ani pâna să atingă eficienţa maximă.

Cristalul Reţelei (Crystal Network) va servi ca model modulator în reproiectarea ADN pentru a sprijini ascensiunea planetei, prin conectarea tuturor dimensiunilor cu noua paradigmă a integralei si conştiinţei cristaline.

Vom mai adăuga ca, înafara celor nouă cristale atotputernice mutate din Atlantis, mai sunt si altle amplasate deja în anumite locuri, şi care nu necesită a fi mutate în alte locaţii. Ele s-au aflat într-o stare de semi-somnolenţă. Ele vor fi complet reactivate în 2012 de reţeaua cristalină în care sunt integrate. Cu excepţia celor din Roslyn, Sti Lanka şi Tibet, celelalte nu sunt la fel de mari şi complexe precum cele nouă menţionate.

Din această grupă, principalele sunt localizate astfel:

· Tibet,
· Lake Baikal, Rusia,
· Roslyn Scoţia
· Araphat Turcia,
· Giza,
· Montserrat Spania,
· Sri Lanka,
· Bali,
· Polul Sud,
· Polul Nord,
· Hawaii,
· Japonia.

Există, de asemenea, şi unele cristale cu rol secundar, numite şi cristale prin satelit, în multe alte locuri, precum: Tasmania, Noua Zeelandă, Glastonbury, Argentina, Canada, Himalaya, Tanzania, Franţa, Grecia, Cape Town, Chile, Arizona, Insula Paştelui, Moscova şi Groenlanda, pentru a numi doar câteva. Ele sunt conectate la cristale majore şi o parte complexă a reţelei. Energetic, ele sunt oarecum dependente de unităţile majore cristaline.

SURSA: www.Earth-Keeper.com

(C.M.)

sâmbătă, 26 iunie 2010

Metatron: PORTALUL OM

(Partea a doua)

(19.06.2010, prin Tyberrion)

Numărul Pi

Raportul de aur este o constantă care oferă cheia înţelegerii Cosmosului, şi este conţinut într-o rezonanţă vibratorie a tuturor tipurilor de materie, deschizând calea către dimensiunile paralele şi planurile antimateriei. Ştiinţa voastră a dovedit, a constatat şi a experimentat că modelul geometric al numărului de aur, Pi, se regăseşte la orice scară, de la celulă la astru. Astfel, se poate spune că ‘’ ceea ce este sus este şi jos’’.

El oferă multiple căi de cercetare şi înţelegere, la care nivelul actual al ştiinţei voastre nu a ajuns încă.

Marele Cristal al lui OM

Marele cristal al lui OM, situat dedesubtul matricei portalului din Mt.Shasta, încorporează media de aur (dimensional şi valoric, raportul de aur) şi frecvenţa universului. El realizează aceasta prin rezonanţa multiplelor faţete şi unghiuri ingenios calculate şi realizate.

El există în timpul prezent dar conţine în structura sa elementele trecutului şi viitorului. Vă puteţi imagina cam ce înseamnă această realizare?

Planul terestru, aşa cum îl cunoaşteţi voi, este un vector de convergenţă a conştiinţei.

La nivelul vostru de percepţie, vă vedeţi planeta formată din zone acoperite de ape sau uscate, adică oceane şi continente. Insă, din perspectivă Metatronică, planeta voastră este divizată şi în funcţie de unitatea de timp şi localizarea în planul sferic al planetei. (Nota C.M.: longitudini şi latitudini). Astfel, totdeauna paralelele, în care este caroiat imaginar Pământul, fac parte din marea voastră realitate, chiar dacă nu le vedeţi.

Similar, toate epocile civilizaţiei voastre, toate vieţile pe care le-aţi avut cândva, se regăsesc mereu prezente în momentul de acum, chiar dacă la nivelul vostru de percepţie, nu sunt recunoscute de simţurile cu care operează dimensiunea 3D.

Cu adevărat, această panoramă extraordinară există în realitate, mereu şi etern prezentă simultan în momentul de ACUM.

Ceea ce le desparte este vectorul timp.

Există însă anumite breşe in faliile timpului care permit trecerea dintr-un timp în altul. Aceste portaluri, tunele, de trecere de la un timp la altul (de la o epocă la alta) sau de la o dimensiune la alta, există cu adevărat şi ele sunt utilizate în mod curent de către civilizaţiile avansate tehnologic şi spiritual.

Cristalul OM este unul dintre mijloacele prin care aceste posibilităţi pot fi utilizate.

Reţeaua cristalină

Cristalul OM a fost, cu certitudine, printre cele mai complexe cristale care s-au aflat în Templul de Cristal al Atlantidei. Aceasta nu înseamnă că celelalte cristale ale Templului erau de o importanţă şi complexitate minoră. Spre exemplu, Cristalul Vindecării, situat sub Muntele Maga în Arkansas are rolul foarte important de a distribui fasciculele luminoase către celelalte cristale răspândite pe întregul Pământ.

Nouă cristale din Templul Atlantidei, cristale construite de Arcturieni şi Sirieni, au fost transportate, folosind hipercapacitaţile sistemului de tunele aflat în interiorul planetei, în zone îndepărtate de Atlantida, în ultimele zile, înainte de catastrofă.

In această perioadă de mari transformări pe planetă, primul cristal reactivat a fost Cristalul Albastru al Cunoaşterii, situat în Vortexul Crystal din Arkansas.

Aceasta s-a întâmplat la deschiderea portalului, în data de 8-8-8 (Nota C.M.: 8 Aug.2008).

Prin reactivarea Cristalului Albastru, posibilităţile şi limitele cunoaşterii umane s-au extins mult.

A urmat activarea galeriei Cristalului de Smarald, în 9-9-9 (09/09/2009).

Apoi, Cristalul Vindecării şi Regenerării din Brazilia şi Cristalul Soarelui /Lunii (Sun-Moon) din Lacul Titicaca.

Toate aceste cristale vor fi implicate în Val OM, din perioada 19-23 Iunie 2010 (Momentul Solstiţiului), şi vor avea drept scop creşterea vibraţiilor Iubirii, Speranţei şi Puterii.

Cristalul OM va transmite vibraţii de valoarea 144 Hz.

Scurtă recapitulare a localizarii şi activării reţelei cristaline:

În Arkansas:

-Cristalul Albastru, al Cunoaşterii, 8-8-8,

-Cristalul de Smarald, al Vindecării, 9-9-9,

-Cristalul de Platinium, al Comunicării, 11-11-11.

În Bimini Bank:

-Cristalul de Foc Rubiniu, al Energiei,12-12-12,

In Brazilia:

- Cristalul de Aur, al Vindecarii şi Regenerării, 9-9-9 (în Mineas Gerais),

- Cristalul Violet, al Sunetului (în Bahaia), 10-10-10,

Muntele Shasta:

- Cristalul OM, multidimensional, 9-9-9,

In Bolivia:
- Cristalul Soare-Luna, al Luminii, 9-9-9 (Tiajuanaco-Lacul Titicaca),

- Cristalul lui Thoth, 12-12-12

Aceste cristale sunt de o importanţă enormă pentru planeta Pământ şi pentru umanitate. Ele pot fi comparate doar cu importanţa matricei planetei.

De fapt, ele servesc ca model pentru crearea unor noi pământuri, fiecare având rolul său bine determinat în Mer-Ka-Ba umanităţii.

Ele au fost reprogramate pentru a acorda asistenţa şi oferi soluţiile impuse de această radicală transformare planetară.

Mulţi dintre voi sunteţi implicaţi activ în desfăşurarea acestui minunat şi grandios proces de profunde transformări, deşi puţini sunteţi conştienţi de acest fapt.

Dragii mei, Legea din UNU se întoarce şi, de această dată, cristalele nu vor mai fi utilizate abuziv.

Sursa : www.Earth-Keeper.com

(C.M.)

vineri, 25 iunie 2010

Energiile lui Iulie 2010


Transmutarea şi reînnoirea corpului spiritual.
De la Metatron

(19 Iun.2010, prin Simon NightStarr)

Eu sunt Metatron şi vă salut pe toţi. Pentru luna Iulie, am un mesaj pentru voi.

Noi raze cosmice vor fi trimise şi receptate pe Pământ.Ele vă vor ajuta să vă schimbaţi în mod fundamental imaginea despre propria persoană.

Imaginaţi-vă că aţi naufragiat pe o insulă. Starea iniţială va fi una de disperare, de epuizare şi prăbuşire. Incet, veţi înţelege şi veţi accepta că speranţa de a fi salvat este, deocamdată, minimă. Va urma un sentiment de împăcare cu noua situaţie şi va apărea o stare de linişte care vă va face să începeţi să gândiţi logic şi fără panică.

Cu această stare de izolare vă veţi confrunta mulţi, în luna Iulie.

Tratând cu calm aceste situaţii, veţi putea depăşi starea de confuzie şi disperare, descoperind noi soluţii de ‘’salvare’’ din aceaste situaţii limită.

Va continua, în această perioadă, procesul de creştere a intuiţiei fiecăruia dintre voi. In din ce în ce mai multe situaţii veţi constata că aveţi certituduinea că ‘’ştiţi’’ şi că barierele limitatoare între voi şi ceea ce vă înconjoară se estompează. Veţi începe să înţelegeţi tot mai clar că singurătatea este o chestiune de obţiune, de alegere. Niciodată nu aţi fost dominaţi de sentimentul de singurătate, decât atunci când aţi ales să o faceţi.

Această lună Iulie va fi o perioadă a trezirii dinamice la nivel planetar, pentru cei mai receptivi faţă de noua rază cosmică, pe care am numi-o Raza Apocalipsei. In funcţie de starea voastră de evoluţie, de nivelul de conştientizare, energia acestei raze, care vă va traversa fiinţa, va produce valuri de intensităţi dinamice diferite.

Recomandarea mea ar fi ca fiecare dintre voi să-şi utilizeze abilităţile (uneltele) spirituale cu care ştie că este dotat folosind, de exemplu, Flacăra Violet sau Lumina de Diamant etc. în şedinţe de meditaţie, vizualizări sau invocaţii potrivit alese, ca durată şi moment al zilei.

Respiraţi aceste energii şi răspândiţi-le in întrega voastră fiinţă.

Daţi atenţie informaţiilor spirituale primite pe orice cale media şi care par a fi surprinzătoare, faţă de ceea ce eraţi convinşi că ştiţi. De ce? Pentru că încă mai aveţi probleme sensibile în zona vechilor credinţe care au nevoie să fie vindecate. Aceste raze cosmice noi vă vor fi de un real folos în procesul vindecării.

Pentru mulţi, Iulie va fi o perioadă caldă în mai multe moduri, aşa că, vă recomand să consumaţi cât mai multă apă (între care, apa sfinţită dă cele mai bune rezultate), apa ajutând la drenarea energiilor prin corpul vostru sacru.

Vă ofer aceste informaţii cu toată dragostea.

Arhanghelul Metatron .

Sursa: http://lightworkers.org

(C.M.)


duminică, 20 iunie 2010

Metatron: PORTALUL OM


(Prima parte)
(19-06-2010, prin Tyberron, susţinătorul Pământului)


Salutări multiubiţilor ! Eu sunt Metatron, Lord al Luminii. In această comunicare voi face, din nou, referire la muntele Shasta. Putem spune că el este important şi prin extinderea Câmpului Cristalin.
Solstiţiul din 21 Iunie 2010 va accentua importanţa acestui incredibil portal, care poate fi numit Portalul OM.
In perioada 19 – 23 Iunie 2010, Consiliul Cosmic al Luminii, Maeştrii Ascensionaţi se vor aduna în portalul multidimensionalul al Mt Shasta.
Va fi prezent şi Saint Germain.
Se va genera un val de energie cu frecvenţa IUBIRII NECONDITIONATE, energie care va fi trimisă spre toate nodurile energetice de pe planetă, prin intermediul Marelui Cristal OM.

Această energie este un adevărat far sacru, extrem de puternic, menit să alimenteze cu speranţă şi să încurajeze umanitatea planetei Pământ.

Îi îndemnăm pe toţi doritorii umani ca, în această perioadă, să acceseze această energie, prin şedinţe de meditaţie. Pentru o eficienţă mai mare, ar fi indicat ca meditaţiile să se facă în grup. Cei care vor participa la aceste meditaţii vor fi încărcaţi cu minunata energie a iubirii necondiţionate, trimisă de Consiliul Cosmic al Luminii. Efectul acestei încărcări va fi că veţi obţine o mare fortificare a sentimentelor de dragoste şi speranţă.
Este cea mai puternică şi mai importantă experienţă, care nu a mai avut loc de eoni pe Pământ.

Încă o dată se va dovedi că voi nu sunteţi abandonaţi, nu sunteţi lăsaţi să vă descurcaţi numai cu propriile voastre mijloace, pentru a depăşi situaţiile de restrişte din existenţa tridimensională. Valul energiei OM se va răspândi pe întregul vostru Pamant.

Cristalul OM

Dragii mei, am să vă spun că, în adâncul masivului muntos Shasa există un important cristal din Atlantis, un cristal de origine Arcturian. Lumina pe care o reflectă acest cristal are o nuanţă argintie, combinată cu frecvenţele aurului si platinii. Cândva, uriasul cristal se afla în Marele Templu al lui UNU, de pe insula Atlantida, şi a fost numit oficial Cristalul OM. Savantul-preot, Atla-Ra, din Atlantis a făcut menţiuni pentru posteritate, despre acest mare cristal cu rezonanţe multidimensionale. Într-adevăr, acest cristal este omnipotent în ceea ce priveşte gama de frecvenţe pe care o emană, iar, structural, are compoziţia unui aliaj de platină, aur şi hiper-cuarţ. Puterea sa de penetraţie este enormă, în ceea ce priveşte timpul şi spaţiul. Raza Cristalului OM atrage şi emană ceea ce se numeşte Raza de Platinum.
Raza Platinum este esenţială şi indispensabilă în ceea ce s-ar putea numi Venirea Domnului. Ea conţine Codul Legii Universale, din Axioma Cosmică precum şi Adevărul Universal, Adevărul multidimensional, care se extinde şi migrează în întregul Cosmos. Se regăseşte în ea, energia feminină, dar, ca totalitate, deţine echilibrul optim între energiile feminină şi masculină. Energia Ray Platinum estompează diferenţele dintre emisferele stângă şi dreaptă ale creierului uman, aflat în dualitate.
Magnificul cristal OM este unul din cele nouă cristale enorme şi puternice care au fost salvate de la potop, din Atlantis, înainte de căderea şi sfărmarea satelitului sferic, supranumit şi cea de a doua lună a Atlantidei (?) Cristalul OM a fost şi a rămas cel mai complex cristal atlantean, al doilea după satelitul de cristal, ca omnipotenţă şi complexitate tehnică. Intr-adevăr, a fost cel mai de preţ şi cel mai râvnit obiect, mutat în ultimele zile haotice ale Atlantidei.
(NOTA lui Tyberron : Magnificul cristal OM este unul din cele nouă cristale enorme şi puternice care au fost salvate de la potop, din Atlantis, înainte de căderea şi sfărmarea satelitului sferic, supranumit şi cea de a doua lună a Atlantidei. Cristalul OM a fost şi a rămas cel mai complex cristal atlanteean, al doilea după satelitul de cristal, ca omnipotenţă şi complexitate tehnică. Intr-adevăr, a fost cel mai de preţ şi cel mai râvnit obiect, mutat în ultimele zile haotice ale Atlantidei).

Maestrii cristalului din Arcturus au construit Cristalul OM folosind un complex proces alchimic aplicat unui conglomerat de cuarţ lichid sintetizat şi diamant, denumit hiper-cuarţ, amalgamate într-un aliaj de argint de înaltă puritate şi platină cristalină, aur şi mercur.
Compozitul a fost făcut să fuzioneze cu forţa de viaţă şi s-a manifestat într-o formă geometrică uimitoare, a cărei structură cristalină cuprindea spirala de aur a intregii compoziţii care se regăseste în Cosmosul Metatronic. Acest complex cristalin se află în rezonanţă, în oscilaţie armonică, cu fiecare dimensiune şi fiecare univers din întregul Cosmos. El funcţionează şi este compatibil atât cu sistemele de viaţă pe bază de carbon cât şi cu sistemele biologice plasmice, care leagă lumea materiei şi antitmateriei. Are 144 de faţete modelate în concavităţi şi convexităţi echitabile şi interdependente, în jurul circumferinţei şi formelor cilindrice. Punctele sale duale formează unghiuri de exact 51,6 grade. Într-adevăr, acest unghi de valoare unică are o mare importanţă în construcţia cristalului, şi se regăseşte şi în construcţia Marii Piramide.
Marea Piramidă a fost astfel construită încât să fie acordată pe una din frecvenţele planului terestru şi este destinată a servi sfericităţii Pământului, având înălţimea un submultiplu al razei măsurată între centrul Pământului şi Polul Nord, iar perimetrul ţine cont de circumferinţa Pământului, măsurată la Ecuator. Numărul 144 este o frecvenţă foarte complexă, reprezintând codul spiralei de aur ce stă la baza atomilor, în universul vostru.
Matricea voastră universală are la bază o constantă geometrică de viaţă(deci, învarialbilă ca valoare) constantă care se regăseşte atât în materie cât şi în antimaterie, în aceeaşi măsură. Geometria produce o calitate tonală foarte distinctă, care este acordată cu proporţiile matematice ale tuturor sferelor cereşti.
SURSA: www.Earth-Keeper.com
(C.M.)

joi, 17 iunie 2010

Un mesaj de la Mama Gaia


(17.06.2010, prin Ken Barclay – Bitz)

Namaste! Aceasta este prima dată când am simţit nevoia de a scrie şi populariza un mesaj transmis mie, în timp ce meditam.

Aşadar, un MESAJ DE LA MAMA GAIA.

Iubite fiinţe pământene, aş dori să încep prin a vă declara că am un sentiment de profundă iubire pentru orice vietate care trăieşte pe suprafaţa, în atmosfera sau în interiorul meu.

Eoni la rând am fost de acord să gazduiesc şi să ocrotesc viaţa, în diversele ei forme. Am permis coabitarea diverselor forme de viaţă în sistemul meu planetar, chiar dacă, nu o dată, protejaţii mei m-au chinuit în diverse moduri, prin otrăvirea solului, apei sau aerului, defrişarea vegetaţiei (sinonimă cu a tunde pe cineva si a-l expune, apoi, razelor puternice ale soarelui), forarea în scoarţa mea – în vederea extragerii unor bogăţii, precum, petrolul, gazele naturale, minerale anorganice, metale preţioase etc., unele dintre ele, vitale sănătăţii mele.

Am permis toate aceste acţiuni nesăbuite ale fiinţei umane, cu răbdarea părintelui iubitor, deşi acestea nu mi-au făcut plăcere, sau mi-au afectat, într-o oarecare măsură, sănătatea. Le-am îndurat cu stoicism şi cu iubire, cu speranţa că veţi creşte în coştiinţă şi veţi înţelege că nu numai eu trebuie să vă ocrotesc pe voi, ci, deopotrivă, şi voi trebuie să mă ocrotiţi pe mine. Încă mai sper că umanitatea se va trezi, moment pe care-l aştept cu nerăbdare, şi care vă va face să înţelegeţi cât de importanţi sunteţi şi cât de mareaţă este menirea voastră, ca fiinţe care au ales să trăiască, pasager, pe suprafaţa mea.
Viaţa trebuie să fie o simbioză, o întrajutorare între toate tipurile de creaţie, aflate pe planetă.

Vă atenţionez că dacă doriţi să rămâneţi ca fiinţe trăitoare pe planeta Pământ, este necesar să vă ridicaţi vibraţia (practicând cinstea, iubirea, compasiunea şi întrajutorarea), ceea ce va face posibil să înaintăm împreună spre dimensiunea superioară către care eu am ales să mă îndrept.

Aştept cu mare interes să vă treziţi cât mai curând şi să vă alăturaţi celor care deja lucrează conştient la creşterea lor spirituală. In acest demers grandios şi minunat, voi nu sunteţi singuri, multe entităţi superioare monitorizându-vă şi fiind gata să vă acorde tot sprijinul de care aveţi nevoie, dacă alegeţi să faceţi aceasta. Celor care refuză evoluţia şi consideră că le este bine aşa cum le este acum, li se va oferi posibilitatea să-şi continuie existenţa în dimensiunea a 3-a, pe o planetă cu frecvenţă corespunzătoare.

Primiţi iubirea mea fără limite şi fără rezerve. Gaia.

SURSA: http://lightworkers.org (C.M.)

marți, 15 iunie 2010

Energiile lunii Iunie 2010!


De la Arhanghelul Jophiel
(02.06.2010, prin Frixos Christodoulou)

Vara a venit! Noile grile energetice care caroiază holograma Pământului conduc la o evoluţie accelerată a sistemului vostru planetar. Vă este deja cunoscut faptul că viteza de rotaţie a Pământului a crescut, ceea ce denotă o însănătoşire a planetei. In această lună se va continua cu aducerea unor mari cantităţi de lumină pe Pământ. Procesul de curăţare şi restaurare a ordinii în plan material va continua.
O importantă contribuţie vor avea, în această lună, planetele Jupiter şi Marte.
Teama generala, care este în vigoare, provoacă contracţia trupurilor voastre, dar în curând va urma o dilatare, care le va extinde. Această dilatare este un fenomen fizic ce se întâmplă datorită influenţei câmpului magnetic al Soarelui, şi altor factori, cum ar fi creşterea generală a vibraţiilor planetei. Toate acestea au impact şi asupra gândirii, reacţiilor şi alegerilor voastre.

In cele trei luni de vară se vor produce o serie de alinieri planetare şi stelare, care vor afecta galaxia, sistemul vostru solar şi, desigur, planeta Pământ.

Alinierea din 13 Iunie 2010, ora 13:30 va provoca un nou impuls acceleraţiei planetei, care, la rândul său, va creşte cantitatea de lumină receptată de Pământ. Plusul de energie va ridica cu o octavă nivelul spre straturile astrale superioare. Aceasta va pregăti cu graţie planeta şi umanitatea pentru intrarea într-o nouă realitate, a celei de a cincea dimensiuni.

In acest interval se va produce eliminarea amprentelor memoriei colective a umanităţii şi a planetei, care nu mai sunt necesare în procesul de ascensionare. Cu toate acestea, vor continua să mai rămână, încă o perioadă, aspecte a le vechii energii, ale vechii paradigme, şi aceasta din cauza obisnuinţei de a merge pe căi cunoscute şi temerii de a explora noi câmpuri existenţiale. Acum este necesar să se manifeste inspiraţia, creativitatea şi curajul de a înainta, chiar dacă în memoria voastră, a colectivităţii umane şi a planetei, nu există modele, nu există certitudini.
Iubiţi Lucratori intru Lumină, Ierarhia Planetară al Luminii a depus mari eforturi în sprijinirea tuturor oamenilor de pe Pământ pentru o schimbare completă, aducând cantităţi uriaşe de energie şi de informaţie pentru a vă ghida cu uşurinţă spre accesul pe poarta Noii Ere a Luminii, care se apropie.

Timpul care se prăbuşeşte.
Cunoaşteţi, desigur, că ceea ce aţi numit pâna acum TIMP, începe să se se estompeze, să dispară. Semnele sunt din ce în ce mai evidente.
Explicaţia vi s-a dat prin mai multe surse, şi nu mai insistăm acum.
Oricum, dispariţia noţiunii şi senzaţiei de timp este legată de schimbarea vitezei de rotaţie a planetei, de creşterea frecvenţei de vibraţie a în sistemul planetar şi de modificarea structurii ADN.
Toate acestea apar ca ‘’ingrediente’’necesare trecerii la dimensiunea a 5-a. Pregnantă nu va fi senzaţia ca "timpul trece repede", ci, mai de grabă, viteza cu care acţiunile şi concretizările (materializările) se vor manifesta. Veţi constata că apropierea dimensiunii a 5-a va face ca rezultatele să nu se mai obţină atât prin acţiuni fizice cât, mai cu seamă, prin atitudine, dorinţă şi implicare mentală.
Legile în cea dea a cincea dimensiune sunt altele faţă de cele din dimensiunea a 3-a. Cea mai corectă atitudine pe care ar trebui s-o adoptaţi în această perioadă de tranziţie ar fi ca să primiţi toate noutăţile, toate senzaţiile şi toate provocările cu încredere şi optimism.
O asemenea atitudine vă v-a face tranzitia mai uşoară, mai agreabilă. In tot ceea ce faceţi, ascultaţi-vă îndemnul inimii şi sufletului, nu al minţii, al ego-ului.

In luna iunie a acestui veri se va experimenta o adaptare energetică şi o codificare, în vederea pregătirii pentru alinierea galactica cu centura de fotonică cu care sistemul vostru va avea de-a face în viitorul apropiat.

Din galaxia voastră, Alcyone, vor fi transmise, în spirală, prin sistemul vostru solar, către sistemul vostru planetar, formele energetice necesare pregătirii sistemului vostru colectiv şi individual care să vă facă apţi pentru întâlnirea cu acest eveniment cosmic rarisim. Momentul iunie 2010 reprezintă începutul unui nou ciclu.

Energiile minţii planetare sunt pe cale de a schimba modul în care acestea afectează Pământul şi mulţi dintre cei care corespund cu zodiacul perioadei, vor primi noile coduri de lumina. Multi vor primi abilităţi noi, pe care şi le vor putea dezvolta ulterior, dacă doresc.
Este posibil să observaţi schimbări bruşte în starea voastră de spirit şi momente cu stari intense şi hipotone, cu alternanţe frecvente. Folosiţi aceste stări şi trăiri în conformitate cu dorinţa inimii, pentru a vă consolida starea de spirit şi sănătatea.

Arhanghelul Mihail si purificatoarea hologramei planetare:
Iubiţilor Lucrători în Lumină, doresc să vă aduc un mesaj care vă priveşte.
Eu sunt Arhanghelul Mihail.
In această perioadă, holograma Pământului este pe cale de a fi separată de câmpul energetic al gândurilor distorsionate care există în colectivitatea umană şi care au existat în codificarea holografă.
Măsura se ia pentru a evita în viitor anumite tipuri de dezordine pe planetă şi pentru a restabili, în acest domeniu, echilibrul necesar.
Această curăţare va afecta întreaga hologramă a Pământului, într-un interval de timp-spatiu corespunzător, facilitând ascensiunea la o frecvenţă mai mare de iubire si lumină. Această informaţie o puteţi folosi pentru o mai corectă înţelegere a ceea ce se întâmplă în spaţiul vostru existenţial.

Din Regatul Angelic Luminii, Arhanghelul Mihail.
Regatul Angelic, şi acţiunile Ierarhiei Angelice, nu abandoneză planeta şi îi furnizează continuu energie angelică pentru accelerarea ascensiunii.
În final, dorim să subliniem că, în scurtă vreme, se vor produce mari perturbări în multe domenii ale vieţii pe planetă, perturbări care se vor menţine până la restabilirea echilibrului.
Cei angajaţi în creşterea conştiinţei şi nielului lor de vibraţie se vor adapta cu uşurinţă noilor realităţi. Efortul vostru trebuie să fie canalizat spre evoluţia spirituală, dând prioritate acelor acţiuni care izvorăsc din inimă, din iubire.
Vă doresc o lună plină de realizări şi înaintarea sufletului spre întâlnirea cu Spiritul vostru Înalt. Mihail

Pe scurt, ce se va întâmpla in IUNIE 2010
1. Alinierea mai mare cu Soarele Central al galaxiei.
2. Furtuni Solare, între 16 şi 17 Iunie,
3. Creşterea afluxului de energie cosmică, recepţionată pe Pământ,
4. Focul Cosmic începe pregătirea primirii celei de a 7-a Raze.
5. Uşoare modificări şi ajustări în constelaţia Ursa Mare. Acest lucru va determina sinteza unei noi energii care va ajuta sistemul planetar al Pământului.

Alte date importante în Iunie:
Solstiţiul de vară: 21 06
Luna Plina: 26.06
Eclipsa parţială de Luna: 26 iunie. (Vizibilă din Australia, Asia de Est şi America de Nord şi de Sud).
Pe 13/06/2010: importantă alinierea planetară. Planetele Uranus, Jupiter si Mercur se vor afla plasate într-o parte a Soarelui iar Venus, Marte si Saturn, în cealată parte, formând o gigantică literă T.

Cu iubire,
Arhanghelul Jophiel
SURSA: www.angelicreiki.eu (C.M.)

duminică, 13 iunie 2010

INFUZIA LUMINII DE DIAMANT.


De la Arhan.Metatron

(11 June 2010, Simon NightStarr)

Eu sunt Metatron, Arhanghelul.

Sarcina mea este de a vă oferi instrumentele şi informaţiile pentru ascensiunea voastră, crescându-vă capacitatea de sinteză şi integrare în procesul vostru de trezire. Îngerii dispun de modalităţi infinite de a vă ajuta să vă acceleraţi trezirea. Una dintre aceste modalităţi este şi cea numită "Infuzarea Luminii de Diamant’’. Cunoaşteţi, din ceea ce aţi învăţat la fizică, ce este un proces de fuziune. In metafizică ne referim la fuziunea fiinţei voastre (sufletul) cu Sinele vostru Inalt, sau cu alte aspecte divine.

Să începem prin a vorbi despre cei 3 I : Intenţie, Infuzie şi Integrare, aspecte care lucrează acum pentru voi, în această ordine. Intenţia (dorinţa) de a utiliza Lumina de Diamant activează şi permite modelarea structurii voastre ADN, făcând-o capabilă să recepţioneze această lumină.

Astfel modelat, ADN-ul face posibilă absorbţia în spectrul vostru auric a energiei Luminii de Diamant. Filtrele de acceptare a spectrului luminos corespunzător potenţează apariţia în conştiinţa voastră a unui sentiment de plinătate, comuniune, integritate, pe care nu l-aţi mai încercat până acum.

Captarea acestei energii diamantine nu crează un zid de protecţie, o separare, ci, dimpotrivă, determină ego-ul vostru să accepte această formă specială de energie ca pe o cărămidă care înalţă edificiul conştiinţei.

La o privire superficială, INTENŢIA nu pare a fi un element prea important şi suficient, în declanşarea acţiunii de asimilare; în realitate, ea este ‘’bagheta magică‘’a procesului şi se manifestă cel mai bine când este lansată cu recunoaşterea fermă şi deplină a Voinţei Divine Creatoare.

Egoul vostru, reticent la asemenea intenţie, găseşte nenumărate moduri de a se opune acestui proces, încercând, bunăoară, să perturbe bucuria asimilării acestei energii, făcându-vă să credeţi că totul nu este decât o copilărie. Alteori, egoul vă serveşte o stare de insecuritate sau confuzie şi nehotărâre. Antidotul la asemenea încercări trebuie să fie hotărârea şi determinarea de a continua.

Cei care, într-un fel sau altul, ajung să cunoască această comunicare, sunt pregătiţi pentru a primi şi asimila Lumina de Diamant.

Dar, ce este, în definitiv, Lumina de Diamant? Este, strălucirea propriei voastre divinităţi, sufletul vostru propriu. De ce credeţi voi ca diamantele sunt ţinute la mare preţ în lumea voastră ? Pentru că, în adâncul sufletului vostru, cunoaşteţi că această vibraţie luminoasă vă aparţine. In structura ADN-ului vostru se regăseşte această urmă energetică. Strălucirea pură a diamantului, claritatea sa, vă amintesc, fie şi doar la nivelul inconştientului vostru, că frecvenţa de vibraţie a acestui cristal se regăseşte şi în fiinţa voastră.

Vă rugăm, acum, să vă luaţi un moment de linişte şi introspecţie, si să vă trimiteţi imaginaţia în tărâmurile amintirilor sufletului vostru. Imaginaţi-vă cum inspiraţi Lumina Divina de Diamant şi lăsaţi-o să circule liber în fiinţa voastră. Procesul este unul de revenire la propria-ţi fiinţă. Lumina aceasta va şti unde şi cât de profund va trebui să rearanjeze ceea ce conţine sufletul vostru.

Aspecte ale finţei voastre totale sunt răspândite în multe locuri ale creaţiei. Ele tânjesc după reunificare, pentru regăsirea în UNIME. În fapt, nu există nicio separare, totul este o diversitate multidimensională care se regăseşte sub infinite aspecte în UNUL. În această perioadă, a multiplelor transformări, dorinţa revenirii ACASA, a regăsirii, este puternică în cei care s-au trezit, sau sunt pe cale dea a o face, iar Lumina de Diamant ajută procesului de reamintire.

Vă voi da acum unele imagini pentru a vă ajuta în absorbirea Lumina de Diamant. (Voi puteţi veni cu inventivitatea şi imaginaţia proprie).

1. Găsiţi-vă un loc liniştit, în care să nu fiţi perturbaţi,

2. Imaginaţi-vă că sunteţi un Suflet de Cristal. Aceasta revine la a vedea cu cel de al treilea ochi (a vă imagina, deci) un flux de radiaţii emanând dintr-un diamant, radiaţii care vibrează cu frecvenţa de 144 Hz/sec.

3. Simţiţi că aceste oscilaţii vă penetrează fiinţa şi vă provoacă o stare de intensă bucurie. Respiraţi!

4. Percepeţi un spectru de culori în care regăsiţi culorile pe care le cunoaşteţi din lumea voastră, dar şi alte culori necunoscute. Toate aceste culori ţâşnesc din acel Diamant şi vă cuprind întreaga fiinţă.

5. Acum sunteţi un diamant strălucitor care răspândeşte minunate raze cu multiple culori.

6. Trăiţi această minunată stare de fericire şi iubire.

Amintiţi-vă, dragii mei, de cele trei etape ale procesului de asimilare a Luminii de Diamant.

Voi sunteţi, în totalitate, aspecte ale manifestării divine.

EU SUNT Arhanghelul Metatron.

SURSA: Simonnightstarr@aol.com

(C.M.)

miercuri, 9 iunie 2010

Vitamina D, vitamina lui Dumnezeu, şi altele.


De la Arhanghelul Mihail
(27/5/2010, prin Ronna Herman)

Ronna : Dragi prieteni, trebuie să prefaţez acest mesaj cu o explicaţie. In ultimele trei sau patru luni, un număr uluitor de mare de oameni, pe care îi cunosc personal, s-au plâns de o carenţă de vitamina D în corp. Mai multor persoane a fost necesar să li se administreze până la 50000 UI/ lună pentru refacerea necesarului de vitamina D. De ce este vitamina D atât de importantă şi care este rolul ei în organism? Mai jos, am extras un articol de pe Internet Marcelle Pick, OB / GYN:
"Acest nutrient esenţial este numit vitamină, dar, de fapt, este un hormon precursor a unui hormon steroid puternic din organism, numit calcitriol. De mulţi ani el a fost cunoscut că vitamina D şi are un rol esenţial în menţinerea sănătăţii oaselor si dinţilor. Vitamina D acţionează în mod concertat cu alţi nutrienţi şi hormoni şi sprijină absorbţia mineralelor cheie şi metabolismul (in special calciu şi fosfor) în sânge şi oase. Ea reglează diferenţierea celulelor normale de cele bolnve şi ajută în profilaxia cancerului. Ajută, deasemenea, la secreţia insulinei. Studiile arată că există o legătură clară între carenţa de vitamina D şi obezitate, bolile de inimă, anumite tipuri de cancer şi stările depresive. Corpul omenesc nu poate produce pe cont propriu vitamina D, fără a fi expus razelor solare. În mod surprinzător, am constatat că peste 85% dintre pacienţii mei au deficit de vit.D. Teoretic, acumularea de vit.D este direct proporţională cu timpul expunerii corpului la razele solare (dar în intervalele de timp cînd radiaţia UVB este scăzută). Această vitamină poate fi găsită şi în anumite alimente. Cu toate acestea, foarte frecvent apare o carenţă de vitamină D în corpul uman. Dr.Pik menţionează că studiile au arătat că adulţii au nevoie de 3000-5000 UI/zi; alţi cercetători recomandă chiar mai mult. Necesarul este diferit de la om la om, medicului revenindu-i rolul de a stabili doza fiecărui consultat.
(Articolul complet poate fi găsit la adresa : www.womentowomen.com / healthynutrition / vitaminD)

Arhanghelul Mihail:
Preaiubiţi maestri, este general recunoscut că soarele este astrul care furnizează forţa de viaţă, prin fluxul său luminos, trimis pe Pământ. Rolul său primordial în susţinerea vieţii i-a făcut pe antici să considere, în mod eronat, că Soarele este însuşi Dumnezeu. Această credinţă i-a determinat să-l numească pe Dumnezeu, RA. Adevărul este că fără radiaţiile electromagnetice binefăcătoare ale Soarelui, viaţa pe Pământ ar fi imposibilă. Acest astru, dă, după cum e binecunoscut, atât lumină cât şi căldură planetelor din sistemul său solar. Aceasta ar fi, să zicem, ceea ce se vede şi se poate constata de fiecare fiinţă.

Cu toate acestea, există ceva cu mult mai grandios, pe care lumea nu-l poate vedea sau percepe, cu cele cinci simţuri. Marea majoritate a fiinţelor umane nu sunt conştiente de acest adevăr. Mă refer la existenţa SOARELUI CENTRAL, a cărui radiaţie se situiază într-un domeniu de frecvenţă mult mai înaltă. Acest SOARE CENTRAL este CASA lui Dumnezeu (Creatorul), şi acolo au apărut primele suflete ale creaţiei. El este imens şi extrem de luminos dar nu este fierbinte. (Nota C.M.: să ne amintim ca lumina care apare în noaptea de Înviere, în biserica centrală din Ierusalim, este, timp de câteva zeci de secunde, o flacără rece în care cei prezenţi se îmbăiază!).

Lumina divină rece a Soarelui Central dă o stare de confort şi fericire de neimaginat, căci ea este sursa oricărei forme de viaţă. Ea cuprinde întregul Spectru Metatronic şi este trimisă în toate sistemele solare, ajungând pe toate corpurile cereşti, înclusiv pe planeta Pământ. Primele fiinţe au fost create din Centrul Inimii Creatorului Suprem, si au fost considerate vrednice de a fi supraveghetorii şi co-creatori ai universurilor, galaxilor, sistemelor solare si nenumăratelor planete.
Acesta este şi a fost un proces foarte complex asupra căruia nu doresc să insist acum.
Am vrut să menţionez doar că Soarele vostru (ca, de altfel miliardele de alţi sori) vă asigură nu numai căldura şi lumina ci mult mai multe alte calităţi şi virtuţi, de care nu sunteţi conştienţi.

Până prin anii 1900, omul putea sta la soare oricât, fără a-şi lua măsuri de protecţie, căci razele solare nu-i făceau nici-un rău. Cu timpul, pe măsură ce stratul de ozon s-a subţiat sau, în unele zone, a fost complet distrus din cauza poluării, acest filtru găurit şi subţiat nu a mai putut opri suficient radiaţiile solare, astfel că, din ce în ce mai multe raze ultraviolete ajung pe suprafaţa planetei voastre.

Efectele nocive ale razelor solare, pot fi diminuate, cât de cât, prin aplicarea pe piele a unor soluţii şi creme de ecranare (din păcate, unele fară a fi eficiente) sau (cea mai indicată metodă) prin evitarea expunerii excesive la soare. Expunerea corpului la soare este obligatorie, pentru cei care doresc să fie sănătoşi, cu condiţia ca aceasta să se facă dor in perioada de la răsăritul soarelui până cel târziu la ora 10 sau/şi după ora 16. Expunerea trebuie făcută gradual (15 minute prima expunere), de câteva ori pe săptămână. Trebuie ţinut cont că în timpul iernii razele solare nu mai sunt puternice, ceea ce vă permite o expunere mai îndelungată. Un asemenea program este suficient pentru menţinerea necesarului optim de vitamina D în corp.

In spectrul solar există multe alte componente de importanţă esenţială, în afara celor care ajută la formarea vitaminei D în corp. Esenţa razelor solare formează ceea ce numim Spectrul Metatronic; vitamina D este doar unul dintre numeroasele daruri oferite umanităţii de Dumnezeu, prin intermediul spectrului solar.

Preaiubiţilor, vă aflaţi la sfârşitul unei unităţi specifice a timpului cosmic, în care aţi fost supuşi unui sistem unic de norme în care aţi beneficiat şi de liberul arbitru. Din păcate, cu timpul, acest mare şi minunat cadou făcut de Creator, a devenit o colosală povară pentru umanitate, care s-a cufundat din ce în ce mai adânc în dualitate. Vieţile voastre au devenit pline de suferinţă şi inechitate.
Dumnezeul, Mamă/Tată, văzând în ce tenebre ale suferinţei v-aţi scufundat, a considerat că este de ajuns şi că a sosit momentul pentru a interveni. Cu Înalta Sa Autoritate, Dumnezeu a spus: ‘’Este de ajuns ! A sosit timpul pentru a interveni. Voi da o Dezlegare Divină pentru cei care se străduiesc să-şi unească sufletul cu Sinele Inalt, şi autorizez Regatul Angelic să acorde asistenţă în orice mod este potrivit, în cadrul Legii Cosmice a Graţiei şi a Legii Karmei, pentru a accelera evoluţia umanităţii’’
Este o hotărâre specială care va impune un nou sistem de reguli tuturor fiinţelor umane dornice să evoluieze. Un ciclu nou, mai extins, al creaţiei se află în desfăşurare şi de el vor beneficia toi cei care se străduiesc să atingă un nivel de conştiinţă ridicat. Lor li se vor acorda abilităţi mai mari şi mai importante în procesele de co-creare a lumilor.

Misiunea voastra Divina este de a extinde frontierele conştiinţei lui Dumnezeu. Scopul vostru este de a deveni un maestru al manifestării divine, ducând mai departe Esenta Creatiei, pe care s-o activaţi în Inimile Sacre, într-o mare varietate de forme. Voi trebuie să deveniţi extensiile voinţei lui Dumnezeu în nemarginimea cosmică. Voi sunteţi speranţa viitoarelor civilizaţii. Voi trebuie să turnaţi fundaţia unei Noi Ordini Sociale.

Este deosebit de importantă calea pe care o veţi alege, atitudnea pe care o veţi adopta în relaţiile de viaţă.
Un adevărat maestru nu se raliază unei părţi anume, nu este nici pentru nici împotrivă. El priveste cu iubire şi compasiune ceea ce se întâmplă şi nu alimentează starile de beligeranţă. Cea mai indicată atitudine este ca, în orice situaţie, să rămâneţi centraţi în inima si sufletul vostru şi să dovediţi înţelepciune. Pe măsură ce deveniţi mai echilibraţi, vă veţi înţelege tot mai corect şi veţi accepta limitările karmice pe care sufletul vostru a ales să le experimenteze în această viaţă, pentru a face încă un pas în evoluţia voastră spirituală.Există limitări şi condiţii specifice care nu pot fi schimbate în această viaţă ; pe acestea ar fi necesar să le acceptaţi cu graţie şi să depuneţi eforturi de perfecţionare în cadrul graniţelor pe care vi le-aţi impus în programul dinnaintea venirii în această viaţă. Nu le consideraţi pedepse ci oportunităţi, care vă vor conduce la atingerea echilibrului fiinţei voastre totale.
Cu toate acestea, dorim să subliniem că această viaţă este unică pentru fiecare suflet de pe Pământ, indiferent în ce condiţii s-a născut, sau se află în prezent.
Această viaţă vă oferă oportunităţi unice în tot lanţul existenţelor voastre trecute sau viitoare, oportunităţi care vă apropie de atingerea măestriei de sine. Fiecare dintre voi a fost proiectat pentru a fi un maestru în manifestare, un co-creator înzestrat cu abilităţi de către Creator.

Creierul vostru este compus din mai multe niveluri de constiinta. Creierul mai mic şi cele trei chakre inferioare constituie partea mai primitivă, mai apropiată de nevoile corpului fizic. Constiinţa din această zonă este cea care ajută la supravieţuire si la procreare, la instincte şi la relaţia cu Pământul fizic, precum si la ego. Când constiinta voastra se mută pe activitatea creierului de nivel mediu, începe procesul devenirii fiinţei spirituale. Sentimentele şi emoţiile includ treptat chakra inimii şi cea a gâtului. In procesul trezirii, încep să fie activate chakra frunţii (cel de al treilea ochi) şi cea din creştet (sahasrara).

Un aspirant pe calea devenirii trebuie să traverseze cu uşurinţă planul astral, să obţină controlul asupra naturii sale inferioare (tentaţiilor primare) şi câmpurilor emoţionale, după care, îşi va putea continua ascensiunea către frecvenţele rafinate şi cunoaşterea adevărurilor cosmice. Ajuns la acest nivel, el îşi va contopi sufletul cu Sinele său Inalt, va putea comunica în mod conştient cu ghizii săi, cu profesorii şi maeştri înalţaţi, cu fiinţele angelice ale luminii. Atunci, de la gând la faptă nu vor mai exista distanţe, materializarea dorinţelor producându-se aproape instantaneu.

Mintea unui maestru este clară, fără judecăţi distorsionate, fără gânduri ascunse. Atunci el va deveni o sursă de lumină pentru cei din jur, un tămăduitor al durerii, un sfetnic cu har divin.
Cel ajuns la acest nivel de evoluţie va începe să construiască o punte de constiinta spre tărâmuri aflate dincolo de acest univers. In învăţăturile antice această punte poartă numele de Antakarana, sau Podul Rainbow, în prezent.

Pentru a avea o deplină stăpânire de sine, va trebui să învăţaţi să vă folosiţi perfect cele trei aspecte : fizic, mental si spiritual. Amintiţi-vă că fiecare atom care vă compune fiinţa este o inteligenţă în sine. Toate particulele care vă alcătuiesc trebuie să lucreze în perfectă armonie, între ele şi fiecare cu înaltele frecvenţe divine. Voi aveţi o Esenţă Divină, voi sunteţi scîntei din Dumnezeul care v-a creat.
Când veţi evolua suficient, veţi putea fi conectaţi permanent la fluxurile divine de lumină, la Înalta Conştiinţă. Veţi avea acces la multiple şi atotcuprinzătoare informaţii, proprii tărâmurilor înalte.

Preaiubiţilor, nu peste prea multă vreme vom putea fi martori ai expansiunii Luminii în toate locurile de pe planetă, ceea ce va avea un efect benefic asupra tuturor aspectelor vieţii. Vă cerem să rămâneţi centraţi în inima şi sufletul vostru, indiferent de haosul care se instalează pe planetă.

Ne-am unit forţele şi acum suntem invincibili, pregătiţi să îndeplinim mandatul care ne-a fost dat de Mama / Tata Dumnezeu.
Dragoste veşnică, protecţia şi binecuvântarea noastră.
EU SUNT Arhanghelul Mihail.
http://lightworkers.org
(C.M.)

luni, 7 iunie 2010

RETEAUA CRISTALINA


De la Jeshua

(6 Iunie 2010, prin Judith Coates)

Iubitilor, recent unii dintre voi au participat, într-o locaţie din statul California, la redeschiderea unui vortex de energie divină feminină armonizatoare, vortex care fusese închis cu eoni de timp în urmă. Era pe timpul Lemiriei şi Atlantidei.

Toată coasta de vest, în zonele în care locuiţi şi altele aflate acum sub ape, făcea parte din Lemuria. Dar chiar înainte de Lemuria a existat în acel areal o puternică concentrare de energie feminină pură. Iniţial, acea energie nu avea nicio polarizare, era adică o energie neutră. Polarizându-se în energie feminină (YN), aceasta a devenit o energie activă, creatoare. Ulterior, după o lungă perioadă de timp, s-a trecut la energia masculină (YANG).
Nu era nimic în neregulă cu crearea energiei masculine. A fost un gând natural de a aduce în realitatea virtuală ceva diferit, pentru a putea experimenta un alt model existenţial. Dar voi, ca fiinţe pure create, ştiaţi că transformarea energiei pusă în jocul existenţial va conduce la o polaritate diferită de ceea ce experimentaserăţi până atunci. Numai că introducerea în jocul existenţial a energiei masculine a stricat echilibrul, atunci cînd o grupare, misogină şi dornică de putere, s-a decis să închidă şi să sigileze vortexul energiilor feminine, pentru ca masculinul să predomine.

In această perioadă a transformărilor, energia acestui vortex special redeschis a crescut în zona de coastă şi a adus multe schimbări în sectorul energetic.
Toţi aţi avut senzaţia schimbarii în domeniul vibraţional şi v-aţi întrebat (la nivel de suflet sau de intelect) ce se întâmplă şi de ce !? Totul se datorează faptului că energia divină feminină din acest vortex special a început să curgă şi să se răspândească până la coasta de vest şi dincolo de ea, dincolo de apele oceanului, răspândindu-se peste întreaga planetă. Toate zonele atinse de aceste energii pure vor fi afectate, restabilindu-se echilibrul şi armonia. Noua energie vindecă vechile răni, reface credinţa şi anihilează sistemele bazate pe vechea energie.Tot mai multe miracole vor apărea, fără ca voi să realizaţi cauza producerii acestora.

Redeschiderea vortexului energetic feminin are corespondenţe în interiorul fiecărei fiinţe, inclusiv cea umană.

În vieţile anterioare, mulţi dintre voi aţi încercat să scoateţi la suprafaţă copilul inocent din voi şi să vă ridicaţi credinţa la cote mai înalte. Dar lumea în care aţi trăit v-a ridiculizat sau v-a pedepsit, v-a alungat sau v-a sugrumat pornirile inimii şi sufletului. Asta v-a determinat să vă interiorizaţi, să vă ascundeţi dorinţele fierbinţi, scăpând, în acest mod, de oprobiul puiblic, de judecata colectivităţii în care trăiaţi.

Cu redeschiderea acestui vortex energetic, lucrurile vor lua o altă direcţie. Vă veţi putea împărtăşi gândurile iubitoare, puritatea, compasiunea, altruismul, credinţele cu oricine simţiţi că este pe aceeaşi lungime de undă cu voi.
Cei care se nasc acum pe planetă sunt fiinţe cu un înalt grad de conştiinţă şi de la ei puteţi învăţa multe, dacă veţi dori să faceţi acest lucru. Deşi încă foarte tineri, ei sunt profesorii pe care-i aşteptaţi şi de la care puteţi afla răspunsurile de care aveţi nevoie.

Vortexul energetic redeschis recent este conectat la o reţea subterană de cristale plasate acolo cu eoni de timp în urmă, la care se adaugă si cristalele îngropate în ultimii ani, şi despre care aţi primit comunicări la timpul potrivit. Chiar înainte de Lemuria s-a elaborat un plan şi s-a realizat o reţea de energie cristalină cu care s-a încercuit Mama Pământ. Acea reţea energetică completată este acum funcţională.
Mulţi dintre voi aţi ajutat sau aţi asistat la punerea în funcţiune a acestei reţele, chiar dacă majoritatea dintre voi nu-şi aminteşte şi nu a fost în corp fizic la faţa locului.

Sfânta voastră Mama Pământ este acum cea mai minunată fiinţă de lumina şi energia ei întreţine şi ocroteşte viaţa din sistemul său planetar. Vă veţi simţi tot mai apropiaţi şi mai responsabili de tot cea ce vă va oferi în viitor această minunată planeta.

Oriunde v-aţi afla pe acest pământ, veţi fi pe sfânta proprietate a lui Dumnezeu, care este în egală măsură şi proprietatea voastră. Dumnezeu vă ocroteşte, Mama Pământ vă ocroteşte şi vă răsfaţă; voi cum staţi cu iubirea faţă de ei? Iubiţi, respectaţi şi ocrotiţi creaturile planetei, natura în care existaţi (precum apele, arborii, florile, iarba, solul şi subsolul)? Vă iubiţi aproapele?

În vortexurile energetice care au existat şi există pe planetă, se află şi ceva din fiinţa voastră totală.

În zilele ce vor veni, va fi o trezire din ce în ce mai generalizatoare şi fiecare dintre cei treziţi va începe să-şi amintească aspecte, tonuri şi imagini venite din negura timpurilor în care a existat cândva. Aceste amintiri vă vor provoca unele reacţii sau simţăminte, precum: furnicături, zburlirea părului, o anume vibraţie în corp, emoţii, un sunet, o pată de culoare văzută de ochiul minţii etc. Fiecare dintre aceste semnale reprezintă cheia cu care puteţi pătrunde în cămara amintirilor vieţilor voastre trecute. Căutaţi aceste chei prin dorinţa liniştită de a le primi, poposiţi asupra aspectelor care vă răscolesc amintirile, nu prin raţionamente ci prin meditaţie şi contemplare.
In această perioadă a reamintirilor şi recuperării aspectelor voastre de peste tot, pot apărea anumite ‘’coincidenţe’’ menite să vă ajute în această muncă recuperatorie. Bunăoară, puteţi fi sunat, puteţi citi ceva sau vedea la televizor imagini sau vorbe care să vă aducă în acea stare de alertă despre care vorbeam. Nu le trataţi cu indiferenţă ci încercaţi să vedeţi ce doresc ele să vă amintească.
Pentru a fi nou nu trebuie neapărat să te naşti acum. Dacă-ţi schimbi frecvenţa de vibraţie peste cea care caracterizează dimensiunea a 3-a, te poţi considera un nou născut. Dacă părasiţi vechile paradigme, vechea vibraţie, vechea gândire stereotipă şi perimată, puteţi trece prin tranziţie, trezindu-vă dincolo de dimensiunea 3D. Aceasta se întâmplă. Dar, pentru toate astea, nu trebuie să deschizi un front de luptă, de înverşunare. Nu lupta cu tine, nu lupta cu alţii ci doar doreşte-ţi, imaginează-ţi frumosul în care te-ai putea considera fericit şi plin de iubire pentru toată creaţia. Nu lupta. Nu lupta nici măcar (sau, mai ales) cu tine.

Eu am umblat pe Pământ, am fost în corp omenesc, cunosc gândurile, temerile, emoţiile şi speranţele omului. Lumea nu sa schimbat atât de mult în două mii de ani, cum s-ar putea crede. Există încă războaie şi politici războinice. Nu lăsaşi spectrul războiului să vă pătrundă în suflet.

Acordaţi ajutorul pe care vi-l solicită cei care sunt în situaţii existenţiale dificile, dar nu le preluaţi voi bagajul pe care şi-l cară şi pe care şi l-au acumulat în această viaţă sau în altele. Tot ceea ce duc cu ei este pe măsura puterilor lor şi în conformitate cu ceea ce şi-au programat să bage în bagaje, atunci când şi-au croit programul pentru viaţa pe care o traversează acum.

Nu vă lăsaţi manipulaţi de mass-media care, din interese meschine, caută să vă servească numai ştiri şocante despre dezastre, acte criminale, viitor financiar sumbru, sărăcie, boală etc. Desigur, unele dintre ele există, dar voi nu puteţi face mare lucru dacă vă lăsaţi prinşi în asemenea trăiri. In asemenea situaţii, schimbaţi-vă starea, găsind un motiv de a gândi pozitiv. In prezent înformaţiile circulă repede şi cine doreşte poate fi alimentat non-stop cu veşti despre dezastre şi nenorociri care se produc în lume. Nu asta este menirea voastră. Treceţi peste ele sau ignoraţi-le şi înlocuiţi-le cu evenimente frumoase care au loc peste tot, dacă le căutaţi. Sau, dacă nu le găsiţi, imaginaţi-le! Orice eveniment are o explicaţie ezoterică majoră şi un scop benefic, pentru fiinţa afectată în plan fizic.

Multe fiinţe umane îşi părăsesc corpul fizic în aceasta perioadă. Unele pentru a ajunge mai repede în altă dimensiune, altele pentru a ajuta planeta şi pe cei dragi, rămaşi în planul fizic, să-şi accelereze evoluţia, alţii pentru a reveni pe Pămant în condiţii mai avantajoase etc. Analizat de pe acest nivel, tot ceea ce se întâmplă, cu deosebire evenimente tragice, are o explicaţie şi un scop precis şi benefic.

Unii mă întreabă dacă deschiderea vortexului despre care am amintit, poate fi cauza recentelor cutremure sau erupţii vulcanice. Energia vortex este o energie eterica, de cu totul altă natură decât cea fizică, întălnită în cele două tipuri de manifestari.
Cutremurele sunt reacţii ale Mamei Pamant programate pentru restabilirea echilibrelor energetice între plăcile tectonice.

Dragii mei, permiteţi-vă să accesaţi Noua Energie. Voi sunteti cei care aţi declarat că sunteţi gata pentru a primi şi exista în Noua Energie. Voi aţi dorit să vă continuaţi periplul existenţial în frecvenţele iubirii, armoniei şi compasiunii.Eu vi le pun la dispoziţie.

Locul şi timpul în care vă aflaţi corespund dorimţei pe care v-aţi exprimat-o de-a lungul multelor vieţi prin care aţi trecut. Sunteţi exact acolo unde trebuia să vă aflaţi.
Întotdeauna am mers alături de voi. Permiteţi-va să trăiţi în bucurie, pentru că este dreptul vostru din naştere. Nu uitaţi că bucuria şi dragostea se nasc în voi, nu în afara voastră.
Nu există un factor exterior care să vă facă fericiţi. Fericirea şi bucuria sunt în fiecare dintre voi.
Aşa să fie.

Josua Ben Joseph (Iisus).

Sursa: http://lightworkers.org

(C.M.)