Totalul afișărilor de pagină

sâmbătă, 3 aprilie 2010

MESAJ DE LA MATEI


(29 March 2010, prin Suzanne Ward)
Cutremurele din Chile provocate de om; eşecurile Illuminati, evoluţii pozitive în multe zone, efectele energiei zeiţei, femeile şi auto-percepţia; opoziţia pe şcenele politice; dificultăţi în determinarea intervalului de timp, Vaticanul; destinele diferite ale sufletelor.

1. Aici este Matei, si va aduc salutul plin de iubire al tuturor sufletelor de pe această staţie. Ca variantă la situaţia economica grea, s-au produs şi o serie de cutremure, provocate de unele forţe specializate în distrugeri de tot felul, în întreaga lume. Membrii de seamă ai Iluminati îşi intensifică acţiunile opunându-se din răsputeri accentuării luminii pe planetă şi, pentru aceasta, se dedau la cele mai abominabile acte de distrugere. Noi ştim însă că reuşitele lor sunt de scurtă durată, soarta lor fiind deja pecetluită.


2. Mă voi referi la cel mai recent eveniment, seria de cutremure din Chile. Acest cutremur, ca şi cel din Haiti, a fost provocat de mâna si mintea omului răuintenţionat, la date şi pe coordonate strategic alese. Cutremurul chilian a avut legătură cu alegerea noului preşedinte al acelei ţări, pentru a-i zădărnici intenţiile de întărire a independenţei ţării şi înlăturare a dominaţiei străine asupra resurselor naturale.


Pentru a limita dezastrul provocat de unda principala a seismului, si replicile care au urmat, familia noastră din afara planetei Pamant, a folosit tehnologia de care dispune, reuşind o diminuare foarte importantă a efectelor acestui lanţ de cutremure, atât ca pierderi de fiinţe umane (si alte vieţuitoare din zona afectată) cât si materiale.


Forţele Iluminati, care au provocat aceste dezastre, au eşuat şi în încercarea de a bloca intenţiile şi acţiunile presedintelui (Sebastian) Pinera. Inscrierea ţării pe drumul prosperităţii a fost doar puţin amânată.


3. Într-un mesaj anterior am vorbit despre sufletele care au făcut tranziţia în timpul cutremurului catastrofal din Haiti. Aceste suflete, care şi-au scurtat această viaţă pe Pământ, prin liber arbitru, se află acum in NIRVANA şi-şi continuă evoluţia in dimensiunea a 4-a. Ele trimit lumină pentru a alina durerea familiilor din care făceau parte pe Pământ. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul sufletelor, în număr mult mai mic de oameni care au murit în Chile.


4. Fie că un cutremur este provocat de om sau prin intenţia Mamei Pământ, replicile care urmează vor fi în limite normale, ele ajutând la eliberarea negativităţii acumulate în scoarţa şi la suprafaţa planetei. Trebuie spus că un cutremur puternic care se produce într-o anume zonă, poate pregăti sau determina producerea altor cutremure sau erupţii vulcanice, in diverse alte zone, asa cum o celulă rătăcită prin corp, poate afecta nenumărate alte celule ale corpului.


5. Pământul a decis că este suficient numărul de evenimente geofizice care au fost provocate până acum, pentru ca negativitatea acumulată să fie eliberată şi transmutată. Aceasta înseamnă ca dacă pe viitor vor mai avea loc asemenea evenimente distructive, nu Mama Gaia va fi autoarea ci omul.

De altfel, trebuie să ştiţi că o bună parte dintre navele spaţiale masive, aflate în jurul planetei, monitorizează continuu tot ceea ce se produce, sau se intenţioneză a se produce (erupţii, cutremure, inundaţii, miăcări sociale, revolte, conflicte armate, epidemii etc), intervenindu-se în timp util, astfel încât să nu mai aibă loc, sau să aibă efecte cât mai mici.

6. Vreau să mă refer acum la programele voastre de divertisment şi recreere. Ceea ce vi se serveşte în prezent este, în marea sa majoritate, o tehnică de distragere a atenţiei populaţiei si de inducere în mase a sentimentului de frică. Din această categorie fac parte filmele SF de groază, sau care tratează conflicte militare (trecute sau viitoare) între pământeni sau între pământeni si civilizaţii extraterestre care, chipurile, ar intenţiona să invadeze şi să cucerească planeta voastră. Şi jocurile electronice au acelaşi scop, de a induce sentimenul de teamă în mintea oamenilor, determinându-i să creadă că orice contact cu civilizaţii ET ar fi periculoas. Minţile diabolice ale intunecaţilor au pus la punct un program minuţios de infricoşare a oamenilor, profeţind evenimente catastrofice, care ar culmina cu anul 2012.


7. Iluminati depun eforturi disperate pentru a accelera aceste programe în încercarea lor de a nu avea loc contactul, iminent, dealtfel, cu lumile de dincolo de Pământ ; cunoscând că până la apariţia indubitabilă a navelor cosmice, nu mai este mult. De fapt, nu efortul lor a întârziat apariţia acestor flotile ci viteza mică în trezirea masivă a oamenilor la înţelegerea că nu pot fi singuri în univers. Un impediment l-a constituit şi marea diferenţă existentă între nivelul de cunoaştere si tehnologiile extrem de avansate ale altor civilizatii din univers, comparativ cu nivelul atins de civilizaţia Pământului.


8. Pe de altă parte, creşte repede numărul sufletelor cu înaltă conştiinţă, cu adevărat iluminate. Producerea de către acestea de filme, cărţi, muzică, şi alte forme de artă, cunoaşte avânt din ce în ce mai important. Insăşi biserca a început să dea doctrinelor sale o interpretare mai apropiată de adevăr, răspunzând, în acest fel, nevoii de cunoastere a omului. Seminarii si ateliere de lucru, bazate pe spiritualitate, apar în întreaga lume, unde se caută răspunsuri şi se satisface setea de cunoaştere.


9. Conflictele militare, măsurile opresive ale guvernelor, corupţia şi lăcomia corporaţiilor financiare, bolile, poluarea toxică şi sărăcia încă se mai regăsesc în lumea celei de a 3-a dimensiuni. Cu toate aceste, lumea se trezeşte şi caută noi şi noi soluţii pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă. Urâţenia dualitatii este încă răspândită în lumea voastră dar, din ce în ce mai mulţi indivizi încep să fie preocupaţi de problemele colectivităţilor, a intereselor comune, obiective comune, luând atitudine faţă de interesele egoiste şi meschine. Adesea, în fruntea acestor acţiuni de eradicare, apar femeile care-şi probează priceperea şi abilităţile.


10. Femininul, sau energia zeiţei, echilibrează treptat energia masculină care a dominat societatea timp de milenii. Femeile nu mai acceptă statutul de fiinţe inferioare, supuse bărbatului. Ele îşi dovedesc în multe domenii abilităţile, priceperea si intuiţia. Femeia aduce nu numai foţă dar şi dragoste, iubirea aproapelui, pacea. Incet, cu contribuţia lor determinantă, se va înainta spre Epoca de Aur a Omenirii.


11. Mă grăbesc să adaug că acest lucru nu înseamnă că femeile nu pot manifesta cruzime razboinică, caracteristică bărbaţilor.Unele femei servesc obiectivele Illuminati cu aceeaşi dăruire fanatică ca şi bărbaţii. Atât unii bărbaţi cât si femei captive întunericului, vor mai rămâne încă pe planetă continuând să slujească fortele intunecatilor, pănă când se vor trezi şi-şi vor creşte nivelul de conştiinţă.


12. Am menţionat economia ca pe un domeniu în care intunecaţii depun eforturi pentru a abate atenţía de la acţiunile lor distructive. Prin distragerea atenţiei, mai cu seamă prin utilizarea mass-media, se încearcă absolvirea celor vinovaţi de producerea crizei economice globale, povara recesiunii fiind suportată de masele populare, care vor accepta pâna la urmă soluţiile companiilor bancare şi de afaceri. Toate perturbările din multele domenii ale vieţii, nivelul înalt de şomaj, lipsa locuinţelor, creşterea preţurilor la produsele de strictă necesitate, si tot cortegiul de nenorociri, afectează profund aproape toate păturile sociale, mai puţin restrânsa oligarhie în fruntea careia se află Illuminati. Ei nu au luat însă în seamă ingeniozitatea, curajul şi solidaritatea popoarelor în a depăşi greutăţile printr-o mai strânsă într-ajutorare şi spirit de echipă.


13. Multi dintre voi au înca îndoieli în legătură cu politica si abilităţile Preşedintelui SUA, Obama, de a conduce ţara, ceea ce mă determină să revin la această chestiune.Voi face referire, din nou, la acest suflet foarte evoluat, faţă de care toţi aţi fost de acord la elaborarea programului inainte de naştere, alegându-l să devină preşedinte în această perioadă. Tot ceea ce am spus înainte şi după alegerea sa, rămâne valabil. El are de jucat un rol foarte important pe calea ce duce la Epoca de Aur a omenirii.


14. În spatele opoziţiei faţă de direcţia pe care o imprimă Obama, si care se manifestă în Congres, în Partidul Republican, parţial în rândul unor membri ai Partidului Democrat si mass-mediei, se ascunde grupul Illuminati. Politica gălăgioasă, încăpăţânată şi rigidă a acestor congresmeni îşi are originea în înverşunarea lor de a rămâne prizonieri ai forţelor răului, refuzând lumina.


15. Formele multiple de distragere a atenţiei au întârziat, diluat şi, uneori, au anulat eforturile pentru o schimbare pozitivă în lume. Nerecunoaşterea oficială a prezenţei si contactelor cu alte civilizaţii de către liderii internaţionali, a amânat, deocamdată, apariţia şi devoalarea unor adevăruri universale, atât de necesare evoluţiei pe planetă.


16. Este de înţeles dacă aţi devenit nerăbdători sau v-aţi descurajat când vi s-au prezentat rapoarte privind lipsa de progres în domenii diferite, inclusiv al cunoaşterii. Amintiţi-vă însă ca aceste rapoarte cuprind în mod deliberat informaţii incomplete sau inexacte, căci nu se poate depăşi gradul de înţelegere caracteristic dimensiunii a 3-a, în care încă vă aflaţi.

Cu toate acestea, schimbări destul de importante există şi noi le putem obseva.

17. Ştim că doriţi să cunoaşteţi mai exact când si cum se vor produce anumite evenimete împortante pe Pământ.Vă înţelgem si ni se pare firesc, numai că nu se poate sări peste etape, în ascensiunea voastră şi a planetei. Totul ţine de potenţialul, energia şi nivelul vibrator al acestei energii la care a ajuns planeta şi umanitatea.A sări peste aceste etape, neţinând cont de nivelul energetic exact la care a ajuns sistemul vostru planetar, ar fi o adevărată sinucidere.


Dacă vă amintiţi, la un moment dat, acum câteva luni, s-au dat pe posturi tv şi radio, anunţuri privind o iminentă vizită a unor nave ET. Evenimentul n-a mai avut loc datorită acţiunilor forţelor întunericului care pregătiseră măsuri de represiune asupra celor din zonele care urmau a fi vizitate. Acea etapă a fost depăşită şi s-a intrat în linie dreaptă pentru realizarea acelor contacte. Din păcate, pentru a asigura succesul acţiunii, nu putem divulga mai mult.


18. Dar, există în prezent şi alte evenimente care se aşteaptă să se producă. Mă refer la secretele şi documentele păstrate de biserca catolică, mai precis la Vatican. A venit timpul ca ele să fie desecretizate şi facute cunoscute tuturor locuitorilor planetei. A menţine aceste documente şi dovezi ascunse în continuare va fi un act abuziv din partea Vaticanului. Fiecare suflet este o parte a lui Dumnezeu şi nici un suflet nu este mai mare sau mai important în faţa lui Dumnezeu. Cunoaşterea şi punerea în practică a unora dintre aceste secrete, ar putea schimba lumea extrem de repede.


19. Vă îndemnăm să nu vă descurajaţi în a dori aflarea adevărurilor, dar să aveţi şi înţelegerea că, spre binele omenirii, nu se poate dezvălui totul dintr-odată. Si aici trebuie să existe un echilibru, în care să se ţină cont de capacitatea de înţelegere si asimilare a umanităţii.


20. Pe măsură ce Pământul vă înainta spre dimensiunea a 4-a, grija cotidiană privind condiţiile de viaţă, duritatea legilor, povara facturilor de plată, taxele vamale şi circulaţia oamenilor pe planeta, acoolismul şi drogurile, criminalitatea etc.vor dispărea sau se vor estompa iar lumea va incepe să trăiască mai frumos, mai îndestulător, mai cinstit.


21. Umanitatea îşi va crea singură destinul, în conformitate cu Planul Divin. Intrebarea care se pune este: vă veţi trezi la timp pentru a putea urma calea pe care s-a înscris planeta voastră ? Intr-o familie pot exista oameni deja treziţi, în timp ce alţii încă mai dorm, iar alţii, nici nu se gândesc să-şi schimbe modul de viată larvar. Important este ca fiecare să fie lăsat să-şi aleagă calea. Nimănui nu trebuie să i se impună ceea ce el nu doreşte. Datoria voastră, a celor pe cale, este doar să le arătaţi că se poate şi altfel, lăsându-i pe ei să decidă.


22. Şi, vă rugăm să nu vă întristaţi dacă persoanele dragi inimii voastre nu vor alege să se trezească si vor refuza să vă urmeze exemplul. In ceea ce priveşte bunătatea şi onestitatea lor, acestea nu cad în responsabilitatea voastă. Este “afacerea” lor. Ei au un program al lor şi nu va fi nimic tragic dacă, după moartea corpului fizic, vor reveni în dimensiunea a 3-a pentru a-şi continua sau încheia experienţa.


23. Ce se întâmplă cu oamenii care au dus o viaţă în întuneric, după moartea corpului fizic? Nu ar fi util să puteţi cunoaşte din timp oamenii care s-au născut pe Pământ cu programe de distrugere, pentru a-i putea evita? Nu aţi putea şti din vreme data când se prevede părăsirea corpului fizic? Cu unele excepţii, la nivelul actual de conştiinţă, nu este posibil acest lucru. In ce priveşte exodul în masă, nici acesta nu este posibil, decât în măsura în care se formează grupuri omogene de fiinţe, în ceea ce priveşte nivelul de vibraţie. Fiecare persoană va face tranziţia din această viaţă, atunci când îşi va fi încheiat programul, dacă nu cumva a decis altfel, la nivel de suflet.


24. Desi toate sufletele ajung, după moartea corpului fizic, în Nirvana, ele se vor localiza pe diverse nivele, corespunzător frecvenţelor de vibraţie pe care le-au avut în momentul părăsirii corpului fizic. De ex., sufletele care, pe Pământ, au trăit în densităţi de joasă frecvenţă, vor ajunge în straturile mai joase ale Nirvanei, urmând ca, pe măsură ce acceptă lumina, crescându-şi astfel nivelul de vibraţie, să se ridice spre nivelele cu mai multă lumină. Pentru a face o localizare, se poate spune că cele mai joase nivele de frecvenţă ale Nirvanei se află cel mai aproape de satelitul natural al Pământului, Luna. In zonele inferioare, sufletele au timpul de a reflecta asupra a ceea ce nu au făcut prea bine, si vor trece prin stările pe care le-au creat celor cărora le-au cauzat neplăceri şi suferinţe. Acele trăiri ale răului pe care le-au creat altora, reprezintă ceea ce biserica numeşte « chinurile iadului »


25. Lumina este constant iradiată spre acele suflete, iar în cazul în care aleg să nu accepte lumina, ele se vor reîncarna în forme primitive, care nu au amintiri sau inteligenţă, ci doar instincte. Altfel spus, acele suflete vor relua ciclul existenţial de pe nivelul sub care totul este curat, neinfestat. Aceasta va permite acelor suflete să crească frumos, în lumina divina a Creatorului, fără amintirea faptelor reprobabile pe care le-au săvârşit în vieţile anterioare.


26. Cei a căror viaţă s-a derulat in densitate foarte joasa, cei care şi-au ignorat cu bunăştiinţă contractele pe care le-au încheiat înainte de naştere sau au săvârşit acte de cruzime, obstrucţionând astfel şi pe alţii să-şi respecte propriile programe, vor reveni într-o lume inferioară (dimensiunea a doua) unde nu vor mai avea amintiri. (Trebuie menţionat ca pot exista si cazuri în care un suflet să decidă anumite abateri de la program, în interesul evoluţiei sale sau al altora. Aceste modificări vor trebui astfel facute încât niciun suflet implicat să nu aibă de suferit, şi să-şi dea acordul pentru această modificare. C.M.).


27/28. Sufletele aflate acum pe Pământ, care se află pe calea evoluţiei spirituale, într-o densitale mai înaltă, pot alege, ca dupa ce-şi vor părăsi corpul fizic :

- să rămână în Nirvana, - să revină pe planeta de origine,
- să treacă la altă civilizaţie, corespunzătoare nivelului de conştiinţă la care a ajuns,
- să revină pe Pamant, într-un loc, o zonă, o famile care să-i ofere toate condiţiile de îndeplinire a programilui evolutiv pe care şi-l stabilesc înainte de renaştere.
La revenirea pe Pământ, ei vor constata că planeta si lumea au păşit în Epoca de Aur.

29. Cu toate acestea, viaţa sufletului include revenirea (după încheierea ciclului evolutiv), la începuturile Creaţiei. Astfel, fiecare suflet are la dispoziţie eoni de evoluţie, prin diferitele densităţi, forme de viaţă si lumi, încât se poate vorbi de vieşnicia vieţii.

Lumina, esenţa iubirii pure emanată de la Sursa Creatorului în întregul Cosmos, este disponibilă fiecarui suflet, care poate să-şi aleaga calea pe care vrea să meargă, pentru a reveni ACASA, încărcat cu darurile acumulate în multele vieţi prin care a trecut, şi în care a experimentat o infinitate de stări şi situaţii. Prin tot ceea ce facem, îmbogătim experienţa Creatoruluii, care STIE TOTUL dar experimentează totul, prin cei pe care i-a creat.

30. Epoca de Aur îi aşteaptă pe toţi locuitorii Pământului care au îmbrăţişat lumina şi al căror contract de viaţă le va permite să mai stea pe planetă.


Nu uitaţi că fiinţele de lumină din acest univers sunt alături de voi şi vă asistă, dacă o doriţi, în această lume care se anunţă minunată!

Dragoste si pace, Matei si Suzana.
Sursa: http://www.matthewbooks.com
(C.M)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu